Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA A 8-A

PROBLEME REZOLVATE - METALE

Problema nr. 1

La tratarea a 10 g de aliaj de fier şi cupru cu acid azotic concentrat s-au eliminat 1,12 l de
gaz (c.n.). Să se determine partea de masă a fiecărui metal din componenţa aliajului.

Se dă: Rezolvare:

m(aliaj.) = 10 g Fierul metalic cu acidul azotic concentrat nu interacţionează, astfel


gazul
V(gaz) = 1,12 l degajat s-a obţinut ca rezultat al interacţiunii cuprului cu acid azotic.
ω(Fe) - ? Se scrie ecuaţia reacţiei de interacţiune a cuprului cu acid azotic concentrat
ω(Cu) - ? luat în surplus:
x 1,12
Cu + 4HNO3(c) = Cu(NO3)2 + 2NO2↑+ 2H2O
1 mol 2·22,4

În conformitate cu ecuaţia reacţiei se determină cantitatea de cupru (moli),


la a cărei interacţiune s-au degajat 1,12 l de NO2:
1 mol (Cu) ---------- 44,8 l (gaz)
x moli (Cu)---------- 1,12 l (gaz)

1,12
x  0,025 moli (Cu);
44,8

- Se determină masa cuprului, care a interacţionat:


m = υx(moli) · M(x);
M(Cu) = 63,55 g/mol;
m(Cu) = 0,025 moli · 63,55 g/mol = 1,59 g;
- Se determină masa fierului din aliaj:
m(Fe) = m(aliaj) – m(Cu);
m(Fe) = 10 g – 1,59 g = 8,41 g;
- Se determină părţile de masă a Fe-ului şi a Cu-ului în aliaj:

m(met )
ω  100%;
m(aliaj)

8,41
ω  100%  84,1%;
10

1
CLASA A 8-A

1,59
ω  100%  15,9%;
10

Răspuns: Aliajul este constituit din 84,1% de fier şi 15,9% de cupru.

Problema nr. 2

Asupra amestecului din cupru şi oxid de cupru (II) cu masa 75g s-a acţionat excesiv cu
acid azotic concentrat. În consecinţă, s-a degajat gaz cu volumul 26,88 l (c.n.). Determinaţi
partea de masă a oxidului de cupru (II) în amestecul iniţial.

Se dă: Rezolvare:

m(Cu+CuO)=75 - Se scriu ecuaţiile reacţiilor respective:


g x 26,88
Cu  4HNO 3(c)  Cu(NO 3 ) 2  2 NO 2  2H 2 O
V(gaz)=26,88 l 1mol 222,4

ω(CuO) - ?
CuO + 2HNO3(c) = Cu(NO3)2 + H2O
Conform ecuaţiilor reacţiilor, substanţă în stare gazoasă se obţine numai la
interacţiunea cuprului cu acid azotic.
- Se determină cantitatea de substanţă de Cu (moli), la a cărei interacţiune
s-au degajat 26,88 l de NO2:
26,88  1
x  0,6 moli (Cu)
2  22,4
- Se determină masa cuprului:
m(x) = υ(x) · M(x);
M(Cu) = 63,546 g/mol;
m(Cu) = 0,6 moli · 63,546 g/mol = 38,1276 g.
- Se determină masa oxidului de cupru şi partea de masă a lui în amestec:
m(CuO) = m(Cu+CuO) - m(Cu) = 75 g – 38,1276 g = 36,8724 g;
m(x)
ω  100%;
m(amestec)
36,8724
ω (CuO)   100  49,16%
75
Răspuns: Partea de masă a oxidului de cupru în amestec constituie 49,16%.

Problema nr. 3

2
CLASA A 8-A

Cati moli de Ag s-au depus in urma reactiei dintre Cu si 2000 gr solutie de azotat de

Ag, de concentratie 34% ?

Se stiu

- AAg= 108 u.a.m

- AO= 16 u.a.m

- AN=14 u.a.m

Rezolvare:

.c%=md*100/ms

.md=2000*34/100=680g

680g x moli

Cu + 2AgNO3 = 2Ag + Cu(NO3)2

2*170g 2moli

.x=680*2/340=4 moli

M azotat de argint=108+14+3*16=170u.a.m.

S-ar putea să vă placă și