Sunteți pe pagina 1din 31

1

Formule matematice geometrie


Înălţimea, linii importante in triunghi

Mediana, linii importante in triunghi

Mediatotarea, linii importante in triunghi


2

Definiţie: Mediatoarea unui segment este dreapta perpendiculară pe segment în mijlocul său.
Proprietate: Un punct aparţine mediatoarei unui segment dacă şi numai dacă are distanţe egale
faţă de extremităţile segmentului.
Teoremă: Într-un triunghi mediatoarele celor trei laturi sunt concurente iar punctul de intersecţie
se numeşe centrul cercului circumscris triunghiului şi se notează " O "

Bisectoarea, linii importante in triunghi


Proprietatea bisectoarei: Un punct din interiorul unui unghi propriu aparţine bisectoarei
unghiului dacă distanţele de la punct la laturile unghiului sunt egale.
Teoremă: Într-un triunghi cele trei bisectoare sunt concurente (au un punct comun), acesta se
numeste centrul cercului înscris şi
se notează “ I ”
3

Linia mijlocie, linii importante in triunghi

Definiţie: Într-un triunghi, segmentul ale cărui extremităţi sunt mijloacele a două laturi se
numeşte linie mijlocie a triunghiului.

Teorema liniei mijlocii: Într-un triunghi segmentul care uneşte mijloacele a două laturi (linia
mijlocie) este paralel cu cea de-a treia latură şi are lungimea egală cu jumătate din lungimea
acesteia.

Teorema unghiului exterior

Teoremă: Suma măsurilorunghiurilor unui triunghi este de 180o.


Teoremă: Măsura unui unghi exterior unui triunghi este egală cu suma măsurilor celor două
unghiuri ale triunghiului neadiacente cu el.
4

Teorema lui Thales

În orice triunghi, o paralelă la o latură, împarte celelalte două laturi în segmente


proportionale.

Reciproca teoremei lui Thales:


Dacă o dreaptă determină pe doua laturi ale unui triunghi segmente proporţionale, atunci ea este
paralelă cu a treia latură a triunghiului.

Probleme rezolvate
5

Teorema fundamentală a asemănării

O paralelă la o latură a unui triunghi formează cu celelalte două laturi un triunghi asemenea cu
triunghiul dat.

Teorema centrului de greutate

În orice triunghi,centrul de greutate G este situat pe oricare dintre mediane la 2/3 faţă de vârf
şi la 1/3 faţă de bază (latura corespunzatoare medianei).
6

Teorema lui Pitagora

În orice triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor
lungimilor catetelor.

Reciproca teoremei lui Pitagora:


Dacă într-un triunghi pătratul lungimii unei laturi este egal cu suma pătratelor lungimilor
celerlalte două laturi, atunci triunghiul este dreptunghic.

Probleme rezolvate
7

Teorema catetei

În orice triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea
ipotenuzei şi lungimea proiecţiei acesteia pe ipotenuză.
8

Teorema înălţimii

În orice triunghi dreptunghic, lungimea înălţimii dusă din vârful unghiului drept este medie
geometrică între lungimile proiecţiilor catetelor pe ipotenuză.
9

Teorema medianei (triunghi dr. )

În orice triunghi dreptunghic lungimea medianei dusă din vârful unghiului drept este egală cu
jumătate din lungimea ipotenuzei.
10

Teorema reciprocă a teoremei medianei în triunghiul dreptunghic. Dacă într-un triunghi o


mediană are lungimea egală cu jumătate din lungimea laturii corespunzătoare ei, atunci
triunghiul este dreptunghic.

Teorema unghiului de 30o

Dacă un triunghi dreptunghic are un unghi de 30o atunci lungimea catetei opuse acestuia este
egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei.

Teorema unghiului de 15o

Dacă un triunghi dreptunghic are un unghi de 15o atunci înălţimea din vârful unghiului drept
are lungimea egală cu ¼ din lungimea ipotenuzei.
11

Congruenta triunghiurilor
12

Triunghi isoscel

Un triunghi cu două laturi congruente (egale) se numeşte isoscel, latura ramasă se numeşte
bază.
13

În orice triunghi isoscel înaltimea corespunzătoare bazei este bisectoare, mediană, mediatoare şi
axă de simetrie.
În orice triunghi isoscel unghiurile alăturate bazei sunt congruente.
În orice triunghi isoscel liniile mijlocii paralele cu laturile congruente sunt congruente.

Triunghi echilateral

Un triunghi cu toate laturile congruente (egale) se numeste echilateral.

În triunghiul echilateral toate unghiurile sunt congruente şi au măsura de 60o.


În triunghiul echilateral înaltimea , bisectoare, mediană, mediatoare şi axa de simetrie coincid.
În triunghiul echilateral toate liniile mijocii sunt congruente.

Sinus /Cosinus / Tangenta / Cotangenta


14
15
16
17
18

Formule matematice geometrie


Triunghi
19

Paralelogram

Paralelogramul este patrulaterul convex care are laturile opuse paralale.


20

Dreptunghi

Dreptunghiul este paralelogramul care are un unghi drept.


Proprietăţi:
-- dreptunghiul are laturile opuse congreunete;
-- dreptunghiul are toate unghiurile drepte;
-- într-un dreptunghi diagonalele sunt congruente;
-- dreptunghiul are două axe de simetrie (mediatoarele laturilor).
21

Romb

Rombul este paralelogramul care are laturile alăturate congruente (egale).


Proprietăţi:
-- rombul are toate laturile congruente;
-- într-un romb unghiurile opuse sunt congruente;
-- diagonalele rombului sunt: perpendiculare, bisectoare, se înjumătăţesc şi axe de simetrie;
-- rombul are doua axe de simetrie (diagonalele rombului).

Pătrat

Pătratul este dreptunghiul care are laturile alăturate congruente, sau rombul cu un unghi drept.
Proprietăţi:
-- pătratul are toate laturile egale;
-- într-un pătrat toate unghiurile sunt drepte (au măsura de 90o);
-- diagonalele pătratului sunt: perpendiculare, congruente, bisectoare, se înjumătăţesc şi axa de
simetrie;
-- pătratul are patru axe de simetrie (două sunt mediatoarele laturilor şi două sunt diagonalele).
22

Trapez

Trapezul este patrulaterul convex, care are două laturi paralele şi două neparalele.

Trapezul isoscel are laturile neparalele congruente.


Proprietăţi:
-- trapezul isoscel are diagonalele congruente şi formează cu bazele triunghiuri isoscele
asemenea;
-- trapezul isoscel are unghiurile alaturate aceleiaşi baze congruente;
-- trapezul isoscel are o singură axa de simetrie (mediatoarea bazelor).
23

Trapezul dreptunghic este trapezul care are un unghi drept.


Proprietate:
-- trapezul dreptunghic are două unghiuri drepte, deci una dintre laturile neparalele este înălţimea
trapezului.

Poligon regulat

Poligonul regulat este convex dacă are toate laturile congruente şi unghiurile congruente.

Cerc

Cercul este mulţimea punctelor din plan situate la distanţa r (r > o) faţă de un punct fix O,
numit centrul cercului.
24

Distanţa de la centrul cercului la un punct de pe cerc se numeşte raza cercului.


Coarda este segmentul determinat de două puncte distincte de pe cerc (segmentul [DE] este
coardă).
Diametrul este coarda care trece prin centrul cercului (segmentul [AB] este diametru;
diametrul este cea mai mare coarda dintr-un cerc).
Arcul de cerc este porţiunea dintr-un cerc cuprinsă între două puncte distincte care este situată
pe lungimea cercului ( în acest caz DE este arc de cerc; a nu se face confuzie cu segmentul [DE]
care este o coardă).
Punctul M este punct interior cercului.
Punctul N este punct exterior cercului.

Prisma dreaptă
25

Piramida regulată
26

Trunchi de piramidă regulată


27
28
29

Cilindru circular drept


30

Con circular drept

Trunchi de con circular drept


31

Sfera