Sunteți pe pagina 1din 1

FISA POSTULUI PENTRU FUNCTIA DE INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

DEPARTAMENT………………………….

1.Numele si prenumele titularului……………………………………………………………………….

2.Denumirea postului: inginer constructii civile, industriale si agricole

3.Pozitia in COR/Cod: 214201

4.Nivelul de instruire: superior

5.Experienta:…………………………………………………………………………………

6. Nivelul postului: executie

7.Relatii:
Ierarhice:
-este subordonat sefului de santier
-are in subordine………………………………………………………………………………
Functionale:
-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
-are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

8.Responsabilitatile postului
-Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor de
executie;

9.Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:


-Organizarea lucrarilor pe santier;
-Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor
identificate si tehnologii;
-Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie;
-Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii, si respectarii termenelor
de executie;
- Intocmeste cartea constructiei;
-Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si orice
alta documentatie cu caracter tehnic;
-Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta
documentelor de calitate;
-Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.

Data…………………….
Numele si semnatura Numele si semnatura
titularului postului, sefului ierarhic,

APROBAT
Director general