Sunteți pe pagina 1din 1

CLASIFICAREA NULITATILOR ACTULUI JURIDIC CIVIL

natura Nulitate sanctioneaza nerespectarea la incheierea actului juridic a unei norme juridice ce ocroteste un interes general (deci a unei
interesului ABSOLUTA norme juridice imperative de ordine publica ce instituie o cond.de validitate pt.incheierea A.J.)
ocrotit prin Nulitate sanctioneaza nerespectarea la incheierea actului juridic a unei norme juridice ce ocroteste un interes individual (deci a unei
dispoz.legala RELATIVA norme imperative de ordine privata, ce instituie o cond.de validitate pt.incheierea A.J.)
Nulitate
intinderea acea nulitate care desfiinteaza actul juridic in intregime
TOTALA
efectelor
Nulitate acea nulitate care desfiinteaza numai o parte dintre efectele actului juridic civil, celelalte mentinandu-se, intrucat nu
nulitatii
PARTIALA contravin legii
Nulitatea
modul de cea care este prevazuta ca atare , intr-o dispozitie legala
EXPRESA
consacrare
Nulitatea cea care nu este expres prevazuta prin lege, dar care rezulta neindoielnic din modul in care este reglementata o anumita
legislativa
VIRTUALA conditie de valabilitate a actului juridic
Nulitatea de cea care intervine in cazul lipsei ori nevalabilitatii unei conditii de fond a actului juridic (consimtam., capacitate, obiect,
felul conditiei de
FOND cauza)
validitate
Nulitatea de cea care intervine in cazul nerespectarii formei cerute ad validitatem (ex: testamentul olograf care tb.scris in intregime,
incalcate
FORMA datat, si semnat de mana testatorului)
Nulitati cand partile se inteleg cu privire la nulitatea actului juridic incheiat intre ele si-l lipsesc de efecte fara a se mai adresa
modul de AMIABILE organului de jurisdictie competent
valorificare Nulitati
cand partile nu se inteleg
JUDICIARE