Sunteți pe pagina 1din 1

..

Inefabilul poeziei

Esența formulei poetice se află închisă într-o clipă specială, o clipă

de har, o clipă presărată discret cu penumbrele eternității, o clipă

când numai și numai poezia-și îngăduie să-l trezească din vis pe poet.

Poezia, odată scrisă, se vrea și se lasă citită de gândul contemplativ

al cititorului, arcuind, peste imagini de tristă și crudă realitate,

frânturi dintr-un ecou inițial, abia perceptibil la o primă intersecție.

Și pentru că poezia se prelungește în ea însăși, ca aripile primului

somn, al primului om răsărit pe pământ, asocierea poeziei cu oricare

obiect ale lumii palpabile devine, de departe, de neacceptat.

..