Sunteți pe pagina 1din 5

I.

Comentarea unei figuri de stil:

a) Algoritm de comentariu (ce paşi urmezi atunci cînd comentezi o figură de stil)
1. Mai întîi scrii ce figură de stil este.
3. Ce imagine sugerează.
4. Semnificația ei în text(idei, sentimente, însușiri ale unui personaj, ale eului liric);

b) Model
Prin intrermediul epitetului (metaforei, comparaţiei etc. depinde ce figură de stil vei avea)
”Z” (se citează secvența din text care conține figura de stil identificată/selectată pentru
interpretare) poetul accentuează starea de spirit a eului liric … (scrii care este starea eului, in
dependenţă de text), scoate în relief sentimentele trăite de acesta, sentimente de… (dragoste, dor,
tristeţe, melancolie, regret, suferinţă etc. deja asta depistezi în text). Această figură de stil crează
o imagine poetică foarte sugestivă şi intensifică expresivitatea limbajului artistic.

Acest model îl poţi învăţa pe de rost şi utiliza la orice figură de stil, trebuie doar să
depistezi în text figura, sentimentele şi starea de spirit a eului liric.

c) Alte formule pe care le poţi utiliza:


· Această figură de stil contribuie la expresivitatea limbajului poeziei...
· În conturarea atmosferei, poetul folosește o gamă variată de figuri de stil...
· Implicarea afectivă a eului poetic este sugerată prin prezența figurilor de stil, sugerînd...
· Expresia (aici scrii figura pe care trebuie să o corectezi) sugerează...
· Expresia (...) valorifică...
· Expresia (...) intensifică...
· Expresia (…) marchează...
· Expresia poate fi interpretată ca un semn al...
· Cuvîntul (expresia) ... generează ideea ...
· Prin (figura de stil) ... se crează...
· Se crează senzația că ...
· Tabloul prinde contur prin surprinderea unui detaliu...
· Se crează o atmosferă de ... prin...
· (figura de stil) dă relief imaginilor poetice ...
· Figura de stil menționată ar putea trimite la ideea ...
Ce figuri de stil se cer a fi comentate, de obicei la BAC.
Cel mai des sunt: metafora comparaţia şi epitetul.

Epitet – este format din 2 termeni un substantiv sau verb şi un adjectiv.


Exemplu: teiul sfînt, mireasmă îmbătătoare, iubirea juvenilă, gura de rai, palma de lut, cîntă
duios, etc. substantivul trebuie să răspundă la întrebarea ce fel de?, verbul la – cum?
Comparaţie – este formată din doi termeni (ceva se compară cu altceva) şi ÎNTOTDEAUNA
are conjuncţia „ca”.
Exemplu: roşu ca para foclui, Ca peştii, din abis, stâncosi/ Răsar munţi tineri, şi munţi roş, etc..
(atunci cînd extragi din text comparaţia să te asiguri că ai scris ambii termeni)

Metafora – mai este numită o comparaţie ascunsă (lipseşte termenul „ca”). Mai simplu: o
expresie poetică sofisticată. Dacă nu e epitet sau comparaţie, atunci va fi metaforă, alte figuri de
stil, de regulă, nu se dau la BAC.
Exemplu: rândunelele de pe firele de telegraf, niște note pe un portativ; Leoaică tânără, iubirea;
Gura ta sub firișoare-I Pafta cu mărgăritare; Mi-e sufletul o mare ce clocotă-n apus, etc.

II. Starea de spirit (ipostaze) a(ale) eului liric

Algoritm de analiză (comentariu) a stării de spirit a eului liric:


1.determini și fixezi sentimentele fundamentale ale eului liric
 Bucurie; admirație; încîntare; uimire; satisfacție; duioșie; dragoste;
 Încurajare; încredere; respect; mulțumire; speranță; demnitate; mîndrie;
 Tristețe, resemnare; melancolie; jale; dor; durere; regret: compasiune: compătimire; frică;
 Supărare; nemulțumire; neîmpăcare cu soara; disperare; condamnare; ură; repulsie; răzbunare;
furie;
 Nedumerire; confuzie; certitudine;
(le alegi în dependenţă de poezie, vezi despre ce e textul: dragoste, patrie, mamă, natură,
creaţie…. şi, în dependenţă de asta alegi şi sentimentele)

2. depistezi modalitățile de exprimare a sentimentelor fundamentale:


 Prin destăinuire directă( numind direct sentimentul); „Sînt trist...”, ”Sînt mîndru...”
 Prin intermediul imaginilor artisitice; paralelă, comparație, antiteză, gradație, metaforă,
alegoric, simbol, etc.
 În mod direct: din subtext;
Formule pe care le poţi utiliza:
 Sentimentele sugerează/ accentuează/ evidențiază/ conturează/ crează impresia/ se remarcă/
impresionează(pentru opinii)/ emoționează
 Prezentarea sentimentelor de ... este mai mult un pretext pentru a înfățișa trăiri general-
umane...
 Intensitatea sentimentelor exprimate de eul liric este evidențiată prin...
 Cuvintele ... generează sentimente de ...
 Eul liric își exprimă cu multă pregnanță (evident) metaforică și expresivă trăirile
 Eul liric se implică afectiv în strofa a doua (a treia, a patra…)...
 Sentimentele exprimate sînt nu doar diverse și complexe ci și profunde, dovadă fiind folosirea
interogației retorice/ limbajului metaforic/ trăirilor intense…
 Eului liric – vocea prin intermediul căreia autorul își exprimă stări sufletești, idei.

Îţi alegi din această listă 3-4 expresii, care-ţi par mai uşoare, şi formezi un text din ele
pe care îl înveţi pe de rost şi îl scrii indiferent ce poezie vei avea, rămîne să completezi doar cu
sentimentele din textul poeziei.

III. Argumentaţi apartenenţa poezie la genul liric liric


Trebuie să scrii un text din trei enunţuri în care să aduci 3 argumente:
1.prezenţa eului liric
2.prezenţa figurilor de stil
3.exprimă direct sentimente, gînduri trăiri ale eului liric

Model:
Poezia “….” este un text liric deoarece este prezent eul liric, acesta îşi face simţită prezenţa prin
utilizarea pronumelor (verbelor) la persoana întîi: “ aduci exemple din text”. Eul poetic îşi
exprimă direct sentimentele, gîndurile şi trăirile sale : (enumeri sentimentele). Caracterul liric al
textului este dat şi de limbajul său metaforic, în text sînt prezente figuri de stil ca: “aduci
exemplu din text”.
Şi acest model, de asemenea, îl poţi utiliza la orice poezie, rămîne doar să găseşti
exemplele.

Pronume la persoana întîi: eu, noi, mie, îmi, -mi, nouă, ne, mă, meu, nostru.
Verbe la persoana întîi: fac, văd, iubesc, simt, trăiesc, m-am născut etc.
Sentimente şi trăiri, figuri de stil le scrie aceleaşi care le-ai comentat la itemii de mai sus, sau
citeşte toţi itemii atent că figura de stil poate fi data chiar în condiţie.

IV. Comentaţi un motiv sau simbol


Aici e un pic mai dificil că trebuie să identifici semnificaţia acestuia. Eu îţi scriu cîteva fraze pe
care le poţi utiliza la orice motiv sau simbol.

Motivul (simbolul) …. are o valoare expresivă în text


contribuie la crearea universului liric al poeziei.
În jurul său se conturează ideea de ….,
transmite, sugerează, exprimă starea de…

V. Comentaţi mesajul global al poeziei


(Citeşti textul pînă înţelegi ce prezintă el, despre ce se vorbeşte, ce vrea să transmit
eul liric)
Aici trebuie să scrii un text în care să incluzi răspunsurile la ceilalţi itemi: să comentezi figuri de
stil, motiv sau simbol, să vorbeşti despre trăirile eului liric. Poţi să le uneşti pe toate într-un text
doar să fii atent ca toate să transmită aceeaşi idée, adică să vorbeşti despre acelaşi lucru.

Algoritm:

a) Mesajul poeziei ... de ... este profund/emoționant/sensibil/înduioșător, textul


punând in evidență... {scrii ceea ce transmite textul}.
b) {Alte idei importante pe care le transmite poezia; tema textului; ipostaza eului
liric; sentimente, trăiri ale eului liric} (aici scrii ceea ce ai scris mai sus la
comentariul stării de spirit)
c) În primul rând/ Un prim argument îl reprezintă... {Dezvolți o parte din ideile
notate în opinie; folosești citate din text și comentezi versuri; argumentele pot fi
diverse, în funcție de tipul de text sau de ceea ce prezintă acesta, comentezi figuri
de stil (de asemenea le poţi scrie pe cele de la itemii de mai sus)}
d) În concluzie/ Prin urmare/ Așadar, poezia ... de... impresionează prin...
La itemii cu alcătuirea propoziţiilor cred că te descurci.
Sens direct – este sensul real, din viaţă, pe care îl utilizează toţi.
Sens figurat – ceva care nu poate fi real: coada iazului, broasca uşii, munte de fericire, inima
sare din piept etc.

VI. Propune un alt titlu poeziei printr-o sintagmă din text.


Alegi o îmbinare de cuvinte sau un vers care ţi se pare că e cel mai aproape de tema poeziei,
care susţine idea general a textului.

Pentru ESEU trebuie să citeşti şi să înveţi rezumatul, comentariul a două romane.


Tema eseului, cred eu, va fi tot ceva cu ce am învăţat eu dintr-o carte sau cum m-am format
eu din lecturi. Alege-ţi nişte romane care să cuprindă mai multe teme cum e “Romanul
adolescentului miop” de Mircea Eliade, aici e şi educaţie, şi formarea personalităţii şi relaţia
professor-elev şi dragoste; “Moromeţii” de Marin Preda, aici este tînărul în devenire,
“Enigma Otiliei”, de Camil Petrescu, aici este tînărul intelectual, dragoste etc. Caută pe net
rezumatele şi comentarii la aceste romane şi memorizează cîte ceva şi le vei adapta în
dependenţă de tema eseului.

SUCCES!!!!!!!

S-ar putea să vă placă și