Sunteți pe pagina 1din 1

FRENECTOMIA

Frenurile reprezintă formațiuni mobile, formate dintr-un strat de țesut fibros acoperit de
mucoasă, inserându-se la nivelul buzei, respectiv la nivelul crestei alveolare (osului).Astfel că,
există frenuri labiale( situate în zona frontală între buză și creasta alvolară)linguale( situate
între limba și creasta alveolară inferioară) și bucale (obraz si creasta alveolara).Frenurile
labiale și linguale de cele mai multe ori sunt normale și nu necesită o corectare chirurgicală.În
unele cazuri, acestea au inserie anormala fie este necesară o intervenție chirugicală asupra
frenurilor labiale în scop ortodontic, fie cu scopul inserării protezelor mobile,neîndepărtarea
lor poate duce la adaptarea deficitară a protezei mobilizabile în timpul vorbirii, alimentației,
ș.a.m.d.

În general, indicația de repoziționare a acestor formațiuni este dat de nivelul inserției


acestora, fiind unul foarte variabil :de multe ori este posibil să ajungă pâna la nivelul papilei
incisive deteminînd apariția unei diasteme ( între dinții frontali maxilari),alteori poate fi
hipertrofic și cu o inserție joasă pe creasta maxilară, fiind un obstacol în adaptarea protezei .
În ceea ce privește frenul inferior anormal inserat, el poate fi responsabil de traumă locală,
diastemă sau afectare parodontală. Poziționarea anormală a frenului lingual poate determina
modificări în timpul vorbirii, masticației, cît și a micșorării spațiului sublingual, ceea ce poate
determina probleme la adaptarea protezei mobilizabile.

În mod curent pentru repoziționarea și/sau îndepărtarea frenului se folosesc tehnici


chirurgicale de corectare, uzual tehnica folosită este frenectomia. Aceasta constă în incizarea
și secționarea formațiunii evidențiate, cu îndepărtarea fragmentului expus, urmată de sutura
marginilor.În cazul tehnicilor clasice chirurgicale, tratamentul acestor formațiuni succed o
serie de îngrijiri post-operatorii, precauții dar și o vindecare mai îndelungată.

Modern,acest tip de intervenție poate fi realizată cu ușurință cu ajutorul laserului, fiind o


tehnica non-invazivă, cu o rată de vindecare mai rapidă. Față de tehnica clasică, durerea și
discomfortul sunt reduse, fiind folosită anestezia topică, de contact, fără a mai fi necesară
utilizarea firelor de sutură, ceea ce va reduce și discomfortul estetic al dumneavoastră.

Avantajele frenectomiei asistate laser:

 Vindecare mai rapidă

 Nu sunt necesare firele de sutură

 Durere scăzută sau absență ( în funcție de pragul dureros al pacientului)

 Pacientul își poate relua funcțiile imediat după intervenție ( fonație, masticație)

 Laserul realizează o dezinfecție și biostimulare a țesuturilor vecine.