Sunteți pe pagina 1din 1

Exprimarea opiniei despre mesajul unui text liric

Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi opinia despre
mesajul textului citat mai jos. În compunerea ta , trebuie:
-să formulezi o opinie despre mesajul textului dat;
-să susții opinia formulată prin două argumente potrivite, valorificând textul dat;
-să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
Dorința

de Mihai Eminescu

În opinia mea, opera literară Dorința de Mihai Eminescu este o creație lirică de o mare
sensibilitate și profunzime artistică, ce are ca temă iubirea posibilă , aflată într-o armonie
perfectă cu natura.

În primul rând, discursul liric este organizat pe două planuri ce constituie și temele
predilecte în lirica eminesciană: unul exterior, al naturii și celălalt interior, al iubirii. Titlul
Dorința anticipează tema și sugerează aspirația eului liric la împlinirea iubirii. Mesajul poetic
se conturează încă din primele strofe ale textului. Poezia reconstituie ceremonialul erotic
specific eminescian, fiecare tablou reprezentând o etapă: chemarea în mijlocul naturii- Vino-n
codru la izvorul,așteptarea, întâlnirea- Vom fi singuri-singurei, jocul gesturilor erotice-
Lăsând pradă gurii mele⁄Ale tale buze dulci, somnul și visul prin care cuplul intră în armonie
cu natura- Flori de tei deasupra noastră⁄Or să cadă rânduri-rânduri. Cuplul este izolat de
restul lumii , într-un spațiu ocrotitor, în mijlocul naturii.

În al doilea rând, mesajul poetic este susținut la nivel stilistic de procedee artistice. De
exemplu, legătura om-natură este redată de personificarea : codrul bătut de gânduri, ce
sugerează o atitudine meditativă a acestuia, el devenind tăinuitorul poveștii de iubire.
Aliterația Vom visa un vis ferice creează muzicalitate și simbolizează armonia dintre cei doi
îndrăgostiți . Imaginile artistice dominante sunt cele vizuale, care alternează cu cele auditive
și olfactive, constituindu-se pe alocuri în sinestezii: Îngâna-ne-vor c-un cânt ⁄ Singuratice
isvoare. La nivel lexical , se remarcă verbele la modul conjunctiv- să alergi, să-mi cazi, să-ți
desprind, care accentuează ideea de aspirație. Ca elemente de prozodie, se remarcă rima
încrucițată, ritmul trohaic și măsura versurilor de 7-8 silabe, care susține tonalitatea textului.

În concluzie, opera literară Dorința de Mihai Eminescu creează, într-o idilă cu


elemente de pastel, un tablou plin de vrajă , textul fiind de o mare sensibilitate și profunzime
artistică, prin tema iubirii posibile și a armoniei omului cu natura.