Sunteți pe pagina 1din 6

1) O ramură a medicini care se ocupă cu studiul stării de sănătate a populației în corelației

cu factorii sociali este :


a) [x] Medicina socială
b) [ ] Psihologia socială
c) [ ] Epidemiologia socială
d) [ ] Farmacologia socială
e) [ ] Stomatologia socială

2) Scopul și obiectivele disciplinei Medicină Socială sunt următoarele :


a) [x] Promovarea sănătății
b) [x] Ocrotirea Sănătății prin menținerea sănătății și prevenirea bolii
c) [x] Combaterea bolilor şi a consecințelor acestora
d) [x] Redobândirea sănătăţii
e) [ ] nici unul

3) Specialitate non-clinică stomatologică, care se ocupă cu prevenirea bolilor orale și promovarea sănătății
orale, care este implicată în evaluarea necesităților cheie ale sănătății orale și elaborează soluții eficiente
pentru îmbunătățirea sănătății orale a populației, nu a persoanelor fizice.
a) [x] Sănătate publică Dentară (Orală)
b) [ ] Stomatologia generală
c) [ ] Medicină socială și management
d) [x] Psihologia socială
e) [ ] nici unul

4) Determinanți ai sănătății orale sunt următoarele:


a) [x] Promovarea unei alimentații sănătoase
b) [x] Predarea practicilor eficiente de igienă orală
c) [x] Promovarea utilizării fluorurii topice pentru prevenirea și controlul cariilor dentare
d) [x] Facilitarea accesului precoce la serviciile stomatologice preventive
e) [ ] nici unul

5) Grupe de factori care influențează sănătatea : biologici, ambientali, mod de viața, servicii de
sănătate :
a) [x] Determinații sănătății
b) [ ] Factori de risc
c) [ ] Factori de protecție
d) [ ] Indicatorii sănătății
e) [ ] Factorii neutrii

6) Disciplina ce studiază fluxul financiar și ocuparea forței de munca generate de îngrijirile de


sănătate ca proces productiv este :
a) [x] Economia serviciilor de sănătate
b) [ ] Medicina socială și management
c) [ ] Marcheting social
d) [ ] Managementul resurselor umane
e) [ ] Economia sociala

7) Un sistem care include: conștiința stării de sănătate; procesul de predare / învățare; participare
cu scopul de a ridica nivelul de cunoștințe medicale al populație în domeniul sanogenezei, protecția
mediului și prevenita bolilor, de a forma si dezvolta deprinderi corecte, care sa promoveze sănătatea
este:
a) [x] Educația pentru sănătate

-1-
b) [ ] Medicina socială și management sanitar
c) [ ] Marcheting social
d) [ ] Managementul resurselor umane
e) [ ] Stil de viața

8) Procesul prin care indivizii sau grupurile populaționale învață sa adopte un anumit comportament
care sa conducă la promovarea, menținerea sau redarea stării de sănătate este :

a) [x] Educația pentru sănătate


b) [ ] Medicina socială și management sanitar
c) [ ] Marcheting social
d) [ ] Stil de viața
e) [ ] Economia sociala

9) Un termen folosit pentru a desemna ocazii de învățare create deliberat pentru a facilita schimbări
de comportament în vederea atingerii unui obiectiv predeterminat este :

a) [x] Educația pentru sănătate


b) [ ] Medicina socială și management sanitar
c) [ ] Marcheting social
d) [ ] nici unul
e) [ ] Economia sociala

10) Orice factor care prin prezenta sa asigura o stare de sănătate mai buna unei populații este :
a) [x] Factor de protecție
b) [ ] Factori de risc
c) [ ] determinant
d) [ ] Indicatorii sănătății
e) [ ] în prevenirea boli, acest termen înglobează condiția sociala, biologica sau economica,
comportamentul sau alte stări predispozante cunoscute ca fiind asociate sau cauze pentru anumite boli,
stări de proasta sănătate sau accidente

11) Orice condiție care poate sa fie descrisa și dovedita ca se asociază unei frecvente crescute a
apariției bolii este:
a) [x] Factor de risc
b) [ ] Factor de protecție
c) [ ] Indicele sănătății
d) [ ] Informația statistică
e) [ ] nici unul

12) Stil de viața este :


a) [x] descrie un mod general de a trai, bazat pe interacțiunea dintre condițiile de viața, în sensul
larg al cuvântului si tipuri de comportament, determinate de anumiți factori socio-culturali și de
caracteristicile personale
b) [x] mod de trai al unei persoane, reflectat de activitățile, interesele și părerile acestuia
c) [ ] forma de comportament folosita sa influențeze gândirea, sentimentele, motivațiile, si alte acțiuni
d) [x] este un mod de a trai care se identifica cu modul de petrecere a timpului si resurselor
(activități), ce anume este considerat important în jur de către oameni (interese), si ce cred aceștia
despre ei însuși și lumea înconjurătoare (opinii)
e) [ ] forma de comportament folosita sa influențeze gândirea, sentimentele, motivațiile, si alte acțiuni.

13) Îmbătrânire demografica a populației este:


a) [x] proces demografic care consta în creșterea proporției populației vârstnice și în scăderea proporției
populației tinere
b) [ ] un dezavantaj pentru o persoana data, rezultând dintr-o deficienta sau incapacitate, care limitează
realizarea rolului (sarcinii) considerat normal pentru individul respectiv, în condiții de vârsta, sex, factori

-2-
sociali si culturali.
c) [ ] proces demografic care consta în creșterea proporției populației vârstnice
d) [ ] proces demografic care consta în scăderea proporției populației tinere
e) [ ] nici unul

14) Incapacitate poate fi :


a) [x] Temporara
b) [x] Permanenta
c) [x] Reversibila
d) [x] Ireversibila
e) [ ] nici unul

15) Restricția sau lipsa (rezultând dintr-o deficienta) abilitații de a îndeplini o activitate în termenii
considerați normali pentru o ființa umana:
a) [x] Incapacitate
b) [] Mortalitate
c) [] Morbiditate
d) [x] Dizabilitate
e) [ ] nici unul

16) Indicator de sănătate este:


a) [x] O mărime măsurabila a îngrijirii medicale, valabil clinic si sigur, identificat profesional
b) [] raportul care măsoară fenomene demografice
c) [x] o variabila care poate fi măsurata direct și furnizează măsura unuia sau mai multor aspecte
ale nivelului de sănătate a unei populații sau a unei comunități date
d) [x] procesul sau performanta masurilor indirecte ce ajuta direct managementul în aplicarea
majorității intervențiilor eficace
e) [ ] nici unul

17) Indicatorii stării de sănătate sunt :


a) [x] rata mortalității infantile
b) [x] rata mortalității sub vârstă de 5 ani
c) [x] speranța de viață
d) [x] mortalitatea maternă
e) [ ] accesul la institușiile de specialitate

18) Serviciile furnizate indivizilor sau comunității de către reprezentanții serviciilor de sănătate, în
scopul promovării, menținerii, monitorizării sau redării stării de sănătate :
a) [x] Îngrijire medicală
b) [ ] Îngrijire socială
c) [ ] Consiliere psihologică
d) [ ] intervenția în sănătate publică
e) [ ] urgență ă sănătate publică

19) Forma principala a mobilității geografice, constând din schimbarea definitiva a domiciliului
stabil :
a) [x] Migrație
b) [ ] Îmbătrânirea populației
c) [ ] sporul mecanic
d) [ ] sporul natural
e) [ ] migrație netă

20) Fenomenul îmbolnăvirilor într-o populație este :


a) [x] Morbiditate
b) [ ] Mortalitate
c) [ ] Disabilitate

-3-
d) [ ] Morbiditate
e) [x] Natalitatea

21) Fenomenul demografic al deceselor infantile (decesele 0-1 an) în populația este:
a) [x] Mortalitate infantilă
b) [ ] Mortalitate
c) [ ] Natalitatea
d) [ ] Morbiditate
e) [ ] Disabilitate

22) Sănătatea și boală sunt abordate astfel în concept global multi-factorial, care condiționează
starea de sănătate:
a) [x] factorii biologici
b) [x] factorii ambientali
c) [x] factorii comportamentali, atitudini, obiceiurile
d) [x] servicii de sănătate
e) [ ] nici unul

23) Factorii care influențează starea de sănătate a populației sunt (după Denver):
a) [ ] tabacism
b) [x] factorii biologici
c) [x] factorii mediului ambiant
d) [x] modul de viaţă
e) [x] servicii de sănătate

24) Ce este sănătatea?


a) [ ] lipsa de suferinţe
b) [ ] funcționarea normală a organismului în aspect fiziologic, psihologic şi somatic
c) [x] combinarea armonioasă a calităților biologice şi sociale, condiționate de influenta
factorilor biologici şi sociali înnăscuți, ereditari şi căpătați
d) [ ] starea de o satisfacţie fizică, sufletească şi socială
e) [ ] un dar al naturii

25) Demografia aplicată în domeniul Sănătății publice studiază:


a) [x] numărul populaţiei într-un teritoriu concret
b) [x] nivelul natalității şi mortalității populației
c) [ ] legiferarea proceselor şi evenimentelor ce au loc în structura şi dinamica populaţiei
d) [x] factorii de migrare a populației
e) [ ] influență sănătății populației asupra creșterii şi diminuării populației

26) Indicii demografici aplicați în domeniul Sănătății publice se utilizează pentru:


a) [ ] studierea nivelului de sănătate a populației
b) [ ] prognozarea dezvoltării morbidității populației
c) [x] pentru planificarea dezvoltării sistemului de sănătate
d) [ ] deschiderea noilor spitale şi policlinici
e) [ ] finanțarea sistemului de sănătate publică

27) Sursele datelor demografice sunt:


a) [x] recensământul populației
b) [x] evenimentele demografice
c) [x] statistica mișcării mecanice a populației
d) [ ] capitolul de evidentă a nou-născuților şi decesurilor
e) [x] anchetele demografice

-4-
28) Metoda de studiere statistică a populației constă din:
a) [x] înregistrarea nou-născuților şi decesurilor
b) [x] evidenţa paşapoartelor eliberate populaţiei
c) [x] recensământul populaţiei
d) [x] evidenţa căsătoriilor şi divorțurilor
e) [ ] evidenţa recruţilor

29) Recensământul populației se efectuează:


a) [ ] pe fiecare teritoriu în parte
b) [ ] în câteva etape pentru fiecare grupă de vârstă a populației
c) [x] într-o singură etapă
d) [ ] de un singur registrator
e) [x] de un grup de registratori

30) Asupra calității recensământului populației influențează calitatea programei alcătuită


de:
a) [ ] regiunile ţării
b) [ ] administrația locală
c) [x] întreg sistemul statistic al ţării
d) [ ] registratorii statistici
e) [ ] situația social-politică

31) Structura populației pe vârste este de tipul:


a) [x] progresiv
b) [x] staționar
c) [x] regresiv
d) [ ] crescător
e) [ ] stabil

32) Situațiile structurii populației pe vârste se apreciază de tip progresiv când:


a) [x] graficul este de formă triunghiulară / ,,piramidală”
b) [ ] graficul de formă ,,conus” cu vârful în jos (urnă)
c) [ ] graficul de formă de ,,butoi” (clopot)
d) [ ] graficul sub formă de ,,cilindru”
e) [ ] graficul sub formă de minge

33) Datele morbidității populației sunt:


a) [x] instrument de conduită operativă a organelor de conducere a sistemului de sănătate
publică
b) [ ] instrument de determinare a nivelului de finanțare
c) [ ] informație pentru partidele politice şi organizațiile publice
d) [ ] informație pentru guvern şi parlament
e) [ ] informație pentru sursele de informare în masă

34) Principiul clasificării internaționale a maladiilor se bazează pe:


a) [ ] formele şi metodele de tratament
b) [ ] nivelul afectării organelor interne ale organismului
c) [x] patogeneza bolii
d) [x] localizarea maladiei
e) [ ] comunitatea stărilor deosebite ale organismului

35) Studierea morbidităţii generale a populaţiei este posibilă, dacă:


a) [ ] cunoaștem metodologia studierii
b) [x] analizăm şi apreciem corect indicii morbidității cu diferite maladii ale populației

-5-
c) [ ] cunoaștem nivelul asistenței medicale acordată populației
d) [ ] cunoaștem nivelul de calificare a personalului medical
e) [ ] cunoaștem nivelul de aprovizionare a sistemului de sănătate publică cu cadre

36) Indicatorul, care reflectă totalitatea maladiilor (depistate în acest an şi în anii precedenți)
se numește :
a) [x] prevalență
b) [ ] incidență
c) [ ] afectarea patologică a populației
d) [ ] morbiditate acumulată
e) [ ] morbiditate veridică

37) Principiul clasificării internaționale a maladiilor se bazează pe:


a) [x] etiologia bolii
b) [ ] metodologia geneticii bolii
c) [ ] dinamica tabloului clinic al maladiei
d) [x] patogeneza bolii
e) [ ] formele şi metodele de tratament

38) Indicatorul ce reflectă patologii prima dată depistate în viață pacientului se numește:
a) [ ] prevalență
b) [x] incidență
c) [ ] afectarea patologică a populației
d) [ ] morbiditate acumulată
e) [ ] morbiditate veridică

39) Morbiditatea generală poate fi cercetată prin:


a) [ ] metoda recensământului populației
b) [ ] metoda de studiere a dinamicii demografice a populaţiei
c) [x] metoda dinamicii
d) [ ] metoda de grup
e) [x] metoda selectivă

40) Cercetare în dinamică a morbidității generale se bazează pe:


a) [ ] acumularea anchetelor de la lucrătorii medicali
b) [ ] dările de seamă ale instituțiilor republicane
c) [x] dările de seamă ale anului curent ale tuturor instituțiilor medicale
d) [x] dările de seamă curente şi precedente ale instituțiilor medicale
e) [ ] altă documentație de evidență

41) Metoda selectivă de studiere a morbidității se bazează pe :


a) [x] datele de anchetă
b) [ ] dările de seamă ale instituțiilor medicale
c) [x] studierea morbidității în diferite grupe de populație după sex, vârste etc.
d) [x] studierea eficacității vaccinărilor
e) [ ] alte metode

42) Totalitatea maladiilor depistate prin examenul medical se numește :


a) [ ] prevalenţă
b) [ ] incidenţă
c) [x] afectarea patologică a populației
d) [ ] morbiditate acumulată
e) [ ] morbiditate veridică

-6-

S-ar putea să vă placă și