Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT ( P.I.P.

)
AN ŞCOLAR 2018 - 2019

Numele si prenumele beneficiarului:


Domiciliul:
Şcoala/ instituţia:
Clasa: I B
Echipa de lucru:
Învăţător:
Prof. Itinerant/de sprijin:
Probleme cu care se confruntă copilul (cf. Scrisorii medicale)
Tulburare globală de dezvoltare cauze prenatale. Hemipareză dreaptă cronică. Epilepsie
focală simptomatică, rezistentă la tratament. Întârziere mentală severă (QI aprox.25) cu
tulburări grave de comportament

Obiective pe termen lung:


1.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale;
2.Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
3. Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;

Obiective pe termen scurt:


1.Exerciţii de înţelegere şi transmitere a mesajelor simple (Cum te cheamă?; Câţi ani ai?
Ce faci?) – de reacţionare la acestea; - octombrie 2019; noiembrie 2018
2. Exerciţii de recunoaştere/numire a vieţuitoarelor domestice: câine, pisică, vacă, găină; -
octombrie 2018; noiembrie 2018;
3. Exerciţii de recunoaştere/numire a culorilor; decembrie 2018; ianuarie 2019;februarie
2019;
4. Exerciţii de plasare a obiectelor într-un spaţiu dat : sus, jos, deasupra; martie 2019;
aprilie;
5.Exerciţii de denumire a elementelor propriului corp;mai 2019; iunie 2019;

Strategii didactice folosite:


 Explicaţia
 Demonstraţia
 Conversaţia
 Exerciţiul

Materialul didactic folosit:


 Fişe de lucru;
 Jocuri didactice;

Perioada de intervenţie:
Septembrie 2018 – Iunie 2019:
Evaluare:
- Evaluare semestrială : 23 – 30 ianuarie 2019
- Evaluare finală: 19 – 26 iunie 2019;
Revizuirea programului de intervenţie personalizat: în funcţie de rezultatele evaluarilor;