Sunteți pe pagina 1din 8

CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SEMINARUL I

INTRODUCERE ÎN CONVENŢIA EUROPEANĂ


A DREPTURILOR OMULUI

1. Convenţia (istoric/geneză şi evoluţie, ratificarea de către


România)
2. Ierarhia normelor, potrivit Constituţiei – rangul Convenţiei
3. Instituţii/mecanismul de protecţie a drepturilor omului: Curtea
Europeana, Comitetul Miniştrilor şi executarea hotărârilor CEDO
4. Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
5. Competenţa Curţii: personală (calitatea de victimă) /materială
/temporală /teritorială)
6. Condiţii de admisibilitate pentru plângerile individuale

SEMINARUL II

Dreptul la viaţă. Interdicţia relelor tratamente.


Dreptul la libertate şi siguranţă.
Drepturile persoanelor care fac obiectul
unor proceduri de expulzare
Interdicţia discriminării

– Definirea dreptului la viaţă;


– Aprecierea gradului de gravitate pentru « rele tratamente »;
– Obligaţia de anchetă efectivă;
– Condiţiile privării de libertate; garanţiile pentru deţinuţi;
– Aspecte de Drepturile Omului în ce priveşte procedurile de expulzare;
– Probleme speciale în cauzele împotriva României pe articolele 2, 3 şi
5 din Convenţie.

Jurisprudenţa CEDO discutată la seminarul nr. 2:

1. Hotărarea CEDO în cazul Bursuc împotriva Romaniei (din 12


octombrie 2004);

2. Hotărarea CEDO în cazul Barbu Anghelescu împotriva


Romaniei (din 5 octombrie 2004);

3. Hotărarea CEDO în cazul Notar împotriva Romaniei (din 20


aprilie 2004) – radiere de pe rol;
4. Decizia CEDO în cazul Carabulea împotriva Romaniei (din 21
septembrie 2004) ;

5. Decizia CEDO în cazul Rupa împotriva Romaniei (din 14


decembrie 2004) ;

6. Hotărarea CEDO în cazul Pantea împotriva Romaniei (din 3


iunie 2003);

7. Hotărarea CEDO în cazul Ilaşcu şi alţii împotriva Moldovei şi


Rusiei (din 8 iulie 2004);

8. Hotărarea CEDO în cazul Stoica împotriva Romaniei (din 4


martie 2008);

SEMINARUL III

Dreptul la un proces echitabil


Dreptul la respectarea bunurilor sale

1. Sfera noţiunii de proces echitabil


2. Garanţiile specifice pentru acuzaţi
3. Probleme speciale în cauzele împotriva României pe articolul 6
din Convenţie
4. Noţiunea de «bun»; privarea de proprietate, condiţii
5. Probleme speciale în cauzele împotriva României pe articolul 1
din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Jurisprudenţa CEDO discutată la seminarul nr. 3:

Dreptul la un proces echitabil

A. Dreptul de acces la un tribunal (liberul acces la justiţie) :

Sranford v. UK, hotarare din 23 februarie 1994

T. and V. v. UK, hotarari din 16 decembrie 1999

Poitrimol v. Franta, hotarare din 23 noiembrie 1993;

Brumărescu v. România, hotărâre din 28 octombrie 1999;


Airey v. Irlanda. hotararea din 9 octobrie 1979) ;

Ait-Mouhoub v. Franta, hotararea din 28 octombrie 1998 ;

Moldovan şi Rostaş v. România, decizia de admisibilitate din 3 iunie


2003 ;

Rupa v. România, decizia de admisibilitate din 14 decembrie 2004 ;

Notar v. România, hotărârea din 20 aprilie 2004 care constata


soluţionarea amiabilă

Filip împotriva României, hotărârea din 14 decembrie 2006

B. Principiul securităţii juridice :

Brumărescu, citată anterior ;

Androne v. Romania, hotărâre din 22 decembrie 2004;

Miragall Escolano v. Spania, hotărâre din 25 ianuarie 2000;

Virgil Ionescu v. Romania decizie de admisibilitate din 2 noiembrie


2004

Rafinăriile greceşti Stran şi Stratis Andreadis v. Grecia, hotărâre din


9 decembrie 1994 ;

Zielinski Pradal Gonzales et al. v. Franta, hotarare din 28 octombrie


1999;

C. Plenitudinea de jurisdicţie (accesul efectiv la un tribunal) :

Obermeier v. Austria., hotărâre din 28 iunie 1990 ;

Glod v. Romania, hotarâre din 16 septembrie 2003,

Crişan v. Romania, hotarare din 27 mai 2003

D. Examinarea efectivă a tuturor capetelor de plângere şi


argumentelor prezentate de părţi (obligaţia de a motiva
hotărârile judecătoreşti) :

Ruiz Torija si Hiro Balani v. Spania, hotărârile din 9 decembrie 1994;


Higgins v. France, hotarârea din 19 februarie 1998;

Dulaurans v. France, hotărârea din 21 martie 2000.

Albina împotriva României, hotărârea din 28 aprilie 2005

Grigore Vlasia Vasilescu împotriva României, hotărârea din 6 iunie


2006

E. Principiul egalităţii armelor:

Dombo Beheer B.V. v. Olanda hotărârea din 27 pctombrie 1993;

Anghel v. România (cauză comunicată) – contravenţii

Brumărescu, citată anterior

Borgers v. Belgia, hotărâre din 30 octombrie 1991 ;

Vermeulen v. Belgia, hotărâre din 20 februarie 1996;

Voisine v. Franţa, hotărâre din 8 februarie 2000;

Mantovanelli v. Franţa, hotărâre din 18 martie 1997.

F. Dreptul la o justiţie independentă şi imparţială:

Bursuc v. Romania, hotărâre din 12 octombrie 2004 ;

Barbu Anghelescu v. Romania, hotărâre din 5 octombrie 2004 ;

Cooper v. UK (REF Air force) şi Grieves v. UK (REF Navy), hotărari


din 16 decembrie 2003

Procola v. Luxemburg 28 septembrie 1995 ;

Piersack v. Belgia, hotărârea din 1 octombrie 1982 ;

De Cubber v. Belgia, hotărârea din 26 octombrie 1984 ;

Padovani v. Italia hotărârea din 26 februarie 1993 ;

Ferrantelli and Santangelo v. Italia, hotărârea din 7 august 1996

G. Celeritatea procedurii; publicitatea dezbaterilor şi a pronunţării


Bursuc, citată anterior ;

Nichifor v. România, decizia de admisibilitate din 27 ianuarie 2005;

Horsnby v. Grecia, hotărârea din 19 martie 1997;

X. v. Franţa, hotărârea din 31 martie 1991;

Bottazzi v. Italia, hotărârea din 28 iulie 1999;

Anghel împotriva României, hotărârea din 7 octombrie 2007;

H. Dreptul la executarea hotărârilor judecătoreşti:

Ruianu v. România hotărârea din 17 iunie 2003;

Sabin Popescu v. Romania hotărârea din 2 martie 2004;

Croitoru v. Moldova, hotărârea din 20 iulie 2005;

Sandor v. România, hotărârea din 24 martie 2005;

Burdov v. Rusia, hotărârea din 7 mai 2002;

Hornsby, citată anterior;

Immobiliare Saffi v. Italia, hotărârea din 28 iulie 1999

Garanţiile pentru acuzaţi în materie de proces echitabil

Imbrioscia v. Italia, hotărârea din 24 noiembrie 1993 ;

Murray v. UK, hotărârea din 8 februarie 1996

A. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare

Saunders v. UK, hotărârea din 17 decembrie 1996 ;

Murray, citată anterior;

Condron v. UK, hotărârea din 2 mai 2000;

B. Dreptul la respectarea prezumţiei de nevinovăţie


Allenet de Ribemont v. Franţa, hotărârea din 10 februarie 1995 ;

Sekanina v. Austria. hotărârea din 25 august 1993 ;

Butkevicius. Lituaniei hotararea din 26 martie 2002;

Daktaras v. Lituania hotararea din 10 octombrie 2000. ;

Florică v. România, hotărârea din 25 ianuarie 2005 care constată


soluţionarea pe cale amiabilă ;

Salabiaku v. Franţa, hotărârea din 7 octombrie 1988

E.L. v. Eveţia, hotărârea din 29 august 1997

C. Drepturile apărării:

Pelissier si Sassi v. Franţa, hotărârea din 25 martie 1999 ;

Foucher v. Franţa, hotărârea din 18 martie 1997 ;

Rupa, citată anterior ;

Rowe and Davis v. UK

Khan v. UK, hotarare din 12 mai 2000 (probe obtinute ilegal – ascultari
telefonice fara baza legala)

Teixeira de Castro v. Portugalia hotărârea din 9 iunie 1998

Unterpertinger v. Austria, hotarare din 24 noiembrie 1986 (probe


indirecte)

Doorson v. Olanda hotarare din 23 martie 1996 (martori anonimi)

Kostovski v. Olanda hotarare din 29 martie 1990 (martori anonimi)

Van Mechelen v. Olanda hotarare din 23 aărilie 1997

Hulki Guneş v. Turcia, hotarare din 19 iunie 2003 (martori politisti/


agenţi ai statului)

SEMINARUL IV

Libertatea de exprimare.
Dreptul la viaţă privată şi familială, la respectarea domiciliului
şi corespondenţei. Libertatea de conştiinţă şi religie.
Libertatea de întrunire şi asociere.

– Libertatea de exprimare: definirea conceptelor, restricţiile, libertatea


presei.
– Sfera vieţii private; noţiunea de « viaţă familială », de « domiciliu » şi
«corespondenţă»; ingerinţe; condiţii.
– Libertatea de conştiinţă şi religie.
– Libertatea de întrunire şi asociere.
– Probleme speciale în cauzele împotriva României pe articolele 8-11
din Convenţie.

Jurisprudenţa CEDO discutată la seminarul nr. 4:

1. Hotărarea CEDO în cazul Dalban împotriva Romaniei (din 28


septembrie 1999);

2. Hotărarea CEDO în cazul Cumpănă şi Mazăre împotriva


Romaniei (din 17 decembrie 2004) – Marea Cameră;

3 Hotărarea CEDO în cazul Cumpănă şi Mazăre împotriva


Romaniei (din 10 iunie 2003) ;

4. Hotărarea CEDO în cazul Sabou şi Pârcălab împotriva Romaniei


(din 28 septembrie 2004);

5. Decizia CEDO în cazul Roşca Stănescu şi Ardelean împotriva


Romaniei (din 19 februarie 2002);

6. Hotărarea CEDO în cazul Amihălăchioaie împotriva Moldovei


(din 20 aprilie 2004);

7. Hotărârea CEDO în cazul Petra împotriva României (din 23


septembrie 1998);

8. Hotărârea CEDO în cazul Cotleţ împotriva României (din 3 iunie


2003);

9. Hotăratea CEDO în cazul Ignaccolo-Zenide împotriva Romaniei


(din 25 ianuarie 2001);

10. Hotăratea CEDO în cazul Pini şi Bertani, Manera şi Atripaldi


împotriva Romaniei (din 22 iunie 2004);
11. Hotăratea CEDO în cazul Partidul Comuniştilor Nepecerişti
împotriva Romaniei (din 25 ianuarie 2005).