Sunteți pe pagina 1din 29

Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

http://www.deviz.ro/ghid-devize.php

1. Introducere in elaborare devize

Scopul acestei lecții este să te ajute să îți formezi o privire de ansamblu asupra activitații de
elaborare devize de lucrări în construcții și instalații.

Resurse
În orice activitate de construcții și instalații avem de a face cu cinci tipuri de resurse:

1. Materiale (Ex. Mortar tencuială)


2. Manoperă (Ex. Zidar)
3. Utilaje (Ex. Mașină de tencuit)
4. Transport (Ex. Transport rutier)
5. Echipamente (Ex. Aparat de aer condiționat 12.000 BTU)

Articole de deviz

Cu ajutorul primelor patru tipuri de resurse se pot crea articole de deviz sau norme de deviz.
Articolele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje și transport pe unitatea de
măsură dint-o lucrare.

De exemplu pentru realizarea unui metru pătrat de "Tencuieli Baumit aplicate mecanizat, 2cm
grosime" (CF13A01+) sunt necesare următoarele cantități de reurse:

• Materiale: Mortar tencuială 29,10 kg; Sprit de ciment Baumit 10,40 kg


• Manoperă: Muncitor deservire 0,11 ore; Zidar 0,25 ore
• Utilaje: Mașina de tencuit 0,07 ore; Utilaj de ridicat 0,01 ore

Articolele de deviz sunt grupate în capitole (Ex. Tencuieli), capitolele în indicatoare (Ex.
Construcții) și indicatoarele în ediții (Ex. Tehnologii noi ediția 2014).

Devize
Cu ajutorul articolelelor de deviz putem crea liste cu cantități de lucrări sau devize. Fiecărui articol
de lucrare, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul articolului cu denumirea
acestuia şi unitatea de măsură. Cantităţile de lucrări din listă se stabilesc corespunzător fiecărui
articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

Exemplu deviz "Alimentare cu apă":

• AcE101A1+ Camin de inspectie Wavin SG 315 - 1 buc.


• ACE11XA Montare contor apa in camin bransament - 1 buc.

Devizele se grupează pe obiecte. Obiectele se grupează în investiții sau obiective de investiții.

Liste de echipamente
Devizele, Obiectele sau Investițiile pot avea atașate Liste de Echipamente, Utilaje sau Dotări.
De exempul devizul de Alimentare cu apă poate avea atașată o listă de echipamente care să conțină
echipamentul Contor apă. Echipamentele, utilajele sau dotările se disting de resursele utilizate în
devize prin faptul că necesită întocmirea unei fișe tehnice și a unui certifcat de garanție.

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
Rapoarte
Rapoartele care pot fi generate cu ajutorul programului WinDoc Deviz sunt:

• Formularele F1-F6, Deviz General și Devizul Obiectului conform HG 907 din 2016
• Liste de resurse materiale, manopera, utilaj si transport

Rapoartele poat fi afisate în format excel sau pdf, formatate pentru tipărire. Dosarul de raportare
poate fi realizat automat in format excel sau .pdf.

Decontare
După încheierea contractului de execuție cu beneficiarul, executantul are obligația, pe lângă
facturile emise periodic, să prezinte acestuia situații de plată care justifică sumele facturate.
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, vor fi utilizate pentru întocmirea
situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării. Pe lângă aceste formulare la decontare mai
aveți posibilitatea să tipăriți Centralizatorul situaților de plată și Raport cumulative al situaților de
plată.

2. Cum creați un deviz?

La baza elaborării devizelor sau a listelor cu cantități de lucrări este HG 907 din 2016 formularul
F3. Conform acestui formular, devizele se grupează în obiecte și obiectele în obiectiv. Fiecărui
articol de lucrare din cadrul devizului, i se atribuie un număr curent după care urmează simbolul
articolului cu denumirea acestuia şi unitatea de măsură. Cantităţile de lucrări din listă se stabilesc
corespunzător fiecărui articol de lucrare în unitatea de măsură corespunzătoare acestuia.

1. Cum deschideți programul Deviz online?

• deschideţi programul Internet Explorer şi în bara de adrese introduceţi adresa www.deviz.ro


• în secţiunea Autentificare introduceţi utilizatorul şi parola dumneavoastră şi apăsaţi
butonul Login

Notă: Dacă doriți să testați programul, apăsați butonul Testare gratuită, completați formularul de
inregistrare și apăsați butonul Înregistrare. Utilizatorul și parola pentru autentificare vor fi trimise
automat la e-mailul introdus în formular.

2. Cum instalați programul WinDoc Deviz?

• deschideţi programul Internet Explorer şi în bara de adrese introduceţi adresa


www.deviz.ro, apăsați butonul Descarca WinDoc Deviz, introduceţi adresa de e-mail și
datele de identificare cerute și apăsați butonul Înregistrare
• deschideți e-mailul primit, descărcați kitul de instalare și instalați programul WinDoc Deviz

Notă: după instalare și lansare în execuție, programul WinDoc Deviz vă solicită înregistrarea
licenței. Pentru înregistrare licență comercială sau de test, folosiți utilizatorul și parola indicate în
e-mailul primit sau contactați reprezentanții Softmagazin

3. Cum creaţi un deviz?

• selectaţi colecţia Obiective(Investitii), directorul Ofertate și, folosind meniul contextual


(click dreapta mouse), alegeți opțiunea Adăugare obiectiv
• introduceţi denumirea Obiectivului (Ex. Blocul de locuințe C2) şi apăsaţi butonul Adaugă

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• selectaţi obiectivul (investiția) nou creat şi folosind meniul contextual alegeți opțiunea
Adaugare obiect
• introduceţi denumirea obiectului (Ex. Amenajări interioare) şi apăsaţi butonul Adaugă
• selectaţi obiectul nou creat şi folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare deviz
• introduceţi denumirea devizului (Ex. Tencuieli și zugrăveli interioare scara 2) şi apăsaţi
butonul Adaugă

Notă: dacă doriţi să modificaţi cursul euro, beneficiarul, executantul, proiectantul, baza de preț sau
recapitulația, selectaţi investiţia şi, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Proprietăți
obiectiv. Alegeți pagina corespunzătoare (General, Parteneri, Preturi), operați modificările și
apăsați butonul Modifica.

4. Cum adăugați articole în deviz?

• selectaţi devizul în care doriți să adaugaţi articole de deviz şi, folosind meniul contextual,
alegeți opțiunea Adăugare
• introduceţi criteriul de cautare (Ex. Turnare beton) şi apăsaţi butonul Caută sau tasta Enter
• alegeţi articolul de deviz din rezultatele afişate, modifcați cantitatea articolului în caseta
corespunzatoare și apasați butonul Adaugă sau tasta Enter
• alegeți resursa potrivită din lista de resurse neexplicitată (dacă este cazul) și apăsați butonul
Adaugă sau tasta Enter
SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• repetaţi operaţiile până când adaugaţi toate articolele de deviz care compun devizul
dumneavoastră

Note:

• la poziționare cursor mouse pe simbolul unui articol afișat ca rezultat la căutarea


dumneavoastră, puteți vizualiza rețeta sau detalii despre articolul respectiv;
• la adăugare articol puteți selecta tipul articolului pe care doriți să îl adăugați în deviz
(Norma, Furnizori, Material, Manopera, Utilaj, Transport, Liste de resurse);
• dacă doriți să adaugați o resursă de tip material, manoperă, utilaj, transport pe aceeași
poziție cu norma, aveți posibilitatea să bifați opțiunea pe aceeași poziție cu norma înainte de
a apăsa butonul Adăugare
• articolele de deviz vor fi adaugate sub poziția selectată inainte de a apela funcția Adaugare
articol

5. Cum modificați recapitulaţia la deviz?

• selectaţi devizul în care doriţi să modificați Recapitulaţia


• modificați denumirea indicilor sau valoarea lor direct în tabel

Notă: dacă doriți sa salvați recapitulația modificată pentru a o folosi și in alte devize, folosind
meniul contextual alegeți opțiunea Salvare recapitulație. Introduceți denumirea recapitulației
și apăsați butonul Salvează recapitulația. Noua recapitulație va fi salvata in secțiunea Articole
proprii > Recapitulații.

6. Cum adaugați colecții de investiții?

• selectați colecția Investiții și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Adaugare director
• introduceți denumirea directorului nou creat "Ofertate 2013" și apăsați butonul Adaugă

Notă: dacă doriți să mutați investiții dintr-o colecție în alta, folosiți funcția de Copiere respectiv
Lipire din meniul contextual

7.Cum adăugați rapid investiții, obiecte, devize și articole în deviz?

• selectați colecția Investiții directorul Oferte


• în tabelul cu investiții din partea dreaptă selectați Investiția sub care doriți să adăugați și
apăsați tasta Insert
• introduceți denumirea investiției și apăsați tasta Enter
• repetați operațiile de mai sus dacă doriți să adaugați investiții noi
• selectati investiția în care doriți să adăugați Obiecte și apăsați tasta Enter pentru a o
deschide
• selectați obiectul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta Insert pentru a adăuga un obiect
nou
• repetați operațiile de mai sus dacă doriti să adăugați obiecte noi
• selectați obiectul în care doriți să adăugați devize și apăsați tasta Enter pentru a-l deschide
• selectați devizul sub care doriți să adăugați și apăsați tasta Insert pentru a adăuga un deviz
nou
• repetați operatiile de mai sus dacă doriți să adăugați mai multe devize noi
• selectați devizul în care doriți să adaugați articole și apăsați tasta Enter pentru a-l deschide
SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• selectați articolul sub care doriti să adăugați și apăsati tasta Insert pentru a adăuga un
articol nou
• alegeți articolul portivit și apăsati tasta Enter pentru a-l adăuga în deviz
• introduceți cantitatea și apăsați tasta Enter pentru a salva

Nota: aveți posibilitate să folosiți și alte metode de adaugare articole în deviz: adăugare asistată și
adaugare din structura arborescentă.

8. Cum grupați articole din deviz în capitole?

• selectați articolele din deviz pe care doriți să le grupați (Ctrl + Click stânga mouse) și,
folosind meniul contextual, algeți optiunea Grupare articole
• alegeți opțiunea Capitol, introduceți denumirea capitolului și apăsați tasta Adauga capitol

3. Cum calculați cantitățile?

Dacă trebuie să creați devizul pornind de la un desen sau o planșă, aveți posibilitatea să calculați
cantitățile de lucrări folosind formule cu parametrii și explicații în dreptul fiecărui articol din deviz
și să tipăriți raportul antemăsurătoare.

Cum calculați cantitățile articolelor din deviz folosind formule de calcul cu


parametrii?

• selectați articolul pentru care doriți să calculați cantitatea și, folosind meniul contextual,
alegeți opțiunea Modificare formulă
• în fereastra de calcul cantități de lucrări apăsați butonul + pentru a adăuga pametrii de care
aveți nevoie în formula de calcul și modifcați simbolul, valoarea și denumirea lor direct in
tabel
• apăsați butonul + din dreptul parametrilor pentru a-i adăuga în formula de calcul și click pe
operatorii pe care doriți să îi utilizați în formula de calcul
• editați formula (Ex.[lungime]*[latime]*[inatime]) de calcul pentru a ajunge la valoarea
dorită și apăsați butonul Modifică pentru a salva formula și a modifica cantitatea articolului
in deviz

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• apăsați butonul Opțiuni raportare și în pagina F3 bifați opțiunea Afișare formule calcul
cantități
• din bara de butoane a editorului de deviz, apasați butonul Tipăreste raport F3 pentru a lista
raportul F3 cu formulele explicitate

Note:

• folosiți butonul Text pentru a insera explicații în formula dumneavoastră, fară a afecta
calcula sau valoarea acesteia
• folosiți butonul Subtotal pentru a insera un subtotal calculat la un moment dat în raport
(Subtotalul va fi calculat pentru formula scrisă de la ultima explicație {} în jos
• folosiți butonul Total pentru a insera totalul obținut prin calcularea formulei în textul
formulei
• folosiți butonul Înlocuire pentru a înlocui parametri cu valorile lor (operația este
ireversibilă)
• folosiți butonul Explicit pentru a insera in textul formulei parametri, valoarea lor și
denumirea completă
• din bara de butoane a editorului de deviz, apăsați butonul Instrumente și bifați opțiunea
Afișare forumule pentru a vedea in editorul de deviz formulele introduse în dreptul
articolelor

4. Cum modificați prețurile?

Prețurile unitare la resurse de tip materiale, manoperă, utilaje și transport pot fi setate la nivel de
investiție, obiect sau deviz. Prețurile resurselor pot fi prețuri de referință, modificate direct în
tabel, preluate din oferte de la furnizori, preluate din alte investiții sau preluate din baze de preț.

1. Cum modificați preţul la materiale?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să modificaţi preţul unitar al
materialelor şi, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista materiale
(Ctrl+M)
• în lista de materiale apăsaţi click pe preţul unitar al materialelor pe care doriţi să le
modificaţi
• introduceţi preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salveaza
• reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual alegeți Navigare pagini > Lista
cantități lucrări (Ctrl+D)
• apăsați butonul Calculează pentru a actualiza valoarea devizului

Notă: dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe resurse din listă, selectați resursele
pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind meniul
contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preț unitar

2. Cum preluaţi preţuri la materiale din oferte de la furnizori?

• selectați investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al
materialelor și, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista materiale
(Ctrl+M)
• selectați materialul pentru care doriți să preluaţi prețul de la furnizori şi apăsaţi tasta Enter
• selectați oferta potrivită şi apăsaţi tasta Enter pentru a modifica prețul

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
Notă: dacă unitatea de măsură a materialului din deviz diferă față de unitatea de măsură a
materialului ales din oferta de la furnizor, programul va cere să introduceți raportul pentru
conversie

3. Cum preluaţi preţuri la resurse din preţurile de referință?

• selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al
materialelor și, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista materiale
(Ctrl+M)
• selectați materialele (Ctrl+click mouse) pentru care doriți să preluaţi prețul de referință și,
folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preluare
• alegeți pagina Referință și apăsați butonul Preluare automată pentru a prelua automat
prețul de referință pentru toate materialele selectate

Notă: prețurile de referință sunt prețuri predefinite pentru toate materialele din baza de date, preţ
mediu de pe piaţă sau preţ 449 actualizat cu indici de creştere de la statistică pe clase CAEN

4. Cum preluaţi preţul la resurse din alte investiții

• selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar al
materialelor și, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista materiale
(Ctrl+M)
• selectați materialele (Ctrl+click mouse) pentru care doriți să preluaţi prețul din alte
investiții și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preluare
• alegeți pagina Investiții, alegeți investiția din care doriți să preluați prețurile și apăsați
butonul Preluare automată pentru a prelua automat prețurile la toate materialele selectate
din investiția aleasă

5. Cum modificaţi preţul la manoperă?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar la
manoperă și, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista manopera Salveaza
• în lista de manoperă apăsaţi click pe preţul unitar al meseriilor pe care doriţi să o modificaţi
• introduceţi preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salveaza
• reveniți în fereastra devizului, folosind meniul contextual alegeți Navigare pagini > Lista
cantitati lucrări
• apăsaţi butonul Calculează pentru a actualiza valorile totale ale devizului

Note:

• dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe meserii din listă, selectați resursele
pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click) și, folosind meniul contextual,
alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preț unitar
• dacă doriţi să preluaţi preţuri de referință sau preţuri din alte investiții pentru resursele de
tip manoperă, apelaţi funcţiile descrise anterior pentru lista de materiale.

6. Cum modificaţi preţul la utilaje?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar la
utilaje și, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista utilaje (Ctrl+U)
• în lista de utilaje apăsați click pe prețul utilajului căruia doriţi să-i modificaţi preţul unitar
• introduceţi noul preţ unitar şi apăsaţi butonul Salvează
SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual alegeți Navigare pagini > Lista
cantitati lucrari

Notă: dacă doriţi să preluaţi prețuri de la furnizori, preţuri de referinţă sau preţuri din alte
investiţii pentru utilajele din listă, apelaţi funcţiile descrise anterior pentru lista de materiale.

7. Cum modificaţi preţul la transport?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să modificaţi preţul unitar la
transport şi, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista transport (Ctrl+T)
• în lista de transport dați click pe prețul resursei de tip transport căreia doriţi să-i modificaţi
preţul unitar
• introduceţi noul preţ unitar şi apăsaţi butonul Salvează
• reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual alegeți Navigare pagini > Lista
cantitati lucrari

Notă: dacă doriţi să preluaţi preţuri de referinţă sau preţuri din alte investiţii pentru resursele de
tip transport, apelaţi funcţiile descrise anterior pentru lista de transport.

8. Cum adăugați cost de transport pe greutatea materialelor (fracht mediu)?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să calculaţi cost de transport pe
greutatea materialelor și, folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista
materiale (Ctrl+M)
• în lista de materiale apăsaţi click pe preţul auto (lei/tonă/km) al materialului pe care doriţi
să-l modificați
• introduceți preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salvează
• în acelați mod, apăsaţi click pe distanță (km).
• introduceți preţul unitar dorit şi apăsaţi butonul Salvează
• reveniți în fereastra devizului folosind meniul contextual alegeți Navigare pagini > Lista
cantitati lucrari (Ctrl+D)

Note:

• dacă doriţi să setaţi preţ unitar identic la mai multe resurse din listă, selectați resursele
pentru care doriţi să setaţi preţul unitar (CTRL + click pe rândul de selectat) și, folosind
meniul contextual (click dreapta mouse), alegeți opțiunea Modificare prețuri > Preț unitar.
Introduceți valoarea dorită pentru Preț auto și dați Modifică. Apoi repetați operația,
introduceți valoarea dorită pentru Distanță și dați Modifică
• costul de transport este calculat în funcţie de greutatea specifică a materialului, distanţa de
parcurs şi preţul pe tonă/km.

9. Cum calculaţi sporuri la articolele din deviz pentru a ajunge la o valoare dorită?

• bifați articolele pentru care doriţi să calculaţi sporuri (Ctrl+A sau Ctrl+click) și, folosind
meniul contextual, alegeți Sporuri > Aplicare sporuri
• introduceţi valoarea finală la care doriţi să ajungeţi sau sporul pe material, manoperă, utilaj,
transport în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Salvează
• alegeți modul de aplicare a sporurilor: aplicat la preț unitar sau aplicat la cantitate
• apăsați butonul Aplică și confirmați aplicarea sporurilor la deviz

Note:
SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• dacă doriți să setați sporuri la nivel de Investiție (calcul invers investiție), selectați investiția,
apasați butonul Deviz (din bara de butoane principală), selectați toate articolele din
investiție, apasați butonul sporuri și urmați pașii descriși mai sus
• dacă doriți să afișați sporurile introduse, apăsați butonul Instrumente din bara de butoane a
devizului și bifați caseta Sporuri
• dacă doriți să resetați sporurile introduse selectați articolele ((Ctrl+A sau Ctrl+click) pentru
care doriţi să resetați sporurile și folosind meniul contextual, alegeți Sporuri > Resetare
sporuri

10. Cum evidenţiaţi materialele aprovizionate de beneficiar în devize?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să evidenţiaţi materialul
aprovizionat de beneficiar
• folosind meniul contextual, alegeți Navigare pagini > Lista materiale (Ctrl+M) pentru a afişa
lista de materiale aferentă devizului, obiectului sau investiţiei selectate
• apăsați butonul Instrumente din bara de butoane (stânga) și bifați opțiunea Afisare material
beneficiar pentru a afişa coloana de cantităţi materiale aprovizionate de beneficiar
• în dreptul fiecărui material editaţi caseta Cantitate material beneficiar şi apăsaţi butonul
Salvează
• dacă doriți să declarați simultan mai multe materiale ca fiind aprovizionate de beneficiar,
selectați materialele care vor fi aprovizionate de beneficiar (Ctrl + Click mouse) și, folosind
meniul contextual, alegeți opțiunea Cantitate material beneficiar
• introduceți procentul și apăsați butonul Aplica procent
• apăsaţi butonul Calcul pentru a recalcula valoarea devizelor fară materiale aprovizionate de
beneficiar
• apăsaţi butonul Opțiuni raportare, alegeţi pagina F3 şi bifaţi sau debifaţi opţiunea Material
beneficiar scăzut înainte de recapitulaţie
• apăsaţi butonul Opțiuni raportare, alegeți pagina C6-C9 şi bifaţi sau debifaţi opţiunea
Material beneficiar defalcat

Notă: Materialele aprovizionate de beneficiar pot fi afişate în raportul F3 (Lista cu cantităţi de


lucrări) şi în raportul C6 (Lista de materiale) dacă bifaţi opţinea de afişare Material beneficar
defalcat în C6.

11. Cum creați o bază de preț

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de
preț
• apăsaţi butonul Lista de materiale, manopera, utilaj, transport pentru a afişa lista de resurse
aferentă devizului, obiectului sau investiţiei selectate
• selectați resursele pentru care doriți să salvați prețurile într-o bază de preț
• apăsați butonul Salveaza din bara de butoane a devizului
• bifați baza de preț în care doriți să salvați prețurile sau introduceți denumirea unei baze de
preț nouă și apăsați butonul Salveaza

12. Cum preluați prețuri dintr-o bază de preț

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să preluați prețurile dintr-o bază
de preț
• apăsaţi butonul Lista de materiale, manopera, utilaj, transport pentru a afişa lista de resurse
aferentă devizului, obiectului sau investiţiei selectate

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• selectați resursele pentru care doriți să preluați prețurile dintr-o baza de preț și, folosind
meniul contextual, alegeți opțiunea Modifcare prețuri > Preluare prețuri
• alegeți baza de preț din care doriți să preluați prețurile și apăsați butonul Preluare automată

Note:

• resursele ale căror prețuri vor fi gasite în baza de preț, vor avea fundalul colorat diferit și în
coloana Tip preț completati Baza de preț.
• dacă doriți să calculați o investiție cu prețurile dintr-o bază de preț creată anterior, selectați
investiția, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Proprietăți investiție, alegeți pagina
Prețuri, selectați baza de prețuri și apăsați butonul Aplică

5. Cum modificați articolele?

Articolele sau normele de deviz descriu consumuri de materiale, manoperă, utilaje și transport pe
unitatea de măsură dintr-o lucrare. Normele de deviz sunt orientative și pot fi modificate de către
utilizator. Normele de deviz sunt grupate în capitole, capitolele sunt grupate în indicatoare și
indicatoarele sunt grupate în colecții. Fiecare normă poate să conțină una sau mai multe variante și
fiecare variantă de articol poate să conțină una sau mai multe liste de resurse neexplicitate.

1. Cum creați un articol nou?

• selectaţi modulul Articole, colectia Articole proprii : Norme simple


• folosind meniul contextual (click dreapta mouse) alegeți opțiunea Adaugare Indicator,
introduceți denumirea Indicatorului (Ex. Constructii) și apăsați butonul Adaugă
• selectați Indicatorul nou creat, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare capitol
introduceți denumirea Capitolului (Ex. Compartimentari) și apăsați butonul Adaugă
• selectați capitolul nou creat, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare articol
introduceți simbolul, unitatea de masură și denumirea Articolului (Ex. Denumire: Turnare
beton in fundații, Simbol: CA01A11) și apăsați butonul Adaugă
• in panoul din dreapta, în articolul nou creat, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea
Adaugare articol, alegeți tipul de resursă pe care doriți să o adaugați (Material, Manoperă,
Utilaj, Transport, Lista resurse)
• scrieţi criteriul de căutare şi apăsaţi butonul Caută sau tasta Enter
• alegeţi materialul, manopera, utilajul, transportul sau lista de resurse pe care doriţi să o
adăugaţi în reţeta articolului
• modificați cantitatea (consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul
Adaugă sau tasta Enter
• repetați operația de adăugare pana cand articolul de deviz este complet

Nota: Pentru adaugare articol nou creat în deviz

• selectați devizul în care doriți să adaugați și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea
Adaugare articol
• introduceți criteriul de căutare (parte din Simbol sau denumire) și apăsați butonul Caută
sau tasta Enter
• alegeţi norma proprie pe care doriţi să o adăugaţi în deviz, modificați cantitatea în caseta
corespunzatoare și apăsați butonul Adauga sau tasta Enter

2. Cum modificați un articol existent?

• selectaţi devizul în care se află articolul pe care doriţi să îl modificaţi


SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• bifaţi caseta Reţetă pentru a afişa reţeta articolului din deviz
• selectați materialul, manopera, utilajul sau transportul pe care doriţi să îl ştergeţi din reţetă,
folosind meniul contextual
• alegeți opțiunea ștergere şi confirmaţi ştergerea resursei
• apăsaţi click pe simbolul, denumirea, um, cantitatea sau preţul unitar al resursei pe care
doriţi să o modificaţi, efectuaţi modificările necesare şi apăsaţi butonul Salvează
• selectați resursa sub care doriți să adăugați și,folosind meniul contextual, alegeți opțiunea
Adaugare articol, alegeți tipul de resursă pe care doriți să o adăugați (Material, Manoperă,
Utilaj, Transport, Lista resurse) scrieţi criteriul de căutare şi apăsaţi butonul Caută sau tasta
Enter
• alegeţi materialul, manopera, utilajul, transportul sau lista de resurse pe care doriţi să o
adăugaţi în reţeta articolului, modificați cantitatea (consumul specific) în caseta
corespunzatoare și apăsați butonul Adaugă sau tasta Enter
• repetați operația de ștergere, modificare sau adaugare resurse pana cand articolul de deviz
este complet și corect
• dacă doriți, puteți modifica Simbolul și Denumirea articolului astfel modificat apasând click
pe cele doua

Nota 1: Pentru a salva articolul modificat

• selectați articolul modificat şi, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Salvare randuri
• bifați capitolul din indicatorul in care doriți să salvați articolul și apăsați butonul Salveaza

Nota 2: Pentru adaugare articol modificat în deviz

• selectați devizul în care doriți să adaugați și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea
Adaugare articol
• introduceți criteriul de căutare (parte din Simbol sau denumire) și apăsați butonul Caută
sau tasta Enter
• alegeţi norma proprie pe care doriţi să o adăugaţi în deviz, modificați cantitatea în caseta
corespunzatoare și apăsați butonul Adauga sau tasta Enter

3. Cum creaţi o normă compusă?

• selectaţi modulul Articole, colecția Articole proprii : Norme compuse


• folosind meniul contextual (click dreapta mouse) alegeți opținea Adaugare Indicator,
intorduceți denumirea Indicatorului (Ex. Instalații) și apăsați butonul Adaugă
• selectați Indicatorul nou creat, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare
capitol, introduceti denumirea Capitolului (Ex. Alimentare apa) și apăsați butonul Adaugă
• selectați capitolul nou creat, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare articol,
introduceti simbolul, unitatea de masură și denumirea Articolului (Ex. Denumire: Camin
apa, Simbol: CAM01) și apăsați butonul Adaugă
• în articolul nou creat, folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare articol
• scrieţi criteriul de căutare pentru articolul pe care doriți să il adaugați in norma compusă şi
apăsaţi butonul Caută sau tasta Enter
• alegeţi articolul pe care doriţi să îl adăugaţi în norma compusă, modificați cantitatea
(consumul specific) în caseta corespunzatoare și apăsați butonul Adauga sau tasta Enter
• repetați operația de adăugare până când norma compusă este completă

Nota: Pentru adaugare normă compusă în deviz

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• selectați devizul în care doriți să adaugați și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea
Adăugare articol
• bifați caseta Articole proprii, introduceți criteriul de căutare (parte din Simbol sau
denumire) și apăsați butonul Caută sau tasta Enter
• alegeţi norma compusă pe care doriţi să o adăugaţi în deviz, modificați cantitatea în caseta
corespunzătoare și apăsați butonul Adauga sau tasta Enter
• alegeți opțiunea de adăugare în deviz (Articole, Articol cumulat sau Normă compusă) și
apăsați butonul Adaugă

4. Cum creați resurse noi sau liste de resurse?

• selectaţi modulul Articole, colecția Articole proprii : Resurse


• selectați tipul resursei: Material, Manopera, Utilaj, Transport, Liste material, Liste
manoperă, Liste utilaj, Liste transport
• folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adaugare resursă
• introduceți Simbolul (codul), Denumirea, Unitatea de masura, Prețul, Greutatea specifică
(daca e cazul) și apăsați butonul Adaugă
• dacă ați adăugat o Lista de resurse, selectați lista nou creată și, folosind meniul contextual,
alegeți opțiunea Adaugare resursă
• Alegeți resursa pe care doriți să o adăugați in listă (trebuie sa fie creată anterior) și apăsați
butonul Adaugă

6. Cum modificați recapitulația?

Recapitulația sau încheierea de deviz include cheltuielile indirecte suportate de către executant
pentru realizarea obiectivului de investiții: impozitele pe salarii datorate de angajator, cheltuielile
de regie și profitul.

1. Cum modificaţi indicii dintr-o recapitulaţie?

• selectaţi devizul pentru care doriţi să modificaţi recapitulaţia


• în tabelul Recapitulaţie din deviz selectaţi denumirea sau valoarea indicilor pe care doriţi să
îi modificaţi, efectuaţi modificările necesare şi apăsaţi butonul Salvează
Apasati butonul Calculare deviz, pentru a recalcula valoarea recapitulației.

Note:

1. dacă doriți să refolosiți recapitulația, selectați recapitulația din deviz și, folosind meniul
contextual, apăsați butonul Salvare recapitulație. Introduceți denumirea recapitulației și
apsați butonul Salvează recapitulația. Recapitulația salvată o puteți regasi în panoul din
stânga, secțiunea Articole proprii, Recapitulații.
2. dacă doriți să setați recapitulația la toate devizele din investiție, selectați investiția și
folosind meniul contextual alegeți opțiunea Proprietăți. Selectați pagina Prețuri, selectați
recapitualția salvată și apăsați butonul Aplică.

2. Cum ştergeţi indicii dintr-o recapitulaţie?

• selectaţi devizul pentru care doriţi să modificaţi recapitulaţia

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• în tabelul Recapitulaţie din deviz bifaţi indicii pe care doriţi să îi ştergeţi (CTRL + CLICK
STANGA MOUSE) şi apăsaţi butonul stergere (sau, folosind meniul contextual, alegeți
comanda „Ștergere”)
• Apăsați butonul Calculare, pentru a recalcula valoarea recapitulatiei.

7. Cum adăugați echipamente?

Listele de echipamente, utilaje sau dotări sunt reglementate prin HG 907/2016 formularul F4 și
F5. Listele de echipamente, utilaje sau dotări se atașează la deviz, obiect sau investiție și
fiecarui echipament din listă îi poate fi anexată o fișă tehnică.

1. Cum adăugați utilaje, echipamente sau dotări listei atașate la investiție, obiecte sau
devize?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Echipamente


• selectați colecția Investiții, directorul ofertate și alegeți investiția, obiectul sau devizul la
care doriți sa atașati o lista de echipamente
• în fereastra din dreapta, folosind meniul contextual (click dr. mouse), alegeți opțiunea
Adaugare echipament (sau, pe coloana din stânga, apăsați butonul Caută din dreptul
colecției Furnizori). Scrieți criteriul de căutare și apăsați tasta Enter.
• din rezultatele afișate alegeți echipamentul, utilajul sau dotarea corespunzatoare și apăsați
butonul + din dreptul lui pentru a-l adăuga în lista de echipamente
• modificați simbolul, denumirea, cantitatea, unitatea de masură, prețul sau furnizorul direct
în tabel pentru echipamentele adăugate

Notă: dacă doriți să adăugați în listă un echipament sau dotare care nu se regăsește în ofertele de la
furnizori, folosind meniul contextual (click dr. mouse), alegeți opțiunea Creare echipament
nou (sau, din meniul din dreapta sus, apasati butonul + ), introduceți denumirea echipamentului și
apăsați butonul Adaugă.

2. Cum completați fișa tehnică pentru utilaje, echipamente sau dotări atașate?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Echipamente


• selectați colecția Investiții, directorul ofertate și alegeți investiția, obiectul sau devizul la
care ați atașat lista de echipamente
• în fereastra din dreapta, selectați echipamentul, dotarea,caruia doriți să îi modificați fișa
tehnică și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Fișă Tehnică
• introduceți parametrii în casetele corespunzătoare și apăsați butonul Modifică

3. Cum mutați echipamentele în cadrul listelor de pe o poziție pe alta?

• poziționați mouse-ul deasupra coloanei poziție din dreptul echipamentului pe care doriți să
îl mutați
• folosind funcția drag and drop (deplasare cu tasta mouse apăsată) poziționați echipamentul
peste poziția sub care doriți să îl mutați

4. Cum ștergeți echipamente din listă

• bifați echipamentele pe care doriți să le ștergeți din lista în caseta operații


• apasați butonul X din meniul din dreapta sus și confirmați ștergerea

5. Cum tipăriți rapoartele F4 si F5


SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• apăsați butonul Tipărește F4 - Lista de echipamente din meniul din dreapta sus
• apăsați butonul Tipărește F5 - Fișele tehnice din meniul din dreapta sus

6. Cum mutați utilaje, echipamente sau dotari la capitolul corespunzator în cadrul


devizului general?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Echipamente


• selectați colecția Investitii, directorul ofertate, și alegeți investiția, obiectul sau devizul la
care aveți atașată o listă de echipamente
• pozitionați mouse-ul deasupra coloanei poziție din dreptul echipamentului pe care doriți să
îl mutați
• folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, după care alegeți
Subcapitolul din Devizul General in care vreți să mutați echipamentul
• modificările vor putea fi vazute în Devizul general

Nota: echipamentele, utilajele sau dotarile pot fi mutate doar în capitolele 4.3, 4.4, 4.5 (evidențiate
cu verde închis, distinct, in Devizul General)

8. Cum configurați Devizul general?

Devizului general este reglementat prin hotărârea 907/2016 anexa 7. Devizul general calculează
valoarea totală a obiectivului de investiții și este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli.
El pornește de la obținerea și amenajarea terenului și se finalizează cu probe tehnologice pentru
darea în folosință a obiectivului de investiții. Devizele sunt alocate în mod implicit la capitolul 4.1 -
construcții și instalații și pot fi mutate în capitolul corespunzător. Echipamentele sunt alocate în
mod implicit la capitolul 4.3 - utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj și pot fi
mutate în capitolul corespunzător.

1. Cum alocați obiectele sau devizele la capitolele corespunzatoare din Devizul


General?

• din meniul principal al programului alegeti modulul Deviz General


• din colecția Investitii, directorul ofertate, alegeți investiția pentru care doriți să configurați
devizul general
• în fereastra din dreapta, selectați structura devizului general (Ex. Deviz general 1) pe care
doriți să o atașați la investiția selectată
• selectați obiectul sau devizul pe care doriți să-l mutați la un alt capitol din devizul general
(implicit toate devizele sunt alocate la capitolul 4.1) și, folosind meniul contextual, alegeți
opțiunea Mutare în subcapitol, dupa care alegeți capitolul în care doriți să-l mutați

Notă: Obiectele și devizele dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate să
primească valoarea din devize (conform 907/2016)

2. Cum alocați listele de echipamente la capitolele corespunzătoare din Devizul


General?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General


• din colecția Investitii, directorul ofertate, alegeți investiția pentru care doriți să configurați
devizul general
• în fereastra din dreapta, selectați lista de echipmanete pe care doriți să o mutați la un alt
capitol din devizul general (implicit toate listele de echipamnte sunt alocate la capitolul 4.3)

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Mutare în subcapitol, după care alegeți
subcapitolul în care doriți să mutați

Notă: Listele de echipamente dintr-o investiție pot fi mutate numai în capitolele care au fost setate
să primească valoarea din echipamente (conform 907/2016)

3. Cum alocați valori directe sau valori calculate cu formule la capitolele din Devizul
General?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General


• din colecția Investiții, directorul ofertate alegeți investiția pentru care doriți să configurați
devizul general
• în fereastra din dreapta, selectați capitolul la care doriți să alocați o valoare directă sau
valoare calculată
• introduceți valoarea directă sau formula de calcul direct în tabel pe coloana Formulă și
apăsați butonul Salvează

Nota: Puteți introduce valoare directă sau valoare calculată cu formula doar la capitolele care au
fost setate să primească valoarea din formula de calcul (fundalul coloanei Formulă este colorat cu
verde)

Exemple de formule de calcul pe care puteți să le utilizați sunt:


- (2/100)*[CM] (calculează 2% din valoarea subcapitolelor de Construcții și montaj)
- (1/100)*[TI] (calculează 1% din totalul investiției)
- [5.1.1]+[5.1.2] (calculează suma valorilor introduse la subacapitolele 5.1.1 și 5.1.2)
- 650 (valoarea 650 este atribuita direct capitolului din devizul general)

4. Cum tipăriți rapoartele centralizatoare?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General


• din colectia Investiții, directorul ofertate, alegeți investiția pentru care doriți să tipăriți
rapoartele centralizatoare
• în fereastra din dreapta, în bara de butoane principală, apăsați butonul corespunzător
raportului pe care doriți să îl tipăriți și formatului dorit (pdf sau excel)
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări
DG - Deviz general ofertat sau decontat
DO - Devizul obiectului ofertat sau decontat

5. Cum creați și modificați o structura pentru Devizul General?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz General


• apăsați butonul Administrare structuri Deviz General din panoul din dreapta sus
• apăsați butonul + din dreptul structurii pe care doriți să o duplicați (exemplu structura
Hotărâre 907/2016)
• introduceți denumire noii structuri și apăsați butonul Adaugă
• selectați structura nou creată (ex. Deviz General 2), selectați capitolul în care doriți să
adăugați un subcapitol nou, și din meniul contextual alegeți Adaugare subcapitol
• introduceți denumirea noului subcapitol și apăsați butonul Adaugă
• selectați subcapitolul nou creat și apăsați double click pentru a deschide fereastra de editare
proprietăți subcapitol

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
5. Cum modificați proprietățile capitolelor si subcapitolelor din Devizul General?

• selectați structura de Deviz General pe care doriți să o modificați (ex. Deviz General 2)
• selectați subcapitolul caruia doriți să-i modificați proprietățile și apăsați double click
• în fereastra de editare proprietăți subcapitol, introduceți valorile corespunzătoare și apăsați
butonul Salvează

9. Cum configurați Graficul Fizic?

Graficul general de realizare a investiției publice este reglementat prin ordinul 907/2016
formularul F6. Cu ajutorul acestui grafic putem planifica lunile calendaristice în care se execută
fiecare lucrare (deviz sau obiect) din cadrul unui obiectiv de investiție.

1. Cum modificați intrevalul de desfășurare devize?

1. din meniul principal alegeți modulul Grafic fizic


2. din colecția Investiții, directorul ofertate selectați investiția pentru care doriți să configurați
graficul fizic
3. în coloana operații, bifați devizele sau obiectele pentru care doriți să modificați intervalul de
realizare
4. folosind meniul contextual, selectați opțiunea Interval desfășurare (sau, din bara de
butoane, apăsați butonul ),
5. selectați intervalul de realizare pentru devizele sau obiectele selectate și apăsați butonul
Modifică

2. Cum modificați procentul realizat în fiecare lună?

• din bara de butoane bifați opțiunea Afișare procentual


• modificați procentul realizat pentru fiecare deviz în fiecare lună de execuție direct în tabel

Nota: modificarea procentului se va face începand cu prima lună de execuție, de la stânga spre
dreapta, lunile urmatoare vor fi recalculate automat astfel încat totalul să fie 100%

3. Cum modificați valoarea realizată în fiecare lună?

• din bara de butoane bifați opțiunea Afișare valoric


• modificați valoarea realizată pentru fiecare deviz în fiecare lună de execuție direct in tabel

Nota: modificarea valorii se va face începând cu prima lună de excuție, de la stânga spre dreapta,
lunile urmatoare vor fi recalculate automat astfel încât totalul să fie egal cu valoarea totală a
devizului

4. Cum tipăriți raportul F6?

• folosind butonul din bara de butoane alegeți pagina General și bifați opțiunea dorită

• din bara de butoane apăsați butonul pentru a tipari formularul F6 - Graficul fizic de
realizare a investiției publice

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
10. Cum intocmiți situații de plată?

Situațiile de plată sau decontările se întocmesc periodic pentru un obiectiv de investiții și pot să
cuprindă cantități de lucrări realizate, note de comandă suplimentară sau note de renunțare.

1. Cum copiați investiția din oferte în decontări?

1. din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz


2. din colecția Investiții, directorul ofertate alegeți investiția pe care doriți să o decontați

3. folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Copiere în decontare (sau, apăsați butonul
) pentru a copia investiția în Decontări

2. Cum adăugați un decont la o anumită dată?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Decontare


• din colecția Investiții, directorul decontate alegeți investiția pe care doriți să o decontați
• folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Adaugare decont (sau, apasați butonul +)
pentru a adăuga un Decont nou
• introduceți data și denumirea decontului și apăsați butonul Adaugă

3. Cum alegeti devizele executate care vor fi decontate?

• din colecția Investitii, directorul decontate alegeți investiția pe care doriți să o decontați
• alegeți decontul pe care doriți să îl editați
• în coloana din dreapta (Include în decont) bifați devizele executate pe care doriți să le
decontați

4. Cum introduceți cantități realizate și cantități renunțate?

• din colecția Investiții, directorul decontate alegeți investiția pe care doriți să o decontați
• alegeți decontul pe care doriți să îl editați
• alegeți devizul pe care doriți să il decontați
• în coloana Realizat actual și coloana Renunțat actual introduceți cantitățile dorite

5. Cum decontați procentual cantități realizate și cantități renunțate?

• în coloana operații bifați articolele din deviz care vor fi decontate


• folosind meniul contextual, alegeți optiunea Decontare (sau apasați butonul %) și
introduceți procentul realizat sau procentul renunțat
• apăsați butonul Aplică procentul

6. Cum decontați rest de realizat în mod automat?

1. în modul Decontare selectați investiția și folosind meniuul contextual alegeți opțiunea


Adaugare decont
2. introduceți denumirea și data decontului, bifați opțiunea Decontează rest de realizat și apăsați
butonul Adaugă


Notă: Decontul nou creat va conține restul de realizat din toate devizele din investiția
dumneavoastră.

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

7. Cum tipariti rapoarte aferente decontarilor?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Decontare


• din colecția Investiții, directorul decontate alegeți investiția pentru care doriți să tipăriți
rapoarte

• apăsați butonul pentru a tipări formularul CSP - Centralizatorul situațiilor de plată


• alegeți decontul din care doriți să tipăriți rapoarte centralizatoare

• apăsați butonul pentru a tipări formularul RC - raport cumulativ al situațiilor de plată

• apăsați butonul pentru a tipări formularul F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe


obiectiv

• apăsați butonul pentru a tipări formularul F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe


categorii de lucrări, pe obiecte

• apăsați butonul pentru a tipări formularul DG - Devizul General

• apăsați butonul pentru a tipări formularul DO - Devizul obiectului


• alegeți devizul decontat din care doriți să tipăriți rapoarte

• apăsați butonul pentru a tipări formularul F3 - Lista cuprinzând cantitățile de lucrari


decontate, și alegeți una din opțiunile:
• Raport complet (Realizat actual + Adăugat)
• Notă de realizare (Realizat actual)
• Notă de comandă suplimentară (Adăugat)
• Notă de renunțare (Renunțat)

• apăsați butonul și apoi butonul pentru a tipări formularul C6 - Lista de materiale


decontate

• apăsați butonul și apoi butonul pentru a tipări formularul C7 - Lista de manoperă


decontată

• apăsați butonul și apoi butonul pentru a tipări formularul C8 - Lista de utilaje


decontate

• apăsați butonul și apoi butonul pentru a tipări formularul C9 - Lista de transport


decontat

11.Cum intocmiți dosarul de raportare?

Dosarul de raportare poate să includă cuprinsul, devizul general și devizul obiectului, formularele
F1-F6 (conform HG 907/2016), listele de resurse materiale, manoperă, utilaje, transport la nivel de
investiție, obiect sau deviz și alte rapoarte care pot fi generate în momentul ofertării sau decontării
obiectivului de investiții.

1. Cum configurați diverse opțiuni pentru rapoarte

• selectați investiția pentru care doriți să tipăriți rapoarte


SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

• folosind meniul contextual, alegeți Opțiuni de raportare (sau apăsați butonul )


• alegeți tipul de rapoarte pe care doriți să le tipăriți (General, Centralizatoare, F3, C6-C9)
• bifați sau completați opțiunea dorită și apăsați butonul Salvează

Notă:

• dacă doriți să preluați setările implicite pentru rapoarte apăsați butonul Preia opțiuni
implicite
• dacă doriți să preluați setările pentru rapoarte de la o altă investiție apăsați butonul Preia
opțiuni de la o altă investiție, alegeți investiția și apăsați butonul Salvează investiția
• dacă doriți să configurați valuta, cursul valutar, sigla, text subsol pagina, valoare TVA,
selectați investiția pentru care doriți să tipăriți rapoarte, și, folosind meniul contextual,

alegeți opțiunea Proprietăți investiție(sau apăsați butonul ), introduceți valorile dorite


și apăsați butonul Modifică

2. Cum tipăriți automat rapoartele pentru dosarul de raportare

• din meniul principal al programului alegeți modulul Rapoarte


• din colecția Investiții, directorul ofertate sau colecția Investiții, directorul decontate selectați
investiția pentru care doriți să tipăriți rapoartele
• debifați tipul de rapoarte pe care doriți sa le excludeți din lista (Centralizatoare, F3, C6-C9)
• selectați rapoartele pe care doriți să le tipăriți folosind tasta Ctrl apasată și click mouse
• din meniul contextual alegeți opțiunea Calculează paginația
• din meniul contextual alegeți opțiunea Tipărește dosar

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

3. Cum tipăriţi formularul C1 - Centralizatorul devizelor

• selectaţi investiţia sau obiectul pentru care doriţi să tipăriţi centralizatorul devizelor

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format pdf.

• apasați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

Notă: dacă doriţi să modificaţi valoarea devizelor, selectaţi coloana valoare exclusiv TVA lei din
dreptul devizului, modificaţi valoarea şi apăsaţi butonul Salvează

4. Cum tipăriţi formularul F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări?

• selectați devizul pentru care doriţi să tipăriţi lista cu cantităţi de lucrări

• apăsaţi butonul pentru a vizualiza raportul în format pdf.

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

Notă:

• dacă doriţi să modificaţi cursul euro, beneficiarul, executantul, proiectantul, textul din

subsolul paginilor pe rapoarte, selectaţi investiţia şi apăsaţi butonul

• dacă doriți să modificați opțiunile de raportare apăsați butonul pentru a afișa fereastra
opțiuni raportare, alegeți pagina F3, bifați opțiunile dorite și apăsați butonul Salvează
• dacă doriți să listați formularul F3 pentru o investiție sau un obiect, selectați investiția sau

obiectul, apăsați butonul pentru a afisa articolele de deviz cumulate

5. Cum tipăriţi formularul C6 - Lista de materiale?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să tipăriţi lista de materiale

• apăsaţi butonul

• apăsaţi butonul pentru a vizualiza raportul în format pdf

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

6. Cum tipăriţi formularul C7 - Lista de manoperă?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriți să tipăriţi lista de manoperă

• apăsaţi butonul

• apăsaţi butonul pentru a vizualiza raportul în format pdf.

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

7. Cum tipăriți formularul C8 - Lista de utilaje?

• selectați investiția, obiectul sau devizul pentru care doriți să tipăriți lista de utilaje

• apăsaţi butonul

• apăsaţi butonul pentru a vizualiza raportul în format pdf

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

8. Cum tipăriţi formularul C9 - Lista de transport?

• selectaţi investiţia, obiectul sau devizul pentru care doriţi să tipăriţi lista de transport

• apăsaţi butonul

• apăsaţi butonul pentru a vizualiza raportul în format pdf

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

9. Cum tipariti rapoartele Deviz General si Deviz Obiect, F1 si F2?

• din meniul principal al programului alegeti modulul Deviz General


• din colectia Investitii, directorul ofertate alegeti investitia, obiectul sau devizul pentru care
doriți tipăriți deviul general
• în fereastra din dreapta apăsați butonul pentru a previuzaliza raportul în format .pdf ;

• apăsați butonul pentru a previzualiza raportul în format excel.

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

10. Cum tipariti rapoartele F4 si F5

• din meniul principal al programului alegeți modulul Echipamente


• din colecția Investiții, directorul ofertate alegeți investiția, obiectul sau devizul pentru care
doriți tipăriți listele de echipamente

• apăsați butonul F4 - Lista de echipamente din meniul din dreapta sus;

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel

• apasați butonul F5 - Fișele tehnice din meniul din dreapta sus ;

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

11. Cum tipariti raportul F6?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Grafic fizic

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• din colecția Investiții, directorul ofertate alegeți investiția, obiectul sau devizul pentru care
doriți tipăriți graficul fizic

• din bara de butoane apăsați butonul pentru a tipări formularul F6 - Graficul fizic de
realizare a investitiei publice;

• apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel

• apăsați butonul pentru a salva raportul în format pdf (sau butonul pentru a tipări
raportul la imprimantă)

12. Cum tipăriți rapoarte aferente decontărilor?

1. din meniul principal al programului alegeți modulul Decontare


2. din colecția Investiții, directorul decontate alegeți investiția pentru care doriți sa tipăriți
rapoarte

3. apăsați butonul pentru a tipări formularul CSP - Centralizatorul situațiilor de plata ;

4. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel


5. alegeți decontul din care doriți să tipăriți rapoarte centralizatoare

6. apasați butonul pentru a tipari formularul RC - raport cumulativ al situatiilor de plata;

7. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

8. apăsați butonul pentru a tipari formularul F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe


obiectiv;

9. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

10. apăsați butonul pentru a tipari formularul F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe


categorii de lucrari, pe obiecte;

11. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

12. apasați butonul pentru a tipari formularul DG - Devizul General;

13. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

14. apăsați butonul pentru a tipari formularul DO - Devizul obiectului;

15. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.


16. alegeți devizul decontat din care doriți să tipăriți rapoarte

17. apăsați butonul pentru a tipări formularul F3 - Lista cuprinzând cantitățile de lucrari
decontate, și alegeți una din opțiunile:
18. Raport complet (Realizat actual + Adăugat)
19. Notă de realizare (Realizat actual)
20. Notă de comandă suplimentară (Adăugat)
21. Notă de renuntare (Renunțat)

22. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.


SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

23. apăsați butonul și apoi butonul pentru a tipări formularul C6 - Lista de materiale
decontate;

24. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

25. apăsați butonul și apoi butonul pentru a tipări formularul C7 - Lista de manoperă
decontată;

26. apăsați butonul pentru a vizualiza raportul în format excel.

12. Cum importați investiții?

Aveți posibilitatea să importați liste cu cantități de lucrări dintr-un format standard excel, devize și
echipamente din format excel exportate cu ajutorul programelor WinDoc Deviz sau Deviz online,
investiții exportate din DOCLIB în format .o60, investiții exportate din ISDP în fromat Excel și
investiții exportate din WinDev în format Excel. După import, aveți posibilitatea să realizați un
raport comparativ în format Excel, între două sau mai multe investiții, obiecte sau devize.

1. Cum exportați devizele și echipamentele în Excel?

• din colecția Investiții, directorul ofertate, selectați Investiția, Obiectul sau Devizul pe care
doriți să îl exportați
• folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Exportă
• alegeți opțiunea Liste cantități sau Devize și echipamente sau Echipamente
• apăsați butonul Exportă
• alegeți calea unde doriți să salvați fișierul și apăsați butonul Save

Notă: fișierul excel obținut va avea structura și conținutul în funcție de tipul de export ales:
Liste cantități: exportă devizele într-un format simplu (Poziție, Tip, Simbol, Denumire, Cantitate,
Um, Preț)
Devize și echipamente: exportă devizele și listele de echipamente atașate într-un format complet cu
scopul de a le putea importa în WinDoc Deviz sau Devizonline.ro
Echipamente: exportă listele de echipamente și fișele tehnice atașate într-un format complet cu
scopul de a le putea importa în WinDoc Deviz sau Deviz online

2. Cum importați Liste cantități, Devize și echipamente sau Echipamente din Excel?

• selectați colecția Investiții, Directorul, Investiția, Obiectul sau Devizul în care doriți să
importați lista cu cantități de lucrări
• folosind meniul contextual alegeti optiunea Importa
• alegeți opțiunea Liste cantități sau Devize și echipamente sau Echipamente
• apăsați butonul Browse și alegeți fișierul Excel
• apăsați butonul Open pentru a importa fișierul

Notă: Folosind Import liste cu cantități aveți posibilitatea să importați devize din orice alt program
de devize; fișierul excel din care importați devizul trebuie să conțină o foaie de lucru și un cap de
tabel format din 5 coloane:

Poziție Tip Simbol Denumire Cantitate UM

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

3. Cum importaţi devize din DOCLIB?

• în fereastra principală a programului apăsaţi butonul Devize


• selectați colecția Investiții și directorul în care doriți să importați investiția
• folosind meniul contextual (click dreapta mouse) alegeţi opţiunea Import și alegeți opțiunea
Devize din DOCLIB (.o60)
• asiguraţi-vă, înainte de import, de următoarele aspecte:
• dacă aveţi fişierul: *.o60 care conţine investiţia pe care doriţi să o importaţi
• dacă raportul C5/F3 din Doclib este tipărit cu următoarele opţiuni:
Cu valori (Y/N) ............................................... [Y]
Listare în mii lei (Y/N) ................................... [N]
Cu recapitulaţie (Y/N) ................................... [Y]
Cu simboluri (Y/N) ......................................... [Y]
Cantitate totală sau rest de realizat (T/R) ... [T]
Comasat sau detaliat (C/D) ......................... [D]
Materialul mărunt detaliat (Y/N) .................... [Y]
Un preţ unitar sau 4 preţuri unitare (1/4) ...... [4]
Cu TVA (Y/N) .................................................. [Y]
Listare reţetă (Y/N) ......................................... [Y]
Listare Total ore manoperă (Y/N) ................. [N]
Preţuri contractare sau preţuri la zi (C/Z) ..... [C]
• apăsaţi butonul Răsfoire, indicați locaţia fiserului *.o60 și apăsați butonul Import
• după import, verificaţi dacă valoarea investiţiei din WinDoc Deviz corespunde cu valoarea
investiţiei tipărită cu ajutorul programului DOCLIB
• pentru orice problemă sau incompatibilitate, nu ezitaţi să contactaţi departamentul tehnic
Softmagazin

4. Cum importați devizele din ISDP sau Windev?

• în fereastra principală a programului apăsați butonul Devize


• selectați colecția Investiții și directorul în care doriți să importați investiția
• folosind meniul contextual (click dreapta Mouse) alegeți opțiunea Import și alegeți opțiunea
Devize ISDP sau Devize Windev
• apăsați butonul Răsfoire, indicați locația fișierului Excel și apăsați butonul Import

5. Cum realizați raport comparativ în Excel?

• selectați investițiile pentru care doriți să realizați raportul comparativ


• folosind bara de butoane din dreapta alegeți butonul Raport comparativ
• alegeți nivelul de detaliere și detaliile pe care doriți să le includeți în raport și apăsați
butonul Exportă
• ișierul Excel rezultat conține raportul comparativ al investițiilor selectate

13. Cum configurați Graficul Gantt?

1. Cum copiați investiția în proiecte?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Deviz


• selectați colecția de investiții, directorul Ofertate și alegeți investiția pe care doriți să o
copiați în Proiecte
• folosind meniul contextual alegeți opțiunea Copiere în proiecte
SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• alegeți tipul de comasare dorit (nivel obiect, deviz sau articol), bifați opținea de calcul durată
activități (manual sau automat), selectați directorul în care doriți să copiați investiția (Ex.
Investiții) și apăsați butonul Copiere în proiecte

2. Cum adăugați un proiect nou?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Proiecte


• în panoul din stânga, selectați directorul (Ex. Proiecte > Investiții) în care doriți să adăugați
proiectul și, folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Adaugare proiect
• introduceți denumirea poriectului și apăsați butonul Adaugă

3. Cum adăugați un director nou în care să salvați proiectele?

• din meniul principal al programului alegeți modulul Proiecte


• în panoul din stânga, selectați directorul Proiecte și, folosind meniul contextual, alegeți
opțiunea Adăugare director
• introduceți denumirea directorului nou creat (ex. Proiecte 2012) și apăsați butonul Adaugă

4. Cum adăugați activități și subactivități atașate unui proiect?

• selectați proiectul în care doriți să adăugați activitatea sau selectați activitatea din proiect
căreia doriți să îi adăugați o subactivitate
• folosind meniul contextual alegeți opțiunea Adăugare activitate
• introduceți denumirea activității și apăsați butonul Adaugă

5. Cum modificați data de început și durata unei activități?

• selectați activitatea pentru care doriți să modificați data de început și durata și, folosind
meniul contextual, alegeți opțiunea Proprietăți activitate
• modificați data de început și durata activității și apăsați butonul Modifică

Notă: dacă doriți să modificați data de început și durata unei activități direct pe grafic, folosiți
funcția drag and drop (deplasare cu tasta mouse apasată) pentru a mutarea activitatii, micșorare
sau mărire durată

6. Cum calculați automat durata activităților?

Calculul automat al duratei unei activități se face pe baza resurselor de tip manopera atașate
activității respective (total ore manoperă / număr muncitori pe echipă / număr de ore lucrate pe zi)

• selectați activitatea pentru care doriți să calculați automat durata și, folosind meniul
contextual, alegeți opțiunea Proprietăți activitate
• verificați parametrii calculați (Nr. ore manoperă, Nr. muncitori pe echipă, Nr. de echipe
utilizate, Indice randament), modificați valoarea lor dacă este cazul, și apăsați butonul
Recalulează

Notă: dacă doriți să recalculați durata pentru toate activitățile, din meniul de comenzi al
programului, apăsați butonul Recalculează durate

7. Cum configurați drumul critic stabilind restricții pentru activități?

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• selectați activitatea pentru care doriți să stabiliți o condiționare de tip precedență (Finish to
Start)
• folosind meniul contextual alegeți opțiunea Proprietăți activitate
• alegeți pagina Drum critic și apăsați butonul Adăugare drum critic
• apăsați butonul Adaugă din dreptul activității care doriți să preceadă activitatea selectată
• introduceți numărul de zile de Intarzirere dacă este cazul și apăsați butonul de inchidere a
ferestrei Proprietăți activitate

Notă: dacă doriți să configurați drumul critic direct pe grafic, selectați activitatea precedenta și,
folosind funcția drag and drop (deplasare cu tasta mouse-ului apăsată), poziționați mouse pe
activitatea care doriți să fie precedată.

8. Cum filtrați activitățile afișate?

• din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Filtrare activități


• selectați tipul de filtrare pe care doriți să o aplicați (Toate activitățile, Activități încheiate,
Activități în derulare, Activități pe drum critic, Activități într-un interval dat sau Activități
care încep cu un simbol sau denumire dată) și apăsați butonul Filtrează
• pentru a anula filtrarea, repetați operația și alegeți la criteriul de selcție Toate activitățile

9. Cum schimbați poziția activităților în graficul Gantt?

• selectați activitatea căreia doriți să îi modificați poziția și, folosind meniul contextual, alegeți
opțiunea Mutare sus, Mutare jos.

10. Cum transformați o activitate în subactivitate şi invers, în graficul Gantt?

• selectați activitatea/subactivitatea pe care doriți să o transformați și, folosind meniul


contextual, alegeți opțiunea Mutare dreapta, sau Mutare stanga

11. Cum adaugați și atașați resurse la activități?

• selectați activitatea căreia doriți să îi adăugați sau atașați resurse și, folosind meniul
contextual, alegeți opțiunea Proprietăți activitate
• alegeți pagina Resurse și apăsați butonul Adaugare resursa nouă
• modificați direct în tabel simbolul, denumirea, tip, cantitate, UM, preț unitar pentru resursa
nou adăugată
• dacă doriți să adăugați o resursă existentă, apăsați butonul Adaugă resursă existentă
• introduceți criteriul de căutare (parte din denumirea resursei) și apăsați butonul Cautare
pentru a afișa doar resursele care corespund criteriului introdus
• apăsați butonul Adăugare din dreptul resursei pe care doriți să o atașați
• modificați direct în tabel simbolul, denumirea, tip, cantitate, UM, preț unitar pentru resursa
nou atașată
• apăsați butonul de închidere a fersetrei proprietăți

12. Cum adăugați câmpuri definite de utilizator și cum setați valoarea acestora
pentru activități?

• din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Câmpuri vizibile


• alegeți pagina Câmpuri definite, introduceți denumirea câmpului definit de utilizator (ex.
Responsabil) și alegeți tipul acestuia (Ex. Text)

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
• Bifați coloana Activat și coloana Vizibil în dreptul câmpurilor definite de utilizator și apăsați
butonul Salvează
• selectați activitatea pentru care doriți să completați câmpurile definite de utilizator și,
folosind meniul contextual, alegeți opțiunea Proprietăți activitate
• alegeți pagina Câmpuri definite, introduceți valoarea pentru fiecare câmp definit de
utilizator în parte și apăsați butonul Modifică

13. Cum stabiliți codificarea WBS (Work Breakdown Structure) pentru activitățile
din proiect?

• din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Coduri WBS


• pentru fiecare nivel în parte alegeți tipul codificării (Numeric, Litere mici sau Litere mari) și
apăsați butonul Salveaza

14. Cum tipăriți rapoarte pentru proiect?

• din meniul de comenzi al programului, apăsați butonul Tipărește proiectul


• alegeți raportul pe care doriți să îl afișați (activități, grafic Gantt, fluxuri de numerar,
resurse) și apăsați butonul Afișează

14. Cum administrați bazele de date WinDoc Deviz?

1. Cum administrați bazele de date?

• folosind meniul principal al programului Configurare alegeți opțiunea Administrare


bază de date pentru a deschide fereastra de administrare a bazelor de date
• pentru a alege baza de date activă (cu care doriți să lucrați) trebuie să selectați baza
respectivă din tabel şi să apăsați butonul Conectare
• pentru a salva baza de date cu care lucrați, trebuie să selectați baza respectivă din tabel şi să
apăsați butonul Salvare
• atunci când constatați o funcționare defectuoasă a bazei de date sau daca în timpul
funcționării programului vă apar unele mesaje de eroare legate de baza de date, este
recomandată folosirea butoanelor Corecții care poate remedia defecțiunile

Note:

• la instalare, programul creează directorul Baze de date WinDoc Deviz în locația pe care o
alegeți dumneavoastră pentru instalarea programului (discul C)
• baza de date pe care doriți să lucrați trebuie să existe în directorul Baze de date WinDoc
Deviz/Data şi în acest caz va fi afişată în tabelul din fereastră
• folderelel care conțin baza de date trebuie sa aibe denumirea de forma: windoc5_exemplu
sau windoc5_lucru si sa nu contina spatii sau alte caractere speciale

2. Cum importati o baza de date din versiunea WinDoc Deviz 4.0

• din meniul principal al programului WinDoc Deviz 5 alegeți opțiunea Configurare >
Administrare baza de date
• din bara de butoane a modulului de administrare bază de date alegeți opțiunea Import din
4.0
• alegeți baza de date din care doriți să importați și apăsați butonul Importă
• modificați denumirea bazei de date daca este cazul și apăsați butonul OK pentru a începe
importul
SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov
Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline
Notă: pentru ca importul bazei de date din WinDoc Deviz 4.0 să funcționeze corect, programul
WinDoc Deviz 5.0 trebuie să fie instalat pe aceeași partiție cu WinDoc Deviz 4.

3. Cum vă conectați la o baza de date?

• folosind meniul principal al programului Configurare alegeți opțiunea Administrare


bază de date pentru a deschide fereastra de administrare a bazelor de date
• pentru a alege baza de date activă (cu care doriți să lucrați) trebuie să selectați baza
respectivă din tabel şi să apăsați butonul Conectare

Notă: dacă baza de date nu se află în listă cu baze de date, sau programul nu se deschide, verifcați
următoarele:

o verificați că folderul care conține Baza de date există în locația C:\Baze de date WinDoc
Deviz\Data, este de forma: windoc5_numebaza și nu conține in denumire spații, sau alte
caractere speciale
o apăsați de 2 ori butonul Reinstal MYSQL, la interval de 5 secunde, pentru a reinstala
serviciul MYSQL și verificați dacă baza de date a apărut în listă
o din Windows Start : scrieti comanda Regedit și stergeti folderul KKEY_Current USER :
Software : Softamagazin : WinDoc Deviz : OptiuniDB și reporniți programul WinDoc Deviz
o selectati icoana WinDoc Deviz de pe Desktop și folosind meniul contextual alegeți optiunea:
Run as Administrator

15. Cum configurați WinDoc Deviz pentru lucru in rețea?

Programul WinDoc Deviz 5 poate fi instalat pe un server Windows şi accesat de la orice calculator
din reţeaua internă a companiei printr-un browser de internet, pe baza de user şi parola, în limita
licențelor achiziționate.

• Trimiteți un email sau fax către Softmagazin prin care anunțați că doriți să utilizați WinDoc
Deviz varianta server
• Instalați ultima versiune a programului pe un calculator cu sistem de operare Windows din
rețeaua internă a companiei și înregistrați programul prin internet folosind utilizatorul sau
parola dumneavoastră
• Deschideți programul WinDoc Deviz și, din colțul dreapta sus al ferestrei principale, apăsați
butonul Opțiuni
• Alegeți pagina Utilizatori și modifcați denumirea utilizatorilor, parolele și drepturile de
access pentru fiecare utilizator
• Deschideți Internet Explorer 10 sau Mozila Firefox de la orice alt calculator din rețea și în
bara de adrese introduceți numele sau adresa IP a calculatorului pe care ați instalat anterior
WinDoc Deviz varianta server urmat de :90 (Exemplu: http://192.168.36.1:90 sau
http://server:90)
• Introduceți utilizatorul și parola configurate anterior în casetele corespunzatoare și apăsați
butonul Autentificare

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316
Ghid de utilizare Softmagazin – WinDoc Deviz 5 si Devizonline

Note:

• La momentul înregistrării programului în varianta server vor fi adaugați automat un număr


de utilizatori egal cu numărul licențelor achiziționate
• Programul varianta server poate fi accesat simultan de la orice calculator din rețeau internă
de un număr de utilizatori egal cu numărul de licențe achiziționate

SC SOFTMAGAZIN SRL Brașov


Adresa: B-dul 15 Noiembrie, nr. 69, etaj 2, Brasov
CUI RO 25938126, J08/1766/2015 |
www.deviz.ro, vio@softmagazin.ro, telefon: 0741902316

S-ar putea să vă placă și