Sunteți pe pagina 1din 2

Geotehnica

1.Alcǎtuirea pǎmǎnturilor. Faze componente, compoziţia


granulometricǎ a fazei
solide.
2.Densitǎţi şi greutǎţi volumice ale pǎmrntului. Definiţii şi relaţii.
3.Porozitatea, indicele porilor, gradul de saturaţie,l gradul de îndesare
şi gradul de compactare.
4.Umiditatea naturalǎ, plasticitatea şi consistenţa pǎmânturilor.
5.Indici de recunoaştere pentru pǎmânturi cu comportament special.
6.Tasarea masivelor de pǎmânt.
7.Compresibilitatea pǎmânturilor. Definire, cause, legea îndesǎrii.
8.Studiul în laborator al compresibilitǎţii.
9.Studiul pe teren al compresibilitǎţii.
10.Compresibilitatea pǎmânturilor saturate. Consolidarea pǎmânturilor.
11.Rezistenţa la forfecare a pǎmânturilor. Definire. Condiţia de cedare
la
pǎmânturi.
12.Factori care influenţeazǎ rezistenţa la forfecare.
13.Tensiuni în masivele de pǎmânt. Generalitǎţi. Diagrama de variaţie a
tensiunii σz.
14.Metoda punctului de colţ.
15.Metodǎ aproximativǎ pentru calculul tensiunii σz.
16.Presiunea geologicǎ.
17.a.I. Sprijiniri simple orizontale.
17.a.II. Sprijiniri simple verticale.
17.b. Sprijiniri cu palplanşe.
18.Ziduri de sprijin.
19.Impingerea pǎmntului. Generalitǎţi. Presiunea pǎmântului în stare de repaus.
Presiunea activǎ. Presiunea pasivǎ.
20.Starea activǎ şi pasivǎ de echilibru limitǎ.
21.Studiul în laborator al împingerii pǎmânturilor
22.a.II. Impingerea activǎ în Teoria Rankine. Teren omogen cu
coeziune şi
sarcinǎ exterioarǎ.
22.a.III. Impingerea activǎ în Teoria Rankine pentru teren stratificat.
22.b.Impingerea pasivǎ în Teoria Rankine.
23.a.Impingerea activǎ în Teoria Coulomb pentru teren omogen.
23.b.Impingerea pasivǎ în Teoria Coulomb pentru teren omogen.

?.Epuisment indirect.
?Sprijiniri cu pereţi turnaţi în pǎmânt.
Epuismentul direct.
?.Metoda graficǎ pentru împingerea activǎ