Sunteți pe pagina 1din 12

DIVORȚUL ÎN 5 PAȘI SIMPLI

(ghid practic)

DANA FATOL
Cabinet de Avocat

Bacău, România

www.fatol.ro
dana.fatol@fatol.ro
tel: 004-0740 96 39 34

1
CUPRINS

Uneori, divorțul e o necesitate ....................................................................................................... 3

Tipuri de divorț: pe cale adminstrativă, pe cale notarială, pe calea instanței ............................... 3


1. Divorțul pe cale administrativă ............................................................................................... 4
2. Divorțul pe cale notarială ........................................................................................................ 5
3. Divorțul pe calea instanței ...................................................................................................... 6

Pașii de urmat pentru un divorț ușor pe calea instanței: ............................................................... 7


1. Alegerea competenței ............................................................................................................. 7
2. Pregătirea și depunerea cererii de divorț și probelor ............................................................. 8
3. Primul termen de judecată ..................................................................................................... 9
4. Următoarele termene de judecată ....................................................................................... 10
5. Deliberarea, aflarea soluției, legalizarea hotărârii. ............................................................... 10

În loc de concluzie ......................................................................................................................... 10

Dacă ți-a fost util acest material, nu ezita să îl transmiți și altor persoane, exact așa cum l-ai
primit, menționând sursa. ............................................................................................................ 11

2
Uneori, divorțul e o necesitate

Conform unor statistici publicate online, dar și conform unui reportaj televizat, una din
patru căsătorii încheiate în România sfârșesc prin divorț. În România anului 2016 au avut loc
30497 divorțuri, dintre care majoritatea amiabile. În urma divorțurilor au rezultat, în ultimii 5
ani, 17500 copii cu părinți divorțați.

Divorțul în ziua de astăzi nu mai e o tragedie, ci uneori e cea mai bună opțiune posibilă,
iar soții divorțează în mod perfect amiabil, fie pe calea instanței, fie la notar, fie la starea civilă.
În funcție de situație, de timpul pe care soții vor să îl investească umblând după acte, de
înțelegerea sau neînțelegerea dintre soți, va fi aleasă calea de urmat.

Tipuri de divorț: pe cale adminstrativă, pe cale notarială, pe calea


instanței

Primul pas dacă v-ați decis să divorțați este să discutați cu soțul sau soția dvs și să încercați
să ajungeți la o înțelegere. Dacă reușiți să vă înțelegeți cu privire la toate aspectele legate de
divorț, procedura va fi rapidă și ușoară, fie că e ea administrativă, notarială sau judiciară.
Împreună puteți alege tipul divorțului,depune actele și finaliza procedura.
Dacă nu reușiți însă să vă înțelegeți, sau dacă, deși vă înțelegeți, nu aveți cum să vă
prezentați personal la ofițerul de stare civilă ori la notar, ori vreți să alegeți calea instanței pentru
că e mai ieftină pt dvs, ori dacă nu sunt îndeplinite condițiile imperative care vă permit să divorțați
pe cale administrativă sau pe cale notarială, va fi nevoie de intervenția instanței.

3
1. Divorțul pe cale administrativă

Divorțul pe cale adminstrativă (în fața ofițerului de stare civilă) este posibil doar dacă
ambii soți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei și nu au copii minori împreună.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează


personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă de la primăria care deține actul de
căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

Acte necesare:
- certificatul de căsătorie (în original şi fotocopii);
- certificatele de naştere (în original şi fotocopii);
- documentele cu care se face dovada identităţii (în original şi fotocopii);
- dovada plății taxei pentru divorţ: 500 lei .

Ofiţerul de stare civilă acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de


la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă verifică dacă


soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat. Dacă sunt
îndeplinite aceste condiții, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul
soţilor şi eliberează certificatul de divorţ care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen de maxim
5 zile lucrătoare.

Dacă soţii nu se prezintă împreună, sau dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care fac
posibilă desfacerea căsătoriei pe cale administrativă. după expirarea termenului de 30 de zile,
ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, aprobat de primar, prin care dosarul de divorţ se
clasează. Taxa achitată nu se restituie.

4
2. Divorțul pe cale notarială

Divorțul pe cale notarială este posibil doar atunci când soții se înțeleg asupra tuturor
elementelor legate de divorț, inclusiv, dacă e cazul, asupra tuturor elementelor legate de
creșterea și educarea copiilor lor minori și asupra partajului, dacă e cazul.

De asemenea, soții trebuie să se paote prezenta personal în fața notarului public la luarea
consimtâmântului final asupra desfacerii căsătoriei (după 30 de zile de la depunerea cererii –
cererea de divorț și documentele în susținere se pot depune și prin mandatar).

Acte necesare:
- actele de identitate ale celor doi soţi (în original sau copie legalizată);
- certificatele de naştere (în original sau copie legalizată);
- certificatul de căsătorie (în original);
- certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie (în original sau copie
legalizată).

Pentru ca soţii să poată divorţa la notariat atunci când au copii minori, ei trebuie să convină
asupra următoarelor aspecte:
- numele de familie pe care să îl poarte fiecare după divorţ;
- exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;
- stabilirea locuinţei copiiului minor după divorţ (potrivit art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar
la unul dintre părinţi);
- modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copiii
minori;
- stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copiilor.

Pași de urmat:
- depunerea cererii

5
- plata taxelor notariale – între 700 lei (divorț fără minori și fără partaj) sau 1000 lei (divorț cu un
minor fără partaj) și 700 lei plus 3% din valoarea bunurilor împărțite (divorț fără minor plus partaj)
- ancheta psiho-socială - se realizează în mod obligatoriu și gratuit prin serviciul de autoritate
tutelară al primăriei la sesizarea notarului public, indiferent de vârsta minorului, la adresa unde
soții au stabilit de comun acord că va locui copilul
- audierea copilului care a împlinit 10 ani (de către notarul public, în prezența ambilor părinți);
- revenirea la notar a ambilor soți împreună, după 30 de zile de la depunerea cererii de divorț
pentru eliberarea certificatului de divorț.

Dacă soţii nu se prezintă împreună, sau dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care fac
posibilă desfacerea căsătoriei pe cale notarială, după expirarea termenului de 30 de zile, notarul
va respinge cererea de divorț. Taxa achitată nu se restituie.

3. Divorțul pe calea instanței

Divorțul pe calea instanței este posibil în toate cazurile, indiferent dacă soții sunt de
acord sau nu asupra divorțului, și nu este întotdeauna este necesar ca soții să se prezinte în
instanță (reclamantul trebuie să se prezinte la primul termen, însă în unele cazuri poate fi
reprezentat, pârâtul nu este obligat să se prezinte la nici un termen, chiar dacă nu e reprezentat).

Uneori, divorțul pe calea instanței e, din varii motive, necesar.

Situațiile cele mai frecvente în care divorțul pe calea instanței e absolut necesar sunt:
 soții nu pot fi prezenți personal în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului
public competent, spre exemplu pentru că soții, sau unul dintre soți, locuiesc în
străinătate;
 soții nu se înțeleg asupra tuturor aspectelor legate de divorț, spre exemplu asupra
pensiei de întreținere a copilului minor;

6
 soții nu au timp de pierdut pe la notar ori pe la starea civilă, ci vor să divorțeze în
cel mai ușor mod cu putință.

Dacă vreți să aflați mai multe despre divorțul pe calea instanței, citiți în continuare, veți
găsi inclusiv model de cerere de divorț astfel încât să vă puteți susține singur cauza.

Dacă v-ați decis să apelați la un avocat, și doriți un avocat experimentat în divorțuri, vă


invit să mă cotactați fie la telefon 004.0740.963.934 fie pe email danafatol@yahoo.com sau
office@fatol.ro.

Pașii de urmat pentru un divorț ușor pe calea instanței:


1. Alegerea competenței
2. Pregătirea și depunerea cererii de divorț și probelor
3. Primul termen de judecată
4. Următoarele termene de judecată
5. Deliberarea, aflarea soluției, legalizarea hotărârii.

1. Alegerea competenței

Conform art 914 Cod civil:


(1) Cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea
din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul
dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă
comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul, iar
când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este
competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.
(2) Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să
introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord,
cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.

7
Astfel, în situațiile de mai sus, competența va fi următoarea:
a. dacă soții s-au căsătorit în România și au avut locuință comună în țară, apoi unul dintre
soți a plecat din țară, cererea se va depune la Judecătoria în a cărei circumscripție se află ultima
locuință comună a părților, dacă unul dintre soți încă își are locuința în aceeași circumscripție
(Spre exemplu doi soți au locuit împreună în Bacău, acum unul locuiește în Bacău și unul în Italia,
competentă este Judecătoria Bacău);
b. dacă soții s-au căsătorit în România și au avut locuință comună în țară, apoi unul dintre
soți a plecat din țară, și cel rămas și-a schimbat și el locuința, sau dacă soții nu au avut locuință
comună în țară, cererea se va depune unde locuiește pârâtul, dacă acesta încă locuiește în țară,
sau unde locuiește reclamantul, dacă pârâtul nu locuiește în țară (Spre exemplu doi soți au locuit
împreună în Bacău, acum unul locuiește în Suceava și unul în Italia, competentă este Judecătoria
Suceava);
c. dacă soții s-au căsătorit înafara granițelor țării, și s-au întors împreună sau separat în
țară, se aplică una din situațiile de mai sus, după caz (Spre exemplu soții au locuit în Bacău, apoi
în Italia, iar acum s-au întor în Bacău, competentă e Judecătoria Bacău);
d. dacă nici unul dintre soți nu s-a întors în țară, având domiciliul înafara granițelor țării,
soții se pot înțelege să depună cererea de divorț la orice Judecătorie din România (se va face un
acord de alegere a competenței);
e. dacă nici unul dintre soți nu s-a întors în țară, având domiciliul înafara granițelor țării,
și soții nu se înțeleg asupra competenței, cererea se va depune la Judecătoria Sector 5 București.

2. Pregătirea și depunerea cererii de divorț și probelor

Cererea de divorț, semnată fie de către ambii soți (în cazul divorțului amiabil) fie de către
reclamant (în cazul divorțului din culpă), se va depune sau trimite către Judecătoria competentă împreună
cu:
- actele de identitate ale celor doi soţi (în original sau copie certificată pentru conformitate
cu originalul)
- certificatele de naştere (în original sau copie legalizată);

8
- certificatul de căsătorie (în original);
- certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie (în original sau copie
legalizată).
- dovada plății taxei judiciare de timbru (pentru a afla cuantumul ei, click aici)

Modele de cereri de divorț găsiți pe site-ul portal.just.ro (click aici și pe pagina care se deschide
căutați acțiune de divorț). Taxa se va achita fie la primăria de care aparține reclamantul, direcția taxe și
impozite locale, fie prin ordin de plată. Dovada plății taxei o veți depune sau trimite în original către
instanță.

Dacă se solicită și partajul, la documentele de mai sus se vor adăuga certificate de atestare fiscală
cu valaorea impozabilă a bunurilor supuse partajului și extrase de carte funciară.

3. Primul termen de judecată

După depunerea cererii și timbrarea ei corectă, aceasta va fi transmisă pârâtului/pârâtei, care va


avea obligația de a depune întâmpinare.
După depunerea întâmpinării, ea va fi transmisă reclamantului/reclamantei în vederea formulării
și depunerii unui răspuns la întâmpinare.
În decursul perioadei de timp de la introducerea cererii și până la fixarea primului termen de
judecată, dacă există minori rezultați din căsătorie, va avea loc și ancheta socială.
După aproximativ 3-4 luni de la depunerea cererii de chemare în judecată se va fixa primul termen
de judecată.
La acest termen reclamantul/reclamanta trebuie să se prezinte personal sau, în cazuri justificate
și expres reglementate de către lege (precum situația în care acesta locuiește în străinătate), prin
mandatar/avocat.
La acest termen în mod uzual se va estima durata procesului și se vor propune și încuviința probe.
Apoi se va da un termen pentru administrarea probelor.
În cazuri rare, acesta va fi unicul termen de judecată, la primul termen administrându-se și probe
și punându-se și concluzii pe fond.

9
4. Următoarele termene de judecată
De la al doilea și până la ultimul termen de judecată se vor administra probe, respectând principiul
nemijlocirii și al contradictorialității. Adică se vor discuta înscrisurile, se vor audia martori, se vor solicita
și administra expertize (spre exemplu în situația în care se solicită și partajul) în fața isntanței de judecată
și fiecare parte își va spune opinia despre fiecare probă.

După ce se vor fi administrat toate probele și instanța va ocnsidera cercetarea judecătoarească


încheiată, se vor pune concluzii pe fond.

5. Deliberarea, aflarea soluției, legalizarea hotărârii.

Deliberarea se face de către instanța de judecată după punerea concluziilor pe fond. În


general, deliberarea și darea soluției au loc în aceeași zi dar există și cazuri în care instanța amână
pronunțarea, fie la cererea părților, fie din oficiu.
Soluția se va afișa pe siteul portal.just.ro cam la două zile după ce a fost dată, dar ea poate
fi aflată și de la arhiva instanței, personal de către parte sau telefonic.
Hotărârea judecătoarească va fi comunicată părților la sediul procesual ales și va putea fi
atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
Pentru a putea fi pusă în executare, hotărârea va trebui legalizată și, dacă partea care a
pierdut nu o va executa benevol, va fi dusă la un executor judecătoresc.

În loc de concluzie

Dacă considerați că nu vă mai potriviți cu soțul sau soția dvs, poate că e cazul să vă gândiți la un
divorț. Primul pas e să discutați cu soțul sau soția dvs (dacă aveți cu cine) sau cu un avocat (dacă nu puteți
discuta cu soțul sau soția sau dacă, din diverse motive, vreți sau trebuie să divorțați pe calea instanței).

10
Situațiile cele mai frecvente în care e bine să apelați la un avocat, pentru că divorțul pe
calea instanței e absolut necesar, sunt:
 soții nu pot fi prezenți personal în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului
public competent, spre exemplu pentru că soții, sau unul dintre soți, locuiesc în
străinătate;
 soții nu se înțeleg asupra tuturor aspectelor legate de divorț, spre exemplu asupra
pensiei de întreținere a copilului minor;
 soții nu au timp de pierdut pe la notar ori pe la starea civilă, ci vor să divorțeze în
cel mai ușor mod cu putință.

Dacă alegeți calea instanței, cabinetul meu vă poate face viața mult mai ușoară, printr-un
divorț elegant, ușor, cât mai rapid cu putință.
De asemenea, cabinetul meu vă poate ajuta și alte cu chestiuni legate de relațiile de
familie, precum:
 recunoașterea paternității;
 tăgăduirea paternității;
 exercitarea autorității părintești asupra minorilor;
 obligarea la plata pensiei de întreținere a minorilor;
 majorarea pensiei de întreținere a minorilor;
 micșorarea pensiei de întreținere a minorilor.

Dana Fatol, avocat implicat pentru un client relaxat!


Avocat titular Cabinet de avocat Dana Fatol

Dacă ți-a fost util acest material, nu ezita să îl transmiți și altor persoane, exact așa cum
l-ai primit, menționând sursa.

11
© Dana Fatol
Avocat titular Cabinet de Avocat Dana Fatol

Website: www.fatol.ro
Email: office@fatol.ro
Facebook: AvocatDanaFatol
Telefon: 004 – 0740 96 39 34

12