Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT

MASTERAT ,,MANAGEMENTUL RESURSELOR


UMANE’’ I.F.R.
Disciplina ,, INFORMATICĂ PENTRU AFACERI”
– ANUL DE STUDIU I –

Întocmit,
Masterand RUSU M. ȘTEFAN
CUPRINS

1. Partea conceptuală ....................................................................................................................... 3


1.1 Culegerea datelor ....................................................................................................................... 4
2. Partea practică ............................................................................................................................. 5
2.1 Formatări................................................................................................................................ 5
2.1.1 Formatarea condiționată ..................................................................................................... 5
2.2 Parametri de protecție – protejarea foii de calcul .................................................................. 5
2.3 Validarea datelor .................................................................................................................... 6
2.4 Reprezentări grafice ............................................................................................................... 6
2.5 Categorii de funcții ................................................................................................................ 7
2.5.1 Funcții finanicare ................................................................................................................ 7
2.5.2 Funcții de căutare .............................................................................................................. 10
2.5.3 Funcții statistice ................................................................................................................ 10
2.5.4 Funcții logice .................................................................................................................... 11
2.6 Simulări................................................................................................................................ 11
2.6.1 GOAL SEEK .................................................................................................................... 11
2.6.2 Tabele de simulare ............................................................................................................ 12
2.7 Baze de date ......................................................................................................................... 13
2.7.1 Sortarea bazelor de date .................................................................................................... 13
2.7.2 Interogarea bazelor de date ............................................................................................... 13
2.7.2.1 Filtrarea simplă .............................................................................................................. 13
2.7.2.2 Filtrarea avansată ........................................................................................................... 14
2.7.3 Funcții pentru baze de date ............................................................................................... 14
3. Concluzii ................................................................................................................................... 16

2
Proiect Excel

Partea conceptuală
SC Food Factory X SRL este o firmă din judeţul Iaşi, cu sediul social pe strada Ion Creangă, nr. 48
şi punctul de lucru pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 2. Domeniul principal de activitate al firmei conform
CAEN este : restauratante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, iar domeniul secundar de activitate al
SC Food Factory X SRL este : baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor. Punctul de lucru al firmei este
reprezentat de restaurantul . Acesta are o suprafaţă utilă de 210 metri pătraţi şi un număr de 100 locuri.
Firma are un număr de 31 de angajaţi, cum reiese din organigramă.
Firma își propune ca în perioada următoare să extindă suprafaţa desfăşurată a restaurantului. Pentru
realizarea acestui obiectiv este necesară:
Recrutarea şi selectarea personalului calificat pentru a exercita profesiile de barman,
bucătar șef, șef de sală, ospătar, bucătar, patiser, ajutor de bucătar;
Contractarea unui împrumut bancar care să acopere necesarul financiar extinderii
punctului de lucru.
În urma extinderii, restaurantul Margot va avea o capacitate de 150 locuri.

3
Culegerea datelor
Am creat o bază de date cu ajutorul căreia am monitorizat evoluţia angajaţilor firmei SC Food
Factory SRL şi am analizat datele cu privire la procesul de recrutare şi selecţie al noilor angajaţi. Datele au
fost preluate din rapoartele de activitate, rapoartele contabile şi completate cu date introduse de la tastatură,
după cum urmează:
Figura nr. 1 - Tabel cu aplicanţii pentru posturile disponibile

Figura nr.1.1 - Tabel cu evaluarea angajaților

4
Partea practică

2.1 Formatări
Am schimbat aspectul grafic al tabelelor de date, folosind opțiunea Format as table. Am ales
culoarea albastră, respectiv neagră, și stiulul de formatare, după cum se observă în figurile de mai sus
(figura 1 și 1.1).

2.1.1 Formatarea condiționată


Am formatat coloana E (Media) din meniul Styles, opțiunea Conditional Formatting – Highlight
Cells Rules- Greater Than, alegând să evidențiez prin culoarea roșie valorile mai mari de 9, după cum se
poate observa în figura (figura 1.1.1) de mai jos:

Figura nr.1.1.1 Tabelul cu date după aplicarea formatării condiționate

2.2 Parametri de protecție – protejarea foii de calcul


Din meniul Home-Cells-Format Cells- Protection – Locked am blocat întreaga bază de date.
Ulterior, am accesat meniul Review – Changes- Protect Sheet unde am introdus o parolă pentru finalizarea
operațiunii de protejare a foii de calcul. Apoi, am fost avertizată printr-un mesaj de atenționare atunci când
am vrut să operez unele modificări în foaia de calcul.

Figura nr. 1.1.2 Protejarea foii de calcul

5
2.3 Validarea datelor
Din meniul Data/Data Tools/Data Validation, în caseta Settings am stabilit regula de validare. Apoi,
din submeniul Data Validation am ales opțiunea Circle Invalid Data pentru a evidenția datele introduse care
nu corespund regulii definite.

Figura nr.1.1.3 Validarea datelor și încercuirea erorilor

2.4 Reprezentări grafice


Reprezentare de tip Pie (3D)

Fu
Figura nr.1.1.4 Grafic de tip Pie cu ponderea aplicanților pentru postul dorit

6
Reprezentare de tip Column (2D)

Figura nr.1.1.5 Grafic de tip Column cu numărul aplicanților în funcție de postul dorit

2.5 Categorii de funcții

2.5.1 Funcții finanicare


Pentru a afla amortizarea mobilierului achiziţionat de firmă în vederea extinderii, perioada de
acoperire a creditului făcut pentru a finanţa extinderea şi a valorii capitalizate la finalul perioadei de
economisire, am folosit următoarele funcţii:
Funcţia DDB (Double Decline Balance Depreciation)

Figura nr.1.1.6 Reprezentarea funcției financiare DDB

7
Funcţia SLN (Straight Line Depreciation)

Figura nr.1.1.7 Reprezentarea funcției financiare SLN

Funcţia SYD (Sum Of Years Digits Depreciation)

Figura nr.1.1.8 Reprezentarea funcției financiare SYD

8
Funcția PMT
Această funcție determină suma ce trebuie rambursată periodic dintr-un împrumut, cu o rată
constantă a dobânzii. Se obține un împrumut în valoare de 1.750 dolari, la o rată a dobânzii de 8%, pe o
perioadă de 10 luni, pentru achiziționarea de calculatoare necesare preluării comenzilor clienților. Doresc
să aflu care este rata lunară de rambursat.
Se aplică funcția PMT după modelul tabelului de mai jos :

Figura nr.1.1.9 Reprezentarea funcției financiare PMT

Funcția Rate
Firma a contractat un împrumut la o bancă comercială în următoarele condiții :
- suma îmrpumutată : 4.900 dolari ;
- rata lunară : 155 dolari ;
- durata de rambursare a împrumutului : 4 ani.
Doresc să calculez rata lunară a dobânzii, precum și rata anuală a dobânzii (dacă rambursarea se
face anual). Se aplică funcția Rate după modelul tabelului de mai jos :

Figura nr.1.2 Reprezentarea funcției financiare Rate

9
2.5.2 Funcții de căutare
Funcția VLOOKUP
Am realizat un model de căutare prin care, pornind de la Numele angajatului, am obținut Id-ul
angajatului. Se aplică funcția Vlookup după modelul de mai jos :

Figura nr. 1.2.1 Reprezentarea funcției de căutare Vlookup

2.5.3 Funcții statistice


Pentru a afla punctajul cel mai mic si respectiv cel mai mare pe care l-au obținut angajații la
evaluări, precum și media tuturor evaluărilor, am utilizat funcțiile MIN, MAX și AVERAGE, după
modelul de mai jos:

Figura nr.1.2.2 Reprezentarea funcțiilor statistice Min, Max și Average

10
2.5.4 Funcții logice
Am ales funcția logică IF pentru a afla ce candidați au fost respinși și ce candidați au fost angajați,
în funcție de media obținută la cele două probe. Această funcție se aplică după modelul de mai jos :

Figura nr.1.2.3 Reprezentarea funcției logice IF

2.6 Simulări

2.6.1 GOAL SEEK


Pentru a afla rata dobânzii în condițiile în care se propune o valoare viitoare de 15.000 dolari, am
utilizat opțiunea Goal Seek din meniul Data, secțiunea Data Tools, zona What-If Analysis. În ecranul în
care apare, va trebui precizată căsuța pentru care se dorește stabilirea noii valoari și căsuța care va fi
modificată în vederea simulării, după modelul de mai jos:

Figura nr.1.2.4 Reprezentarea tipului de simulare Goal Seek

11
Figura nr.1.2.5 Rezultatul simulării de tipul Goal Seek

2.6.2 Tabele de simulare


Pentru a utiliza tabelul de simulare, se pornește de la un caz concret care definește parametrii inițiali
de lucru. Astfel am calculat, prin intermediul funcției PMT, suma ce trebuie rambursată pentru un
împrumut de 1750 dolari, cu o rată anuală de 8% pe o perioadă de 10 ani.
O variantă de lucru pentru obținerea acestui tabel constă în repetarea funcției PMT, prin
modificarea repetată argumentului “rata dobânzii“. Soluția oferită de calcul tabelar este un tabel de
simulare cu o variabilă, după modelul de mai jos :

Figura nr.1.2.6 Tabel de simulare cu o variabilă

12
2.7 Baze de date

2.7.1 Sortarea bazelor de date


Pornind de la baza de date existentă, am sortat candidații în ordinea alfabetică după nume de la A la
Z, conform tabelului de mai jos :

Figura nr.1.2.7 Sortarea candidaților după nume, în ordine alfabetică

2.7.2 Interogarea bazelor de date

2.7.2.1 Filtrarea simplă


Pentru filtrarea simplă am ales doar candidații care au aplicat pentru postul de bucătar șef. Astfel,
din meniul Data am ales opțiunea Filter, secțiunea Sort&Filter. După selectarea opțiunii Filter, fiecare
câmp are în dreptul său o săgeată care permite selectarea unei valori din mai multe posibile. După ce am
ales doar valoarea dorită, am apăsat butonul OK și imediat filtrarea a fost generată, după cum se poate
observa în modelul de mai jos:

Figura nr. 1.2.8 Rezultate generate de filtrarea simplă

13
2.7.2.2 Filtrarea avansată
Am ales să obțin lista candidaților care au optat pentru postul de ospătar, din baza de date existentă.
Pentru a realiza acest lucru, am utilizat procedeul de filtrare avansată. Mai întâi am ecificat zona de criterii
și apoi am realizat filtrarea propriu-zisă, din meniul Data/Sort&Filter/Advanced, după modelul de mai jos:

Figura nr.1.2.9 Rezultatele filtrării avansate

2.7.3 Funcții pentru baze de date

Funcția DCOUNT
Pentru a afla care este numărul angajaților cu o medie mai mare de 9, am utilizat funcția DCOUNT,
după modelul de mai jos:

Figura nr.1.3 Reprezentarea funcției DCOUNT

14
Funcția DSUM
Pentru a afla care este suma salariilor pentru candidații la postul de ospătar, am utilizat funcția
DSUM, după modelul de mai jos :

Figura nr.1.3.1 Reprezentarea funcției DSUM

15
Concluzii

Aplicația Microsoft Excel face posibilă analizarea, gestionarea și partajarea informațiilor în mai
multe moduri. Noile instrumente de vizualizare și analiză ajută la urmărirea și evidențierea tendințelor din
datele importante, acestea putând fi accesate cu ușurință, din aproape orice browser. Indiferent dacă se
doreşte realizarea de rapoarte financiare sau gestiunea cheltuielilor personale, Excel oferă mai multă
flexibilitate și eficiență.
Pentru realizarea acestui proiect, am avut drept suport versiunea Microsoft Excel 2010. Una din
multiplele caracteristici ale acestei versiuni a fost formatarea condiționată, ce oferă un mai bun control
asupra stilurilor și pictogramelor, baze de date îmbunătățite și capacitatea de a evidenția elementele
specifice dorite.
O altă caracteristică utilă a fost capacitatea de filtrare îmbunătățită. În plus față de slicere, Excel
2010 este livrat împreună cu caracteristici noi care facilitează sortarea și filtrarea datelor. De exemplu,
filtrul de căutare nou îți oferă posibilitatea de a utiliza noua casetă de căutare, care te ajută să găsești ceea
ce cauți în liste lungi. De exemplu, pentru a găsi un anumit produs/persoană, se tastează termenul de găsit
și elementele relevante vor apărea instantaneu în listă.
Așadar, Excel 2010 m-a ajutat în gestionarea angajaților existenți, dar în același timp și în
gestionarea candidaților pentru posturile necesare odată cu extinderea restaurantului.

16