Sunteți pe pagina 1din 1

Instructiunea IF

1 Fie n un număr natural de maxim 2 cifre citit de la tastatură. Să se aișeze


numărul cifrelor lui n.

2 Fie n un număr natural de maxim 3 cifre citit de la tastatură. Să se aișeze


numărul cifrelor lui n.

3 Fie a și b două numere naturale citite de la tastatură. Afișați cel mai mare
dintre cele două numere.

4 Fie a și b două numere naturale citite de la tastatură. Afișați cele două numere
în ordine crescătoare.

5 În variabila h se citește ora curentă. Dacă h este mai mic deât 11, se va afișa
”Bună dimineața”, dacă este între 11 și 17 se va afișa ”Bună ziua!”, dacă este
între 18 și 21 ”Bună seara!”, altfel se va afișa ”Noapte bună!”.

6 Alex are x ani, iar Florin y ani, unde x și y sunt două numere naturale citite de
la tastatură. Să se afișeze numele băiatului mai mare.

7 Fie a, b și c trei numere naturale citite de la tastatură. Afișați cel mai mare
dintre cele 3 numere.

8 Fie a, b și c trei numere naturale citite de la tastatură. Afișați cele 3 numere în


ordine crescătoare.