Sunteți pe pagina 1din 39

S.C.

P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

STUDIU DE FEZABILITATE

Pentru proiectul „Fabrică de alcool pentru băuturi alcoolice spirtoase şi băuturi


alcoolice naturale pentru macerarea fructelor“

S.C. P & Y – TRADING SRL

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC


1. Denumirea firmei: Denumirea societăţii este S.C. P & Y – TRADING SRL
2. Coordonatele Solicitantului
3. Adresa sediului înregistrat: x , x
3. Cod fiscal - x
4. Forma juridică de construire : este persoana juridică româna având forma de
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA

Tipul activităţii - fabricarea alcoolului alimentar pentru prepararea de băuturi alcoolice


spirtoase şi naturale
6. Natura capitalului - Privat
7. Capitalul social la data solicitării creditului: Capitalul social subscris şi
vărsat este de 2.000.000.lei şi este împărţit în 20 părţi sociale în valoare de
100.000 lei fiecare
8. Asociaţi, acţionari principali la data solicitării creditului

ASOCIAŢI/ACŢIONARI ADRESA COMPLETĂ, Nr. parti VAL PONDER


NR.TELEFON sociale (MII E (%)
LEI)
Persoane fizice

1
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FIRMEI


B1. Conducerea

Funcţia Nume, prenume Studii (cu Experienţă profesională (cu


actuală precizarea precizarea funcţei, a
perioadei responsanbilităţilor şi a
instituţiei) perioadei)

B2. Personalul
Numărul şi structura personalului la data solicitării creditului – În prezent
societatea nu are personal angajat .
Punctul C cu C1 C2 C3 C4 - nu este cazul
1. Istoric al activitatii: S.C. s-a înfiinţat in anul 2002, in conformitate cu prevederile
legii. nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Conform contractului de societate si statutului,
este organizata ca societate cu răspundere limitata având 2 asociaţi.
Până la această data societatea nu a desfăsurat activitate de producţie.

D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE


SOLICITĂ CREDITUL

D.1. Proiectul de investiţie


Tipul investitiei : Investitie noua:
 Marirea capacitatii de productie instalata
1.1. Scopul proiectului : crearea unei unităţi noi având ca obiect de activitate fabricarea
alcoolului etilic alimentar produs prin fermentaţia naturală din cereale
- procesarea alcoolului etilic alimentar pentru obţinerea de băuturi spirtoase ( rachiu,
vodcă, rom, lichioruri), lichioruri din fructe naturale prin macerarea lor în prezenţa
alcoolului.

1.2. Descrierea proiectului de investiţii

Investiţia propriu zisă se realizează cu scopul adaptării vechilor spaţii prin


supraetajarea lor precum şi extinderea unora din anexele existente.
Supraetajarea este necesară pentru a se reuşi încadrarea utilajelor din dotare
în fluxul tehnologic proiectat pentru o capacitate de producţie de 3,5 – 4 tone alcool
la zi.

2
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

1.3. Studiul de realizare a investiţiei ( până la data solicitării creditului pe categoriile de


lucrări având documentele justificative)

Cumpărare clădire existentă – contract vânzare cumpărare nr.52/05.08.2002.


808.000.000 cu TVA
Cumpărare utilaje fabrică alcool - contract vânzare cumpărare nr.
1692/09.07.2002.
807.500.000 cu TVA
Devizul C001 ( structură arhitectură ) lucruri ce s-au executat de la TSA 02 G1- la
TRA04A15
- cu suma de: 2.582.874.000 fără TVA
3.073.620.060 cu TVA
205.178.032 fără TVA
2.409.961.858 cu TVA

Alte lucrări rămase de executat:

Total valoare fără TVA: 1.104.699.000


Montaj utilaje tehnologice: 158.250.000
Conducte armături tehnologice: 109.900.000
Confecţii podeţe, balustrăzi: 125.000.000
Procurare linie îmbuteliere : 540.000.000
Procurare cazan abur 4l/ : 120.000.000
Procurare aparatură măsurare : 87.000.000
Procurare aparatură laborator : 25.550.000

1.4. Graficul de realizare a proiectului de investiţie temporar şi valoric.

- Data demarării proiectului de investiţii: Iulie 2002


- Graficul activităţiilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei
începerii, duratei fiecărei activităţi şi valorile aferente.
 Data estimata de inceput: in curs de realizare
 Data estimata de terminare a activitatilor 31.10.2003
 Data estimata de incepere a productiei 11.11.2003

Nr. IUN 2003 IUL AUG SEP2003 OCT 2003


Activitati
Crt 2003 2003
3
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Contractare execuţiei
x
lucrarilorutilaje
Executia propriziza X X X
Instalare utilaje si probe X
Angajarea personalului X
Iniţierea personalului in
X
problemele specifice
Lansarea activităţii X

GRAFICUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

RAMAS DE
EXECUTAT EXECUTAT

ACTIVITATI PROIECT Total Luna I Luna aII-a Luna aIII-a


Avize acorduri
57,127.00 57127
TAXE PENTRU AVIZE
ACORDURI 39,650.00 39650
Proiectare si engineering
140,000.00 140000
Consultanta si asistenta
tehnica, inclusiv plata
personalului de supraveghere
pe parcursul exec 39,000.00 39000
comision ILCUPAT
54,385.40 54,385.40
Taxa verificare atestat de
proiecte 9,000.00 90,000.00
Organizare santier
67,981.70
Constructii arhitectura - ramas
de executat ;finisaje, pardoseli
in sectiile de fabricatie (depozit
materii prime ,macinare
cereale,zaharificare,
fermentare)Executia turlei pt.
spatiu distilariei,grinzi zidarie,
finisaje 4,608,052.02 919,802.00 3,688,250.02 1,581,420.00 1,585,650.00 521,180.02
Instalaii termice
148,793.28 177,064.00 177,064.00
Instalatii sanitare
121,051.18 144,050.90 144,050.90
Instalatii tehnologice CT
66,042.02 78,590.00 78,590.00
Instalatii canalizare incinta
128,791.60 153,262.00 153,262.00
Retea apa incinta
110,779.83 131,828.00 131,828.00
instalatii electrice
529,038.66 629,556.00 629,556.00
Organizare santier
57,127.48
TOTAL
1,339,964.40 1,339,964.40 5,002,600.92 2,895,770.90 1,585,650.00 521,180.02

D.2. Planul de finanţare


 Valoarea totala a proiectului de investiţii pentru care societatea intenţioneaa să
solicite sprijin financiar este de 7.205.318 miilei ,determinată Devizului General

4
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Menţionăm că în această sumă nu au fost incluse Cheltuielile Cu lansarea Producţiei


respectiv cheltuielile cu materiale şi cheltuielile cu Forţa de muncă aferente primului ciclu de
producţie, acestea urmând a fi finanţate din resurse proprii şi credite bancare

a) Plan e finanţare pentru valoarea totală a proiectului


mii lei EURO
Procent
- Împrumuturi bancare 3.900.000 mii lei, respectiv 100.000
54.2%
- Aport propriu al asociatului: 3.305.318 mii lei, respectiv 86.328 EURO
45.8 %
Total 2.736.500 mii lei 72.969 EURO

mii lei
Elementul de finanţat Costul finanţării Din care surse proprii
Proiect fabrică de alcool Imprumut Proprii Altele
7.205.318 bancar
3.900.000 3.305.318 -

- Data acordării creditului solicitat – 01.07.2003


- Durata investiţiei după obţinerea creditului – 01.07.2003 – 31.09.2003. până la punerea în
funcţiune.
- Perioada de graţie 6 luni de la data obţinerii creditului respectiv 01.07.2003– 31.12.2003
- Dobânda şi model de rambursare a ratelor: Dobânda liniară rate, rate lunare egale

D.3. Produsele / serviciile noi ( aferente investiţiei )


Unitatea îsi propune să realizeze pentru început un număr de 14 sortimente de produse ,
grupate pe 3 grupe de produse astfel:
a) Alcool etilic de fermentaţie naturala
b) Băuturi alcoolice procesate la butelii de 0.50 L
c) Lichioruri speciale de fructe 0.700 L
d) Rachiuri din borhot de fructe 0.700 L

Concentraţie Preţ/sticlă
Denumire produs Gramaj
alcoolica Lei (fără TVA)
Alcool etilic de fermentaţie naturala 1L 96 % 78.000

5
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Băuturi alcoolice procesate la butelii de


0.50 L

Rachiu alb 0,500 L 26% 15809


Vodcă 0,500 L 30% 20324
Rom superior 0,500 L 32% 20881
Lichioruri
0.500 L 20% 15778
Rachiu din borhot de fructe
1L 50% 50550
Lichioruri speciale de fructe
Lichior de capsuni 0,700 L 25% 43206
Lichior de cirese 1L 25% 50107
Lichior visine 0,700 L 25% 50107
Lichior de zmeura 0,700 L 25% 48419
Lichior de afine 0,700 L 25% 48419
Lichior de mure 0,700 L 25% 48419
Lichior de piersici 0,700 L 25% 54560
Lichior de caise 0,700 L 25% 54560
Lichior de pere 0,700 L 25% 43206
Lichior de mere 0,700 L 25% 43206

Prezentarea produselor :
1. Alcool etilic din cereale obţinut prin fermentaţie naturală
Materia primă pentru fabricarea alcoolului etilic sunt cerealele, respectiv porumb, grâu,
orz, secară. De regulă se optează fabricarea alcoolului din porumb întrucât are un procent mai
mare de amidon în conţinut 63-68% faţă de alte cereale grâu orz secară care conţinutul de
amidon nu depăşeşte 58%. Ţinând cont şi de faptul că preţul de cumpărare a porumbului este
mai ieftin obţinerea procurii lui este convenabilă deoarece reduce preţul de cost pe produs.
Prin procesarea alcoolului etilic alimentar se obţine o gamă variată de băuturi spirtoase
cum ar fi :
- rachiu alb cu concentraţie alcoolică 26%
- vodcă cu concentraţie alcoolică 30%
- Rom superior cu concentraţie alcoolică 32%.
- Lichioruri ( cireşe, vişine, mere, piersici, fructe de pădure etc.) având
concentraţia alcoolică 18% şi zahăr 80 gr/l, arome specifice
sortimentului, coloranţi.
- Lichioruri speciale naturale obţinute prin macerarea fructelor în
prezenţa zahărului şi alcoolului având concentraţia alcoolică la 25% şi
zaharuri 130 gr/l. Gama lichiorurilor speciala fiind următoarea :
- Rachiuri naturale obţinute prin distilarea borhotului ce rămâne în urma
macerării având concentraţia alcoolică de 50%
6
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Principalele caracteristici, performante tehnico-economice şi de calitate a produselor :


Alcoolul etilic alimentar de fermentaţie naturală având concentraţia alcoolică între 963 –
96,7% trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici de calitate :
- Aspect limpede, incolor
- Gust arzător specific alcoolului
- Aldehide g/100ml.alcool anhidru – 0,0015
- Aciditate g/100ml.alcool anhidru – 0,0025
- Alcooli superiori g/100ml.alcool anhidru – 0,002
Toţi aceşti indicatori sunt incluşi în ITAS nr.18/1998
Bauturile sunt produse din alcool de calitate superioara, obtinut din cereale "EXTRA" si
apa de izvor , filtrata pe baza unei tehnologi speciale. Aceste caracteristici de fabricatie, precum
si respectarea stricta a normelor de calitate pe intregul ciclu de productie, va oferi produselor un
gust placut, catifelat si aromat, dar si garantia unui produs CURAT.
Modul de fabricatie si instalatiile de distilare- rafinare vor conferi produsului finit o
calitate exceptionala. Distilarea-rafinarea este de tip " continuu" cu separarea automata a
alcoolului tehnic (metilic). Consumul de materie prima (porumb) pentru 1 litru (e) alcool rafinat
este redus datorita tehnologiei utilizate ( macinare, fierbere sub presiune, etc ). Pentru
functionare la parametrii maximi este necesar un numar de aproximativ 50 de angajati, cu
calificare in domeniu.
Toate sortimentele de băuturi spirtoase vor fi realizate dupa tehnologii clasice din alcool
de cereale de calitate superioara "Lux" si apa potabila preparata special , cu tratare ulterioara cu
carbune activ, cu filtrare minutioasa prin nisip cuartos, ceea ce va asigura un inalt grad de
puritate al bauturii. Bauturile spirtose se prepara e din alcool si apa. la care se adaugă mai multe
ingrediente naturale care imbunatatesc calitatea acesteia. , respectiv zahăr , arome, coloranţi , etc
.Pentru obtinerea unor baututri de calitate acestea buna trebuie trecute prin mai multe stadii de
rafinare.
Apa din care se vor fabrica băuturile spirtoase va fi preparata special pe o instalatie
nacationica de schimb de ioni si pe o instalatie de osmoza inversa, ceea ce permite
demineralizarea si desalinarea apei, facandu-i optim continutul de alcalii si saruri. Societatea se
va dota cu aparate care să permită efectuarea analizei calitatii alcoolului de cereale si a
baturilor fabricate nu prin masuratori de control operate cu intermitente, ci prin masuratori
constante
Pentru produsele procesate ( băuturi spirtoase) lichioruri speciale di fructe prin macerare,
ce vor fi supuse comercializării se vor întocmi standarde formă însoţite de normele tehnologice
de preparare.
7
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Valorificarea alcoolului etilic se va efectua în vrac, iar băuturile spirtoase în butelii de


0,500 ml. şi lichiorurile speciale de fructe în butelii de 0,700l.
Pentru rachiurile rezultate din distilarea borhotului livrarea se va face în butelii de 1l.
Pentru o prezentare cât mai plăcută a produselor ce se vor comercializa, se vor alege etichete
care să creeze un aspect cât mai atrăgător consumatorilor.
D.4. Piaţa
4.1. Descrierea segmentelor de piaţă cărora li se adresează produsele/serviciile noi,
localizarea regională şi în cadrul economiei
Piată pe care o avem în vedere pentru desfacerea producţiei ce se va obţine este atât
piaţa locală (judeţ Bistriţa Năsăud ) unde preconizăm un volum de livrări de aprox 35% din
producţia totală, dar şi piaţa din alte judeţe ale ţării în principal avem în vedere judeţele limitrofe
Maramureş , Suceava.
Băuturile spirtoase, lichiorurile speciale din fructe se vor desface pe piaţa privată în
judeţele Bistriţa – Năsăud, Maramureş, Mureş, Cluj, Zalău, Satu-Mare, Harghita, Bihor.

Trendul pieţei
Piata romaneasca a alcoolului a cunoscut o dezvoltare continua in ultimii ani dar si o
diversificare a consumului care a atins cote insemnate in special pe segmentul bauturilor
spirtoase.
La data de 1.07.2002, in Romania functionau conform Monitorului Oficial nr.521/2002,
89 de fabrici autorizate sa produca alcool etilic alimentar, distilate de vin si alte distilate de
origine agricola, care au realizat in primul semestru al anului 2002 o productie de 27.040.400
litri alcool, fata de o productie de 23.084.000 litri alcool in semestru I 2001, ceea ce reprezinta o
crestere cu 17%.
In cea mai mare parte alcoolul a fost utilizat la fabricarea de bauturi alcoolice, in
perioada 1.01.2002-30.06.2002, fiind imbuteliate si vandute de cei aproximativ 600 agenti
economici autorizati, 190 milioane sticle 1/2 litri cu concentratie alcoolica 30% (in echivalent),
in valoare de 1.900 miliarde lei, din care aproximativ 810 miliarde lei reprezinta accize.
Bauturile au fost desfacute pe piata prin agenti economici en-grosisti si cu amanuntul, astfel
incat in perioada la care ne referim s-a realizat un consum de aproximativ 4,7 litri bautura
spirtoasa pe cap de locuitor, fata de un consum de 3,9 litri pentru aceeasi perioada a anului
precedent.
Cresterea productiei inregistrate de alcool etilic rafinat in primul semestru al anului 2002
fata de aceeasi perioada a anului 2001, s-a datorat in mare parte intensificarii activitatii Garzii
financiare pe intreg lantul de producere si comercializare a alcoolului si bauturilor alcoolice,
8
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

modificarilor sanctionatorii ale prevederilor actelor normative, cat si imbunatatirii activitatii


Regiei Autonome IMPRIMERIA NATIONALA in ceea ce priveste evidenta solicitarilor si
exigenta eliberarii marcajelor fiscale, precum si introducerea de noi elemente de siguranta la
banderolele de marcat bauturi alcoolice.

SEGMENTUL DE PIAŢĂ VIZAT

Clienţii firmei ce vor fi avuţi în vedere sunt :


a)Pentru Alcool : din unităti producătoare de băuturi pe bază de alcool
b) pentru Băuturi:
Unităti comerciale angro şi EnDetail
Unităţi de alimentaţie publica
Într-o perioadă de până la un an de la punerea în funcţiune a fabricii ne propunem sa
valorificăm o mare parte a alcoolului etilic în vrac la export Germania.
(cantitatea de 300.000l/an ) şi 50.000l/an la intern. Restul de 190.000l va fi folosit pentru
prepararea băuturilor spirtoase şi lichiorurilor speciale din fructe prin macerare.
Dimensiunea pieţei
Structura instrumentelor se va modifica în funcţie de cerinţa pieţii respectiv vom produce
cantităţi mai mari de lichioruri speciale din fructe, dar în perspectiva anului 2004-5 când
considerăm că vom reuşi să atragem masa consumatorilor mult mai mare de cantităţile ce le-am
aprovizionat în acest proiect.
Considerentele pe care ne bazăm constau în faptul că această gamă de lichioruri speciale
din fructe naturale sunt produse pur naturale ţinând cont de faptul că în afara alcoolului,
zahărului şi fructe nu mai sunt adăugate alte produse chimice sintetice.
Preţul de livrare este destul de redus în comparaţie cu alte produse ce se găsesc pe piaţă în
prezent
(respectiv băuturile ANGELI), care au în componenţă arome, îndulcitori şi coloranţi sintetici

4.2. Clienţi potenţiali interni sau externi pe grupe de produse.


Interni - pentru alcool în vrac 50000l/an la firma BWB SRL.Bistriţa Conform contract
proformă.

1. Principalii Clienţi:

Pana la aceasta data societatea a încheiat contracte proforme pentru vânzarea a 71,85%
din cantitatea anuala preconizata a se realiza respectiv 388.461 litri alcool fata de 540.000 litri
alcool, prevăzuţi a se realiza anual.

9
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Numele si adresa Nr. contract Cantitatea contractata Procent


clientului proforma / Data (litri)
Piaţa locală ( Judeţ )
S.C.BWB Bistriţa Nr.14/01.11.2002 50.000 9,25%
(Anexa)
S.C. MULTIPEX SRL Nr.18 (Anexa) 38.461 7,1%
BISTRITA
S.C.REGELE Nr.15/24.11.2002 300.000 55,5%
BRAZILOR SRL (Anexa)

2. Sistemul de distribuţie/livrare utilizat şi cel necesar


Modalitatea de desfacere % din total vinzari Comentarii
Retea proprie de magazine 0
Distribuitori 0
En-gros 45%
La poarta fabricii 40%
Altele 5%

4.3. Principali concurenţi interni sau externi pe grupe de produse:


Pentru produsele băuturi spirtoase concurenţa internă este dată în special de firma
PRISMA SRL.Bistriţa care considerăm că piaţa jud.Bistriţa-Năsăud are o pondere de desfacere
de peste 60% întrucât aceste produse nu sunt fabricate de nici o firmă din ţară.
Din import pe piaţa noastră nu avem produsele (lichioruri din fructe naturale).
Compararea preţurilor proprii faţă de cele a concurenţei
o La alcoolul în vrac livrat la intern preţul respectă preţul minim de referinţă
stabilita de Asociaţia Patronală a Producătorilor de Alcool din România conform
prevederilor instrucţiunilor M.F65.587 lei/l)
o La băuturile spirtoase suntem sub preţul pieţii cu cca.10%
o La lichiorurile speciale din fructe suntem sub limita produselor ANGELI cu 8%.
o La rachiurile rezultate din borhotul de fructe nu avem concurenţă întrucât nu sunt
produse fabricate de alte firme, iar preţul de desfacere este rezonabil la
50500lei/litru având 50% alcool

D.5. Strategia de marketing

5.1. Strategia de preţ (specificarea politicii de preţuri pe grupe de produse la alcool


preţul este fixat de M.F.)
Preturile vor fi stabilite pe baza costurilor de productie, si a cererilor clientilor .
Procentajul adaugat la costul unitar va fi stabilit in functie de preturile competitorilor ,de cererile

10
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

clientilor (volumul de marfa si modalitatea de plata –de exemplu pentru plata in avans se va
acorda discount).

A - La băuturile spirtoase : butelii 0,500


Preturi concurenta Pret ADY&PET Dif %
Rachiu alb 26% 18000 15.809 13%
Vodcă 30% 20000 20324 15,7%
Rom superior 21000 20881 13%
Lichioruri 19000 15778 29,6%

B - La lichioruri speciale din fructe


butelii 0,700l nu avem preţuri de comparabilitate
C - La rachiuri din borhoturi fructe nu avem preţuri de comparabilitate.

5.2. Strategia de distribuţie, desenarea canalelor de distribuţie


Livrarea produselor se va realiza prin reţeaua Comercială cu Engros şi cu amănuntul,
urmând ca ulterior să înfiinţăm o reţea de distribuţie en-gros de cel puţin 10 puncte de desfacere
în jud.Bistriţa-Năsăud şi Maramureş.
5.3. Strategia de promovare pentru noile produse
Ca produse noi le considerăm lichiorurile speciale din fructe care printr-o publicitate
susţinută precum şi prezentarea lor să le implementăm pe piaţa internă, în toată gama de reţea
comercială.
La capacitatea proiectată s-a prevăzut o producţie de 464 mii butelii de 0,700l/an 2003
urmând ca în anii 2004-2005-2006 să ajungem la o producţie de cel puţin 1500mii
butelii/an.
Activitati prevazute pentru promovarea vînzărilor:
Personalizarea produselor realizate este primul nostru obiectiv în ce priveşte
modalităţile de promovare
Promovarea produselor se va face la început prin toate mijloacele care nu implica
costuri mari iar pentru cele cu plata, am alocat un buget de 95.000.000lei pentru primul an:

Mijloace Cost estimativ


Publicitate in mass-media 95.000.000/primul an
Abordare directă prin Oferte de Preţ
Realizarea unui site web cu prezentare in toate realizarea site-ului si a banner-ului
limbile de circulatie internationala. Promovarea o face managerul, gazduirea lui pe
site-ului prin inscrierea in toate paginile web - un server este gratuita iar schimbul
baze de date (motoare de cautare) si prin de bannere se va face initial prin
abonarea la listele de discutii on-line sistem barter (promovare reciproca).
Conceperea unui comunicat de presa care va fi Gratis
11
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

distribuit revistelor de profil

COSTURI SI PLANUL DE FINANTARE

Nr. Denumire Suma Suma


Crt. EURO lei
1 Costuri utilaje 22.758,00 766.102.554
Lucrări de motaj a echipamentelor şi utilaelor 1.137,00 38.274.831
2 Colaboratori ( monitorizare lucrări montare ) 400.00 13.465.200
3 Diverse şi neprevăzute 4% 1.141,00 38.412.750
Total costuri 25.436,00 856.255.335

D.6. Programul de vânzări ( fizic şi valoric pe grupe de produse) la intern şi extern


pentru alcool
VALORIFICAREA ALCOOLULUI PRODUS

A. LA PREPARAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE REZULTATE DIN PROCESARE


Structura producţiei anuale

Nr. Denumire produs Nr. Calculaţie Cant. de


crt. butelii alcool
procesat
(litri)
1 Rachiu alb 26% alcool 240.000 240.000/2 x 26 = 3.120.000 / 96 32.500
2 Vodcă la 30% alcool 180.000 180.000/2 x 30 = 2.700.000 / 96 28.125
3 Rom superior la 32% 144.000 144.000/2 x 32 = 2.304.000 / 96 24.000
alcool
4 Lichioruri (cireşe, vişine, 420.000 420.000/2 x 20 = 4.200.000 / 96 43.750
mere, etc.) la 20 % alcool
Total alcool consumat la obţinerea băuturilor alcoolice procesate 128.375

B. ALCOOL CONSUMAT LA PREPARAREA


LICHIORURILOR SPECIALE PRIN MACERARE = 104.566 L

C. ALCOOL ETILIC RAFINAT CE SE VALORIFICĂ ÎN VRAC = 307.059 l

D.7. Capacitatea tehnică aferentă proiectului

7.1. Amplasamentul agentului economic şi asigurarea cu utilităţi pentru produsele aferente


proiectului de investiţie.
Amplasamentul se află în oraşul Năsăud, str. Bistriţei, nr. 24A.
Destinaţia investiţiei: Fabrică de alcool etilic de fermentaţie naturală
12
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Preparare de băuturi alcoolice spirtoase şi băuturi alcoolice speciale obţinute prin macerarea
fructelor.
Utilităţile necesare acestei investiţii vor fi: energia termică se va obţine din centrala
termică proprie având o capacitate de 4t abur/oră.
Energia termică va fi asigurată din reţeaua existentă a oraşului Năsăud. Racordul va fi
dotat cu un transformator de 150 kw.
Apa este asigurată din reţeaua oraşului Năsăud printr-un racord cu ţeavă POLITUB 
100 cc care poate asigura un debit de 4,5 l/sec., la o presiune de 3-4 bari.
Canalizarea pentru evacuarea apelor uzate din fabrică dispune de canalizări interioare
în toate spaţiile de producţie racordate la reţele de decantare în număr de 2 buc., având o
capacitate de retenţie de 6 m.c.
Datorită specificului procesului de producţie, apele uzate rezultate au un procent mic
de suspensii, circa 25-60 mg/litru. Aceste suspensii vor fi susţinute în căminele decantoare de
unde sunt vidanjate şi evacuate la depozitul de gunoaie al oraşului Năsăud.

7.2. Descrierea sumară a procesului/fluxului tehnologic nou, a ansamblului activităţilor


necesare realizării produselor
- La fabricarea alcoolului etilic alimentar:
- Recepţia materiei prime (cereale - porumb, grâu, orz, secară) prin cântărire şi efectuarea
analizelor de laborator respectiv. Umiditatea boabelor de cereale, greutatea hectolitrică,
determinarea procentuală a corpurilor străine, starea de sănătate a boabelor (boabe încinse,
mucegăite)
Măcinarea cerealelor cuprinde următoarele faze:
- Sortare/cernere a boabelor pentru eliminarea corpurilor străine din masa lor, cum ar fi
resturi de coceni, paie, pănuşi, pleavă, bulgări de pământ, corpuri metalice.
- Măcinatul cerealelor (măcinare uscată) cu ajutorul unei mori cu ciocănele ce asigură o
granulaţie a măcinişului (făina) până la 0,2 mm.

- Zaharificarea făinii din cereale. Prin procesul de zaharificare se urmăreşte ca zaharurile


ce se găsesc în masa boabelor cerealiere (amidonul) în prezenţa unor temperaturi mai ridicate
administrate plămezilor şi enzimelor, amidonul este transformat în zaharuri simple (maltoză,
glucoză) care în prezenţa drojdiei poate începe fenomenul de fermentaţie alcoolică. Cantitatea
apei care este folosită la producerea plămezilor va fi de 2 părţi la o parte făină sau cereale,
zaharificarea desfăşurându-se în două etape:

13
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Faza de lichefiere este atunci când plămada încălzită a ajuns la temperatura de 70 ˚C,
moment în care se introduce enzima I-a de lichefiere.
Faza de zaharificare: Se ridică la temperatura plămezii după lichefiere până la 90 ˚C, (aşa-
zisa fază de sterilizare) a masei plămezii pentru înlăturarea altor bacterii şi drojdii sălbatice. Se
menţine în pauză plămada la 90 ˚C timp de o oră. Urmează răcirea plămezii până la temperatura
de 55˚C, moment în care se adaugă enzima a II-a de zaharificare. După introducerea enzimei a
II-a, se continuă răcirea plămezii până la temperatura de 25-27˚C.
Fermentarea. Plămada din zaharificare se trece în recipienţi de fermentare, unde plămada va fi
însămânţată cu drojdie de panificaţie. Drojdia însămânţată provoacă procesul de fermentaţie
(transformarea zaharurilor din plămadă) în alcool şi bioxid de carbon cu degajare de căldură.
Fermentaţia plămezii durează între 55-72 ore, timp în care zaharurile se transformă aproape
integral în alcool şi bioxid de carbon.
Distilarea. Distilarea plămezilor fermentate se realizează în două faze, respectiv distilarea în
treapta I-a, realizată de o coloană cu mai multe talere şi site în care se realizează scoaterea
integrală a alcoolului din plămezile fermentate. Distilatul rezultat este un distilat brut având în
componenţă fracţiuni de alcool superior şi inferior, aldehide, acizi organici, aceste fracţiuni dau
alcoolului un gust şi miros neplăcut.
Distilarea (rafinarea) în treapta a II-a este realizată printr-o coloană cu talere cu site în
număr de 48-72 buc. Rafinarea se face tocmai cu scopul de-a separa fracţiunile de alcooli
superiori şi inferiori, aldehide, acizi graşi din masa alcoolului brut, obţinându-se alcoolul etilic
alimentar. Prin rafinare se mai obţin şi fracţiunile de alcool aşa-zise fermenţi -cozi frunti, care
printr-o nouă rafinare se obţine aşa-zisul alcool tehnic ce poate fi folosit în industria lacurilor şi
vopselelor.
Prepararea prin procesarea alcoolului etilic alimentar de 96,2 - 96,7 % în băuturi spirtoase
(rachiu alb, votcă, rom superior, lichioruri). Toate aceste băuturi spirtoase se prepară din alcool
etilic alimentar, apă potabilă cu un grad scăzut de duritate maxim 2 gr. Germane, arome
specifice sortimentului preparat, coloranţi, zahăr, acizi citrici, tartric. Aceste produse preparate
sunt supuse unui proces de macerare, într-o perioadă de timp între 8-60 de zile. Pentru fiecare
sortiment se va elabora tehnologia de preparare în care se explică amănunţit toate fazele tehnice.
Îmbutelierea băuturilor spirtoase se realizează printr-o gamă de utilaje cum ar fi: maşina
de spălat sticle 0,500 l având o capacitate de 2.000 de butelii/oră. Spălarea sticlelor în această
maşină: sticla va trece prin 3 zone (zona apei calde cu leşie NaOH, în concentraţie 2%, la 60-65
°C, zona a II-a de temperare, apa fiind la 45 °C, şi zona a III-a –de limpezire cu apă rece).
Trecerea sticlei prin aceste zone asigură curăţirea buteliei ce poate fi folosită la îmbutelierea
produselor preparate. Îmbutelierea se realizează printr-un agregat monobloc, cu 10 capete de
14
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

umplere. Închiderea buteliei se face printr-un capsator KORONA sau printr-un capsator
PILFER. După închiderea buteliei, ea este dirijată la maşina de etichetat tip RULET. Sticlele
îmbuteliate se vor aşeza în casete PVC 1/20 sau 1/24.
Prepararea lichiorurilor speciale din fructe naturale în prezenţa zahărului şi alcoolului
etilic alimentar
Având în vedere potenţialul zonei pomicole din judeţul Bistriţa-Năsăud, cât şi fructele de
pădure din zona montană, prin prezentul proiect de investiţii s-a prevăzut a se produce o întreagă
gamă de lichioruri speciale din fructe naturale, cum ar fi: căpşuni,cireşe negre, vişine, zmeură,
afine, mure, piersici, caise, pere, mere şi alte fructe.
Deoarece pe piaţa din ţara noastră nu există aceste băuturi speciale din fructe naturale,
vom căuta să implementăm această gamă de produse care au următoarele însuşiri calitative:
fructele au un procent ridicat de zaharuri, vitamine, săruri minerale, arome naturale.
Tehnologia preparării acestor băuturi speciale constă în procedeul de macerare a fructelor
proaspete în prezenţa zahărului şi alcoolului etilic alimentar. Fluxul tehnologic la aceste produse
va fi următorul:
- recoltarea fructelor care trebuie să fie în stare absolut proaspătă;
- sortarea şi curăţirea fructelor prin îndepărtarea frunzelor, codiţelor, pământului;
- spălarea fructelor printr-un jet de apă potabilă;
- depozitarea fructelor în recipienţi speciali adaptaţi (prevăzuţi cu transportori melcaţi şi
agitatoare) ce vor realiza un amestec perfect al fructelor cu zahărul şi alcoolul în faza de
macerare.
Pentru anumite fructe (piersici, caise) se vor înlătura sâmburii, iar la pere şi mere se va
înlătura căsuţa seminală. Pulpa la aceste fructe va fi tăiată în felii pentru a permite mai uşor
zahărului şi alcoolului să intre în conţinutul siropului rezultat. Macerarea va fi realizată în aceşti
recipienţi în timp de 15-25 de zile, la o temperatură de 20-25 °C. În această perioadă de timp se
va realiza extracţia din pulpa fructului a substanţelor din componenţa acestuia. La fructele
sâmburoase (cireşe, vişine) macerarea se va realiza cu sâmbure cu tot. După terminarea fazei de
macerare, siropul rezultat din fructe va fi trecut printr-un filtru cu plăci pentru a asigura o
limpidate perfectă a produsului. După extracţia siropului, pulpa rămasă va fi trecută printr-o
presă pentru a extrage restul de sirop ce mai rămâne în pulpă, sirop ce va fi trecut prin filtru cu
plăci.
Pulpa rămasă după macerare va fi depozitată în vase de depozitare a borhotului. Acest
borhot se va amesteca cu apă în scopul extragerii zahărului şi alcoolului prin însămânţare cu
drojdie va fermenta, astfel că se va valorifica în întregime alcoolul ce este absorbit de pulpa

15
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

fructului. După faza de fermentare a borhotului se va trece la operaţiunea de distilare a lui,


obţinându-se rachiuri naturale din fructe cu aromele specifice fiecărui tip de fruct.
Potenţialul alcoolic la aceste distilate va fi de 50% volum alcool/litru şi vor fi valorificate
ca rachiuri din fructe pe piaţa de desfacere. Siropul de fructe, după faza de filtrare, se va
îmbutelia în butelii de sticlă de 0,700 l. Închiderea buteliilor se va realiza cu capsule PILFER, iar
după închidere butelia va fi etichetată şi ambalată în baxuri, cutii carton 1/12.
Toate aceste lichioruri produse din fructe vor avea în final un conţinut în zaharuri de
130gr./l şi un potenţial alcoolic de 20%.

7.3. Note tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investiţii
(tip,marca,furnizor,caracteristici tehnico-economice,capacitate maximă,stare fizică)
precum şi descrierea adaptărilor necesare
La fabricarea alcoolului etilic alimentar sunt folosite următoarele utilaje tehnologice:
- descărcare, depozitare, măcinare materii prime (cereale):
- transportoare melcate TM9 având capacitatea de 2,5 tone/oră
- elevator de cereale ELC 300 având cupe cu lungimea de 10 metri şi şi o capacitate de
lucru de 10 t/oră
Zaharificare plămezi:
- zaharificator având capacitate de 25t şi prevăzut cu agitator mecanic, pompă PS 50
şurub pentru transportul plămezilor. Capacitatea de lucru poate asigura 50t plămadă/zi.
Fermentarea plămezilor:
- recipienţi din tablă oţel în capacitate de 25t/buc. ; 13 buc. ce asigură tot necesarul unei
capacităţi de producţie de 4-5 t alcool/zi.
- pompă PS-50, pentru transferul plămezilor din bazinele de fermentare în vasul tampon la
distilarea brută.
- aparatele de distilare a plămezilor fermentate compuse din coloana de distilare brută care
realizează prima fază a distilării, respectiv obţinerea alcoolului brut având un potenţial de 60-
70% alcool. Coloană de rafinare, unde alcoolul brut supus procesului de rafinare va separa
fracţiunile de alcooli superiori şi inferiori de alcoolul etilic, ce va avea un potenţial alcoolic de
96,2-96,7%. Alcoolul etilic obţinut trebuie să îndeplinească condiţiile STAS 18/1998.
După epuizarea completă a alcoolului din plămezile fermentate prin distilare, borhotul ce
rezultă va fi transferat cu o pompă PS-50 în două bazine de depozitare, în capacitate totală de
40t. Borhotul rezultat poate fi valorificat în zootehnie pentru furajarea animalelor (taurine,
porcine). Borhotul din cereale, având un conţinut ridicat în proteine (11-15%) va asigura 50-
60% din necesarul furajelor administrate animalelor.
16
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Îmbutelierea, ambalarea băuturilor:


Pentru îmbutelierea băuturilor spirtoase, precum şi a lichiorurilor speciale din fructe în
butelii de 0,500-0,700 l se va realiza cu o linie completă, compusă din: maşină de spălat sticle
tip tunel, aparatul de dozare pentru umplerea buteliilor cu 10 capete de umplere, maşina de
capsat ce asigură închiderea buteliilor cu capsule Korona sau Pilfer, maşină de etichetat sticle.
- Filtru cu plăci ce asigură o limpiditate perfectă a produsului
- Bazine din inox cu agitatoare pentru prepararea băuturilor spirtoase, în număr
de 4 buc. la capacitate de 2t/buc.
- Bazine din inox pentru măsurarea băuturilor spirtoase, 4buc. la capacitate de
5t/buc.
Pentru prepararea lichiorurilor speciale din fructe naturale, la faza de macerare se vor
construi un număr de 8 bazine din beton, având o capacitate de 20t/buc. acoperite şi prevăzute
cu un melc pe fundul conic al bazinului şi un agitator mecanic. Agitatorul şi melcul vor fi
acţionate de un motoreductor.
Pentru eliminarea completă a siropului ce mai rămâne în masa borhotului se va folosi o
presă cu burduf PSMH.
Siropul rezultat după macerare va fi trecut printr-un filtru EK cu plăci.

D.9. Materii prime si utilităţi

Furnizorii de materii prime necesare derulării proiectului de investiţie (pe tipuri de


materii prime si specificarea condiţiilor de aprovizionare , periodicitate, cantitate,preţ şi
modalităţi de plata.

Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor specifice şi


a costurilor unitare

Denumirea materiei Sursa de aprovizionare Cantităţile necesare Preţul unitar


Prime pt. programul de
producţie pe un om
PENTRU FABRICAREA ALCOOLULUI ETILIC ALIMENTAR
Porumb boabe Din sector particular din jud. 1780 tone/an 4.500.000/tona
Bihor,Timiş,Dolj,Olt,Vâlcea,
Arad,Ialomiţa,Brăila,
Giurgiu,Teleorman,Dâmboviţa
Enzime lichefiere S.C. Gammazym Arad 154 l/an 260.000lei/lit
ru
Enzime zaharificare S.C. Gammazym Arad 883 l/an 590.000lei/lit
ru
Drojdie panificaţie Din comerţ 1350 kg/an 20.000 lei/kg
PENTRU BAUTURI ALCOOLICE SPIRTOASE
Alcool etilic alimentar DIN SURSĂ PROPRIE 70.000lei/l
folosit la următoarele Produs in fabrica proprie inclusiv TVA
17
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

sortimente:
- Rachiu alb 26% -240.000 x 0,135-32.400l/an
- Vodcă 30%- 180.000 x 0,150-27.000 l/an
- Rom sup. 32%- 144.000 x 0,160-23.040 l/an
- Lichioruri 20%- 420.000 x 0,100 – 42.000 l/an
TOTAL ALCOOL 124.440 l/an
- Arome la lichioruri Firme din Sibiu,Iaşi 210 kg 180.000lei/kg
- Coloranţi Neamţ, Bucureşti 100 kg 360.000lei/kg
- Acid citric Din comerţ 100 kg 45.000lei/kg
- Glicerina Firme specializate 150 kg 150.000 lei/kg
- Zahăr si lichior Din firme en-gros 17.000 kg 13.500lei/kg
PENTRU LICHIORURI SPECIALE DIN FRUCTE NATURALE
CONFORM CENTRALIZATORULUI ANEXAT

9.1. Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor


specifice şi a costurilor unitare

Se anexează calculaţiile de preţ

9.2. Modul de asigurare cu utilităţi – energie, apă, abur etc.

Energia termică este asigurată de centrala termică proprie ce are in dotare un cazan abur
4 t/oră (ABA4) şi un cazan 1t/oră (ABA 1).
Energia electrică este asigurată din reţeaua existentă a oraşului Năsăud la putere instalată
de 160kw/oră şi cumulată la 95kw/oră.
Apa necesară întregului proces de producţie este asigurată din reţeaua stradală a oraşului
Năsăud, în calculaţiile de preţ fiind sintetizate cantităţile şi valoarea lor.

D.10 – Prezentarea echipei de implementare a proiectului

Management de implementare a proiectului va fi asigurat de conducerea actuală

D.11. – Influenţa asupra mediului


Anexăm la prezentul documentaţia acordului de mediu)
E. Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului

E. 1. Proiectia Contului de profit si pierdere


- mii lei -
AN 2003 An 2004 An 2005 An 2006 An 2007 An 2008

Total Active 9,143,942 11,226,682 13,174,388 13,936,270 16,675,168 19,242,605

Capital propriu 258,439 3,418,681 6,023,825 9,024,564 12,420,900 15,421,623

Venit vanz Marf 0 0 0 0 0

Prod vanduta 14,914,737 60,291,851 64,515,722 68,552,794 72,589,865 72,667,288

18
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Cifra de afaceri 14,914,737 60,291,851 64,515,722 68,552,794 72,589,865 72,667,288

Ven din Prod Stocata 897,127 264,222 77,423 77,423 77,423 0

Ven din Prod Imobil 0 0 0 0 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0


Chelt cu Mat Pr ime si materiale -
Total 7,075,300 27,129,438 28,887,081 30,644,725 32,402,369 32,402,369

Chelt cu serviciile si lucr exec de Terti 2,116,407 7,906,449 8,379,950 8,853,452 9,326,953 9,326,953

Chelt cu impoz 4,969,074 17,548,816 18,683,830 19,818,845 20,953,859 20,953,859

Chelt cu pers TOTAL 680,057 2,625,075 2,767,806 2,910,538 3,053,269 3,053,269

Venit din proviz 0 0 0 0 0 0

Ch cu amort si prov 42,794 116,262 116,262 116,262 116,262 116,262

Alte ven exploat 0 0 0 0 0 0

Alte chelt exploat 0 0 0 0 0 0


Cheltuieli cu Amortizari si
provizioane 42,794 116,262 116,262 116,262 116,262 116,262

Venituri din Exploatare Total 14,914,737 60,291,851 64,515,722 68,552,794 72,589,865 72,667,288

Chelt pt Exploat Total 14,883,632 55,326,040 58,834,929 62,343,822 65,852,712 65,852,712

Rezultatul din Exploatare 31,105 4,965,811 5,680,793 6,208,972 6,737,153 6,814,576

Venituri Financiare Total 4,521 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Cheltuieli Financiare Total 507,000 910,721 685,385 460,050 234,714 32,856

Rezultatul Financiar -502,479 -895,721 -670,385 -445,050 -219,714 -17,856

Rezultatul Curent -471,374 4,070,090 5,010,408 5,763,922 6,517,439 6,796,720

Venituri Exceptionale Total 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli Except Total 0 0 0 0 0 0

Rezultat Exceptional 0 0 0 0 0 0

VENITURI TOTALE 14,919,258 60,306,851 64,530,722 68,567,794 72,604,865 72,682,288

CHELTUIELI TOTALE 15,390,632 56,236,761 59,520,314 62,803,872 66,087,426 65,885,568

REZULTATUL BRUT AL
EXERCITIULUI -471,374 4,070,090 5,010,408 5,763,922 6,517,439 6,796,720
Impozit pe Profit 92,430 1,065,070 1,253,449 1,441,828 1,630,207 1,680,672

REZULTATUL NET AL
EXERCITIULUI -563,804 3,005,020 3,756,959 4,322,094 4,887,232 5,116,048

E. 1.1 . Premisele avute in vederea intocmirii previziunilor;


CAPACITATEA
Având în vedere faptul că până la această data societatea nu a desfăşurat activitate
preliminarea volumului de activitate şi a costurilor s-a facut având în vedere capacitatea de

19
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

servire a obiectivului proiectat a preţurilor practicate de societătile cu acelas tip de activitate si


pe baza analizei de preţ.
CAPACITATEA DE PRODUCŢIE:
- PE ZI (24 h)- 1.500 l
- PE LUNĂ – 1.500 l x 30 zile = 45.000 l
- ANUALĂ – 1.500 l x 330 zile = 540.000 l

Ipotezele previziunilor

Volumul vânzărilor
Privitor la acest element s-a estimat pentru primul an de activitate anul 2003- 2004 un
volum de vânzări ce reprezintă doar 70% din capacitatea de producţie ( prestaţii) respectiv
Pentru următorii ani s-a un volum de venituri cuprins Intere 75% şi 80%,
CALCULUL VENITURILOR

Pret
DENUMIRE PRODUS Cantitate Cantitate Valoare
Vanzare

Alcool 307059 78,000 23,950,602,000

Alcool utilizat la bauturi 232941 71,740 16,711,187,340

i TOTAL ALCOOL 540000 40,661,789,340

Rachiu alb 26% 240000 15,809 3,794,160,000

Votca 30% 180000 20,324 3,658,320,000

Rom superior 32% 144000 20,881 3,006,864,000

Lichioruri 20% 420000 15,778 6,626,760,000

II TOTAL BAUTTURI 984000 17,086,104,000

III Rachiu din borhot de fructe 27800 50,550 1,405,290,000

LICHIOR CAPSUNI 142857 43,206 6,172,323,929

LICHIOR CIRESE 50000 50,107 2,505,346,668

LICHIOR VISINE 57000 50,107 2,856,095,201

LICHIOR ZMEURA 28570 48,419 1,383,334,511

LICHIOR AFINE 28570 48,419 1,383,334,511

LICHIOR MURE 14285 48,419 691,667,256

LICHIOR PIERSICI 35714 54,560 1,948,559,186


20
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

LICHIOR CAISE 21428 54,560 1,169,113,688

LICHIOR PERE 28570 43,206 1,234,404,297

LICHIOR MERE 57000 43,206 2,462,759,710


TOTAL LICHIORURI
IV FRUCTE 21,806,938,957

TOTAL VANZARI ANUALE 80,960,122,297

d.c.Ventituri di prod livrate terti 64,248,934,957

Cheltuieli previzionare:
Cheltuielile cu materiile prime, anticipate pentru perioada de previziune constituie 45 %
din totalul cheltuielilor de exploatare.
Determinarea cheltuielilor s-a făcut pe baza pe baza consumurilor specifice de materiale
pentru fiecare produs şi a preturilor actuale la materii prime şi materiale
A. MATERII PRIME, MATERIALE LA 1 l ALCOOL PRODUS

- mălai boabe 3.300 kg x 4.500 lei/kg = 14.850 lei


- enzime lichefiere 130 lei
- enzime zaharificare 50 lei
- drojdie panificaţie 22 lei
- materiale pentru dezinfectarea,
igienizarea aparatelor şi spaţiilor de producţie 50 lei

TOTAL MATERII PRIME, MATERIALE - 15.702 lei

CENTRALIZATORUL COSTURILOR LA FRUCTE


mil. lei
Nr.crt Denumire Calculaţie Val. totală
produs
1 Căpşuni 142.857 x 0.350 = 50.000 x 15.000 750.00
2 Cireşe 50.000 x 0.450 = 22.500 x 18.000 405.00
3 Vişine 57.000 x 0.450 = 25.650 x 18.000 461.70
4 Zmeură 28.570 x 0.300 = 8.570 x 28.000 239.96
5 Afine 28.570 x 0.300 = 8.570 x 28.000 239.96
6 Mure 14.285 x 0.300 = 4.285 x 28.000 119.98
7 Piersici 35.714 x 0.450 = 16.071 x 19.000 305.35
8 Caise 21.428 x 0.450 = 9.643 x 19.000 183.21
9 Pere 28.570 x 0.600 = 17.142 x 8.000 137.13
10 Mere 57.000 x 0.600 = 34.200 x 8.000 273.60
TOTAL 3.115,89

COSTURILE LA ZAHĂR
mil. lei
Nr.crt Denumire Calculaţie Val. totală
21
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

produs
1 Căpşuni 142.857 x 0.150 = 21.428 x 14.000 300.00
2 Cireşe 50.000 x 0.150 = 7.500 x 14.000 105.00
3 Vişine 57.000 x 0.150 = 8.550 x 14.000 119.70
4 Zmeură 28.570 x 0.150 = 4.285 x 14.000 60.00
5 Afine 28.570 x 0.150 = 4.285 x 14.000 60.00
6 Mure 14.285 x 0.150 = 2.143 x 14.000 30.00
7 Piersici 35.714 x 0.200 = 7.143 x 14.000 100.00
8 Caise 21.428 x 0.200 = 4.285 x 14.000 60.00
9 Pere 28.570 x 0.200 = 5.714 x 14.000 80.00
10 Mere 57.000 x 0.200 = 11.400 x 14.000 159.60
TOTAL 1.074,3

COSTURILE LA ALCOOL
mil. lei
Nr.crt Denumire Calculaţie Val. totală
produs
1 Căpşuni 142.857 x 0.200 = 28.571 x 71.470 2.041,96
2 Cireşe 50.000 x 0.230 = 11.500 x 71.470 821.90
3 Vişine 57.000 x 0.230 = 13.110 x 71.470 936.97
4 Zmeură 28.570 x 0.200 = 5.714 x 71.470 408.38
5 Afine 28.570 x 0.200 = 5.714 x 71.470 408.38
6 Mure 14.285 x 0.200 = 2.857 x 71.470 204.19
7 Piersici 35.714 x 0.200 = 7.143 x 71.470 510.51
8 Caise 21.428 x 0.200 = 4.286 x 71.470 306.32
9 Pere 28.570 x 0.300 = 8.571 x 71.470 612.56
10 Mere 57.000 x 0.300 = 7.100 x 71.470 507.43
TOTAL 6.758,6

COSTURILE LA BUTELII 0,700


mil.lei
Nr. crt. Denumire produs Calculaţie Val. totală
1 Căpşuni 142.857 x 5.500 785.71
2 Cireşe 50.000 x 5.500 275.00
3 Vişine 57.000 x 5.500 313.50
4 Zmeură 28.570 x 5.500 157.14
5 Afine 28.570 x 5.500 157.14
6 Mure 14.285 x 5.500 78.56
7 Piersici 35.714 x 5.500 196.42
8 Caise 21.428 x 5.500 117.85
9 Pere 28.570 x 5.500 157.14
10 Mere 57.000 x 5.500 313.50
TOTAL 2.551,96

COSTURILE LA CAPSULE ÎNCHIDERE BUTELII (PILFER)


mil lei
Nr. crt. Denumire produs Calculaţie Val. totală
1 Căpşuni 142.857 x 450 64,28
22
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

2 Cireşe 50.000 x 450 22,50


3 Vişine 57.000 x 450 25,65
4 Zmeură 28.570 x 450 12,86
5 Afine 28.570 x 450 12,86
6 Mure 14.285 x 450 6,43
7 Piersici 35.714 x 450 16,07
8 Caise 21.428 x 450 9,64
9 Pere 28.570 x 450 12,86
10 Mere 57.000 x 450 25,65
TOTAL 208,80

COSTURILE LA ETICHETE
mil lei
Nr. crt. Denumire produs Calculaţie Val. totală
1 Căpşuni 142.857 x 1.400 200.00
2 Cireşe 50.000 x 1.400 70.00
3 Vişine 57.000 x 1.400 79.80
4 Zmeură 28.570 x 1.400 39.00
5 Afine 28.570 x 1.400 39.00
6 Mure 14.285 x 1.400 20.00
7 Piersici 35.714 x 1.400 50.00
8 Caise 21.428 x 1.400 30.00
9 Pere 28.570 x 1.400 39.00
10 Mere 57.000 x 1.400 79.80
TOTAL 646.6

COSTURILE LA TIMBRE FISCALE


mil. lei
Nr. crt. Denumire produs Calculaţie Valoare totala
1 Căpşuni 142.857 x 950 135,71
2 Cireşe 50.000 x 950 47,50
3 Vişine 57.000 x 950 54,15
4 Zmeură 28.570 x 950 27,14
5 Afine 28.570 x 950 27,14
6 Mure 14.285 x 950 13,57
7 Piersici 35.714 x 950 33,93
8 Caise 21.428 x 950 20,36
9 Pere 28.570 x 950 27,14
10 Mere 57.000 x 950 54,15
TOTAL 440,79

COSTURI LA MATERIALE SPĂLAT STICLE


mil.lei
Nr. crt. Denumire produs Calculaţie Valoare totala
1 Căpşuni 142.857 x 250 35.71
2 Cireşe 50.000 x 250 12.50
3 Vişine 57.000 x 250 14.25
4 Zmeură 28.570 x 250 7.14
5 Afine 28.570 x 250 7.14
23
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

6 Mure 14.285 x 250 3.57


7 Piersici 35.714 x 250 8.92
8 Caise 21.428 x 250 5.35
9 Pere 28.570 x 250 7.14
10 Mere 57.000 x 250 14.25
TOTAL 115.97

B. UTILITAŢI

- Energie termică: 0,420 l combustibil tip 3 pentru 1 l alcool


0,420 x 14467lei/l = 6.076 lei/l alcool produs
- Energie electrică:
Puterea instalată 160 kw/h
Coeficient de simultaneitate 55%
Puterea consumată 160 x 55% = 88 kw/h
88 x 24h = 2.112 kw x 2.400 lei/kw / 1.500 l alcool produs = 2.675 lei /l
- Apă potabilă: 25 mc/zi x 16.000 lei/mc / 1.500 = 270 lei/ l

TOTAL UTILITĂŢI 9.725 lei/ l


TOTAL A+B 25.427 lei/l

C . COSTURILE DE MANOPERĂ

STRUCTURA PERSONALULUI DE PRODUCŢIE LA FABRICA DE ALCOOL


ŞI COSTUL PE UN LITRU ALCOOL PRODUS

Nr. Sector de lucru Nr. Meseria Salariu Total salarii


crt. pers. mediu lunar lunar
net
(mil. lei) (mil. lei)
1 Descărcare cereale 2 Manipulant 4,2 11.45
2 Zaharificare-fermentare 3 Operator 6,4 19,2
3 Distilare 3 Operator 6,4 19,2
4 Fochişti c. termică 4 Fochişti 5,9 26,6
5 Întreţinere 2 Lăcătuş-mec. 6,4 9,6
6 Întreţinere 1 Electrician 6,4 9,6
8 Maistri 2 Lăcătuş-mec. 7,5 15
TOTAL 22 104,6

Contribuţii la fondurile de asigurari sociale 36,25% - 10,6 x 36,25 = 35,9 mil. lei
= 142,5 mil. lei/lună
142,5 mil. lei/45.000 l alcool = 3.169 lei/l alcool

D. COSTURILE DE APROVIZIONARE –DESFACERE


12% din costul materiilor prime, materiale = 1.878 lei/l

E. ALTE CHELTUIELI 5% DIN COST MATERII PRIME = 785 lei

TOTAL CHELTUIELI pe 1 l alcool produs:


15702 + 9.725 + 3169 + 1.878 + 785 = 31.259 lei/l
24
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

CANTITATEA DE ALCOOL PRODUSĂ ANUAL = 540.000 l


VALOAREA TOTALĂ PE AN RAPORTATĂ LA CHELTUIELI DE PRODUCŢIE :
540.000 x 31259 = 16.879.860 lei
IMPOZITE TAXE
a) Acciza 108,4% EURO la 1HL alcool 100% => 1008,4 x 96/100 = 1.0406 /L alcool 96%
x 38.288 lei / 1EURO = 39.843 lei / L
b) Taxa autorizare 200.000.000 lei /an => 200.000.000/ 540.000 =370 lei
c) Contributia la fondul special de sanatate 2%/ valore livrari din care se scade
valoarea acizelor => (78.000 pret vanzare – 39.843 )x 2%= 763 lei

Cheltuielile indirecte reprezintă mai puţin de 15 % din totalul cheltuielilor de


exploatare, iar cheltuielile cu amortizările reprezintă aprox 3% din acestea din urmă.
Cheltuielile cu dobânzile s-au dimensionat în raport de programul de rambursare a
împrumutului la o rată a dobânzii de 26 %, pentru împrumuturile în LEI. Împrumutul solicitat
va fi de 3.900.000.000 , cu rambursare în 5 ani, prin rate LUNARE şi dobândă calculată
Lunar . S-a considerat o perioadă de graţie de 6 luni.
E. 1.2. Graficele de rambursare a imprumuturilor
TABELUL DE RAMBURSARE
- MII LEI
AN LUNA Sold Dobanda Rata de Rest de Dobanda
creditor scadenta rambursat rambursat cumulata
2003 IUL 3,900,000 84,500 0 3,900,000 84,500
2003 AUG 3,900,000 84,500 0 3,900,000 169,000
2003 SEPT 3,900,000 84,500 0 3,900,000 253,500
2003 OCT 3,900,000 84,500 0 3,900,000 338,000
2003 NOI 3,900,000 84,500 0 3,900,000 422,500
2003 DEC 3,900,000 84,500 0 3,900,000 507,000 507,000
2004 IAN 3,900,000 84,500 72,223 3,827,777 591,500
2004 FEB 3,827,777 82,935 72,223 3,755,554 674,435
2004 MAR 3,755,554 81,370 72,223 3,683,331 755,806
2004 APR 3,683,331 79,806 72,223 3,611,108 835,611
2004 MAI 3,611,108 78,241 72,223 3,538,885 913,852
2004 IUN 3,538,885 76,676 72,223 3,466,662 990,528
2004 IUL 3,466,662 75,111 72,223 3,394,439 1,065,639
2004 AUG 3,394,439 73,546 72,223 3,322,216 1,139,185
2004 SEPT 3,322,216 71,981 72,223 3,249,993 1,211,166
2004 OCT 3,249,993 70,417 72,223 3,177,770 1,281,583
2004 NOI 3,177,770 68,852 72,223 3,105,547 1,350,434
2004 DEC 3,105,547 67,287 72,223 3,033,324 1,417,721 910,721
2005 IAN 3,033,324 65,722 72,223 2,961,101 1,483,443
2005 FEB 2,961,101 64,157 72,223 2,888,878 1,547,600
2005 MAR 2,888,878 62,592 72,223 2,816,655 1,610,193
2005 APR 2,816,655 61,028 72,223 2,744,432 1,671,220
2005 MAI 2,744,432 59,463 72,223 2,672,209 1,730,683
25
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

2005 IUN 2,672,209 57,898 72,223 2,599,986 1,788,581


2005 IUL 2,599,986 56,333 72,223 2,527,763 1,844,914
2005 AUG 2,527,763 54,768 72,223 2,455,540 1,899,682
2005 SEPT 2,455,540 53,203 72,223 2,383,317 1,952,885
2005 OCT 2,383,317 51,639 72,223 2,311,094 2,004,524
2005 NOI 2,311,094 50,074 72,223 2,238,871 2,054,598
2005 DEC 2,238,871 48,509 72,223 2,166,648 2,103,106 685,385
2006 IAN 2,166,648 46,944 72,223 2,094,425 2,150,051
2006 FEB 2,094,425 45,379 72,223 2,022,202 2,195,430
2006 MAR 2,022,202 43,814 72,223 1,949,979 2,239,244
2006 APR 1,949,979 42,250 72,223 1,877,756 2,281,494
2006 MAI 1,877,756 40,685 72,223 1,805,533 2,322,178
2006 IUN 1,805,533 39,120 72,223 1,733,310 2,361,298
2006 IUL 1,733,310 37,555 72,223 1,661,087 2,398,853
2006 AUG 1,661,087 35,990 72,223 1,588,864 2,434,843
2006 SEPT 1,588,864 34,425 72,223 1,516,641 2,469,269
2006 OCT 1,516,641 32,861 72,223 1,444,418 2,502,129
2006 NOI 1,444,418 31,296 72,223 1,372,195 2,533,425
2006 DEC 1,372,195 29,731 72,223 1,299,972 2,563,156 460,050
2007 IAN 1,299,972 28,166 72,223 1,227,749 2,591,322
2007 FEB 1,227,749 26,601 72,223 1,155,526 2,617,923
2007 MAR 1,155,526 25,036 72,223 1,083,303 2,642,960
2007 APR 1,083,303 23,472 72,223 1,011,080 2,666,431
2007 MAI 1,011,080 21,907 72,223 938,857 2,688,338
2007 IUN 938,857 20,342 72,223 866,634 2,708,680
2007 IUL 866,634 18,777 72,223 794,411 2,727,457
2007 AUG 794,411 17,212 72,223 722,188 2,744,669
2007 SEPT 722,188 15,647 72,223 649,965 2,760,317
2007 OCT 649,965 14,083 72,223 577,742 2,774,399
2007 NOI 577,742 12,518 72,223 505,519 2,786,917
2007 DEC 505,519 10,953 72,223 433,296 2,797,870 234,714
2008 IAN 433,296 9,388 72,223 361,073 2,807,258
2008 FEB 361,073 7,823 72,223 288,850 2,815,081
2008 MAR 288,850 6,258 72,223 216,627 2,821,340
2008 APR 216,627 4,694 72,223 144,404 2,826,033
2008 MAI 144,404 3,129 72,223 72,181 2,829,162
2008 IUN 72,181 1,564 72,181 0 2,830,726 32,856

Activele fixe şi amortizarea lor


Valoarea activelor fixe la detinute de societate la aceasta data este de 1.615.255 mii lei,.
Prin efectuarea investiţiilor planificate, valoarea mijloacelor fixe va creşte la 6.577.319 mii lei
lei în prima an
Sistemul de amortizare adoptat este cel liniar, cota de amortizare globală anuală fiind de 6,5 %
din valoarea contabilă
- calculul amortizarii investitiei, pe grupe, in functie normata de amortizare;

CALCULUL AMORTIZARII MIJLOACELOR FIXE PENTRU INVESTITIA


EXTINDERE SI SUPRAETAJARE SPATII DE PRODUCTIE FABRICA DE ALCOOL

26
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Durata de
serviciu Valoare de Amortizare
Grupa de normata inventar anuala
incadrare Denumirea mijlocului fix -ani-
Corp de cladire industriala pt
1.1.1. fabrica de alcool-proiect 40 6,054,889 151,372
Corp de cladire industriala pt
1.1.1. fabrica de alcool- existent 40 3,518,526 87,963

Rezervoare pentru fermentare,


1.5.1.0 zaharificare buc 15 x 25 mil/buc 30 363,000 12,100
Turn de racire 30 204,887 6,830

1.6.5. centrala termicaCazan abur, 1 ABA 40 206,042 3,500

Masini utilaje pt industrializarea


alcoolului, linie imbuteliere bauturi
2.1.4.3. spirtoase 12 667,500 55,625

TOTAL 4,959,955 166,018

E. 1.2. Fundamentarea prognozarii celorlalte cheltuieli de exploatare (marfuri, servicii si lucrari


executate de terti, impozite si taxe, cheltuieli sociale afarente salariilor, alte cheltuieli de
explotare platibile);

Stocurile
Valoarea stocurilor este mică având în vedere specificul activităţii determinând astfel o
viteză de rotaţie a acestora foarte mare.
Structura lor este reprezentată materii prime (87%), ambalaje (10%) şi produse
consumabile (5%).
Creanţe
Creanţele vor avea valori relativ mici şi vor reprezenta în principal datoriile clienţilor
faţă de societate.
Specificul activităţii permite recuperarea creanţelor de la clienţi în marea majoritate a
cazurilor la termene mai mici de 15 zile de la data facturării.
Nivelul disponibilităţilor băneşti
Aşa cum reiese din „Calculul fluxului de lichidităţi”, acesta indică o situaţie echilibrată
la nivelul trezoreriei fără descoperiri de cont şi fără pericolul unor dezechilibre monetare pe
perioada de previziune.
Excedentul de trezorerie anual este repartizat în principal pentru dezvoltare în primul an,
şi pentru dezvoltare dividende în următorii ani..
Datoriile către bugetul statului şi Bugetele asigurărilor sociale :
Obligaţiile faţa de Bugetul de stat Cuprind:

27
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

- Accize – se datorează echivalentul a 104.8 Euro la 1 hectolitru alcool cu o concentraţie


de 100 grade alcool atât pentru producţia livrată la terţi cât şi pentru cea transferată între gestiuni
şi utilizată pentru prepararea băuturilor.
A fost luat în calcul la cheltuieli variabile.
-Impozit pe clădiri şi terenuri
- Taxe de autorizare pentru producţia de alcool şi băuturi alcoolice. In sumă fixă anuală
s-au la înfiinţare – la această data este de 200.000.000 lei/ an la capacitatea proiectată a fabricii ;
- pentru băuturi taxa este de 12.000.000 lei/ an pentru fiecare sortiment de produs – a
fost luată în calcil la cheltuieli fixe
- Contribuţia la fondul special de sănătate Se calculează la livrare prin aplicarea unei
cote de 2% asupra valorii producţiei vândute din care se deduce valoarea accizelor.
A fost luat în calcul la cheltuieli variabile.
Având în vedere specificul activităţii, respectiv producţia de alcool produs care este
supus regimului de impozitare prin Accize , ponderea cea mai mare în structura impozitelor o
deţin Accizele urmate de Contribuţia la fondul special de sănătate

Impozitul pe profit
Acest element s-a calculat utilizând o cotă de impozitare de 25% pentru întreaga
perioadă de previziune.
Dividendele
Din excedente de numerar previzionate , au fost alocate sume şi pentru plaţi de
dividendele începând cu anul 2005
Sumele repartizate anual pe perioada de previziune au fost calculate la nivelul a 30 % în anii
2005- 20007 şi 40 % în anul 2008 din profitul net anticipat.
Capitalul social
Valoarea capitalului social va creşte de la 2.000.000 lei la 953.835 mii lei prin aportul
asociatilor la realizarea proiectului În următorii ani Valoarea capitalului social rămâne constantă
pe parcursul celor 4 ani de activitate previzionaţi
O analiză a indicatorilor din tabelul de mai jos arată următoarele:
- indicatorii de lichiditate calculaţi pun în evidenţă politica societăţii privind alocarea
profiturilor . Se poate aprecia că situaţia trezoreriei este asiguratoare. Ratele lichidităţii
immediate au valori de 0,5630 în primul an si de apro x 1 si peste 1 in următorii ani.
Indicatori de 2002 AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008
lichiditate
a) Lichiditatea generală 0.151 0.515 0.998 1.370 2.134 2.764 3.467
(globală) = AC/Datorii

28
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

curente
b) Lichiditatea
intermediară (redusă)
=AC-Stoc/Datorii
curente 0.151 0.196 0.563 0.926 1.482 2.112 2.814
c) Lichiditatea imediată
= Trezorerie/Datorii
curente 0.004 0.014 0.217 0.571 0.962 1.591 2.293
d) Solvabilitatea
patrimonială = Cap
proprii/Total pasiv* 100 -0.028 0.028 0.305 0.457 0.648 0.745 0.801

Indicatorii de solvabilitate e
Din inddicatorii prezentaţi mai jos rezulta capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile
faţă de terţi din activele sale. Rata datoriilor este favorabilă (valori sub 0,5 ajungând la 0,2 în
anul 3 .
În majoritatea lor, datoriile societăţii înregistrate la sfârşitul exerciţiilor financiare au fost
către acţionarii săi. Societatea nu va fi nevoită să apeleze la alte credite pe perioada de derulare a
proiectului .
Rata de acoperire a capitalului propriu arată un echilibru permanent între datoriile
curente ale firmei şi capitalul propriu.

2002 2004 2004 2004 2004 2005 An 2008


a) Rata activelor
imobilizate = AI/TA 0.8442 0.7193 0.5755 0.4816 0.4469 0.3665 0.3116
b) Rata activelor
circulante = AC/TA 0.1558 0.2807 0.4245 0.5184 0.5531 0.6335 0.6884
c) Rata stocurilor =
Stoc/TA 0.0000 0.1740 0.1851 0.1683 0.1690 0.1496 0.1296
d) Rata creanţelor
=Creanţe/TA 0.1513 0.0991 0.1471 0.1342 0.1348 0.1193 0.1035
e) Rata disponibilităţilor
băneşti = Disponib/TA 0.0044 0.0075 0.0922 0.2160 0.2493 0.3646 0.4553

f) Rata activelor de
regularizare şi asimilate =
Active de regularizare/TA 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

g) Rata stabilităţii
financiare = Cap perm/TP -0.0285 0.4548 0.5747 0.6217 0.7408 0.7709 0.8014

h) Rata autonomiei
financiare = Cap
propriu/TP -0.0285 0.0283 0.3045 0.4572 0.6476 0.7449 0.8014
i) Rata autonomiei
financiare la termen =
Cap propriu/Cap
permanent 1.0000 0.0621 0.5299 0.7355 0.8741 0.9663 1.0000

29
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

j) Rata de îndatorare =
Datorii/TP 1.0285 0.9717 0.6955 0.5428 0.3524 0.2551 0.1986
k) Gradul de îndatorare pe
termen scurt = Datorii
curente/TP 1.0285 0.5452 0.4253 0.3783 0.2592 0.2291 0.1986

indicatorii de gestiune demonstrează eficacitatea administrării resurselor stabile şi


derulării şi derulării activităţilor.
În viteza de rotaţie a activelor circulante se observă o încetinire a acesteia ca urmare a
creşterii volumului activităţii.
Viteza de rotaţie a stocurilor prin cifra de afaceri este foarte bună (ajungând la 3 rotaţii
/an în primul an) ca urmare a volumului activităţii şi politicii de demensionare corectă a
stocurilor deţinute.
Viteza de rotaţie a creanţelor este influenţată de vânzările pe credit şi se încadrează în
limitele considerate bune de literatura de specialitate (valori sub … zile, adică 30 rotaţii/an).
2002 AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008
Viteza de rotatie si
Durata rotatiilor

§ Număr de rotaţii a
activelor circulante =
CA/AC 0.000 0.010 0.005 0.034 0.039 0.030 0.025

Durata in zile a unei


rotatii =AC*T/CA 0.000 37,497.303 78,024.939 10,614.459 9,280.566 12,112.839 14,467.126
§ Număr de rotaţii a
disponibilitatilor =
CA/Db 0.000 0.358 0.021 0.081 0.086 0.052 0.038
Durata in zile a unei
rotatii =Db*T/CA 0.000 1,006.451 16,954.238 4,422.017 4,183.163 6,972.403 9,569.107
§ Număr de rotaţii a
Stocurilor = CA/ST 0.000 0.015 0.011 0.104 0.127 0.126 0.132
Durata in zile a unei
rotatii =ST*T/CA 0.000 23,247.669 34,026.176 3,445.334 2,835.990 2,859.852 2,723.697
§ Număr de rotaţii a
activului = CA/TA 0.000 0.003 0.002 0.018 0.021 0.019 0.017
Durata in zile a unei
rotatii =TA*T/CA 0.000 133,589.227 183,808.253 20,475.450 16,780.082 19,121.990 21,015.600
§ Număr de rotaţii a
creantelor = CA/Cr 0.000 0.027 0.013 0.131 0.159 0.158 0.166
Durata in zile a unei
rotatii =Cr*T/CA 0.000 13,243.184 27,044.525 2,747.108 2,261.413 2,280.583 2,174.323

Termen Incasare a
Creantelor = Cr*T/CA 0.000 13,243.184 27,044.525 2,747.108 2,261.413 2,280.583 2,174.323

Termen Plata a Datoriilor


= TotalDatorii*T/CA 0.000 129,813.545 127,836.075 11,113.305 5,913.980 4,878.516 4,173.033
- indicatorii de rentabilitate exprimă capacitatea societăţii de-a realiza vânzări care să
depăşescă costurile implicate pentru obţinerea lor.
Evoluţia tuturor indicatorilor de rentabilitate se caracterizează printr-un trend crescător
pe perioada studiată după cum urmează:

30
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

RATELE DE
RENTABILITATE AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008
1. Rentabilitatea comercială =
Profit/CA sau EBE/CA sau
RE/CA -0.0378 0.0498 0.0582 0.0630 0.0673 0.0704
2. Rentabilitatea economică =
EBE/Tot activ sau RE/TA etc 0.1062 0.4762 0.4459 0.4594 0.4156 0.3602

3. Rentabilitatea financiară =
Profit net/Cap propriu -2.1816 0.8790 0.6237 0.4789 0.3935 0.3317
4. Rentabilitatea veniturilor =
Profit/Tot venituri -0.0378 0.0498 0.0582 0.0630 0.0673 0.0704
5. Rentabilitatea generală =
Profit/Ch totale -0.0366 0.0534 0.0631 0.0688 0.0740 0.0777

ANALIZA SOLDURILOR
INTERMEDIARE DE
GESTIUNE AN 2003 An 2004 An 2005 An 2006 An 2007 An 2008

Cifra de afaceri 14,919,258 60,306,851 64,530,722 68,567,794 72,604,865 72,682,288


Marja Comercială (MC) =
(Vânzări de mărfuri - Reduceri
asupra vânzărilor) - Costul de
achiziţie al mărfurilor 0 0 0 0 0 0

Producţia exerciţiului (PE) =


Producţia vândută + Producţia
stocată + Producţia imobilizată 15,811,864 60,556,074 64,593,145 68,630,217 72,667,288 72,667,288
Valoarea adaugata (VA) =
Producţia globală a exerciţiului
(MC +PE) - Consumuri de bunuri
şi servicii furnizate de către terţi
pentru această producţie(=Chelt
cu MPr, Mat+Ch cu lucr exec.
Terti) 6,620,157 25,520,187 27,326,114 29,132,040 30,937,966 30,937,966

Excedentul brut de exploatare


(EBE) = (VA + Subvenţii de
exploatare primite) - [Cheltuieli cu
personalul - Impozite şi taxe (cu
excepţia impozitului pe profit)] 971,026 5,346,296 5,874,478 6,402,657 6,930,838 6,930,838

Rezultatul exploatării (RE) = EBE


+ (Venituri din amortizări şi
provizioane + Alte venituri de
exploatare) - (Cheltuieli cu
amortizările şi provizioanele +
Alte cheltuieli de exploatare) 928,232 5,230,034 5,758,216 6,286,395 6,814,576 6,814,576

Ratele Valorii Adaugate AN 2003 An 2004 An 2005 An 2006 An 2007 An 2008

1 Rata marjei (Marja com./Vz.


m.f.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

2. Rata valorii adăugate (VA/Qex) 0.4187 0.4214 0.4230 0.4245 0.4257 0.4257

3 Contrib. Fact. Uman (chelt.


pers./V.A) 0.1027 0.1029 0.1013 0.0999 0.0987 0.0987
4 Remun. Intr. [(profit
net+Am)/V.A.] -0.0787 0.1223 0.1417 0.1524 0.1617 0.1691
31
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

5 Rata excedentului brut al expl.


(EBE/Qex) 0.0614 0.0883 0.0909 0.0933 0.0954 0.0954

6 Rata rentab. rezult. exploatării


(Rez. Expl/V. Expl) 0.0021 0.0824 0.0881 0.0906 0.0928 0.0938
7 Rata rentab. rezult. curent
(Rez.crt./V crt.) -0.0316 0.0675 0.0776 0.0841 0.0898 0.0935
8 Rata rentab. rezult brut (Rez.
brut/V total) -0.0316 0.0675 0.0776 0.0841 0.0898 0.0935

Sintetizând analiza indicatorilor calculaţi prezintă o situaţie favorabilă a evoluţiei


activităţii societăţii pe intervalul iul 2003 – iunie 2008, creând premisele unei dezvoltări fără
probleme şi pe perioada rambursării creditului
Există o rezervă suficientă ce-i va permite societăţii să facă faţă cu succes datoriilor
financiare din primii 2 ani previzionaţi.

E.2. Proiecţia bilanţului contabil


Proiecţia bilanţului contabil cu influenta proiectului este realizata conform
tabelului
ACTIV 2002 AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări corporale 1,413,064 6,577,319 6,461,057 6,344,795 6,228,532 6,112,270 5,996,007
Imobilizări financiare 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,413,064 6,577,319 6,461,057 6,344,795 6,228,532 6,112,270 5,996,007
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri 0 1,591,261 2,078,258 2,216,809 2,355,359 2,493,910 2,493,910
Creanţe 253,324 906,472 1,651,832 1,767,554 1,878,159 1,988,763 1,990,885
Disponibilităţi 7,384 68,890 1,035,535 2,845,230 3,474,220 6,080,225 8,761,803
TOTAL 260,708 2,566,623 4,765,625 6,829,593 7,707,738 10,562,899 13,246,597

CONTURI DE
REGULARIZARE SI
ASIMILATE 0 0 0 0 0 0
PRIME PRIVIND 0 0 0 0 0 0
RAMBURSAREA
OBLIGAŢIUNILOR
TOTAL ACTIV 1,673,772 9,143,942 11,226,682 13,174,388 13,936,270 16,675,168 19,242,605

PASIV 2002 AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008


CAPITALURI
Capitaluri proprii - Total -47,633 258,439 3,418,681 6,023,825 9,024,564 12,420,900 15,421,623
DATORII Total, din
care 1,721,404 8,885,504 7,808,000 7,150,563 4,911,706 4,254,269 3,820,973
Termen Scurt 1,721,404 4,985,504 4,774,676 4,983,915 3,611,734 3,820,973 3,820,973
Termen Lung 0 3900000 3033324 2166648 1299972 433296 0
Capital Permanent -47,633 4,158,439 6,452,005 8,190,473 10,324,536 12,854,196 15,421,623
PROVIZIOANE
PENTRU RISCURI ŞI
CHELTUIELI
0 0 0 0 0 0 0
CONTURI DE
REGULARIZARE ŞI
ASIMILATE
0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIV 1,673,771 9,143,943 11,226,681 13,174,388 13,936,270 16,675,169 19,242,596

32
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Din prognoza reiese dimensionarea necesarului de fond de rulment pentru fiecare an de


previziune, pe fiecare element de activ si pasiv in parte (stocuri, creanţe, datorii de exploatare).

Analiza FR,NFR,TN

2002 AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008

a) Fondul de rulment net =


(Capital permanent+Cturi
regulariz Pasiv) – (Active
imobilizate+Cturi -
regulariz Activ) 1,460,697 -2,418,880 -9,052 1,845,678 4,096,004 6,741,926 9,425,616
Fondul de rulment net =
Active circulante – Datorii -
pe termen scurt 1,460,696 -2,418,881 -9,052 1,845,678 4,096,004 6,741,926 9,425,625

b) Fondul de rulment
propriu = Capital propriu – - -
Active imobilizate 1,460,697 -6,318,880 3,042,376 -320,970 2,796,032 6,308,630 9,425,616
d) NFRN = (Active
circulante – Disponibilităţi
băneşti) – (Datorii pe
termen scurt – Credite pe -
termen scurt) 1,468,080 2,497,733 3,730,090 3,984,363 4,233,518 4,482,673 4,484,795
- -
e) TN = FRN - NFRN 7,383 -4,916,614 3,739,142 2,138,685 -137,514 2,259,253 4,940,821
TN = Disponibilităţi
băneşti – Credite pe - -
termen scurt 7,384 -4,916,614 3,739,142 2,138,685 -137,514 2,259,253 4,940,830

E.3. Proiecţia fluxului de numerar


Din Situaţia privind Fluxul de numerar reiese capacitatea firmei de-a rambursa creditul
solicitat, inclusive dobanzile aferente, precum si celelalte credite si datorii comerciale angajate.

BILANŢ FUNCŢIONAL –
UTILIZĂRI
BILANŢ FUNCŢIONAL –
UTILIZĂRI AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008
UTILIZĂRI STABILE, din care:
Active imobilizate 6,577,319 6,461,057 6,344,795 6,228,532 6,112,270 5,996,007
+ Amortizare imobilizări 42,794 116,262 116,262 116,262 116,262 116,262
TOTAL UTILIZĂRI STABILE 6,620,113 6,577,319 6,461,057 6,344,794 6,228,532 6,112,269
UTILIZĂRI DE EXPLOATARE, din
care:
Stocuri 1,591,261 2,078,258 2,216,809 2,355,359 2,493,910 2,493,910
+ Provizioane pentru deprecieri 0 0 0 0 0 0
Creanţe total: (Furniz Deb, Clienti ,
Alte Crean, Decontari)* 906,472 1,651,832 1,767,554 1,878,159 1,988,763 1,990,885
Diferenţe de conversie Activ(+) 0 0 0 0 0 0
Diferenţe de conversie Pasiv (-) 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli înregistrate în avans(+) 0 0 0 0 0 0
Venituri Inreg Avans (-) 0 0 0 0 0 0
TOTAL UTILIZĂRI DE
EXPLOATARE 2,497,733 3,730,090 3,984,363 4,233,518 4,482,673 4,484,795
TREZORERIA ACTIVĂ, din care:

33
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Disponibilităţi băneşti 68,890 1,035,535 2,845,230 3,474,220 6,080,225 8,761,803


Titluri de plasament+ 0 0 0 0 0 0
+ Provizioane pentru deprecieri 0 0 0 0 0 0
TOTAL TREZORERIA ACTIVĂ 68,890 1,035,535 2,845,230 3,474,220 6,080,225 8,761,803
TOTAL UTILIZĂRI 9,186,736 11,342,944 13,290,650 14,052,532 16,791,430 19,358,867
BILANŢ FUNCŢIONAL -
RESURSE AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008
RESURSE STABILE, din care:
Capitaluri proprii 258,439 3,418,681 6,023,825 9,024,564 12,420,900 15,421,623
Amortizare imobilizări (in cursul
anului) 42,794 116,262 116,262 116,262 116,262 116,262
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0 0 0 0 0 0
Datorii pe termen mediu şi lung 3,900,000 3,033,324 2,166,648 1,299,972 433,296 0
TOTAL RESURSE STABILE 4,201,233 6,568,267 8,306,735 10,440,798 12,970,458 15,537,885
RESURSE DE EXPLOATARE, din
care:
Datorii nefinanciare pe termen scurt 4,985,504 4,774,676 4,983,915 3,611,734 3,820,973 3,820,973
TOTAL RESURSE DE
EXPLOATARE 4,985,504 4,774,676 4,983,915 3,611,734 3,820,973 3,820,973
TREZORERIA PASIVĂ, din care:
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 0 0 0
TOTAL TREZORERIA PASIVĂ 0 0 0 0 0 0
TOTAL RESURSE 9,186,737 11,342,943 13,290,650 14,052,532 16,791,431 19,358,858

AN 2003 AN 2004 AN 2005 An 2006 An 2007 An 2008


Fond de rulment (FR) = Resurse
stabile – Utilizări stabile -2,418,880 -9,052 1,845,678 4,096,004 6,741,926 9,425,616
Nevoia de fond de rulment (NFR) =
Utilizări de exploatare – Resurse de
expl -2,487,770 -1,044,587 -999,552 621,784 661,701 663,822
Trezoreria (T) = Fond de rulment –
Nevoia de fond de rulment 68,890 1,035,535 2,845,231 3,474,219 6,080,225 8,761,794
T = Trezoreria activă – Trezoreria
pasivă 68,890 1,035,535 2,845,230 3,474,220 6,080,225 8,761,803

E.4. Calculul indicatorilor specifici studiului de fezabilitate


Prezinta modul de calcul al indicatorilor specifici studiului de fezabilitate (rata interna de
rentabilitate, rata de recuperare a investitiei, analiza de sensibiltate si risc) si alti indicatori de
solvabilitate, lichiditate, gestiune si rentabilitate conform Ordinului Ministerului Finantelor nr.
614/04.05.2000, publicat in M.O. nr. 286/26.06.2000.
Indicatori de evaluare a proiectului de investiţii
a. Determinarea ratei interne de rentabilitate financiară (RIR)
Acest indicator a fost determinat considerând o perioadă de funcţionare a investiţiei de 10 ani
şi reprezintă acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea netă actualizată este nulă.
În urma calculelor efectuate, rata de actualizare pentru care valoarea actualizată a venitului
net este nulă se situează în intervalul 41 -52 %. Determinarea valoarii actualizate nete a
proiectului

34
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Pentru calcularea acestui indicator pentru o perioadă de viaţă economică a proiectului de 10


ani s-a utilizat o rată de actualizare de 30% (foramată din 23% - rata medie a dobânzilor la
creditele în valută şi 6% - factor de risc pentru proiecţiile realizate).

Calculele ne conduc la un VAN de lei prin actualizarea cash-flow-urilor nete ale


proiectului de investiţii cu rata de mai sus.
Menţionăm că proiecţiile financiare se bazează pe o abordare a evoluţiei afacerii în
preţuri constante (cele existente la data la care s-a întocmit prezentul plan de afaceri).
b. Termenul de recuperare a investiţiei
Termenul de recuperare exprimă intervalul de timp necesar recuperării capitalului
investit prin intrările nete de trezorerie, medii anuale, actualizate generate de proiect.

Rezultatele ne conduc la un termen de recuperare de aprox. 6.8 ani apreciat ca fiind bun,
comparativ cu durata de viaţă a proiectului ce este de cel puţin 10 ani

AUTORIZATII PENTRU PRODUCTIA SI COMERCIALIZAREA ALCOOLULUI,


TUTUNULUI SI CAFELEI

LEGEA– 521/02.08.2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei,


importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
- reglementeaza regimul de autorizare a agentilor economici care produc, importa si/sau
comercializeaza in sistem angro sau de alimentatie publica produse din tutun, alcool etilic
rafinat, distilate din bauturi, cafea, cafea solubila, sau cafea cu inlocuitori. Agentii economici
care produc şi comercializază băuturi alcoolice, au obligatia de a solicita Autorizaţii de
producere respectiv comercializare a produselor pe baza de alcool..
Lege nr. 523 din 17/07/2002 pentru aprobarea O.U.G. 158/2001 privind regimul
accizelor publicata in Monitorul Oficial nr. 567 din 01/08/2002.
Protocol nr. 9 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din data: 31/01/2003
Protocol nr. 9 din 23 ianuarie 2003 privind preţurile minime pentru produsele şi grupele de
produse pe bază de alcool etilic, stabilite de către asociaţiile patronale ale producătorilor de
alcool şi băuturi alcoolice în conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de
supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
Autorizaţii emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de
autorizaţie ca dată de eliberare a acesteia. Autorizaţiile se emit pentru fiecare loc de desfasurare
a activitatii, cu percepere de taxe, şi se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data
depunerii documentaţiei complete. Taxele de autorizare se datorează anticipat, dovada achitării
acestora prezentându-se la data ridicării autorizaţiei.egea

35
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Agenţii economici care produc di comercializeaza produse pe bază de alcool îşi pot
desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei emise de:
a) Ministerul Finanţelor Publice, în cazul agenţilor economici producători şi importatori
de alcool etilic rafinat, distilate şi băuturi alcoolice distilate, cu excepţia ţuicii şi a rachiurilor
naturale, altele decât rachiul de vin;
b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
în cazul:
- agenţilor economici producători interni şi importatori de băuturi, altele decât cele
prevăzute la lit. a), de produse din tutun şi de cafea;
- agenţilor economici comercianţi în sistem angro de băuturi îmbuteliate, de produse din
tutun şi de cafea;
- agenţilor economici comercianţi în sistem de alimentaţie publică de băuturi, de produse
din tutun şi de cafea.
Autorizaţiile se emit în baza unei cereri însoţite de următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare ca agent economic, eliberat potrivit reglementărilor legale
în vigoare;
b) statutul sau actul constitutiv, care să cuprindă în obiectul de activitate producţia,
importul şi/sau comercializarea de produse supuse autorizării;
c) cazierele judiciare ale administratorilor şi/sau directorilor executivi;
d) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal teritorial, din care să rezulte că
agentul economic nu înregistrează obligaţii restante faţă de bugetul de stat;
e) agenţii economici producători de alcool şi de distilate, precum şi agenţii economici
producători de băuturi alcoolice distilate, care achiziţionează instalaţiile de fabricaţie sau
anumite părţi din acestea de la alţi agenţi economici producători de alcool, distilate sau băuturi
alcoolice distilate,sunt obligaţi să prezinte propriul certificat de atestare fiscală şi o copie de pe
certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător al instalaţiei sau al revânzătorilor,
în cazul în care în cursul aceluiaşi an instalaţiile au fost vândute de mai multe ori, din care să
rezulte că aceştia nu au la bugetul de stat obligaţii restante reprezentând accize;
f) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele,sucursalele, punctele de lucru,
spaţiile de depozitare şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele
acestora. În cazul agenţilor economici producători de alcool, de distilate şi de băuturi alcoolice
distilate declaraţia va fi însoţită şi de documentele care atestă dreptul de proprietate asupra
clădirilor, precum şi dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului;
e) adeverinţa eliberată de organul fiscal teritorial, în cazul producătorilor interni de
alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate, altele decât ţuică şi rachiuri naturale, din care să
36
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

rezulte deţinerea în proprietate a capacităţilor de producţie, precum şi a celorlalte construcţii


anexe: depozite de materii prime, bazine pentru plămezi, rezervoare de depozitare şi de păstrare
a produselor obţinute;
h) licenţa de fabricaţie, emisă de Ministerul Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor, în
cazul agenţilor economici producători interni;
i) copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de măsurare a producţiei, eliberate
de organele teritoriale ale Biroului Român de Metrologie Legală, care, în cazul agenţilor
economici producători de alcool şi distilate, vor fi vizate de către supraveghetorii fiscali;
k) contractele de vânzare-cumpărare încheiate direct între agenţii economici, producători
interni sau importatori de alcool şi distilate, şi agenţii economici, producători interni de băuturi
alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau încheierea de noi contracte va fi adusă
la cunoştinţă organului emitent al autorizaţiilor;
l) licenţa pentru atestarea dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători
interni şi importatori de produse supuse marcării;
m) declaraţia privind capacităţile de producţie pentru alcool şi/sau distilate;
n) lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizaţie,
avizată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca fiind în conformitate cu
prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse.

Riscurile, care pot interveni în derularea proiectului propus şi măsurile care se iau
pentru a elimina sau minimiza impactul potenţial al acestora.
La determinarea indicatorilor proictaţi ai învestiţiei s-a avut în vedere o variantă
pesimistă respectiv nivelul anual al vănzărilor şi respectiv a veniturilor reprezintă mai puţin de
80% atât din capacitatea de transport cat si din volumul cererii programate a fi acoperite.
In ce priveşte riscul de nepunere in funcţiune a investiţiei la termenul prevăzut , din
analiza indicatorilor financiari reiese ca veniturile prevazute a se realiza prin punerea in aplicare
a proiectului sunt mult sub nivelul venturilor nete anuale, atat al celor din exploatare cat si a clor
ramase dupa plata dobanzilor la credite si a ratelor de credit scadente, deci chiar daca nu s-ar
realiza veniturile prevazute există posibilitatea acoperirii cheltuielilor cu dobânzile bancare şi
cheltuielile administrative din activitatea prezentă.
De asemenea din rezultatele activităţii curente pot fi acoperite şi eventualele depăşiri de
costuri.
Pentru riscuri legate de alţi factori , cauzatori de pagupe, s-au prevazut cheltuieli pentru ,,
diverse i neprevazute’’ in procent de 5% din totalul celorlalte cheltuieli.

37
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

Riscurile de nerealizare a vanzărilor programate sunt legate in special de concurenta


neloaiala , a producătorilor şi comercianţilor nenregistrati.
Domeniul alcoolului a fost unul din cele spre care si-au indreptat atentia evazionistii
fiscali, exploatand deficientele si scaparile sistemului de acte normative incidente in domeniu,
realizand adevarate “scenarii” si “scheme” de sustragere de la plata obligatiilor fiscale, indeosebi
accize.
Sistemul de preturi minime pentru alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate va fi practicat
doar pentru o perioada determinata de timp, pana la normalizarea pietei, in vederea diminuarii
contrabandei si evaziunii fiscale, si cresterii protectiei sanatatii consumatorilor, se arata intr-un
comunicat al Ministerului Finantelor Publice. In comunicat se precizeaza faptul ca preturile
minime stabilite de patronate nu vor reprezenta preturi de vanzare, ci numai preturi minime de
referinta, calculate prin insumarea costului minim real de productie cu acciza legala aferenta.
Sistemul de preturi minime a fost practicat, in perioada 15 februarie 2000 - 1 ianuarie
2002, in baza Ordonantei 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Prevederile
legate de stabilirea preturilor minime au fost insa abrogate prin Ordonanta 158/2001, noul act
normativ care reglementeaza regimul accizelor cu incepere de la 1 ianuarie 2002.
Dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ, asociatiile patronale au solicitat
reintroducerea de urgenta a prevederilor referitoare la preturile minime la alcool si bauturi
spirtoase, precum si extinderea acestor masuri asupra distilatelor de orice fel. Organizatiile
patronale din industria alcoolului Romferment si Vinrom, impreuna cu Asociatia Producatorilor
de Alcool si Bauturi Spirtoase Garant, au stabilit, printr-un protocol, preturile minime la alcool si
bauturi alcoolice, care au intrat in vigoare incepand cu data de 18 august. Consiliul Concurentei
a anuntat ca analizeaza impactul aplicarii preturilor minime la alcool si bauturi alcoolice asupra
pietei si modul in care acestea pot afecta procesul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana,
intrucat aceasta procedura contravine Legii Concurentei.
Institutia considera ca aceste prevederi instituie cadrul legal pentru fixarea concertata a
preturilor, practica anticoncurentiala expres interzisa de Legea Concurentei. (A.G.C.)
Sistemul de preturi minime a reprezentat o masura impotriva contrabandei si a evaziunii
fiscale in domeniul alcoolului si bauturilor spirtoase si a fost practicat in baza Ordonantei
Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, in perioada 15 februarie
2000 – 1 ianuarie 2002.
Stabilirea preţurilor minime are ca motivatie atenuarea concurentei neloiale generata – in
domeniul alcoolului, distilatelor si bauturilor alcoolice distilate – de preponderenta productiei
subterane comercializata la preturi ce nu cuprindeau nici accizele si nici taxa pe valoarea

38
S.C. P&Y TRADING SRL – STUDIU DE FEZABILITATE “FABRICA ALCOOL”

adaugata, impiedicand astfel comercializarea produselor obtinute cu respectarea preederilor


legale si cu plata accizelor si a taxei pe valoarea adaugata, aferente.
Aceasta realitate a fost confirmata si de organele Garzii Financiare, care au constatat ca,
incepand cu luna ianuarie a.c. – disparand obligativitatea incadrarii in preturile minime de
vanzare – piata a fost inundata de bauturi alcoolice spritoase cu preturi foarte mici din a caror
minima analiza rezulta ca nu acopereau nici macar costul materiei prime, cu atat mai putin
accizele si taxa pe valoarea adaugata.

Aceste produse, pe langa faptul ca sunt concurente produselor obtinute in conditii de legalitate,
pericliteaza in plus insasi sanatatea publica. Existenta unei puteri reale de cumparare foarte
scazute face ca piata normala sa fie ocolita, fiind preferate – cu toate consecintele nefavorabile
ce decurg din aceasta – bauturile contrafacute de pe piata neagra.
- preturile minime stabilite de patronate nu reprezinta preturi de vanzare ci numai preturi
minime de referinta, calculate in baza costului minim real de productie plus acciza legala
aferenta;
- practicarea acestui sistem de preturi se va efectua pe o perioada determinata, pana la
normalizarea pietei in domeniul alcoolului, distilatelor si al bauturilor alcoolice distilate;
- masura nu reprezinta decat o incercare suplimentara de supraveghere si control a
activitatii agentilor economici operatori in domeniul alcoolului, distilatelor si bauturilor
alcoolice distilate, care va avea efecte atat pe linia diminuarii fenomenului de contrabanda si
evaziune fiscala, cat si in domeniul protectiei sanatatii consumatorilor.
Sistemul de preturi minime contribuie la diminuarea economiei subterane, a
contrabandei si a evaziunii fiscale in domeniul alcoolului, distilatelor si bauturilor alcoolice
distilate, fenomene ce au luat amploare în ultima perioadă

SC P&Y TRADING SRL

Asociaţi:

39