Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de asistenţă

Data: ..............................................................................................................................................
Clasa: .............................................................................................................................................
Durata : 50 minute
Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : …………………………….. / ……………….………....……
Disciplina: ………………………………….………………………………………....………….
Unitatea de învăţare: ....................................................................................................................
Subiectul lecţiei: .............................................................................................................................
Tipul lecţiei: ....................................................................................................................................
Scopurile lecţiei/O.R./C.S.:
INFORMATIV …………………………………………………………………………...
FORMATIV ……….……………………………………………………………………...
EDUCATIV…….…………………………………………………….…………………...
Obiective operaţionale: La sfarşitul orei elevii vor reuşi să:
O1: .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 Strategii didactice:
- Metode de instruire:
 Metode de comunicare orala: ......................................................................................
 Metode bazate pe actiune: ...........................................................................................
- Forme de dirijare a activitati:
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
- Resurse materiale:
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
 materiale bibliografice:
 Pentru elevi:
 Manual/Suport de curs .......................................................................................
 .............................................................................................................................
 Pentru profesor:
 Manual/Suport de curs .......................................................................................
 .............................................................................................................................
 Metode de evaluare
o ...................................................................................................................................

Intrebari si observatii pe baza


Desfasurarea lectiei
discutiilor cu profesorul mentor
1. Moment organizatoric: .............................................
2. Enunţarea titlului şi formularea obiectivelor
3. Scurtă recapitulare:
.......................................................................................
4. Prezentarea conţinutului:
....................................................................................... ......................................................
5. Fixarea cunoştinţelor şi asigurarea feed-back-ului ......................................................
6. Sarcină de lucru suplimentară .......................................................
.......................................................................................
7. Concluzii şi notarea activităţii
........................................................................................
8. Anunţarea temei pentru acasa / tematicii pt. ora următoare
........................................................................................