Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN

BACĂU
Facultatea de Științe
Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
www.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro

PORTOFOLIU DIDACTIC

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: ABSOLVENT:


Prof/Conf/Lect/Asist.univ.dr.
…………….…………………. …………………………..

SPECIALIZAREA:………………

NIVELUL DE CERTIFICARE I – ZI /
NIVELUL DE CERTIFICARE I – POSTUNIVERSITAR /
NIVELUL DE CERTIFICARE II – POSTUNIV./MASTER

BACĂU
2018
INDICAŢII TEHNICE:

 Textul de pe copertă şi pagina de titlu se vor scrie, conform modelului de mai sus
 Textul din conţinutul lucrării se scrie cu font Times New Roman 12, la 1,5 rânduri;
 Margini: stânga=3 cm, dreapta=2 cm, sus=2cm, jos=2cm;
 Titlul: „Portofoliu didactic” se va scrie cu font Times New Roman (TNR)18, bold iar
celelalte informații de pe coperta cu TNR 12, culoare neagră, conform modelului.
A nu se modifica tipul de font!
 Nr.pagini va fi: minim 70, maxim 100 pagini;
 Textul se scrie pe o singură parte a foii;
 Se vor trece note de subsol, acolo unde este cazul;
 Lucrarea va fi formată din : cuprins, conţinut, bibliografie, anexe;
 Legarea se face tip carte, cu copertă albă; nu se admit lucrări legate cu arc!
 Pe prima foaie a lucrării va fi avizul profesorului coordonator si semnătura acestuia;
 Penultima foaie din lucrare va fi declaratia de autenticitate (model pe site
www.ub.ro/dppd) semnată si datată;
 Ultima foaie din lucrare va fi raportul antiplagiat, realizat de profesorul coordonator;
 Pe coperta 2 - în interior se va lipi CD-ul cu lucrarea, în format PDF.
 Specializarea – se va completa cu specializarea de pe diploma de licență pentru
care se face programul de formare psihopedagogică (doar pentru absolvenții de la
Nivelul I postuniversitar sau Nivelul II – postuniversitar/master)
 La nivelul de certificare se va alege una din cele 3 variante!
 La raportul antiplagiat, procentele necesare pentru a fi admise lucrările sunt:
- 85% original+referințe (50%-original+35% referințe)
- Max. 15% similitudini