Sunteți pe pagina 1din 2

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social Europea n Instrumente Structurale I

MINISTERUL MUNCII, POSDRU 2007-2013


FAMILIEI ŞI 2007-2013 OIPOSDRU
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

ANEXA 1-CHESTIONAR SELECŢIE GRUP ŢINTĂ


”ŞCOALA ANTIVIOLENŢĂ”

La următoarele întrebări, vă rugăm să bifaţi sau să completaţi criteriul care se


potriveşte situaţiei dumneavoastră:

1. Vârsta (în ani împliniţi):


a) 7-11 ani
b) 12-15 ani
c) 16-19 ani

2. Sexul:
a) femeiesc
b) bărbătesc

3. Unitatea şcolară în care învăţaţi se află în mediul:


a) urban
b) rural

4. Programul meu zilnic este:


a) bine stabilit
b) variabil
c) nu este bine organizat
d) nu ştiu

5. La şcoală mă simt:
a) bine
b) ameninţat
c) protejat
d) nu răspund

6. În familia mea există o atmosferă:


a) echilibrată, de calm şi înţelegere
b) uneori echilibrată, cu mici certuri
c) conflictuală, cu certuri dese între părinţi
d) alte situaţii.............................................................

7. La şcoală:
a) am mulţi prieteni cu care mă înţeleg bine
b) am câţiva prieteni
c) nu am prieteni, nu îmi place la şcoală
d) nu răspund
UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social Europea n Instrumente Structurale I
MINISTERUL MUNCII, POSDRU 2007-2013
FAMILIEI ŞI 2007-2013 OIPOSDRU
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

8. Dintre activităţile pe care le desfăşurăm la şcoală, cel mai mult îmi plac:
a) orele de curs (de exemplu:......................................................................................)
b) cele educative, cu ocazia anumitor evenimente
(de exemplu:.......................................................................................)
c) nu îmi plac, aş prefera să fac altceva în acest timp
d) nu ştiu/nu răspund

9. Din activităţile desfăşurate cu familia mea, cel mai mult îmi plac:
........................................................................................................................................

10. La activităţile din şcoală, mă implic:


a) mult
b) moderat
c) nu mă implic
d) nu răspund

11. În şcoala mea, colegii sunt:


a) prietenoşi
b) agresivi şi intoleranţi
c) indiferenţi
d) nu răspund

12. Stările conflictuale sau de violenţă din şcoală se produc datorită:


a) elevilor
b) părinţilor
c) profesorilor
d) mai multor factori ...................................................................

13. În unitatea în care sunt elev, am fost implicat în situaţii conflictuale:


a) des
b) relativ des
c) moderat
d) nu mă implic în aceste situaţii

13. Conflictele din clasă/şcoală se rezolvă:


a) discutând cu elevii, familia şi cadrele didactice
b) prin consiliere
c) prin intervenţia directorului
d) în alte moduri:.........................., ........................................................

14. Ce măsuri credeţi că ar trebui luate pentru reducerea cazurilor de violenţă în


şcoli ..............................................................................................................................................
.....