Sunteți pe pagina 1din 3

Locaș de veșnică odihnă pentru soldații

Marelui Război
Alexandru Dobrică, 08 Decembrie 2018

Peste 1.600 de militari de diferite naționalități căzuți la datorie în luptele din


împrejurimile oraşului Târgu-Jiu și din trecătorile Vulcan și Surduc au fost centralizaţi
într-un cimitir de onoare amenajat în partea de nord-est a oraşului. Planul a fost
realizat după modelul cimitirului Ohlsdorf din Hamburg, unul dintre cele mai
importante cimitire de onoare din Europa la acea dată.

În Primul Război Mondial, în perioada 23 octombrie - 14 noiembrie 1916, subunităţi ale


Armatei 1 române, conduse de către generalul Ion Dragalina, au desfășurat acțiuni militare
pentru apărarea Defileului Jiului, una dintre cele mai importante artere de legătură cu
Transilvania, de atacul forţelor germano-austro-ungare. Insuficient înzestrate cu tehnică de
luptă şi depăşite numeric, trupele române au reuşit totuşi, cu preţul a numeroase pierderi de
vieţi omeneşti, să respingă inamicul spre nord, întârziind cu două zile înaintarea coloanelor
inamice peste zona muntoasă. În urma acestor eroice încleştări şi-a pierdut viaţa inclusiv
generalul Ion Dragalina, care a fost rănit mortal, pe când se afla într-o misiune de inspecţie a
liniei frontului, în zona Mănăstirii Lainici.

Un episod al bătăliei pentru apărarea Văii Jiului, încărcat de însufleţire patriotică


impresionantă, s-a desfăşurat în data de 14 octombrie 1916, în zona căii de acces în oraşul
Târgu-Jiu, la podul peste râul Jiu, acolo unde o companie de poliţie locală sprijinită de o bună
parte a populaţiei satelor din zona oraşului Târgu-Jiu (bătrâni, femei, copii, bărbaţi
nemobilizaţi pentru front), înarmaţi cu puşti de vânătoare sau cu arme luate de la răniţi, s-au
opus cu succes, timp de mai multe ore, pătrunderii în localitate a unui detaşament german.
Printre cei care au pus umărul la respingerea inamicului s-a numărat şi Ecaterina Teodoroiu,
pe atunci membră a Asociaţiei Cercetaşilor Români, care a ajutat la îngrijirea răniţilor.
Începând din acest moment, vajnica patrioată româncă va primi supranumele de „Eroina de la
Jiu”.

Eroismul gorjenilor, deşi a salvat de la moarte sau prizonierat mulţi soldaţi români, aflaţi în
retragere, nu a fost însă de ajuns pentru a opri înaintarea forţelor inamice. Acestea au reuşit să
pătrundă în Valea Jiului, pe la Bumbeşti, înaintând pe mai multe direcţii înspre Târgu-Jiu, pe
care l-au cucerit în data de 14 noiembrie 1916, au ocupat ulterior toată Oltenia, de unde au
trecut în Muntenia, în ziua de 24 noiembrie 1916, forţând râul Olt pe la Stoeneşti. A urmat
„Bătălia pentru Bucureşti”, încheiată cu înfrângerea forţelor române, conduse de către
generalul Constantin Prezan, şi ocuparea, în data de 6 decembrie 1916, a Olteniei şi a
Munteniei, inclusiv a Capitalei, de către trupele generalului August von Mackensen.

În perioada care a urmat încheierii ostilităţilor, osemintele a 1.618 militari de diferite


naţionalităţi (836 români, 621 germani, 55 austro-ungari şi 106 militari fără identitate şi
naţionalitate cunoscută), căzuți la datorie în luptele din împrejurimile oraşului Târgu-Jiu și din
trecătorile Vulcan și Surduc, au fost centralizate într-un cimitir de onoare amenajat pe un
câmp de manevră situat în partea de nord-est a oraşului Târgu-Jiu, de Comandamentul de
etape german nr. 264.

Planul cimitirului, inaugurat în data de 17 noiembrie 1918, a fost realizat în luna decembrie
1917, după proiectele arhitectului peisagist german Rudolf Lange, acesta folosind ca model
cimitirul Ohlsdorf din Hamburg, unul dintre cele mai importante cimitire de onoare din
Europa la acea dată.

După război, îngrijirea acestui cimitir a fost preluată de Regimentul 18 Infanterie,


angajamentul de întreţinere a acestuia fiind trecut ca o datorie de onoare în statutul acestui
unităţi.

În anul 1931, în cadrul cimitirului a fost ridicat bustul generalului de divizie Ioan Culcer
(comandant al Armatei 1 române, în perioada 15 august - 11 octombrie 1916; ministru al
lucrărilor publice în guvernul Alexandru Averescu, în perioada 29 ianuarie - 4 martie 1918),
opera sculptorului Oscar Severin.

Conform unei descrieri făcute, în anul 1931, de către Karl Stauss, delegatul german pentru
mormintele de război germane din România, cimitirul constituia una dintre cele mai de seamă
realizări, ca stil şi arhitectură peisagistică, în domeniul necropolelor de război, fiind apreciat
ca atare de către vizitatorii români sau străini, veniţi aici pentru a se reculege la mormintele
eroilor.
În anul 1944, Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu a fost completat prin amplasarea altor 10
morminte de război individuale, aparţinând unor militari români morţi în al Doilea Război
Mondial, iar în anii ’50, în partea dreaptă a aleii de acces în cimitir, a fost amenajată o parcelă
dedicată ostaşilor sovietici.

Cimitirul de onoare din municipiul Târgu-Jiu a fost reconstruit, în forma actuală - cu gard de
piatră, poartă de fier, alee centrală şi cruci din beton -, în anii ’70. Intrarea este realizată
printr-o poartă de fier care deschide o alee cu castani sălbatici, de-a lungul căreia sunt dispuse
mormintele militarilor români. La capătul aleii, în centrul unui semicerc, sunt amenajate
mormintele eroilor germani și austro-ungari. În centrul acestui semicerc se află mormântul şi
bustul generalului Ioan Culcer.

După anul 1990, în stânga intrării în cimitir au fost amenajate construcţii funerare aparţinând
cimitirului de garnizoană, inclusiv morminte ale militarilor căzuţi la datorie în cursul
Revoluției din Decembrie 1989.

În anul 2014, în partea din spate a cimitirului, pe latura dreaptă a acestuia, a fost amplasată o
troiţă maramureşeană din lemn de stejar, operă a sculptorului Ilie Benţa, donată de Oficiul
Naţional pentru Cultul Eroilor.
În cursul anului 2016, această necropolă a fost restaurată prin contribuția financiară a
Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor și a Garnizoanei
Târgu-Jiu.
În data de 28 octombrie 2016, în cadrul manifestărilor comemorative dedicate Centenarului
Primului Război Mondial, în municipiul Târgu-Jiu, la Cimitirul Eroilor şi în Parcul „Coloana
Infinitului”, s-au desfăşurat ceremonii oficiale pentru comemorarea luptelor de la Târgu-Jiu,
din toamna anului 1916.

În prezent, cimitirul este administrat de Ministerul Apărării Naţionale.

Galerie foto: