Sunteți pe pagina 1din 44

Vegan

Dr. med. Ernst Walter Henrich

Cea mai sănătoasă alimentație


și efectele sale asupra climei, mediului, drepturilor
animalelor și omului
Autorul
Ernst Walter Henrich a studiat medicina ȋn Köln și a obţinut
doctoratul ȋn medicină ȋn anul 1986. A continuat pregătirea ȋn
domeniul naturopatiei, fiind autorizat ȋn 1988 de către Asociaţia
Medicilor de a practica medicina naturopată. Specializat ȋn domenii
ale medicinei preventive – ȋn special ȋn alimentaţia sănătoasă și ȋn
ȋngrijirea sănătoasă a pielii, s-a perfecţionat ȋn decursul multor ani
prin participarea la numeroase cursuri și seminarii de specialitate.
Dr. med. Ernst Walter Henrich practică de mulţi ani o alimentaţie
vegană. Împreună cu bucătarul gastronom Raphael Lüthy a
publicat cartea de bucate Vegan Gesund, lucrare de referință a
bucătăriei vegane sănătoase. De asemenea, câinele său Felix,
hrănit tot vegan, a atins vârsta remarcabilă de 19 ani.

Noutăţi importante și informaţii valoroase pe


tema alimentaţiei vegane găsiţi pe

www.ProVegan.info
Dacă doriţi să distribuiţi mai departe această broșură,
vă putem trimite gratis un număr suficient de exemplare. Vă rugăm să folosiţi
formularul de solicitare aflat pe pagina www.ProVegan.info
Introducere
Cu decenii ȋn urmă, geniul Albert Einstein să avem cele mai corecte informaţii
spunea: disponibile.

„Nimic nu va aduce beneficii mai mari Obiceiurile alimentare din ţările


pentru sănătatea oamenilor și nu va industrializate au efecte dramatice
crește șansele supravieţuirii pe Pământ ca asupra sănătăţii oamenilor, asupra
trecerea la o alimentaţie vegetariană.“ schimbărilor climatice, asupra mediului
ȋn totalitate, asupra destinului animalelor,
Surprinzătoare cuvinte pentru acea asupra destinului milioanelor de oameni
perioadă, ȋn care nu se cunoștea prea mult ȋnfometaţi și asupra milioanelor de copii,
despre influenţa și efectele alimentaţiei care suferă și mor din cauza ȋnfometării.
asupra sănătăţii, mediului, climei, a
Această broșură și website-ul www.
foametei mondiale, asupra drepturilor
ProVegan.info ȋși propun să arate
oamenilor și animalelor. Dacă Albert
numeroasele avantaje ale alimentaţiei
Einstein ar fi avut la dispoziţie la acea
vegane pentru oameni, animale, mediu și
vreme informaţiile pe care ni le oferă
climă.
astăzi știinţa, declaraţia sa ar fi fost cu
siguranţă ușor modificată, și anume: Este important să ȋnţelegem, că dieta
vegană nu reprezintă o asceză sau
„Nimic nu va aduce beneficii mai mari renunţarea la plăcerea de a mânca, ci
pentru sănătatea oamenilor și nu va dimpotrivă, oferă extrem de multe
crește șansele supravieţuirii pe Pământ ca posibilități pentru un festin minunat, așa
trecerea la o alimentaţie vegană.“ cum ȋn mod impresionant o demonstrează
numeroase cărţi de bucate și restaurante
Alimentaţia vegană nu conţine nici un
vegane.
compus de origine animală și, ȋn măsura
ȋn care este practicată corect și diversificat, Un scurt film asociat acestei broșuri este
reprezintă din punct de vedere medical disponibil pe adresa:
cea mai sănătoasă alimentaţie și cea mai www.ProVegan.info/kurzfilm-vegan
benefică alegere pentru mediu, climă,
animale și oameni.
Dr. med. Ernst Walter Henrich
Deoarece alimentaţia vegană și stilul
de viaţă vegan sunt atât de importante
pentru fiecare om ȋn particular, pentru
societate ȋn ansamblu, ȋn special pentru
copii și nepoţii noștri, pentru mediu,
climă și animale, m-am decis să public
această broșură.
Pentru a lua cele mai bune decizii pentru
binele propriei persoane și pentru
binele ȋntregii planete, este nevoie

3
Vegan
Cea mai sănătoasă
alimentație
Alimentaţia are o influenţă decisivă asupra
sănătăţii noastre: „Ești ceea ce mănânci.“
O alimentaţie optimă ne oferă șansa minunată de a trăi o viaţă lungă ȋn
cele mai bune condiţii de sănătate și ȋn formă maximă. Având în vedere
importanța enormă a alimentației, apare evidentă necesitatea de a ne
informa despre alimentația sănătoasă din punctul de vedere al nutriției,
cu ajutorul studiilor științifice de încredere și recunoscute în lumea
întreagă!

Deși cunoaștem cu toţii recomandările din Efectele dăunătoare pe care carnea


presă, și anume să mâncăm cât mai multe le are asupra sănătății au fost însă
demonstrate prin nenumărate studii
fructe și legume și cât mai puţină carne,
științifice. Efectele catastrofale asupra
totuși carnea apare tot mai des ca o parte
sănătății ca urmare a consumului de
componentă normală a unei presupuse lapte, brânză și alte produse lactate sunt
alimentații sănătoase și echilibrate. mult mai puțin sau chiar de loc cunoscute.

4 Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație.


Atunci când catastrofe naturale sau poate fi obţinut numai prin prevenţie,
atacuri teroriste produc moartea a sute deci printr-o alimentaţie sănătoasă și
sau mii de oameni, suntem șocaţi. Dar un stil de viaţă sănătos. Însă, de pe urma
când milioane de oameni suferă și mor de oamenilor sănătoși nu câstigă nici medicii,
cancer, boli cardiace, tensiune arterială nici clinicile sau industria farmaceutică, nici
crescută, diabet, Alzheimer, obezitate și producătorii de aparatură medicală. Cine
alte boli cauzate de alimentaţia eronată, are atunci interesul să menţină populaţia
acest lucru este acceptat cu resemnare. sănătoasă? Din observaţiile mele, nici
În timp ce oamenii sunt dezinformaţi ȋn companiile de asigurări de sănătate
privinţa unei diete sănătoase, de această nu au acest interes. Deoarece, oricât de
situaţie profită anumite branșe din mult vor crește costurile asigurărilor de
economie. sănătate, persoanele asigurate vor trebui
să le plătească prin contribuţii tot mai mari.
Medici, clinici, producători de
De asemenea, politica are strânse legături
echipamente medical e și concerne
cu profiturile uriașe din industria sănătăţii
farmaceutice obţin profituri uriașe,
și cea a creșterii animalelor, astfel ȋncât nici
când oamenii suferă de boli cronice și
din această direcţie nu ne putem aștepta la
sunt trataţi de aceste boli. Industria
vreun ajutor.
produselor animale obţine profituri
enorme, când oamenii consumă produse Dar se poate și mai rău de atât. Organizaţii
precum carne, lapte, produse lactate sau de nutriţie, aparent independente, care
ouă, produse care oricum ȋi ȋmbolnăvesc stabilesc recomandări oficiale de nutriţie
pe cei care le consumă. Este foarte pentru populaţie, sunt finanţate de către
ȋnșelător faptul că efectele dăunătoare ale industriile de carne, lapte și ouă. Mulţi
alimentaţiei greșite, bazată pe produse cercetători sau oameni de știinţă primesc
animale, nu apar imediat, ci sunt vizibile contracte de consultanţă bine plătite,
după un număr de ani. Este adevărat că sau alte avantaje ȋn instituţii aparent
medicina a ȋnregistrat un progres uriaș ȋn independene de nutriţie. În aceste
ultimii ani, ȋnsă, pentru acest lucru plătim condiţii, credeţi că aceste organizaţii sau
un preţ enorm din două puncte de vedere. cercetătorii lor vor face recomandări
În primul rând cresc costurile alocate ȋmpotriva produselor firmelor care ȋi
sănătăţii, si deci contribuţiile pentru plătesc, sau de pe urma cărora profită
asigurările de sănătate. În al doilea rând, ȋn diverse moduri? De asemenea,
datorită progresului medicinei, cei care ȋn domeniul politic, reprezentanţii
suferă de boli datorate consumului de intereselor industriilor animale activează
produse animale, ajung la vârste tot mai cu mare succes. Tocmai de aceea, ȋn lumea
ȋnaintate. Chimioterapia, medicamentele, ȋntreagă sunt alocate sume enorme sub
aparatele medicale moderne, operaţiile forma de subvenţii, industriei produselor
și alte intervenţii invazive costisitoare animale. Numai UE cheltuie anual mai
nu tratează cauzele, ci mai degrabă mult de 50 miliarde de Euro pentru
simptomele bolilor cronice, astfel ȋncât subvenţiile industriei agrare, cea mai mare
viaţa, și totodată și suferinţa bolnavilor parte din acestea mergând către industria
să fie prelungită. La polul opus, scopul produselor animaliere. Chiar se acordă
unei știinţe medicale responsabile, aflată prime de export pentru produse animale,
cu adevărat ȋn interesul oamenilor, ar astfel ȋncât, produse animale foarte ieftine
trebui să fie acela de a ajuta oamenii să din UE să satureze piaţa mondială, și ȋn
aibă o viaţă lungă ȋn cele mai bune condiţii acest fel, să distrugă existenţa miciilor
de sănătate fizică și mentală. Acest lucru producători din ţările sărace.

Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație. 5


În lumea ȋntreagă, ȋn consiliile despre legătura dintre alimentaţie și
guvernamentale care stabilesc sănătate. Însă, adevărata știinţă a fost
recomandările nutriţionale, se găsesc ȋngropată ȋntr-o ceaţă de informaţii
ȋn procent majoritar reprezentanţi ai subiective și chiar dăunătoare sănătăţii–
industriilor produselor animale. Însă prin pseudo știinţă, diete la modă și
aceștia nu sunt ȋntotdeauna cunoscuţi propaganda industriei alimentare.“
ȋn postura de reprezentanţi ai industriei
animaliere. Contracte de consiliere bine O metodă preferată și comună de
plătite sau alte comisioane nu atrag prea manipulare folosită de către industria
mult atenţia, fiind considerate „activităţi cărnii și susținătorii săi este contestarea
secundare“. Profesorul Campbell a studiilor unor reputaţi oameni de știinţă,
deconspirat acest sistem, ȋn cartea sa care prezintă dovezi clare despre efectele
„China Study“, din poziţia de intrus ȋn dăunătoare ale consumului de produse
sistem. Să dăm un exemplu din Elveţia, animale asupra sănătăţii. În aceste cazuri,
unde nici măcar nu se ȋncearcă să se sunt criticate detalii irelevante ale studiilor,
ascundă legătura cu industria produselor cum ar fi metodologia studiilor. Deși
animale: până de curând, directoarea de aceste critici sunt irelevante și se poate
marketing a industriei cărnii era membru ȋn demonstra cu ușurinţă faptul că sunt
„comisia pentru alimentaţie a Elveţiei“, care eronate, industria produselor animale
acţionează ca cea mai ȋnaltă instanţă pentru ȋși atinge scopul: după ce studiul a fost
recomandări nutriţionale oficiale ȋn Elveţia, criticat de un susţinător al industriei
și care consiliază administraţia Elveţiei. animale, deodată respectivul studiu
Această doamnă a fost responsabilă cu devine „controversat“. Și astfel, prin
conducerea departamentului de marketing metode incorecte și manipulatoare se
al industriei cărnii, cu creșterea cifrei reușește să se distrugă credibilitatea unor
de afaceri a acestei industrii. Ne putem reputați oameni de știință, precum și pe
ȋnchipui că ea ar pleda ȋmpotriva utilizării cea a studiilor lor. Prin astfel de metode
produselor din carne și deci ȋmpotriva celor incorecte, este afectată credibilitatea unor
care au angajat-o? cercetători renumiţi și a cercetărilor lor,
deoarece un cetăţean normal, de obicei
Acesta este un exemplu obișnuit ȋn nu urmărește ȋntregul curs al acestei
ȋntreaga lume de manipulare legală. manipulări și identifică respectivele
În comisiile pentru alimentaţie se află studii ca fiind „false“, „controversate“ sau
lobbyiști, cercetători de nutriţie, medici, „neserioase“. Acest cetăţean nesigur pe
PR- și oameni specialiști de marketing, el va suferi ani de zile consecinţe drastice
care sunt finanţaţi de către industria cărnii, asupra sănătăţii sale de pe urma acestei
a produselor lactate și de către industria propagande de manipulare.
producătoare de ouă. Şi tocmai aceste
persoane elaborează recomandările O altă metodă de manipulare comună
oficiale de nutriţie pentru populaţie. și foarte des ȋntâlnită este aceea, de a
De aceea, aceste recomandări sunt ȋn selecta dintr-un produs total nesănătos
contradicţie atât de des cu punctul de cum ar fi laptele, acele substanţe care
vedere știinţific, care atestă efectele sunt totuși importante ȋn alimentaţie, și
negative ale consumului de produse pe baza acelor substanţe conţinute,
animale asupra sănătăţii. Profesorul Dr. să se catalogheze ȋn mod speculativ
T. Colin Campbell rezumă acest sistem ȋntregul aliment. În acest mod ȋși face
al manipulării ȋn cartea sa, după cum reclamă de ani de zile industria laptelui și
urmează: „Cunoaștem enorm de mult cei care susţin această industrie, afirmând

6 Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație.


că datorită conţinutului său de calciu și enorme de calciu prin rinichi. Este clar că:
proteine, laptele ar fi tare sănătos, si că laptele este lăudat datorită conţinutului
ar contribui la un sistem osos puternic. mare de proteine, ȋnsă ȋn același timp aceste
Proteina de origine animală, ȋndeosebi cea proteine nesănătoase ȋmpiedică absorbţia
din lapte este un foarte bun promotor de calciului, și ȋn plus cauzează pierderi de
proliferare a celulelor canceroase. Acest calciu din organism! Nu ȋntâmplător ratele
lucru a fost demonstrat ȋn numeroase cazurilor de osteoporoză (atrofie osoasă)
studii. Profesorul Dr. T. Colin Campbell sunt cele mai crescute ȋn ţările ȋn care
care a studiat acest lucru ȋn cadrul lucrării consumul de lapte este cel mai crescut,
sale „China Study“, studiu finanţat de către și sunt cele mai scăzute ȋn ţările ȋn care
statul american și cel chinez, afirma ȋn consumul de lapte este cel mai redus.
urma cercetărilor: „Ce tip de proteină se
dovedește ȋn mod consistent și puternic Cel mai probabil, cetăţeanul obișnuit nu
producătoare de cancer? Caseina, are idee că laptele conţine un număr de
care ȋntrunește 87  % din proteinele diverși hormoni (hormoni de creștere,
conţinute ȋn laptele de vacă, stimulează hormoni sexuali, etc ), care ȋn mod normal
toate stadiile de creștere și dezvoltare se pot achiziţiona din farmacii numai pe
a cancerului. Ce tip de proteină se bază de prescripţie medicală, datorită
dovedește, chiar atunci când este riscurilor mari pentru sănătate pe care
administrată ȋn doze foarte mari, a nu le prezintă. Din punct de vedere biologic,
contribui ȋn nici un fel la dezvoltarea laptele de vacă are ca scop sa ajute un
cancerului? Proteinele sigure s-au viţel să crească ȋn cel mai scurt timp. Însă
dovedit a fi cele de natură vegetală, când un astfel de cocktail hormonal este
de exemplu proteinele din grâu sau aplicat unui alt tip de organism, ca cel al
soia.“ Există nenumărate studii care omului, care nu a fost proiectat pentru o
demonstrează pericolele imense pentru astfel de dezvoltare rapidă, atunci apar
sănătate asociate cu consumul de lapte. o serie de boli cronice, deseori mortale:
Mai rău decăt atât : Potrivit unui studiu al cancer, boli cardiace, diabet, demenţă,
Oficiului Naţional pentru Sănătate (BAG) Alzheimer, accidente vasculare cerebrale,
din 2013, 92 % din substanţele toxice și obezitate, etc.
cauzatoare de cancer din alimentaţie A promova avantajele laptelui pentru
(Dioxine și PCB) provin din produsele sănătate, pe baza conţinutului său de
animale. Laptele și produsele lactate proteine și calciu, este la fel de absurd,
cu un procent de 54 % constituie cel ca promovarea unor ciuperci otrăvitoare
mai important furnizor de astfel de ca fiind foarte sănătoase, numai pentru
substanțe toxice! că mai conţin și niște vitamine pe lângă
otrăvurile lor.
Calciul se obţine de fapt mult mai bine
din surse vegetale. Biodisponibilitatea Poveștile servite de industria animală, ȋn
calciului din lapte este relativ redusă ȋn care carnea, ouăle, laptele și produsele
comparaţie cu cea din diverse tipuri de lactate ar fi alimente sănătoase și
legume bogate ȋn calciu (de ex. broccoli). valoroase, sunt de cele mai multe ori
Aceasta ȋnseamnă că deși laptele este bogat acceptate, fără a fi puse la ȋndoială, de
ȋn calciu, acesta nu poate fi absorbit și folosit către consumatorii neștiutori și de către
de către corpul nostru. Sursele de proteine politicienii dezinteresaţi. În multe state și
animale, cum ar produsele lactate, carnea ȋn UE, produse animale total nesănătoase
sau ouăle, datorită conţinutului mare de și obţinute prin torturarea animalelor, sunt
aminoacizi sulfuroși, conduc la pierderi subvenţionate masiv cu bani publici. Este

Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație. 7


un scandal incredibil faptul că în Germania, ouă, grăsimi și proteine animale, suferă
laptele vegetal este total dezavantajat și mor din cauza obezitaţii, a hipertensiunii,
având un TVA de 19 %, în timp ce laptele infarctului miocardic, anginei, accidentelor
de vacă cu un TVA de 7 % și numeroase cerebrale vasculare, arteriosclerozei,
subvenții este masiv promovat. Acest osteoporozei, cancerului, diabetului,
comportament al politicienilor este Alzheimer și altor boli cronice. Nenumărate
total inacceptabil, deoarece aceștia ȋn cercetări știinţifice de nutriţie din ultimii
mod public pun mai presus interesele ani au arătat legătura dintre consumul
economice ale industriei animale faţă de de produse animale și aceste boli grave.
binele și sănătatea cetăţenilor, cărora ar De asemenea, studiile din ultimii ani au
trebui sa le fie dedicaţi ȋn primul rând. arătat faptul că peștele este contaminat
Alimentaţia sănătoasă este deseori atacată ȋntr-o proporţie alarmantă cu substanţe
chiar și ȋn presă. În multe cazuri nici nu se toxice din mediu precum dioxine sau
poate dovedi dacă jurnalistul respectiv a metale grele. În 2009 universităţile din
fost doar dezinformat sau dacă are legături Barcelona și Granada au efectuat diferite
cu industria animalieră, deci dacă are studii pentru a determina contaminarea
interese economice. De exemplu: ȋn anul copiilor și a femeilor ȋnsărcinate cu mercur,
2004 a fost un caz, în care un copil care se și au stabilit că există o legătură clară
presupune că a fost hrănit vegan de către ȋntre consumul de pește și contaminarea
părinţii săi, a murit. De fapt, bietul copil nu cu mercur. O concentraţie crescută
a primit nici un fel de hrană, deci nici hrană de mercur afectează fără ȋndoială
vegană. Copilul avea pneumonie, nu a fost capacitatea mentală a copiilor (memoria,
dus la medic pentru a primi tratament vorbirea) și a fost asociată cu o ȋntârziere
adecvat, și ca urmare nu a fost alimentat ȋn dezvoltare a copiilor. Mai multe studii,
de loc. Şocant ȋn toată povestea aceasta nu printre care și un studiu francez din
este numai faptul că acel copil nu a primit 2007, relevă faptul că peștele și laptele
nici un fel de mâncare (deci nici vegană), reprezintă cele mai semnificative surse de
ci și că părinţii erau adepţii unei diete ingestie ale substanţelor toxice (dioxine,
speciale („Urkost“/alimentaţie primordială). furani și dioxin-like PCBs).
Această „Urkost“ nu are nimic ȋn comun cu Numeroase studii au demonstrat
alimentaţia vegană sănătoasă și valoroasă legătura dintre consumul de lapte și un
din punct de vedere nutriţional și psihologic. număr de boli grave precum cancerul
Ca de obicei, presa nu a considerat necesar de sân, cancerul de prostată, Alzheimer,
să se facă noi cercetări ȋn această poveste scleroza multiplă, Parkinson, diabet de
sau să se aducă ȋn discuţie principiile tip I și II, cancer ovarian, oteoporoză, etc.
nutriţionale ale unei diete vegane. Presa Statisticile publicate de către Organizatia
a condamnat pur și simplu alimentaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) privind
vegană, ȋn interesul și ȋn avantajul industriei incidenţa cancerului de sân se corelează
animale și cu prejudiciile cunoscute, deși cu nivelul consumului de lapte ȋn ţările
cazul concret nu are nici o legătură cu respective. Raportul „EU-BST-Human-
alimentaţia vegană. În mintea oamenilor Report“ iniţiat de UE, ȋn care s-au verificat
a rămas ȋnsă impresia greșită despre efectele consumului de lapte asupra
alimentaţia vegană, acest lucru fiind ȋn sănătăţii oamenilor, a concluzionat că
continuare ȋn interesul industriei animale. datorită conţinutului de hormoni din lapte,
Pe de altă parte, există milioane de oameni, poate fi stimulată creșterea tumorilor
care datorită alimentaţiei eronate, ȋn maligne, ȋn special ȋn cazul cancerului de
special carne, lapte, produse lactate, sân și de prostată.

8 Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație.


Faptul că milioane de oameni sunt bolnavi publicat un document de poziţie despre
și mor datorită consumului de produse alimentaţia vegetariană și vegană,
animale este pur și simplu acceptat ca ȋn care recomanda aceste forme de
fiind „normal“- nu generează reacţii din alimentaţie. Acest lucru este cu atât mai
partea media. Însă, când ȋntr-un caz izolat, remarcabil, cu cât legăturile pe care ADA
datorită unor părinţi iresponsabili, un le are cu industria cărnii sunt cunoscute.
copil a avut probleme, atunci nu numai Însă datele științifice care susțin
că se isterizează media, dar antrenează alimentația vegană nu pot fi ignorate.
și indignarea și revolta celor neinformaţi În această publicaţie se concluzionează
precum și a reprezentanţiilor industriei că formele de alimentaţie vegetariană
animaliere. Rezultatele cercetărilor inclusiv cea vegană - atâta timp cât
nutriţionale și afirmaţiile multor cercetători sunt realizate corect -, sunt sănătoase
nutriţioniști, contravin reacţiilor acestei și nutritive pentru adulţi, bebeluși,
prese neprofesioniste și a celor care fac copii și adolescenţi si chiar pot ajuta la
lobby „industriei animalelor de consum“. prevenirea și ameliorarea multor boli
De exemplu, ȋntr-o publicație din 2003 cronice precum boli cardiace, cancer,
Societatea Americană pentru Nutriţie obezitate și diabet. Publicat ȋn iulie 2009
(ADA, American Dietetic Association) și ȋn ziarul „Journal of the American Dietetic
Societatea dieteticienilor din Canada Association“ documentul reprezintă
(Dietetians from Canada) s-au pronunţat poziţia oficială a Asociaţiei Americane
ferm ȋn favoarea avantajelor alimentaţiei pentru Nutriţie, relativ la alimentaţia
vegane. În aceste asociaţii se găsesc cei vegetariană și vegană:
mai renumiţi cercetători ai SUA și Canada.
Numai ADA are aproximativ 70.000 de „Poziţia Asociaţiei Americane de Nutriţie
membrii. În această publicaţie, printre este aceea că o alimentaţie vegetariană
altele se afirmă următoarele: sau vegană bine planificată, inclusiv
forme de alimentaţie total vegetariene
„Alimentaţia vegană bine planificată și sau vegane sunt sănătoase, adecvate din
alte forme ale alimentaţiei vegetariene punct de vedere nutriţional și prezintă
sunt adecvate pentru toate etapele vieţii, avantaje ȋn prevenţia și tratarea anumitor
inclusiv perioada de sarcină, alăptare, boli. O formă de alimenţie vegetariană
copilarie și adolescenţă.“ bine planifi
plani ctă este adecvată pentru
oameni ȋn toate etapele de viaţă, inclusiv
În plus, renumitul dietetician german Prof. ȋn perioada de graviditate, alăptare,
Dr. Claus Leitzmann afirma: bebeluși, copii, adolescenţi și sportivi.“

„Studii efectuate ȋn lumea ȋntreagă pe Aici se poate observa, că din păcate,


persoane care trăiesc vegan, dar și studii organizaţii importante precum ADA și DC,
efectuate de noi, arată că veganii sunt datorită structurii membrilor lor precum
indubitabil ȋn medie mai sănătoși decât și datorită relațiilor pe care le au cu
restul populaţiei. Greutatea corporală, industria animalieră fac compromisuri și
tensiunea arterială, valorile colesterolului, cataloghează alimentaţia vegetariană ca
funcţionarea rinichiilor ca și starea generală fiind sănătoasă, deși de fapt o alimentație
de sănătate se situează mai frecvent ȋn vegetariană, datorită efectelor
limite normale.“ dăunătoare ale produselor lactate și
ouălelor, este extrem de nesănătoasă.
În 2009 Asociaţia americană de nutriţie Sănătoasă este numai alimentaţia
(ADA, American Dietetic Association) a vegană.

Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație. 9


Comisia medicilor pentru medicina de 300 de lucrări de cercetare. Studiul său
responsabilă PCRM („The Physicians‘ cel mai de seamă, proiectul - China, este
Committee for Responsible Medicine“) cel mai amplu studiu despre sănătate
este o organizație non profit, care și nutriţie, care a fost realizat vreodată.
susţine medicina preventivă, realizează Acest studiu a fost finanţat cu ajutorul
cercetări clinice și promovează standarde fondurilor pentru cercetare ale SUA și ale
ridicate de etică și eficienţă ȋn cercetare. Chinei si de aceea a fost deosebit de bine
Această organizaţie PCRM recomandă monitorizat de către autorități.
alimentaţia vegană ca fiind cea mai
Câteva citate din cartea „Studiul China“
sănătoasă, și justifică acest lucru ȋn mod
a profesorului Dr. T. Colin Campbell:
logic și rezonabil:
„Cei care mâncaseră cele mai multe
„Alimentaţia vegană, care nu conţine nici un
alimente de origine animală, se
produs animal, este de fapt mai sănătoasă
ȋmbolnăviseră cel mai mult de boli
decât alimentaţia vegetariană. Alimentaţia
cronice. Chiar și cantităţi relativ mici
vegană nu conţine colesterol și de fapt mai
de alimente de origine animală au fost
puține grăsimi, grăsimi saturate și calorii
asociate cu efecte dăunătoare. Cei
ca alimentația vegetariană, deoarece nu
care mâncaseră cea mai mare parte de
conţine produse lactate și ouă. Cercetările
alimente de origine vegetală, erau cei
știinţifice arată că atunci când cantitatea
mai sănătoși și nu aveau nici o tendință
produselor de origine animală din
de a dezvolta vreuna din bolile cronice.“
alimentaţie scade, cresc avantajele pentru
sănătate, ceea ce face ca alimentaţia „Ce tip de proteină s-a dovedit ȋn mod
vegană să fie cea mai sănătoasă ȋn evident și constant a fi cauzatoare de
totalitate.“ cancer ? Caseina, care ȋntrunește 87
% din totalul proteinelor conţinute ȋn
Profesorul Dr. T. Colin Campbell, autorul laptele de vacă, era un promotor de
studiului nutriţional „The China Study“ dezvoltare pentru toate stadiile evolutive
lămurește avantajele unei alimentaţii ale cancerului. Ce tip de proteină
vegane după cum urmează: s-a dovedit a nu fi promotor al bolii
canceroase, chiar și consumată ȋn doze
„De fapt, rezultatele acestor cercetări indică
crescute? Proteinele sigure au fost cele
faptul că marea majoritate de 80 până la
de origine vegetală, de exemplu cele din
90 % din bolile de cancer, cardiovasculare
grâu și soia.“
sau alte forme de boli degenerative pot fi
prevenite, cel puţin până la vârste foarte „Nutrienţii din alimentele de origine
ȋnaintate, pur și simplu adoptând o dietă animală au dus la creșterea dezvoltării
vegetală.“ tumorilor, ȋn timp ce nutrienţii din
alimentele vegetale au redus dezvoltarea
„Ȋn plus, există studii impresionante care
tumorilor.“
dovedesc faptul că boli cardiovasculare ȋn
stadiu avansat, diabet și unele din celelalte „Asocierea strânsă a unei alimentaţii
boli degenerative pot fi reversate prin dietă.“ bogate ȋn proteine de origine animală,
bogată ȋn grăsimi, cu producerea de
Dr. T. Colin Campbell, profesor emerit hormoni sexuali și o menstră timpurie,
al Universităţii Cornell, a fost mai bine trăsături care cresc semnificativ riscul
de patruzeci de ani unul dintre cei mai apariției cancerului de sân, este o
recunoscuţi cercetători nutriţioniști din observaţie importantă. Este foarte
ȋntreaga lume, având realizate mai mult clar că nu ar trebui să ne lăsăm copiii

10 Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație.


să consume o alimentaţie bogată ȋn există o formă de alimentaţie care
alimente de origine animală.“ contracarează toate aceste boli: o dietă,
care se bazează pe alimente valoroase
„Consumul proteinelor animale a fost
de origine vegetală.“
asociat ȋn Studiul China, cu frecvenţa
cancerului ȋn cadrul familiilor.“ „Pe scurt, este vorba despre multiplele
„Persoanele care consumă ȋn cea mai beneficii pentru sănătate ale consumului
mare măsură proteine animale se de alimente vegetale și de riscurile
ȋmbolnăvesc cel mai frecvent de boli pentru sănătate generate de alimentele
cardiace, cancer și diabet.“ provenite din surse animale, riscuri pe
care le conţin toate tipurile de carne,
„Aceste rezultate arată că bolile
produsele lactate și ouăle.“
cardiace, diabetul și obezitatea, cu
ajutorul unei alimentaţii sănătoase, sunt „Am realizat că unele dintre cele mai
reversibile. Alte studii arată că diverse lăudate convenţii sunt false, și că
boli canceroase, autoimune, starea adevarata stare de sănătate a fost
sistemului osos și a rinichiilor, acuitatea ȋn mare parte distorsionată. Cel mai
vizuală și deteriorarea creierului la regretabil este faptul că populaţia
vârste ȋnaintate (disfuncția cognitivă neștiutoare a plătit cel mai mare preţ.“
și Alzheimer) sunt ȋn mare măsură
influenţate prin dietă. Cel mai important „Vreau să elimin informaţiile cauzatoare
este faptul că tipul de alimentaţie care de confuzie, să fac din nou sănătatea un
reversa aceste boli era constituit din lucru simplu și la aceasta aduc ca suport
aceleași alimente vegetale valoroase, observaţiile mele din evidenţe stiinţifice,
care s-au dovedit atât ȋn cercetările mele care rezultă din cercetări făcute de
experimentale, cât și ȋn Studiul China, a oameni profesioniști.“
fi promotori optimi ai stării de sănătate.
Rezultatele coincid.“ „Una dintre cele mai ȋmbucurătoare
realizări ale acestui studiu nutriţional
„Evidenţele stiinţifice recente, colectate a fost faptul că o dietă bună și o
de la cercetători din lumea ȋntreagă stare de sănătate bună sunt usor
arată că aceeași dietă, care este bună de obţinut. Relaţia biologică dintre
pentru prevenţia cancerului, este bună mâncare și sănătate este deosebit de
și pentru prevenţia bolilor cardiace, și complexă, ȋnsă mesajul este totuși
pentru obezitate, diabet, cataractă simplu. Recomandările tuturor studiilor
(opacificarea cristalinului), degenerare importante sunt atat de simple, ȋncat pot
maculară, Alzheimer, disfuncţii cognitive, să le sintetizez ȋntr-o singură propozitie:
scleroză multiplă, osteoporoză și alte mâncaţi alimente vegetale, valoroase
boli. În plus, acest tip de alimentaţie nutriţional și reduceţi la minimum
poate fi benefic oricărei persoane, consumul mâncărurilor procesate,
indiferent de predispoziţia genetică ȋmbogăţite cu sare și grăsimi.“
ori de dispoziţia personală. La baza
tuturor acestor boli, și a multor altora, „Indiferent dacă oamenii de știinţă,
se găsește aceeași cauză: o alimentaţie medicii sau politicienii cred că populaţia
și un stil de viață nesănătos, ȋn mare va schimba ceva sau nu, trebuie să
parte toxic, care prezintă un surplus de se facă cunoscut oamenilor, că o
factori promotori de boli, și o lipsă de alimentaţie bazată pe alimente vegetale
factori promotori de sănătate; cu alte valoroase, este de departe cea mai
cuvinte: dieta occidentală. Ȋn opozitie, sănătoasă formă de alimentaţie.“

Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație. 11


Dr. Caldwell B. Esselstyn a fost consem- mai dăunătoare alimente, și anume prin
nat în lista celor mai buni medici din SUA produsele lactate. Dr. Esselstyn subliniază
ȋn 1994/1995. El l-a ȋndrumat pe fostul ȋn toate apariţiile sale publice precum și
președinte al Statelor Unite Bill Clinton ȋn cartea sa că numai o dietă pur vegetală,
către o dietă vegană. Dr. Esselstyn a scris fără produse animale, este sănătoasă și
cartea „Prevent and Reverse Heart Di- numai prin acest tip de alimentaţie pot fi
sease“ (Preveniţi și reversaţi bola car- prevenite sau vindecate bolile cardiace.
diacă). În această carte vorbește despre El nu admite nici o deviere de la o dietă
studiul său, realizat ȋn anii 80 și 90 cu strict vegană:
pacienţi grav bolnavi de boli cardiace, pe
care medicamentele sau operaţiile nu ȋi „Cheia succesului constă ȋn a acorda
mai puteau ajuta, și care cel mai adesea atenție și detaliilor. În programul nostru,
nu mai aveau mult de trăit. Toţi pacienţii, eliminăm ingerarea tuturor factorilor
care au ţinut strict dieta vegană, nu nu- care stau la baza arteriosclerozei. Fără
mai că supravieţuiseră până la finaliza- excepţie. Pacienţii trebuie să ȋși scoată
rea cărţii sale, ci ȋși recăpătaseră sănăta- din vocabular și din gândire propoziţia
tea. „puţin nu poate să dăuneze “. Astăzi știm
că opusul acestei afirmaţii este corect:
Potrivit rezultatelor cercetărilor Dr. Essels- chiar și puţin poate să dăuneze – și chiar
tyn și a altor cercetători, nimeni nu ar dăunează de fapt.“
trebui vreodată să dezvolte boli cardiace
coronariene, deoarece toate acestea sunt Bill Clinton și-a vindecat boala cardiacă
cauzate prin dietă, și anume de nutrienţii coronariană severă care ȋi punea viaţa ȋn
prezenţi ȋn carne, lapte, produse lactate, pericol și care necesita chiar mai multe
ouă și pește. Boala cardiacă coronariană intervenţii operatorii dificile, printr-o
precum infarctul miocardic este în țările dietă vegană, respectând cu stricteţe
occidentale industrializate cea mai principiile profesorului Campbell și ale
frecventă cauză de deces, chiar înaintea dr. Esselstyn. Într-un interviu, Bill Clinton
cancerului. Dr. Esselstyn explică foarte spunea relativ la acest lucru:
clar, de ce și o dietă vegetariană este de
asemenea nesănătoasă: „Am renunţat să mai mănânc carne,
branză, lapte și chiar pește. De asemenea
„Consumul de grăsimi forţează corpul să nu mai mănânc chiar deloc produse
producă singur cantităţi mari de colesterol, lactate.“ Și ȋn continuare: „Am luat decizia
de aceea vegetarienii care consumă uleiuri, să urmez acest tip de alimentaţie, ca să-
unt, brânză, lapte, ȋngheţată, gogoși mi maximizez șansele supravieţuirii pe
glasate, produse de patiserie, dezvoltă o termen lung.“
boală cardiovasculară coronariană, deși
evită consumul de carne.“ În ciuda dovezilor covârșitoare de
netăgaduit, obţinute ȋn urma studiilor
De aceea nu este de mirare că există și a raţionamentelor știinţifice, o mare
studii ocazionale, din care reiese faptul parte din presă, medici ignoranţi
că vegetarienii prezintă o stare de și presupuși „experţi ȋn nutriţie“
sănătate chiar mai proastă decât cei răspândesc minciunile și ȋndrumările
care mănâncă carne. Deoarece de cele eronate ale industriei animale precum
mai multe ori carnea care lipsește din și doctrinele false ale trecutului. Per
dietă este supracompensată prin cele ansamblu, acest lucru este un scandal

12 Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație.


politic ȋn domeniul sănătăţii de vedere etic ) și că majoritatea studiilor ȋn
prim rang. Prevenţia, deci prevenirea care starea de sănătate a vegetarienilor
bolilor ar trebui să ocupe un loc la apare ca fiind mai bună se datorează
fel de important ȋn cadrul medicinei, de fapt preocupării generale a acestora
ca și tratarea bolilor. Însă sistemele pentru sănătate. Aceasta deoarece
de sănătate câstigă sume imense de laptele și produsele lactate sunt fără
bani din tratamentele bolilor cronice, ȋndoială, conform cercetărilor știinţifice,
dobândite din alimentaţie. În această cele mai nesănătoase alimente
industrie a sănătăţii, o politică masivă (hormoni, proteine cancerigene de
de prevenţie ar trebui să elimine o mare origine animală, substanţe toxice
parte din afaceri și profituri uriașe. Nu cancerigene de mediu).
e de mirare deci, că ȋn această situaţie
de dezinformare masivă și de conflict În cadrul alimentaţiei vegane, se acordă
nefericit ȋntre sănătate și industria o atenţie deosebită suplimentării cu
produselor animale, prevenţia bolilor vitamina B12, deoarece vitamina
printr-o alimentaţie sănătoasă rămâne B12 este produsă numai de către
un lucru extrem de ȋndepărtat. Și astfel microorganisme (bacterii). De aceea,
se ȋnchide circuitul, prin care oamenii, această vitamină se găsește cu
animalele și mediul ȋnconjurător suferă precădere ȋn produse animale usor
enorm. Deci este ȋn interesul propriu al perisabile precum carnea, laptele,
cetăţenilor, să aibă grijă de alimentaţia ouăle. Există indicii că unele alimente
lor, pentru binele propriei sănătăți. vegetale, ȋn anumite condiţii pot conţine
de asemenea suficientă vitamina B12.
O alimentaţie vegană, concepută
Deoarece aceste indicii nu provin din
corect și diversificată este cea mai
surse sigure, nu vom dezvolta această
sănătoasă formă de alimentaţie și
opțiune. Posibilitatea unei deficienţe
singura dietă cu adevărat sănătoasă
de vitamina B12 este cel mai frecvent
pentru om. Totuși, o dietă din care doar
argument ȋmpotriva alimentaţiei
se elimină carnea, laptele, branza, ouăle
vegane, folosit de așa zișii „experți“. Dar
și peștele nu reprezintă automat o dietă
și mulți dintre cei care au o alimentație
sănătoasă. Deoarece o dietă vegană
mixtă prezintă deasemenea deficienţe
incorect alcătuită, nediversificată
de B12.
și cu prea mult zahăr rafinat și prea
multe grăsimi/uleiuri adăugate este
Pentru ca dieta vegană să fie cea mai
de asemenea nesănătoasă! Acest
sănătoasă formă de alimenaţie trebuie
lucru este valabil, ȋn ciuda faptului că
să fie urmate regulile unei alimentații
ȋn multe studii știinţifice de nutriţie
diversificate și să se aducă un aport
s-a concluzionat faptul că majoritatea
corespunzător de vitamina B12.
persoanelor care se hrănesc vegan
prezintă o stare de sănătate mai
bună decât mâncătorii de carne sau Alimentația vegană este cea mai
vegetarienii. sănatoasă numai în condițiile în care
sunt urmate câteva reguli. Conform
În acest punct ar trebui ȋncă o dată literaturii științifice de specialitate
subliniat, că o alimentaţie vegetariană se ajunge la următoarele reguli, pe
nu are nici un avantaj pentru sănătate care din acest motiv le recomand și eu
(și absolut nici un avantaj din punct de personal:

Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație. 13


Cele 7 reguli ale unei diete vegane sănătoase
Regula 1 Regula 5
Cea mai importantă: mâncați cât se
Folosiți grăsimi adiţionale/uleiuri numai
poate de diversificat!
ȋn cantităţi mici (bolnavii de inimă ar
Regula 2 trebui să renunţe ȋn totalitate la grăsimi
Luaţi vitamina B12 ca supliment sau uleiuri adiţionale), aceasta nu se
alimentar, iarna eventual și vitamina aplică ȋnsă pentru copii vegani
D (fie vitamina D2, sau vitamina D3 Tip: Acizii grași Omega-3 se obţin cel
din sursă vegană), iod din alge sau mai bine din seminţe de in proaspăt
sare iodată, ȋnsă folosiţi sarea cu măcinate
măsură Regula 6
Regula 3 Consumaţi cât mai rar alimente
Folosiţi alimente/ sucuri care conţin procesate industrial
vitamina C în timpul meselor, pentru
a optimiza absorbţia fierului Regula 7
Consumaţi de preferinţă fructe
Regula 4
proaspete, legume, leguminoase și
Evitaţi zahărul rafinat și făina albă produse din cereale integrale

Din punct de vedere medical, ȋn alimentaţia zis: studiaţi această carte! Va fi cu


vegană, se recomandă folosirea de siguranţă cea mai importantă carte a
alimente ȋmbogăţite cu vitamina B12 vieţii dvs. Este vorba despre sănătatea
(sucuri, cereale pentru micul dejun, lapte dumneavoastră viitoare și despre
de soia, etc.) precum și un supliment calitatea vieții dumneavoastră viitoare,
nutritiv cu vitamina B12, din motive de dar și despre sănătatea și viaţa copiilor
precauţie. Alternativ, se poate doar verifica dumneavoastră, pentru care sunteţi
periodic concentraţia de vitamină B12 ȋn responsabil.
sânge. Dar, comparând aceste măsuri de Dr. Esselstyn, ȋn cartea sa „Prevent and
siguranţă minimale cu pericolele uriașe Reverse Heart Disease“, arată faptul
pentru sănătate, deja demonstrate, că 70 % din totalul copiilor americani
datorate consumului de carne, lapte, în vârsta de 12 ani, datorită dietei
brânză, ouă și pește, realizăm cât de lipsit occidentale tipice, bazată pe carne,
de sens ar fi, ca numai datorită vitaminei lapte, lactate și zahăr rafinat, prezintă
B12, să se consume produse animale. Ar deja depozite de grăsime pe artere, deci
fi nu numai total disproporţionat, ar prezintă simptomele precursoare ale unei
fi o nebunie, să vrei să compensezi boli cardiace. Profesorul Campbell face
o eventuală deficienţă de vitamina referire ȋn cartea sa, la un studiu realizat
B12, care nici măcar nu este sigură, și pe soldaţi americani decedați ȋn război,
care poate fi remediată cu ușurinţă care ȋn medie aveau vârste de numai
prin alimente ȋmbogățite cu B12 și un 22 ani. Un procent de 77,3 % din inimile
supliment nutritiv, printr-un consum studiate prezentau semne pronunţate
de produse animale, adică printr-o ale unei boli cardiace. La vârsta de numai
ameninţare masivă asupra sănătăţii. 22 de ani! Tineţi cont că supraponderalii
Citiţi vă rog cartea „Studiul China“ a și cei care nu erau ȋn formă fuseseră ȋn
profesorului Dr. Campbell. Mai bine prealabil excluși din studiu!

14 Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație.


Fiecare copil are dreptul la cel mai bun a numeroase studii arată faptul că
start ȋn viaţă, și acest lucru este posibil hormonii conţinuti ȋn mod natural ȋn
cu ajutorul celei mai sănătoase alimentaţii, produsele animale stimulează masiv
astfel ȋncat să obţină cea mai bună stare dezvoltarea cancerului. Chiar și carnea
de sănătate mentală și fizică. De aceea, bio sau laptele bio conţin ȋn mod natural
fiecare copil merită o alimentaţie vegană aceste substanţe promotoare de cancer!
sănătoasă și diversificată. Una dintre
Faptul că o alimentaţie vegană este
cele mai importante responsabilităţi ale
potrivită și pentru animalele de companie
părinţilor este aceea de a se documenta
o dovedește și recordul stabilit de cel mai
temeinic ȋn interesul copiilor lor, de a obţine
vârstnic câine din lume, care a intrat în
cunoștiinţe de nutriţie fundamentate
Cartea Recordurilor, și anume un câine ȋn
știinţific, și de a pune ȋn practică cu
vârstă de 27 de ani, hrănit exclusiv vegan.
consecvenţă aceste cunoștiinţe.
Mai multe despre cel mai longeviv câine
Totodată, aveţi grijă și de viaţa și sănătatea din lume găsiți pe: www.provegan.info/
animalelor dumneavoastră de companie, vegetarian-dog.
pentru care sunteţi de asemenea
responsabili. Alimentaţia vegană nu este Propriul meu câine a atins vârsta de 19 ani
numai pentru oameni cea mai sănătoasă. hrănit vegan, și a murit din cauza efectelor
Câinii hrăniți vegan au de regulă o stare adverse ale medicamentelor ȋn urma unei
de sănătate mai bună și o durată de viaţă operaţii la ochi.
mai mare. Acest lucru este simplu de În decursul anilor, mi s-a confirmat mereu
explicat. Diferenţa nu constă ȋn conţinutul aceeași experienţă: Cine este ȋmpotriva
de nutrienţi din hrana animalelor, câinii și alimentaţiei vegane, fie știe prea puţin
pisicile primind de obicei atât ȋn varianta despre acest lucru, fie câștigă de pe
omnivoră, ȋn cazul ȋn care aceasta era urma produselor animale. Despre
bine ȋntocmită, cât și ȋn cea vegană, toți trecerea la o alimentaţie vegană,
nutrienţii necesari. Diferenţa ȋntre cele profesorul Campbell spune:
două tipuri de hrană și marele avantaj al
hranei vegane, comparativ cu cea omnivoră, „Prima lună poate să fie o provocare,
constă ȋn faptul că aceasta este mult mai ȋnsă apoi va fi mult mai ușor. Și pentru
puţin contaminată cu substanţe toxice. mulţi dintre dumneavoastră va fi o
Potrivit cercetărilor Oficiului Federal adevarată plăcere. Ştiu că este greu
Elveţian pentru sănătate și a unor de crezut, până să experimentaţi pe
cercetări realizate ȋn Franţa, apx. 92 % din propria persoană, ȋnsă simţul gustativ
substanţele toxice conţinute de alimentele se schimbă atunci când consumaţi
pentru consum uman provin din produse numai alimente vegetale ... Prin
animale! În hrana pentru animale ajung urmare, rezultatul va fi acela, că veţi
ȋn plus și deșeuri de la abatoare, care sunt consuma cu mare plăcere alimente
considerate inadecvate pentru oameni. vegetale, chiar dacă faza de tranziţie
Decisive sunt ȋnsă rezultatele cercetărilor poate fi o provocare ȋn plan psihologic
profesorului Dr. T. Colin Campbell și practic. Este nevoie de timp și
precum și ale altori cercetători, care ȋn puţină determinare. Este posibil să nu
studii pe animale, au stabilit faptul că primiţi suport din partea familiei și
proteina animală, conţinută ȋn hrana a prietenilor. Însă beneficiile pentru
pentru animalele de companie, este sănătate vor fi o minune. Și veţi fi uimiţi,
de asemenea un factor promotor al cât de ușor vă va fi, odată ce veţi fi
cancerului la animale. În plus, rezultatele deprins noi obiceiuri.“

Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație. 15


Referinţe foarte recomandate pentru studiu:
• Vegan Gesund – cum să te simți mai bine și cu • Publicaţia de poziţie a ADA („American Dietetic
siguranță mai performant cu ajutorul celei mai Association“, Amerikanische Gesellschaft für
sănătoase alimentații Ernährung) relativ la avantajele pentru sănătate
Cartea de bucate și lucrarea de referință a ale alimentaţiei vegetariene și vegane din 2009;
bucătăriei vegane sănătoase - de bucătarul ȋn Internet la adresa: www.ProVegan.info/ada
Raphael Lüthy și Dr. med. Ernst Walter Henrich. • Lista cu studii știinţifice de nutriţie din lumea
ISBN 978-3-00-047572-6 ȋntreagă:
• „Studiul China“ de T. Colin Campbell, www.ProVegan.info/studien
Anul apariţiei: 2012 Editura: Adevar Divin • Film pe DVD „Forks over knives“.
ISBN13: 9786068080758 Un Film foarte bun, foarte informativ despre
• „Prevent and Reverse Heart Disease“ de munca Prof. Campbell, Dr. Esselstyn și a altor
Caldwell B. Esselstyn, Avery (Penguin Group) cercetători.
New York 2008, • Raport -TV al NDR (Norddeutscher Rundfunk,
ISBN-10: 1-58333-272-3 ARD) despre pericolele pentru sănătate ale
• „Milch besser nicht“ de Maria Rollinger, JOU- consumului de lapte:
Verlag, ISBN 3-00-013125-6 www.ProVegan.info/video-milch
• Scurt rezumat despre efectele dăunatoare ale • Un eseu foarte valoros despre alimentaţia
consumului de lapte și produse lactate asupra vegană ȋn limba engleză de Gentle-World, Angel
sănătății, www.ProVegan.info/schaedigung- Flinn:
milch www.ProVegan.info/aufsatz-vegan

• The Food Revolution: How Your Diet Can Help • „Earthlings“ este un documentar impresionant
Save Your Life and Our World – de John Robbins, despre situaţia animalelor cu actorul Joaquin
Conari Press ISBN-10:1573244872 - o carte Phoenix ca narator:
fantastica pe care o recomand cu caldura! • Versiunea ȋn limba engleză:
• Ärztekommission PCRM, The Physicians‘ www.ProVegan.info/video-earthlings-en
Committee for Responsible Medicine, • Versiunea ȋn limba germană:
www.pcrm.org www.ProVegan.info/video-earthlings-de
• „Vegan Ernährung“ de Langley, 1995 EchoVerlag, • Hrană vegană pentru animalele de companie:
Göttingen www.ProVegan.info/haustierernaehrung

16 Vegan – Cea mai sănătoasă alimentație.


Vegan
Pentru drepturile oamenilor
În lumea ȋntreagă suferă de foamete aproximativ
1 miliard (1.000.000.000) de oameni. La fiecare
secundă, pe această planetă, moare un om de
foame, 30 milioane (30.000.000) de oameni pe an.
Zilnic mor ȋntre 6.000 și 43.000 de copii sănătătii, este o absurditate, un lucru
de foame, ȋn timp ce apx. 40 % din totalul scandalos și o imensă risipă: pentru
peștilor pescuiţi ȋn lumea ȋntreagă, apx. producerea a numai 1 kg de carne sunt
50 % din recolta mondială de cereale și necesare până la 16 kg de hrană vegetală și
apx. 90 % din recolta mondială de soia 10 – 20 tone (10.000 – 20.000 litri!) de apă.
este folosită pentru hrana „animalelor Prin redirectarea către produsele animale
de fermă“ ȋn industria cărnii și a laptelui! sunt irosite cantități enorme de calorii
80 % din copii care suferă de foame trăiesc valoroase ale hranei vegetale care nu mai
ȋn țări, care produc hrană ȋn exces, și totuși poate fi pusă la dispoziția oamenilor.
copii aceia rămân ȋnfometați, deoarece Hrana pentru animale este exportată
excesul de cereale este exportat pentru din ţările „din lumea a treia“ pentru
hrana animalelor din ţările dezvoltate. A creșterea „animalelor de consum“ din
utiliza hrana vegetală pentru producerea ţările industrializate, deși ȋn aceste ţări
alimentelor animale, atât de dăunătoare sărace sunt oameni și copii care suferă

Vegan – Pentru drepturile oamenilor. 17


de foame și care mor din lipsa de hrană. de dezvoltare „Institute for Food and
Cunoașteţi desigur zicala : „Animalele Development Policy“,
bogaţilor mănâncă pâinea săracilor“. De
exemplu, foametea din 1984 din Etiopia „există suficientă hrană pe Pământ
nu s-a datorat faptului că industria agrară pentru toţi. Dar ȋn mod tragic, o mare
nu a avut producţie de hrană, ci faptului parte din aceasta hrană și din resursele
că toată producţiă agrară a fost exportată naturale ale lumii sunt folosite pentru a
către Europa, respectiv a fost destinată genera vite și alte animale de consum –
hrănirii animalelor pentru consum. În deci hrană pentru bogaţi – ȋn timp ce
timpul crizei alimentare, care a costat milioane de copii și adulţi suferă de sub-
viaţa a zeci de mii de oameni, statele și mal-nutriţie.“
europene importau din Etiopia grâne,
Afirmaţia institutului „WorldWatch
pentru a hrăni cu ele găini, porci și vite.
Institute“ este relevantă:
Dacă aceste grâne ar fi fost folosite pentru
hrana oamenilor din Etiopia, nu ar mai
„Consumul de carne este un mod ineficient
fi existat acea perioadă de foamete. În
de utilizare a resurselor de grâne– acestea
Guatemala, apx. 75 % din copii sub 5 ani
ar fi folosite ȋn mod eficient, dacă ar fi
sunt subnutriţi. Cu toate acestea se produc
consumate de către oameni. O creștere
anual ȋn continuare peste 17.000 tone de
continuă a producţiei de carne depinde de
carne pentru export ȋn SUA. Pentru hrana
alimentarea cu grâne a animalelor, ceea ce
acestor animale este nevoie de cantităţi
duce la o luptă concurenţială ȋntre numărul
gigantice de cereale și soia, din această
crescând al celor care mănâncă carne și
cauză recoltele proprii nu sunt folosite
populaţia ȋnfometată din ţările sărace.“
pentru hrana copiilor subnutriți. În loc să
hrănim populaţia ȋnfometată a lumii, noi le Dr. W. Bello, directorul institutului
luăm hrana, pentru a o folosi la creșterea „Institute for Food and Development Policy“,
animalelor „de consum“, și astfel să ne subliniază faptul că, creșterea animalelor
putem satisface dependenţa morbidă de pentru carne este o irosire de resurse.:
carne, ouă și lapte. Datorită cererii crescute
de soia și cereale de către industriile „… Alimentaţia Fast-Food și obiceiul printre
crescătoare de animale, prețurile acestor bogaţii planetei de a consuma carne,
alimente vegetale a crescut astfel încât sprijină un sistem global de alimentaţie,
aceste alimente au devenit inaccesibile care ȋși extrage resursele alimentare de la
pentru mulți oameni din tările sărace. cei ȋnfometaţi.“
Încă din anul 2002, ziarul britanic „The Philip Wollen este fostul Vicepreședinte
Guardian“ sublinia: al Citibank, care la vârsta de 34 ani a fost
inclus ȋn topul 40 al celor mai influente
„Acum pare evident, că o alimentaţie
persoane cu putere de conducere, de către
vegană este singurul răspuns etic la
publicaţia australiană pentru știinţă. La 40
problema acută a nedreptăţii sociale
de ani și-a schimbat total viaţa, deoarece
globale(a foametei globale).“
a vrut să ȋși aducă contribuţia la oprirea
După datele Dr. W. Bello, director al crimelor ȋmpotriva animalelor, oamenilor
institutului pentru alimentaţie și politică și mediului:

18 Vegan – Pentru drepturile oamenilor.


„Când călătoresc ȋn jurul lumii, văd cum proveniţi din taxe, ȋn ciuda faptului că nu
ţările sărace ȋși vând recolta de grâne celor există pentru acest lucru nici un motiv sau
din Vest, ȋn timp ce proprii lor copii suferă vreo justificare morală. Subvenţiile agrare
de foame ȋn braţele lor. Iar Vestul folosește ale UE reprezintă aproape jumatăte din
aceste grâne pentru a-și hrăni animalele bugetul anual al UE, deci mai mult de
sale de consum. Numai ca să putem 50 miliarde Euro pe an. Absurditatea
mânca o friptură? Sunt oare singurul care acestor subvenţionări ale UE este
vede, că acest lucru este o crimă ? Credeţi- evidenţiată și prin faptul că UE pe de-o
mă, fiecare bucată de carne pe care o parte finanţează campanii ȋmpotriva
mâncăm este o lovitură ȋn faţa plânsă a consumului de tutun, ȋn același timp ȋnsă,
unui copil ȋnfometat. Când mă uit ȋn ochii până ȋn 01.01.2010 a subvenţionat timp de
acestor copii, cum pot să rămân impasibil? mulţi ani producţia de tutun, risipind deci
Pământul poate produce suficientă hrană bani din taxe și impozite.
pentru a satisface necesităţile tuturor Flote de pescuit din ţările industrializate
oamenilor, totuși nu și lăcomia tuturor ca SUA, Japonia și Europa achiziţionează
oamenilor.“ drepturile de pescuit din jurul ţărilor sărace
ca Africa și America de Sud. După ce jefuiesc
Două citate din Jean Ziegler, fost comisar mările din zonă, se mută mai departe
special al ONU și al Consiliului Național al lăsând ȋn urmă un ecosistem devastat și
Elveției pentru dreptul la hrană: o populaţie indigenă ȋnfometată. Într-un
articol al ziarului britanic „The Guardian“ se
„Recolta mondială de grâne este de arată:
aproximativ 2 miliarde de tone pe an.
Peste 500.000.000 tone sunt alocate „Putem mânca pește, ȋnsă numai dacă
pentru hrana vitelor naţiunilor bogate – suntem pregătiţi să contribuim la colapsul
ȋn timp ce, ȋn cele 122 de ţări ale Lumii a ecosistemelor marine și – deoarece flotele
Treia, potrivit statisticilor ONU, mor zilnic europene jefuiesc mările din Africa de Vest
de foame 43.000 de copii. Nu mai vreau să – la ȋnfometarea celor mai săraci oameni
particip la această crimă ȋn masă: să nu din lume. Devine imposibil de evitat
mănânc carne, este un ȋnceput minimal.“ concluzia, că singura opţiune sustenabilă
și justă din punct de vedere social este
„Un copil, care ȋn ziua de astăzi moare de
aceea, ca locuitorii ţărilor bogate, ca și cei
foame, este de fapt ucis.“
mai mulţi din locuitorii acestei planete, să
De către cine ucis? De către toţi cei care devină ȋn continuare vegani.“
sunt implicaţi ȋn acest sistem. Deci, implicit,
Fiecare dintre noi decide în fiecare zi,
de către acei consumatori, care prin
dacă prin consumul de carne, lapte,
cumpărăturile lor finanţează acest sistem!
branză și ouă, participă la sistemul
Sistemul politic, ȋn special Uniunea industriei animalelor de consum – cu
Europeană (UE), subvenţionează masiv toate consecinţele brutale pentru mediu,
industria cărnii și a laptelui cu bani oamenii și animalele acestei lumi.
Pentru studii viitoare, foarte recomandate sunt următoarele :
• The Food Revolution, How Your Diet Can Help • Discurs de Philip Wollen:
Save Your Life and Our World by John Robbins, www.ProVegan.info/video-philip-wollen
Conari Press (ISBN-10: 1573244872), o carte
fantastica – foarte recomandată!

Vegan – Pentru drepturile oamenilor. 19


Vegan
Motivele morale
În societatea noastră este considerat normal
și acceptabil din punct de vedere moral, ca
animalele să fie exploatate ȋn folosul omului
(ex. „vaca de lapte“), torturate (ex. testarea pe
animale) și ucise (ex. „animale de măcelărit“).
Procesul evoluţiei a ȋnzestrat oamenii cu junglei“. Un cadru social, guvernat de valori
aptitudinile și mijloacele necesare pentru morale adevărate, nu permite celor mai
a realiza această subjugare și exploatare puternici exploatarea abuzivă a celorlalţi,
a animalelor. Omenirea este tentată să pentru satisfacerea propriilor interese.
folosească acest statut privilegiat pentru „Dreptul celui mai puternic“ și valorile
a se investi cu așa numitul „drept al celui morale sunt lucruri contradictorii, care
mai puternic“. Acest „drept al celui mai se exclud reciproc. Deși este evident că
puternic“, cunoscut și ca „legea junglei“ este
acest „drept al celui mai puternic“ nu se
folosit ca bază morală pentru exploatarea,
armonizează cu valorile morale general
torturarea și uciderea animalelor.
acceptate ȋn societatea noastră, totuși
La polul opus, standardele morale ale este necesar să analizăm, dacă această
societăţii noastre nu au la bază „legea exploatare a animalelor de către oameni,

20 Vegan – Motivele morale.


este ȋn mod coerent și consistent ȋn … să insemineze artificial femeile, respectiv
concordanţă cu o moralitate reală. să le violeze pe toata durata vieţii lor,
Pentru a justifica din punct de vedere pentru a le fura laptele?
„moral“ exploatarea animalelor, societatea … să smulgă bebelușii mamelor permanent
se folosește de o construcţie „etica“ gravide, astfel ȋncat aceștia să nu poată fi
specială. Specia umană proclamă o valoare alăptați?
superioară pentru ea ȋnsăși, și exclude … să omoare acești bebeluși smulși de
animalele din standardele etice aplicabile. lângă mamele lor și să ȋi folosească
Forţa celui mai puternic permite extinderea pentru carne și crenvurști?
propriei „valori“ și excluderea animalelor.
… să ȋi omoare pe bolnavii de BSE
Această construcţie specială pentru
(encefalopatie) ȋmpreună cu rudele lor,
justificarea exploatării animalelor necesită
ȋn agregate de exterminare ȋn masă?
o examinare logică, pentru a putea stabili
dacă este ȋn vreun mod ȋn acord cu o … să transporte oameni ziua ȋntreagă fără
moralitate adevarată. Așa cum am mai mâncare și fără apă?
spus, un cadru etic nu poate depinde de … să testeze pe oameni medicamente, cu
„legea junglei“ și de valabilitatea acesteia, toată suferinţa și agonia care rezultă din
și nici de interesele celor mai puternici. aceasta activitate?
Să ne imaginăm că ar exista o „Super- … să realizeze cele mai barbare testări
Fiinţă“ aflată la un nivel superior de „știinţifice“ pe oameni?
evoluţie, cu forţă fizică considerabilă și
… să testeze pe oameni substanţe toxice,
inteligenţă semnificativ superioară ȋn
pentru a afla dozele letale?
comparaţie cu omul. Este foarte posibil, ca
… să ȋși celebreze tradiţiile prin ritualuri
această ipoteză să devină ȋn viitor realitate,
având ȋn vedere procedurile avansate mortale gen „ lupte cu oameni” ȋn arene?
de tehnologie genetică, respectiv de … să ţină oamenii captivi ȋn ȋnchisori,
optimizare a genelor. pentru a fi priviţi, și să numească aceste
Această specie a „Super-fiinţelor“ ar fi ȋnchisori grădină zoologică?
la fel de superioară oamenilor, precum … să forţeze oamenii să facă diverse
este omul astăzi superior animalelor. trucuri și să numească aceasta circ?
Bineȋnţeles, „Super-fiinţele“ ȋși proclamă … să vâneze oameni și să numeasca
o „valoare“ superioară ȋn comparaţie cu acest lucru sport, sau chiar măsură de
oamenii. Bineȋnţeles că omul va fi exclus protecţie a naturii?
din sistemul moral de valori aplicabil
… să emită o lege de protecţie a oamenilor,
acestor „Super-fiinţe“ și va fi încadrat
care prevede ȋn mod raţional, ca oamenii
într-o construcție specială „etică“ similară.
să fie omorâţi, ȋn mare parte ȋn stare de
Ar avea atunci aceste „Super-fiinţe“ un conștienţă totală, pentru a li se mânca
drept „moral“ al celui mai puternic ... carnea și a li se purta pielea pe post de
… să tortureze oamenii pe parcursul haine sau ȋncălţăminte?
ȋntregii lor vieţi ȋn ferme de producţie, … să testeze pe oameni diverse
respectiv ȋn lagăre de concentare? medicamente care ar trebui să vindece
… să ucidă oamenii ȋn abatoare, de cele multiplele boli datorate consumului
mai multe ori aceștia fiind conștienţi? nesănătos de carne de om?

Vegan – Motivele morale. 21


Probabil, vi s-ar părea imoral, dacă aceste care se nuanțează frumos implicarea ȋn
„Super-fiinţe“ v-ar trata astfel pe dvs. și pe aceste abuzuri și crime ȋmpotriva celor
cei dragi dvs.? De ce oare? „Super-fiinţele“ lipsiţi de apărare, și prin care se adoarme
sunt exact ȋn poziţia dumneavoastră, conștiinţa celor care ar putea să ȋși pună
poziţie pe care o aveţi dumneavoastră ȋntrebări legate de această moralitate.
faţă de animale. Numai acest „Drept
Ce fel de „etică “ este aceasta, pe care o
al celui mai puternic“ stabilește astăzi
permitem numai dacă, ȋn mod brutal și
fundamentul „moral“ pentru justificarea
egoist obţinem din ea un avantaj cu preţul
consumului de carne și a tuturor celorlalte
suferinţei provocate celor mai slabi. Când
acte de cruzime care rezultă din achiziţia
ȋnsă, noi ȋnșine suntem puși ȋn situaţia de
de carne, ouă, lapte și produse lactate.
a suferi, de a fi exploataţi și de a fi uciși de
Schopenhauer spunea: „Compasiunea către cei mai puternici decât noi, atunci nu
este baza moralităţii.“ Aceasta include mai acceptăm această etică. Această etică
compasiunea faţă de cei slabi, care falsă se dovedește a fi o pseudo-etică, o
sunt la mila noastră. Bineȋnţeles că lipsă de etică și o crimă morală. Această
dumneavoastră – ca o fiinţă plină de etică aparentă este eventual o declarație a
compasiune – veţi pretinde că o „super- corupției morale.
fiinţa“ se comportă moral numai dacă ȋi
S-a demonstrat faptul că ȋn societatea
cruţă pe cei mai slabi decât ea, deci pe dvs.
noastră, construcţiile etice folosite relativ
Dacă consideraţi drept imorală exploatarea
la animale sunt bazate pe un mod de
omului de către o „super-fiinţa“, ȋn baza
gândire greșit și inconsistent, acestea
dreptului celui mai puternic, atunci este
reprezintă de fap o „pseudo-etică “, folosită
imperativ logic, ca exploatarea animalelor
pentu a justifica crimele ȋmpotriva celor
de către om pe baza aceluiași principiu să
slabi. Aceste crime legitimate prin pseudo
fie exact la fel de imorală.
etică sunt legalizate ȋn așa numitele legi
Drept urmare, noi oamenii avem un „pentru protecţia animalelor“, astfel ȋncât
comportament moral faţă de animale, la prima vedere să pară imaculate din
numai dacă le cruţăm, dacă refuzăm să le punct de vedere moral și să nu fie puse
exploatăm, cumpărând carne, lapte, ouă sub semnul ȋntrebarii. O analiză logică
și lactate. Sau valorile morale contează arată că exploatarea animalelor are la
pentru dumneavoastră numai ȋn măsura baza o imoralitate evidentă.
ȋn care vă sunt favorabile și vă protejează
Istoria omenirii este plină de exemple
de legea junglei?
de crime morale, care la vremea
Dacă moralitatea se poate aplica ȋn mod respectivă erau legale. Gândiţi-vă de
aleatoriu, ȋn funcţie de propria poziţie ȋn exemplu la sclavie și la discriminarea
ierarhia puterii, atunci aceasta nu mai este rasială. Exact din acest motiv, militantul
cu adevarat moralitate, ci mai degrabă pentru drepturile omului și câstigatorul
o pseudo-moralitate, folosită pentru a premiului Nobel pentru pace Dr. Martin
justifica folosirea ȋn mod brutal și egoist Luther King spunea:
a puterii ȋmpotriva celor slabi și lipsiţi de
apărare. Pseudo-moralitatea este doar o „Să nu uitaţi niciodată că tot ce a făcut
construcţie psihologică ajutătoare, prin Hitler ȋn Germania a fost legal.“

22 Vegan – Motivele morale.


Tortura de-a lungul ȋntregii vieţi, și pistoale, care să îi anihileze pe cei mai
exploatarea și uciderea animalelor sunt slabi ca ei, nu va exista dreptate.“
legale. Soarta animalelor este probabil
cel mai rău și mai ȋngrozitor lucru Câștigătorul premiului Nobel Romain
care a fost făcut vreodată de oameni. Rolland (1866–1944), care nu a apucat
Câștigătorul premiului Nobel pentru totuși să vada crimele comise ȋn industria
literatură John Maxwell „J. M.“ Coetzee creșterii animalelor, scria:
spunea:
„Cruzimea asupra animalelor și chiar și
„Vreau să spun deschis: suntem ȋnconjurați indiferenţa faţă de suferinţa acestora
de un sistem de degradare, cruzime și reprezintă dupa părerea mea unul dintre
crimă comparabil cu ceea ce a fost ȋn cele mai grave păcate ale omenirii.
stare să faca al treilea Reich, dar care ȋl Aceasta este baza degradării umane. Când
pune ȋn umbra totuși pe acesta din urmă, omul produce atâta suferinţă, ce drept
deoarece sistemul nostru nu cunoaște mai are el să se plângă, atunci când el
sfârșit, ci se regenerează singur, aducând ȋnsuși suferă?“
pe lume la nesfârșit iepuri, șobolani, găini,
„Nu există nici un motiv obiectiv pentru
vite cu scopul de a fi ucise“
a justifica supoziția conform căreia
Câștigătorul premiului Nobel pentru interesele omenești ar fi mai importante
literatură Isaac Bashevis Singer, evreu decât cele ale animalelor.“ Bertrand
care și-a pierdut o mare parte din rude în Russell, matematician și filozof, 1950
timpul persecuției evreilor de către naziști, Nobelpreis für Literatur (1872–1970)
spune următoarele:
Acum puteţi decide: vreţi să luaţi parte,
„Câtă vreme oamenii vor vărsa sângele la adăpostul unei pseudo moralităţi,
animalelor, nu va exista libertate. Este la crimele comise asupra celor slabi,
numai un pas de la uciderea animalelor prin consumul produselor animale, sau
la camerele de gazare ale lui Hitler și la vreţi să daţi o șansă ȋn viaţa dvs. unei
lagărele de concentrare ale lui Stalin. [...] moralităţi adevărate, care să ȋi includă
Câtă vreme vor exista oameni cu cuțite și pe cei slabi?

Recomandări:
• „Food Revolution, Ernährung –
Der Weg zu einem gesunden Leben in einer
gesunden Welt“, von John Robbins (in deutscher
Sprache), Hans-Nietsch-Verlag,
ISBN 3-034647-50-2, O carte fantastică – foarte
recomandată!

Vegan – Motivele morale. 23


Vegan
Pentru protecţia și
drepturile animalelor
La o primă vedere, este dificil să avem o imagine
reală a dimensiunii și a severităţii exploatării
animalelor de către oameni. Aceste acte se
petrec ȋntre zidurile ȋnalte ale abatoarelor, cât
mai departe de ochii consumatorilor, astfel ȋncât
acestora, să nu le piară apetitul pentru carne,
lapte și ouă, atunci când ar fi confruntaţi cu
consecinţele devastatoare ale alegerilor lor.
Din când ȋn când vedem reportaje când sunt transportate. La scurt timp după
TV și documentare despre condiţiile aceste reportaje, apar de obicei rectificări
ȋnfiorătoare ȋndurate de către animale ȋn din partea industriei animale sau din
fermele de animale, ȋn abatoare sau atunci domeniul politic, clasificând cazurile grave

24 Vegan – Pentru protecţia și drepturile animalelor.


prezentate drept „falsificate“, „excepţii“, costa furnizorul o penalizare semnificativă.
„manipulări“ sau „neactualizate“, cu Au ȋncercat acest lucru odată, apoi nu s-a
scopul de a liniști consumatorii. Însă, mai repetat.‘ Dau din cap cu interes– numai
oricine cercetează puţin mai atent, să rezist, trebuie să rezist aceste șase
din perspectiva cetăţeanului normal, săptămâni mă gândesc  –, ce se ȋntamplă
imparţial, realizează rapid că situaţia ȋn cu porcii bolnavi? ‚Există un abator special
care se găsesc animalele este extrem de pentru ei.‘ Aud despre regulile de transport
gravă. Cel mai bine ne putem informa din și cât de importantă este ȋn zilele noastre
filme sau văzând cu ochii noștri, la faţa legea de protecţie a animalelor. Astfel de
locului, care este situaţia reală. Din păcate, cuvinte, rostite ȋntr-un loc ca acesta sună
textele și cuvintele pot reda numai parţial sinistru. Între timp, o mașină de transport
suferinţa acestor fiinţe. cu două nivele este adusă până la rampă.
Din ea răzbat ţipete și tropote. Detaliile abea
Raportul fostei studente la medicină
se disting ȋn ȋntunericul dimineții; scenariul
veterinară, astăzi doctoriţa veterinară –
are ceva ireal și amintește de reportajele
Christiane M. Haupt despre
din război, de șiruri de vagoane cenușii, ȋn
experienţele pe care le-a trăit ȋn industria
care oameni terifiaţi, cu feţe palide sunt
producătoare de carne, ne oferă o primă
mânaţi către docul de ȋncărcare de către
imagine foarte bună. În continuare,
oameni ȋnarmaţi. Deodată mă trezesc ȋn
redăm ȋn totalitate acest raport.
mijlocul acestei orori. Așa ceva se ȋntâmplă
(Sursa: www.vegetarismus.ch/heft/98-2/
în coșmaruri, din care te trezești ȋngheţat
schlacht.htm):
de transpiraţie rece, terifiat: ȋnconjurată de
„Pentru o ȋnghiţitură de carne ... ceaţa ȋnvolburată, ȋntr-un frig de gheaţa, ȋn
Pe placa de deasupra rampei de beton lumina crepusculară murdară a acestui loc
scrie: ‚Sunt acceptate numai acele animale, respingător, ȋntre blocuri plate, anonime,
care sunt transportate conform legii pentru din beton, oţel și cărămizi albe, ȋn marginea
protecţia animalelor și care sunt identificate unei păduri ȋngheţate; aici s-a petrecut
corespunzător‘. La capătul rampei zace Indescriptibilul, despre care nimeni nu vrea
ţeapan și livid un porc mort. ‚Da, unii să știe.
mor deja ȋn timpul transportului. Colaps
Ţipetele sunt primul lucru pe care ȋl aud
circulatoriu.‘ Ce noroc că mi-am luat vechea
când ȋmi ȋncep ziua de lucru, la acest stagiu
jachetă cu mine.
practic, al cărui refuz ar fi ȋnsemnat cinci ani
Deși este abea ȋnceputul lui octombrie, este de studiu pierduţi și eșecul planurilor mele
un frig pătrunzător, dar nu numai frigul mă de viitor. Însă – fiecare fibră din corpul meu,
face să ȋngheț. Îmi ȋndes mâinile ȋn buzunare, fiecare gând care ȋmi trece prin minte– ţipa a
forţându-mă să arăt o faţă prietenoasă și negare. Simt repulsie, dezgust și oroare, dar
să ȋl ascult pe directorul abatorului, care ȋmi mă simt și ȋngrozitor de neajutorată: obligată
explică, că de multă vreme nu mai efectuează să văd, fără să pot face nimic, și forţată să și
o verificare a stării de sănătate a animalelor, particip, eventual să mă mânjesc și de sânge.
ci numai o inspecţie generală. La 700 de De la distanţă, cum am coborât din autobuz,
porci pe zi, cum ar putea să meargă altfel? m-au izbit ţipetele porcilor, ca o tăietură de
‚Oricum nu sunt animale bolnave aici. Dacă cuţit. Şase săptămâni ȋmi vor ţipa ȋn urechi,
ar fi, le-am trimite imediat ȋnapoi, și asta ar oră de oră, fără oprire. Rezistă. Pentru tine

Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor. 25
se va sfârși calvarul acesta cândva. Pentru ia ȋnapoi, ȋnsă sunt ȋmpinși din spate, căci
animale ȋnsă, niciodată. ȋntre timp, un angajat este deja suit ȋn
spate și ȋi lovește cu forţă cu un furtun de
O curte goală, câteva containere frigorifice, cauciuc. Pe viitor, nu am să mă mai mir,
jumătăți de porci atârnând ȋn cârlige se când voi vedea numeroasele dungi roșii pe
ivesc de după o ușă strident luminată. carcasele de porci.
Totul extrem de curat. Aceasta este partea
frontală. Caut intrarea, este ȋn lateral. Două ‚Electrocutarea a fost interzisă pentru porci‘,
mașini care transportă animale trec pe lângă spune directorul. Câteva animale ȋndrăznesc
mine, văd siluete galbene de porci proiectate să facă ȋmpleticindu-se nesigure primii pași,
ȋn ceaţa dimineţii. O lumină palidă ȋmi arată apoi restul le urmează. Unul alunecă cu
drumul, văd ferestre luminate. Câţiva pași – piciorul ȋntre clapetă și rampă, revine sus,
și sunt ȋnăuntru. Faianţă albă peste tot. schiopătează mai departe. Se află cu toţii din
Nimeni ȋnăuntru. Un coridor alb, – acolo nou ȋntre gratiile de fier, care ȋi duc inevitabil
este vestiarul pentru femei. Este aproape ȋntr-un ţarc ȋncă gol. La fiecare cotitură,
ora șapte, mă ȋmbrac: alb, alb, alb. Boneta animalele se ȋmpotmolesc și creeaza blocaje.
ȋmprumutată arată grotesc peste părul meu Angajatul este furios, urlă la animalele rămase
drept. Ghetele ȋmi sunt prea mari. Mă ȋntorc ȋn urmă, care panicate ȋncearcă să sară peste
târăndu-mi picioarele din nou ȋn coridor, tovarășii lor de suferinţă. Directorul clatină din
aproape mă ciocnesc de medicul veterinar. cap. ‚Lipsit de creier. Chiar fără creier. De
Salutări politicoase. ‚Eu sunt noua studentă câte ori v-am spus, că nu ajută să ȋi loviţi pe
ȋn practică.‘ Înainte să ȋncepem, formalităţile. cei din spate!‘ În timp ce urmăream ȋmpietrită
‚Puneţi-vă ceva călduros pe dvs., mergeţi la acest spectacol – sigur nu este adevărat –
dl.director și daţi-i certificatul de sănătate. visezi –, directorul se ȋntoarce și salută șoferul
Dr. XX vă va spune, de unde ȋncepeţi.‘ unui nou transport de animale, care este așezat
lânga celelalte, și se pregătește să descarce.
Directorul este un domn jovial, care a ȋnceput Aici operaţiunea merge mult mai repede, ȋnsă
prin a-mi povesti despre vremurile bune, cu mult mai multe ţipete ale animalelor, și
când abatorul nu era ȋncă privatizat. Apoi, ȋnţeleg rapid și de ce: ȋn spatele porcilor care se
din păcate, a terminat cu povestirea și a ȋnghesuie este un al doilea bărbat, care atunci
decis să ȋmi arate personal ȋmprejurimile. Și când lucrurile nu merg suficient de repede,
așa ajung pe rampă. În dreapta mea, ţarcuri aplică electroșocuri animalelor. Ma holbez
de beton, ȋnconjurate de bare de fier. Unele la bărbat, apoi la director, și acesta scutură
sunt deja pline cu porci. ‚Dimineaţa ȋncepem ȋncă o dată din cap: ‚Deci, știţi că acest lucru
lucrul la ora cinci.‘ Porcii se agită, ici colo se este acum interzis pentru porci!‘ Omul se uită
iau la harţă, câteva boturi curioase ȋmping neȋncrezător, apoi ȋndeasă aparatul ȋn geantă.
printre gratii, au ochi inteligenţi, alții sunt
neliniștiţi și dezorientaţi. O scroafă mare Din spate ceva mă ȋmpunge ușor ȋn
pare că ar vrea să atace o alta; Directorul spatele genunchiului, mă ȋntorc și
ȋnhaţă o rangă și o lovește ȋn cap de mai ȋntâlnesc doi ochi albaștri inteligenţi.
multe ori. ‚Se mușcă destul de rău‘, explică Cunosc mulţi iubitori de animale, care sunt
el. Jos, mașina de transport a lăsat ȋn jos extrem de entuziasmaţi de expresivitatea și
trapa de ieșire, porcii din faţă stau ȋmpietriţi sentimentele pe care le pot citi ȋn ochii unei
ȋn faţa podeţului de trecere și ȋncearcă să o pisici, de privirea credincioasă a câinelui,  –

26 Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor.
cine vorbește ȋnsă despre inteligenţa și le ȋntâlnim ȋn mod normal peste tot: ȋn metrou,
curiozitatea care se văd ȋn ochii unui porc? la cinematograf, ȋn Supermarket. Ai aștepta
Curând voi vedea cu totul altă expresie ȋn să vezi monștrii, ȋn schimb zărești tiparul
acești ochi: ţipete mute de frică, durere bunicului de vis-a-vis, al tânărului impertinent
copleșitoare, ochi goi, scoși din orbite, de pe stradă, domnul ȋngrijit de la bancă. Sunt
rostogoliţi pe podeaua plină de sânge. salutată prietenos. Directorul ȋmi arată hala
Atunci m-a fulgerat un gând, tăios ca o unde vor fi tăiaţi viţeii. Astăzi este goală – ‚Marţi
lovitură de cuţit, gând pe care ȋl voi avea ȋn este rândul vitelor!‘ –, mă pasează unei doamne
minte, de multe sute de ori ȋn următoarele și pleacă; are treabă. ‚Puteți arunca singură o
săptămâni: A mânca carne este o crimă – privire ȋn liniște prin hala aceasta de tăiere.‘ Trei
o crimă: … săptămâni mi-au trebuit, până să mă ȋncumet
să fac așa ceva.
Apoi urmează un tur prin abator, ȋncepând
din camera angajaţilor. O fereastră deschisă În prima zi sunt privilegiată, mi se permite
către hala de măcelărie dezvăluie un șir să stau ȋntr-o cămăruţă, lângă camera
nesfârșit de jumătăţi de porci ȋnsângeraţi, personalului și să tai oră după oră bucăţele
care alunecă pe banda de sortare, atârnaţi mici, dintr-un buchet de carne pentru probe,
ȋn cârlige. Indiferenţi la această priveliște, pe care o mâna plină de sânge ȋl reumple ȋn
doi angajaţi ȋși mănâncă micul dejun. Pâine mod regulat. Fiecare bucăţică – un animal.
cu carne rece. Tunicile albe ale amândoura Sunt apoi tăiate porţii individuale, se adaugă
sunt mânjite de sânge, sub cizma de cauciuc acid clorhidric și se fierb pentru testul de
a unuia atârnă o fâșie de carne. Aici zgomotul trichineloză. Doamna ȋmi arată totul. Nu se
acela de coșmar este puţin mai atenuat, ȋnsă găsește trichineloză niciodată, dar testul este
pe măsură ce sunt condusă către hala de obligatoriu.
măcelărie, vuietul neomenesc reapare. Sar
ȋnapoi ca să mă feresc, căci o jumătate de Ziua următoare mă trezesc parte a unei
porc este aruncată dintr-un colț și se ciocnește mașinării gigantice de dezmembrări. O
de o alta. M-a atins, caldă și vâscoasă. Nu introducere rapidă – ‚Aici ȋndepărtezi
este adevărat – este absurd – imposibil. restul faringelui și tai ganglionii limfatici
mandibulari. Uneori mai atârnă câte o copită
Întreaga grozăvenie a scenei m-a izbit deodată. de gheare, ȋn cazul ăsta aranjați-le.‘ – și eu tai
Ţipete sfâșietoare. Scrâșnetul mașinilor și fără să stau pe gânduri, trebuie să mă mișc
sunetul metalic al instrumentelor. Mirosul repede, banda rulează mereu, ȋncontinuu.
pătrunzător de păr ars și piele pârlită. Mirosul Deasupra mea, alte părţi ale cadavrelor sunt
de sânge și apă fierbinte. Râsete, remarci ȋndepărtate. Când colegul lucrează prea
obișnuite. Cuţite strălucitoare, hălci de carne repede sau când de la mine se acumulează
găurite prin tendoane, alături jumătăţi de ȋn jgheab prea mult amestec cleios de
animale cu ochii scoși și cu mușchii zvâcnind. sânge, ȋmi sare mâzga pâna pe faţă. Încerc
Bucăţi de carne și organe căzând ȋntr-un să evadez ȋn partea cealaltă, ȋnsă acolo o
jgheab plin de sânge, și care mă stropesc cu ghilotină cu apă rece, imensă, taie porcii ȋn
lichidul acela dezgustător. Bucăţi unsuroase două; este imposibil să stai acolo, fără să fi
de carne pe podea, pe care se alunecă. Oameni ud până la os. Cu dinţii ȋncleștaţi continui
ȋn alb, pe ale căror tunici șiroiește sângele, sub să tai, trebuie să mă grăbesc, nu am timp
căști sau sub berete feţele arată ca cele pe care să mă gândesc la toată oroarea asta, și ȋn

Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor. 27
plus trebuie să fiu al naibii de atentă, să oameni să facă o muncă degradantă,
nu ȋmi tai degetele. care ȋi abrutizează, ȋi transformă ȋn fiinţe
indiferente și brutale.
Ziua următoare, ȋmprumut o pereche de
mănuși metalice de la o colegă care a părăsit Treptat devin o rotiţă ȋn acest angrenaj
acest domeniu de lucru. Și am renunţat să al morţii. Orele trec greu, par o veșnicie,
mai număr porcii care mi s-au perindat mișcările ȋncep să devină mecanice și
ȋnsângeraţi prin faţă. Nu mai folosesc mănuși obositoare. Aproape sufocată de zgomotul
de cauciuc. Deși este oribil să scotocești cu ȋnnebunitor și de omniprezenţa violenţei
mâinile goale ȋn cadavre ȋncă calde, totuși de nedescris, mintea ȋncepe să ȋși revină
ȋn acest proces te mânjesti pâna la gât, iar din amorţeală și funcţionează din nou.
mixtura aceea lipicioasă, provenită de la Diferenţiază, ordonează, ȋncearcă să
fluidele corporale ale cadavrelor, ȋţi pătrunde raţioneze, să ȋnţeleagă. Dar este imposibil.
oricum ȋn mănuși. Pentru ce se mai fac oare Când am observat – ȋn a doua sau a treia zi –
filme de groază, când există deja aici? că printre porcii disecaţi, care erau goliţi de
sânge și arși, mici părţi din ei ȋncă zvâcneau
În scurt timp, cuţitul nu mai taie. ‚Daţi-mi-l
și tremurau ..., am ȋnlemnit. ‚Se … se mișcă
mie, vi-l ascut eu!‘ Bunicul amabil, ȋn realitate
ȋncă ...‘, spun eu către un veterinar care
un fost inspector de carne, ȋmi face cu ochiul.
trecea pe lângă mine, deși sunt conștientă
După ce mi-a ȋnapoiat cuţitul ascuţit, a
că este posibil, ca o vreme să mai zvâcnească
ȋnceput să pălăvrăgească despre una alta,
terminaţiile nervoase. Veterinarul rânjește:
mi-a spus o glumă, apoi s-a ȋntors la treabă.
‚La dracu, cineva a făcut o greșeală
De atunci, mă ia sub aripa lui și mă ȋnvaţă
aici – ăsta nu e total mort!‘ O convulsie
unele trucuri, care ȋmi vor fi de ajutor pe linia
ȋnspăimântătoare scutură jumătăţile de
de producţie. ‚Nu iţi place deloc ce facem aici,
animal, peste tot. Un loc al groazei. Am
nu-i așa? Văd asta. Dar trebuie făcut.‘ Nu pot
ȋngheţat până ȋn măduva oaselor.
să spun ca ȋmi e chiar antipatic, se străduiește
să ȋmi ridice cât de cât moralul. Și ceilalţi Întoarsă acasă, mă ȋntind ȋn pat și stau
sunt foarte dispuși să ajute; sunt sigură că cu ochii aţintiţi ȋn tavan. Oră după oră. În
se amuză pe seama noastră, a studenţilor fiecare zi. Apropiaţii reacţionează iritaţi. ‚Nu
care venim aici ȋn practică, ȋn prima fază mai arăta asa deplorabil. Mai zâmbește și
suntem șocaţi, apoi cu maxilarele ȋncleștate tu. Doar tu ai vrut neapărat să devii medic
ne terminăm stagiul. Sunt oameni bine veterinar.‘ Veterinar, da. Nu măcelar de
intenţionaţi, nu există șicanări. Trebuie să animale. Nu mai pot suporta. Comentariile
admit că – doar cu unele excepţii – angajaţii acestea. Această indiferenţă. Această
de aici nu pot fi percepuţi ca niște monștrii, acceptare implicită a crimei. Vreau să
numai că s-au obișnuit, au devenit cu timpul vorbesc, trebuie să ȋmi deschid sufletul,
extrem de abrutizaţi, indiferenţi. Asta este să povestesc. Simt că mă sufoc. Vreau să
autoprotecţie. Altfel nici nu se poate suporta. povestesc despre porcul care nu mai putea
Nu, adevăraţii monștrii sunt toţi cei care, merge, care stătea cu picioarele din spate
zi de zi ordonă aceste masacre ȋn masă, depărtate. Despre cum l-au lovit și l-au
care prin pofta lor de carne, condamnă bătut pâna ce a ajuns ȋn boxa destinată
animalele la o existenţă mizerabilă și uciderii. Am revăzut mai târziu acel animal,
la un sfârșit oribil, și care forţează alţi când atârna deasupra mea, despicat ȋn

28 Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor.
două, fiecare jumătate avea inscripţionat ‚Nu este o minune, ce creează natura?‘
numărul 530. Numărul de animal măcelarit zice veterinarul care era de serviciu
530 din acea zi, nu voi uita niciodată numărul ȋn acea zi, ȋn timp ce arunca uterul cu
acesta. Vreau să povestesc despre zilele ȋn fetusul ȋn groapa de gunoi. … Acum știu cu
care erau tăiate vitele, despre ochii lor siguranţă că nu există Dumnezeu, pentru
căprui și blânzi, care erau atât de plini de că nu apare nici un fulger din cer care să
panică. Despre ȋncercările lor de a scăpa, pedepsească crimele care se petrec aici, și
despre toate bătăile și hăituielile la care care se perpetuează la infinit.
erau supuse, până ce și ultimul nefericit
animal era adus ȋn ţarcul cu gratii de fier, Nu există nici Dumnezeu și nici altcineva, care
cu vedere la hala unde celelalte animale să o ajute nici pe vaca deplorabil de slabă,
erau jupuite și tăiate ȋn bucăţi, – apoi care la ora 7 dimineaţa când vin la serviciu,
lovitura mortală, urmată imediat de un lanţ zace ȋn convulsii pe coridorul ȋngheţat, pe care
prins de piciorul din spate, care ridică corpul bate vântul, nu departe de boxa ȋn care trebuie
animalului la ȋnălţime, ȋn timp ce capul ȋi este să fie ucisă. Mai ȋntâi trebuie să fie pregătite
tăiat. Și ȋntotdeauna, ţâșnesc râuri de sânge pentru tăiat celelalte animale. La prânz, când
din corpul, care, deși fără cap, totuși mai plecam, zăcea tot acolo și tremura, și nimeni
zvâcnește și lovește din picioare ... Vreau să nu a făcut nimic ca să ȋi scurteze suferinţa,
povestesc despre zgomotul atroce pe care ȋl deși am făcut mai multe apeluri. Am descărcat
face o mașină când jupoaie pielea de pe un arma, care a tăiat nemilos ȋn carnea ei, și a
corp, despre mișcarea de rotire a degetelor, lovit fruntea. M-a privit cu ochii ei din ce
obișnuite să scoată globul ocular din orbită – în ce mai mari, și am aflat pentru prima
cum se distorsionează culoarea acestor oară, că vacile pot plânge. Vina de a privi o
ochi și cum se schimbă ȋn roșu ȋnainte de crimă, fără să faci nimic, este la fel de greu
a fi aruncaţi ȋntr-o gaură din podea, ȋn de suportat, ca și atunci când o comiţi tu.
care se aruncă ‚gunoiul‘. Despre cutia de Mă simt ȋngrozitor de vinovată.
aluminiu mânjită, ȋn care aterizează toate
măruntaiele, ȋntr-o forma de gunoi vâscos, Mâinile mele, tunica, tricoul și cizmele ȋmi
extrase din cadavrele imense fără cap, cu sunt pline de sângele acestor animale, ore
excepţia ficatului, inimii, plămânilor și a ȋntregi am stat sub bandă, am tăiat inimi,
limbii – acestea sunt destinate consumului. plămâni și ficaţi – ‚La vite, te murdărești
mereu din cap până ȋn picioare‘, am fost deja
Aș vrea să povestesc, cum mereu și mereu ȋn avertizată. Despre aceste lucruri vreau să
mijlocul acestui munte ȋnsângerat și vâscos, vorbesc, ca să nu trebuiască să port singură
era câte un uter gestant, să povestesc că am această povară, – dar ȋn principiu, nimeni
văzut viţeluși total vizibili și deja formaţi, nu vrea să audă așa ceva. Nu ca n-aș fi fost
de toate mărimile, fragili și golași, cu ochii ȋntrebată destul de des ȋn tot acest timp ‚Cum
ȋnchiși ȋn săculeţul lor cu lichid amniotic, care este ȋn abator? Ei, eu n-aș putea să fac asta!‘
nu ȋi mai putea proteja, – cel mai mic era atat Îmi ȋnfig unghiile adânc ȋn carne, ca să nu
de minuscul, ca un pisoi nou născut și totuși pocnesc aceste feţe aparent miloase, sau să
arăta ca o văcuţă perfectă ȋn miniatură, cel nu arunc telefonul pe fereastră, – aș vrea să
mai mare era acoperit cu păr fin, alb cu maro ţip, dar ororile la care sunt martoră zilnic mă
și cu gene lungi, catifelate, ar mai fi avut fac să mă sufoc. Nimeni nu m-a ȋntrebat, dacă
doar câteva săptămâni până la naștere. eu pot să fac asta. Reacţii de stânjeneală la

Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor. 29
răspunsurile mele scurte arată discomfortul la copii și femei. Indiferenţa este inevitabilă.
produs de această temă. ‚Da, este chiar La un moment dat mă gândesc că vreau
ȋngrozitor, și noi mâncăm din cauza asta tot numai să se termine, trebuie să se termine
mai puţină carne.‘ Primesc adesea ȋncurajări: odată, sper că se mișcă repede cu aparatul
‚Strânge din dinţi, trebuie să treci și de de electrocutat, ca să termine odată. ‚Mulţi
asta, și curând o să se termine perioada de porci nu fac nici un zgomot ‘, mi-a spus odată
practică!‘ Pentru mine, această remarcă este unul din veterinari, alţii stau chiar acolo și
una dintre cele mai rele, mai lipsite de inimă ţipă total fără motiv.‘
și mai ignorante remarci, pentru că acest
masacru are loc ȋn continuare, zi de zi. Cred Văd și eu asta, – cum stau acolo și ţipă ‚total
că nimeni nu a remarcat că problema mea fără motiv‘. A trecut mai mult de jumătate
cea mare nu mai era cum să supravieţuiesc din perioada de practică, până să ȋndrăznesc
aceste șase săptămâni, ci că acest masacru să merg ȋn hala unde se ucid animalele, ca
monstruos are loc de milioane de ori – să fiu ȋn măsură să spun: ‚Am văzut.‘ Aici se
are loc pentru fiecare persoană, care ȋnchide drumul, care ȋncepe ȋn faţa rampei
mănâncă carne. Acum pentru mine, cei de descărcare, continuă cu un coridor și
care mănâncă carne și pretind că sunt un ţarc de așteptare pentru patru sau cinci
iubitori de animale, nu sunt decât niște porci. Ar trebui să descriu noţiunea de
oameni falși, lipsiţi de credibilitate. ‚frică’ ȋn mod vizual, aș vrea să desenez
porcii care se inghesuie ȋmpreuna aici, ȋn
‚Încetează – mă faci să ȋmi pierd apetitul!‘ spatele cărora se ȋnchide ușa, aș vrea să le
Nu o dată această remarcă mi-a ȋntrerupt desenez ochii. Ochi, pe care nu am să ȋi pot
povestirea, urmată de comparaţia: ‚Ești uita niciodată. Ochi ȋn care ar trebui să
culmea! Orice om normal ar râde de tine!‘ privească oricine vrea sa mănânce carne.
Cât de singură mă simt ȋn astfel de clipe. Din
când ȋn când mă uit la micul fetus de vacă, Porcii sunt separaţi cu ajutorul unui furtun
pe care l-am luat cu mine acasă și l-am pus de cauciuc. Unul este ȋmpins ȋntr-un spaţiu
ȋn formol. Memento mori. Lasă să râdă, ei ȋncercuit de gratii. Ţipă, ȋncearcă să fugă
oamenii normali‘. ȋnapoi, să scape, dar nu există scăpare.
Printr-o apăsare de buton, podeaua este
Când ești ȋnconjurat de atât de multă moarte ȋnlocuită de un fel de ștand mișcător,
violentă, ȋncepi să schimbi perspectiva; care duce animalul ȋntr-o altă boxă. Acolo
propria viaţă pare extrem de nesemnificativă. așteaptă măcelarul – eu ȋi spun ȋn secret
Odată, când mă uitam la șirurile de porci ‚Frankenstein’ – activează electrozii; este un
despicaţi, atârnând ȋn cârligele din hală, dispozitiv de sedare ȋn trei puncte, după cum
m-am ȋntrebat: ar fi altfel, dacă aici ar mi-a explicat directorul. Se vede porcul cum
atârna oameni? În special anatomia spatelui se zbate ȋn boxă, apoi platforma se răsucește,
animalelor măcelărite, grase și cu pustule și și vedem animalul zvâcnind cum alunecă plin
semne roșii, ȋmi amintesc de ceea ce vedeam de sange pe un alt cadru și lovește puternic
ȋn zilele ȋnsorite de concediu, ieșind din cu picioarele. Acolo așteptă un alt măcelar,
costumele de baie strâmte. Și ţipetele care care ȋi ȋnfige cuţitul sub piciorul drept din
nu se mai terminau, care se auzeau din hala faţă, un val de sânge ȋnchis la culoare
unde ȋi omorau, atunci cand porcii simţeau ţâșnește, și corpul se prăbușește ȋn faţă.
moartea, puteau foarte bine să provină de Câteva secunde mai târziu, un lanţ de fier

30 Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor.
este legat de unul din picioarele din spate, și sunt aruncate la gunoi. Pe banda de mai jos,
animalul este tras ȋn sus. Un strat de sânge restul corpului este prelucrat: tăiat ȋn bucăţi,
vâscos, ȋnalt de câţiva centimetri, acoperă articulaţiile tăiate, anusul, rinichii și grăsimea
podeaua. Măcelarul ȋși rezeamă cuţitul, și ia din jur sunt ȋnlăturate, creierul și măduva
o gură dintr-o cutie murdară de Cola aflată spinala sunt aspirate, etc., apoi urmează
pe podeaua aceea oribilă. ștampilarea pe ceafă, burtă, picioare, sunt
cântăriţi și transportaţi ȋn hala frigorifică.
Urmez carcasele, care sângerează abundent Animalele găsite necorespunzătoare
și se leagănă agăţate ȋn cârlige, către ‚iad‘. pentru consum vor fi ‚temporar confiscate‘.
Așa am denumit următoarea cameră. Aceasta Ștampilarea este o operațiune dificilă pentru
este ȋnaltă și neagră, plină de funingine, cei fără experienţă, deoarece cadavrele
miros oribil și foc. După câteva curbe, ȋn calde și pline de grăsime atârnă foarte sus
care sângele continuă să curgă pe podea, la capătul benzii, și lucrătorii trebuie să fie
șirul de porci ajunge la un fel de cuptor foarte atenţi, ca jumătățile de animale care se
imens. Aici vor fi pârliţi. De sus, animalele perindă să nu ȋi lovească.
plonjează ȋntr-o mașină ȋn formă de pâlnie,
și alunecă către interiorul mașinii. Se poate De câte ori m-am tot uitat zilele acestea
vedea ȋnăuntru. Flăcările se ridică, și pentru la ceasul atârnat ȋn camera de pauză, nu
câteva secunde, corpurile se scutură și par pot să spun. Sunt sigură că nici un ceas din
că saltă ȋntr-un dans grotesc. Apoi sunt puse lumea asta nu merge mai ȋncet decât acesta.
pe o masă mare, unde doi măcelari ȋnlătură Dimineaţa, la jumătatea programului de
rapid părul rămas, scot globii oculari și lucru, este permisă o pauză. Respirând
separă copitele de gheare. Toată operaţiunea adânc, ma grăbesc către spălătorie și mă
aceasta durează numai câteva momente, curaţ cât pot de bine de sânge și de fâșiile de
aici se lucrează eficient ȋn echipă. Atârnate ȋn carne; simt că această contaminare și acest
cârlige, de tendoanele picioarelor, animalele miros s-au lipit de mine pentru totdeauna.
sunt direcţionate către un cadru metalic, Afară, vreau doar să ies afară. În clădirea
conceput ca un aruncător de flăcări: ȋntr-un aceasta nu am putut niciodata să mananc
zgomot asurzitor, corpurile animalelor sunt nici măcar o ȋnghiţitură de mâncare. Fie
supuse pentru câteva secunde unor jeturi de ȋmi petrec pauza afară, oricât de frig ar fi,
flăcări. Banda este iarăși ȋn mișcare și duce la alergând până la gardul de sârmă ghimpată,
următoarea hală, – aceea, unde am petrecut și mă holbez peste câmpuri și peste marginea
deja primele trei săptămâni. Trebuiesc extrase pădurii, urmăresc ciorile. Ori traversez
organele și prelucrate pe banda de mai sus: strada, unde este o mică patiserie unde
este examinată limba, amigdalele și esofagul pot să mă ȋncălzesc cu o ceașca de cafea.
se separă și se aruncă, ganglionii limfatici Douăzeci de minute mai târziu mă ȋntorc la
sunt tăiaţi, plămânii la gunoi, traheea și inima bandă.
se deschid, se iau probe pentru identificarea
trichinelozei, se ȋndepărtează vezica biliară, A mânca carne este o crimă. Nu voi mai
se cercetează ficatul pentru a identifica orice fi ȋn stare niciodată să ȋi accept pe cei
semn care indica prezenţa viermilor. Mulţi care mănâncă carne drept prietenii mei.
porci au viermi, ficatul lor este plin de viermi Niciodată. Niciodată de acum ȋncolo. Mă
și trebuie aruncat. Toate celelalte organe gândesc, că toţi cei care mănâncă carne
ca stomacul, intestinul și aparatul genital ar trebui să fie trimiși aici, și ar trebui puși

Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor. 31
să vadă ce se ȋntamplă, de la ȋnceput până care au murit ȋnainte de a se naște, au
la sfârșit. avut cel mai mult de câstigat dintre noi
toţi.
Nu mă aflu ȋn această postură pentru că
La un moment dat, a sosit și ultima dintre
ȋmi doresc să devin veterinar, ci pentru că
aceste zile interminabile și am primit dovada
oamenii insistă să mănânce carne. Și nu
absolvirii perioadei de practică, o hârtie
numai de asta: ci și pentru că oamenii sunt
plătită scump, așa cum nu am mai plătit
lași. Şniţelul steril și albit din supermarket
pentru nimic până acum. Ușa se ȋnchide,
nu mai are ochi, din care curg lacrimi și ȋn
soarele timid de noiembrie mă ȋnsoţește prin
care se oglindește frica ȋn faţa morţii, nu
curte către autobuz. Ţipetele și zgomotul
mai ţipă sfâșietor. Toţi cei care se hrănesc
mașinilor se atenuează. Când traversez
cu aceste cadavre torturate, se feresc cu
strada, o mașină cu remorcă, care transportă
mare grijă, ca să nu vadă toate aceste
animale cotește către intrarea ȋn abator. Este
lucruri, și spun ȋn mod ipocrit: ‚Deci, eu nu
plină pe două etaje cu porci, ȋnghesuiţi
aș putea să fac asta!‘
unul ȋn altul.
Apoi, ȋntr-o zi, vine un ţăran și aduce probe Plec fără să mă uit macăr o dată ȋnapoi, căci
de carne pentru un test de depistare a am obţinut atestatul, și acum voi ȋncerca să
trichinelozei. Fiul său ȋl ȋnsoţește, are uit, ca să pot trăi mai departe. De luptat,
probabil zece sau unsprezece ani. Văd cum să lupte alţii dacă vor; mie mi-au fost luate
copilul ȋși lipește nasul de fereastră, și mă ȋn acel abator puterea, voinţa și bucuria de
gândesc: dacă copiii ar putea să vadă toată a trăi, și au fost ȋnlocuite cu sentimente
violenţa aceasta, toate animalele acestea de vinovăţie și nesfârșită tristeţe. Iadul
omorâte, poate că ar exista speranţa ca este printre noi, de mii și mii de ori, zi de
lucrurile să se schimbe? Aud însă cum micuţul zi. Totuși, ceva ne rămâne fiecăruia dintre
strigă către tatăl său. ‚Tati, ia te uită! Ce tare! noi de făcut: Să spunem nu. Nu, nu și iarăși
Scroafa asta mare de aici.‘ – Aseară la TV nu!“ (Sfârșitul raportului medicului veterinar
povesteau la ‚Dosarele XY nerezolvate‘ despre Christiane Haupt)
uciderea unei fete, care a fost omorâtă și
Renumitul autor și psiholog Dr. Helmut
tăiată ȋn bucăţi, spre consternarea și revolta
Kaplan comentează raportul Dr.
oamenilor. ‚Așa ceva am văzut eu săptămâna
Christiane Haupt ȋn eseul „Trădarea
asta de 3.700 de ori‘, intervin eu ȋn discuţie.
animalelor“ (textul integral ȋn limba
Acum nu mai sunt numai o ciudată, dar
germană
mai mult, sunt și bolnavă la cap. Deoarece
www.ProVegan.info/aufsatz-verrat,
simt consternare și revoltă nu numai faţă
Quelle: www.tierrechte-kaplan.org/
de o crimă comisă asupra unui om, ci și
kompendium/a214.htm):
faţă de crimele comise de mii de ori asupra
animalelor: de 3.700 de ori numai ȋn această „‚Un film video de 12 minute din 2001,
săptămână și numai ȋn acest abator. Ca să te despre activitatea normală a unui abator,
numești om – nu ar trebui oare, să spui nu, demonstrează că Dr. Christiane M. Haupt,
să refuzi să fi ordonatorul unei crime ȋn nu a nimerit ȋn nici un caz ȋntr-un abator
masă – pentru o bucată de carne? Ciudată cu condiţii deosebit de proaste, sau ȋntr-un
mai e lumea asta. Poate că totuși micuţii moment nefavorabil. Nu este un filmuleţ
viţeluși, smulși din uterul mamelor lor, filmat cu ‚camera ascunsă‘, ci este vorba de

32 Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor.
o filmare oficială ȋntr-un abator certificat EU, sunt total conștiente. Sunt conștiente ceea ce
aflat ȋntr-o zonă la graniţa dintre Austria și se ȋntâmpla ȋn jurul lor, ȋn timp ce sunt tăiate
Bavaria.‘ pe bandă și transformate ȋn carne.‘

O scenă cheie: ‚Un taur puternic, este Acest video se poate vedea pe:
ridicat cu ajutorul unui lanţ metalic agăţat www.ProVegan.info/video-schlachthof
de un picior din spate, atârnă cu capul ȋn
jos pe banda rulantă – aparent ameţit de Motivul actual pentru sedarea superficială,
ȋmpușcătura cu bolţuri. Măcelarul ȋi taie gâtul total insuficientă a animalelor– pe lângă
cu un cuţit mare, ţâșnește un val consistent faptul că un numar mare de animale
de sânge. (...) Deodată se ȋntâmplă ceva, ce trebuiesc omorâte ȋntr-un timp insuficient
ȋngheaţă privitorul: ȋn timp ce măcelarul (!) și controalele destul de rar efectuate  –
lucrează fluierând, tăind prin pieptul larg ȋl r eprezintă schimbările survenite ȋn
despicat, ochii animalului se deschid și se reglementările metodelor de măcelarit,
ȋnchid ȋncet. Apoi taurul ȋncepe să mugească – datorită cazurilor de encefalopatie bovina
ȋn secvenţa din film se aude fără nici un spongiforma: De la ȋnceputul lui 2001 a
dubiu: un răget ȋnfiorător, gutural, acoperind fost interzisă ȋn UE așa numita metodă a
zgomotul procesului de măcelarit. În cele din ,distrugerii măduvei spinale’, deoarece
urmă, animalul acoperit de sânge se ridică folosind această metodă exista pericolul,
chiar de câteva ori la cârligul de care este ca ţesut nervos infectat să fie răspândit ȋn
agăţat. Măcelarul, care deja tăia copitele din ȋntregul corp. Această metodă de sedare a
faţă, este nevoit să se mute ȋn spate. Taurul fost ȋnlocuită cu producerea unei găuri ȋn
se luptă ȋnca minute ȋn șir pentru viaţa sa.‘ măduva spinală, prin ȋmpușcare, astfel ȋncât
să survină moartea ireversibilă a creierului
Această scena șocanta face parte, așa
iar animalul ȋn mod garantat să nu mai
cum am spus, din activitatea normală de
simtă durere ȋn continuarea procesului de
zi cu zi a unui abator (acest abator a fost
prelucrare și transformare a sa ȋn carne. Ingrid
chiar considerat unul ‚exemplar‘, de aceea
Schütt-­Abraham de la Institutul National
presupunem că, ȋn alte abatoare condiţiile
pentru Protecţia Consumatorilor și Medicină
sunt și mai groaznice): Din 30 de animale,
Veterinară spunea că renunţarea la această
care au fost sedate ȋn decurs de o oră prin
metodă de sedare, prin distrugerea măduvei
ȋmpușcătura cu bolţuri, 6 s-au trezit din nou.
spinale a avut ‚rezultate nesatisfăcătoare‘. Pe
O versiune revizuită a acestei filmări (care de altă parte, medicul veterinar Karl Wenzel de
a fost difuzată de mai multe canale TV la Ministerul pentru Protecţia Consumatorului
germane), dezvăluie secvenţe care au fost din München a arătat că există multe cazuri
cenzurate, arătând detalii ȋnfiorătoare: ‚În ȋn care sedarea eșuează, respectiv sunt multe
noua versiune se poate vedea, nu numai animale cărora sedarea prin ȋmpușcare cu
că taurul tipă, ȋn timp ce se zbate minute bolţuri le este insuficientă. Klaus Troeger de
ȋn șir. Când măcelarul curăţă camera de la institutul naţional pentru cercetarea cărnii
sângele animalului care curge ȋn valuri, in Kulmbach: ‚ȋnainte de reglementarea UE
nefericitul taur se folosește de ultimele puteri din ianuarie 2001, deci ȋnainte de interzicerea
și ȋncearcă să ajungă cu limba apa folosită metodei de distrugere a măduvei spinale,
pentru curaţarea podelei. Înregistrările au fost mușamalizate probleme cauzate de
atestă fără ȋndoială faptul că: aceste animale aplicarea incorectă a pistolului cu bolţuri ‘.

Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor. 33
În continuare Dr. Kaplan: ‚Am văzut carne vie de vite. Le-am auzit
mugind, când oamenii ȋnfigeau cuţitul și
„O parte dintre noi, am simţit pe pielea ȋncercau să le jupoaie pielea. Mă gândesc
noastră, cât este de dureros atunci cand că este oribil pentru un animal să moară
cineva ne trădează. Poate dura ani până să ne așa puţin câte puţin, ȋn timp ce diverși
revenim din șocul produs de decepţia pe care angajaţi ȋși ȋndeplinesc diferite operaţiuni de
cineva ne-a creat-o, uneori acest șoc poate prelucrare, pe care le au de făcut asupra sa.‘
dura toată viaţa. Dar asta este nimica toată ‚Majoritatea vacilor pe care le suspendă ...,
ȋn comparaţie cu modul ȋn care noi oamenii sunt ȋncă ȋn viaţă. Le despică. Le jupoaie. Sunt
trădăm animalele! Chiar și animalele care ȋntotdeauna ȋncă vii. Picioarele le sunt tăiate.
acum se află ȋn abatoare, au fost probabil, Au ochii larg deschiși și plâng. Ţipă, și poţi
la un moment dat, tratate oarecum bine de vedea, cum ochii aproape le sar de durere din
oameni, niște oameni au avut odată grijă de orbite.‘
ele. Fermierii bio nu contenesc să ne arate ce
‚Un angajat mi-a povestit, cum o vacă care
legatură frumoasă au ei cu animalele, și cât
a rămas blocată cu un picior ȋn podeaua
de bine le tratează. Cunoaștem cu toţii pozele
unei mașini de transport, s-a prăbușit. ‚Cum
cu fermieri care ȋși mângâie ‚plini de iubire‘
ai scos-o vie de acolo?‘ l-am ȋntrebat pe tip:
animalele. Și apoi, aceste animale se trezesc ȋn
‚Oh‘, răspunde el, ‚ne-am dus sub camion și
iad, ȋnconjurate de oameni, care le supun la
i-am tăiat piciorul.‘ Cănd ţi se spune asa ceva,
cele mai monstruoase și mai crude operaţiuni,
ȋntelegi că se ȋntâmplă multe lucruri care
producându-le incredibil de multă suferinţă.
rămân ascunse, de care nimeni nu are habar.‘
Dr. Christane M. Haupt, care și-a făcut
practica de medic veterinar ȋntr-un abator, a ‚Altă dată era un porc viu, care nu făcuse
experimentat această trădare a animalelor, nimic rău, nici măcar nu fugea prin jur. Am
a transmis-o celor care consumă carne – și apucat o ţeavă lungă de 1 metru și l-am lovit
este dărâmată ȋn urma experienţei: ‚Mi-am până a murit.‘
obţinut certificatul și acum voi ȋncerca să uit, ‚Când un porc se ȋmpotrivește și nu vrea să se
ca să pot trăi mai departe. Să lupte alţii acum miște, iei un cârlig pentru agăţat carne și i-l
daca vor, mie, ȋn acea clădire, mi-au luat forţa ȋnfigi ȋn anus. (...) Apoi ȋl tragi ȋnapoi. Tranșezi
și bucuria de a trăi....și mi le-au ȋnlocuit cu un porcul, ȋn timp ce este viu, și deseori cârligul
sentiment nesfârșit de vinovăţie și tristeţe.‘ chiar ȋl omoară.‘

Gail A. Eisnitz arăta ȋn cartea sa ‚Odată am luat un cuţit – era suficient de


‚Slaughterhouse‘, că atrocităţile deja ascuţit – și am retezat nasul unui porc, ca pe
prezentate reprezintă numai vârful o bucată de carne pentru micul dejun. Pentru
icebergului crimelor comise, când ne referim câteva secunde porcul parca ȋnnebunise.
la ce se ȋntâmplă zilnic, ȋn lumea ȋntreagă, Apoi, s-a așezat acolo pur și simplu, stătea
ȋn abatoarele din ţările așa zis ‚civilizate‘. În și părea total tâmpit. Apoi am luat un pumn
documentarea pentru scrierea acestei cărţi, de sare lichidă și i-am aruncat ȋn nas. Acum
autoarea a chestionat lucrători din abatoare, porcul era total ȋnnebunit și ȋși ȋnfigea nasul
ȋnsumând aproape două milioane de ore peste tot prin jur. Am luat mai multă sare și
petrecute ȋn preajma boxelor de sedare. am ȋndesat-o ȋn fundul porcului. Bietul porc
Următoarele pasaje extrase din interviuri nu mai știa acuma, dacă ar trebui să ȋși
cu lucrătorii din abatoare, au fost expuse golească intestinul sau să orbească.‘
publicului de către autoare, la o prezentare a ‚După un timp te desensibilizezi. (...) Când
cărții pe 18. Septembrie 1999: ai un porc viu ..., nu ȋl omori pur și simplu.

34 Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor.
Vrei să ȋi provoci cât mai multă durere. Îl și in produsele lactate puroi, antibiotice
lovești cu putere ȋn trahee, ȋl faci să se ȋnnece sau alte medicamente. Anual vacile sunt
ȋn propriul sânge. (...) Un porc viu se uita la inseminate artificial, de fapt violate, pentru
mine ȋn sus, și eu mi-am luat pur și simplu ca fluxul de lapte să nu se oprească,
cuţitul și (...) i-am scos ochii, ȋn timp ce stătea deoarece vacile produc lapte numai după
acolo. Și porcul acela doar ţipa ȋntr-una.‘“ ce dau naștere unui viţel. După naștere,
mama și copilul sunt separaţi, despărţire
(Sfârșitul citatului din Dr. Kaplan, textul
care provoacă ambilor o traumă dureroasă.
integral și sugestii de materiale gasiţi pe
Datorită instinctelor naturale, această
internet: www.ProVegan.info/aufsatz- verrat,
separare este atât de dureroasă și atât de
Quelle: www.tierrechte-kaplan.org/­
dramatică, ȋncât atât vaca, cât și viţelușul
kompendium/a214.htm)
plâng, mugesc și ţipă zile ȋntregi după ce
Nenumăratele documente și dovezi au fost despărţiţi. Oricum, pentru acești
din filme care atestă torturile aplicate nefericiți viţeluși, suferinţa nu se termină
animalelor, sunt deseori mușamalizate de aici. Viţeii de sex feminin ajung să fie folosiți
către cei care perpetuează aceste violenţe ȋn producţia de lapte, unde le ȋnlocuiesc pe
și de către susţinătorii lor din politică, fiind mamele lor extenuate. Și aceste viţelușe
clasificate drept excepţii și propagând intră ȋn cercul vicios al înseminărilor
ideea că legea de protecţie a animalelor forţate, al deteriorării corporale prin
protejează animalele. Dar adevărul este extracţia intensivă de lapte, nașteri și
exact contrariul. În realitate, legile pentru separări dureroase pe tot timpul scurtei
„protecţia animalelor“ din ȋntreaga lume lor vieţi. Viţeii de sex masculin sunt ţinuţi
sunt doar niște legi pentru „folosirea“- și ȋn niște boxe strâmte și ȋntunecoase, puţin
„exploatarea“- animalelor, sub ale căror mai mari decât corpul lor, și sunt hrăniţi o
prevederi, animalele suferă cumplit, și perioadă pentru a fi folosiţi la producţia de
care servesc doar la legalizarea exploatării carne. Însă, din cauza faptului că se nasc
brutale a animalelor. prea mulţi viţei, deseori aceștia sunt pur și
simplu distruși ȋn așa numitele „abatoare
„Vacile de lapte“, datorită producţiei
Herod“. Aceste atrocități se petrec numai
continue de lapte ajung ȋn scurt timp să
datorită cererii consumatorilor pentru
fie extenuate și atunci când nu mai pot da
lapte și produse lactate, ale căror efecte
suficient lapte sunt trimise la tăiere. În loc
devastatoare asupra sănătăţii umane au
să trăiască apx. 25 – 30 ani, cât este durata
fost ȋntre timp demonstrate de nenumărate
normală de viaţă a unei vaci, „vacile de
studii știinţifice.
lapte“ extenuate de numeroasele nașteri
și de producerea continuă de lapte, sunt O imagine relevantă despre lapte și
„puse pe liber“ după numai 3 – 5 ani. vacile de lapte ȋn acest scurt film:
Deoarece organismul și ugerul acestor www.ProVegan.info/video-milchkuehe
vaci nu au fost create pentru a fi exploatate
într-o măsură atât de intensivă, după Mulţi oameni cunosc cruzimea din
ceva timp apare o inflamație dureroasă industria producătoare de ouă din lumea
a ugerului, cunoascută sub numele de ȋntreagă, chiar și curtea Constituțională
mastită. Această inflamație, fie este tratată Germană a stabilit că tratamentul aplicat
cu antibiotice, fie se soldează cu trimiterea puilor de găină ȋn aceste ferme constituie
vacii respective la abator. De aceea nu cruzime la adresa animalelor. Cu toate
trebuie sa ne mire faptul că există în lapte acestea, cruzimea continuă. Uciderea ȋn

Vegan – Pentru protecţia și d


­ repturile animalelor. 35
masă a puilor nefolositori ȋn industria (care rămân ȋntotdeauna nepedepsite).
ouălelor, prin ȋngropare de vii ȋn terenul Acest lucru trebuie să ȋi fie clar fiecărui
agricol bio, constituie cruzime ȋn mod clar. consumator de produse animale. Până la
urmă și vacile de lapte și puii nefolositori
Scurt film despre ouă: sunt omorâţi ȋn aceleași abatoare, când
www.ProVegan.info/video-eier devin nefolositori și nu mai aduc profit.
Din ouă de găina ies atât pui de sex De aceea, ȋntre consumul de carne și cel
masculin, cât și de sex feminin, ȋnsă numai de lapte sau ouă nu există vreo diferenţă
puii femele vor produce ouă, ceilalţi din punct de vedere etic. Animalele bio
sunt inutili pentru această industrie. Puii sunt omorâte ȋn aceleași abatoare și
masculi, consideraţi „gunoi nefolositor“ sunt supuse aceleiași terori ca toate
vor fi gazaţi sau băgaţi ȋntr-un tocător și animalele măcelărite. Etichetarea cu
tocaţi de vii. Acești puișori nu folosesc nici denumirea Bio a produselor animale, nu
„producţiei de carne de pasăre“, ȋn această reprezintă decât un truc de marketing,
ramură fiind folosite numai anumite rase. folosit pentru a manipula oamenii care
Distrugerea zilnică a puilor de animale au o oarecare compasiune, pentru
este un lucru total obișnuit (și ȋn producţia ca aceștia să consume cu conștiinţa
bio) iar realitatea aceasta se ȋntâmplă sub oarecum ȋmpăcată carne, ouă și lapte.
incidenţa legilor de „protecţie a animalelor“ Așa numitele „legi pentru protecţia
din această lume, deoarece consumatorul animalelor“ sunt un eșec total când este
dorește să consume această bombă de vorba de protecţia animalelor de fermă. În
colesterol care este oul. realitate nu sunt nimic altceva decât niste
legi prin care se protejează animalele de
Nenumărate ȋnregistrări video (publice sau
casă, precum câinii și pisicile. Jurnalistul
cu camera ascunsă) din abatoare și ferme
Ingolf Bossenz spune ȋntr-un articol:
din lumea ȋntreagă dovedesc, că animalele
nu numai că sunt supuse ororilor și „În societatea civilă, protecţia animalelor
torturilor unei exploatări intensive și a unor este clar definită. Cel care ȋși mângâie
omoruri ȋn masă, ci și că sunt șocant de des câinele cu o mâna iar cu cealaltă se
torturate ȋn mod intenţionat, respective ȋndoapă cu un șniţel, ȋntrunește profilul
premeditat, de către angajaţii abatoarelor, ideal al schizofrenicului.“
din motive sadice. Pentru mine ca medic
care posedă cunoștiințe de psihologie, Fiecare consumator decide ȋn fiecare zi
aceste atrocităţi extreme din abatoare la magazin, dacă vrea să sprijine, să inducă
nu sunt surprinzătoare. După evaluarea și să cauzeze, prin achiziţiile sale de carne,
a multor filme și documente, abatorul și pește, lapte, produse lactate, brânză și ouă,
ferma de animale par a fi locul ideal, unde exploatarea extrem de brutală, torturarea
pot fi puse în practică perversiuni sadice fără milă și uciderea animalelor.

Foarte recomandate pentru studii viitoare:


• „Food Revolution, Ernährung – • „Earthlings“ un film documentar impresionant
Der Weg zu einem gesunden Leben in einer despre situaţia animalelor cu Joaquin Phoenix
pe post de narator:
gesunden Welt“, von John Robbins (in deutscher
• Versiunea ȋn limba engleză:
Sprache), Hans-Nietsch-Verlag, ISBN 3-034647- www.ProVegan.info/video-earthlings-en
50-2, Ein fantastisches Buch – sehr zu empfehlen! • Versiunea ȋn limba germană:
www.ProVegan.info/video-earthlings-de

36 Vegan – Pentru protecţia și drepturile animalelor.


Vegan
Pentru climă-și
Protecţia mediului
Geniul secolului 20, Albert Einstein, spunea: „Nimic
nu va spori mai mult starea de sănătate a omului
și șansele supravieţuirii sale pe Pământ ca trecerea
la o alimentaţie vegetariană.“ Dacă Einstein ar fi
dispus de cunoștiinţele stiinţifice actuale, afirmaţia
sa ar fi fost cu siguranţă ușor modificată: „Nimic
nu va spori mai mult starea de sănătate a omului și
șansele supravieţuirii sale pe Pământ ca trecerea la
o alimentaţie vegană.“
Einstein a mai afirmat și următoarele: „Două lucruri sunt infinite: Universul și
prostia omenească. Însă de Univers nu sunt chiar sigur.“ Şi tocmai de aceea,
supravieţuirea pe Pământ este ȋn mare pericol.

Vegan – Pentru climă-și Protecţia mediului. 37


„Creșterea animalelor de consum“ și general al Naţiunilor Unite. (la 23.09.2014
producţia de carne și lapte au ca rezultat ȋn deschiderea summitului ONU din New
mai multe emisii de gaze cu efect de seră, York pentru schimbările climatice)
precum metanul și dioxidul de carbon Încă din 2006, Organizația Naţiunilor Unite
CO2, decât ȋntregul trafic global combinat pentru alimentaţie și agricultură (FAO –
(autoturisme, camioane, vapoare, avioane) UN Food and Agriculture Organization) a
și decât ȋntreaga industrie mondială, stabilit printr-un studiu faptul că industria
de aceea reprezintă principala cauză a „ animalelor de consum“ este responsabilă
ȋncălzirii globale și deci a unei catastrofe pentru 18 % din totalul gazelor cu efect de
climatice. Pădurile tropicale, atât de seră din lumea ȋntreagă, deci mai mult
importante pentru stabilizarea climei decât gazele cu efect de seră rezultate din
globale, sunt defrișate pentru a crea traficul global al automobilelor, trenurilor,
pajiști pentru „animalele de consum“ vapoarelor și avioanelor ȋmpreună.
și pentru producţia de furaje necesare
hranei acestora. „Plămânul verde“ al Sursa: FAO (2006), Livestock’s Long
mamei Pământ este distrus cu o rată Shadow http://www.fao.org/docrep/010/
nemaiȋntâlnită până acum. a0701e/a0701e00.HTM

Chiar Agenţia Federală Germană pentru Din discuţii personale cu angajaţi ai


Protecţia Mediului a făcut apel la organizaţiilor ONU, ȋmi este cunoscut faptul
consmatori, pentru a adopta o atitudine că datorită acestui studiu, au fost exercitate
responsabilă relativ la climă și pentru presiuni considerabile de către administraţii
limitarea consumului de carne. În ziarul guvernamentale și lobbiști ai industriei
„Berliner Zeitung“ șeful administraţiei Prof. animale asupra FAO. Cel mai probabil, din
Dr. Andreas Troge afirma: „ar trebui să ne re- această cauză nu au fost introduși ȋn acest
considerăm consumul crescut de carne.“ Acest studiu toţi factorii care conduc ȋn mare
lucru va aduce beneficii nu numai sănătăţii, măsură la contribuţia creșterii animalelor
ci și climei. „Şi această reconsiderare chiar de consum asupra ȋncălzirii globale a climei.
nu ȋnseamnă scăderea calităţii vieţii“, a spus În 21.10.2009, renumitul institut
președintele pentru protecţia mediului. WorldWatch a stabilit printr-un
Președintele Organizaţiei Naţiunilor Unite studiu, că cifrele prezentate de către
„Intergovernmental Panel on Climate Naţiunile Unite, respectiv de către
Change“ (IPCC), câștigător al premiului FAO, sunt prea mici, deoarece ȋn
Nobel pentru pace, Rajendra Pachauri, a acest studiu al FAO nu au fost luaţi
făcut apel la consumatori, să mănânce mai ȋn considerare mulţi factori și efecte
puţină carne, deoarece consumul de carne ale creșterii „ animalelor de consum“.
este un obicei foarte dăunator climei. El a Potrivit acestui institut, consumul
făcut referire la studii, care arată că pentru de carne, lapte, pește și ouă este
producţia 1 kg de carne rezultă emisii de responsabil pentru cel putin 51 % din
ordinul a 36,4 kg CO2 . emisiile mondiale de gaze cu efect de
„Pierderile omenești, costurile seră cauzate de oameni!
economice și ecologice ale schimbărilor Sursa: WorldWatch (2009) http://www.
climatice ȋn curând nu vor mai putea fi worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20
suportate.“ Ban Ki Moon, secretarul and%20Climate%20Change.pdf

38 Vegan – Pentru climă-și Protecţia mediului.


În această situaţie, este șocantă atât plăcerea personală egoistă pentru gustul
influenţa extremă a creșterii animalelor unor alimente este mai importantă
asupra schimbărilor climatice, dar și decât integritatea Pământului și binele
faptul că ȋn aproape toate declaraţiile, generaţiilor viitoare. Prin urmare, ar
prezentările și discuţiile-TV pe această trebui ca fiecare dintre noi să ne punem
temă, cauza principală a schimbărilor ȋntrebarea, dacă suntem părtași la acest
climatice, adică consumul de produse dezastru, sau nu.
animale, este ţinută sub tăcere. Având ȋn Oceanele planetei sunt tot mai mult golite
vedere faptul că aproape toţi cercetătorii, de pești, ceea ce conduce de asemenea la
politicienii și jurnaliștii mănâncă produse o catastrofă ecologică. Populaţiile multor
animale, aceștia nu ȋndrăznesc să abordeze specii de pești sunt ȋn prag de colaps,
principala cauză a schimbării climatice. oceanele sunt folosite ȋn mare măsură ca
Dacă ar divulga această cauză principală, și loc de aruncat gunoiul pentru chimicale
atunci acești cercetători, jurnaliști sau și plastic. O mare parte din pești este
politicieni, ori ar fi obligaţi să ȋși schimbe infestată cu substanţe toxice, ceea ce face
obiceiurile alimentare și să devină vegani consumul de pește să prezinte un risc
(ceea ce nu vor), ori ar continua să consume enorm pentru sănătatea umană.
produse animale, și atunci ar apărea ȋn
Având ȋn vedere aceste lucruri, devine
public ca niște ipocriţi, care nu fac ceea ce
tot mai evident faptul că scepticismul lui
recomandă altora.
Albert Einstein ȋn evaluarea inteligenţei
Toţi cei implicaţi prezintă un show umane era absolut justificat. Situaţia
dezgustător, ȋn care se arată extrem aceasta, este atât de dramatică, se poate
de ȋngrijoraţi de efectele catastrofale spune chiar perversă, pentru că oamenii,
ale schimbării climei, ȋn realitate ȋnsă prin consumul de produse animale nu
aceștia formează un grup, care nu vrea numai că dăunează propriei sănătăţi,
să renunţe la produsele animale, chiar cu exploatează ȋn mod brutal animalele și
preţul plătit de ȋntreaga planetă, și care ţin cauzează ȋnfometarea și moartea multor
secret adevărul despre cauzele majore ale adulţi și copii din ţările sărace, dar distrug
schimbărilor climatice. Acești indivizi știu masiv și mediul ȋnconjurător care este
că cel mai probabil, nu ei personal se vor absolut necesar pentru supravieţuirea pe
confrunta cu efectele acestor schimbări, ci Pământ. Oamenii taie craca pe care stau
ȋn primul rând ţările sărace, cu grad redus nu numai ei ȋnșiși, ci și copii și nepoţii lor.
de dezvoltare și apoi generaţiile următoare.
Fiecare consumator, decide ȋn fiecare
Întreaga politică pentru protejarea climei
zi, atunci când ȋși face cumpărăturile, dacă
este o reprezentaţie falsă, un show fără
vrea să participe, prin deciziile sale de a
efect real, deoarece fără a lupta ȋmpotriva
consuma produse animale, la distrugerea
cauzei principale, schimbările climatice
mediului ȋnconjurător, dacă vrea să susţină
catastrofale nu vor putea fi oprite.
și să contribuie la ȋnrăutăţirea schimbărilor
Să fim realiști. Pământul va fi distrus climatice și deci la distrugerea ȋntregii
deoarece pentru majoritatea oamenilor, planete.

Recomandări pentru studii viitoare:


• 
Food Revolution – Drumul către o viaţă Hans-Nietsch-Verlag, ISBN 3-034647-50-2
sănătoasă ȋntr-o lume sănătoasă, de John O carte fantastică – foarte recomandată!

Robbins (ȋn limba engleză)

Vegan – Pentru climă-și Protecţia mediului. 39


Vegan
Motivul religios
Următorul text este destinat numai celor care cred ȋntr-un Dumnezeu,
independent de religie. Deoarece se referă la credinţele pe care majoritatea
religiilor le au ȋn comun, este aplicabil credincioșilor tuturor religiilor.

Conform credinţelor tuturor religiilor, … că animalele, pe care El le-a creat ca fiind


Dumnezeu a creat lumea, oamenii și creaturile Domnului sunt exploatate și
animalele. Dumnezeu i-a dăruit omului torturate?
corpul său, spiritul și sănătatea. Dumnezeu
Toate aceste lucruri se ȋntamplă datorită
a creat un mediu intact, ȋn care trăiau și
consumului de carne, lapte, brânză, ouă și
animalele.
alte produse de origine animală. Cei care
Vă puteţi imagina vreodată, că Dumnezeu consumă aceste produse iau parte la un
ar vrea să vadă … sistem, care lezează și distruge Creaţia
… creaţia sa abuzată și distrusă printr-un Domnului. De notat că această participare
gigantic ospăț decadent? este acum conștientă, cei care acceptă
… că omul ȋși ruinează sănătatea primită ȋn această participare, o fac cunoscând ȋn
dar printr-o alimentaţie total distructivă? totalitate implicaţiile și ignorând faptele
… că oamenii din ţări dezvoltate ȋi privează pe care această broșura le arată.
pe ceilalţi semeni ai săi din Lumea a Un credincios care nu respectă
Treia de hrană, lăsându-i să sufere de Creaţia Domnului și chiar participă la
foame, și ȋn schimb, folosește hrana torturarea și distrugerea ei, este foarte
acestora pentru creșterea așa ziselor probabil că va suferi consecinţele
„animale de consum“, pentru că poftele eterne ale faptelor sale, atunci când
sale egoiste valorează mai mult pentru va da ochii cu Creatorul său, după
ei decât viaţa unui om? terminarea scurtei sale vieţi. Există
… că oamenii distrug mediul ȋnconjurător oare vreo delicatesă care să merite
și cauzează o catastrofă climatică? toate acestea?

40 Vegan – Motivul religios.


Cuvânt de ȋncheiere al
autorului
Luând în considerare aceste lucruri, sfârșitul filmului documentar„Earthlings“
ramâi șocat ȋn fața apucăturilor diabolice, spunea referitor la crimele ilustrate:
ignoranţei, prostiei și egoismului
„Torturarea și uciderea sistematică a
omenirii. Simt durere insuportabilă și fiinţelor simţitoare ne arată cel mai josnic
compasiune nesfârșită pentru cele mai nivel de degradare, pe care omenirea ȋl
vulnerabile ființe – copii ȋnfometaţi și poate atinge.“ („The systematic torture
animalele torturate și ucise cu cea and killing of sentient beings show us
mai mare cruzime – ființe care lipsite what is the lowest point of debasement
de apărare, sunt puse fără încetare la mankind can reach.“) Referitor la afirmaţia
dispoziția oamenilor și supuse actelor lui Isaac Bashevis Singer, câștigător al
criminale ale acestoora. Zilnic oscilez ȋntre premiului Nobel pentru Literatură, am
neînțelegere, furie, tristeţe și neajutorare ajuns de mult la convingerea că este cinism
atunci când sunt confruntat cu aceste ceea ce oamenii denumesc așa numita
crime cotidiene. Însă, nu vreau și nu pot „demnitate umană“ și așa zisul „umanism“
să ȋntorc privirea, să mă uit ȋn altă parte, ȋn modul ȋn care se poartă cu animalele.
așa cum fac majoritatea celor pe care nu ȋi Eu spun: „Plata pentru torturarea și
interesează suferinţa din spatele zidurilor uciderea fiinţelor simţitoare arată cel
fermelor și abatoarelor. Detest activităţile mai josnic nivel al degradării pe care un
criminale, care fac ca apx. 40.000 de copii consumator ȋl poate atinge.“
să moară zilnic din cauze de ȋnfometare și
Deveniţi vegan. Este ușor. Trebuie doar
subnutriţie, deoarece cu hrana vegetală
să vă schimbaţi obiceiurile. Este cea mai
care există din abundenţă, sunt hrănite
eficientă metodă, prin care ȋn mod pașnic,
mai degrabă animale chinuite, pentru
puteţi contribui la salvarea climei, a
a obţine carne, lapte și ouă. Cu aceste
mediului, animalelor, oamenilor și propriei
produse animale, cetăţenii prosperi ȋși
sănătăţi.
hrănesc bolile la fel de prospere, pentru a
căror rezolvare, ca un apogeu al lipsei de
moralitate, industria sănătăţii efectuează
teste barbare pe animale, ale căror
rezultate sunt aproape ȋntotdeauna inutile.
Sunt de acord cu Joaquin Phoenix, care la Dr. med. Ernst Walter Henrich

Vegan – Cuvânt de ȋncheiere al autorului. 41


Notă legală

Vegan – O recomandare medicală pentru cea mai sănătoasă dietă cu efecte pozitive asupra
protecţiei mediului și a evoluţiei climatice, asupra drepturilor animalelor și oamenilor.

Editor: Dr. med. Henrich ProVegan Stiftung (acceptat ca material informativ non profit )
Autor: Dr. med. Ernst Walter Henrich
Internet: www.ProVegan.info, E-Mail: info@ProVegan.info
Editie 02/2015

Sursa pozelor:
© Fotolia.com: soupstock, olly
© iStockphoto.com: bluebird13, theo_stock, Vladimir Maravic, Николай Григорьев, loops7, Carey Hope, Chris Schmidt,
Mayumi Terao
© PETA Deutschland e.V.
CDC/Dr. Lyle Conrad

42
Nebunie camuflată sub denumirea de normalitate
Consum de carne, lapte, brânză și ouă

Boli Creșterea datorită Macelarire 50 % din recolta Creșterea Producția


cum ar fi cancer, animalelor de produselor industriala globala de grâne și animalelor de a 1 kg de carne
90 % din recolta
infarct miocardic, fermă animale oameni partial consum este necesită
globala de soia sunt
tensiune crescută, cu tortura bolnavi și fara sedare folosite pentru cu cel puțin ca. 10-20 tone
diabet, si atrocitatile suferinzi si deseori cu creșterea 51 % cel mai mare apa, cantități
obezitate, aferente esuarea sedarii animalelor producător de gaze de șlam, care
Alzheimer, cu efect de seră infestează solul
demență, dăunatoare climei și polueaza apa
Testari pe animale, 1.000.000.000
accident cerebral potabilă
făra sens oameni suferă de
vascular
care nu pot fi foame, în fi ecare
etc.
aplicate zi mor apx. 6.000 –
oamenilor 43.000 copii de
foame

Oameni suferinzi Copii și adulți care Distrugerea


Animale suferinde
și bolnavi mor de foame mediului

Catastrofă climaterică,
Animale suferinde
Animale suferinde mediu distrus,
și bolnave
extincția speciilor

Recomandarea medicului
Trăiți sănătos vegan și savurați!
Dr. med. Ernst Walter Henrich www.ProVegan.info
Vegan
Dr. med. Ernst Walter Henrich

Cea mai sănătoasă alimentație


și efectele sale asupra climei, mediului, drepturilor
animalelor și omului

Noutăţi importante și informaţii valoroase pe


tema alimentaţiei vegane găsiţi pe

www.ProVegan.info

S-ar putea să vă placă și