Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

1.Prezentarea societatii

1.1. Scurt istoric…………………………………………………………….2


1.2. Produsele comercializate de societate………………………………….6
1.3. Principalii furnizori ai societatii……………………………………....18
1.4. Principalii clienti ai societatii………………………………………....20
1.5. Dinamica vanzarilor…………………………………………………...23
1.6. Programul informatic folosit de societate……………………………..24

2.Obiectivele, metodele şi instrumentele analizei economico-financiare

2.1. Obiectivele şi tipologia analizei economico-financiare.........................27


2.1.1. Necesitatea analizei economico – financiare si functiile indeplinite de
aceasta...........................................................................................................27
2.1.2. Tipologia analizei economico-financiare............................................29

2.2. Metode şi tehnici ale analizei economico-financiare.............................31


2.2.1. Metodele calitative utilizate în analiza economico-financiară............32
2.2.2. Metode cantitative utilizate în analiza economico-financiară.............33

2.3. Sistemul de informaţii – premisă a efectuării analizei


economico – financiare..........................................................................39
2.3.1. Sursele sistemului de informaţii şi tipologia informaţiilor..................39
2.3.2. Principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească
informaţiile pentru a fi folosite în procesul managerial.....................40

3.Analiza mediului concurenţial

3.1. Consideraţii generale cu privire la relaţia firme-mediul


ambiant……………………………………………………………………..43

3.2. Cercetarea mediului concurenţial. Analiza cotei parte de piaţă……….46

3.3. Analiza poziţiei firmelor concurente…………………………………..49


3.3.1. Ciclul de viaţă al firmei şi principalii factori care condiţionează
poziţia unei firme în sistemul concurenţial...........................................49
3.3.2. Analiza structurii şi a contextului sistemului concurenţial.................53

4. Diagnostic comercial si financiar


4.1. Necesitatea si rolul diagnosticului comercial si economico – financiar in
procesul decizional.......................................................................................57
4.2. Diagnosticul comercial .........................................................................59
4.3. Analiza ratelor de structura patrimoniala.............................................. 64
4.3.1. Analiza ratelor de structura a activelor...............................................64
4.3.2. Analiza ratelor de structura a pasivului...............................................67
4.3.3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune........................................70
4.4. Analiza echilibrului financiar.................................................................72
4.5. Analiza lichiditatii societatii...................................................................75
4.6. Analiza ratelor de gestiune.....................................................................76
4.7. Analiza ratelor de rentabilitate...............................................................79
4.8. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare.....................................81
4.9. Analiza riscului de faliment...................................................................83

5. Concluzii si propuneri

5.1. Puncte tari si puncte slabe .....................................................................86


5.1.1. Puncte tari............................................................................................86
5.1.2. Puncte slabe.........................................................................................87
5.2. Amenintari si oportunitati .....................................................................87
5.2.1. Oportunitati.........................................................................................87
5.2.2. Amenintari potentiale..........................................................................88
5.3. Concluzii si considerente privind imbunatatirea activitatii ………… 89