Sunteți pe pagina 1din 2

Scenariul Lecţiei

Nr. Etapele lecţiei Obiective Abordări de Strategii didactice Tehnici de


operaţionale conţinut Activităţi didactice Metode şi evaluare Timp
mijloace
1. -să se posede diferite Elevul demonstrează -Reflecţia despre Claritatea
Evocare (moment haşuri, gama A-dur,exerciţii muzică Conversţie interpretării.Folosirea
organizatoric,verificar -să însuşească structura pentru poziţie şi -interpretarea Exerciţiu adecvată a mijloacelor
ea lucrului realizat pe creaţiei,interpretarea exercţii practice tehnica Comparaţie de expresivitate
acasă) corectă a diferitor pentru emiterea -dezvoltarea muzicală. 10
tempouri. sunetului. agilităţii degetelor
-realizarea
nuanţelor
dianamice
2. -să interpreteze lucrarea Elevul interpretează Caracterizarea şi Analiza,sinte Capacitatea de
conform imaginii programul studiat: analiza za,discuţie- reprezentare
Realizarea muzical-artistice; Studiu Diuvernua. muzicii.Interpretare dialog,explic imagistică a
sensului(conţinutul -Emiterea Se analizează a artistică.Reflexia aţie,povestire muzicii.Activismul,spi
specific al lecţiei) sunetului,coordonarea stilistic interpretativ despre a,descrierea,d ritul de
mişcărilor libere a studiu și se atrage muzică.Audiţia emonstrarea. observaţie,gustul 10
ambelor mîini. atenţia asupra muzicii în original. estetic,deprinderile
caracterului şi interpretative.
tempoului.
3. Să interpreteze piesele Elevul interpretează Interpretarea Sinteza Capacitatea de
expresiv,respectînd Variatiuni “Ianca” artistică,însuşirea muzicală, interpretare integral şi
Reflexie dezvoltarea (I.Dubega),se atrage cunoştinţelor Conversarea, redarea adecvată a 22
dramatică.Să analizeze atenţia la muzicale şi despre Explicarea, mesajului artistic.
şi să interpreteze corect autocontrolul muzică.Citirea la Generalizarea
piesa la prima vedere. emoţional,schimbul prima vedere. Concluzia.
coerent al foiului.
”Hora de concert”
(P.Balan)
Respectarea
corelaţiei
tempourilor în
diferite
creaţii.Lucrul pe
compartimente
asupra
tempoului.Analizeaz
ă şi interpretează
piesa la prima
vedere.
4. De interpretat piesele De învăţat mai bine De apreciat propria
expresiv,tehnic,respectî locurile dificile din interpretare din
Lucrul pentru acasă nd nuanţele textul muzical. perspectiva 3
dinamice,stilul,limbajul corectitudinii
muzical. tehnico-artistice.

S-ar putea să vă placă și