Sunteți pe pagina 1din 5

COMUNA CORNESTI

-CLUJ-

Student: Dina Madalina Maria Claudia


MAT, ANUL I
I. ASEZARE
Este situată la poalele sudice ale Dealului Bobâlna de 693 m altitudine, pe râul
Lujerdiu, la vest de orașul Gherla.

II. INFRASTRUCTURA SOCIALA


Comuna are în componență 9 sate și un număr de 1809 locuitori cu vârsta
cuprinsă între 0-94 ani. În ultimii ani a avut loc o diminuare a diminuare a numărului
de locuitori datorită în principal sporului natural și fenomenului de migrare spre
centrele urbane sau spre străinătate. Pe raza comunei nu există centre de asistență
pentru bătrâni și copii.

In localitatea Cornesti, din noiembrie 2006 functioneaza Centrul Cultural Sportiv si


de informare PAPI, dotat cu mobilier nou, sistem informatizat si internet

III. INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA


Comuna beneficiaza de energie electrica, cazuri izolate de centrale termice cu
combustibil solid, exista retea de telefonie fixa, sisteme de televiziune prin satelit, iar
din luna iulie 2009 beneficiaza de sistem de salubrizare.

IV. ECONOMIA
Pe raza comunei funcționează învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Prin dezvoltarea economiei in aceasta comuna se doreste intoarcerea tinerilor


plecati la lucru in strainatate. Din totalul populatiei, majoritatatea este inactiva
deoarece media de varsta este de peste 65 de ani.

Din totalul suprafeţei de 3480 ha teren arabil suprafaţa cultivată în prezent este
de 25 % , respectiv 870 ha . Solurile predominante în zonă sunt soluri grele de
pădure , culturile în zona fiind predominant reprezentate prin ovăz , secară , grâu -
pentru cele de toamnă , orz de primăvară, porumb , cartof - pentru culturile de
primăvară.
Creşterea animalelor reprezinta îndeletnicirea de bază în zonă , respectiv taurine
şi ovine . Suprafaţa medie de teren agricol deţinută pe localnic este de aproximativ 3
ha.

In zonă există 5 centre de colectare a laptelui , produs care se vinde pentru


prelucrare la unităţile de procesare din judeţ . De asemenea, în zonă există peste
120 ha livezi de pruni din care se obţine prin prelucrare produsul tradiţional - ţuica de
prune de pe Valea Lujerdiului.
V. TURISMUL

Obiective turistice:

Comuna Corneşti prezintă un potenţial turistic , reprezentat prin monumente


istorice , arhitecturale de o deosebită valoare istorică , obiceiuri gastronomice şi
tradiţii populare care îmbracă forme aparte , manifestări artistice şi culturale.

Poziţia geografică a comunei favorizează dezvoltarea turismului prin


diversitatea peisajului.

Principalul obiectiv turistic al comunei este Monumentul ridicat în cinstea


ţăranilor Răsculaţi de la Bobîlna în anul 1437 " .

Ca monumente istorice putem enumera :

 Biserica Ortodoxă ( Biserica Voievodală) din localitatea Lujerdiu ctitorită de


Voievodul Mihai Viteazul , purtând hramul „ Sf. Arhangeli Mihail și Gavril ” sec.
XVI-lea
 Biserica Reformată din localitatea Tiocu de Jos cu clopotnița de lemn sec.
XVIII- lea

 Biserica de lemn din localitatea Tioltiur secc. XVIII- lea


 Biserica Reformată din loc. Stoiana, sec. XV- lea

 Biserica Reformată din loc. Tiocu de Sus sec. XIII – XV lea

S-ar putea să vă placă și