Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 17.12.

2013
Grupa: Mijlocie ,,B”
Educatoare:
Tema anuală de studiu: ,,Iarna –anotimpul bucuriei”
Subtema: ,,Moş Crăciun la grădiniţă’’
Domeniul : Estetic şi creativ
Denumirea activităţii: ,,Bradul împodobit”
Categoria de activitate: Educaţie artistico-plasticǎ (DEC)
Forma de realizare: picturǎ
de priceperi şi deprinderi
Scopul activitatii: Consolidarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare prin
tehnica picturii cu o temă dată, cu diferite materiale de lucru-acuarele.

Obiective operationale:
- sǎ denumeascǎ materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie (coli de
hârtie, acuarele, şervetele, pensule, pahare cu apǎ);
- să spună ce culori trebuie folosite pentru realizarea lucrării;
- sǎ realizeze lucrarea utilizând corect tehnica picturii cu acuarele, respectând
cerinţele;
- sǎ aplice corect culoarea cu pensula, pe suprafaţa datǎ, respectând indicaţiile primite;
- sǎ-şi exprime opinia faţǎ de lucrarea proprie şi a colegilor, motivându-şi pǎrerea.

Strategii didactice:
a)Metode si procedee:
M1 –conversaţia
M2- observaţia
M2 – explicaţia
M3 – demonstraţia
M4 – exerciţiul
M5 – munca independentǎ
M6 – turul galeriei
C1- surpriza
C2-aplauze
C3-jocul

b)Materiale si mijloace auxiliare:


m 1:- modelul educatoarei, fişă cu ghicitori;
m 2:- material de lucru pentru copii: coală albă, pe a cǎrei suprafaţǎ este imprimat
un brad, acuarele, pahare cu apǎ, şerveţele;
m 3:- Brad-jucărie,calculator , casetă cu colinde.

c)Forma de organizare: frontal, individual


Resurse umane, temporale si bibliografice:
o Umane:practicanta şi copiii din grupă.
o Temporale: 20 -25 minute
o Bibliografice:
• Botez S., Sǎlǎvǎstru D., „Atlas cu elemente de limbaj plastic:
îndrumǎtor pentru educatoare”, Ed. Aramis Print, Bucureşti, 2007
• „Programa acivitǎţilor instructiv- educative în grǎdinţa de
copii”,(2005), Ed. V&I Integral, Bucuresti

Desfǎşurarea activitǎţii

Nr. SECVENŢELE CONŢINUTUL ŞTIINTIFIC STRATEGII EVALUARE


crt. ACTIVITĂŢII DIDACTICE ( instrumente
şi indicatori)
1. Moment Voi asigura condiţiile optime
organizatoric pentru buna desfǎşurare a
activitǎţii: Observarea
- aerisirea sǎlii de grupǎ; comporta-
- aranjarea mobilierului şi mentului
distribuirea materialului copiilor
didactic;
- intrarea ordonatǎ a copiilor
în sala de grupa.
2. Captarea Se va purta o scurtǎ discuţie
atenţiei despre împodobirea brăduţului. M1 Evaluare
Le voi spune câteva ghicitori M2 oralǎ
despre brad. (ANEXA 1)
Prin procedeul surpriză, un copil Observarea
va scoate din cutia fermecată un comporta-
brad jucărie. Îl voi prezenta apoi mentului
copiilor şi vom discuta despre copiilor
cum este şi pe unde creşte.

3. Enuntarea ,,Brăduţul este necăjit că nu are Observarea


temei si a globuri şi ghirlande şi aşa nu va comporta-
obiectivelor ajunge niciodată să decoreze o M2 mentului
casă, de Crăciun. copiilor
Doriţi să-i facem noi o surpriză,
până când se înveseleşte el, că e
tare supărat. Haideţi , atunci să
pictăm ramurile, ca să vadă cum
sunt ele şi să-l decorăm cu multe
ghirlande şi globuleţe. Uite-aşa!!!
Voi arăta modul de realizare.
-Deci, azi la activitate noi vom
picta cu acuarele şi cu ajutorul
pensulelor, cetina bradului şi
podoabele sale.” (ANEXA 2)
Voi repeta tema activitǎţii cu
2-3 copii pentru fixarea ei.

Voi realiza cu copiii câteva Stimulare


5. Executarea exerciţii de încǎlzire a M4 verbala
temei de cǎtre muşchilor mici ai mâinilor:
copii „închidem şi deschidem pumnii”,
„ învârtim morişca”, „batem
palmele sus”, ”cântăm la pian”,
etc.
Urez copiilor „Spor la lucru!” Analiza
dupǎ care se va trece la realizarea acţiunilor
temei de cǎtre copii.(pe fond
muzical)
Voi supraveghea îndeaproape
activitatea copiilor, voi trece pe
rând, pe la fiecare copil şi voi da
explicaţii suplimentare şi ajutorul
necesar, acolo unde este nevoie.
Voi da preavizul de terminare a
lucrărilor, apoi de terminare a
acestora.
6. Evaluarea Împreună cu brăduţul se va Evaluare
performanţei trece pe la expoziţia cu lucrările M1 prin
copiilor. Acesta se va mira de M6 expoziţie
felul cum arată ornamentele şi-şi
va exprima dorinţa de a ajunge Aprecieri
împodobit, să poată decora o casă verbale
de Crăciun.
O voi face prin aprecieri verbale
privind modul de realizare al
temei, cu ajutorul bradului.
Vor fi antrenaţi şi copiii în
analiza lucrǎrilor proprii şi ale
colegilor. M6 Auto
evaluare
Cei care au lucrat corect,
frumos şi ordonat vor fi aplaudaţi
şi vor primi o surpriză adusă de
brăduţ.
7. Încheierea Voi face aprecieri asupra
activitatii comportamentului copiilor pe M1 Aprecieri
parcursul activitǎţii. verbale
Copiii vor cânta un cântecel M3
despre brăduţ.
ANEXA 1
GHICI, GHICITOAREA MEA

,,Iarna-n frig, vara la soare,


Neschimbat e la culoare!”

,,Sus pe coama munţilor,


Munţilor, cărunţilor,
Stă voinicul cel ţepos
Veşnic verde şi frumos.”

,,E copac frumos, iubit,


De Moş Crăciun împodobit.”
NUME:……………………….. DATA:

ANEXA 2

DEC: “BRADUL ÎMPODOBIT”


(pictură)