Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘA INDIVIDUALĂ DE OBSERVARE A PREȘCOLARULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE COPILULUI:______________________________________


CODUL NUMERIC PERSONAL AL COPILULUI:________________________________
GRUPA: _________________________________________
ANUL ȘCOLAR: ________________________________
1. DATE BIOGRAFICE DESPRE COPIL:
Data și locul nașterii:_______________________________________________________
Domiciliul stabil:__________________________________________________________
2. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE:
a) Boli ale copilăriei:____________________
b) Alergii:_____________________________
c) Starea generală a sănătății: Foarte bună
Bună
Stisfăcătoare

3. DATE PRIVIND MEDIUL FAMILIAL:


Date personale despre familie:
FAMILIA Numele și prenumele Pregătirea Profesiunea Locul de muncă
școlară Funcția
TATA
MAMA
FRAȚI 1................................................................
2................................................................
3.................................................................

Structura familiei:
Tipul familiei: normală , părinți adoptivi ,, monoparentală , părinți despărțiți , părinți decedați
Rude cu care mai locuiește copilul_______________________________________________________
Cine se ocupă mai mult de educația copilului________________________________________________
Copilul relaționează mai bine cu: mama , tata , frați , bunici , educatoare , prieteni

Atmosfera în familie Confortul asigurat copilului în familie Manifestă teamă faţă de ceva ?

Relaţii în familie: -are camera lui -animale


- înţelegere -are condiţii de igienă personală -păsări
-conflicte/ dezacorduri -desfăşoară activităţi împreună cu părinţii - -persoane străine
-divorţ -are responsabilităţi în familie -mijloace de locomoţie
( se bifează doar ce corespunde) -aparate electrocasnice
Climat afectiv şi educative: Când şi-a spus prima dată eu? Cum se manifestă în prezenţa unor
iubire , autoritate , interes 1 an persoane străine?
răsfăț , disciplină , pedeapsă 2 ani sociabil
responsabilitate , agresivitate , 3 ani plânge
libertate 4 ani se ascunde
este timid
tace
4. ASPECTE ALE INTEGRĂRII LA GRUPĂ ŞI SOCIO-AFECTIVE:
- participă cu interes la activități, este activ, atent;
- este atent, dar aşteaptă să fie solicitat;
- este neatent, cu atenţie perturbată labilă;
- este inactiv, pasiv, plictisit, apatic.

5. CONDUITA ÎN GRUP:
- este comunicativ, sociabil, execută cu interes sarcinile date, participă necondiţionat la viaţa grupului, bun organizator;
- se integrează, aderă la grup, dar este lipsit de iniţiativă, este un bun executant dacă este solicitat;
- este retras, rezervat, interiorizat, nu caută contactele cu membrii grupului, se automarginalizează.
OBSERVAȚII CURENTE PE TOATĂ PERIOADA FRECVENTĂRII GRUPEI _________
DATA CONTEXTUL OBSERVĂRII – PREZENTAREA EVENIMENTULUI / INTERPRETAREA
TOATE ACTIVITĂȚILE DE OBSERVAȚIILE ZILNICE /INTERVENȚIA
ÎNVĂȚARE (ADP, ALA, ADE) EDUCATOAREI

S-ar putea să vă placă și