Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor Blaga Mirela-Gabriela

ALGEBRĂ clasa a XI-a


1.Permutări
Nr.crt. Teorie Exemple
1. Permutare
1 2 3 1 2 3 4 5
= … ∈ , = ∈
3 5 4 2 1

= 1, , i=1,
2. Numărul permutărilor este | | = 5! = 120, adică sunt 120 de permutări
| | = !. formate cu numerele 1, 2, 3, 4, 5.
3. Compunerea/ înmulţirea 1 2 3 4 1 2 3 4
Fie = şi = .
permutărilor 3 1 4 2 2 4 3 1
Calculaţi și .
( ,∙) este grup
1) înmulţirea este asociativă, Înmulţirea se face de la dreapta la stânga, adică
2) e este element neutru, pornim de la a doua permutare: lui 1 îi corespunde 2
3) orice permutare este şi lui 2 din prima permutare îi corespunde 1, deci la
inversabilă. produs sub 1 pun 1, astfel
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
= = ,
3 1 4 2 2 4 3 1 1 2 4 3
Permutarea identică este 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 = = .
= … ∈ . 2 4 3 1 3 1 4 2 3 2 1 4
1 2 3
Observaţie: Înmulţirea permutărilor, în general, nu
este comutativă, adică ≠ .
4. Ordinul permutării este cel mai 1 2 3 4
Fie = . Aflați ordinul permutării.
mic număr natural k, pentru care 3 1 4 2
= .
Calculăm
1 2 3 4 1 2 3 4
= ∙ = =
3 1 4 2 3 1 4 2
1 2 3 4
≠ ,
4 3 2 1
Calculăm
1 2 3 4 1 2 3 4
= ∙ = =
4 3 2 1 3 1 4 2
1 2 3 4
≠ ,
2 4 1 3
Calculăm
1 2 3 4 1 2 3 4
= ∙ = =
2 4 1 3 3 1 4 2
1 2 3 4
= ,
1 2 3 4
Atunci ordinul permutării este 4.
5. Numărul inversiunilor, notat 1 2 3 4 1 2 3 4
Fie = şi = .
( ) este suma inversiunilor 3 1 4 2 2 4 3 1
permutării. Perechea ordonată Calculaţi ( ) și ( ).
( , ), 1 ≤ < ≤ se numeşte
( ) =2+0+1 =3
o inversiune a lui
1 2 ca 3 de pe linia a doua sunt mai mici două numere
= . . . . ∈ după el, ca 1 nu este niciunul, iar ca 4 doar un
dacă > . element.

( )= 1+2+1 = 4

1
Profesor Blaga Mirela-Gabriela
6. Semnul/ signatura permutării 1 2 3 4 1 2 3 4
Fie = şi = .
( ) = (−1) ( ) 3 1 4 2 2 4 3 1
Interpretare: Aflaţi semnul permutărilor.
( ) = (−1) . = +1 →
este permutare pară ( ) = (−1) = −1, adică este permutare impară,
( ) = (−1) . ( ) = (−1) = +1 şi este permutare pară.
= −1 →
este permutare impară

Proprietăţi
( )= ( )∙ ( )
( )= ( )
( )= ( )
7. Inversa unei permutări 1 2 3 4 1 2 3 4
Fie = şi = .
3 1 4 2 2 4 3 1
Proprietăţi Aflaţi și .
∙ = = ∙
Pentru inversă citim permutarea de pe linia a doua
Pentru rezolvarea ecuaţiei înspre prima linie şi obţinem
1 2 3 4
∙ = înmulţim la stânga cu = ,
2 4 1 3
şi obţinem = ∙ . 1 2 3 4
= .
4 1 3 2
8. Transpoziţia Scriem transpoziţia (25) din .
1 2
( )= … (25) = 1 2 3 4 5 6
1 2 1 5 3 4 2 6

Proprietăţi
( )=( )
( ) =
( ) =( )
( ) = −1
9. Numărul de transpoziţii este . Pentru mulţimea numărul transpoziţiilor este
= 3.
1 2 3
Acestea sunt (1,2) = ,
2 1 3
(1,3) = 1 2 3 1 2 3
, (2,3) = .
3 2 1 1 3 2
10.
Permutări-Bacalaureat
1.Se consideră permutarea
1 2 3 4 5
= ∈ .
3 1 2 5 4
a)Să se calculeze .
b)Să se rezolve ecuaţia = , ∈ .

a)Calculăm , , , şi = , apoi împărţim


2014 la 6, adică 2014=6∙335+4, atunci = .

b)Calculăm ( ) = 2 + 0 + 0 + 1 = 3, atunci
( ) = (−1) = −1 → este permutare impară, iar
( ) = +1 → este permutare pară, de unde
obţinem că ecuaţia = nu are soluţie.

2
Profesor Blaga Mirela-Gabriela
1 2 3
2.Se consideră permutarea = ∈ .
3 1 2
a)Să se calculeze .
b)Să se rezolve ecuaţia ∙ = , ∈ .

1 2 3 1 2 3 1 2 3
a) = =
3 1 2 3 1 2 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3
= = =
2 3 1 3 1 2 1 2 3

b)Atunci 2014=3∙671+1, adică = şi ecuaţia


devine ∙ = .
Varianta1.Înmulţim ecuaţia la stânga cu şi
1 2 3
obţinem = = .
2 3 1
Varianta2.Înmulţim ecuaţia la stânga cu şi
1 2 3
obţinem = = .
2 3 1

1 2 3 4 5
3.Fie permutarea = ∈ şi
2 3 4 5 1
mulţimea = { | ∈ ℕ∗ }.
a)Să se determine numărul inversiunilor lui .
b)Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
c)Să se arate că toate elementele mulţimii A sunt
permutări pare.

a) ( ) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

b)Calculăm
1
2 3 4 5 1 2 3 4 5
= ∙ =
2
3 4 5 1 2 3 4 5 1
1 2 3 4 5
=
3 4 5 1 2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
= ∙ =
3 4 5 1 2 2 3 4 5 1
1 2 3 4 5
=
4 5 1 2 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
= ∙ =
4 5 1 2 3 2 3 4 5 1
1 2 3 4 5
=
5 1 2 3 4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
= ∙ =
5 1 2 3 4 2 3 4 5 1
1 2 3 4 5
= =
1 2 3 4 5
Mulţimea A este formată din permutările
, , , , , adică mulţimea A are 5 elemente.

c)La a) am calculat ( ) = 4 atunci este


permutare pară, ( ) = 2 + 2 + 2 + 0 = 6 →
este permutare pară, ( ) = 3 + 3 + 0 + 0 = 6 →
este permutare pară, ( ) = 4 + 0 + 0 + 0 =
4→ este permutare pară şi ( ) = 0 atunci
este permutare pară.

3
Profesor Blaga Mirela-Gabriela
11.
Aplicaţii

1 2 3 4 5
1)Fie permutările = şi
3 5 4 2 1
1 2 3 4 5
= .
2 5 3 1 4
Să se determine: , , , ( ), .

2)Să se rezolve ecuaţia = , unde


1 2 3 4 5 6
= ,
3 6 2 4 1 5
1 2 3 4 5 6
= şi
5 3 1 6 4 2
1 2 3 4 5 6
= .
4 5 1 3 6 2

1 2 3 4
3)a.Să se scrie permutarea = ca
4 3 2 1
produs de transpoziţii.
b.Să se determine n dacă numărul transpoziţiilor de
grad n este 55.

4)Să se determine numărul de inversiuni şi signatura


permutării
1 2 3 +1 +2 2
= … … .
2 4 6 2 1 3 2 −1