Sunteți pe pagina 1din 16

APARE 0 DATA LA DOUĂ SAPTAMANI,

MIERCUREA U.90 LEI


temt
Cu Magic English - Showtime, este o plăcere
să înveţi engleza! Copilul este condus de
personajele desenelor sale animate preferate, ale
căror nume reale le va descoperi urmărindu-le
aventurile pe DVD. In acest număr va învăţa
vocabularul legat de familie şi să formuleze
Trezeşte-i pe părinţii lui Simba, întrebări cu „WHO".
numără împreună cu pisicile
aristocrate şi fă cunoştinţă cu familia
lui Wendy începând cu pagina 3.

Cu Aladin, află cum îşi strigă


copiii englezi mama şi multe J5CoVcric5
alte lucruri distractive.
Pagina 8.

Pentru a fi sigur că ai înţeles toate


raWNSLATID» desenele animate amuzante de pe DVD,
du-te repede să te verifici la pagina 10.

Pentru a avea mereu familia în faţa


HCTiVtfi£5 ochilor, construieşte un album
foarte uşor de realizat Pagina 14.
/

Aventurile lui Goofy.


0 bandă desenată
numaiînengleză
la pagina 16.

NUMARUL3 Pentru o mai bună deservirc soliritaţi


APARITIE BILUNARĂ A D A P T A R E PENTRU L I M B A R 0 M Â N Ă ŞI D T P :
inlotdeuuna publica(ia dc la acelj-i
EDITURA: De AGOSTINI HELLAS SRL BEST COMMUNICATION MEDIA
punct de vânzarc şi inlnrin.iii
ADRESA: Vouliagmenis 4 4 - 4 6 , 166 73 Atena TIPÂRIRE ŞILEGARE: SYKARIS S ^ i . m / u t o r u l asupra i n t e n ţ i t i de
a i iiinp.ir.i -i .ip.ii-itiile următoare.
EDITOR: Petros Kapnistos IMPORTATOR: Media Service Zawada SRL
MANAGER ECONOMIC: Fotis Fotiou Country Manager: Mariana Mihâlţan Pentru orice informaţie, lămurire
MANAGER DE REDACŢJE Şl PRODUCŢJE: Virginia Koutroubas Marketing Manager: Adina Bojica
sau comenzi de numere apărute
MARKETING MANAGER: Michalis Koutsoukos Redactor: Gabriela Muntean
PRODUCT MANAGER: Nasita Kortesa Distribution Manager: Dan lordache
anterior, sunaţi-ne la tel.
C00RD0NAT0R DE PRODUCŢIE: Eirini Tzintzira ADRESA: Str. Louis Pasteur, Nr. 38, Et. 1, Sector 5,
Romania: (021) 40 10 8 8 8
MANAGER DISTRIBUTE: Evi Boza Bucureşti, Romania
MANAGER LOGISTICĂ Şl 0PERAŢJI: Dimitris Pasakalidis
DISTRIBUTOR: HiparionSA
Moldova: ( 0 0 2 2 ) 9 3 07 4 2
CO0RD0NAT0R LOGISTICA Şl 0PERAŢII: Yiannis Prayiannis
Preţul revistelor: Pe l.'miM preţul revistelor comandate va trebui să
2009 De Agostini Hellas Ltd. In limba româna
.i. hii.ni i ..inI,ui - si contravaloarea laxelor poslale.
Titlul original: D i s N E y M A G I C ENGLISH O Preţul primului număr: 6,90 LEI/17,99 MDL
ORAR DE SERVICIU Luni-Vineri, 10:00-18:00
! Disney 2009 © Preţul incepand cu al doilea numâr:
14,90 LEI/37.99 MDL
ISSN: 1 7 9 1 - 5 9 8 8
©Biblioraft: 9.99 LEI/45 MDL Vizitati site-ul nostru la adresa
www.deagostini.ro
Drepturile tuturor textelor se aflâ sub copyright. Este interzisă reproducerea. stocarea. transmiterea
e-mail: info@deagostini.ro
sau utilizarea comercială a materialelor, sub orice formă, fârâ acordul scris al editorului.
W/4/CE L/P/
Familia de lei se trezeşte.
Desenele sunt amestecate.
Incearcă tu să le ordonezi.

t.U

-**"- • \M'-- . .^S''

SOLUŢIEŞITRADUCERE
£ - S- V-Z-1:3'Sa 6P3J03 P3U|PJO
(iMj'KuDidnawM
(e!i!iued)A1IWVd
A FAMILY (Ofamilic)
Berlioz. Toulouse, Marie şi Duchess sunt numele originate ale membrilor familiei Ducesei
1. Ducesa primeşte biletul I LOVE MY MUMMY! (O iubesc pe mama!) şi un colier
frumos; 2. Toulouse primeste biletul I LOVE MY BROTHER! (II iubesc pe fratele
meu!) si un tub de tempera; 3. Berlioz primeste biletul I LOVE MY SISTER!
(0 iubesc pe sora mea) si o nouâ fundiţJ.

3a3}navyn$3ilmos

MS 3J}Uip 3JB33JJ
ILUUCJ B A nope3 33 \i |3|iq 33
eJ3d03S3p '3|33SBJ^ pUIJBLUJf)
*es ejijLuej nj;uod 3|3i3|iq £ \i
unopeo £)iţe63jcl e zo;|j3£j
ONE CAT

3 TWO CATS

© THREE CATS

FOUR CATS «ETC?© G O u t f €>€>•

Ducesa îşi învaţă puii să numere.


Dar ei nu prea se descurcă!
Doar unul a desenat exact
FOUR CATS! ce a spus Ducesa. Cine?

,£>
DO

<C^ ( 5 ^ SOLUŢIEŞITRADUCERE
•J30JO3 |nsundsşj jep e oueyy
'^==3 (P!S!dnjied)si\oynOd
•(Ojsid I3U) S i \ 0 3 3 « H i '(P!'!d ?noP) S1VD O M 1 '(?™! d °) 1 \ 0 3NO
f p p j d ?nop EDisţd o) -SXV3 0 M i ' 1 V 5 3 N 0
FAMILY FAMILIA

This is
my family. W o r d box
&

9 i St e r

brother sister mum dad * ^

Jecret writing *
#*&I6-#
Mesaje codificote
Zâna Clopoţel a scris mesaje cu ajutorul
codului secret al zânelor. încearcă să descifrezi  v
cuvintele şi să le scrii deasupra punctelor.
h
^#11
.. •£« m o

fi .: Er
v >
\A Jt
*i m
r s

/
Thix is my... \

Acesta/oceasto este uage box


j i g Read and This is ^ ^ (j^T ' 4 ^ ' s 's m ^
my brother. L brother's hat.

This is
my family.

|r
I
This is my brother. This is my sister.
Whoxe thingj?
Ale cui sunt?
Completează propoziţiile
This is my sister. This is Tinker Bell. pentru a spune ale cui
^- <' • * sunt aceste obiecte.

Thisismy>.rP.tbe.l:...s

This is my 's

This is my 's

This is my dad. This is my sister.

This is my 's
This is Peter Pan. This is my mum.
» Deecoperă ţările vorbitoare âe
limbă engleză tmpreună cu
Aladin. Invaţă obiceiurile şi
limba locuitorilor lor.

£~*\ C HELLO JUNIOR!)


JUNIOR f W R U
TOTDCAUNA
Pacâ un omerican care ge numegte William
Snow M-ea gâ îi dea -fiului gâu acelagi
un obicei foarte râgpândit în Statele
Unite, atunci el va devem' William Snow
Senior, iar frul gâu ge va numi toatâ viaja
William Snow Junior],

63000 kM PENTRU
GRANPIMi
'n Statele Unite, o farâ de 40 de
ori mai mare decât Romania, membn'i
aceleiagi familii locuiegc la mare
digtanfâ unit de aljii. Pacâ, de ziua
de nagtere a bunicii (Grandma),
familia vrea gâ ge reuneagcâ la
New York, mâtuga Sheila vine de la
Chicago, Jane ia avionul din Miami,
iar Harvey pleacă din Los Angeles.
Tim gogegte de la San francigco,
iar matuga Virginia de la Seattle,
în total, la dug gi la întorg, familia
parcurge mai mult de 63 OOO km:
aţroape o data gi jumâtate turul
complet al Pământului'

8
.
WOOF! MEOW! MEOW!
WOOF!

WOOf, WOOF; pisicile ?ac MEOW, MEOW


CUVINTELE AN/MALELOR în loc de „miau, miau", iar pâsârile cântâ
în toatâ lumea, câinii lairă, pisicile miaună şi pâsârile TWEFT, TWETT, în loc de „cip, cip".
cântâ, dar, îh frecare farâ, 9e spune a l t M
în engle2â, de exemplu, cdinii nu fac „ham, ham", ci Se prottunfâ wuî, wuî; miau, miau; twit, twit.

I LOVE YOU,
mm mmu\
(
MUMMY! PULCIUW!
Aceastâ doamna nu citeşte Ii9ta de
cuMpâraturi: de fapt, ea îşi cheamd
copiii. Honey, care înseamnci miere,
Sweetie pie, care înseamnâ turtâ dulce,
Sweet, adicâ dulce, sunt t o t atâtea
porecle cu care mamele îşi alintâ copiii.

(HONEY!

, \5WEET!EF!E!

V SWEET!

TC IU&KC, /AAM/Hi
fh limba englezâ, mamâ se spune îhtotdeauna
mother, dar când copiii se adreseazâ mamei
lor, dacâ sunt americani spun mommy (mama)
şau mom (mami), iar dacâ sunt englezi spun
mummy (mamâ) sau mum (mami). Dih pâcate, în
englezâ mummy înseamnâ şi mumie: jenant, nu?
/

Berlioz is a cat
Berlioz este o pisică.
Good morning, Simba! Berlioz has a sister.
Bunâ dimineaţa, Simba! Berlioz are o soră.
Dad, Dad, wake up! Berlioz has a brother.
Tati, tati, trezeşte-te! A family. A mother. A father. Berlioz are un frate.
A family! A baby. 0 familie. 0 mamă.
Un tată. Un pui. Berlioz has a sister and a brother.
Ofamilie! Berlioz are o soră şi un frate.
Simba has a mother.
She's the mother. Marie and Toulouse. They're cats.
Simba are o mamă.
Ea este mama.
Simba has a father. Marie şi Toulouse. Sunt pisici.
He's the father. Simba are un tată. One cat two cats, three cats,
El este tatăl.
Simba has a family. four cats, the Aristocats.
He's Simba. Simba are ofamilie. 0 pisică, două pisici, trei pisici,
El este Simba. patru pisici, Pisiciie aristocrate.
Who's Simba? He's Simba.
Cine este Simba ? El este Simba.
Who's the father?
He's the father.
Cine este tatăl? El este tatăl.
Who's the mother?
She's the mother. One cat two cats, three cats.
Berlioz has a sister.
Cine este mama? Ea este mama. 0 pisică, două pisici, trei pisici. Berlioz are osoră.
She's Marie. Good morning, Marie! Berlioz has a brother.
Mom, Mom!
Ea este Marie. Bună dimineata, Marie! Berlioz are un frate.
Simba has a mother.
Mami, mami! He's Berlioz! Hello, Berlioz!
Berlioz has a sister and a brother.
Simba are o mamă. El este Berlioz. Bună, Berlioz! Berlioz are o soră şi un frate.
Dad, Dad! Simba has a father. He's Toulouse! Hi, Toulouse! Marie has two brothers.
Tati, tati! Simba are un tată. El este Toulouse. Salut, Toulouse! Marie are doi fraţi.
Simba has a family. They have a mother. Au o mamă. They have a mother.
Simba are ofamilie. They're a family. Sunt o familie. Ei au o mamă.
Red, blue, green. They're a family.
Roşu, albastru, verde. Sunt ofamilie.
He has a family. El are o familie.
He's a baby. They're babies.
Este un pui. Ei sunt pui.
The baby is sad.
I love my sister and my brother,
The baby is happy.
and my dad.
Puiul este trist Puiul este fericit One, two, three, we are happy.
îmi iubesc sora şi fratele, şi pe tata.
Who's sad? Pluto is sad. Unu, doi, trei, suntem fericiţi.
I love my mother and my sister,
Cine este trist? Pluto este trist One, two, three, we're a family.
and my cat
Who's happy? The cats are happy. Unu, doi, trei, suntem o familie.
îmi iubesc mama si sora, şi pisica.
Cine este fericit? Pisicile sunt fericite. One, two, three, we are happy.
One, two, three, we are happy.
Unu, doi, trei, suntem fericiţi.
Unu, doi, trei, suntem fericiţi.
One, two, three, we're a family. One, two - one, two, three.
Unu, doi - unu, doi, trei.
Unu, doi, trei, suntem o familie.
One, two - one, two, three.
Unu, doi - unu, doi, trei.
I love my mother and my father, Is she a baby? Yes, she's a baby.
and my birds. Imi iubesc mama, Ea este pui? Da, ea este pui.
şi tata, şi păsările.
Is he a baby? Yes, he's a baby.
I love my mummy and the birds, El este pui? Da, el este pui.
and the rabbit îmi iubesc mama,
Is he happy? Yes, he's happy.
şi păsările, şi iepurele. He's Pluto. Pluto is a dog.
El este fericit? Da, el este fericit.
El este Pluto. Pluto este un câine.
Is she sad? Yes, she's sad.
Pluto has five babies.
Ea este tristă? Da, ea este tristă.
Pluto are cinci pui.
Is he sad? No, he's happy.
El este trist? Nu, el este fericit Pluto is a father. Pluto este tată.
He has a family. El are o familie. One, two, three, four, five.
Unu, doi, trei, patru, cinci.
One baby, two babies, three
babies, four babies, five babies.
One, two, three, he's happy. Un pui, doi pui, trei pui, patru pui,
She's the mother. He's the father. Unu, doi, trei, el e fericit.
Ea este mama. El este tatăl. cinci pui.
They're happy. She's happy.
They're a family. Blue, orange, green, red, yellow.
Sunt fericiţi. Ea e fericită..
Albastru, portocaliu, verde,
Sunt o familie. He's not happy. She's sad. roşu, galben.
They're the babies. Ei sunt puii. El nu e fericit. Ea e tristă.
She's the mother.
He's a baby. The baby is happy. Is he sad? No, he's happy!
Ea este mama.
El este un pui. Puiul este fericit El e trist? Nu, el e fericit!
We are happy.
They're happy. She's not happy.
The baby is sad. He's sad.
Suntem fericiţi. Ei sunt fericiţi. Ea nu este fericită.
Puiul este trist. El este trist
The baby is happy. We are a family.
Puiul este fericit. Suntem o familie.
Qogo OQPG
, !
-O^BT ■o g ^r oMft
$QQ
They're a family.
Suntofamilie.

One baby. A family.


Who's the baby?... Un pui. 0 familie.
Simba is the baby.
Cine e puiul ? Simba e puiul. Two birds. A family.
Două păsări. 0 familie.
She's a mother
Ea este mama.
Who's the cat?... Three cats. A family.
Marie is the cat. Trei pisici. 0 familie.
Cine e pisica? Marie e pisica.
Four dogs. A family.
He's a father Patru câini. 0 familie.
El este tată. Who's happy?...
Donald is happy. Five rabbits. A family.
Cine e fericit? Donald e fericit. Cinci iepuri. 0 familie.

He's a baby.
El este pui.
One, two, three, One, two, three,
we are happy. we are happy.
One, two - one, two, three. One, two, three,
we're a family.
I love my sister and One, two, three,
my brother, and my dad. we are happy.
I love my mother and
One, two - one, two, three.
my sister, and my cat.

One, two, three, He's happy. He's not happy.


we are happy. El e fericit. El nu e fericit. DON'T FORGET/
One, two, three,
we're a family. one, two, three
unu, doi, trei
One, two, three, She's happy. She's sad.
we are happy. Ea e fericită. Ea e tristă. We are happy.
Noi suntem fericiţi.
One, two - one, two, three.
We're a family.
I love my mother and Noi suntem o familie.
my father, and my birds.
Is he sad? No, he's happy! I love my sister.
I love my mummy and Imi iubesc sora.
Este trist? Nu, el este fericit!
the birds, and the rabbit
my brother my dad
One, two, three, fratele meu tatăl meu
we are happy. my mother my cat
mama mea pisica mea
One, two, three,
we're a family. my father
tatăl meu
One, two, three, They're happy.
Ei sunt fericiţi.
my birds
we are happy. păsările mele
One, two - one, two, three. We are a family.
Noi suntem o familie.

>
V
FAMIUA
MEA/
Cu acest album îi vei
avea mereu alaturi pe
cei apropiajl sau pe cei
mai buni prieteni ai tail

Ruj^e bej"işoarele şi ridicâ Lifreşte cele douâ fotogrcrfii ale


vaHxirile cu uhghiile: mamei sau ale tatâlui, de frrele
vei cNea ur. befişor de 1Q cm, prirse de befişorul de 15 cm,
uhul de 15 şi unul de 10. lâsând -firele în interior.
două fotografri tip legitimafie a
mamei şi a tatălui tâu, a îratelui,
surcrii, ale bunicilcr, ale prietenilcr 4 - 20 cm - —►
9au chiar si ale câihelui tău... *
«— - 1 0 -
Repetâ operaj"iur>ea frxând
«- -15 -♦ îhcâ douâ fserechi de fotografri
de bejişcrul de 10 cm.

pufiriâ a|a sau un ghero rooale

Ureşte befişoarele î h t r e ele


cu afa, ca îr. desen. îh momehtul în care vrei sâ
atârhi albumul, echilibreazâ-l
mişcând ftrele.
câteva bejişoare de lemn
20 —►

10
^Sfe
lipici
15

Activităţile practice se vor desfâşura


14 intotdeauna sub supravegherea unui adult.
Nu pierde
numărul
următor
A .
este două săptămani
a chloecurWe de ziare

AMILY
Cu huwărul uroator, vei învaja 9a spui cum
te 911»)"!/ artfcolele şi verbul „a avea".
Te vei Juca cu Pluto, cu Wţu|ca cea
Urâta fi cu fcmllia lui Chip f Pole.
lata câteva fragwente:

Căţeluşii au combinat o Răţuşca cea urâtă este foarte însoţeşte-l pe Chip laîntâlnirea
culoare frumoasă cu lacul şi tristă. He's sad! Din fericire, cu toată familia sa la vânătoare
acum au toate culorile: blue, îşi regăseşte adevărata familie. de nuts! Vor fi acolo şi grandpa
green, red, yellow, orange. He's happy! He has a family! şi his cousin.
ru^ vW v*i s i X

mW
Â/£ţ£? \—

lYj^^y
i i slr-y.
J ;■ ■ ^ z ~

"9||iujej o 3