Sunteți pe pagina 1din 14

ANEXA 5

CAIET DE PRACTICĂ

Student practicant

COTENEANU GEORGIANA-CLAUDIA

2017
CAIET DE PRACTICĂ

Student practicant : COTENEANU GEORGIANA-CLAUDIA

Semnatura ……………………………………

Universitatea POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Facultatea ANTREPRENORIAT, INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR

Specializarea INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR

2017
CUPRINS

 Secțiunea A – Informaţii privind unitatea parteneră de practică:


A.1 Date de identificare ale unităţii ;
A.2 Poziţionarea geografică;
A.3 Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi;
A.4 Domeniul de activitate);
A.5 Poziţionare în piaţă; principali clienţi şi furnizori;
A.6 Structura organizatorică ;
A.7 Perspective de angajare .

 Sectiunea B – Informaţii privind activitățile prestate de către student


B.1 Durata perioadei de practică;
B.2 Descrierea detaliată a departamentelor în care s-a desfăşurat activitatea ;
B.3 Descrierea activităților efectuate de către student în domeniul programului
de studii.

 Sectiunea C – Informații privind abilitățile personale


C.1 Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru;
C.2 Competenţele şi abilităţile dobândite în perioada de practică;
C.3 Colaborarea cu tutorele reprezentant al societății.
Secțiunea A – Informaţii privind
unitatea parteneră de practică

A.1 Date de identificare ale unităţii (denumire,


adresă, date de contact);

Denumire societate: SC Porsche Romania S.R.L


Adresă : Bulevardul Pipera, nr.2 ; Voluntari
Contact: Tel. +40/21/203 28 88
Fax. +40/21/203 29 99
office@porsche.ro
pr-csr@porsche.ro

A.2 Poziţionarea geografică;


Bulevardul Pipera, nr.2 Voluntari

Fig.1 Poziționare geografică Porsche România

A.3 Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi;


Porsche Romania este cel mai mare importator auto din România, companie înfiinţată în
noiembrie 1997 şi care aparţine de Porsche Holding GmbH cu sediul în Salzburg. Începând cu
martie 2011, Holdingul Porsche a fost înglobat în concernul Volkswagen AG drept una din
subsidiarele sale, păstrând însă structurile independente.
Porsche Romania este importatorul general pentru mărcile Volkswagen, Audi, SEAT,
ŠKODA, Volkswagen Autovehicule Comerciale şi Das WeltAuto. Un obiectiv important al
companiei până în prezent a fost înfiinţarea unei reţele competente de distribuţie şi service la
nivel naţional. Romania este responsabilă pentru evoluţia calitativă şi extinderea reţelei de
distribuţie.
Compania preia autovehiculele mărcilor menţionate mai sus de la fabricile producătoare
şi le distribuie prin intermediul reţelei de distribuitori, compusă din centre auto proprii şi dealeri
independenţi autorizaţi de către noi. În afacerea noastră de baza este inclusă şi aprovizionarea
reţelei naţionale de dealeri cu piese de schimb şi accesorii originale.
În prezent compania Porsche România are 140 de angajati, iar în tot grupul Porsche sunt
900 de angajati.

A.4 Domeniul de activitate


Domeniul principal de activitate al societății este conform codului CAEN 4511- comerțul cu
autovehicule.

A.5 Poziţionare în piaţă; principali clienţi şi furnizori;


Porsche Romania este importatorul auto general numărul 1 în România al mărcilor
Volkswagen, Volkswagen Autovehicule Comerciale, Audi, SEAT, ŠKODA şi Das WeltAuto.
Principalii clienți ai departamentulului HR sunt angajații interni, candidatii din mediul
extern dar și studenții practicanți.
Furnizorii departamentului HR sunt:
 Regina Maria –pachet complet de servicii medicale-premium circle
 Vodafone-telefonie mobile
 Adecco-servicii HR
 Dinu Pescariu- Sports & Spa
 Cube Training –training

A.6 Structura organizatorică (departamente, secţii – se prezintă pe scurt rolul fiecăruia


şi interacţiunea dintre acestea);
Fig2. Organigrama Porsche România

Departamentul HR se ocupă de :

- instruirea la nivelul fiecarui angajat al Porsche România, in vederea mentinerii


unui inalt grad de competitivitate a angajatilor, a dezvoltarii abilitatilor si competentelor
profesionale ale acestora si alcatuirea planurilor de cariera.
-recrutarea si selectia personalului in cadrul companiei Porsche Romania ;
- desfasoara angajarea personalului firmei, executarea și modificarea elementelor contractului
individual de munca (locul de munca, functia,salariul, etc).
- procesului de evaluare a performantelor la nivelul fiecarui angajat al Porsche Romania, in
vederea dezvoltarii performantei angajatilor, prin instruire, consiliere sau acumulare de
experienta;
- efectuarea pontajului zilnic al angajatilor si modul de raportare al acestuia

Departamentul financiar analizeaza si monitorizeaza performanta companiei, oferind in


acelasi timp sprijin managerilor pentru a identifica solutii prin care compania isi poate
imbunatati eficienta, creste profiturile si reduce costurile. Asigură bugetul companiei, achita
platile , inregistrează veniturile și asigura colaborarea stransă cu dealerii.

Echipele din cadrul departamentului IT asigura functionarea corecta si constanta, precum


si optimizarea sistemelor informatice (hardware si software) si implementarea noilor tehnologii
ce ajuta compania sa isi pastreze avantajul competitiv.

Departamentul de Vânzari și Distribuție alaturi de departamentul de Marketing ,


echipele de vanzari si distributie dezvolta si aplica strategii inovative, construiesc relatii pe
termen lung cu partenerii proprii comerciali si contribuie considerabil la cresterea succesului
companiei.

Departamentul SEAT se ocupă cu vânzarea și livrarea de mașini, păstrarea brandului prin


procese de marketing.

Departamentul Project Management se ocupă cu elaborarea unei structuri


organizaționale care să vină în ajutorul angajaților , astfel încât munca să se desfașoare sigur, cu
ușurință și productiv.

Departamentul AUDI se ocupa cu vânzarea și livrarea de mașini precum și păstrarea


brandului prin procese de marketing.

Relația între departamente este una de interdependență pentru o creștere cat mai eficientă
a firmei.

A.7 Perspective de angajare (departamente în care există poziţii disponibile).

Nu există poziții disponibile de angajare.

Sectiunea B – Informaţii privind activitățile prestate de către student

B.1 Durata perioadei de practică;


Durata perioadei de practică a fost de 8 saptamani începând cu data de 26 Iunie 2017
pana la data de 25 August 2017 a cate 6h/zi.

B.2 Descrierea detaliată a departamentului în care s-a desfăşurat activitatea


Stagiul de practică s-a efectuat în departamentul HR care este important pentru orice
companie, în mai multe arii, începând de la crearea strategiilor de marketing şi până la
construirea şi menţinerea imaginii acesteia.
De asemeni, acest departament este şi cel care asigura o bună comunicare între conducere
şi angajaţi, dar şi o productivitate ridicată din partea acestora. Pe scurt, departamentul de resurse
umane este „rotiţă” principala a unei companii, acesta fiind foarte folositor, indiferent de
mărimea organizaţiei în care activează.
Printr-o comunicare eficientă şi profesionistă, susţinută prin intermediul departamentului
de resurse umane, implicarea angajaţilor creşte, conducând, astfel, la creativitate, inovaţie şi
proactivitate din partea acestora.
Principalele atribuţii îndeplinite și serviciile oferite de către Departamentul de Resurse
umane sunt:
- organizarea resurselor umane (structura organizatorică,regulament de ordine interioară,
fişele de post, evidenţă de personal şi a posturilor vacanţe);
- asigurarea resurselor umane (recrutare, selecţie şi angajare de personal);
- realizarea înregistrării contractelor de muncă în ReviSal şi a înregistrărilor;
- întocmirea documentelor legale pentru încetarea activităţii salariaţilor;
- evidenţă concediilor de odihnă, a concediilor medicale şi a concediilor fără plata,
- întocmirea raportărilor statistice specifice activităţii departamentului;
- întocmirea documentele necesare pensionarii personalului societăţii;
-elaborarea sistemului de motivare a personalului (salarii de baza, indemnizaţii de conducere,
salarii de merit, prime, tichete de masă, instruiri, promovări, asigurare medicală, asigurarea
dreptului la pensie);
-completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
B.3 Descrierea activităților efectuate de către student în domeniul programului de studii.
În prima săptămână am facut cunoștință cu echipa din departamentul HR și am învățat :
- lucrez cu baza de date Charisma și IBM Notes ;
- să caut furnizori de inghetata pentru un eveniment dedicat angajatilor;
- să studiez piața privind pretul unui produs;
- tehnici de negociere.
Charisma este o soluție software completă ce integrează și optimizează toate procesele și
activitățile angajaților.

Fig3. Interfață Charisma


Am conceput jurnale săptămânale și fișe de prezență pentru studenții UPB aflați în
practică la Porsche România.

Fig.4 Jurnal si Fișă de prezență


În cea de-a doua saptămână am gestionat fișele de date personale (ANEXA 1) ale
angajaților Porsche România și Porsche Inter Auto. Fișele de date personale ale angajatilor
le-am aranjat în ordine alfabetică, am verificat corectitudinea datelor si am introdus datele
actualizate în Charisma.
Am analizat și învățat ce trebuie sa conțina un dosar complet al unui angajat și am
completat un OPIS.
Fig.5 OPIS
Am centralizat concediile de odihna ale angajatilor din perioada Iunie-Decembrie 2017 ,
am pregătit documente pentru audit și am studiat ofertele primite de catre furnizorii de
înghețată(ANEXA 2) și am conceput cereri de învoire pentru studenții UPB aflați în
practică.

Fig.6 Cerere de învoire

În cea de-a treia saptamână am pregătit documente pentru audit și control autorități ,am
actualizat baza de date Charisma cu training-urile facute de catre angajati în străinătate,am
adaugat cursuri noi la fiecare angajat care a participat la diferite seminarii, cursuri sau
training-uri și am gestionat relația dintre studenții UPB și Porsche România.

Fig. 7 Adăugare curs nou în Charisma


În ziua de 12.07.2017 am organizat și desfașurat evenimentul cu înghețată dedicat
angajaților Porsche România, Porsche Inter Auto, Porsche Finance Group și studenții aflați în
practică.

Fig .8 Desfășurare eveniment dedicat angajaților

În cea de-a patra saptamână am analizat,sortat pe ani și aranjat în ordine alfabetică fișele
de aptitudini ale angajaților din grupul Porsche Finance Group.

Fig. 9 Fișă de aptitudine

Am învățat cum se redacteaza corect un CV și o scrisoare de intenție.(ANEXA 3); cum se


motivează angajații prin acordarea de beneficii (abonament la sala de fitness, spa, bonuri de
vacanță, etc ).Am organizat intruirea SSM pentru angajații noi și pentru studenit și am participat
la mitinguri interioare împreuna cu directorul HR.
În cea de-a cincea saptămână am avut următoarele sarcini:
- să actualizez baza de date cu training-uri făcute de către angajați;
- să pregatesc documente pentru audit ;
- să planific și gestionez zilele învoite ale studenților;
- să studiez procedura de instruire ,de recrutare, selectie si evaluare a
performanțelor angajaților precum si procedura de pontaj.
- să verificat si comparat contractul incheiat de către Porsche România si
furnizorul de înghețată cu oferta din facture trimisa și am completat ordine de
plată.

Fig. 10 Ordin de plată

În săptămâna a șasea am învățat să întocmesc formalități de plată și să introduc facturi în


baza de date, dar am avut și urmatorele sarcini:
- am actualizat overview-ul cu cererile pentru învoire ale studentilor UPB,
- am gestionat relația dintre studenții UPB și Porsche România,
- am verificat corespondența
- am actualizat baza de date Charisma cu informații noi.

În săptămâna a șaptea am aranjat , sortat și verificat corectitudinea datelor din fișele de


aptitudine și fișele de date personale alea angajaților Porsche România, Porsche Inter Auto și
Porsche Finance Group și am arhivat documentele.
Am fost initiată în sistemul de pontaj unde am învățat cum se calculează salariile
angajatilor și am facut și o simulare de salariu de la un salariu net la brut și invers.

Fig.11 Simulare salariu

În ultima săptămână de practică am redactat adeverințe de practică pentru studenții


UPB(ANEXA 4), am participat la cursul DISC susținut de trainerii Bogdan Popescu și Tibi
Borza împreună cu restul colegilor, mi-am încheiat activitatea în cadrul departamentului HR
realizănd overview-ul final cu zilele invoite ale colegilor .

În ultima zi a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor la care a participat cei doi
directori dl. Kurt Leitner si dl. Brent Valmar, directorul HR dna. Simona Albulescu , decanul
facultatii FAIMA dl .Cristian Niculescu impreuna cu dna. Olivia Negoiță și dna. Cristina
Simion,cei doi trainer Bogdan Popescu și Tibi Bogza,dar și șefii de departamente.

Secțiunea C – Informații privind abilitățile personale

C.1 Gradul de integrare/acceptare în echipa de lucru;


Gradul de integrare/acceptare in echipa de lucru a fost unul foarte bun oferindu-mi
posibilitatea de a-mi pune in practica cunostintele teoretice dobandite pe parcursul facultatii.
Mediul de lucru a fost unul foarte plăcut mi-a fost de ajutor pentru că am învățat sa mă integrez
intr-un colectiv mult mai ușor, să lucrez într-o echipa și cel mai important să ascult, să analizez
situația și apoi să iau decizia corectă.

C.2 Competenţele şi abilităţile dobândite în perioada de practică;


Abilitățile și competențele dobândite în perioada stagiului de practică sunt:
- o bună observare a detaliilor;
- atenție;
- bun ascultător;
- luare a deciziilor;
- competențe organizatorice;
- competențe sociale.

C.3 Colaborarea cu tutorele reprezentant al societății.


Colaborarea cu tutorele reprezentant al societății dna Simona Albulescu director HR , a
fost foarte bună astfel încât pe toată perioada practicii nu au intervenit niciun fel de probleme mi
s-a raspuns la toate intrebarile pe care i le-am adresat acesteia și mi-a oferit indrumarea necesară
pentru a incheia cu succes stagiul de practică.

În decursul celor 8 săptămâni de practică am avut deosebita plăcere de a lucra în echipa


din cadrul departamentului HR formată din : Denciu Mihaela, Gidea Dana, Albu Gabriela și
Gogota Ana-Maria care deja au o anumita experiența profesională și au dat dovadă de o bună
înțelegere şi răbdare în a mă învăța să dobândesc cunoștințele necesare pentru îndeplinirea
sarcinilor date , mi-au raspuns la toate întrebarile și au fost îndeaproape implicate în procesul
meu de învățare.

S-ar putea să vă placă și