Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Drăgăneşti


Data: 16.10. 2018
Clasa :a II a
Propunător: prof.înv.primar Nistor Alina- Florina
Unitatea tematică: Numerele naturale de la 0 la 1000
Aria curriculară: Matematică şi ştiinte
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Subiectul: Aproximarea şi rotunjirea numerelor naturale 0 -1000
Tipul lectiei: predare -învăţare
Activitate integrată
Discipline integrate: CLR, AVAP

SCOPUL ACTIVITĂŢII : Dezvoltarea capacităţii de a rotunji numerele naturale mai mici decât o mie
Obiective operaţionale:
O1: Să aproximeze numerele naturale prin lipsă şi prin adaos;
O2: Să rotunjească numerele naturale la un anumit ordin;
O3:Să precizeze numerele lipsă din şir;
O4:Să ordoneze crescător şi descrescător numere date;
O5:Să rezolve probleme de estimare a unor sume folosind rotunjirile unor numere.
Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, problematizarea, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, jocul didactic
Mijloace didactice : videoproiector, laptop, PPT, tablă , fişă de lucru, fise de lipit in caiet, manual, caietele elevilor
Forme de organizare: frontal, individual
Resurse umane 27 elevi
Resurse temporale 45 minute

Bibliografie: www.didactic.ro
Petrovici, Constantin; Neagu, Mihaela, Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi în învăţământul primar, Editura Pim, Iaşi,2002
Manual. Constanţa Bălan, Cristina Voinea ,Matematică şi explorarea mediului, Editura EDP,Bucureşti.2018

Dirijarea învăţării
O
MOMENTELE B MATERIAL METODE ŞI
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII EVALUARE
LECŢIEI O DIDACTIC PROCEDEE
P

1. Moment Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei.


organizatori Se pregătesc, caietele, manualele, materialul didactic.
c
2. Conversaţia Aprecieri verbale
Verificare
O3 Se verifică tema scrisă, cantitativ şi calitativ.Se fac observaţii, Explicaţia
a
scurte generalizări .
temei

3.Verificare Şiruri de numere naturale şi modalităţi diferite de Conversaţia Aprecieri verbale


a numărare
O3 Tabla Explicaţia Observarea
cunoştinţ
Elevii primesc o fişă de lucru. Anexa 1 sistematică
elor O4 Exerciţiul
însuşite Câţiva elevi vor ieşi la tablă pentru a rezolva exerciţiile.
anterior

Se propune elevilor să precizeze dacă ştiu ce vârstă are


O1 fiecare dintre ei. Conversaţia
O2 - Se precizează faptul că vârsta precisă nu o putem calcula
foarte uşor şi de aceea o aproximăm, exprimând-o în ani planşă Explicaţia
6.Captarea
şi eventual luni.
atenţiei - Nu ştim exact când s-a petrecut un eveniment şi atunci
aproximăm.
Ex: Nu ştim cât costă o bicicletă , dar putem spune că e vreo
600 lei sau cam 600 lei.
- Atunci când nu ştim valoarea reală şi considerăm o
valoare apropiată de cea reală spunem că aproximăm.
5.Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei şi se prezintă obiectivele Explicaţia
subiectului şi a propuse, pe înţelesul elevilor.
O1 Exerciţiul
obiectivelor Se scrie titlul la tablă, iar elevii pe caiete.

Aproximarea, rotunjirea numerelor naturale 0 1000

Introducerea în lecţia nouă se va realiza prin prezentarea


unui material Power point.
Explicaţia
Se explică termenii aproximare – rotunjire. Videoproiecto
- A aproxima însemnă a stabili valoarea apropiată de un r
O1 anumit lucru. PPT
O2 Exerciţiul
- Aproximarea se poate face prin lipsă şi prin adaos. Laptop
Observarea
Ex :aproximarea la zeci
O3 sistematica
6.Dirijarea Demonstraţia
423- 420 prin lipsa ( se scad 3 unitati)
predării-învăţării Aprecieri verbale
423 – 430 prin adaos ( se adauga 7 unitati)

Ex: aproximarea la sute

O2 287 – 200 (prin lipsa)

287 – 300 (prin adaos)

O5 Se rezolvă exerciţii de aproximare . Ex 1. Anexa 2


- Rotunjirea este aproximarea care se face la numarul cel Observatia
mai apropiat.

Se enunţă regulile după care se rotunjesc numerele.

- A rotunji un număr la zeci înseamnă a stabili de ce


număr format numai din Z întregi este el mai aproape.

Se va explica mai întâi, folosindu-se axa numerelor.

Ex : 374 Demonstratia

Se aşează numerele 370 şi 380 pe axă, la jumătatea lor nr Exerciţiul


375. Se stabileşte şi locul pe care îl ocupă 374 pe axă. Se
întreabă de ce număr este mai aproape de 379 sau 380.

Elevii răspund 380. Atunci spunem că am aproximat


numărul 374 la 380, prin adaos.

În acelaşi mod se va explica şi la rotunjirea numerelor la


sute.

Se rezolvă şi exerciţiul 2 de pe fişă.

Le explic elevilor că există şi o altă modalitate de a rotunji


numerele, fără să mai desenez de fiecare dată axa şi să aşez
numerele pe ea. Cum procedăm?

Ex: rotunjire la zeci -763

- subliniez cifra zecilor , mă uit la cifra din dreapta, cifra.


U. Dacă cifra este cel puţin egală cu 5, adică 5, 6, 7, 8, 9
aproximăm prin adaos. Dacă este mai mică decât 5,
adică 4, 3, 2, 1, 0, aproximăm prin lipsă.

763 rotunjit la 770

Ex: rotunjire la sute

- subliniez cifra sutelor, mă uit la cifra din dreapta, cea a


Z, şi stabilesc dacă aproximez prin lipsă sau adaos.

Ex: 568 rotunjit la 600.

Ex 3: Anexa 2

Se propune elevilor jocul didactic „La cumpărături” Observarea


sistematica
7. Asigurarea O1 Sarcina didactică Estimarea costurilor cumpărării unor - fişe de lucru Explicaţia
retenţiei şi a O2 obiecte pot fi achiziţionate cu suma de10 000de lei.
transferului O5 Joc didactic
Sunt etichetate diferite obicte fiecare cu preţul afişat.
Exerciţiul
Regulile jocului să indice cat mai multe obiecte ce pot fi Aprecieri verbale
cumparate cu suma indicată. Căştigă elevul care indică cele
mai multe variante de a cheltui suma pe cât mai multe
produse.

7. Încheierea Se fac aprecieri cu privire la comportamentul elevilor in Manual


activităţii timpul orei si modul in care au participat la ora.
Se dă tema pentru acasă şi se explică modul de realizare.

Manual. Ex.2, 3, 4, 6 pag. 16- 17

Anexa 1
Fisa de lucru

1. Observă regula şi continuă şirul cu încă trei numere:


a) 130, 140, 150..........................................................
b) 900, 800, 700............................................................
c) 467, 567, 667, .............................................................
d) 550, 555, 560..............................................................
2. Scrie crescător toate numerele cuprinse între 239 şi 260
a) din 2 în 2
b) din 3 în 3
c) din 4 în 4
d) din 5 în 5

Anexa 2
Fişă de lucru
1. Aproximează numerele la zeci prin lipsă şi adaos;
423- 848 - 667-

568- 379 - 221-

2. Aproximează numerele la sute:


287- 431- 363-

914- 755- 999-

3. a) Rotunjeste la zeci numerele: 781, 725, 840, 873, 689.


b) Rotunjeste la sute numerele: 497, 556, 123, 764, 235.

S-ar putea să vă placă și