Sunteți pe pagina 1din 3

Seminar 5.

Teoria portofoliului
Portofolii eficiente formate din două active cu risc

1. Considerăm că pe piaţă cotează 2 active cu rentabilităţile


 E ( R1 )   0,15 
    şi cu riscurile 1  0,05,  2  0,05 .
 E ( R2 )   0,18 
Coeficientul de corelaţie dintre cele două active este 12  0.5 .
Considerând un portofoliu oarecare P format din cele două active cu
x 
structura x   1  cu x2  1  x1 ,
 x2 

i. Să se scrie rentabilitatea şi varianţa acestui potrofoliu.


ii. Să se determine dintre toate portofoliile P pe cel care are riscul
minim. Să se caluleze structura, riscul şi rentabilitatea sa.

2. Considerăm că pe piaţă cotează 2 active cu rentabilităţile


 E ( R1 )   0, 22 
    şi cu riscurile 1  0,05,  2  0,05 .
 E ( R2 )   0, 24 
Coeficientul de corelaţie dintre cele două active este 12  0.25 .
Considerând un portofoliu oarecare P format din cele două active cu
x 
structura x   1  cu x2  1  x1 , să se determine randamentul maxim al
 x2 
portofoliului, calculat pentru un risc maxim de 8%.

3. Vom considera un portofoliu format din trei active, Se cunosc următoarele


elemente: E ( R1 )  12% , E ( R2 )  14% , E ( R2 )  16% . Coeficienţii de risc

1
intrinsec sunt: 1  10% ,  2  15% şi  3  18% . Coeficienţii de corelaţie dintre
acţiuni se presupun a fi: 12  0, 20 , 23  0, 25 şi 13  0 .
Să se determine matricea de varianţă-covarianţă  .

 0, 01 0, 09 0 
 
a)    0, 09 0, 0225 0, 0875 
 0 0, 0875 0, 0344 

 0, 01 0, 03 0 
 
b)    0, 03 0, 0225 0, 675 
 0 0, 675 0,324 

 0,1 0,3 0 
 
c)    0,3 0, 625 0, 675 
 0 0, 675 0, 0324 
 
 0, 01 0, 03 0 
 
d)    0, 03 0, 0225 0, 00675 
 0 0, 00675 0, 0324 

Soluţie
Pentru început vom calcula coeficienţii de covarianţă:
12  12 1  2  0, 2  0,1 0,15  0,03
13  13  1   3  0  0,1 0,18  0
 23  23   2   3  0, 25  0,15  0,18  0,00675

Matricea de covarianţă este:


  11  12  13 
 
    21  22  23  .
 
 31  32  33 

Ştiind că  ii   2i şi  ij   ij pentru oricare i, j  1,3 , obţinem:


 (0,1) 2 0, 03 0 
 
   0, 03 (0,15) 0, 00675 
2

 0 0, 00675 (0,18) 2 


De unde rezultă:

2
 0, 01 0, 03 0 
 
   0, 03 0, 0225 0, 00675 
 0 0, 00675 0, 0324 

4. Se va considera portofoliul anterior având următoarea structură: x1  50% ,


x2  30% , x3  20% . Rentabilitatea aşteptată a portofoliului este:
a) E( Rp )  0,144
b) E ( Rp )  0,144
c) E ( Rp )  0,134
d) E ( Rp )  0,124

Soluţie
Portofoliul are structura: x1  50% , x2  30% , x3  20% ,
ceea ce înseamnă că: xT  (0,5;0,3;0, 2)

Rentabilitatea aşteptată a portofoliului este:


E ( Rp )  x1  E ( R1 )  x2  E ( R2 )  x3  E ( R3 )

Înlocuind cu valorile date, obţinem:


E ( Rp )  (0,5)  0,12  (0,3)  0,14  (0, 2)  0,16
E ( Rp )  0,134