Sunteți pe pagina 1din 4

Asociaţia InteligenT Numele: _____________________________

în colaborare cu Iniţiala prenumelui tatălui: _______________


Editura Nomina Prenumele: ___________________________
Şcoala de provenienţă: __________________
CONCURSUL ____________________________________
comunicare.ortografie.ro Loc. _______ Jud. _____________________
 evaluare gratuită  înv./prof. _____________________________

Lucrarea conţine ……… pagini scrise. Nume şi prenume Semnătura


supraveghetori:

Disciplina: Limba şi literatura română


Etapa intermediară: aprilie 2017

PROBĂ SCRISĂ
Subiecte pentru clasa a V-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă din oficiu 10 puncte.


 Timpul de lucru este de 60 de minute.
 Se poate începe rezolvarea cu oricare dintre subiectele de mai jos.

Subiectul I 40 de puncte
1. Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos. Subliniază greşelile întâlnite în text şi rescrie-l corect.
20 de puncte

în copilărie când am văzut întâia oră nişte nuferi pe undele unui lac, nu credeam că sunt flori care
cresc din apă ci î-mi închipuiam că nişte flori se oglindesc de pe ţărm în lac. atâtea flori cresc din apele
tăcute a-le sufletului şişi dezvelesc petalele pe luciul conştinţei noastre: ele cresc din noi dar noi le
credem oglindirii din lumea din afară.
(după Lucian Blaga, Zări şi etape)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos. Subliniază, cu o linie, patru grupuri de cuvinte care
reprezintă figuri de stil diferite învăţate de tine (personificare, comparaţie, enumeraţie, repetiţie, epitet) şi
transcrie-le. 20 de puncte

Așezat la gura sobei noaptea pe când viscolește


Privesc focul, scump tovarăș, care vesel pâlpăiește,
Şi prin flacăra albastră a vreascurilor de aluni
Văd trecând în zbor fantastic a poveștilor minuni.

Iat-o pasăre măiastră prinsă-n luptă cu-n balaur


Iată cerbi cu stele-n frunte carii trec pe punţi de aur;
Iată cai ce fug ca gândul; iată zmei înaripaţi
Care-ascund în mari palaturi mândre fete de-mpăraţi.
Iată pajuri năzdrăvane care vin din neagra lume,
Aducând pe lumea albă feţi-frumoşi cu falnic nume;
Iată-n lacul cel de lapte toate zânele din rai...
Nu departe stă Pepelea, tupilat în flori de mai.

Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce mă-ncântă


E Ileana Cosânzeana!... în cosiță floarea-i cântă.
Până-n ziua stau pe gânduri şi la ea privesc uimit,
Că-mi aduce viu aminte de-o minune ce-am iubit!
(Vasile Alecsandri, La gura sobei)

Subiectul al II-lea 50 de puncte


1. Citeşte, cu atenţie, textul de mai jos pentru a putea răspunde apoi cerinţelor:

Faptul că nu cultiv pomi în niciunul din sensurile pe care tata le-ar recunoaşte sau le-ar accepta nu
înseamnă nimic. Cred că l-am îngrozit cu adevărat doar o singură dată în viaţa mea, când, la scurtă
vreme după ce intrasem în posesia grădinii mele, l-am dus pentru prima oară să i-o arăt aşa cum era,
crescută în voia Domnului, cumplit de neîngrijită şi, practic, de neîngrijit. Îl şocasem şi mai înainte, când
cumpărasem o fermă părăginită, însă cele douăsprezece hectare de lăstăriş şi păşune ţepoasă erau o
dovadă de sănătate mentală (cel puţin le arendasem şi obţinusem o sumă simbolică) faţă de această nouă
revelaţie a smintelii. I se părea o nebunie să te apuci să cureţi o asemenea „junglă” şi nu m-a crezut
când i-am spus că nu aveam de gând să mă îngrijesc de ea de niciun fel, ci să-i dau voie în bună măsură
să-şi facă de cap, lăsând-o pe seama chiriaşilor mei, a păsărilor şi animalelor sălbatice, a plantelor şi
insectelor.
(John Fowles, Copacul)

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 5 puncte


Fragmentul dat este ca tip de text:
a. naraţiune
b. descriere

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 5 puncte


Tatăl băiatului este îngrozit când:
a. fiul îi arată pentru prima dată grădina părăginită;
b. fiul îi arată ferma părăsită;
c. băiatul vrea să cureţe „jungla”.
4. Precizează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor/grupurilor de cuvinte:
şocasem, sensurile, cumplit, părăginită, să te apuci, nu aveam de gând. 10 puncte
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Numeşte modul de expunere predominant în text. 10 puncte


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Redactează un text, de 5-7 rânduri, în care să îţi exprimi opinia despre pasiunea personajului
narator. 20 de puncte
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________