Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Data:

Prenume:
FIȘĂ DE LUCRU
Sunetul și literele: A → F
1. Citește literele, silabele, cuvintele:
Ff A a Ă ă â B b C c D d E e F f G g I i Î î L l M m N n O o P p R r S
s Ș ș T t Ț ț U u V v
fa pre-fă-cut vi-for fus-tă a fa-ce Fă-ni-că
fac mar-fă fel fu-gă a flu-ie-ra Fă-nel
fa-ta fra-te fe-li-nar fur-că a fer-me-ca Ște-fan
fa-ța fră-ți-or fe-li-nă fulg a sfâr-și Ște-fi
fa-ce fan fe-ri-gă flu-tu-re a fo-lo-si Ște-fa-ni-a
fa-so-le fan-tas-tic fe-bru-a-ri-e flu-tu-raș a fier-be Fa-ne
fa-mi-li-e or-fan ca-fe-niu flu-viu Flo-ri-na Foc-șani
fa-bri-că e-le-fant ca-fea flu-ier Flo-ri-ci-ca Făl-ti-ceni
a-fa-ră fân fe-reas-tră flu-ie-raș Flo-rin E-fo-rie
a-fa-ce-re fân-tâ-nă pro-fe-soa-ră floa-re Fla-vi-a Fran-ța
a-fa-ce-rist sfâr-șit fi-in-ță în-flo-rit Fla-viu Fin-lan-da
far ne-sfâr-șit fir car-tof Fle-șe-ru A-fri-ca
far-fu-ri-e foc fir-mi-turi pan-tof Fe-li-ci-a So-fi-a
far-mec foi tran-da-fir fin → din → lin → pin → vin
far-ma-ci-e fost fiu foc → loc → soc → toc → coc
far-ma-cis-tă fo-lo-si-tor fi-i-că fac → lac → bac → dac → mac→ sac → tac
ga-roa-fa fo-lo-sit fi-leu → oac
ga-roa-fă fot-bal fri-că fes → țes → des → ies → șes
ga-ro-fi-ță fot-ba-list fri-cos fel → țel → cel
fă-râ-mă fo-to-graf frig fus → rus
fă-cut fo-to-gra-fi-e fri-gu-ros faci → taci →maci → vaci →saci →daci

2. Leagă cuvintele cu același 3. Leagă cuvintele cu înțeles opus:


înțeles:
fărâmă sfat sfârșit urât
povață magic, vrăjit fermecat nesfârșit
filă bucățică frumos obișnuit
util foaie fruntaș a desface
fermecat folositor a face codaș

4. Eu spun una, tu spui multe: 5. Desparte în silabe cuvintele:

fluture → _________________ fereastră → _____________________________


focă→ ____________________
foc → _______________________
film→ _____________________
furnică→ __________________ flaut → _______________________
fular → ____________________
fetiță → _______________________
frate → ____________________
7. Citește poezia:

Mirosul meseriilor
de Gianni Rodari
Orice meserie
Are un miros, copii!
6. Citește și transcrie cuvintele: A pâine și plăcinte
Miroase-n brutării.
car tă
Miroase cofetarul
tof fa A nuci și scorțișoară,
Iar un halat de medic
A doctorie amară.
pan ță
Va mirosi a pește
Pescarul cel vânjos
Și numai trândăvia
Nu are vreun miros.

trândăvie = lene
vânjos = puternic

8. Colorează cercul corespunzător sunetului F:

OO OO OOO OOO OO OO OOO OO OOO OOO

9. Reprezintă grafic cuvintele:


Fănel fetiță nufăr cartof Ștefana

10. Scrie cuvântul reprezentat de imaginile următoare:


11. Silabele s-au amestecat. Pune-le în ordine. Scrie cuvintele obținute:

tofi le e fant fir da tran


car

12. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

furculiță Florin cartof

fântână Felicia fotoliu

13. Încercuiește cifra corespunzătoare numărului de silabe din următoarele cuvintele:

fulg → 7 2 1 3 6 5 4 înflorit → 1 10 4 5 3 2

fulger → 1 4 6 3 7 2 5 folositor → 7 2 1 3 6 5 4

14. Numerotează cuvintele pentru a obține o propoziție. Scrie propoziția cu litere mari:

și Florin frați Fănică sunt gemeni


morcovi