Sunteți pe pagina 1din 1

Sistemul informaţional

Funcţiile resurselor
Permite cunoaşterea situaţiei existente într-o informaţionale:
întreprindere, a situaţiei trecute şi anticiparea Componentele SI:
evoluţiei viitoare a acestuia, contribuind astfel la
elaborarea şi îndeplinirea obiectivelor stabilite, prin
intermediul lui se obţin informaţii necesare continue Data De cunoaştere De reglare
adaptării întreprinderii comerciale la schimb.
Decizională Mijloc de previziune
Informaţia

Informaţia se clasifică: Comunicarea. Scopuri:

Flux informaţional
-să fim recepţionişti
După modul de exprimare: După destinaţie:
orale interne; - externe; - să provocăm o reacţie
scrise comerciale; Circuit informaţional
audiovizuale - producţie;
- să fim acceptaţi

Mijloace de tratare
După gradul de prelucare: După modul de organizare: Deficienţele sistemului informaţional:
primare - tehnico-operative;
intermediare - de evidenţă contabilă;
finale - statistice Distorsiunea – modificarea parţială a mesajului şi trasmiterii
Emiţătorul de la emiţător la receptor.

Filtrajul – aceiaşi distorsiune numai că modificarea parţială


După direcţia vehiculării: După obligativitatea pentru sau totală a mesajului.
descendente adresant: Receptorul
ascendente imperative;
orizontale nonimperative Redundanţa – înregistrarea, transmiterea şi prelucrarea
repetaă a unor informaţii.

Fig. 1. Sistemul informaţional.