Sunteți pe pagina 1din 2

Data: Nume și prenume elev:

Unitatea de învățare: mărimi fizice

Test de evaluare

1. Completați propozițiile de mai jos: 1p

a) Cuvântul fizică provine din grecescul …………………., care înseamna natură.


b) Orice proprietate fizică pentru care se pot face măsurători, se numește proprietate
măsurabilă. O proprietate măsurabilă determină o ……………… ………… Mărimile
fizice se noteaza cu …………….
c) Pentru a exprima valoarea unei mărimi fizice, trebuie să notezi,
……………..mărimiifizice, valoarea ………………… și unitatea de ……………….
d) La nivel internațional s-a convenit să existe un system unic de mărimi și unități de
măsură, numit Sistem Internațional de mărimi și unități, abrevierea fiind ………….

2. Realizează transformările indicate mai jos: 1p


a). 416.7 cm2= ………… m2 c). 4 h 20min și 5s = ………………… s
b). 257 dam = ………….. cm d). 58 523 cm3 = …………………. m3

3. Trasați corespondența între elementele coloan ei A șielementele coloanei B: 1p

A B

Perioadă t(s)
Lungime V(m3)
Volum L(m)
Timp S(m2)
Arie T(s)

4. Un tânăr a dormit de la ora 14:25:30 până la ora 17:05:45. Cât timp a dormit tânărul?
1p

1. 1p 2. 1p 3. 1p 4. 1 p 5. 2p 6. 2 p 2p oficiu
Data: Nume și prenume elev:
Unitatea de învățare: mărimi fizice

5. 4 elevi au măsurat lungimea unui creion și au obținut următoarele valori: 16 cm; 16,2
cm; 16,5 cm și respectiv 16,1 cm. Aflați valoarea medie a valorilor măsurate și erorile
obținute de fiecare elev.Completați tabelul de mai jos cu datele solicitate.

2p

Nr. Lungimea Lungimeamedie Eroarea de Eroareamedie


măs. L (cm) Lm(cm) măsurare ∆Lm (cm)
∆L(cm)
1
2
3
4

6. Determinați aria grădinii reprezentată prin schema de mai jos:

2p

350 m

120 m

120 m

120 m

1. 1p 2. 1p 3. 1p 4. 1 p 5. 2p 6. 2 p 2p oficiu

S-ar putea să vă placă și