Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.3
Disciplina: Analiza si sinteza dispozitivelor numerice
Tema: Sinteza decodificatoarelor si codificatoarelor

A efectuat:
st. gr. TI-15X Student Name

A verificat:
lect., sup. A.Turcan
Chisinau 2016

Scopul lucrării: Studierea practică a structurii şi a metodelor de sinteză a decodificatoarelor şi


codificatoarelor.

Mersul lucrarii
1. Efectuaţi sinteza unui decodificator complet cu trei variabile de intrare.
2. Efectuaţi sinteza unui decodificator binar-zecimal conform variante ( la indicaţia
profesorului).
3. Efectuaţi sinteza unui codificator binar-zecimal conform variantei (la indicaţia
profesorului).

Desfăşurarea lucrării
1. Se verifică corectitudinea funcţionării circuitelor integrate ale standului de laborator.
2. Se asamblează şi se reglează schema unui decodificator binar-zecimal din tema pentru
acasă în setul de elemente ŞI-NU.
3. Se asamblează şi se reglează schema unui codificator binar-zecimal din tema pentru acasă
în setul de elemente ŞI-NU.
4. Pentru circuitele asamblate se determină costul şi timpul de reţinere.

Consideratii teoretice
Toate instructiunile operatiilor care se indeplinesc in calculator se divizeaza in fragmente mai
mici numite micro operatii. In calitate de micro operatie poate servi codificarea sau decodificarea
unui cod.In dependenta de micro operatie care se realizeaza elementele functionale se impart in 2
mari grupe:
1)Combinationale
2)Secventiale
Decodificatoarele – circuit logic combinational destinat decodificarii cuvintelor binare aplicate la
intrare, un decodificator complet cu n intrari va avea 2n iesiri, n este numarul de biti a cuvintului
de la intrare . Decodificarea are loc in felul urmator daca la intrare se aplica una din 2 n
combinatii atunci la iesire vom avea semnalul 1 doar pentru iesirea ce corespunde acestei
combinatii, pentru 2n-1 vom avea 0. Adica pentru fiecare combinatie la intrare avem o singura
unitate 1 celelalte sunt 0. Un asemenea cod se numeste cod unitar contine o singura unitate.
Decodificatorul la care numarul de iesiri este mai mic decit 2n, m<2n se numeste decodificator
incomplet. La sinteza unor astfel de decodificatoare se procedeaza ca si la minimizarea functiilor
partial determinate de n variabile fiecare, n – numarul de intrari a decodificatorului, m –
numarul de iesiri. Au urmatorul specific sunt egale cu 1 doar pentru o combinatie si nu sunt
determinate pentru 2n-m combinatii adica pentru combinatiile care nu se utilizeaza in
decodificatorul respectiv.
Codificatorul este un element combinational destinat codificarii semnalelor la intrare (
transforma un semnal unitar de la intrare intrun cod binar la iesire. Un codificator cmplet cu n
intrari are log2n iesiri. La sinteza oricarui codificator este specificul: variabilele de la intrare
reprezinta un cod unitar iar iesirile un cod binar, acest specific din tabelul de adevar exclude
etapa de minimizare ca etapa de sinteza iar functiile de la iesirea codificatorului se stabilesc ca
disjunctiile valorilor variabilelor de la intrare unde acestea sunt egale cu 1.
Varianta 27
Codul binar-zecimal Decodificator 5 3 2 (-1)
Codul binar-zecimal Codificator 8 3 2 (-4)

Tabelul de adevar pentru cele 10 functii, care descriu structura decodificatorului


Cifra Codul Functiile
zeci- 5 3 2 (-1)
mala x1 x2 x3 x4 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 0 1 1 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 1 0 1 1 B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 1 1 0 1 D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 1 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 1 1 1 1 F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 0 0 1 * * * * * * * * * *
11 0 1 0 1 * * * * * * * * * *
12 0 1 1 0 * * * * * * * * * *
13 1 0 0 1 * * * * * * * * * *
14 1 0 1 0 * * * * * * * * * *
15 1 1 1 0 * * * * * * * * * *

Minimizarea functiei y0 Minimizarea functiei y1


x1x2 x1x2
x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10

00 y0 00
01 * * * 01 * * *
11 11 y1
10 * * * 10 * * *
y0  x1 x2 x3 y1  x1 x2 x4
Minimizarea functiei y2 Minimizarea functiei y3
x1x2 x1x2
x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10

00 00 y3
01 * * * 01 * * *
11 11
10 y2 * * * 10 * * *
y2  x3 x4 y3  x1 x2 x3

Minimizarea functiei y4 Minimizarea functiei y5


x1x2 x1x2
x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10

00 00 y5
01 * * * 01 * * *
11 y4 11
10 * * * 10 * * *

y4  x1 x2 x4 y5  x1 x2 x3

Minimizarea functiei y6 Minimizarea functiei y7


x1x2 x1x2
x3x4 00 01 11 10 x3x4 00 01 11 10

00 00
01 * * * 01 * * y7 *
11 y6 11
10 * * * 10 * * *

y6  x1 x2 x4 y7  x3 x4
Minimizarea functiei y8 Minimizarea functiei y9
x1x2
x3x4 00 01 11 10

00 y8
01 * * *
11
10 * * * x1x2
x3x4 00 01 11 10

00
01 * * *
11 y9
y8  x1 x2 x4 10 * * *
y9  x1 x2 x3
Schema decodificatorului binar-zecimal conform codului 5 3 2 (-1) in setul de elmente
SI-NU

Diagrama in timp pentru decodificator in setul de elmente SI-NU


Tabelul de adevăr pentru cele 10 funcţii, care descriu structura codificatorului

Cifra Ieşirile
zeci- Intrările 8 3 2 (-4)
mala
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 f1 f2 f3 f4
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Setul de functii care realizeaza codificatorul din tabelul de mai sus este urmatorul

f1 = x 4  x 6  x 7  x 8  x 9
f2 = x1  x3  x5  x7  x9
f3 = x 1  x 2  x 5  x 6  x 9
f4 = x 1  x 4  x 6  x 7  x 9

Sau transformat relatiile de mai sus in setul de elemnte SI-NU

f1  x4 x6 x7 x8 x9
f 2  x1 x3 x5 x7 x9
f3  x1 x2 x5 x6 x9
f 4  x1 x4 x6 x7 x9

Schema codificatorului binar-zecimal conform codului 8 3 2 (-4) in setul de elmente


SI-NU

Diagrama in timp pentru codificator in setul de elmente SI-NU


Concluzie

In urma efectuarii acestei lucrari de laborator s-a studiat practic structura si metoda de
sinteza a decodificatoarelor si codificatoarelor. S-a facut minimizarea functiilor care realizeaza
decodificatorul apoi s-a scris setul de functii care realizeaza codificatorul si s-au transformat in
setul de elemente SI-NU . Au fost implementate schemele logice in setul de elemente SI-NU
pentru codul binar-zecimal al decodificatorului 5 3 2 (-1) şi codul binar-zecimal al codificato-
rului 8 3 2 (-4) , si diagramele temporale in setul de elemente SI-NU.

S-ar putea să vă placă și