Sunteți pe pagina 1din 2

N. Pr.

elevului _______________________________________ Data


Evaluare sumativă la limba și literatura română
la finele semestrului II, clasa a III-a

1. a) Citeşte cu atenţie textul următor:


MĂRUL
Pe stradă mergea o bătrînică cu un coş plin de mere roşii, mari şi frumoase! Mergeam în
urma bătrînei şi mă gîndeam: „Ce-aş mai mînca un măr!”
M-am apropiat de dînsa, am luat un măr şi l-am ascuns în buzunar. Bătrîna
n-a văzut. Dar deodată s-a întors şi mi-a spus:
─ Ia vino-ncoace, băieţele! Cum te cheamă?
─ Petrică. Dar mama îmi zice Rică.
─ Rică... frumos îţi zice. Eşti băiat cuminte?
─ Nu ştiu...
Bătrîna a scos din coş cel mai frumos măr şi mi-a spus:
─ Mănîncă sănătos! E din grădina mea.
Nu îndrăzneam să iau mărul. Bătrîna sta cu mîna întinsă.
─ De ce nu-l iei?
Nu i-am răspuns. M-am întors şi am fugit acasă. Cînd am ajuns acasă,
am izbucnit în plîns.
Emilian Bucov
b) Completează enunţurile:
Titlul textului este....................................Autorul acestui text este ..........................................
Personajele sunt: .......................................................................................................................
L0123
2. Răspunde la următoarele întrebări:
a) Ce părere ai despre fapta lui Petrică?
………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................……
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................

b) De ce nu a îndrăznit Petrică să ia mărul de la bătrînă?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................…………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................……………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................………
c) De ce a izbucnit băiatul în plîns ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……
L0123456
3.Desparte în silabe cuvintele, indică vocalele și consoanele: ghiocel, autobuz, cuib,
........................................ .......................................... ........................................
L0123
4.Scrie cuvinte:
 cu sens asemănător:  cu sens opus:
poveste – ............................... adevăr – ......................................
crengi – ................................ cuminte – .....................................
elev – ................................. a construi – .................................
L0123456
5. Formează comparații pentru cuvintele propuse:
alb ca ______________________ harnic ca _________________________
dulce ca ____________________ rotund ca _________________________
L01234
6.Alcătuieşte propoziţii folosind cuvîntul „poartă” cu diferite sensuri.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
L012345
7.Selectați din text cîte 3 cuvinte conform tabelului:
Obiecte, ființe Însușiri Acțiuni

L0123456789
8.Completează cu unul dintre cuvintele: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, s-au, s-a.
………............. zi, Albă ca Zăpada a ajuns la căsuţa piticilor. A intrat cu sfială în odăiţă.
A mîncat ceva ........................... farfurioară, apoi a băut apă ......................... păhărel.
...........culcat .................... pătuţ şi a adormit. Seara tîrziu, piticii ............. întors acasă obosiţi.
L0123456
9.Scrie în casete semnele de punctuaţie corespunzătoare:
Tata a venit acasă El o întreabă pe Narcisa
Narcisa cum se simte bunica I-a mai trecut răceala
E mult mai bine tată Am fost la farmacie şi i-am cumpărat aspirină
sirop de tuse picături şi vitamina C. L0123456

10. Descrie în 4-5 enunțuri anotimpul primăvara.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și