Sunteți pe pagina 1din 4

Slide 1

Onorată Comisie numele meu este Brădan Mădălina şi în minutele ce urmează vă voi
prezenta lucrarea “ Planul de afaceri și importanța sa în IMM-uri”.
Am ales această temă deoarece îmi doresc să aflu mai multe despre planul de afaceri, de
ce se întocmeşte un plan de afaceri, când şi cum se întocmeşte acesta. Consider că îmi va fi de
mare ajutor în cariera mea de viitor manager indiferent dacă o să-mi pornesc o afacere nouă sau
o să trebuiască să dezvolt una deja existentă.

Slide 2

Instrumentul esenţial pentru succesul unei afaceri este planul de afaceri, în lipsa lui,
întreprinzătorul trebuie să fie un geniu al improvizaţiei, ceea ce este mult mai dificil decât
planificarea iniţială şi îmbunătăţirea ei periodică. Toţi întreprinzătorii îşi fac un plan înainte de a
începe o afacere, chiar dacă deseori doar în minte.
Obstacolele şi riscurile ce se ridică cu ocazia lansării unui proiect sau a unei
întreprinderi sunt numeroase. Cum să promovezi o nouă afacere în faţa unor parteneri, existenţi
sau posibili, care contribuie la succesul ei? Aceasta este principala funcţie a planului de afaceri

Slide 3

Planul de afaceri este prima şi, poate, cea mai bună oportunitate a managementului de a
atrage interesul potenţialului investitor. El descrie produsul şi defineşte piaţa în termeni
cantitativi şi calitativi, permiţând investitorilor să înţeleagă capacitatea managementului de a
dirija compania.
Planul de afaceri este un instrument de importanţă crucială pentru procesul de creare şi
dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, atât sub aspectul managementului general, cât şi sub
cel strategic, având un rol multifuncţional. Acesta constituie una din cele mai bune modalităţi
prin care întreprinzătorul se poate asigura de sprijin bănesc din partea unei surse de finanţare.

Slide 4

Planul de afaceri, pentru a face faţă cerinţelor de informare, trebuie să cuprindă șase
elemente structurate. Persoanele cărora le sunt adresate planurile de afaceri vor aprecia dacă
acestea sunt bine structurate. Fiecare secţiune trebuie să aibă un rezumat în care să fie prezentate
informaţiile esenţiale deoarece nimeni, în afara celor care au sarcini individuale pe domeniile
respective, nu va dori detalii inutile în formatul principal.
Pentru a mări precizia şi claritatea unui plan este necesar întocmirea unei sinteze a
propunerii. Sinteza reprezintă un plan de afaceri în forma sa cea mai concisă şi are menirea de a-l
stimula pe cititor să citească planul în întregime.
Din cea de-a doua secţiune, destinatarul planului de afaceri descoperă cine este cel care
solicită finanţarea, îşi extrage informaţiile de care are nevoie şi încadrează solicitantul într-un
anumit cadru de analiză şi raportare. Datele prezentate trebuie să fie suficiente, exacte şi
organizate, pentru a-i inspira examinatorului un sentiment de încredere şi siguranţă.
Scopul secţiunii de marketing este de arăta finanţatorilor cum va putea compania să
satisfacă cererea şi de a demonstra capacitatea de adaptare la condiţiile pieţei. Întreprinzătorilor
nu trebuie să le lipsească aptitudinile sau experienţa întocmirii unui plan de marketing.
În secţiunea legată de managementul firmei a planului de afaceri este bine ca firma să se
axeze pe: descrierea echipei manageriale, organizarea resurselor umane, prezentarea
proprietarilor afacerii, politica de management al resurselor umane.
În timp ce restul componentelor ce alcătuiesc planul de afaceri sunt despre înţelegerea
afacerii în sine, planul financiar este partea pe baza căruia cititorul ia decizia finală. Investitorul
va afla din această secţiune cât va câştiga din această afacere, iar creditorul va şti care este
capacitatea de plată a debitorului.
Este important ca planul de afaceri să prezinte atât aspectele pozitive, cât şi cele
negative ale afacerii. Secţiunea referitoare la riscurile afacerii oferă şansa de a arăta capacitatea
echipei de a vedea în ansamblu şi abilitatea acesteia de a trece peste schimbările ce apar în
afaceri.

Slide 5

Am dorit a pune în practică, prin redactarea efectivă a unui plan de afaceri, ceea ce s-a
arătat la partea teoretică a acestui proiect şi anume ce este un plan de afaceri, cum se întocmeşte
şi ce trebuie să cuprindă acesta pentru ca destinatarii planului să acorde firmei finanţarea
solicitată. Studiul de caz s-a concretizat prin alcătuirea unui plan de afaceri pentru firma S.C.
ADRIALUM S.R.L. în vederea obţinerii unui împrumut în vederea dezvoltării întreprinderii prin
achiziţia de utilaje moderne. Odată cu aceste modernizări vor fi create patru noi locuri de muncă,
va fi îmbunătăţită calitatea produselor, capacitatea de producţie va creşte cu 50%, iar timpii de
realizare a producţiei se vor îmbunătăţi.
Scopul investiţiei este ca prin modernizarea şi dezvoltarea afacerii societăţii S.C.
ADRIALUM S.R.L. Roman, să se asigure contribuţia la dezvoltarea regională, prin crearea de
noi locuri de muncă şi dezvoltarea resurselor umane, prin crearea întregului lanţ al valorii
adăugate pe plan local, dezvoltarea furnizorilor şi a clienţilor.

Slide 6

Sectorul principal de activitate al firmei S.C. ADRIALUM S.R.L., firmă privată, cu


capital 100% autohton, îl reprezintă proiectarea, execuţia şi montarea tâmplăriei din PVC şi
aluminiu.
Slide 7

În totalul pieţei, tâmplăria PVC deţine o pondere de 73 %, urmată de cea a lemnului


care nu depăşeşte mai mult de 1%, iar tâmplăria de aluminiu ocupă diferenţa.
În ceea ce priveşte clientul major al ferestrelor din PVC şi aluminiu vorbim de două
sectoare, primul este reprezentat de partea de replacement: activităţile de reabilitare, de înlocuire
a tâmplăriei vechi mai ales că în România sunt multe construcţii nereabilitate termic, iar al doilea
ar fi partea de new business, cu cât se va construi mai mult cu atât vor fi mai multe ferestre de
montat. Referitor la consumatorii casnici, problema acestora o reprezintă lipsa de informare, cu
toate că suntem la prima generaţie de consumatori ai acestui produs.
Principalii concurenţi ai societăţii pe piaţa de profil din Roman sunt: Firma Adinello
S.R.L, Termoplast S.R.L., Grapet S.R.L., Metropolis S.R.L., Sistem AL-CT S.R.L. și Milena
Mob S.R.L.
În condiţiile în care orice societate modernă reprezintă un sistem complex şi deschis,
strategia de dezvoltare va fi bazată pe două componente de bază:
 acţiuni bine gândite şi direcţionate spre atingerea anumitor scopuri strategice;
 reacţia societăţii la schimbările mediului extern şi intern, inclusiv la acţiunile
concurenţilor.

Slide 8

Conducerea operativă a societăţii este asigurată de PATRICHI MIHAI GABRIEL în


calitate de manager şi proprietar al afacerii, activitatea de producţie este supravegheată de şeful
de atelier. Publicul intern al societăţii S.C. ADRIALUM S.R.L. este format din 8 angajaţi cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, un colaborator cu normă parţială de muncă, un
Contabil Şef.

Slide 9

În vederea înfăptuirii proiectului de investiţii, specificat compania ADRIALUM


prospectează un necesar de finanţare în valoare de 57.410 EURO, argumentarea acestei sume
fiind elaborată în tabelul de față. Trebuie menționat că necesarul de finanţare astfel obţinut va fi
acoperit prin obţinerea unui credit contractat de la BRD G.S.G. Compania va garanta
împrumutul primit printr-un contract de gaj şi ipotecă asupra activelor societăţii.

Slide 10

În urma riscurilor asupra proiectului pot interveni întârzieri în implementarea proiectului.


Se pot aloca sume suplimentare pentru acoperirea costurilor generate. Sumele suplimentare pot
depăşi nivelul prevăzut în devizele proiectului, pentru cheltuieli neprevăzute. Pot interveni întârzieri
în atingerea indicatorilor de monitorizare asumaţi.
Slide 11

Prin realizarea planului de afaceri al firmei s-a urmărit, pe de o parte, scoaterea în


evidenţă a principalelor elemente de natură teoretică ce trebuie atinse în acest demers, iar pe de
altă parte, analiza concretă a situaţiei întreprinderii, pentru a evalua potenţialul de dezvoltare a
acesteia.
Elementele analizate, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic se înscriu în
normele de elaborare şi redactare a planului de afaceri, preluând în principal, acele elemente care
sunt specifice domeniului de activitate al firmei.
Firma a luat în considerare că piaţa pe care activează este în continuă creştere şi, de
asemenea, că prezenţa concurenţilor în zonă se intensifică şi a constatat astfel că întreprinderea
are nevoie să-şi modifice utilajele pentru a concura cu celelalte firme prin calitatea superioară a
produselor, prin oferirea unor game diversificate de produse şi a unor servicii post-vânzare
specializate.
După părerea mea cercetarea realizată în vederea cunoaşterii importanţei planului de
afaceri mi-a fost de mare ajutor în întocmirea unui plan pentru SC ADRIALUM SRL şi consider
că pe viitor voi putea scrie şi alte planuri pentru aceeaşi firmă sau pentru firme diferite.

S-ar putea să vă placă și