Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule DECAN,

Subsemnatul/a………………………………………………..student/ă anul .........

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi

Managementul Afacerii, Departamentul Antreprenoriat si Management , programul de

studii…………………………., promotia ……………………..inginerie zi, vă rog să-mi

aprobaţi susţinerea lucrării de licenţă la data de……………………………...

Semnătura, Data :…………………

Domnului DECAN al Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerii