Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea Politehnica Bucureşti

Facultatea de antreprenoriat, ingineria şi managementul afacerilor

ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE A FIRMEI

SC INOX SA

Disciplina Management financiar

Coordonator proiect:
Prof. univ. Gheorghe MILITARU

Student:
Tiliban Vasilica-Ramona
Grupa 1531 / Anul III

2016-2017
CUPRINS

Prezentarea firmei .............................................................................................. 3


Prezentarea bilanţului contabil al firmei SC INOX SA ................................... 3
Prezentarea contului de profit şi pierdere al firmei SC INOX SA ...................... 3
Calculul ratelor financiare şi interpretarea lor .................................................... 3
Sistemul Du Pont (Identitatea Du Pont) ............................................................. 8
ANEXE ........................................................................................................... 10
Prezentarea firmei
INOX SA este o companie privată românească , fondată în 1937, specializată în
producția de echipamente neutre din inox pentru bucătării profesionale, pentru producția și
servirea produselor alimentare precum și pentru zonele de prelucrare și prezentare a
produselor alimentare, standard sau la cerința clientului. Pe lângă aceste echipamente Inox
SA oferă și o gamă largă de alte produse de la soluții complete, elemente de design
arhitectural, instalații de muls ovine și caprine până la lifturi și elevatoare.

Cunoașterea în profunzime a pieței, împreună cu adoptarea celor mai


moderne tehnologii a permis INOX SA să satisfacă cererile de funcționalitate și
fiabilitate a celor mai exigenți clienți, aducând calitatea produselor sale .

Prezentarea bilanţului contabil al firmei SC INOX SA

Bilantul contabil este un instrument destinat modelării situației patromoniului unei


entități economice. Structural, este compus din două părți – active și pasive.

Bilanțul contabil al firmei INOX SA se găsește atașat la finalul proiectului ca anexa 1.

Prezentarea contului de profit şi pierdere al firmei SC INOX SA


Contul de rezultate sau contul de profit și pierdere reflectă schimbările survenite
în masa patrimoniului ca urmare a activităților economice desfășurate la nivelul agentului
economic respectiv. Acesta exprimă analitic rezultatele exercitiului pe baza raporturilor
dintre cheltuielile și veniturile firmei.

Contul de profit și pierderi al firmei INOX SA se găsește atașat la finalul proiectului


ca anexa 2.

Calculul ratelor financiare şi interpretarea lor

RATELE DE SOLVABILITATE PE TERMEN SCURT SAU DE


LICHIDITATE

Ratele de solvabilitate pe termen scurt oferă informaţii despre lichiditatea firmei.


a) Rata de lichiditate curentă (RLC) se calculează cu ajutorul următoarei formule :
RLC = Active curente / Pasive curente=0.91 (1.01.2016)
RLC = Active curente / Pasive curente=0.97 (31.12.2016)

Pentru INOX SA rata de lichiditate curentă subunitară (RLC<1) înseamnă că


activele curente minus pasivele curente sau capitalul de lucru net este negativ. Această
situaţie reflectă o stare financiară pe termen scurt nefavorabilă pentru firmă. Se observă o
ușoară creștere spre sfârșitul anului 2016, însă nici aceasta nu se încadrează în nivelul
asigurator 1-1,5.

b) Rata de lichiditate rapidă - RLR (testul acid). Stocurile sunt adesea activele
curente cel mai puţin lichide.

RLR = [Active curente – Stocuri] / Pasive curente = 0.62 ori (1.01.2016)


RLR = [Active curente – Stocuri] / Pasive curente = 0,60 ori (31.12.2016)
Stocurile sunt mai puţin lichide în comparaţie cu numerarul. Rata rapidă surprinde
mai bine incapacitatea de plată a firmei INOX SA decât rata curentă, deoarece stocurile
reprezintă mai puțin de jumătate din activele curente.

Valoarea acestei rate se consideră normală, dacă este între 0,8 și 1 însă se poate observa
că atât la începutul anului cât și la sfârșit RLR nu se încadrează.

c) Rata de lichiditate imediată sau rata cash-ului - RLcash este importantă pentru a
evalua capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor scadente în intervale de timp foarte scurte.

RLcash = Numerar (cash) / Pasive curente =0,03 (1.01.2016)


RLcash = Numerar (cash) / Pasive curente =0, 05 (31.12.2016)

Rata de lichiditate imediată a firmei are valoarea 0,03 la 1.01.2016 și 0,05la


31.12.2016, neîncadrându-se în intervalul de referință (0,2-0,3), reprezentând un dezavantaj
al firmei din punct de vedere al managementului financiar. Firma nu și-a putut achita datoriile
pe termen scurt bazându-se pe seama numerarului aflat în casierie, a disponibilităților bancare
sau a plasamentelor de scurtă durată nici în la începutul anului 2016, nici la finalul anului.

3.1.1.2 Ratele de solvabilitate pe termen lung (managementul datoriei)

Ratele de solvabilitate pe termen lung se referă la capacitatea pe termen lung a firmei


de a face faţă obligaţiilor sale. Există trei rate de solvabilitate folosite în mod obişnuit şi
câteva variaţii.
a) Rata îndatorării – R nd

R nd = [Active totale – Capital propriu] / Active totale

În cazul firmei INOX SA R nd = 0,24 ori la începutul anului. Adică, firma utilizează
24% capital atras sau împrumutat. INOX SA are 0,24 RON pentru fiecare 1 RON din activul
total îi corespunde 0,24 RON datorii. Plecând de la aceste constatări, în practică, este util să
fie utilizate două variante de calcul a ratei de îndatorare:

Rata acoperirii datoriei prin capitalul propriu (RDCP) = Datotii totale / Capital propriu
total=
= 0,31 ori.

Multiplicatorul capitalului propriu (MCP ) = Active totale / Capital propriu total=1.31


ori

b) Rata de acoperire a dobânzii - RDOB

RDOB = EBIT / Dobândă (3.5)

Firma INOX SA are o rată de acoperire a dobânzii RDOB =11,08 ori.


Rezultatul indică faptul că veniturile pot să scadă de 11,08 ori fără să existe pierderi la
începutul anului și de 7,77 la sfârșitul anului 2016. Firma își crește considerabil capacitatea
de a suporta pierderi mari fără să existe probleme financiare cauzate de incapacitatea
acesteia de a-și plăti dobânzile anuale.

c) Rata de acoperire a dobânzii prin cash – RDcash. O problemă specifică ratei de


acoperire a dobânzii constă în faptul că aceasta se bazează pe EBIT, care nu este o măsură
corectă a cash-ului disponibil pentru plata dobânzii.

RDcash = [EBIT + Amortizare] / Dobândă (3.6)

Firma INOX SA are o rată de acoperire a dobânzii prin cash RDcash = 11,08 ori.

3.1.1.3 Ratele de rotaţie sau managementul activelor

Ratele folosite în managementul activelor măsoară gradul de eficacitate cu care firma


utilizează activele de care dispune.

a) Rotaţia stocurilor – Rstoc poate fi calculată în felul următor :

Rstoc = Costul bunurilor vândute / Stocuri

În cazul firmei INOX SA rotaţia stocurilor este Rstoc = 7,16 ori ntr-un an. Cu cât
rotaţia stocului este mai rapidă cu atât compania utilizează mai eficient stocurile.

Rotaţia stocurilor se poate exprimă şi prin numărul de zile în care se realizează o


rotaţie completă, ştiind că într-un an există 365 zile. Rezultatul se poate exprima prin relaţia
următoare:

Rstoc zile = [365 zile] / Rstoc

Pentru INOX SA rotaţia stocurilor exprimată n zile este următoarea: Rstoc zile =
365/7,16 = 51 zile. Acest rezultat înseamnă că în 51 de zile, în medie, stocul este valorificat.

b) Rotaţia creanţelor – Rcr indică cât de rapid o companie şi vinde produsele.

Rcr = Vânzări / Creanţe

Firma INOX SA înregistrează o rotaţie a creanţelor Rcr = 4,68 ori la începutul anului
2016, și 6,31 la sfârșitul anului.

Rotaţia creanţelor oferă informaţii mai importante dacă este exprimată prin numărul
de zile în care creanţele sunt colectate.

PRcr = [365 zile] / Rotaţia creanţelor

În cazul firmei INOX SA, perioada medie de încasare a creanţelor


PRcr = 365/4,68=78zile.

b) Rotaţia activelor totale – RAT se determină folosind relaţia :

RAT = Vânzări / Active totale

În cazul firmei INOX SA rotaţia activelor totale este RAT =3.100/2.458 = 0,65 ori.
Înseamnă că firma își roteşte activele de 0,65 ori într-un an.
3.1.1.4 Ratele de profitabilitate

Rata profitului reflect eficiența cu care firma utilizează activele și gestionează


oportunitățile sale.
a) Rata profitului – Rp se determină folosind formula 3.11:

Rp = Profitul net / Vânzări

Rata profitului pentru firma INOX SA este Rp = 453,6/3.100 = 0,26%. Aceasta


înseamnă că, în sens general, firma generează 0,26 bani profit pentru fiecare RON vânzări.

b) Rentabilitatea activelor totale sau ROA (Return on assets) este o măsură a


profitului pentru fiecare RON investit în active.

ROA = Profit net / Active totale

INOX SA are o rentabilitate a activelor totale de ROA = 0,17% (1.01.2016)


ROA= 0,23% (31.12.2016)

Pentru fiecare leu investit în activ firma generează un profit de 0,17 bani la începutul
anului și de 0,23 bani la sfârșitul anului 2016. Firma crește într-un an capacitatea de generare
a profitului cu 0,06 bani.

c) Rata rentabilităţii financiare – ROE (Return on equity) este o măsură a modului


în care acţionarii sunt mulţumiţi de investiţiile făcute în firmă . ROE, în sens contabil, este o
măsură de bază a performanţei (the bottom line) şi se determină folosind relaţia :

ROE = Profit net / Capital propriu

INOX SA are o rată a rentabilităţii financiare ROE = 0.22% la începutul anului 2016,
și 0,29 la sfârșitul anului. Prin urmare, pentru fiecare RON imobilizat în capitalul propriu,
firma generează 0,22 bani ca profit, respective 0,29 pentru sfârșitul anului. Acest profit este
corect numai din punct de vedere contabil.

Se observă că ROE depăşeşte ROA, n cazul firmei INOX SA, aceasta înseamnă că
firma utilizează pârghia financiară.

3.1.1.5 Ratele valorii de piaţă.

a) Multiplicatorul capitalizării bursiere – PER (Price earnings ratio) este raportul


dintre cursul bursier al unei acţiuni şi profitul net pe acţiune (EPS). EPS

PER = Cursul bursier al acţiunii / Profitul net pe acţiune

EPS = Profitul net / Număr de acţiuni

În cazul firmei INOX SA aceasta deține 4393620 de acţiuni emise şi vândute la un


curs de 0,93 RON/acţiune la finalul anului.
Cu aceste date se poate calcula profitul net pe acţiune EPS=0,01 RON.
Multiplicatorul capitalizării bursiere PER = 119,40 ori. Acest rezultat înseamnă că acțiunile
firmei INOX SA au fost vândute pentru 119,40 ori. Rezultatele firmei au multiplicat de
119,40 ori raportul profit/preţ.
Deoarece raportul profit/preţ măsoară cât de mult investitorii sunt dispuşi să
plătească pentru un RON câştig ăn mod curent, un raport mai mare înseamnă că firma are
perspective semnificative de creştere în viitor.
b) Raportul valoare de piaţă faţă de valoarea contabilă – MBR se determină prin
divizarea capitalizării bancare (număr de acţiuni x cursul bursier al zilei) la activul net
contabil (activ total – datorii totale).

MBR = Capitalizarea bursieră / Activul net contabil

MBR <1, înseamnă că fondul comercial este nefavorabil. INOX SA are o rată MBR = 0,34
ori. Se observă că MBR <1, deci firma INOX SA are un fond comercial nefavorabil.

Sistemul Du Pont (Identitatea Du Pont)


3.1.2 Factorii de creştere cantitativă şi calitativă ai rentabilităţii companiei –
Sistemul Du Pont

Diferenţa dintre ROE şi ROA reflectă efectul pârghiei financiare asupra rentabilităţii
companiei. În continuare se va analiza relaţia dintre aceste măsurători de profitabilitate prin
investigarea factorilor de creştere a rentabilităţii companiei. Adică, descompunerea ratei de
rentabilitate financiară în părţile sale componente. Se pleacă de la definiţia ROE şi se va
exprima ca produsul dintre două rate. Adică, ROE = Profit net / capital propriu. Această
relaţie
se va modifica structural prin multiplicarea cu rata „active/active’ fără a schimba valoarea
ratei de rentabilitate financiară şi se va obţine următorul rezultat:

ROE =

MCP =
În final, se obţine următoarea relaţie ROE = ROA x MCP.

Firma INOX SA are RDCP = 0,31 ori, multiplicatorul capitalului propriu MCP = 1,31
ori şi ROA =0,23%. Prin urmare, ROE = ROA x MCP = 0,29%. Se observă că diferenţa
dintre ROE şi ROA nu este foarte mare.

În continuare rata de rentabilitate financiară se va descompune prin multiplicarea


ROE cu raportul unitar „Vânzări/ Vânzări” şi se obţine:

Se observă că ROA se poate descompune în două componente: rata profitului şi rotaţia


activului. Ultima expresie a ROE este numită „sistemul Du Pont”, deoarece aceste rezultate au fost
făcute publice de compania americană Du Pont Corporation.
Rezultatele se pot verifica folosind datele specifice companiei INOX SA ROE =0,29%. Acest
rezultat coincide cu valoarea determinată direct când a fost calculată această rată.
Avantajul acestei analize constă în examinarea simultană a mai multor rate. Se obţine o
imagine de ansamblu a performanţelor companiei ce permite identificarea unor probleme posibile
care necesită atenţie şi trebuie soluţionate.

0,29%
ROE

ROA Multiplicatorul capitalului propriu


Multiplicat prin
0,23% 1,25

ROE Rotaţia activului


0,29% Multiplicat prin 0,65
Profit net Vânzări Vânzări Active totale
Divizat prin Divizat prin
26567 RON 10181644RON 10181644RON 2458 mii RON

Costuri totale Vânzări Active fixe Active curente


10271621 10792229 2861483
RON Scăzute din 10181644RON RON Plus RON

Costul bunurilor Amortizare


Creanţe
vândute 0
1612914RON
6546267 RON

Dobândă
cash
Chelt 14890 RON
.
administrative, 144200 RON
vânzări,
marketing
Impozit Stocuri
70481RON
0 110436 RON

Fig. 1. Sistemul Du Pont aplicat pentru compania INOX SA

ANEXE
ANEXA 1
Anexa 2