Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

Mentenanța echipamentelor de
fabricație
Maşina: STAHLWERK LUPUS 420 L
Firma: Grimet Construct

STUDENT:.........................
IPMPC MASTER-AN I

Timişoara 2019
Cap. 1 Prezentarea succintă a firmei şi a obiectului său principal de activitate

Grimet Construct este o companie romaneasca infiintata in anul 2006 care funcționează în domeniul
confectiilor metalice si al prelucrarilor mecanice.

Cap. 2. Prezentarea echipamentului de fabricaţie- obiect al proiectului


Descriere generală

Date tehnice

Cap. 3. Mentenanţa echipamentului

Organizarea mentenanţei în firmă

Tipul de mentenanţă

Operaţii de mentenanţă

Planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi pregătirea tehnică materială şi organizatorică în


sistemul reparaţiilor preventive – planificate:
planurile anuale
graficul desfăşurării pe luni a planului de revizii tehnice şi reparaţii pe anul respectiv
Planurile operative (lunare) de reparaţii pe formaţii şi ateliere de reparaţii,
Pregătirea tehnică în cadrul acestui sistem de reparaţii conţine:
pregătirea constructivă (Albumul desenelor pieselor utilajului)
pregătirea tehnologică (Fişele proceselor tehnologice tip de demontare,
documentaţia de constatare a defectelor, caietul de sarcini al reparaţiei, Procese verbale etc.
pregătirea material-organizatorică (materialele şi piesele de schimb)
Responsabilitati
Responsabil Intretinere (cine şi ce documente întocmeşte şi când)
Componenţa echipei de lucru (nominal, pe peserii ş ice anume lucrări efectuează)
Cap. 4. Detalierea operaţiilor de mentenanţă executate

(In cele ce urmează se exemplifică)

4.1. Verificare si curăţare, ungere ghidaje

4.1.1.Se verifica nivelulşi presiunea uleiului de ungere – zilnic şi se consemnează

4.1.2. Se curata ghidajele numai cu emulsie. Nu se foloseste aer, deoarece se pot zgaria
ghidajele!!

4.2. Curaţare şi spălare maşină


La sfarsitul fiecarei zile se curata masina cu emulsie. Spanul se evacueaza prin elevatorul de span in
cuva de langa masina.
4.3. Schimbare emulsie
Emulsia se schimba lunar. Se verifica zilnic nivelul emulsiei.
In cazul in care nivelul emulsiei scade sub L(minim), se completeaza.

Conc
entrat
ia
emuls
iei se
verifi
ca cu
REF
RAC
TOM
ETR
UL.
Cap. 5. Aspecte economice ale activităţii de mentenanţă

Avantaje

Dezavantaje

Cap. 6. Documente tip de lucru şi de evidenţă


Înregistrări

Inregistrare Intocmeste Pastreaza Arhiveaza


Denumire Cod Responsabil Responsabil Durata
Lista utilajelor GMT-F-01- Responsabil Responsabil Responsabil nedeterminata
PO-04 Productie Productie Productie
Fisa utilajului GMT-F-02- Responsabil Responsabil Responsabil casare
PO-04 Productie Productie Productie
Plan de revizie GMT-F-03- Responsabil Responsabil Responsabil 1 an
anual PO-04 Productie Productie Productie
Proces verbal de GMT-F-04- Responsabil Responsabil Responsabil casare
punere in functiune PO-04 Productie Productie Productie

PLAN DE REVIZIE ANUAL

Nr. Luna/saptamana
Utilajul
crt. Ian Febr Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec

1 LUPUS RC RK

RT – revizie tehnica
RC – revizie curenta

RK – revizie capitala

Intocmit:

Data:

Proces verbal de interventie


Denumire echipament ______________________________________

Nr. Inventar / Nr. Serie ______________________________________

Cu ocazia reviziei – interventiei din data de ___________________ am constatat


urmatoarele:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Necesar pentru a efectua reparaţia echipamentului: _________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________

Interventii realizate:
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________
Numele şi semnătura

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Data:

(SE COMPLETEAZA IN MOMENTUL IN CARE SE FAC INTERVENTII LA UTILAJE)

Fişa de mentenanţă
Utilaj:

Dat Verific Verificare Verific Verific Verific Verific Verific Nu Semnat


a are instalatie are are are are are me ura
instalat hidraulica/pneu sistem sisteme instalat instalat parame
ie matica ( la 3 luni prinder de ie ie trii
ungere ) e ( la 3 securit racire ( electric masinii
( o data luni ) ate ( la la 3 a ( la 6 ( la 12
pe luna 3 luni ) luni ) luni ) luni )
)
Nota:

- operatorul are obligatia de a curata zilnic masina

- operatia de mentenanta efectuata se bifeaza cu x

Denumire Periodicitate

operatie Zilnic Saptamanal Lunar Observatii

Intocmit:

Data:

Plan mentenanţă preventivă

Utilaj: An: 2017


Verificare si
curatire ungere
ghidaje

Curatire si spalare
masina

Curatire si
schimbare emulsie

Verificare ulei
hidraulic + ulei
ungere

Intocmit:

Aprobat:

Data:

Fotografii sau pdf-uri, copii după documente operative de evidenţă