Sunteți pe pagina 1din 240

ORGANIZAREA SERVICE-ULUI

AUTO
Suport curs

Versiune 2.0

Autor:

Formator COSMESCU NADEJDEA

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


SUPORT DE CURS

ORGANIZAREA SERVICE-ULUI AUTO

Material editat in cadrul proiectului:

Proiect implementat de S.C. GRUPUL DE FORMARE PROFESIONALA MASTER


S.R.L,

in parteneriat cu S.C. MASTER S.A si BLOCUL NATIONAL SINDICAL

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ORGANIZAREA SERVICE-ULUI AUTO
Cuprins
.pag.8
Increderea clientilor in statia service auto, garantie a prosperitatii si dezvoltarii
.pag.9
Situatia actuala, in tara noastra, a sistemului asigurarii cu piese de schimb,
intretinere si reparatii
pag 11
CAPITOLUL 1. Dotarea atelierului, dispozitive si scule de lucru, materiale si
instalatii de prelucrat, instalatii si utilaje de tehnica auto
o 1.1. Dotarea service-ului auto cu principalele categorii de echipamente de
service auto, dispozitive si
.pag. 13
1.1.1. Elev pag. 14
o 1.1.1.1.Clasificarea .pag. 14
o 1.1.1.2. . pag. 15
o 1.1.1.3.Cr
1.1.2. Echipamente de mecanica generala, scule, testere si utilitati : aer

o pag. 16
1.1.2.1.1 Clasificarea pag.16
o pag. 17
1.1.2.2.1.Clasificarea instalatiilor de aer comprimat si aspecte
pag. 17
1.1.2.3.. Scule diverse pentru ateliere de mecanica
1.1.2.3.1. Clasificarea sculelor pentru ateliere de mecanica
pag. 17
1.1.2.3.2 Criterii de selectie a sculelor pentru ateliere de
mecanica
.pag. 18
1.1.2.3.3. Testere pentru atelierele de mecanica

1.1.2.3.4. Utilitatile necesare unui atelier de mecanica


pag. 19
1.1.2.3.5. Instalatii de recuperat ulei pentru atelierele de

1.1.3. Echipamente de service roti


1.1.4.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


1.1.5. Echipamente pentru linia de inspectie tehnica perio
pag. 23
1.1.6.

1.1.8. Echipamente de curatat si pentru dotarea spalatoriei


auto.............................................................................................................pag. 27
1.2 Materiale folosite in service- ..pag. 29

CAPITOLUL 2. Organizarea service-ului auto, dimensionarea unitatii service auto,


amplasarea atelierului, amplasarea instalatiilor, amplasarea dispozitivelor si depozitul de

pag.30
2.1.1. Aspecte de luat in considerare la dimensionarea unui service auto
..pag.30
2.1.3. Dete

tinichigerie-

..pag.37
2.1.5. -ul

2.1.6. Dimensionarea halelor aferente service-


2.1.7. Dimensionarea magaziilor (spatiilor de depozitare) aferente
service- .pag.40
-ului auto).pag.41
.pag.41
2.1.10. Organizarea posturilor intr-un service
2.1.11. Calculul parcarilor
2.2 Aspecte generale privind amplasarea utilajelor intr-un service
.pag.43
pag.43
2.2.2. Factori care influ pag.43
-un service auto...........pag.43
2.2.4. -un service auto.............pag.44
2.2.5. Tipuri de amplasare.................pag..44
unitati prestatoarede servicii.............pag.45
2.3. Amplasarea unui service auto....................................................pag.46
4

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


pag.47
2.4.1. Organizarea zonei comerciale intr.-un service auto pag.47
2.4.2. Exemple de unitati service auto in Uniunea
.pag. 53
2.4.3. Organizarea zonei de productie intr- pag. 64
2.4.3.1.Traseul mecanic scurt din service- pag. 64
2.4.3.2. Traseul mecanic lung din service-ul auto
2.4.3.3. Traseul caroserie scurt, pentru service-
2.4.3.4.Traseul caroserie lung in service- pag.70
2.4.3.5. Traseul mecanic lung si scurt .pag.72
2.4.3.6. Traseul caroserie lung si scurt pag.72
2.4.4. Posturile de lucru cu destinatie individualizata din traseul
mecanic din dotarea service- ..pag. 73
2.4.5.Posturile de lucru cu destinatie individualizata din traseul
caroserie din dotarea service- .pag.97.
2.5. Aspecte de luat in considerare la amplasarea utilajelor intr-un service

2.5.1. Aspecte legate de amplasare in unitatile prestatoare de


servicii............................................................................................................pag.105
2.5.2. Amplasarea produselor in magazinele cu
pag.106.
2.5.3 .Amplasarea dotarilor in incaperile cu destinatie birouri pag.106
pag.107
CAPITOLUL 3.

Fluxul tehnologic intr.- ...pag.108


3.1. Sistem integrat de administrare a activitatii intr-un service
pag.108
3.1.1. Etapele ciclului complet de realizare a documentelor aferente
reparatiei unui autovehicul intr- pag.109
3.1.2. Automatizarea in sistemul de gestiune integrata aferent
reparatiei unui autovehicul intr- pag.109
3.1.3. Lucru în timp real in sistemul de gestiune integrata aferent
reparatiei unui autovehicul intr- pag.110
3.1.4. Avantajele sistemului de gestiune integrata aferent reparatiei
unui autovehicul intr- pag.110
3.1.5 Descrierea sistemului de gestiune economica integrata intr-un
pag.110
.pag 111
pag.111
5

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


..
..pag. 113

.
3.2..Principalele activitati care se desfasoara in service-
3.3. Operatiile de lucru care se desfasoara in service-
3.3.1. Operatii de lucru permanente in cadrul service-ului
.pag. 117
3.3.2.Operatiile de lucru din domeniul mecánica auto efectuate in
cadrul service-
3.3.3. Principalele operatii de lucru ale service-ului in domeniul
pag. 122
3.3.4.Principalele operatii de lucru din domeniul tinichigeriei
auto pag. 125
3.3.5.Principalele operatii de lucru din domeniul vopsitoriei
auto .pag. 128
.
132
3.4. Echipa de lucru dintr-
3.4.1.Comportamentul membrilor echipei de lucru in service-ul

3.4.2.Raporturile dintre client (masina sa) si membrii echipei de


..pag. 135
3.4.3. Atributiile membrilor echipei de lucru dintr-un service

3.5. Mentinerea pe piata a unei societati comerciale din domeniul auto ( tip
4
CAPITOLUL 4. Neconformitati de evitat privind functionarea unui service auto din

4.1. Neconformitati in functionarea unui service auto


4.2. Consumatorul si service- .pag. 148
CAPITOLUL 5.Securitatea muncii.

incendiilor .pag. 150


5.1. Norme generale privind securitatea muncii prevazute in Codul
..pag.150
5.2.
electrice ..pag. 152

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


5.2.1 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari mecanice efectuate
in service- .pag. 152
5.2.2 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari electrice efectuate
in service- pag. 158
pag. 162
5.3.1. Reguli si masuri privind prevenirea , stingerea incendiilor si
evacuarea la atelierele de intretinere si reparatii auto si tinichigerie..pag. 162
CAPITOLUl 6.Normarea in service- .pag 165

Anexa
Anexa 1..pag. 169
-Legea si consumatorul
-
-

-
-Re

-
- tru

-Reguli posibile de comportare a unui consumator de servicii


-
-Legislatie complementara activitatii din service-urile auto

Anexa 2-Dotarea servie- .pag. 181


-

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Introducere
ORGANIZAREA SERVICE-ULUI AUTO
Continut tematic al modulului ORGANIZAREA SERVICE-ULUI AUTO se refera la:
Dotarea atelierului (service-ului auto)

Materiale de lucru

ehnica auto
Organizarea atelierului (service-ului auto)

Dimensionarea service-ului auto


Amplasarea atelierului

Amplasarea dispozitivelor
Depozitul de materiale

Fluxul tehnologic

Echipa de lucru
Securitatea muncii

Norme generale

electrice

Legi, normative, aplicarea lor


-retribuire
Obiectivele de indeplinit de catre participant la sfarsitul parcurgerii acestui modul
sunt:
1. -ul auto
2. -ul auto
3.
4. eriale, utilaje similare
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


13.
14.
15.
16. te
17. Sa

Criteriile de evaluare pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:


1.
2.
3. Descrie elementele componente ale utilajelor
4.
5.
6.
7.
incendiilor
8. D
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. E
16.
Increderea clientilor in statia service auto, garantie a prosperitatii si
dezvoltarii sale
Dezvoltarea societatii contemporane este caracterizata printr-o evolutie extrem
de dinamica, ritmurile fara precedent ale productiei industriale, revolutia in domeniul
tehnologiei, progresul mijloacelor de comunicare si al mijloacelor de recoltare si
prelucrare a informatiilor constituind principalele sale atribute. Schimbarile de
importanta deosebita ce au avut loc in ultimele decenii in domeniul stiintei si tehnicii au
afectat literalmente toate ramurile vietii economice, formele si metodele conducerii
acesteia si, in multe privinte, viata sociala si cea cotidiana a oamenilor.
Fenomenele de piata se adapteaza acestei dezvoltari explozive a societatii
contemporane, optica si vechile tehnici de cercetare a fenomenelor de piata,
subordonate nevoii de deplasare a produselor si a unui numar redus de servicii pe
piata, nu mai corespunde conditiilor create de dezvoltarea contemporana.
Piata se impune tot mai mult atentiei ca element de referinta pentru activitatea
intreprinderilor si a furnizorilor de servicii, ca punct de plecare in organizarea intregului
proces de productie si circulatie a marfurilor asistat de furnizarea de servicii
postvanzare, investigarea ei permanenta urmand sa fundamenteze principalele decizii
ale intreprinderii, atat in domeniul productiei cat si al desfacerii, evident si al asigurarii

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


de servicii. S-a conturat astfel, in mod treptat, o noua conceptie despre cercetarea pietei
si, in general, despre orientarea productiei si circulatiei marfurilor, in care oferta de
servicii este hotaratoare, aceasta noua conceptie, precum si tehnicile pe care le implica
aplicarea ei, a primit denumirea de marketing.
Continutul conceptului de marketing, precum si functiile si trasaturile lui sunt
foarte diferit infatisate in literatura de specialitate; exista insa o apropiere de fond
evidenta in privinta caracterizarii scopului urmarit prin marketing, precum si a
mijloacelor de investigare si a tehnicilor folosite.
Termenul marketing- notiune complexa, cu larga circulatie internationala,
semnifica organizarea procesului de conceptie a produselor, productia, desfacerea
si activitatea de service postvanzare, pornind de la ideea de cunoastere a cerintelor
consumatorului sau utilizatorului, in scopul satisfacerii celor mai exigente cerinte ale
acestuia.
Marketingul (termen introdus in toate limbile europene insemnand la origine
actiune asupra pietei) s-a dezvoltat in stransa legatura cu schimbarea intervenita in
orientarea de baza a intreprinderii, pentru trecerea de la conceptia aducerii marfurilor pe
piata, la conceptia mai larga de aplicare a metodelor rationale pentru o organizare
eficienta a tuturor actiunilor interne si externe ale intreprinderii, impusa de necesitatea
racordarii coerente si anticipate a productiei la cerere.
Aparitia marketingului a fost o expresie a necesitatii de a se introduce
rationalitatea in intreprindere, pornind de la cunoasterea cerintelor pietei-actuale si
viitoare - ca ghid al productiei. Marketingul este deci un concept organizational, o
organizare de metode, de procedee si tehnici de cercetare, de calcul, de analiza, de
previziune dar si de organizare si promovare in intreprindere a unui spirit de cunoastere
si anticipare a deplasarilor neincetate intervenite in conceptiile, atitudinile si conduita
cumparatorilor, in preferintele si aspiratiile acestora.
Se pune intrebarea in cadrul acestui concept unde se afla service-ul auto? Ce
legatura are service-ul auto cu marketingul?
Analiza optiunilor service-ului auto trebuie facuta atat din punct de vedere al
activitatii de service postvanzare, cat si al unei intreprinderi de sine statatoare care
ofera servicii pe piata auto, deci trebuie sa investigheze permanent piata urmand ca
principalele decizii sa aiba la baza cercetarea acesteia, deci sa foloseasca cele mai
moderne strategii de marketing, conturandu-se bucla de autoreglare care trebuie sa
existe intre unitatea service si piata, unitatea service fiind cea care prin intreaga sa
activitate trebuie sa se adapteze pietii.
Trebuie inteles clar ca cel care confera valoare produsului sau serviciului, in
functie de nevoile si dorintele sale este clientul. In schimbul acestei valori el plateste.
Aceasta constituie singura sursa de venit a service-ului auto, respectiv a companiei din
care face parte. Tot ce nu este in acord cu clientul un este decat risipa.

10

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Pentru a i se furniza clientului prestatia pe care o asteapta, de o calitate
satisfacatoare si la un pret competitiv, in timpul dorit si dupa modalitatile care-i convin
sunt necesari oameni.
Personalul este principala bogatie a companiei din care face parte service-ul
auto, si singura resursa capabila sa stapaneasca procesele, sa identifice si sa reduca
tot ceea ce nu este strict necesar. De aceea trebuie ca oamenii sa fie implicati,
responsabilizati si pusi in valoare, iar initiativa si creativitatea trebuie favorizate, pentru
a rezolva problemele incredintate.
Eficienta resurselor umane se bazeaza pe concentrare si munca in echipa, ceea
ce constituie un factor al stimularii si al calitatii, al productivitatii si al securitatii.
Principiul general de functionare al oricarei companii si deci si al societatilor sale
componente, in cazul de fata al service-ului auto se poate formula astfel :
Prosperitatea si dezvoltarea unei societati comerciale sunt in mod fundamental
bazate pe increderea pe care o inspira clientilor si furnizorilor sai, incredere care trebuie
sa existe atat in raporturile dintre societate si membrii personalului cat si intre membrii
personalului insisi.
Existenta si mentinerea acestei increderi presupune respectarea de catre
personalul de la toate nivelele a unui numar de reguli de conduita. Este de la sine
inteles ca un atare cod nu poate prevedea totul si ca obiectivul urmarit nu va fi atins
decat datorita bunului simt si responsabilitatii fiecaruia.

Situatia actuala, in tara noastra, a sistemului asigurarii cu piese de schimb,


intretinere si reparatii auto
In urma analizei activitatii operatorilor autohtoni din sistemele productiei si
distributiei de piese de schimb auto au fost identificate unele:
-puncte tari ce caracterizeaza industria de automobile si piese auto, inclusiv piese
schimb, din România:
- forta de munca înalt calificata tehnic, dispunând de capacitate ridicata în ceea ce
priveste asimilarea si adaptarea rapida la nou;
- materii prime interne disponibile;
- executia de componente pentru diverse companii finalizatoare de produs din industria
auto;
-
- capacitati de productie disponibile în apropierea retelelor de infrastructura;
- piata interna de mari dimensiuni, cu capacitate de absorbtie în crestere;
- cadrul de reglementare si institutional existent pentru aplicarea directivelor si
reglementarilor Uniunii Europene în domeniu s.a.
- puncte slabe ale industriei auto din România:
- decalaj tehnologic ridicat, cu exceptia uzinelor finalizatoare de produs Dacia Renault

11

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


si fosta Daewoo Automobile România (în prezent filiala a Uzinelor Ford) si a unui numar
relativ restrâns de unitati de profil; în cea mai mare parte a întreprinderilor care
alcatuiesc industria nationala de piese auto, inclusiv piese schimb, tehnologiile existente
se situeaza la nivelul anilor 1980 1990;
- sisteme de fabricatie traditionale înca nemodernizate;
- managementul mai putin performant al resurselor umane, materiale si energetice;
- cost
- prezenta relativ redusa a cursurilor de instruire, fapt care diminueaza dezvoltarea
abilitatilor profesionale;
- rata scazuta de utilizare a sistemelor de management a calitatii si de management
demediu s.a.
În contextul acestora, dar si ca efect al progreselor înregistrate (în mod special
dupa anul 2000) pe linia cresterii credibilitatii României în sistemele economic, social
politic si legislativ, în vederea fundamentarii stiintifice a alternativelor strategice pretabile
activitatii producatorilor si comerciantilor de piese si componente destinate întretinerii si
repararii de automobile fabricate în România se pot formula urmatoarele
- oportunitati astfel:
- tendinte de crestere a puterii de absorbtie a pietelor;
- orientarea companiilor multinationale catre noi piete si relocarea fabricatiei de
componente în tarile cu reprezentare industriala în sector;
- aparitia la nivel national a mecanismelor de sustinere a competitivitatii, prin
promovarea sistemelor de management al calitatii seria ISO 9000:2006 si ISO TS
16949, a sistemelor de management de mediu seria ISO 14000;
- promovarea inovarii, ca factor de competitivitate, prin diverse mecanisme;
- cresterea performantelor produselor;
- expansiunea tehnologiei informationale si continuarea fluxului de investitii straine s.a.
-si amenintarile, concretizate tot mai evident în:
-aparitia, majorarea si consolidarea tendintei de formare a lanturilor de furnizori în sfera
de interese a întreprinderilor care integreaza componente auto si realizeaza produse
finite, de care va trebui sa se tina în mod deosebit seama în constructia noilor strategii
ce vizeaza interesul de viitor al oricarui producator din industria de piese si componente
pentru automobile din România. Amenintarea se datoreaza în cea mai mare masura
capacitatii variabile de adaptare a producatorilor de componente la cerintele de
productivitate, calitate si reducere a consumurilor impuse de integratori în sistemul de
relatii al companiilor furnizor si respectiv beneficiar;
- integrarea aspectelor legate de protectia mediului si de limitare a consumurilor de
materiale si energetice constituie provocari reale;
- trebuie avuta în vedere restrângerea activitatilor productive energo intensive si
poluante;
- alocarile reduse de fonduri în activitatile de cercetare dezvoltare inovare la nivel de
companii nu stimuleaza aplicarea inovarii pe scara larga în sector, cea mai mare
pondere a acestora fiind înca sustinute doar de catre stat s.a.
Pe baza acestora, Strategia de dezvoltare a sistemelor productiei de piese si
accesorii, inclusiv piese de schimb întretinere si reparatii auto fabricate în
România, va avea ca tinte:
- externalizarea activitatilor tehnologice nerentabile;

12

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- autonomizarea de sectii si activitati centrate pe anumite tehnologii;
- retehnologizarea si trecerea acestora în reprivatizare pe piata concurentiala;
- intrarea în lanturile de furnizori care se formeaza sau se modifica;
- management pe proiecte deschis, flexibil, proactiv;
- prioritate pentru marketingul orientat spre client;
- angajament total pentru calitate;
- practicarea de preturi concurentiale, care sa exprime în acelasi timp cât mai real
corespondenta cu calitatea si tehnologia de fabricatie;
- termene de livrare cât mai adecvat dimensionate, printr-o legatura continua si eficienta
cu clientul;
- asigurarea capacitatii de dezvoltare pentru produse si procese s.a.

Capitolul 1. Dotarea atelierului, dispozitive si scule de lucru,


materiale si instalatii de prelucrat, instalatii si utilaje de tehnica auto
Cresterea exponentiala a volumului importurilor de autoturisme si autocamioane
din ultimii ani precum si cresterea nivelului tehnologic al autovehiculelor din ziua de azi
au generat si evolutia dotarii service-urilor cu echipamente de service-auto.

Daca in anii 1995-2000 varful de realizari in acest domeniu a fost generat de


acordarea legislatiei romanesti la normele europene pentru ITP (Inspectia Tehnica
Periodica), in prezent se realizeaza concentrari de eforturi pentru dotarea service-urilor
auto, in special a celor de marca.

In alte tari vest-europene exista reviste de specialitate si asociatii profesionale in


domeniu echipamentelor si sculelor folosite in service-ul auto, in Romania ne aflam intr-
o etapa de inceput privind informatii de marketing al dotarilor de service auto.
1.1. Dotarea service-ului auto cu principalele categorii de echipamente de
service auto, dispozitive si scule

Vom analiza in cele ce urmeaza o serie de criterii obiective care stau la baza
dotarii atelierului unui service auto.

Principalele categorii de echipamente de service-auto sunt :

1. elevatoare

13

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


2. echipamente de mecanica generala, scule, testere si utilitati : aer comprimat,
lubrifianti, exhaustare

3. echipamente de service-roti

4. standuri de reglaj directie

5. echipamente pentru linia de Inspectie Tehnica Periodica

6. utilaje si scule de tinichigerie

7. cabina de vopsit si echipamente pentru atelierul de vopsitorie

8. echipamente de curatat si pentru dotarea spalatoriei auto

1.1.1. Elevatoare

1.1.1.1 Clasificarea elevatoarelor:

Elevatoarele pot fi:


de 2 coloane,

-electromecanice

-pot fi actionate de un motor si cu transmisia catre cealalta coloana,


prin lant sau prin cardan

-pot fi actionate de 2 motoare avand sincronizarea electromecanica


sau electronica

-hidraulice

de 4 coloane,
foarfeca
ingropate.

In anexa se afla prezentate exemple din tipurile de elevatoare ce se folosesc in service-


urile auto

14

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-Cand se organizeaza dotarea service-ului este foarte important sa fie ales tipul
de elevatoare care se potrivesc aplicatiei din acel service. Exista elevatoare de 2
coloane, de 4 coloane, foarfeca si ingropate. Elevatoarele de 2 coloane pot fi
electromecanice sau hidraulice. Elevatoarele electromecanice pot fi actionate de un
motor si cu transmisia catre celalalta coloana prin lant sau prin cardan, sau pot fi
actionate de 2 motoare avand sincronizarea electromecanica sau electrónica (.dupa
cum am prezentat si in schema de mai sus).

-Elevatoarele electromecanice uzuale au sarcina utila de 2.5 - 3.2 Tone, iar


exceptiile au 3.5 - 5 Tone. Ele sunt si cele mai folosite in Europa unde parcul auto se
preteaza acestor elevatoare. In America, de exemplu, unde parcul auto are in majoritate
autoturisme mult mai mari si mai grele decat in Europa se doteaza service-urile , in
special cu elevatoare electrohidraulice de 4 - 5 Tone. Diferentele de pret intre
elevatoare sunt mari, pretul crescand exponential cu sarcina utila. Deci nu este cazul sa
fie achizitionat decat strictul necesar de elevatoare cu sarcina utila mare care sa fie
folosite pentru autovehicule grele - dube incarcate, masini blindate, camionete. In rest
marea majoritate a autoturismelor se pot ridica cu elevatoare de 2.7 - 3.2 Tone. Pentru
elevatoarele electromecanice este de asemenea foarte importanta calitatea piulitei de
tractiune, ea putand cauza cele mai multe probleme in exploatare. Trebuie luat in
considerare ca un elevator care nu functioneaza poate aduce pierderi mai mari decat
valoarea lui, iar diferentele de pret intre un elevator bun si unul prost sunt doar de
cateva sute de EURO care se pot pierde numai in primul an de functionare pe piese de
schimb de uzura.

1.1.1.2. Destinatia elevatoarelor

-Elevatoarele de 2 coloane electrohidraulice au aplicatii pentru sarcini utile mari


de peste 4 tone sau in locatii cu mult praf in care variantele electromecanice pot suferi
uzuri premature.

- Elevatoarele de 4 coloane sunt in special folosite pentru reglaj directie sau


reparatii autovehicule grele, dar trebuie intotdeauna sa existe si un cric de punte care
sa culiseze pe platformele elevatorului. Sarcina utila pentru astfel de elevatoare este de
3.5, 4 si 5 Tone. Este foarte important sa fie luata in considerare lungimea platformelor
care poate varia intre 4100 mm si 5100 mm, pe cele mici existand posibilitatea sa nu
poata fi ridicate autoutilitare si dube lungi. Ca variante constructive, elevatoarele de 4
coloane pot fi cu platforme lise sau cu platforme pregatite pentru verificarile de directie
avand platouri rotative si platouri de relaxare integrate in platforme.

- Elevatoarele de tip foarfeca sunt elevatoare folosite in special pentru receptia


interactiva la intrarea in service, sau in spatiile unde s-ar preta un canal care nu poate fi
sapat din motive obiective. Ele de obicei se ingroapa, dar caseta de fundatie are doar
cativa centimetri adancime. Avantajul este ca atunci cand sunt jos arata excelent
suprafata fiind perfect plana, dar dezavantajul este ca in casete se aduna mizerie.

15

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Exista multi producatori care le recomanda, mai ales pe cele cu rampe scurte de 3 tone
pentru receptie, avand avantajul ca se pot pozitiona in dreptul usilor de acces, iar atunci
cand nu sunt ridicate se poate circula peste ele fara a fi observate.
- Elevatoarele ingropate sunt in special folosite la dotarea service-urilor noi unde se
poate construi o groapa de peste 2 metri adancine pentru caseta hidraulica. Ele dau un
aspect mai curat service-ului din cauza lipsei coloanelor de la suprafata. De asemenea
se poate mai usor lucra de jur imprejurul masinii. Elevatoarele ingropate pot avea una
sau doua coloane, iar coloanele pot avea distanta dintre ele de 1300 mm sau 2300 mm.
Cu cat distanta este mai mare intre coloane accesul masinii este mai facil si aspectul
mai profesional, dar pretul este mai mare. La varianta cu o singura coloana,
dezavantajul este ca nu se pot executa operatii de service la toba de esapament, dar se
preteaza perfect pentru spalatorii auto sau receptie/showroom. Este foarte important sa
fie facuta verificarea solului daca permite instalarea unor astfel de elevatoare si nu
prezinta apa freatica la suprafata. De asemenea trebuie verificat daca solutia
constructiva a casetei in care se pune instalatia hidraulica este etansa sau nu si daca
fundatia de beton a fost facuta profesionist, altfel defectarea va fi imediata .
Exista si alte tipuri de elevatoare pentru diverse aplicatii cum ar fi elevatoare
mobile pneumatice sau hidraulice, elevatoare pentru service roti, elevatoare cu 4, 6, 8
coloane mobile pentru autocamioane cu remorci sau autobuze.

1.1.1.3.Criterii de selectie a elevatoarelor

In primul rand este importanta alegerea tipului de elevator care functie de


necesitate, in functie de spatiul si fundatia din service-ul auto. Limitarile pot fi de
inaltime, apa freatica, grosimea betonului din fundatie, calitatea betonului. De exemplu,
daca betonul nu este suficient de gros trebuie ales un elevator cu talpa de rigidizare, iar
daca hala nu este suficient de inalta nu se poate alege elevatorul electrohidraulic de tip
portal de 5 m inaltime.

In al doilea rand trebuie examinat furnizorul unor asemenea echipamente.Este


bine ca furnizorul sa fie un furnizor recunoscut si de traditie si care are toate
omologarile si avizele autoritatilor romane si europene.

Nu trebuie scapat din vedere ca elevatoarele pot fi periculoase si pot


determina accidente mortale!

Producatorii mondiali de autovehicule au omologat si recomanda cateva tipuri de


elevatoare de la un numar redus de furnizori care si-au demonstrat in timp calitatea si
siguranta in functionare. Este recomandabil sa fie alese elevatoarele cu multe
omologari. De asemenea se recomanda ca elevatorul care urmeaza sa fie achizitionat
sa aiba o istorie de minim 3 ani pentru a da siguranta existentei unui viitor cu acel
produs. Este bine sa se evite acei producatori care schimba modelul in fiecare an
pentru ca asta dovedeste ca nu au gasit inca solutia tehnica buna. De asemenea se
recomanda achizitionarea elevatorului de la producator si nu de la un comerciant care
face doar branding, pentru ca altfel exista riscul lipsei de asistenta tehnica in viitor.

16

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Exista o tendinta a pietei actuale de a avea multi-branding si ca urmare exista pe piata
acelasi elevator cu multe nume

-. Cand se compara ofertele de elevatoare trebuie acordata mare atentie


aspectului legat de varianta constructiva (ca se analizeaza variante constructive
similare) si de calitate (ca se analizeaza elevatoare avand acelasi nivel de calitate).
Trebuie luate in considerare si termenele de garantie care sunt o dovada de calitate.

- Cand urmeaza sa se aleaga un elevator, trebuie sa se verifice ofertele, sa se citeasca


pe internet, pe site-urile producatorilor si sa fie analizate variantele, inclusiv informatii
corecte despre locul de fabricatie (Europa sau China), despre dreptul ofertantului de a
comercializa acele produse, dat de producator si de autoritatile competente si despre
omologarile internationale.

1.1.2. Echipamente de mecanica generala, scule, testere si utilitati : aer


comprimat, lubrifianti, exhaustare :

1.1.2.1 Sisteme de exhaustare gaze

1.1.2.1.1 Clasificarea sistemelor de exhaustare

Exhaustoarele pot fi :
-cu sina suspendata
-cu tambur
-ingropate in pardoseala
In anexa sunt prezentate exemple din toate categoriile de exhaustoare prezentate mai
sus.

Pentru sistemele de exhaustare, trebuie luate in considerare numarul de masini


ce pot functiona simultan, dar si numarul de tevi de esapament a fiecareia. Exista
diverse variante constructive, fixe sau mobile. Variantele fixe se ataseaza de pereti sau
plafon, dar exista si varianta de ingropare in pardoseala. Variantele mobile pot fi cu roti,
sau sub forma de carucioare mobile ce culiseaza pe o sina. Dimensionarea sinei, a
numarului de carucioare si a puterii sistemului de exhaustare trebuie facuta in urma
unui plan, care va tine seama de numarul de masini ce pot functiona simultan.

1.1.2.2. Instalatii de aer comprimat


1.1.2.2.1.Clasificarea instalatiilor de aer comprimat si aspecte de luat in
consideratie la alegerea lor
-compresoare aer cu piston
-compresoare aer tandem
17

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-compresoare cu surub

-reteau de aer comprimat


-pistol de insurubat/desurubat cu aer comprimat
In anexa sunt prezentate exemple din toate categoriile de instalatii de aer comprimat
prezentate mai sus.

1.1.2.3.. Scule diverse pentru ateliere de mecanica auto


1.1.2.3.1. Clasificarea sculelor pentru ateliere de mecanica auto:
-prese hidraulice
-suport hidraulic cutie de viteze
-macara hidraulica rulanta tip "girafa", pliabila
-suport motor
-presa arcuri pentru sistem McPherson

-cric crocodil
-presa arcuri de atelier
-redresor-robot de pornire
In anexa sunt prezentate exemple din toate categoriile de scule pentru ateliere de
mecanica auto prezentate mai sus

Exista cateva echipamente de uz general pentru mecanica generala si o


varietate de scule. Se pot aminti presele hidraulice de banc sau cu picior avand 10, 15,
20, 30, 50, 100 tone folosite la depresarea bucselor sau rulmentilor, macaralele pentru
ridicat si transportat motoare, suporti de cutie de viteze, platforme hidraulice de lucru
pentru motoare, diverse tipuri de cricuri fixe sau crocodil, suporti de motor cu fixare
superioara, suporti mobili de roti pentru manevrare autovehicule in hale, compresmetre,
prese si extractoare, multimetre digitale, dispozitive de tarat si curatat injectoare etc.
Sculele sunt generale si specifice. Exista scule speciale pentru fiecare tip de
autovehicul si sunt diferite daca autovehiculul este european sau american.
Echipamentele de reincarcare instalatie de aer conditionat sunt diferentiate de modul de
functionare manual sau automat, daca au banca de date sau nu, daca au posibilitatea
de spalare a instalatiei sau nu.

Echipamentele de reincarcare instalatie de aer conditionat din dotarea


vehiculelor trebuie sa fie produse de un nume cunoscut si omologat. Chiar daca sunt
mai scumpe se recomanda alegerea variantelor automate cu banca de date, eventual si
cu posibilitatea de spalare a instalatiei. Este de asemenea important sa existe in

18

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


dotarea atelierului si a unui detector de scurgeri de freon, dar si un identificator de
freon. Astfel se va evita situatia in care se contamineaza tot freonul din butelie si costul
reincarcarii este mai mare decat costul identificatorului. In tara noastra exista din pacate
multi soferi care cred ca freonul de la frigider se potriveste si la automobil, iar fara
detectorul de scurgeri poate aparea situatia ca lucrarea a fost facuta degeaba.

1.1.2.3.2 Criterii de selectie a sculelor pentru ateliere de mecanica auto:

Primul pas in dotarea service-ului auto cu echipamente, scule, utilaje il reprezinta


asigurarea documentatiei referitoare la tipurile de autovehicule care urmeaza sa fie
reparate. Aceasta documentatie contine referiri la tipurile de scule care trebuie sa existe
in service-ul auto. In momentul inceperii activitatii de reparatie pentru un anumit tip de
masina este important sa fie comandate sculele speciale ale producatorului acelui tip de
autovehicule pentru ca acestea reprezinta de obicei o investitie majora.

Pasul al doilea este contactarea unui furnizor specializat in scule. Exista o


diferenta intre sistemul de vanzare si de garantie a sculelor si a echipamentelor de
service, deci este bine sa fie alesi furnizori diferiti. Este necesar sa fie studiate cu
atentie calitatea sculelor si termenele de garantie. exista pe piata scule cu garantie pe
viata, dar in acest caz exista capcana conditiilor de neacordare a garantiei. o parte
dintre furnizorii de scule, mai ales cei care aduc marfa chinezeasca sub nume
englezesti, vor refuza toate garantiile pe motiv ca sculele nu au fost folosite conform
instructiunilor de utilizare - ceea ce nu este corect. Este recomandabil sa fie alese scule
profesionale si care sa aiba garantie profesionala. De exemplu SNAP-ON ofera garantie
pe viata indiferent de modul in care s-au folosit sculele. Teoria lor este ca daca cineva a
reusit sa rupa o scula pentru ca a folosit un prelungitor inseamna ca vanzatorul de scule
nu i-a oferit clientului scula corecta, iar in acest caz ii inlocuieste clientului scula cu o
alta mai performanta. In consecinta se recomanda alegerea cu atentie a furnizorului in
functie de experienta pe care o are si de referintele pe care le poate proba si alegerea
producatorului de scule in functie de omologarile pe care le are cu constructorul de
automobile si de vechimea pe piata.

Aceste criterii sunt valabile numai in cazul exista siguranta ca nu se fura sculele.
In caz contrar, se recomanda folosirea celor mai ieftine scule. Pentru evitarea furtului de
scule din service, se recomanda folosirea dulapurilor inchise cu cheia sau a dulapurilor
cu sertare pre-formate in care fiecare scula are locul ei bine stabilit si se pot lesne
inventaria si observa eventualele lipsuri.

Pentru echipamentele hidraulice de mecanica generala (prese, cricuri, macarale,


etc.) se recomanda sa fie alese produse care au o calitate rezonabila si exista referinte
care se pot confirma, in caz contar pot apare probleme dese de etansare care in final
vor face ca aceste echipamente sa aiba pierderi de ulei si sa nu functioneze. O
economie de cativa zeci de EURO, rezultata initial din diferenta de pret intre un
echipament de buna calitate si unul de proasta calitate, se poate transforma intr-o

19

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


paguba ca urmare a neajunsurilor care apar in cazul produselor de calitate mai slaba,
ce pot afecta intreaga activitate de reparatie.

1.1.2.3.3. Testere pentru atelierele de mecanica auto

Referitor la testere trebuie luat in considerare ca un tester universal nu poate


face acelasi lucru pe care il poate face un tester OEM (original equipment
manufacturer=producator de echipamente originale). Cu alte cuvinte, un tester universal
are in banca de date un numar foarte mare de automobile si incearca sa dialogheze cu
cat mai multe dintre sistemele acestora. Este insa imposibil sa existe pe piata un tester
universal in stare sa dialogheze cu toate automobilele si cu toate sistemele acestora.
Pentru ca daca ar exista, ar trebui sa coste intre 100.000 EURO si 150.000 EURO,
adica suma preturilor care trebuie platita pentru a avea cate un tester OEM pentru
fiecare marca de automobil. Diferentele intre testerele universale disponibile pe piata
este data de calitatea informatiei continuta si nu de cantitatea ei . Adica este posibil sa
existe un tester care sa aiba aproape toate marcile de automobile in banca de date, dar
sa nu comunice decat cu foarte putine sisteme ale acestora si care sa fie mai putin util
decat altul care sa comunice cu aproape toate sistemele automobilelor din banca de
date, chiar daca sunt mai putine.

Referitor la testerele de motor, diferentele de pret sunt date de diverse criterii


cum ar fi : sursa informatiilor (se fura din calculatoarele masinilor sau se cumpara de la
producatorii de automobile), interfata grafica, modul de comunicare cu automobilul (prin
interfata EOBD sau prin seturi de cabluri speciale) si nivelul de detaliu in diagnosticare.
Trebuie luat in considerare ca exista doar 4-5 producatori consacrati care sunt si
furnizori de echipamente OEM si cateva zeci de mici producatori care sunt gata sa ia
banii degeaba. Cel mai important lucru este ca testerul de motor sa fie achizitionat
NUMAI dupa ce a fost facuta o prezentare si s-a primit lista cu sistemele pe care le
poate diagnostica. De asemenea trebuie subliniat faptul ca folosind numai conectarea
prin EOBD apare limitarea la automobilele din ultimii ani si nu se pot testa automobile
mai vechi. Daca se ia in considerare ca un set complet de cabluri poate costa 1000-
2000 EURO, ofertele trebuie evaluata corect si furnizorilor trebuie sa li se solicite sa
listeze toate accesoriile incluse in pretul solicitat.

1.1.2.3.4. Utilitatile necesare unui atelier de mecanica auto

Referitor la utilitati, este important sa fie contractate cu constructorul, in cazul in


care se realizeaza un service nou. Eventualele echipamente necesare pot fi furnizate
de importatorul de echipamente de service, dar realizarea retelei de aer comprimat si a
celei centralizate de lubrifianti este bine sa se faca la pachet cu restul instalatiilor. In
cazul in care aceste instalatii se realizeaza ulterior executiei constructiei, exista diverse
solutii ce se pot pozitiona pe perete, sau variante mobile. Pentru aer comprimat este
bine sa fie dimensionat corect necesarul in functie de consumul maxim instantaneu.
Grupul de aer comprimat poate avea uscator sau nu, dar este bine ca aerul sa fie bine
filtrat, mai ales pentru vopsire. Este bine sa fie consultat un specialist care sa asigure o
solutie functionala, profesionista.

20

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Referitor la instalatia de aer comprimat, daca nu este contractata in faza de
constructie cu furnizorul de utilitati, trebuie solicitatata furnizorului de echipamente.
Acesta trebuie sa realizeze un proiect si sa determine traseul optim al conductelor si
pozitiile grupurilor de preparare aer unde se conecteaza sculele pneumatice. De
asemenea trebuie sa stabileasca debitul minim de aer si presiunea de care este nevoie,
apoi sa se propuna compresorul. Daca sunt probleme de zgomot, sau este nevoie de
debit mare de aer, trebuie achizitionat compresor cu surub care este mai silentios si mai
performant, dar mai scump. Altfel se poate alege compresorul cu piston, mult mai
economic. Tot in functie de debitul de aer necesar se poate alege un compresor
compact la care grupul este asezat pe butelia de 300-500 L, sau varianta de statie de
aer cu grupul separat de butelia de 500-1000 L. Diferenta de pret este de la simplu la
dublu.

1.1.2.3.5. Instalatii de recuperat ulei pentru atelierele de mecanica auto

Pentru lubrifianti, cea mai populara solutie este aceea de a folosi instalatii
mobile de recuperat ulei, gravitationale sau pneumatice. Varianta pneumatica este mai
comoda absorbind uleiul prin joja, dar varianta gravitationala este mai populara in tara
noastra datorita ideii ca astfel se curata tot uleiul din baia de ulei. Aceasta idee este
insa invechita, iar pentru motoarele moderne, varianta de extractie pneumatica este
suficienta si practica.

Referitor la lubrifiere, se recomanda utilizarea de recuperatoare mobile, daca nu


este un service foarte mare. Primul avantaj ar fi ca sunt mult mai ieftine decat instalatia
centralizata, iar al doilea avantaj este ca se poate demonstra clientului ca i s-a pus ulei
nou din bidoane sigilate. Daca insa este vorba de un service foarte mare, atunci
sistemul centralizat pe baza de calculator va gestiona mult mai eficient consumurile si
comenzile, dar pretul este evident mult mai mare.

1.1.3. Echipamente de service roti

Echipamentele de baza pentru un atelier de service roti sunt masina de


montat/demontat anvelope si masina de echilibrat roti. In plus se folosesc pentru
suspendarea masinii si scoaterea rotilor cricuri sau elevatoare speciale de service roti
(care au inaltime mica de ridicare), pistoale de insurubat/desurubat prezoane la roti si
bineinteles retea de aer comprimat cu compresor. Lasand la urma pentru detaliere
echipamentele importante, compresoarele trebuie sa aiba debit suficient pentru sculele
pneumatice care urmeaza sa fie folosite si pentru umflarea anvelopelor. In cazul in care
se doreste sa fie umflate si anvelope de camioane trebuie sa existe in dotare un
compresor de 13 bari. Sculele pneumatice sunt de insurubat/desurubat si de slefuit
pentru pregatirea suprafetelor unde se vor aplica peticele.

Pentru deservirea acestor scule, instalatia de aer comprimat trebuie sa contina


baterii de pregatire a aerului cu uscare si lubrificare. Ar trebui sa existe si o cheie

21

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


dinamometrica pentru strangerea corecta a prezoanelor rotilor automobilelor, scula care
de obicei lipseste in Romania, dar este prezenta in orice atelier de service roti din vestul
Europei. Este important sa existe cateva echipamente specifice pentru vulcanizare, cum
ar fi bazinul cu apa pentru verificare etanseitatii sau presa de vulcanizare, care poate fi
cu o fata calda sau cu doua. Referitor la echipamentele de baza pentru service roti,
adica masinile de montat/demontat anvelope si cele de echilibrat, exista diverse modele
in functie de aplicatii. Exista echipamente diferite pentru autoturisme si camioane si
alegerea depinde si de tipul rotilor care se proceseaza. Daca urmeaza sa se asigure
service roti pentru modele de roti pretentioase, jenti late si talon ingust este foarte
important sa fie folosite sisteme auxiliare de depresare de tip EASYMONT. Nu se pot
dejanta roti de tractoare sau de vole cu masinile uzuale de dejantat pneuri pentru
camioane. Performanta masinilor de montat/demontat este data de viteza de lucru,
dimensiunile rotilor ce pot fi dejantate si sistemul de dejantare care poate proteja janta
Este deci important sa fie definita exact oferta de servicii si tinand seama de ea sa se
asigure echipamentul de care este nevoie.

Masinile de echilibrat destinate turismelor nu pot echilibra roti de camioane, dar


masinile de echilibrat roti de camioane pot echilibra roti de turisme folosind flanse de
fixare speciale. Performanta unei masini de echilibrat este data de precizia de
masurare, de simplicitatea in utilizare si de viteza de echilibrare data de modul de
introducere a datelor rotii si de modul de amplasare a plumbilor.

In primii ani de dupa revolutie au inceput sa apara o varietate de autoturisme de


diverse modele. Cu toate acestea, nivelul de echipare era destul de scazut deoarece
asteptarile clientilor nu erau prea ridicate, referinta fiind DACIA veche (existente pana in
revolutie). Pana de curand, notiuni ca ABS, AIRBAG, ASC, ASR, EDS, PRE-SAFE,
SERVOTRONIC, DISTRONIC, QUATTRO, ADR, etc erau total necunoscute. Acum s-a
atins nivelul ca fiecare dintre acestea sa fie criterii eliminatorii in alegerea masinii. Este
normal ca acest salt calitativ sa fie facut si pentru dotarile din service-urile pentru roti.

Din pacate, cu foarte putine exceptii, atelierele de service-roti sunt dotate cu


echipamente invechite si neperformante, un adevarat pericol pentru posesorii de masini
moderne cu jenti sofisticate si scumpe si care doresc sa circule cu viteze mari fara sa le
"sara" volanul din mana. Ar trebui sa stiti ca si pentru utilajele de service-roti exista
noutati: VPM - sistem de masurare revolutionar si patentat a dezechilibrelor cu mare
precizie, 3D-SHAPE - masurare automata a dimensiunilor jentii, GEODATA - brat
computerizat de plasare milimetrica a plumbilor pe janta, ALU-PROGRAM - program
pentru jenti de aluminiu, HSP - ascunderea plumbilor in spatele spitelor jentii, ASS -
auto stop sistem, HOS - sistem patentat de optimizare si reducere a greutatii plumbilor
ce trebuie plasati, EASYMONT-PRO - sistem pentru dejantarea rotilor tip PAX, 2-
SPEED - motoare cu 2 viteze la masinile de montat/demontat care permit operarea mai
rapida, etc. Avantajele folosirii unor echipamente performante sunt certe, iar diferenta
de pret fata de un echipament invechit nu este foarte mare.

22

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Este important de stiut ca JOHN BEAN si HOFMANN sunt inventatorii masinilor
de echilibrat roti statice, respectiv dinamice, avand o istorie de peste 75 de ani , fiind
liderii mondiali in domeniul service roti.

1.1.4.Standuri de reglaj directie


Standurile de directie pot fi si ele de mai multe tipuri : cu PC sau cu calculator de
proces, cu IR sau CCD, sau cu sistemul revolutionar fara capete de masura pe roti, dar
cu camere de luat vederi. De asemenea comunicarea intre capetele de masura poate fi
facuta prin cabluri sau radio. Capetele de masura pot avea 6 sau 8 senzori optici,
diferentierea facandu-se la numarul de unghiuri care pot fi masurate. Este important de
stiut ca exista unii producatori care inca mai ofera sisteme vechi de 10-15 ani cu
cordeluta elastica intre capete.

Trebuie stiut ca este extrem de important sa fie o suprafata perfect orizontala pe


care se masoara directia ceea ce se reflecta in costul elevatorului. De asemenea
trebuie stiut ca exista scule si dispozitive speciale care trebuie folosite atunci cand se
doreste reglarea directiei la anumite tipuri de automobile, cum ar fi AUDI, VW,
MERCEDES, RENAULT. Daca nu sunt folosite aceste dispozitive aditionale de
suspendare punte, sau de compresie, sau de masurare a garzii la sol, masuratorile si
reglajele sunt incorecte. Este important de avut in vedere ca furnizorul standuri de reglaj
directie este profesionist si ca ceea ce oferta are omologari valabile pentru diversi
producatori de automobile. Aceste omologari reprezinta dovada ca echipamentul ce
urmeaza a fi achizitionat, poate avea toate accesoriile necesare pentru reglajul directiei
la orice marca. Exista diferente intre aparate si in functie de baza de date. Unii
producatori isi vand diversele baze de date, iar altii le au integrate in completul de
livrare.

Trebuie stiut ca la unii producatori actualizarea bazelor de date este foarte


scumpa si foarte greoaie, mai ales daca nu este varianta PC, ci varianta cu calculator
de proces. Este important de stiut ca in domeniul camioanelor, exista putine standuri de
directie cu o baza de date bine pusa la punct, iar diferentele de pret intre standuri
profesioniste de reglaj directie pentru camioane si standurile standard sunt de la simplu
la dublu. Alegerea tipului de stand de directie se face dupa criterii de performanta,
viteza de lucru a aparatului, numar mediu de clienti pe zi, tipul clientilor si
disponibilitatea de a plati in plus pentru un reglaj mai precis. Trebuie luat in considerare
si faptul ca un reglaj de directie prost facut va poate aduce reclamatii de la clienti si
chiar solicitarea inlocuirii anvelopelor uzate prematur.

Referitor la standurile de reglaj directie trebuie aleasa in primul rand tehnologia


care se doreste sa existe , iar bine este sa fie legat minim un stand pe baza de PC cu
capete de masura CCD cu 8 senzori. Aceasta tehnologie va permite reglarea oricarui fel
de automobil, indiferent de complexitatea sistemului de rulare fata sau spate. De
asemenea, tehnologia bazata pe PC va oferi o flexibilitate in ceea ce priveste
upgradarea bancii de date. Pentru diferenta infima de pret nu se justifica achizitionarea
unui stand cu 6 senzori datorita limitarilor de la automobilele cu suspensie
independenta spate. Diferentele de pret destul de mari intre standurile de directie cu 8

23

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


senzori sunt date de tehnologia de fabricatie, numarul de inclinometre din dotare,
numarul de unghiuri pe care le poate masura, precizia de masura, nume fabricant,
omologarile cu producatorii de automobile si de soft-ul inclus cu banca de date. Pare o
exagerare faptul ca se pe omologarile cu producatorii de automobile, dar trebuie retinut
faptul ca fiecare dintre ei are o procedura speciala de lucru pentru reglajul directiei, iar
aparatul omologat contine si aceste rutine. Fara aceste informatii, exista sanse mari sa
se realizeze un reglaj gresit la directia unei masini de lux. De asemenea trebuie luat in
considerare si costul mentenantei care poate fi mare la unele standuri de directie din
cauza solutiei constructive. Ca exemplu va putem da standul John Bean care este cel
mai performant de pe piata, dar si cel mai ieftin de servisat. Explicatia este ca John
Bean nu are interfata intre PC si capetele de masura montata in PC, ci este conectata
exterior prin USB. Astfel, orice defectiune care ar aparea la PC poate fi remediata in
cateva minute! Fiind inventatorul echipamentului de reglaj directie ,John Bean este
liderul mondial incontestabil in domeniu fiind si inventatorul noului sistem 3D Avantajele
sistemului 3D: lipsa electronicii in capetele de masurare, diagnosticarea caroseriei prin
masurarea efectiva a dimensiunilor ecartament, ampatament si diagonale, masurarea
diametrului efectiv al anvelopelor, compensarea fulajului rotii fara a fi necesara ridicarea
masinii, reglarea casetei de directie prin metoda Ackermann, lipsa obligativitatii de a
avea suprafata de lucru orizontala avand plan virtual, masurarea automata a garzii la
sol, soft extrem de usor de utilizat pe baza de pictograme. Daca se face analiza
costurilor de intretinere care au existat cu un stand de directie anterior si se compara cu
costurile de intretinere de la noul stand 3D, la care se adauga viteza de lucru de
aproape 5 ori mai mare, se va ajunge la concluzia ca diferenta de pret de 2-3000 de
EURO pentru a achizitionarea noii tehnologii este justificata. Este bine sa fie ales
intotdeauna un nume mare pentru standul de directie pentru a un apare discutii cu
clientii care pot solicita anvelope noi in locul celor uzate declarand ca nu le-a fost bine
reglata directia. Chiar daca astfel de discutii apar, atata timp cat aparatul are omologare
cu autoritatile romane BRML si cu constructorii de automobile, riscul de a plati
schimbarea anvelopelor nu exista in cazul clientilor rauvoitori.

1.1.5. Echipamente pentru linia de inspectie tehnica periodica

In tarile membre ale Uniunii Europene cat si in tarile candidate la integrare in UE


a fost initiat si dezvoltat sistemul de efectuare a ITP supravegheat de catre o institutie
desemnata de autoritati. In acest sistem, autorizarea statiilor ce efectueaza ITP se face
in principal dupa criterii tehnice iar in anumite state si dupa criterii teritoriale (limitarea
numarului de statii in functie de suprafata si de numarul vehiculelor inmatriculate). In
Romania, inspectiile tehnice periodice se efectueaza de catre Registrul Auto Roman,
organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului
prin reprezentantele sale judetene sau prin operatori economici autorizati si monitorizati
de RAR. Autoritatea RAR se concretizeaza prin folosirea marcii inregistrate RAR de
catre operatorii economici autorizati sau de catre institutiile publice autorizate.
Autorizarea statiilor de inspectie tehnica periodica detinute de persoanele juridice se
face de catre RAR pe baza cererii de autorizare si a rezultatului favorabil al Raportului
de evaluare a capabilitatii tehnice. Autorizatia tehnica se acorda persoanelor juridice
care detin spatii corespunzatoare desfasurarii activitatii de inspectie tehnica periodica,

24

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


indeplinesc conditiile legale in ceea ce priveste dotarea tehnica necesara si au personal
atestat pentru activitatea de inspectie tehnica periodica.Consecintele introducerii in
1998 a legislatiei armonizate au fost modernizarea sau inlocuirea aparaturii utilizate in
cadrul ITP. Evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care
presteaza servicii de inspectie tehnica a vehiculelor rutiere au fost elaborate in cadrul
RAR pe baza Ordonantei 81/2000 si a Ordinul ministrului transporturilor 565/2000
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 353/1998
pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehicululor rutiere,
inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si
folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica (RNTR-
1:2000).Echipamentele de care este nevoie pentru dotarea unei linii de inspectie
tehnica periodica sunt: stand de testare frane, analizor de gaze, opacimetru, aparat de
testat faruri, detector de jocuri in articulatii manual (elevator sau cric de canal) sau
hidraulic, manometru si subler. Echipamentele trebuie sa fie omologate de Biroul
Roman de Metrologie Legala, sau avizate de RAR. Standurile de frane pot fi de
turisme, de camioane, sau mixte. Exista niste specificatii tehnice minimale pe care
echipamentele trebuie sa le respecte. Diferentierea la standurile de frane se face prin
sarcina maxima pe punte, calitatea acoperirii rolelor si modul de afisare a datelor
(analogic cu ceasuri, sau PC). La analizoare de gaze si opacimetre, diferenta o da
usurinta in exploatara, fiabilitatea si soft-ul care trebuie sa fie conform cu reglementarile
RAR in vigoare. La celelalte echipamente, diferenta o face pretul.

La dotarea liniilor de inspectie tehnica periodica se folosesc echipamente


HOFMANN, CARTEC, SUN, JOHNSON CONTROLS, CAPELEC sunt printre cele mai
apreciate din lume avand omologari in toate tarile europene si in majoritatea tarilor
lumii. A fost necesar de corelat soft-ul cu legislatia in vigoare, producatorii avand deja o
vasta experienta in domeniu.Alt aspect foarte important este sa se intervina de catre
furnizorii de echipamente prin echipa de service specializat cat mai rapid pentru a evita
blocarea statiilor si automat pierderea clientilor pentru beneficiarii din service-urile auto

1.1.6. Utilaje si scule de tinichigerie

Exista o varietate de utilaje pentru tinichigerie pe piata, pornind de la banala


trusa de tinichigerie bazata pe un cilindru hidraulic si cateva capete de indreptare si
pana la bancuri sofisticate de tragere automate. Se pot identifica trei grupe principale:
sisteme de masura universale, bancuri de redresare universale si bancuri de redresare
cu calibre. Daca pornim in ordine inversa sa explicam functionarea, putem spune ca
bancurile de redresat caroserii pe baza de calibre sunt cele mai precise, dar si cele mai
scumpe. Acest sistem a fost inventat de Blackhawk si continuat de Celette atunci cand
domnul Celette a decis sa-si dea demisia din functia de director al Blackhawk Europe si
sa-si faca propria firma.

Avantajul sistemului este ca prin pozitionarea calibrelor se obtin multe puncte de


ancorare in zona nedeformata a caroseriei, iar pe masura ce se trage si se indreapta
zona deformata restul calibrelor se fixeaza de caroserie. In acest fel factorul subiectiv
uman este eliminat obtinandu-se o redresare perfecta. Un alt avantaj il reprezinta faptul

25

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ca se pot fixa in calibre elementele ce trebuie sudate pe restul caroseriei, aceasta
operatie efectuandu-se mult mai usor.

Dezavantajul acestui sistem este costul extrem de ridicat al calibrelor si faptul ca


pentru fiecare model de automobil exista un set de calibre. In acest fel ar trebui sa
investiti cateva sute de mii de euro pentru a putea avea toate seturile de calibre. in alte
tari exista un sistem de inchiriere a acestor calibre, clientul achizitionand doar bancul de
redresare, iar calibrele inchiriindu-le in functie de tipul automobilului avariat care vine in
atelier, dar aceasta solutie nu este disponibila in Romania. Exista totusi o posibilitate
pentru cei ce doresc sa foloseasca acest sistem: UNIVERSAL-JIG de la CAR BENCH.
Pentru a se evita achizitionarea catorva sute de seturi de calibre care costa fiecare
cateva mii de EURO, CAR BENCH a creat un set universal de calibre care se
asambleaza in functie de tipul de automobil, in set existand separat trunchiurile
calibrelor si capetele acestora. In acest fel un singur set de calibre universale este
suficient pentru toata gama de autovehicule, iar dezavantajul timpului de asamblare a
calibrelor este net inferior celui de pret! Trebuie mentionat ca sistemul pe baza de
calibre este omologat de multi producatori de automobile. Un alt sistem de redresat
caroserii este sistemul universal care poate fi fix, sau mobil si poate fi cu elevator sau
fara. Avantajul sistemului mobil este ca se poate folosi in orice colt al halei, iar sistemul
cu elevator permite tinichigiilor sa lucreze ergonomic. Sistemul universal este cel mai
cautat la acest moment deoarece acopera toata gama de automobile si in functie de
complexitate poate acoperi toata gama de deformari. Fixarea automobilului pe banc se
face cu cleme de fixare, in loc de calibre.

Tragerea zonelor deformate se face tot cu turnuri de tragere. Neexistand


calibrele pentru a indica punctele in care trebuie sa ajunga diversele referinte ale
automobilului, trebuie folosit un sistem de masura pentru vizualizarea pozitiei punctelor
de referinta si compararea lor cu baza de date. Sistemele de masura pot fi mecanice
sau electronice cu banca de date pe PC. Sistemele mecanice sunt pe baza de
comparatie dreapta/stanga, sau cu baza de date sub forma de fise. Principiul de
functionare este cu cadru de masura cu palpator care se fixeaza de punctul pe care
dorim sa-l masuram si se citeste pozitia punctului pe riglele gradate din cadrul de
masura. Varianta intermediara intre sistemele profesionale de masura electronice si
cele mecanice sunt sistemele hibrid cu cadru de masura mecanic cu rigle gradate, dar
cu citire electronica si banca de date in PC. Sistemele performante de masura sunt cele
care nu au legatura cu bancul de redresat si pot fi folosite si independent. Ele sunt cu
ultrasunete (Blackhawk), laser (CHIEF) sau brat electronic palpator (Celette, CAR
BENCH).

Avantajul sistemului Blackhawk este ca sonda ultrasonica se fixeaza pe punctul


de referinta deformat al automobilului si se poate vizualiza in timp real mutarea
punctului in cadrul operatiunilor de tragere cu bancul de redresat.. La celelelte sisteme
masurarea se face alternativ cu tragerea, ceea ce duce la o pierdere de timp. Nu in
ultimul rand trebuie mentionate aparatele de sudura fara de care activitatea de
tinichigerie nu ar avea finalitate. Este important sa existe in dotare aparate de sudura in
mediu protector, aparate de sudura in puncte, aparate de taiat cu plasma si aparate de

26

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


sudura inertiale ce pot indrepta tabla. Exista la ora aceasta si roboti de sudura care
combina operatiile de mai sus. Trebuie de asemenea sa de luat in considerare ca tabla
din care sunt realizate automobilele moderne are alti parametri decat cea folosita in
trecut, iar pentru sudarea diverselor componente ale caroseriei aveti nevoie de aparate
de sudura foarte performante, avand curenti foarte mari si racire cu antigel.

Pentru alegerea echipamentelor depentru tinichigerie: este foarte important sa fie


definite exact tipul de activitati de tinichigerie care urmeaza sa fie facute. Pentru lovituri
usoare trebuie folosit vestitul echer de tragere Dozer , o inventie si un patent al firmei
Blackhawk din anii '40, chiar daca acum exista zeci de modele pe piata. Pretul unui
astfel de echer de tragere variaza intre 1000-2000 EURO in functie de producator, setul
de accesorii si gradul de mobilitate al bratului de tragere. Cu cat cresc exigentele, dar si
bugetul,se poate cumpara in jurul sumei de 5000-6000 EURO un banc de redresat
mobil sau cu elevator cu brat de tragere de 5-6 Tone avand un set limitat de accesorii.
Nu se poate utiliza la redresarea caroseriilor lovite rau pentru ca acest banc este doar
pentru accidente usoare. Daca se doreste repararea caroseriilor accidentate rau, este
necesara o investitie de minim 20.000 EURO pentru bancul de tras si sistemul de
masura.

Trebuie luat in considerare ca un sistem foarte performant poate ajunge la 50-


60.000 EURO. Performanta unui sistem este data de viteza de lucru, simultaneitatea
operatiilor pe diverse zone si omologarile cu constructorii de automobile. In pretul de
mai sus este inclus si sitemul de masura electronic, sau in cazul CAR BENCH sistemul
MINI-JIG. Pentru unii constuctori de automobile este obligatoriu sa aveti in dotare
echipamentul omologat de acestia deoarece in manualele de reparatii se face referire la
acel echipament si la accesoriile acestuia. De asemenea la alegerea utilajului este
important daca sunteti in perioada de constructie a unui nou atelier de tinichigerie, sau
doriti dotarea cu echipamente moderne a atelierului mai vechi. Daca sunteti in faza de
constructie, rama de tinichigerie incastrata in beton cu stalpi de tragere si cu platforma
elevatoare este cea mai buna solutie. Spatiul devine multifunctional putand fi folosit atat
pentru redresat caroserii cat si pentru alte activitati uzuale in service. Acest concept a
fost inventat si patentat de Blackhawk in 1947 sub numele de KOREK FRAME, dar mai
este copiat azi si de altii.

Referitor la sistemele de masura, diferenta intre un sistem de masura mecanic si


unul electronic este de 1:3, luand in considerare sistemele mecanice performante cu
baza de date sub forma de fise. Diferenta este data de viteza de lucru si de influenta
factorului uman in sensul ca la varianta electronica operatorul este condus de calculator
prin etapele masurarii, fiind dificil sa greseasca. Un alt avantaj al sistemului de masura
electronic, mai ales daca este independent de bancul de redresare (cum este
Blackhawk shark, de exemplu) este ca poate fi folosit ca sursa de venituri separata
pentru ca se pot face diagnosticari la automobile si se pot identifica automobilele care
au fost accidentate in trecut. Referitor la restul echipamentelor din atelierul de
tinichigerie, sunt recomandate scule profesionale si eventual un sistem centralizat de
alimentare cu aer, curent electric si prevazut cu guri de aspirare praf de slefuitor si chiar
fum de sudura. Aceste tipuri de brate multifunctionale sunt din ce in ce mai prezente

27

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


datorita faptului ca sunt extrem de utile, practice si ergonomice. Referitor la aparatele
de sudura, se recomanda sa fie cat mai eficiente. Este un aparat extrem de folosit in
activitatea de tinichigerie, iar cateva sute de euro care par a fi economisiti achizitionand
un echipament semi-profesional se vor transforma in cateva mii de euro pierduti in
lucrarile pe care nu se pot face sau in intarzieri datorate imposibilitatii de a suda tabla
speciala a automobilelor moderne.

1.1.7. Cabina de vopsit si utilaje pentru vopsitorie

Cabinele de vopsit se diferentiaza prin dimensiuni, debit de aer, renume,


omologari si solutie constructiva - bazament metalic sau fundatie excavata. Din pacate
sunt foarte multi care cred ca pot produce o cabina de vopsit si sunt foarte multi care se
lasa pacaliti. Aparent, o cabina de vopsit este o camera cu pereti izolati, cu o usa de
intrare, cu niste becuri si cu un generator de aer cald. In realitate insa debitul de aer,
fluxul de aer, viteza periferica a aerului in jurul masinii, economia de combustibil si
energie electrica, timpul de schimbare a filtrelor sunt toate elemente importante in
evaluarea unei oferte de cabina de vopsit.

O cabina bine echilibrata trebuie sa aiba circuitul eficient si constant al aerului,


cu un minim de turbulenta, astfel incat debitul furnizat sa fie superior celui exhaustat.
Presiunea in interiorul cabinei ramane pozitiva pentru evitarea particulelor de praf si
echilibrata pentru a limita turbulentele. Temperatura de uscare trebuie atinsa in timp
foarte scurt, adica in 3-10 minute. Unghiul de iluminare este de asemenea important
oferind o lumina aproape naturala cu o luminozitate mare pentru potrivirea cat mai buna
a culorilor si marirea suprafetelor elementelor de filtrare. Lampile cu infrarosu asigura
uscarea partiala si sunt extrem de utile in fiecare atelier de vopsitorie. Pentru pregatirea
suprafetelor in vederea vopsirii se recomanda folosirea posturilor de preparare in care
fluxul de aer este dirijat si filtrat, astfel incat praful sa nu se raspandeasca in atelier si sa
se depuna pe masina proaspat vopsita. Zonele de preparare pot fi separate prin
perdele, sau doar prin circulatia aerului. In general se recomanda 2 posturi de preparare
la o cabina de vopsit. Folosirea bratelor multienergetice si de aspirare este
recomandabila pentru zonele de preparare.

Experienta unui producator de renume se regaseste in inovatiile tehnice si


performantele cabinei de vopsit. OMIA de exemplu are 60 de ani de experienta Pretul
unei cabine cu caracteristici modeste este foarte mic fiind in jur de 15-16.000 EURO. Cu
cat nivelul asteptarilor creste se constata ca preturile devin mai bune pentru cabinele de
renume mondial, decat cele ale unor producatori fara istorie si fara experienta. Intr-o
cabina cu o inaltime interioara de 2,80 m se pot vopsi aproape toate tipurile de masini
pe 4 roti, mini-van-uri si microbuze, spre deosebire de alte cabine cu inaltimea de 2,50
m. De asemenea, exista si cabine cu inaltime de 2,51 m sau 3,36 m. Cabinele cu
lungimea 7,28 m sunt mai lungi decatalte cabine existente care masoara 7 m,

28

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


permitand astfel vopsirea separat a unei aripi, aparatori sau usi suplimentare.Atentie la
cotele de gabarit mentionate in oferte, daca se refera la cotele din interior sau din
exterior (incluzand peretii). In general se furnizeaza doua usi cu doua canate, care
usureaza intrarea si iesirea vehiculelor datorita dechiderii mari si rapide.

Usile cu doua canate au mai putine spatii libere decat cea cu trei canate, prin
urmare se inchid mult mai bine si au o protectie mai buna impotriva patrunderii prafului.
Filtrele de tavan se schimba usor datorita sistemului de 4 sau 5 suporti de filtre cu
balamale, spre deosebire de multe alte cabine ale competitorilor, la care exista un
numar mare de suporti. Cabinele sunt oferite cu sisteme cu trei randuri de gratare sau
cu baza metalica care asigura o circulatie eficienta si laminara a aerului in jurul
vehiculului. O inovatie OMIA este sistemul unic de recirculare a aerului cald nepoluat.
Aerul fierbinte in timpul ciclului de uscare iese prin mai multe clapete din peretii laterali,
controlate de servomotoare si apoi aerul este recirculat prin schimbatorul de caldura. In
acest mod se evita contaminarea aerului. Acest lucru evita orice contaminare cu vopsea
sau praf ca la alte cabine, unde aerul se murdareste in momentul in care trece prin
podea. Un procent de 90% din aerul fierbinte este recirculat, pentru a creste eficienta
energetica si pentru a se obtine mai repede temperatura dorita. Un alt element
important este presiunea constanta in interiorul cabinei si asigurarea curateniei
acesteia. O alta inovatie OMIA este schimbatorul de caldura care este confectionat din
inox si are practic capacitatea dubla fata de alte modele existente pe piata, obtinandu-
se astfel o eficienta de aprox. 92%, fata de cele 80 de procente ale majoritatii
modelelor. Un alt dispozitiv care contribuie la cresterea eficientei cu inca 8% este
regulatorul "T" situat pe conducta de gaze, acest lucru obtinandu-se prin introducerea
de aer in conducta pentru a evacua gazele mai eficient. Exista un termostat standard de
siguranta conectat la senzorul de caldura care opreste arzatorul in cazul depasirii
temperaturii de 80oC. Chiar daca par neimportante, este util sa precizam ca nivelul de
zgomot datorat partilor mecanice este de doar 70 dB, nivel mai scazut decat in cazul
altor modele existente pe piata, prin izolarea fonica a conductei de trecerea a aerului
din partea mecanica in plenum si prin reducerea vibratiilor. Admisia aerului in plenum se
face printr-o legatura "Y", iar debitul sau este practic dublu fata de cazul celorlalte
modele existente pe piata: in cazul seriei 280 este de la 26.000 la 32.000 m3/h. Aceste
debite sunt importante pentru utilizarea vopselelor pe baza de apa.Trebuie avut in
vedere ca motoarele cuplate prin curele trapezoidale au o intretinere mai usoara si nu
forteaza sistemul de transmisie a cuplului motor, spre deosebire de motoarele direct
cuplate, care sunt fortate de ventilatoarele murdare si sunt mai scump de schimbat.
Componentele folosite la constructia cabinelor OMIA sunt numai de provenienta
SIEMENS sau OMRON. Din punct de vedere a costurilor de utilizare , trebuie stiut ca la
OMIA suprafata pre-filtrelor este crescuta prin fabricarea acestora in forma de fagure,
rezultand o eficienta sporita, capacitate de retinere mai mare si o durata de viata mai
mare.

1.1.8. Echipamente de curatat si pentru dotarea spalatoriei auto

Imaginea service-ului auto este data mai ales de curatenia din interior si de
echipamentele alese. Nu trebuie neglijat si faptul ca in vestul Europei orice masina care

29

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


iese din service dupa o lucrare mai costisitaoare de mecanica sau dupa orice lucrare de
tinichigerie este spalata exterior si in unele cazuri interior. Aparatele pot fi de curatat cu
presiune cu apa rece, de curatat cu presiune cu incalzirea apei, aspiratoare, aspiratoare
cu spalare, masini de maturat si masini de curatat pardoseala. De asemenea exista
statii de spalat cu perii pentru service-urile mari

.Cele mai populare echipamente de curatat din service-urile auto sunt instalatiile
de spalat cu presiune si aspiratoarele industriale pentru mediu umed si uscat. Instalatiile
de spalat cu presiune pot fi cu apa rece sau cu incalzirea apei. Incalzirea se poate face
cu motorina, electric sau cu gaz metan. Varianta cea mai populara este echipamentul
mobil de spalat cu presiune si apa incalzita pe baza de motorina. Acest echipament
permite curatarea exterioara a automobilelor, dar si degresarea sau spalarea motorului.
Presiunea maxima de pana la 200 bari permite curatarea eficienta a oricarei suprafete.
Daca va hotarati totusi sa achizitionati varianta fara incalzire a apei, atunci trebuie sa
stiti ca puteti folosi apa calda de la robinet cu conditia sa nu depaseasca 50 grade
Celsius. Variantele stationare nu sunt foarte populare in Romania unde exista putine
locuri cu spalarea masinii self-service, principala aplicatie a acestui sistem. La capitolul
aspiratoare, cele mai utilizate sunt cele ce se pot folosi in medii umede si uscate
datorita faptului ca in spalatoriile auto mediul este in general umed. Pentru birouri si
showroom-uri se folosesc aspiratoarele pentru medii uscate.

Pentru curatarea covoarelor sau mochetelor din birouri se folosesc aspiratoare


cu perie, iar pentru curatarea mochetelor din automobile si a tapiteriilor scaunelor se
folosesc aspiratoare cu spalare. In functie de volumul de lucru se aleg aspiratoare cu
rezervoare mai mari sau mai mici, cu unul sau doua motoare. Pentru curatarea
pardoselilor, indiferent daca acestea sunt din showroom sau din ateliere, se folosesc
masini de curatat pardoseli manuale sau cu post de conducere, alimentate la curent
electric, sau cu baterie. In functie de suprafata pardoselii ce trebuie curatata, se alege
modelul si caliatetea periei, dar si dimensiunea aparatului. Pentru exteriorul cladirii
trebuie sa luati in considerare masinile de maturat care pot fi manuale, electrice cu
baterie si cu actionare manuala, sau cu post de conducere. Tot pentru exterior va puteti
gandi la masini de curatat zapada. Nu trebuie sa neglijati detergentii folositi luand in
considerare ca pentru fiecare aplicatie exista un detergent special.

Este util de avut in vedere statia de spalat cu portal care permite o viteza de
lucru si un randament mai mare. Daca se foloseste si un sistem de recirculare a apei,
consumul din retea este mic.

Piata echipamentelor de curatat este dominata de KARCHER, lider


incontestabil. KARCHER este inventatorul echipamentelor de spalat cu presiune din
1950. De atunci sunt numeroase patente ce poarta marca KARCHER pentru duzele de
presiune, pentru pistolul EASYPRESS etc. Daca trebuie ales un echipament de spalat
cu presiune si apa calda este recomandabil sa fie aleasa o varianta profesionala.
Pentru cateva sute de EURO in plus se primeste o calitate mult superioara si o
fiabilitate ridicata. Deoarece in Romania acest tip de echipamente de curatat cu
presiune si apa calda este utilizat intensiv, in timp ce in vestul Europei este folosit doar

30

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ca prespalare la spalatoriile cu perii, nu trebuie aleasa varianta cea mai ieftina. La
alegerea asipartorului este bine sa luati unul cu rezervor mare, altfel fiind obligat sa-l
curatati des..

Tot pentru spalatoria auto este recomandabil un aspirator cu spalare pentru


curatarea mochetelor si a tapiteriei. Acest aspirator trebuie sa fie modelul cel mai mic si
cel mai ieftin deoarece altfel nu incape in interiorul automobilului. Pentru pardoselile
interioare trebuie cumparat un echipament de curatat care se dimensioneaza in functie
de suprafata si de timpul pe care doriti sa-l alocati acelei suprafete. Daca exista 1000
m2 de pardoseala pe care trebuie sa-i frecati si aspirati in jumatate de ora trebuie sa
alegeti masina care sa poata face 2000 m2/ora. De asemenea trebuie aleasa corect
tipul de perie cu care este dotata masina de curatat si care sa reziste suprafetei de
curatat. O perie pentru suprafata lucioasa se poate uza imdiat pe o suprafata rugoasa.
De asemenea trebuie solicitat furnizorului exact configuratia echipamentului si
detergentii de utilizat. Acelasi lucru se aplica si pentru suprafetele exterioare care
trebuie maturate. Daca numarul de automobile ce trebuie spalate este prea mare, este
evident ca aceasta operatie nu se poate realiza manual. In acest caz trebuie
achizitionata o statie de spalat cu portal sau cu tunel, alegerea fiind facuta in functie de
spatiu, buget si numar de automobile spalate pe ora. Daca se doreste spalarea a 20-25
de masini pe ora trebuie aleasa varianta cu tunel. Pentru spalatoriile cu perii trebuie luat
in considerare intretinerea periodica deoarece periile neintretinute pot zgaria vopseaua.
Pentru aplicatii speciale exista solutii de spalare speciale, adica pentru cisterne,
tramvaie, autobuze articulate exista statii de spalare speciale.

1.2 Materiale folosite in service-ul auto

Pentru ca lucrarile ce se executa in service-ul auto, sa fie de buna calitate ,


acesta trebuie dotat cu mijloace fixe si mijloace circulante.

Mijloacele fixe sunt acele bunuri care participa la mai multe cicluri de productie si
isi transmit valoarea in mod treptat asupra produselor pe calea amortizarii sub aspect
tehnic. Mijloacele fixe pot fi utilaje si instalatii tehnologice. Dupa destinatia economica si
structura fizica se clasifica in constructii speciale, masinii, utilaje si instalatii de lucru,
A.M.C, mijloace de transport etc. In capitolul 1.1 si in anexa 1 cand s-a prezentat
dotarea service-ului auto , au fost trecute in revista mijloacele fixe cele mai uzuale din
service-ul auto. Alte mijloace fixe ce se pot intalni in service-ul auto sunt masinile-unelte
folosite pentru prelucrari prin aschiere :ex. strunguri, freze, polizoare etc.

Mijloacele circulante sunt bunuri care se consuma pe durata unui singur


ciclu de productie (materii prime , materiale, energie) sau in perioade scurte (ex :piese
de schimb, materiale de intretinere ) si isi transfera intreaga valoare asupra produsului
realizat.

Mijloacele circulante care fac parte din dotarea atelierului service auto
sunt urmatoarele :

31

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-piese de schimb ;

-scule ;

-vaselina ;

-uleiuri ;;

-materiale consumabile pentru activitatile care se desfasoara in service-ul


auto : materiale consumabile pentru sectia de vopsitorie (grunduri, diluanti,
vopsele, materiale pentru slefuit, chituri, materiale pentru lustruit),
materiale consumabile pentru sectia de tinichigerie ( materiale pentru
sudura)

-materiale pentru intretinere si cosmetica auto

CAPITOLUL 2. Organizarea service-ului auto, dimensionarea unitatii


service auto, amplasarea atelierului, amplasarea instalatiilor, amplasarea
dispozitivelor si depozitul de materiale

2.1. Dimensi

2.1.1. Aspecte de luat in considerare la dimensionarea unui service auto


-service are întotdeauna ca element de plecare parcul de

unit
autoservice-

cali

baza necesarului de ore / an autovehicul, necesar exprimat pe baza unor date


s

de utilaje.
Concluzionând, la realizarea proiectului pentru o unitate auto-service trebuiesc parcurse

32

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


1.
it
2. determinarea necesarului de ore/ an se face pe baza datelor statistice de tipul
celor din tabelul nr.1 . Dupa determinarea necesarului de ore se apreciaza
capacitatea statiei service auto (tip foarte mic, mic, mijlociu, mare)
3.

4.
halelor (atelierelor )
5. determinarea necesarului de personal

posturi.

2.1.2. Clasificarea unitatilor service auto

-au dezvoltat diferite tipuri de auto-service structurate


astfel:auto-service- caracteristici
proprii.
Atelierul auto-service de tip foarte mic

-30.000 ore/an,
ie de i num

-climaterice.
Auto-service-ul de tip mic barea

-10 posturi de lucru


, iar la celelalte se
-uri
-60.000 ore/an.
trafic rutier.

33

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Figura 2.1-Service auto de tip foarte mic

Autoservice-urile mijlocii
-25 posturi de lucru. Din aceste posturi, de obicei 6
iar celelalte sunt
-urile mijlocii sunt destinate

capacitate mica de transport (1t) si microbuzelor:

rincipale, tinichigerie,vopsitorie.
Capacitatea de lucru a service-urilor mari este de 60.000-100.000 de ore/an cu o
capacitate de 35- ie de num

34

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Figura 2.2-Service auto de tip mic

Autoservice-
mari cu grad ridicat de motorizare.

35

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Figura 2.3. Auto service de tip mijlociu

2.1.3. Determinarea supra


-vopsitorie
Suprafata postului de lucru general

ce

tele studiului de caz

Distanta dintre automo

36

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Figura 2.4
În par se individual pentru fiecare post, este

usii,

Lungimea postului va fi:


Lp = L + 2 · a + d = 5 + 2 · 1 +0.30 =7.30 m
Unde:
l
L

Sp = Lp x· lp = 7.30 x 4 = 29.2 m²

Acest post de luc


Testerele

37

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


mobile computerizate permit utilizarea ca post de diagnoza a motorului. O parte
din posturi, respectiv toate posturile

-ul auto.
La proiectarea service-

ului. În felul acesta,

tehnic,vestiare etc.).

Figura 2.5-Service auto mic, care prezinta si zona de show room.(sectorizata)


Suprafata atelierului mecanic
l0= Np · LP+ 2 · gp+ b ;
L0= Np · lP+ U + · gp
unde:
NP num
lP
LP lungimea postului
gP
U
S0:

S0=l0 L0

38

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Suprafata statiei de spalare

standul de directie, spatiul considerat suficient pentru statia de spalare. Amplasarea


incintelor de spalare se face ca in schita din figura de mai jos, urmarindu-se obtinerea
unui amplasari (organizari generale) judicioase.

ldir

las

Fig. 2.6. Lo Las


Lungimea atelierului de spalare si a standului de directie, L as

Las = Nps · lps +U


as

las=Nps ·Lps +b + Ldir

Lps lungimea postului de spalare


lps latimea postului de spalare
Nps
U
Având în vedere faptul ca operatia de spalare necesita un spatiu mai mare se adopta
lps = 5 m; lungimea postului de spalare ramane aceeasi si anume L ps = 7,30 m.
Suprafata statiei de spalare va fi Sas= Las las
-vopsitorie

deter -vopsitorie se

de la dimensiunile de gabarit ale automobilului.


gabarit:

cu

39

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-ului auto cu hale individuale pentru fiecare atelier

a = 1,5 m ; c = 2,5 m.

-vopsitorie Ltv = 8 m;
-vopsitorie ltv = 4,5 m.
2
ptv= Ltv · ltv = 8 · 4,5 = 36 m

- vopsitorie:
Latv = Nptv · ltv + gp +U
Nptv -vopsitorie.
gp
U

- vopsitorie:
latv = Nptv· Ltv + b + Lm.p.
Lm.p. lungimea magaziei de piese
* Obs: pentru hala de vopsitorie-
-
Suprafata atelierului de tinichigerie-vopsitorieSatv= Latv latv

necesa

Determinarea lui (P) se face pe baza unui studiu ce va analiza urmatoarele aspecte:

a;

e durata

40

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Tabelul nr. 1
Denumirea lucrarii Durata medie (ore Frecventa lucrarii
lucrate) (ocazii/an)
Simbol Valoare Simbol Valoare
Spalarea si uscarea caroseriei tsc 0,1 fsc 18
Spalarea partii de sub autovehicul tss 0,2 fss 2
Protectia anticoroziva tpc 0,5 fpc 0,5
Diagnosticarea td 0,2-0,4 fd 2
Lucrari legate de ungere tu 0,5 fu 1,4
Verificari periodice tvp 2,5-10 fvp 1
Inspectia tehnica periodica tRT 0,6 fRT 0,5
Reparatii tR 3-6 fR 2-3
Schimb piese principale motor tM 8 fM 0,15
Schimb piese principale transmisie tT 4 fT 0,1
Schimb piese principale punte fata t PF 5 fPF 0,1
Schimb piese principale punte t PS 4 fPS 0,1
spate
Schimb piese principale mecanism t MD 2 fMD 0,1
de directie
Tinichigerie-Vopsitorie tVP 14 fTV 0,1-0,4

41

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Necesarul de ore/an se determina prin inmultirea numarului de vehicule preconizate a fi
reparate cu suma produselor intre durata lucrarii si frecventa acesteia corespunzatoare
lucrarilor de realizat.

Alegerea tipului de unitate service.

- Pana la 30.000 ore/an; (1-5 posturi de lucru) service de tip foarte mic;
- 30.000-60.000 ore/an; (6-10 posturi de lucru) service de tip mic;
- 60.000-100.000 ore/an; (11-25 posturi de lucru) service de tip mijlociu;
- peste 100.000 ore/an; (peste 25 posturi de lucru) service de tip mare

2.1.5. -ul auto

astfel:
Npi=p ti fi /z ns Ts m
Unde:
z
z = zc zn zR = 365 104 4 = 257
zc zile calendaristice
zn
zR
ns num
Ts durata schimbului
- coeficient de îndeplinire a normelor
m
p numarul de masini
ti

42

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


fi

Nps=P(tsc fsc+ tss fss)/z nsTs m= P(0,1 18 + 0,2 2)/257 2 8 0,9 1=6 10 -4 P
-
ului.Pentru service-

Numarul de posturi pentru standul de diagnosticare a sistemului de directie .

posturilor
Npd d= 1.

Npd
astfel:

Npd= P( fd td+tvp fvp)/z ns Ts m= P(2 0.3 +5 1)/245 2 8 0,7 2=10-3 P

Deci Npd = 10-3· P;


fd; td; tvp; fvp vezi tabelul 1

Tabelul 2
P P < 1500 1500-2500 2500-3500 3500-4500 4500-5500

Npd 1 ... 2 2 ... 3 3 ... 4 4 ... 5 5 ... 6

se

Tabelul 3
P NipR P NipR P NipR
< 500 1 1900-2450 6-7 3600-3950 11-12
500-850 2-3 2450-2600 7-8 3950-4300 12-13
850-1200 3-4 2600-2900 8-9 4300-4650 13-14
1200-1550 4-5 2900-3250 9-10 4650-5000 14-15
1550-1900 5-6 3250-3600 10-11 5000-5300 15-16

NpiT= P( fit tit)/z ns Ts m= P(0,5 0.5 +5 1)/245 2 8 0,7 2=0,5 10 -3 P

Pentru determinarea NPTV


Tabelul 4
P NPTV P NPTV
<760 1-2 2800-3300 6-7
760-1260 2-3 3300-3800 7-8

43

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


1260-1760 3-4 3800-4300 8-9
1760-2280 4-5 4300-4800 9-10
2280-2800 5-6 4800-5300 10-11
sau se
adopt
un post în plus.
Alte posturi, Npx
lor stabilite în

este pu

anterior si anume: 4 x 7,30 m2:


-
-
În concluzie pentru dimensionarea halelor dintr-un service auto se parcurg etapele:
utovehicule P, disponibil;

3. Func -
halelor principale

5. Np = Npd + NpiR + NpiT + Nptv+Npx

2.1.6. Dimensionarea halelor aferente service-ului auto

L0 =Np · lp + 2 · gp ;
Las = Nps · lps + U;
Latv = Nptv· ltv + gp +
l0 = Np· Lp + 2· gp + b
las = Nps· Lps + b + Ldir
latv = Nptv· Ltv + b + Lm.p
Lungimea totala
Lt = L0 + Las + Latv + Ls
Latimea totala:l t = l 0+ las + latv + ls
unde:
Ls lungimea showroom- ului
ls l - ului

44

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


2.1.7. Dimensionarea magaziilor (spatiilor de depozitare) aferente service-ului
auto

Sm = N · sm ; [m2]
unde:
-N- de piese

-- sm -
în
tabelul 5.
Tipul pieselor (materialelor) depozitate sm
-agregate si piese de schimb 1,2-1,3
-anvelope 0,25-0,35
-uleiuri si unsori 0,3-0,6

-ului auto)
cu ap te. Ca agent termic se

Tabelul 6
temperatura [°C]
15°C
18°C

de pierderile de caldur

ce auto

sortimentul de combustibil utilizat de starea tehnica a motorului si de regimul de

sanatatea oamenilor sunt: monoxidul de carbon (CO), hidrocarburile nearse pentru


m.a.s.- uri, iar pentru m.a.c.-uri monoxidul de carbon, oxizii de azot, aldehidele si
particulele. Limitele admisibile pentru concentratia gazelor nocive in incaperi, sunt

- monoxid de carbon: 0,03 g/m3


- oxizii de azot: 5 g/m3
- aldehide: 30 g/m3

La o activitate intr-o atmosfera poluata, mai putin de 1-2 ore, concentratia admisa
a monoxidului
pana la 0,1 mg/h. In statia proiectata se vor prevedea exhaustoare la fiecare post de
lucru, emisiile poluante fiind doar rezultatul manevrarii autovehiculelor pe posturi.

45

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


2.1.10. Organizarea posturilor intr-un service auto
- posturile halei principale; sunt necesare:
- Npd - posturi de diagnosticare;
- NpiT- post inspectie tehnica;
- NpiR - posturi pentru lucrari de intretinere si reparatii;
- Npx - alte posturi;
Posturile de diagnosticare se organizeaza astfel:

scule si dispozitive de diagnosticare tester echipat cu pneumometru;

sistemului de directie;
postul de lucru
post se va putea utiliza si pentru inspectii tehnice.
Postul pentru inspectie tehnica va fi dotat conform RNTR.
Posturile de intretinere vor fi echipate cu elevatoare in principal si bancuri de

posturi: vor fi echipate cu polizor, masina de gaurit, masina de rectificat, strung de


general, incinta
de spalare.Pe postul de rezerva se poate instala un stand pentru verificarea pompelor
de injectie. Atelierul se poate echipa cu o instalatie centralizata de aer comprimat, cu
racorduri la fiecare post de lucru

2.1.11. Calculul parcarilor aferente unui service auto


Suprafata necesara pentru parcarea unui singur automobil:[m 2] ;

Sa=( L+x+D/2 )( l+y ) (m2)

unde:

L,l - dimensiunile de gabarit ale automobilului;


x,y - distantele de siguranta [m] ;
D - latimea culoarului de trecere.

Distanta de siguranta între automobile stationate alaturat (y) pentru automobile


pana la 5 metri lungime, la intrarea cu fata este y = 1 m.
Distanta de siguranta intre automobilele stationate pe posturi infundate si cele ce
se deplaseaza este x = 0,3 m.
Valoarea minima a latimii culoarului de trecere este D = 6 m.
In cazul parcarii laterale cu autovehiculele stationate unul dupa altul, distanta
intre autovehicule z = 0,5 [m].

autovehicule care se pot parca zilnic.

46

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Caile de acces trebuie sa fie spatioase, iluminate corespuzator, curate pentru a se
asigura in bune conditii activitatea personalului muncitor ,astfel eliminand riscul unor
accidentari si a transportului de marfuri si autoturisme.

Spatiile de depozitare trebuie sa fie dotate cu racord electric, stingatoare de


incediu, geamuri pentru aerisire si sa fie amplasate cat mai aproape de atelierul electric
, respectiv mecanic si sa fie iluminate corespunzator.

- Autoservice-urile ma

ce se pot realiza intr-un service auto

2.2 Aspecte generale privind amplasarea utilajelor intr-un service auto

2.2.1. Amplasarea utilajelor

fabricatie, utilajelor, masinilor si posturilor de lucru necesare în procesul de


conversiune. Amplasarea utilajelor este o aranjare a mijloacelor de productie utilizate
pentru a crea produse. Fluxul materialelor si al materiei prime, productivitatea si relatiile
umane sunt toate influentate de aranjarea utilajelor pentru conversiune. Problema
complet noi sau pentru organizatii

proceselor de fabricatie sau de prestare a serviciului. Ampla

sistem.

2.2.2. Factor

service auto sunt:

Materialele :
utilajele si echipamentele

masinile : dimensiunile echipamentelor/utilajelor necesare pentru asigurarea


rolului functional al posturilor de lucr

47

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


locatia
factori.
politici manageriale : managementul de top decide obiectivele care trebuie

pot mentiona: extinderea viitoare a service-ului auto, desfasurarea altor activitati


din domeniul auto etc.;
tipul service-ului auto:

-un service auto

- obiective generale ale amplasarii unui service auto:

flux regulat pentru rezolvarea comenzilor;


reducerea costurilor de manipulare a materialelor;

-sa asigure flexibilitatea posturilor de lucru functie de lucrarile solicitate

-un service auto

-un service auto

schimbarea produselor;

48

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


principiul investitiei minime de capitaluri fixe.
Fluxul tehnologic intr-o unitate de exploatare si deservire tehnica pentru automobile
Generalitati
Pentru a avea un flux tehnologic de lucru intr-o unitate de exploatare si
deservire tehnica (autobaze) sau numai de deservire tehnica (service pentru
automobile) este necesar ca unitatile administrative, atelierele de intretinere
reparatii precum si anexele acestora sa fie amplasate intr-o anumita ordine astfel ca
niciodata fluxul tehnologic de productie sa nu se intersecteze cu fluxul de miscare a
automobilelor in unitate.
Intr-o unitate de transport exista doua fluxuri tehnologice: flux tehnologic de
productie si flux de circulatie al automobilelor in incinta unitatii. Alegerea acestor
fluxuri tehnologice se face in functie de sistemul de intretinere adoptat, de modul de
organizare al lucrarilor pe posturi de lucru, de dotarea tehnologica si de gradul de
calificare al muncitorilor. Exemplu de fluxuri individuale: flux tehnologic continuu, flux
tehnologic discontinuu. Caracteristicile unui flux tehnologic de productie intr-o unitate
service pentru automobile sunt:
a) sa fie continuu dand o productivitate maxima la productia de intretinere,
b) sa nu permita in atelierele de intretinere - reparare manevre
(suplimentare), evitand aglomerarile, blocarile de automobile si pericolul de
accidente,
c) sa permita excluderea pericolului de incendiu,
d) sa permita reducerea timpului de intretinere - reparare,
e) sa permita introducerea mecanizarii lucrarilor de intretinere - reparare
(benzi transportoare, carucioare pentru automobile sau conveioare),
f) sa asigure folosirea la maxim a capacitatilor de productie a utilajelor
tehnologice si instalatiispecifice din sectorul transporturi, precum repartizarea
judicioasa a fortei de munca,
g) sa asigure realizarea unei calitati superioare la lucrarile de intretinere
reparare

In figurile 1, 2 si 3 sunt prezentate exemple de fluxuri tehnologice care


respecta conditiile tehnice mentionate mai sus.

49

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


.

Fig. 1. Flux tehnologic pentru o autobaza

Fig. 2. Flux tehnologic pentru o unitate mixta de deservire tehnica

50

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig.3 Flux tehnologic pentru o unitate de deservire tehnica service

Amenajarea clasica a postului de lucru intr-un atelier service pentru automobile


Intr-un atelier service pentru automobile, postul de lucru reprezinta suprafata
tehnologica amplasata la sol sau pe canale, destinata efectuarii lucrarilor de control
tehnic, ungere, spalare, intretinere sau reparatii amenajata cu utilaje si instalatii
aferente fiecarei categorii de
lucrari.
Posturile de lucru care
efectueaza lucrarii la partile
inferioare ale automobilului sau la
alte parti greu accesibile, trebuie sa
fie prevazute cu canale de vizitare,
rampe sau instalatii de ridicat.
Dimensionarea judicioasa a
posturilor de lucru, amenajarea si
specializarea acestora constituie
elementele de baza in cresterea
productivitatii muncii si ridicarea lucrarilor de intretinere reparare la automobile.

Intr-unatelier service pentru automobile posturile de lucru pot fi amplasate


in flux continuu sau independent, perpendicular pe axul culoarului de trecere al
automobilelor inclinate sub un anumit unghi sau mixte. Posturile de lucru, in functie
de specificul lucrarilor tehnologice, se pot clasifica in posturi universale, unde se pot
efectua aproape toate operatiile prevazute in fisele tehnologice si specializate pe tipul
subansamblurilor automobilului. Posturile de lucru pot fi: infundate, paralele,
succesive (fig. 4). La un post pot lucra simultan unul sau mai multi muncitori.
Continutul lucrarilor, succesiunea lor, modul de efectuare si necesitatea lor,

51

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


specializarea muncitorilor se stabilesc pentru fiecare post de lucru conform fiselor
tehnologice sau caietelor de sarcini specifice.

Amenajarea posturilor de lucru pe canale de vizitare

In multe statii service, canalele de vizitare reprezinta elemente constructive


foarte importante pentru activitatea de asistenta tehnica service.

Canalele de vizitare dupa destinatia lor pot fi de tip ingust, destinate executarii
lucrarilor sub automobil, tip lateral, destinate executarii lucrarilor inferioare laterale ale
automobilelor si de tip combinat, destinate pentru majoritatea lucrarilor mecanice la
automobil. In figura 5 sunt prezentate schematic tipurile de canale de vizitare.

b)

Fig. 5. Canale de vizitare

a tip ingust, b tip lateral, c tip combinat, d tip ingust cu borduri exterioare,
e tip combinat mecanizat, f tip ingust mecanizat

La proiectarea canalelor de vizitare se va tine cont de urmatoarele conditii


tehnice:

sa sustina (din punct de vedere al rezistentei) automobilul; pentru respectarea


acestei conditii canalele de vizitare pot fi construite in forma infundata la ambele
capete (fig. 6) sau deschise la unul din capete (fig. 7),

52

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 6. Canal infundat

53

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 7. Canal deschis la un capat

pentru cresterea sigurantei asezarii automobilului pe canalul de vizitare,


acesta trebuie sa prezinte la suprafata bordura de dirijare a rotilor directoare; bordura
poate sa fie metalica, cu o grosime de circa 25 mm sau din beton armat cu o grosime
de circa 100 mm, inaltimea bordurii trebuind sa fie de maxim 150 mm,

lungimea, latimea si adancimea canalului de vizitare se determina in functie de


dimensiunile de gabarit ale automobilului si de instalatiile tehnologice ale canalului
astfel: lungimea minima (l) a canalului trebuie sa fie egala cu suma consolei fata si
ampatamentul automobilului majorat cu 0,8 m, in scopul usurarii lucrarilor mecanice la
puntea spate; latimea canalului (a) de tip ingust, prevazut cu bordura metalica este de
circa 1,1 m, iar cel prevazut cu bordura din beton armat de circa 0,9 m; adancimea
canalului (h) se alege in functie de lungimea automobilului, astfel ca pentru au
toturisme se foloseste adancimea de 1,1 - 1,5 m, iar pentru autovehicule tovehicule
destinate transporturilor de marfa si calatori se foloseste adancimea de 1,2 - 1,3 m; in
cazul canalelor de tip lateral, latimea lor este de cel putin 0,6 m, adancimea acestora
find de cel mult 0,8 m, lungimea find egala cu cea de la canalul de tip ingest,

accesul in canale se face prin doua scari din beton plasate la capetele
canalului (fig. 8)

54

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Fig. 8. Amplasamentul scarilor la grupul de canale de vizitare

pe peretii laterali trebuie prevazute nise pentru plasarea prizelor lampilor


electrice Si partial pentru scule Si piese de mici dimensiuni.

2.2.5.Tipuri de amplasare

care sunt implicate, iar fluxul elementelor este dictat de natura produselor.

amplasarea pentru tehnologii de grup;

ii cu functiune

functionale.

or de transport, a
costurilor si timpului de transport.

Produsul parcurge întotdeauna acelasi traseu unidirectional. În acest context, prin

55

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Serviciile

de cardiologie, sectii de radiologie etc.

utilajelor în fabricatie este acee

servicii pot fi or
necesar.

De exemplu, într-
-
de tipul autovehiculului.

Într-

de retail (en detail) sau în birouri.

Astfel, pentru ampl

necesitatea de a calcula periodic stocurile. Un obiectiv suplimentar este necesitatea de

depozitate.

Magazine

produsele lactate în apropierea spatelui magazinului, astfel încât clientii care se

pulsul de a-

-
vânzare. Vâ

56

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


litatea

il de cuantificat, sunt

le în birouri au suferit

2.3. Amplasarea unui service auto


-service are întotdeauna ca element de plecare parcul de

amplasarea sa intr.-o anumita locatie sau schimbarea acesteia. De aceea, aprecierea


par

unit
-

standarde calitative ridicate se poate atrage în mod eficient clientela, estimarea parcului

Tinand seama de toate aceste aspecte se opteaza pentru corelarea tipului de


service (foarte mic, mic, mijlociu si mare) cu locatia sa de amplasare dupa cum
urmeaza:
-Amplasarea atelierul auto-
-
climaterice. Acest tip de atelier auto-

minore.
-Amplasarea auto-service-ul de tip mic.
sau in nodurile de trafic rutier. In aceste unitati auto service se fac urmatoarele lucrari:

prezinta 6-

-Autoservice-
-25 posturi de lucru. Din aceste posturi, de obicei 6
sunt destinate p

57

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-urile mijlocii sunt destinate

ce

2.4. Organizarea unui service auto

ORGANIZARE, s. f. Actiunea de a (se) organiza si rezultatul ei; p. ext.


ordine. Orânduire, alc tuire. Organizarea productiei

Organizarea muncii nd
DEX-

2.4.1. Organizarea zonei comerciale intr.-un service auto

Vom exemplifica organizarea service-ului auto in cazul companiei Renault


Nissan, foarte cunoscuta in domeniul auto, cu numeroase service-uri si in tara noastra.

Modul de organizare urmareste prin toate mijloacele: satisfacerea clientului in


activitatea post- vanzare. Aceasta este realizata prin asigurarea cadrului necesar pentru
:

-asigurarea indeplinirii asteptarilor fundamentale ale clientului:

-calitate in executia lucrarilor: orice activitate (toate lucrarile solicitate,


curatenia autovehiculului) in garantie (aplicarea normelor de calitate
impuse de constructor, prioritate la interventiile din garantie),

-calitatea modului de relationare a personalului din service cu beneficiarul


(clientul) care presupune: intampinare cu respect si recunoastere
(amabilitate, ascultare atenta, disponibilitate), competente (cunoasterea
meseriei, consiliere), respectarea angajamentelor ( respectarea
termenelor de livrare, informare in caz de intarziere, respectarea pretului
anuntat) transparenta (claritatea facturilor, fara lucrari complementare
facturate fara acord prealabil, explicarea lucrarilor realízate)

-asigurarea indeplinirii asteptarilor functionale-care incep sa ocupe un loc din ce


in ce mai important in asteptarile clientului

58

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-sprijin pentru limitarile de utilizare ale autovehiculului (liniste-lipsa de
stres in utilizarea automobilului, economie de timp din punctul de vedere
al clientului, gestiune judicioasa a timpului, optimizare financiara)

-mobilitate permanenta (mobilitate garantata)

Pentru a asigura satisfacerea clientului in activitatea post-vanzare, service-ul


auto este organizat cat mai eficient.

Zona comerciala este amplasata cat mai aproape de alte activitati comerciale ale
firmei si este organizata in jurul a 4 sectoare (centre de greutate)

Vizibila de la intrare, zona comerciala este spatiul post vanzare orientat catre
client, care ii ofera acestuia conditii de intampinare de cea mai buna calitate. Bine
amplasata in spatiu, usor de identificat, ea reflecta calitatea muncii din atelier. Ea este
legatura privilegiata intre client si atelier.

Aici sunt concentrate activitatile comerciale, post-vanzare, de receptie si de


vanzare a pieselor si accesoriilor,explicarea lucrarilor realízate)

Zona comerciala este organizata in 4 sectoare

sectorul parcare
sectorul de intampinare/asteptare (intampinare, orientare, destindere, repaus,
jocuri, lectura)
sectorul administrativ (postul de lucru al receptionerului)
sectorul de receptie a vehiculului ( pentru constatarea in prezenta clientului)

Sectorul parcare

Sectorul parcare este impartit in 3 zone:

-o zona de parcare intampinare client

-o zona de parcare asteptare reparatie

-o zona de parcare restituire

La dimensionarea sectorului parcare se recomanda sa se tina seama ca numarul


locurilor de parcare sa reprezinte, pentru respectiva unitate service auto, cel putin:

-de 2 ori numarul mecanicilor auto

59

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


- de 3 ori numarul carosierilor auto

Sectorul de primire/receptie

Sectorul de primire/receptie este un loc unde clientul asteapta inainte de a fi preluat de


receptioner. Acest loc poate avea un distribuitor de bauturi, un distribuitor de cafea si o
vitrina de prezentare a accesoriilor.

Este de asemenea locul unde clientul poate astepta in timpul reparatiei


vehiculului sau (de exemplu in timpul reviziei tehnice periodice)

Sectorul de primire/receptie este situat in apropierea sectorului administrativ cu


acces in holul de expozitie (show-room)

Suprafata sectorului de primire/receptie se recomanda a fi de:

- 15 la 30 m2 in functie de fluxul de masini solicitante si daca este vorba de


o singura activitate

- 30 la 45 m2 in functie de flux de masini solicitante si daca se discuta de


doua activitati (mecanica si caroserie.)

Iata un exemplu de sector de primire/receptie de la un service auto Renault Nissan


situat in Olanda

Distribuitor de bauturi

60

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Polul administrativ este
situat in apropiere

De ce sa nu existe si o vitrina
cu produse Renault?

Polul de primire este situat


in show room

Sectorul administrativ

Sectorul administrativ cuprinde urmatoarele posturi de lucru si birouri:

-posturile pentru Consilierii Service (vom folosi in continuare prescurtarea CS pentru


Consilier Service)

-posturile pentru Secretarii Comerciali Service (vom folosi in continuare prescurtarea


SCS pentru Secretar Comercial Service)

-birou confidential expert/client

Aici clientul este preluat de personalul post-vanzare

S
Suprafata sectorului administrativ este :
u
r
15 m² pentru fiecare CS,
f
15 m² pentru fiecare SCS,
a

61

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


c un birou inchis de 15 m²
e
s

EIata un exemplu de sector administrativ dintr-un service auto Renault -Nissan situat in
xPolonia (Varsovia) de la Renault Fus
e
m :
p
l
e Tabelul cu disponibilitatile de
s vehicule de inlocuit

Receptie polivalenta
mecanica si caroserie

Computere

Polul administrativ se gaseste chiar in Caiet de


show room care este in spate programari

Iata un exemplu de mobilier pentru Consilier Service

62

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Vedere dinspre client

Vedere dinspre consilier

Vedere dinspre utilizator

Sistem
informatic

Iata un al doilea exemplu de mobilier in care receptia este in intregime integrata in holul
de expozitie (show room). In acest caz, biroul CS ar putea fi exact ca biroul celui care
vinde.

63

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Sistem
informatic

Sectorul de receptie a vehiculului

In sectorul de receptie a vehiculului se face inspectia acestuia in prezenta clientului si


tot aici au loc discutiile privind anumite lucrari suplimentare de service.

Sectorul de receptie a vehiculului este situat direct in fluxul de intrare al acestuia in

. " pentru 1 CS,


" pentru 2 CS,
" pentru 3 CS,
etc.

Suprafata este de 24 m2 pentru fiecare post de receptie pe elevator(4m pe 6 m)

Nota: In lumea francofona este utilizat termenul de Companion pentru un salariat calificat care are
atributii legate de intretinerea, incercarile, verificarile, reparatiile, modificarile sau legate de alte activitati
de aceeasi natura , care sunt necesare sau utile bunei functionari a unui autovehicul.(informatie
preluata de la CPA Lanaudière-Laurentides.).Termenul echivalent romanesc este de muncitor

64

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


specialist :mecanic, electrician sau carosier, vopsitor

Aceasta imagine este de la Nawrot (Wroklaw-Polonia)- un service auto Renault-


Nissan-si prezinta sectorul de receptie a vehiculului

Client

Consilier Service

Sectorul de receptie pe elevator


este in apropierea polului
administrativ care se afla dupa usa
de sticla (nu este reprezentat)

Elevator curat cu axele


inversate(fara ulei)
Atmosfera prietenoasa, conviviala,
prezenta clientului, curatenie,
fil lumina

2.4.2.Exemple de unitati service auto in Uniunea Europeana

In cele ce urmeaza vom prezenta modul de organizare, ponderea, pentru mai multe
tipuri de unitati service auto ale companiei Renault Nissan din Uniunea Europeana .

Statii service auto mici

O statie service auto-afacere mica presupune in medie :5 Muncitori specialisti si 1

65

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Consilier Service.

In Uniunea Europeana statii service auto-afaceri mici-sunt in jur de 1100 in reteaua


primara,si reprezinta cam 40 % din retea (statisticile au la baza raportarile din 34 de
tari). Cel mai adesea este vorba de numarul de locatii nu de numarul de proprietari.

P
e
t
i
t
e
s

a
f
f
a
i
r
e
s

Statie Service Auto-Afacere mica

Repartitia in UE este prezentata in tabelul de mai jos :

Procent din numarul


Numar de
Tara
afaceri mici
total de afaceri
Italia 85 % 285
Germania 75 % 490
Belgia 70 % 105

66

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Austria 60 % 40
Olanda 55 % 90
Polonia 45 % 50
Marea
40 % 90
Britanie

Statii Service Auto-Afaceri Mijlocii


M
o
y
e
n
O Statie Service Auto-Afacere Mijlocie presupune in general :
n
e
2 Consilieri Service (sau un Consilier Service si un Secretar Comercial Service),
s
8 Mecanici si 3 Carosieri
a
In Uniunea Europeana statii service auto-afaceri mijlocii-sunt in jur de 700 in reteaua
f
primara, cam 30 % din retea (statisticile au la baza raportarile din 34 de tari). Cel mai
f
adesea este vorba de numarul de locatii nu de numarul de proprietari
a
i
r
e
s

67

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Statie Service Auto-Afacere mijlocie

Repartitia in UE este prezentata in tabelul de mai jos :

Procent din numarul


Numar de afaceri
Tara
mici
total de afaceri
Marea
20 % 45
Britanie
Elvetia 20 % 15
Spania 35 % 90
Portugalia 35 % 30
GStatie Service Auto-Afacere mare
r

68

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


oO afacere mare presupune in medie
s
s 3 Consilieri Service si 1 Secretar Comercial Service,
e 14 Mecanici et 8 Carosieri
s
In Uniunea Europeana statii service auto-afaceri mari-sunt in jur de 700 in reteaua
aprimara, cam 30 % din retea (statisticile au la baza raportarile din 34 de tari). Cel mai
fadesea este vorba de numarul de locatii nu de numarul de proprietari
f
a
i
r
e
s

Statie Service Auto- Afacere mare

Repartitia este dupa cum urmeaza :

Procent din numarul


Numar de afaceri
Tara
mici
total de afaceri

69

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Franta 60% 130
Portugalia 45 % 35
Slovénia 25 % 10
A
c
t
i
v
i
t
é
Activitate post vanzare completa-8 posturi
a
p
r
è
s
-
v
e
n
t
e

c
o
m
p
l
è
t
e.

p
o
s
t
e

70

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


s

Activitate post vanzare completa-18 posturi

A
c
t
i
v
i
t
é

a
p
r
è
s
-
v
e
n
t
e

c
o
m
p
l
è
t
e

1.
8

p
o
s
t

71

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


e
s

Activitate post vanzare completa-43 posturi

A
c
t
i
v
i
t
é

a
p
r
è
s
-
v
e
n
t
e

c
o
m
p
l
è
t
e

4
3.

p
o
s

72

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


t
e
s

HExemplu de organizare in cazul unui service auto din Wroklaw in Polonia.


e
rAcest service auto prezinta urmatoarele caracteristici:

-cele 4 sectoare ale zonei comerciale primire/asteptare, administrativ si receptie pe


elevator si parcare (parcarea nu apare pe schema)

- separarea zonei de productie in activitate

Schema de mai jos reprezinta vederea dinspre show room

Mecanica-traseu Mecanica-traseu
lung scurt

Back office-MagaziePs si
Atelier

Sector de receptie vehicul si


sector administrativ (configuratie
receptie directa)

Sector de intampinare(primire)

Show room

Alte exemple de organizare service-uri auto sunt exemplificate in cazul service-urilor auto
de la Hermann si Bernd Behrens din Germania
De mult timp in Germania activitatea post-vanzare se structureaza in zona de productie si
zona comerciala. Acest exemplu (Hermann-Germania) prezinta o integrare completa a
zonei comerciale, compatibila cu recomandarile Renault. Presupune aceleasi 4 sectoare.
In acest service auto are loc :
-etalarea intalnirilor (mai mult de 50% dintre clienti isi asteapta masina)
-examinarea completa a masinilor( pentru 50% dintre intrari)

73

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-lucrul cu 2 echipe de la ora 6 la ora 20,Echipele sunt mixte si compuse din 5 Companioni
-receptia vehiculelor (ex. Asistenta) si a clientilor 24h/24h
-operatii de mecanica si de caroserie ( Nu caroserie grea)
-interventii pe VU (vehicule utilitare)
-
rata de reveniri (3%)

Fotografiile urmatoare reprezinta exteriorul societatii

Acces spre sectorul


administrativ si spre polul

Service-ul de destinatie
al vehiculului

Acces spre sectorul


receptie vehicul

Vedere dinspre sectorul


parcare

Sector intampinare
Sector
asteptare
administrativ

74

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Acces in sectorul Show room
receptie
autovehicul

75

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Acces spre zona de productie in Acces la sectorul receptie si la show
sensul fluxului room

Sector receptie vehicul-


echipat cu 2 elevatoare

Vedere dinspre parcare

Un alt exemplu este Bernd Behrens din Germania


Acest exemplu pune in evidenta o varianta interesanta a modului de organizare prezentat
anterior. Daca exista dificultati privind integrarea completa a sectoarelor primire/asteptare
Cele 2 sectoare
administrativ si receptie a vehiculelor sunt regrupatei intr-o singura zona, diferentiata din
atelier si creata pentru relatia cu clientul si autovehiculul sau. Numele de zona comerciala
un mai este cel mai potrivit si urmeaza sa fie adaptat.
-In general, in acest tip de receptie, clientul nu se se prezinta in zona de
primire/asteptare ci direct cu masina sa in zona comerciala, la nivelul celor 2 sectoare:
administrativ si receptie vehicul.
-Pentru a pastra contactul cu celelalte activitati comerciale s-au facut diferite optiuni in
aceasta afacere
-activitate Renault Boutique si prezentare de accesorii in zona comerciala

76

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-sectorul de primire/asteptare in show room (la 25 de metri de zona comerciala)
-pentru facturare si pentru achitarea facturii, cientul este invitat sa se adreseze
casei centrale, care este situata pe fluxul de acces spre show room.
-cand clientul a terminat receptia, este invitat sa paraseasca zona comerciala
trecand prin show room si nu prin parcare

Imaginea,urmatoare reprezinta exteriorul service-ului auto descris mai sus

Acces pietonal la sectorul de Acces la sectorul administrativ


primire/asteptare
si la sectorul receptie

Acces in zona de productie


in sensul fluxului

Sectorul parcare

Imaginea prezinta diferite sectoare ale service-ului


auto

77

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Sector receptie vehicul (un consilier service

realizeaza examinarea vehiculului in prezenta clientului)


Sector
administrativ

Sector Prezentarea accesoriilor vitrina Acces sector intampinare/asteptare, facturare si


Renault Boutique show room
administrativ

Show room Sector receptie


Sector
autovehicul si
intampinare
administrativ
asteptare

2.4.3.Organizarea zonei de productie intr-un service auto

Este recomandata segmentarea zonei de productie in doua trasee:


-un traseu scurt (interventii simple si in general scurte care nu necesita personal de
calificare inalta)
-un traseu lung (interventii tehnice, in general lungi, care necesita personal cu mai
multe competente tehnice).
Nu exista o dimensionare universala. Fiecare tara, fiecare afacere, isi alege
dimensionarea proprie pentru cele 4 trasee.
Zona de productie impartita in 4 trasee cuprinde:
-mecanica:

78

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-traseu scurt (Service Rapid Intretinere/Uzura).Acest circuit cuprinde de
exemplu suspensii fata-spate ( mai putin suspensia pilotata), frane(mai putin
sistemele hidraulice), reviziile (mai putin revizia generala), golire si schimbare de
lichide (ulei, antigel), aprinderea clásica, (ruptor-distribuitor, bobina, bujii), controlul
CO-CO2, filtrele (toate), curelele (mai putin cea de distributie), batería, luminile si
semnalizarea, stergator de parbriz, pneuri, jenti, paralelismul rotilor,
transmisia,esapamentul dupa colector, personalizarea vehiculului (montarea de
accesorii)
-traseu lung(Mecanica Accidente)
-caroserie:
-traseu scurt (Caroserie Rapida, toate operatiile care necesita mai putin de o
zi de imobilizare). Aceasta corespunde de exemplu la oglinzi, mecanismelor mici,
elementelor detasabile si reparatii de caroserie
-traseu lung (Caroserie Grea, toate operatiile care necesita mai mult de 1 zi
de imobilizare), cum ar fi eleméntele sudate si structura.
Traseele (scurte si lungi) ale aceleiasi activitati se amplaseaza aproape unul de
celalalt si echipamentele comune se instaleaza intr-o zona in mod egal accesibila
tuturor.
Fluxurile de vehicule sunt in mod judicios alese (traseele scurte sunt cat mai
aproape de zona comerciala si de intrare/iesire, parcare si exterioare.
2.4.3.1.Traseul mecanic scurt din service-ul auto
Descriere:Traseul mecanic scurt este alcatuit din :
1 post echipat cu un elevator pentru fiecare Companion
1 post liber fara elevator pentru 2 Companioni
O grija speciala trebuie acordata amplasarii echipamentelor in scopul obtinerii unei
amplasari ergonomice a posturilor (distribuitorul de ulei poate alimenta 2 elevatoare,
oglinzile care pot controla iluminarea, etc.)
Distributia centralizata a uleiului in vrac pe postul de lucru este de asemenea
recomandata ca sursa de imbunatatire a productivitatii.
Posturile dotate cu aer comprimat si pentru geometrie roti trebuie sa fie accesibile
tuturor. Pentru aceasta, se recomanda sa fie implantate in traseul scurt, dar in
apropierea traseului lung. In functie de volumele de vehicule care apar ca solicitante
in service este judicios de a se implanta un al doilea post cu aceeasi dotare in
traseul lung.

Exemplu
Iata un prim exemplu de traseu scurt in domeniul mecanic pentru 4 posturi
productive:6 posturi sunt echipate cu 4 elevatoare. Posturile sunt toate polivalente,
chiar daca anumite operatii sunt destinate prioritar pe anumite posturi.
Optional 1. zona tehnica ( care poate fi impartita cu traseul lung) pentru:
-amplasarea sculelor generale
-postul informatic de Dialogys si documentatia tehnica
-pubelele pentru deseuri, sortate in vederea reciclarii

79

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


In fiecare an producatorii de echipamente pentru service-urile auto scot un catalog
complet al echipamentelor si utilajelor care sunt omologate, catalog, ce trebuie sa
stea la baza comenzilor necesare. Echipamentele si utilajele din service-ul auto au
fost detaliat prezentate in capitolul 1.

Din considerente de ergonomie a zonei de productie si de crestere a satisfactiei


clientilor, se recomanda amplasarea echipamentelor si utilajelor pe posturi cu
destinatie definita mai degraba decat amplasarea generalizata a posturilor
polivalente.

Posturile specializate din traseul scurt din domeniul mecanic sunt prezentate in
tabelul de mai jos :

Posturi preconizate Posturi optionale Posturi in general


indispensabile si

80

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Posturile in general indispensabile se recomanda a fi amplasate in apropierea polului receptie vehicul

Frana

Roti-Pneuri Suspensie

Sistem de rulare Esapament Control tehnic premergator

Revizie Intretinere VU Receptie

Nivel lichide Revizie Diagnoza

Reparatii minore optiunal la

elevatorul cu 3 nivele

2.4.3.2. Traseul mecanic lung din service-ul auto

Descriere :Traseul mecanic lung presupune dotarea cu :

1 post echipat cu un elevator pentru fiecare Mecanic

1 post liber fara elevator pentru 2 Mecanici

Exemplu
Acest exemplu de traseu mecanic lung este alcatuit din 4 productivi + 1Cotech
(Coordonator tehnic), cu 9 posturi din care 6 sunt echipate cu elevatoare (elevatorul
-a luat in considerare), care preconizeaza 1 elevator si 1,5 posturi
pentru fiecare productiv.
-cele 2 posturi diverse de mecanica accidente sunt in totalitate polivalente
-postul diagnostic este in intregime dedicat Cotech
-postul geometrie roti ramane clar cu destinatie
-celelalte 2 posturi sunt polivalente, chiar daca s-ar cauta sa fie destinate prioritar
anumite operatii pe anumite posturi.
Optional: 1 zona tehnica ( care poate fi impartita cu traseul scurt) pentru:
-amplasarea echipamentelor generale
-amplasarea echipamentelor specifice
-postul informatic Dialogys si documentatia tehnica
-pubelele pentru deseuri sortate in vederea reciclarii

81

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Din motive de ergonomie ale zonei de productie si de crestere a satisfactiei

ilor
polivalente.

Posturile specializate din traseul lung din domeniul mecanic sunt prezentate
in tabelul de mai jos

Posturi indispensabile Posturi optionale


Analiza noxe benzina si motorina Frane

82

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Receptie Roti-Pneuri

Diagnoza Sistem de rulare

Suspensie

Esapamente

Revizie

2.4.3.3. Traseul caroserie scurt, pentru service-ul auto presupune:

-1 post fara elevator pentru fiecare Muncitor Specialist


-1 post liber fara elevator pentru 2 Muncitori Specialisti (reparatii caroserie caroserie
fara vopsire+ reparatii exterior masina (miroiterie) rapida).
Operatiile care se realizeaza pe posturile gemene : reparatii rapide caroserie fara vopsire si reparatii
rapide exterior masina

-reparatii scut

-reparatii caroserie

-demontare repere amovibile, broaste si manere

-demontare oglinzi retrovizoare

-reparatii parbriz ; zgarieturi

-inlocuire parbriz, gamuri, oglinzi, stergatoare

-montare de accesorii

Exemplu

concept, posturile preconizate sunt urmatoarele:


-1 post de reparatie exterior masina (miroiterie) (denumit reparatie exterior masina
rapida)
-1 post reparatie caroserie (denumit reparatie caroserie rapida)
Aceste 2 posturi situate aproape de zona comerciala sunt p
productie.

83

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


In anumite cazuri (schimbari la partea optica, a oglinzii retrovizoare) clientul poate
astepta pana la terminarea lucrarilor.
-1 post de tinichigerie poate servi de asemenea ca post tampon in procesul de reparatie

-1 post de amplasare piese demontate


-2 zone de pregatire
-1 cabina de vopsire si 1 laborator unde se afla masina de mixare.
O asemenea amplasare este necesara pentru un spatiu estimat de minimum 16m pe 20
m, adica 320 m 2. Fiecare post de lucru are 6m pe 4 m.

Din motive de ergonomie ale zonei de productie si de crestere a satisfactiei clientilor, se

degraba decat implantarea generalizata a posturilor polivalente.

Posturile specializate din traseul caroserie scurt sunt prezentate in tabelul de mai jos

Posturile cu destinatie data din traseul caroserie scurt sunt indispensabile. Ele sunt
prezentate mai jos :

84

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Diagnoza

Reparatie rapida exterior masina

Caroserie rapida

Tinichigerie

Vopsitorie

Pregatire

zona « vitrina » a clientului ( de vizibilitate a clientului)

2.4.3.4.Traseul caroserie lung in service-ul auto

Traseul caroserie lung in service-ul auto presupune urmatoarele:

85

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-pentru tinichigerie ( functie de numarul de Muncitori Specialisti care presteaza
demontarea, remontarea , sudura si tinichigeria)

-1 post fara elevator pentru fiecare Muncitor Specialist

-1 post liber fara elevator pentru 2 Muncitori Specialisti

-1 post echipat cu elevator (pentru toate operatiile mecanice)

-pentru vopsitorie (functie de numarul de Vopsitori care practica stabilirea retetei,


pregatirea vopselei)

-1 suprafata de pregatire pentru fiecare Vopsitor

-1 cabina de vopsire pentru 3 Vopsitori (2 cabine incepand cu 4 Vopsitori)

Exemplul de mai jos prezinta un traseul caroserie lung.

86

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Aici se regasesc posturile destinate caroseriei grele :

-1 post reparatie exterior masina

-1 post reparatie caroserie

-1 post tinichigerie putand servi in mod egal ca post tampon in reparare

-1 zona de amplasare pentru piesele demontate

-2 zone de pregatire suprafete

-1 cabina de vopsire si un laborator cu masina de mixare

Traseul lung integreaza o serie de posturi din traseul scurt.

O asemenea amplasare se estimeaza intr-un spatiu de minimum 36 m pe 20 m, adica


720 m².

Un asemenea spatiu este optim pentru 8 persoane din care 7 sunt productivi .
Recomandari

Din ratiuni de ergonomie a zonei de productie si de crestere a satisfactiei clientului, se


recomanda :
-amplasarea posturilor cu destinatie, mai degraba decat amplasarea generalizata de
posturi polivalente

-un numar de posturi de lucru adecvat functie de numarul de Muncitori Specialisti


Posturile cu destinatie din circuitul caroserie lung care sunt indispensabile :
-Reparatii mecánica
-Demontare caroserie-Tinichigerie-Redresare
-Restructurare
-Vopsire

-Pregatire Suprafete
-Reparatii aluminiu
2.4.3.5. Traseul mecanic lung si scurt
-1 post echipat cu un elevator pentru fiecare Mecanic

87

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-1 post liber fara elevator pentru 2 Mecanici

Un post cu destinatie este un post de lucru care a fost optimizat pentru un tip de
operatie data. Aceasta permite afacerilor sa faca fata unei concurente tot mai crescute,
in mod particular in domeniul mec -

Un post cu destinatie ramane intotdeauna utilizabile pentru o alta operatie. Optimizarea


consta dintr-un ansamblu de masuri care permit:

-cresterea calitatii reparatiei si a productivitatii Muncitorilor Specialisti .PROPUNE SI


DISPUNE DE MATERIALE BUNE INTR-O AMPLASARE BUNA

-diminuarea timpilor de imobilizare a vehiculelor CRESTEREA SATISFACTIEI


CLIENTULUI

-de a arata ca service-ul exista:VECTOR DE IMAGINE PENTRU SOCIETATEA


COMERCIALA.

O grija particulara trebuie acordata cand se aleg amplasarile pentru dotari in scopul
obtinerii unei amplasari ergonomice a posturilor (distribuitorul de ulei putand alimenta
doua elevatoare, oglinzile permitand controlul iluminatului etc.)

In capitolele urmatoare tarifele indicate pentru posturile cu destinatie conforma unei


anumite operatii sunt doar orientative ca ordin de marime
2.4.3.6. Traseul caroserie lung si scurt
Din ratiuni de ergonomie a zonei de productie si de crestere a satisfactiei clientului, se
recomanda
-amplasarea pos
posturi polivalente

-un numar de posturi de lucru adecvat functie de numarul de Muncitori Specialisti


Traseul caroserie scurt
1 post fara elevator pentru fiecare Muncitor Specialist
-1 post liber fara elevator pentru 2 Muncitori Specialisti (reparatii caroserie caroserie
fara vopsire+ reparatii exterior masina (miroiterie) rapida).

Traseul caroserie lung presupune urmatoarele:

-pentru tinichigerie ( functie de numarul de Muncitori Specialisti care presteaza


demontarea, remontarea , sudura si tinichigeria)

88

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-1 post fara elevator pentru fiecare Muncitor Specialist

-1 post liber fara elevator pentru 2 Muncitori Specialisti

-1 post echipat cu elevator (pentru toate operatiile mecanice)

-pentru vopsitorie (functie de numarul de Vopsitori care practica stabilirea retetei,


pregatirea vopselei)

-1 suprafata de pregatire pentru fiecare Vopsitor

-1 cabina de vopsire pentru 3 Vopsitori (2 cabine incepand cu 4 Vopsitori)

Un post cu destinatie este un post de lucru care a fost optimizat pentru un tip de
operatie data. Aceasta permite afacerilor sa faca fata unei concurente tot mai crescute,
in mod particular in domeniul operatiilor de reparatii caroserie rapida

Optimizarea consta dintr-un ansamblu de masuri care permit:

-cresterea calitatii reparatiei si a productivitatii Muncitorilor Specialisti A.PROPUNE SI A


DISPUNE DE MATERIALE BUNE INTR-O AMPLASARE BUNA

-diminuarea timpilor de imobilizare a vehiculelor CRESTEREA SATISFACTIEI


CLIENTULUI

-de a arata ca service-ul exista:VECTOR DE IMAGINE PENTRU SOCIETATEA


COMERCIALA.

2.4.4.Posturile de lucru cu destinatie individualizata din traseul mecanic din


dotarea service-ului auto
1. Postul de diagnoza
Descrierea postului de lucru
Postul de diagnoza trebuie amplasat cat mai aproape de zona comerciala, daca este
posibil in zona de receptie si sa fie vizibil pentru client (vitrina tehnica).

Numarul posturilor de diagnoza de amplasat este de 1 per Cotech (Consilier tehnic).


Suprafata sa este de 6 m pe 6 m, adica 36 m².

89

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentul din dotarea postului de lucru
Echipamentul din dotarea postului este urmatorul:
-elevator cu prindere sub corpul masinii
-statie Clip
-analizor pentru 4 gaze si un opacimetru autonom sau combinat benzina/motorina
-multimetru si borne
-dulap pentru documentatie (5 m liniari)
Operatii realizate folosind postul de lucru
-Operatiile efectuate pe acest post sunt toate operatii de diagnoza eventual in prezenta
clientului.

Profil asociat-Profilul asociat este Cotech (Coordonator Tehnic)


Documentele asociate postului de diagnoza sunt:

ICM (ICM (Contract / Garantie, istoric al vehiculului + alerte OTS)


Dialogys,

90

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Memento diagnoza,
afise si carnete cu valori de reglaj
note tehnice si scheme electrice

Pregatirea personalului asociat postului de diagnoza

-competente de utilizare a echipamentelor (statia Clip, analizor 4 gaze,


opacimetru)

-pregatire Cotech

Costul postului de lucru

Costul estimat este de : 15 000 Euro.

file:///E:/goa/chapitre1/01020403.html

2. Post pentru receptie pe elevator

Descriere postului de lucru


Postul de receptie pe elevator trebuie amplasat in zona comerciala, mai exact in polul
de receptie a vehiculelor.
Numarul de posturi de amplasat este urmatorul:

1 post pentru 1 CS,


2 posturi pentru 2 CS,
2 posturi pentru 3 CS,
3 posturi pentru 4 CS,
3 posturi pentru 5 CS.

In cazul receptiei directe, de avut in vedere un post pentru fiecare CS, fara a numara
CS destinati activitatii de caroserie. Suprafata postului de receptie pe elevator este de 6
m pe 4 m, adica 24 m².

Fiindca este destinat intampinarii clientului, este recomandabil sa nu fie folosit pentru
alte activitati. Acest post nu se ia in calcul in rapoartele care dau numarul de posturi de
lucru pe productiv.

91

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentul din dotarea postului de lucru
Echipamentul din dotarea postului este urmatorul:
-elevator incastrat cu priza (ideal) sau un elevator cu prindere sub corpul masinii
-sistem de calcul retea informatica
-sistem de iluminare sub corpul masinii incastrat in pardoseala

-lampa portabila
Operatii realízate pe postul de lucru
-Operatiile efectuate pe acest post sunt toate operatiile de verificare in prezenta
clientului.

-verificare redusa
-verificare intermediara
-verificare completa
Profil asociat-Profilul asociat este profilul tehnico-comercial CS (Consilier Service)
Documentele asociate postului de receptie pe elevator sunt:
92

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-
-

Pregatirea personalului asociat postului de receptie pe elevator este competenta

Costul postului de lucru

Costul estimat este de : 7 500 Euro.

Descriere fizica
Postul pentru verificare sistem de rulare trebuie sa fie situat in traseul mecanic scurt sau lung.
El trebuie sa respecte conditiile urmatoare:

-fiindca este echipat cu un aparat de verificare a sistemului de rulare din punct de vedere mecanic
este amplasat in mod ideal fata in fata cu postul verificare roti
-acest post este utilizat atat in mecanica cat si in caroserie. El trebuie deci sa fie usor de accesat
din atelierul de caroserie cat si din postul verificare roti.
Cu o suprafata de minimum 4 m pe 6 m, adica 24 m, si echipat cu cu o baza materiala care
cuprinde camere( aparatura foto) , trebuie avut in vedere ca acest post sa aiba o lungime de

7,20 m.
Fiindca acest post este echipat cu material electronic sensibil, se recomanda a se evita sa fie
utilizat pentru operatii diverse.
Acest post nu este luat in consideratie in rapoartele care dau numarul de posturi per productiv.

93

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


de rularede rulare ale verificarilor sistemului de rulareSuprafata sa este de 3,5 m pe 6 m adica aprox

Operatiile de realizat la acest post sunt incarcarea si descarcarea amortizoarelor

suspensia coordonata si corectiile de taler)

94

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


5. Postul de verificare eficienta frane pe stand

Descriere fizica a postului de lucru


Postul de verificare eficiente frane pe stand este in general integrat in postul de verificare roti. Daca n
pe 6 m, adica 24 m².

95

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Operatiile de realizat la acest post sunt montarea si demontarea placutelor de frana a

discurilor si etrierilor, a tamburilor si circuitul de frana hidraulic.

6 Postul de verificare sistem de evacuare gaze arse(esapamente)


Descriere fizica a postului de lucru

Postul de verificare sistem de evacuare gaze arse este situat in circuitul mecanic scurt

sau in circuitul mecanic lung. Suprafata sa este de 6 m pe 6 m, adica 36 m².

96

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


(Mot. 1199-01),

-manusi de lucru

verificare sistem de evacuare gaze arse


verificare sistem de evacuare gaze arseverificare sistem de evacuare gaze arse

7. Post control tehnic premergator


Descrierea fizica a postului de lucru

Postul de control tehnic premergator este situat in traseul mecanic scurt. Acest post
este format din 2 module:
-modulul bancuri de frana si suspensii
-modulul controale vizuale, de amplasat daca este posibil in prelungirea primului
modul.

In fiecare locatie trebuie sa se ia in calcul un post. Suprafata acestui post este de 16 m

97

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


pe 6 m, sau 12 m pe 8 m, adica 96 m².

Echipamentele postului de lucru


Echipamentele primului modul sunt urmatoarele :

-stand de verificare eficienta frane


-stand de verificare suspensii
-placa de alunecare
-unitate centrala
Echipamentele pentru cel de-al doilea modul sunt urmatoarele :
-elevator cu prindere sub masina
-regloscop

-analizor/opacimetru
In afara controlului premergator , trebuie de asemenea sa fie realizat controlul
antipoluare. Din cauza poluarii (zgomote si mirosuri) va sfatuim de a nu face aceasta
operatie intr-o zona apropiata zonei comerciale. Se recomanda asadar sa se utilizeze
postul destinat analizelor de poluare benzina si motorina.
Operatii realizate la postul de lucru

98

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Operatiile asociate acestui post de lucru sunt toate operatiile realizate in afara
controlului tehnic
Oficial. Controlul de poluare poate fi practicat pe postul destinat analizei de poluare pentru
benzina si motorina

8.Post de lucru verficare nivel noxe benzina si motorina


Descrierea fizica a postului de lucru
Postul de lucru poluare benzina si motorina este situat in circuitul mecanic lung.
Acest post se implanteaza cat mai departe de receptie (poluare sonora si olfactiva).
In acelasi timp trebuie sa ramana un acces facil de la postul de control tehnic

premergator cu care se doreste sa imparta echipamentele intre mai multe


posturi. Suprafata sa este de 3,5 m pe 6 m, adica aprox.21 m²

99

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamente ale postului de lucru

Echipamentul postului de lucru este urmatorul:


-analizor/opacimetru (poate fi si un singur aparat combinat)
-kit pentru extragerea gazului de esapament

Operatii realizate la postul de lucru


Doua tipuri de masuratori sunt realizate pe acest post

-masuratori ale ciclului de control tehnic


-masuratori pentru diagnostic (mai lungi si mai zgomotoase)

100

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


9. Postul de lucru verificare roti
Descrierea fizica a postului de lucru

Postul de lucru verificare roti trebuie sa fie accesibil de peste tot. Pentru aceasta
se recomanda a fi amplasat in traseul scurt dar in apropierea traseului lung
( in functie de volumele tratate, este judicios de a fi implantat un al doilea post destinat in traseul
lung . Suprafata sa este de mínimum 4 m pe 6 m, adica 24 m².

Echipamentul postului de lucru

101

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentul postului de lucru este urmatorul :

-elevator cu prindere sub corpul masinii sau masa elevatoare pneumatica

-demontator-pneu, optiune echipament PAX

-masina de echilibrare

-carucior pentru pneuri uzate

-sistem de indepartare pneuri de pe jenti (dejantare)

-cisterna pentru testarea etanseitatii

-cheie dinamometica pentru montaj, cheie cu clichet pentru demontare

Operatii realizate pe acest post de lucru

Operatiile realizate pe acest post de lucru sunt montarea, demontarea rotilor

si pneurilor pe roti, etanseitatea pneurilor si echilibrarea rotilor

Profil asociat: Profilul asociat acestui post este de Insotitor fara tehnicitate

speciala

Documente :Documenul asociat postului pneuri este « manualul de reparare

pentru metode specifice de calibrare carcasa de di

Competente:Competenta asociata acestui post este competenta controlorilor de

Sistema rulare( daca se opteaza)

Pretul estimat este de 12000 de euro.

10. Postul de lucru verificare nivel lichide-golire


Descrierea fizica a postului de lucru

Postul de lucru de verificare nivel lichide-golire este implantat in traseul mecanic scurt.

Suprafata sa este de 3,5 m pe 6 m, adica aproximativ 21 m² .

102

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentul postului de lucru

Echipamentul postului de lucru este urmatorul :

-elevator cu prindere pe sub corpul masinii

-sistem de golire prin aspiratie;

-sistem de golire gravitational

-distributor de ulei vrac

-panoplia de dispozitive pentru golire ( cheie de scurgere, capace filtre de ulei)

-oglinda de control

-pubele de gunoi selectat pentru reciclare

Optional

103

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-un dulap cu stocuri tampon

Operatii realizate pe acest post de lucru

Operatiile realizate pe acest post de lucru sunt golirea (scurgerea)

-prin curgere

-prin aspiratie

Profil asociat: Profilul asociat acestui post este de Companion fara nivel tehnic

special

Documente :Documentele asociate postului verificare a nivelului lichidelor

sunt afise motorizari/capacitati

Competente:Competenta asociata acestui post este competenta utilizarii

echipamentelor din dotare (sistem de golire prin aspiratie)

Pretul estimat este de 10 000 de euro.

11. Postul de lucru revizie


Descrierea fizica a postului de lucru

Postul de lucru de revizie este implantat in traseul scurt mecanic.(pentru reviziile

periodice) sau pe traseul mecanic lung (pentru reviziile generale). Postul de

lucru revizie este construit pe baza unui post de golire cu revizii prea importante.

Daca numarul de revizii justifica, postul revizie permite sa nu mai ingreuneze

postul de verificare a nivelului de lichide cu revizii in exces.

Suprafatata sa este de 3,5 m pe 6 m, adica aproximativ 21 m².

104

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentul postului de lucru

Echipamentul postului de lucru este urmatorul :

-elevator cu prindere pe sub corpul masinii

-sistem de golire prin aspiratie;

-sistem de golire gravitational

-distributor de ulei vrac

-panoplia de dispozitive pentru golire ( cheie de scurgere, capace filtre de ulei)

105

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-oglinda de control

-regloscop

-sistem pentru controlul tensiunii in curele (Mot 1505)

-recipient pentru recuperare lichid de racire

-pubele de gunoi selectat pentru reciclare

Optional

-aparat de climatizare ( utilizabil in mod egal si pentru alte posturi de lucru)

-un dulap cu stocuri tampon de consumabile ( filtre, racorduri, becuri)

Operatii realizate pe acest post de lucru

Operatiile realizate pe acest post de lucru sunt urmatoarele:

-revizia periodica ( in circuit scurt)

-revizia generala ( in circuit lung)

-vizite de control intre revizii

Profil asociat: Profilul asociat acestui post este mecanic

Documente :Documentele asociate acestui post sunt urmatoarele:

-Dialogys

-afise motorizari/capacitati

-carnet valori de reglaj

-liste de verificari pentru revizii

-programe de inlocuire piese

-etichete de intretinere

106

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Competente:Competenta asociata acestui post este competenta utilizarii echipamentelor din

dotare (sistem de golire prin aspiratie)

Pretul estimat este de 14 000 de euro.

12. Postul de lucru revizie optional pe


elevator cu 3 nivele
Descrierea fizica a postului de lucru

Postul de lucru de revizie cu optiunea elevator cu 3 nivele este implantat cat

mai aproape de intrarea in atelier si de zona comerciala(fluxul important de

vehicule) .Suprafata sa este de 5 m pe 7 m, adica 35 m².

Postul de lucru cu elevator cu 3 nivele utilizeaza pentru revizii echipe de 2

persoane pentru a reduce timpul de imobilizare al vehiculelor cu 50 %, realizand

o crestere a productivitatii masurate de 15 % ( in afara cresterii legata de

gestionarea in vrac a lichidelor)

107

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentul postului de lucru

Echipamentul postului de lucru este urmatorul :

-elevator cu 3 nivele

-sistem de golire prin aspiratie;

-sistem de golire gravitational

-distributor de ulei vrac

-distribuitor lichid de racire in vrac

-distribuitor mobil de ulei pentru cutia de viteze

-panoplia de dispozitive pentru golire ( cheie de scurgere, capace filtre de ulei)

108

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-oglinda de control

-sistem pentru controlul tensiunii in curele (Mot 1505)

-regloscop incorporat in elevatorul cu 3 nive

-recipient pentru recuperare lichid de racire

-pubele de gunoi selectat pentru reciclare

Optional

-un dulap cu stocuri tampon de consumabile ( filtre, racorduri, becuri) este o

recomandare puternic sustinuta

-postul trebuie aprovizionat cu piese in mai putin de 5 minute

Operatii realizate pe acest post de lucru

Operatiile realizate pe acest post de lucru sunt reviziile de intretinere si reviziile

generale

Impotant postul va fi alimentat doar cand sunt revizii pentru a permite la

2 Companioni sa lucreze impreuna fara timpi morti

Profil asociat: Profilele asociate acestui post sunt doi Insotitori gata sa lucreze in echipa
(posibil a avea un Companion si un Ucenic)

Documente :Documentele asociate acestui post sunt urmatoarele:

-afise motorizari/capacitati

-carnet valori de reglaj

-lista de verificare pentru revizii periodice

-programe de inlocuire piese

109

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-etichete de intretinere

Competente:Competenta asociata acestui post este competenta ucrului in

echipa.

Furnizorul elevatorului cu 3 nivele (Autop)poate asigura aceasta formatie

Pretul estimat este de 26 5 00 de euro.

13. Postul de lucru mici reparatii


optional pe elevator cu 3 nivele

Descrierea fizica a postului de lucru

Postul de lucru de mici reparatii optional pe elevator cu 3 nivele este implantat ideal in golf.

Suprafata sa este de 9 m pe 7 m, adica 63 m².

Este important de a respecta amplasarea cuplata cu un post polivalent clasic

110

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


.

Remarca : Acest ansamblu de 2 posturi este conceput pentru reparatii care nu

au suprafata suficienta pentru a ceea un post de lucru suplimentar . Optiunea elevator cu

3 nivele permite realizarea lucarilor cu 2 Companioni simultan (de exemplu revizii)

Echipamentul postului de lucru

Echipamentul postului de lucru este urmatorul :

-elevator cu 3 nivele

-elevator cu prindere pe sub corpul masinii

-sistem de demontare pneuri cu optiunea echipament PAX

-masina de echilibrat

-sistem de golire prin aspiratie;(legat de elevatorul cu 3 nivele)

-distributor de ulei vrac

111

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-panoplia de dispozitive pentru golire ( cheie de scurgere, capace filtre de ulei)

- distribuitor mobil de ulei pentru cutia de viteze

-oglinda de control

-sistem pentru controlul tensiunii in curele (Mot 1505)

-pubele de gunoi selectat pentru reciclare

-Postul trebuie aprovizionat cu piese in mai putin de 5 minute

Operatii realizate pe acest post de lucru

Operatiile realizate pe acest post de lucru sunt urmatoarele:

-elevator cu 3 nivele: toate operatiile din circuitul scurt

-(reviziile au prioritate)

-2 Companioni lucreaza pe acest post

-elevatorul cu prindere sub corpul masinii : toate operatiile (incluzand circuitul

mecanic lung)

Profil asociat: Profilele asociate acestui post sunt doi Companioni gata sa lucreze
in echipa.

Documente :Documentele asociate acestui post sunt urmatoarele:

-afise motorizari/capacitati

-carnet valori de reglaj

-lista de verificare pentru revizii periodice

-programe de inlocuire piese

-etichete de intretinere

112

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Competente:Competenta asociata acestui post este competenta lucrului in

echipa.

Furnizorul elevatorului cu 3 nivele (Autop)poate asigura aceasta formatie

Pretul estimat este de 33 000 de euro

14. Postul de lucru intretinere VU (vehicule


utilitare)

Descrierea fizica a postului de lucru

Pentru implantarea postului de lucru de intretinere VU este necesar sa prevada trecerea vehiculelo

voluminoase si sa se departeze postul de fluxul important de vehicule .Suprafata sa este

de 9 m pe 5 m, adica 45m².

113

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentul postului de lucru

Echipamentul postului de lucru este urmatorul :

-elevator cu 4 coloane, 7 tone

-elevator cu 2 coloane, 5 tone

-elevator cu 3 nivele, 6 tone (atentie la inaltimea de sub plafon)

-recuperator mobil de ulei

-distributor de ulei vrac

-tava de scurgere pentru filtre de ulei

-panoplia de dispozitive pentru golire

-2 oglinzi de control

114

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-distribuitor mobil de ulei pentru cutia de viteze

-extractor pentru gaze de esapament

-pubele de gunoi selectat pentru reciclare

Exista liste pentru materiale generale de caroserie VU si materiale generale mecanica VU

ca si materiale individuale de mecanica VU

Operatii realizate pe acest post de lucru

Operatiile realizate pe acest post de lucru sunt toate operatiile din circuitul scurt mecanic.

Profil asociat: Profilul asociat acestui post este de mecanic

Documente :Documentele asociate acestui post sunt urmatoarele:

-afise capacitati carter

-carnet valori de reglaj

-lista de verificare pentru revizii periodice

-programe de inlocuire piese

-etichete de intretinere

Competente:Competenta asociata acestui post este competenta legata de utilizarea

echipamentelor din dotare ( sistem de golire prin aspirare)

Pretul estimat este de 20 000 la 30 000 de euro daca se alege un elevator cu 3 nivele.

2.4.5.Posturile de lucru cu destinatie individualizata din traseul caroserie din dotarea

service-ului auto
1.Postul diagnostic-expertiza
Acest post este amplasat in traseul caroserie scurt sau lung, in apropierea biroului de expertiza

115

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Postul este echipat cu:
-1elevator cu posibilitate de prindere sub corpul masinii
-echipamentele pentru evaluare caroserie
-sistem electronic de comunicareDialogys
Echiamentele mobile pentru indreptare sunt:
-banc de indreptare echipat cu cap de control pozitiv sau cu masurare mecanica
-sistem de masura tridimensional
Operatiile de efectuat sunt urmatoarele:
-diagnostic initial
-expertiza vehiculelor
Operatiile urmatoare sunt optionale:
-finisare
-control calitate
-restituire
Profilul asociat acestui post este tehnico-comercial (CS)
Documentele asociate sunt memento diagnostic si Dialogys.
Formarea asociata acestui post este formarea pentru utilizarea echipamentelor pentru
evaluarea caroseriei
Cost estimative 5000 euro.

116

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


2. Postul tinichigerie

Acest post este amplasat pe traseul caroserie scurt sau lung, in apropierea posturilor de
pregatire vopsire. Suprafata este de 4m pe 6 m, adica 24 m2

Postul este echipat cu


- brat multi-energie
-post de sudura in puncte, post de sudura MIG, post de sudura oxiacetilenic
-banc de redresaj usor
-scule de tinichigerie caroserie
-sistem pentru reparatie caroserie complet
-panoplie de scule pe panou
Operatiile care se efectueaza sunt:
-schimbarea elementelor amovibile
-schimbarea elementelor sudate
-redresare
-decupare, slefuire, sudura
-tratamentul pieselor cave

117

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-punerea si ajustarea de mastic poliesterice
Profilul asociat este de tinichigiu, nivel 2 si cunostinte de electricitate
Formarea trebuie sa asigure competente de:
-schimbare de elemente, decupaj, sudura, redresare
-aplicarea de mastic poliesteric
Costul estimat al unui asemenea post este de 28700 euro
3. Post mecanic

Postul mecanic dn traseul lung caroserie este amplasat in fata postului de restructurare,
cat mai departe posibil de zona comerciala. Zona de stocare a grupurilor moto-
propulsoare poate sa se gaseasca in apropierea acestui post. Suprafata sa este de 4m
pe 6 m , deci 24 m2.
Acest post se poate considera la traseul mecanic daca volumul nu este suficient

Echipamentele din dotarea acestui post sunt:


-elevator cu prindere pe sub corpul masinii
-prese pentru demontare repere
-carucioare pentru deplasare grupuri motopropulsoare (GMP)
-carucioare pentru deplasare vehicule aferente GMP
-carucioare pentru stocarea elementelor de caroserie
-truse mecanice complete
Operatiile realizate pe acest post sunt:
-demontarea si montarea pieselor
-punerea vehiculului pe
Diagnoza si expertiza sunt optionale
Profilul asociat este de mechanic nivelul 2 cu notiuni de control de geometrie
Pretul este de 5500 euro.

118

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


4.Post vopsitorie
Este amplasat in traseul caroserie lung sau scurt. Are suprafata de 26 m² adica 4m pe
6,5 m, in afara instalatiilor, amplasare posibila in spate, lateral sau deasupra. Inaltimea
cabinei ste de 2,8 m.
Laboratorul de vopsele 2 m pe 3 m , adica 6 m2, poate fi lipit de cabina sau amplasat in
apropiere.

Echipamente postului sunt urmatoarele:


-cabina de vopsitorie avand cuptor integrat
-laborator de preparare vopsele

-masini de mixat vopsele


-cantar
-cititor de microfise
-reciclator de solvent
-instalatie de curatat pistoale de pulverizare
Operatiile efectuate pe acest post:

-aplicarea vopselelor

119

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-tratarea vopselelor
Profilul asociat acestui post este de vopsitor
Formarea necesara acestui post este de legata de calorimetrie si produse si metode de
lustruire
Costul estimate este de 36600 euro.
5. Posturi gemene de reparatii rapide exterior masina
si caroserie
Posturile gemene de reparatii rapide exterior masina si caroserie sunt amplasate pe
traseul caroserie scurt, cat mai aproape de zona comerciala.
In service-urile care nu au traseu caroserie aceste posturi se pot amplasa cu profit in
traseul scurt mecanic. Suprafata lor este de 48 m2 , adica de 2 ori 4m pe 6 m.

Echipamentele folosite la aceste posturi sunt:


Pentru reparatii rapide exterior masina
-brat sau satelit pentru aer comprimat/aspiratie
-suport pentru pistol: pistol pentru rasini bicomponente
-1 kit de reparatii parbriz
-1 kit reparatii zgarieturi
-1 cuti pneumatic
-1 carucior support parbriz sau piese amovibile
-depozit module
Echipamentele pentru postul reparatii rapide caroserie sunt:
-1 platforma de ridicare

120

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


-1 sistem mobil de aspiratie sau un brat de aspiratie cu sistemul de comanda comun cu
postul de reparatii exterior masina
-1 trusa de scule (tip valiza) de reparatii caroserie fara vopsire
-1 trusa de scule(tip dulap) cu scule de carosier
-1 sistem de tragere usor.
Operatiile realizate pe aceste posturi de lucru :
Pe postul de reparatii rapide exteriorul masinii:
-reparatie parbriz, zgarieturi
-inlocuire parbriz, geamuri, retrovizoare, repere optice, stergatoare, broaste, manere
-montare accesorii exterior masina
Pe postul de reparatii rapide caroserie
-reparatii scut
-reparatii caroserie fara vopsire
-demontare componente amovibile , broaste si manere
-de asemenea retrovizoare si montare de accesorii in completare la postul de reparatii
rapide exterior masina
-reparatii caroserie
Profilul asociat este de tinichigiu, iar pregatirea asociata este pentru a asigura utilizarea
sculelor, materialelor si utilajelor din dotare.
Costul unor posturi gemene pentru reparatii rapide exterior masina si reparatii caroserie
rapida este de 12000 euro
6. Post de restructurare
Acest post este amplasat pe traseul caroserie lung (sau caroserie grrea). Acest post
este situat in spatele atelieului , pentru a evita poluarea sonora si pentru a nu expune
vehiculele in curs de reparare , clientilor.Suprafata sa este de 30 m 2 , adica 5m pe 6 m.

121

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Echipamentele acestui post sunt urmatoarele :
-banc de control si de restructurare universal, echipat pentru a primi capetele de control
pozitiv sau bac de restructurare cu un sistem de masura tridimensional
-post de sudura MIG
-post de sudura in puncte
-post de sudura oxiacetilenica
Postul de restructurare este indispensabil pentru activitatea de reparatii caroserie grea.
In locul unui banc de restructurare pozitiv (numit si marmura), azi este preferabil de
orientat catre masurarea tridimensionala, pentru ca ea permite a se lucra pentru toate
marcile de vehicule, fara a se cumpara sau a localiza capete specifice.
Operatiile care se realizeaza pe acest post sunt :
-controlul deformatiei vehiculului
-restructurarea vehiculului

-nivelul 3 in tinichigerie (masura si control)


-notiuni de electricitate
-cunostinte de aplicare a masticurilor poliesterice
-cunostinte de aplicare a tratamentelor anti-coroziune
Documentul asociat acestui postde lucru este metoda de reparare a caroseriei

122

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Pregatirea necesara pentru lucrul la acest post este formatie tehnica pana la nivelul 3
tinichigerie.
Costul unui asemenea post este de 60 000 euro

7. Post de pregatire pentru vopsire


Acest post este amplasat pe traseul caroserie scurt sau lung, in fata postului de vopsire.
Suprafata sa este de 4m pe 6,5 m deci o suprafata de 26 m2.
Utilizarea unei zone de pregatire, cu o ventilatie buna si conform normelor de mediu,
permite importante economii de spatiu si de timp.
-economii de suprafata: operatiile de chituire, slefuire, aplicare de filler si aplicare de
vopsea se pot realiza intr-un post unic.
-economii de timp: economie de deplasari intre 2 posturi

Echipamentul acestui post este :


-zona de pregatire cu o ventilatie totala
-trusa de mascare
-echipament de slefuire
-lampa cu infra-rosu
Operatiile care se efectueaza pe acest post sunt: aplicarea chitului, slefuirea, mascare,
aplicarea de filler, vopsirea reperelor.
Profilul asociat acestui post este de carosier cu bune cunostinte de vopsitorie
Documentatia asociata acestui post este manualul de pregatire al caroseriei

123

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Pregatirea pentru postul acesta presupune formare in:
-pregatirea chiturilor, slefuire, uscarea chiturilor si a grundurilor
-metode de mascare
-produsele de vopsire
Costul estimat pentru un asemenea post de lucru este de 20 800 euro.
8. Post de reparare aluminiu
Acest post de reparare aluminiu este amplasat in circuitul caroserie lung si la distanta de
toate sursele de poluare a mediului produse de alte metale.Suprafata sa este de 28 m²
adica 7 m pe 4 m , in afara instalatiilor. Tinand seama de particularitatile aluminiului postul
este inchis intr-o structura de perdele si echipat cu un sistem de aspirare autonom sau cu
un separator ciclonic in cazul racordarii pe reteau existenta.

Echipamentele din dotarea aestui post de lucru sunt :


-1 structura de perdele 6,6 m pe 3,6 m
-2 perdele laterale cu banda transparenta + 1 perdea in spate
-1 perdea fatada cu banda transparenta
-1 ansamblu de iluminare 8x (2x36 W)
-2 borne de energie
-1 separator ciclonic special pentru aluminiu 600 m3/h
-scule de caroserie , adaptate la aluminiu
Optional dulap cu geamuri

124

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Operatiile realizate pe acest post sunt:
-aplicarea chitului
-slefuire manuala
-mascare
-reparatie caroserie
Profilul asociat acestui post este de carosier avand bune cunostinte despre caroseria in
aluminiu.
Iar documentatia asociata acestui post este metodologia de reparare a caroseriei.
Pregatirea necesara pentru lucrul la acest post este tehnica, de reparare caroserie de
aluminiu.
Pretul estimat pentru un asemenea post este 15000 euro.

2.5. Aspecte de luat in considerare la amplasarea utilajelor intr-un service


auto
Amplasarea utilajelor reprezin
masinilor si posturilor de lucru necesare în procesul de productie. Amplasarea utilajelor
este o aranjare a mijloacelor de productie utilizate pentru a crea produse. Fluxul
materialelor si al materiei prime, productivitatea si relatiile umane sunt toate influentate

pentru fabrici complet noi sau pentru organizatii prestatoare de servicii, cât si pentru a
introduce n fabricatie sau de prestare a unui

folosit
deosebiri, de exemplu pentru birouri, retailer (comert cu amanuntul-en detail) si

mat

125

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

2.5.1. Aspecte legate de amplasare in unitatile prestatoare de servicii

unitatile prest
sunt solicitari. Amplasarea utilajelor (facilitatilor) în unitatile prestatoare de servicii se
ui.

De exemplu, într-
-ul necesar unui autovehicul se
- fast food este

magazine de retail (en detail) sau în birouri, pe care le vom detalia in cele ce urmeaza, avand
in vedere ca in cadrul unitatilor service moderne, alaturi de depozite, birouri, se dezvolta si
magazine in spatiile de primire receptie.

elor în depozite, frecventa comenzilor pentru


produsele depozitate este un factor principal. Produsele care sunt solicitate frecvent trebuie

2.5.2. Amplasarea produselor in magazinele cu amanuntul

-l

-si
maxi

rafturi.

ID: 57272 Contract: POSDRU/80/2.3/S/57272


Suport de curs ORGANIZAREA SERVICE-ULUI AUTO Pag. 126din
Beneficiar: S.C. GRUPUL DE FORMARE Partener emitent: S.C. MASTER S.A.
PROFESIONALA MASTER S.R.L. 240

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-localizarea în zonele de margine ale magazinului a articolelor ce sunt achizitionate frecvent.

--utilizarea pozitiilor proeminente pentru produse cu marje mari de câstig si atractive pentru

vânzare. Principalul obiectiv este acela de a maximiza din

2.5.3 .Amplasarea dotarilor in incaperile cu destinatie birouri

de

2.5.4. Amplasarea dotarilor in depozite

mentinând costurile cu manipularea articolelor stocate la un nivel redus. Costurile cu

depozite ASRS ( : Automated Storage and Retrieval Systems), sisteme automatizate


de manipulare a materialelor si vehicule ghidate automat (AGV).

jloace de transport folosite


de furnizori pentru a aproviziona depozitul (camioane, vagoane etc.) si de zona unde sunt

companii acestea sunt separate.


127
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

procesarea lor imediat ce au fost livrate. În centrele de distributie, produsele presortate si


etichetate sosesc la rampa de receptiona
evitându-

Stocarea aleatoare
obiectelor, pe baza codului de bare, permite identificarea r

CAPITOLUL 3.
lucru

Fluxul tehnologic intr.-un service auto cuprinde urmatoarele operatiunii:

-receptia masinii de catre personalul specializat

-verificarea masinii

-diagnosticarea completa cu echipamente si scule speciale performante

-intretinerea tehnica periódica (revizii normale si complexe)

-demontarea

-constatarea defectiunii

-inlocuirea pieselor si subansamblelor defecte

Dupa operatiile de reparatii ce se efectueaza la autoturism se trece la standurile de


proba pentru verificarea calitatii reparatiei

-controlul

-predarea autovehiculului la solicitant

Separat de acest flux tehnologic al operatiilor din service-ul auto exista un flux al
documentelor insotitoare atat pentru documentele tehnice de calitate cat si pentru
documente economice si documente de garantie a calitatii lucrarilor efectuate in service

3.1. Sistem integrat de administrare a activitatii intr-un service auto


In cele ce urmeaza vom prezenta organizarea lucrarilor si fluxul tehnologic
dintr-un service auto, prin folosirea unui sistem integrat de administrare care permite
urmarirea intregului sistem de reparatie al masinilor clientilor si înregistrarea automata a
operatiilor contabile aferente.
Exemple de asemenea sisteme integrate de administrare completa, sunt : SkyService,
QManager AutoService, Cross, ABAP etc.
128
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Un program de gestiune economica, este proiectat si ulterior dezvoltat pentru a


reprezenta un instrument eficient, rentabil si usor de utilizat în organizarea si controlul
activitatii service-ului.

Proiectat pe tipuri de activitati specifice ce se desfasoara într-un service (gestionar,


receptioner auto, casier, contabil, sef service, etc) permite conducatorului unui service sa
aiba un control total asupra întregii activitati, stabilind accesul la diferitele module ale
programului pentru operatorii pe calculator din subordine, ce utilizeaza acest program.

Un program de gestiune economica este dezvoltat ca o baza de date integrata,


scalabila si optimizata pentru volume mari de date cu un numar nelimitat de utilizatori
concurenti, fiind optimizat pentru lucrul în retea si Internet. Se urmareste folosirea tehnologiei
de ultima ora, ale carei beneficii sunt incontestabile: arhitectura scalabila, securitate sporita,
conectivitate crescuta, dezvoltare mai rapida, costuri IT mai scazute, instalare si mentenanta
mai usoare.

3.1.1. Etapele ciclului complet de realizare a documentelor aferente reparatiei unui


autovehicul intr-un service auto

receptionerul va crea comanda service, un document care însoteste autovehiculul pe


tot parcursul reparatiei, în acelasi timp se vor enumera defectele si lucrarile solicitate
de catre client;
comanda service de asemenea poate fi initiata pe baza documentului constatari
service unde sunt trecute defectele identificate de catre mecanic la o constatare si sa
listeze direct nota de constatare;
documentul comanda deviz se va genera în momentul în care masina va intra în
service. În continuare se vor specifica operatiile de reparatie ce vor fi efectuate,
precum si repartizarea pe mecanici a manoperei aferente acestor operatii. Se vor
înregistra consumurile de materiale pentru reparatie;
la încheierea lucrarilor se va verifica si valida devizul de reparatii;
apoi în functie de modalitatea de plata: se va emite bonul fiscal direct pe casa de
marcat din calculator sau se va emite factura fiscala care va încheia ciclul executiei
unei reparatii.

3.1.2. Automatizarea in sistemul de gestiune integrata aferent reparatiei unui


autovehicul intr-un service auto

Toate etapele enumerate se realizeaza integral cu ajutorul calculatorului. Ideea de


baza este: documentele întîi se emit electronic si apoi pe hîrtie si pentru orice document nu
exista decît o singura intrare în sistem. Astfel: înregistrarea datelor este urmata de emiterea
documentelor (tiparire la imprimanta) pe formulare interne sau cu regim special; devizele se
calculeaza automat pe baza operatiilor de manopera introduse si a materialelor iesite din
magazie pentru o anumita lucrare de reparatii; facturile se calculeaza automat pe baza
devizelor; înregistrarea în contabilitate a facturilor este automata si independenta de
cunostintele de contabilitate ale operatorului.

3.1.3. Lucru în timp real in sistemul de gestiune integrata aferent reparatiei unui
autovehicul intr-un service auto

129
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Programul comunica cu modulele de contabilitate si salarizare în timp real astfel încît


datele aferente acestor module sunt preluate automat realizîndu-se balanta contabila cît si
statele de salarii fara alte introduceri de date.

Se poate realiza vizualizarea si listarea de rapoarte, avînd posibilitatea de a sti în orice


moment activitatea efectuata pe perioada de referinta, cît si istoricul activitatii anterioare.

3.1.4. Avantajele sistemului de gestiune integrata aferent reparatiei unui autovehicul


intr-un service auto

Prin implementarea sistemului de gestiune integrata pentru activitatile dintr-un service


auto se asigura cresterea a vitezei de reactie a unitatii la solicitarile clientilor prin reducerea
timpilor irositi cu întocmirea documentatiei aferente reparatiei (antecalcul, comanda de
reparatie, factura, chitanta).

Gestionarea politicii de preturi în functie de numeroase criterii ofera posibilitatea optimizarii


veniturilor si în acelasi timp asigurînd satisfacerea nevoilor clientilor.

Prin implementarea unui sistem de gestiune economica managementul oricarei unitati


service auto îsi asigura accesul la o informare corecta si completa asupra întregii activitati a
unitatii.

3.1.5 Descrierea sistemului de gestiune economica integrata intr-un service auto

cît mai putine introduceri, cît mai multe rezultate! Gestionarea întregului flux de
reparatie al masinii clientului - de la sosire pîna la plecare, eliminînd total urmarirea
reparatiei pe comenzi scrise de mîna;
consultarea în timp real a stocurilor de piese si materiale, existente în magazii sau
montate la masinile aflate în fluxul de reparatie. Întroducerea documentelor aferente
consumului de materiale necesar reparatiilor se realizeaza direct de catre gestionar;
posibilitatea gestionarii codurilor echivalente ale pieselor;
identificarea reperelor pe baza codului de bare, cu posibilitatea generarii si tiparirii
etichetelor cu coduri de bare;
controlul automat si dinamic asupra politicii de tarife la manopera de reparatie, stabilita
de conducerea service-ului, în acord cu contractele comerciale încheiate cu diversii
clienti - tarife diferentiate plecînd de la tipul comenzii de reparatie RCA sau PG si
mergînd pîna la numele clientului, marca auto si chiar model auto;
controlul automat si dinamic asupra politicii de preturi pentru piese, practicata în
functie de evolutia cursului valutar ales, pretul maximal de achizitie sau pretul
ponderat al fiecarei piese din stoc;
evidenta financiar-contabila si de gestiune a întregii activitati, oferita în mod dinamic
conducerii service-ului;
export de date catre alte instrumente de raportare prin intermediul unor fisiere de
diferite formate (Excel, XML, XLS si text) sau pagini HTML;
încarcarea cursurilor valutare din resursele existente
în cadrul sistemului, exista un administrator cu drepturi speciale care poate crea
utilizatori. La crearea unui utilizator, sau ulterior, se pot specifica drepturile de acces
(citire, scriere si stergere), interfata utilizata si limbajul interfetei. Fiecare utilizator îti
poate stabili parola. Prin acest sistem flexibil, se asigura protectia fata de accesul
neautorizat la baza de date, atît din interiorul firmei cît si din exteriorul ei;
130
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

jurnalul de logare - permite înregistrarea actiunilor efectuate de catre utilizatori si a


evenimentelor de sistem;
programul ruleaza în retea - versiunea de retea permite accesul simultan al unui
numar nelimitat de utilizatori la datele aplicatiei, modul de implementare a aplicatiei
garantînd integritatea si corectitudinea datelor;
O interfata prietenoasa care faciliteaza cunoasterea sistemului pentru utilizatorii
începatori si operativitatea pentru cei cu experienta:
introducerea rapida a informatiilor prin preluarea lor automata în documente care
urmeaza dupa flux;
utilizatorul îsi poate defeni vizibilitatea si ordinea de afisare a coloanelor pentru fiecare
tabel, stabili criteriile de sortare si configura filtrul de date;
posibilitatea memorarii setarilor fiecarui utilizator, ferestre customazabile si asistenta
prin help integrat.

3.1.5.1. Constatarea

În programul de gestiune economica este pusa la dispozitie posibilitatea de a introduce si


lista nota de constatare. Prin urmare aceasta nota va contine o situatie despre comparatia
dintre valorile reale identificate la constatare si cele normale a diversilor indicatori.

Daca în program s-a introdus constatarea în acest caz comanda service poate fi generata

Rezultatul este adaugarea unei comenzi de service cu datele despre constatari completate
deja. Comanda de service astfel creata poate fi modificata ulterior.

3.1.5.2. Comanda service

O data venit clientul în service trebuie initiata o comanda service. La deschiderea unei
comenzi se pot introduce: sesizarea clientului, constatarea service-ului (aceste informatii pot
fi preluate în mod automat pe baza de o constatare efectuata), datele autovehicului, numarul
de kilometri la bord, beneficiarul, precum si informatii despre persoana de contact. Vor fi
retinute automat în baza de date utilizatorul precum si data si ora la care a fost deschisa
comanda.

Cautarea si adaugarea în cataloagele sistemului de gestionare integrata este deosebit de


usoara. Spre exemplu, va prelua în mod automat datele unui autovehicul care a mai fost
reparat în service. De asemenea un autovehicul se poate cauta dupa numarul de
înmatriculare, seria de sasiu, seria de motor, partener sau chiar numarul de telefon al
posesorului.

De asemenea s-a prevazut posibilitatea introducerii unui inventar al autovehiculului.

La apasarea unui singur buton din comanda service se poate consulta fisa masinii, fisa ce va
contine toate piesele montate pe autovehiculul respectiv si toate lucrarile de manopera
efectuate pe el.

Urmeaza listarea acestui document în doua exemplare, unul care se pune pe parbrizul
autovehiculului pentru ca mecanicul ce o sa lucreze sa poata vedea rapid ce are de facut, iar
cealalta se înmîneaza clientului pentru a sti ce reparatii urmeaza sa se faca masinii sale.
131
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

3.1.5.3. Devizul

Din jurnalul autoservice devizele pot fi generate doar pe baza unei comenzi "în asteptare"
adica în lucru (nefinalizate). Devizul va contine toate informatiile necesare cum ar fi clientul si
datele autovehiculul sau. De asemenea cu un singur click poate fi vizualizata lista de sesizari
si constatari ale autovehiculului. Devizul are mai multe stari, trecerea dintr-o stare în alta se
va face secvential, astfel odata creat devizul va avea starea "în lucru".

În continuare se va completa tabelul de operatii, mecanici, nomenclatorul de piese


consumate si piesele aduse de catre client.

Pentru început se vor completa operatiile de service, preturile carora pot fi stabilite de
conducerea service-ului, în acord cu contractele comerciale încheiate cu clientul - tarife
diferentiate plecînd de la tipul comenzii de reparatie RCA sau PG si mergînd pîna la marca
auto si chiar modelul auto.

Fiecarei pozitii de manopera i se poate atasa mecanicul care a efectuat operatia respectiva.
De asemenea lucrarea poate fi atribuita si unei echipe, defalcat pe cota de participatie.

Scoaterea din gestiune a pieselor necesare reparatiilor în urma unei comenzi de service se
face cu ajutorul unui document numit "Bon de consum". Acesta se creeaza de la nivelul
devizului alegînd fila "Articole" si apasînd butonul "Adaugare" din meniul de mai sus tabelului,
fie apasînd butonul "Ins" de la tastatura. Odata cu adaugarea unui bon de consum în tabelul
de mai sus vor fi afisate urmatoarele informatii: data de introducere, gestionarul responsabil,
gestiunea din care se scad piesele, valoarea de achizitie si valoarea de vînzare a bonului
respectiv.

Piesele pot fi adaugate la momente diferite de timp, reperul fiind scazut imediat din gestiune
la data introducerii lui în deviz.

Daca clientul sa prezentat la service cu piesele lui atunci la a 3 fila se vor trece toate piesele
aduse.

Dupa finalizarea operatiilor de reparatii, devizul poate fi listat si emite factura în baza lui sau
listat bonul fiscal (daca exista o conexiune directa cu casa de marcat).

3.1.5.4. Facturarea

Pentru realizarea unei noi facturi fiscale de la calcul acesteia si pîna la tiparire se urmeaza
cîtiva pasi simpli cum ar fi: alegerea devizului, un clic pe butonul de generare factura,
stabilirea datelor privind expeditia si plata, si listarea ei. În rest datele din factura fiscala vor fi
completate automat pe baza datelor din deviz, setarilor implicite privind seria si numarul
facturii si angajatul responsabil cu facturarea.

132
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

De asemenea factura poate fi generata pe baza de bon fiscal în cazul în care exista
conexiunea cu casa de marcat. În acest caz veti adauga manual o factura noua, veti alege
clientul si apoi veti selecta bonul fiscal.

3.1.5.5. Încasarea

Sistemul de gestiune economica integrata permite evidenta încasarilor pentru facturile


fiscale emise. Evidenta se realizeaza pentru fiecare factura în parte. Exista doua modalitati
de introducere a încasarilor: plecînd de la factura care se încaseaza sau introducerea
documentului de încasare si apoi selectarea facturii scadente.

Pentru prima modalitate se va deschide lista de facturi emise si se va selecta factura care se
încaseaza apoi se va selecta din meniu comanda creare chitanta. Ca rezultat va fi generata
chitanta cu toate datele completate.

A doua modalitate: pentru început se va adauga documentul de încasare în functie de tipul


de plata chitanta, cec sau bilet la ordin. În continuare se va alege clientul si apoi din lista de
facturi scadente se va selecta factura încasata.

3.1.5.6. Reclamatiile

Sistemele de gestiune integrata ofera un mecanism eficient de rezolvare a problemelor si


reclamatiilor clientului. La introducerea unei reclamatii exista posibilitatea sa fie specificat
devizul si implicit operatia de reparatie de care n-a fost multumit clientul.

Prin intermediul reclamatiilor înregistrate se poate facilita colaborarea client-firma,


îmbunatatind astfel calitatea serviciilor si satisfactia clientului.

3.1.5.7. Rapoartele

Editarea situatiilor finale din sistemul de gestiune integrata este facila datorita posibilitatilor
multiple de filtrare. Rapoartele pot contine datele aferente unei luni, unui an calendaristic sau
a unei perioade definite prin data de început a perioadei si data de sfîrsit (se poate introduce
o perioada ce reprezinta o saptamîna).

Trebuie subliniat, faptul ca in cazul programelor de gestiune integrate licentierea programelor


se face pentru fiecare statie de lucru (calculator) pe care ruleaza acestea; in schimb, numarul
utilizatorilor programului pe aceeasi statie (calculator) este nelimitat.

Alte avantaje ale sistemelor de gestiune economica integrata sunt legate de facilitati
suplimentare cum ar fi:

-Crearea la cerere a unui raport care sa prezinte toate informatiile cu privire la toate
reparatiile suferite de un autoturism pe o anumita perioada. Acest raport va ofera si informatii
cu privire la data intrarii autoturismului in service, operatiunile efectuate, piesele folosite,
mecanicii care au lucrat, costul acestor operatiuni, data iesirii autorurismului din service.

133
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

- Tinerea evidentei reclamatiilor facute de clienti, , existand un document Reclamatii client


care este direct legat de Comanda Deviz, unde se introduc sesizarile si nemultumirile
clientilor cu privire la produsele si serviciile oferite de societate. Pentru a gasi mai usor solutii
in ceea ce priveste relatia cu clientii programul va genera un raport detaliat privind
reclamatiile facute de client, oferindu-ne informatii precum nemultumirea constatata, cine a
lucrat efectiv la lucrarea respectiva, devizul din care face parte, datele reclamantului.

-Tinerea unei evidente separate a pieselor aduse de catre clienti, acestea fiind evidentiate si
pe Comanda Deviz, unde se si introduc, astfel se poate urmari foarte usor ce piese au
garantie si care nu au, programul oferind informatii despre denumirea piesei, data cand
clientul a adus acea piesa, Devizul in care a fost consumata.

-In ceea ce priveste politica de preturi, sistemul permite practicarea mai multor tipuri de
preturi pentru acelasi reper sau serviciu. In consecinta poate exista aceeasi manopera la mai
multe preturi pe ora, fiecare tip de pret cu alta valoare, dand posibilitatea schimbarii pretului
foarte usor prin selectarea dintr-o lista a tipului de pret, care se aplica respectivului client,
programul calculand automat valoarea manoperei. Programul da posibilitatea configurarii
preturilor si in functie de tipul de manopera (mecanica, electrica, vopsitorie etc).

-Crearea unei situatii detaliata pe operatori, cu privire la numarul de ore lucrate intr-o
perioada precum si la ce masini au lucrat acestia, pentru a fi remunerati in functie de aceste
criteria. In program exista un raport numit sugestiv Fisa Mecanicului, care ofera toate aceste
informatii si detalieaza reparatiile sau alte activitati efectuate de mecanic si cota de lucru a
fiecaruia la lucrarea respectiva, informatii ce sunt completate in documentul Comanda Deviz.

-Intr-o retea de service-uri auto se poate lucra cu celelalate puncte de lucru si toate datele sa
se adune intr-o singura baza de date

3.2..Principalele activitati care se desfasoara in service-ul auto

Principalele activitati ale service-ului auto care se desfasoara in atelierul mecanic/electric


sunt urmatoarele :

Revizii Periodice cu urmatoarele operatii :

-corectii noxe

-reglaje

-diagnoza electrica

-mecanica auto

-electrica auto

134
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-curatarea injectoarelor se face cu ultrasunete avand ca rezultat stabilirea starii initiale,


reducandu-se costurile astfel nefiind necesar sa se schimbe injectoarele cu altele noi

Verificare motor

-serie motor (daca este cuprinsa si in acte)

-compresie motor (pentru motoare cu benzina)

-Pierderi ulei/lichid racire

-Etanseitate sistem alimentare combustibil

-Etanseitate sistem admisie/evacuare gaze motor

-Diagnosticare zgomote motor

-Verificare coduri eroare stocate in computerul masinii

-Analiza noxelor motoare cu benzina

Verificare tren rulare

-jocul din roti (rulmenti, articulatii)

-stare presiune, uzura, adancime, profil anvelope

-stare amortizoare

Verificare sistem de franare

-stare fixare, conducte,furtune, component

-etanseitate circuite frana

-uzura discuri, placute

Verificare instalatie electrica, iluminare semnalizare si auxiliare

Verificare alte sisteme electrice optionale ale autoturismului

Verificarea starii generale a caroseriei

-identificarea urmelor de lovituri (revopsirea caroseriei)

-identificarea eventualelor schimbari de piese pe autoturism care nu sunt conforme din


punct de vedere tehnic

Intretinere mecanica auto

135
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Revizii periodice (la numarul de kilometric efectuati sau dupa o perioada de timp
recomandata in cartea tehnica a masinii)

-inlocuire consumabile

-mentenanta preventive

Diagnosticare

-testari echipamente electrice si electronice

-testari noxe (MAS)

-testari sisteme de injectie

-testari injectoare pe banc de proba

Reparatii

-depanari sisteme injectie (MAS si MAC)

-curatire injectoare ultrasunete(MAS)

-reparatii motor

-reparatii transmisii

-reparatii tren rulare

3.3. Operatiile de lucru care se desfasoara in service-ul auto

Principalele operatii de lucru care se desfasoara in service-ul auto stau la baza


competentelor pe care trebuie sa si le insuseasca personalul care isi desfasoara activitatea
aici. Aceste competente sunt trecute in standardele ocupationale necesare pentru definirea
diferitelor calificari pentru meserii din domeniul auto :mecanic auto, electrician-electronist
auto, tinichigiu-vopsitor auto.

Indiferent de profilul de activitate mecanic, electric, tinichigerie, vopsitorie, sau


vulcanizare cauciucarie in service-ul auto exista cateva activitati permanente. Acestea sunt:
acordarea de consultanta de specialitate si activitati de aplicare a normelor de protectia
muncii si prevenire si stingere a incendiilor.

136
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

3.3.1. Operatii de lucru permanente in cadrul service-ului auto

1.

lor sale.

1.1.5. Clientul este informat corec

nt sunt verificate operativ.

detaliilor.

realizare.

2.Aplicarea normelor de

articiparea la instructaje
periodice.

de instructaj.

responsabilitate în conformitate cu prevederile cu specific tehnologic din

2.2.1. No

stingere a incendiilor.
2.2.3. Starea tehni

activitatilor lucrative.

raportate factorilor responsabili în veder

137
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

prestabilit.
2.4.3. Avertizarea personalului cu privire la pericole se face cu mijloacele din
dotare (acustic sau optic).

3.3.2.Operatiile de lucru din domeniul mecánica auto efectuate in cadrul service-


ului sunt:

1. Diagnosticarea disfunctionalitatilor

1.1. Id

autovehicul.

ce.

parametrii nominali.

traseu.

sistemele autovehiculului

spec

conomic.

2.1. Segmentare

limita admisibi

respectând întocmai metodologia de lucru.


2.1.4. Segmentarea pistoanelor
specifice.

uzurile din mec

138
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

specifice.

dispozitive specifice.

mecanismului motor.

se

2.4.3. Verificar
parametrii nominali.
3.

ul autovehiculului.
3.1.2. Identificarea se face printr-
vizat.

de sistem.

verificatoare specifice.

incadrarea in normativele de calitate


3.2. Demontarea / Remontarea subansamblelor sistemelor
tehnice a
autovehiculului.
3.2.2. Demontarea / Remontarea se va face respectând succesiunea

dispozitive specifice.
3.2.4. Demontarea / Remontarea se face cu precizie în timp util.

respectând

specifice.

3.4.2. Verif

139
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

sistemului remediat.
4.
iei
-spate
4.1.2. Controlul se face printr-

4.1.3. Controlul suspensiei se face pe standuri speciale.


4.2. Înlocuire de elemente defecte

4.2.3. Înlocuirea se face cu pie

4.2.4. Alegerea pieselor noi se face prin vizualizare.

4.3. Cont

elementului de amortizare.

4.3.3. Metoda de control se face


autovehicul

tipul sistemului de

verificatoare specifice.
5.1.4. Verificarea jocuri

nevoie

5.2.1. Demontarea /Remontarea se face respectând metodologia t

scule,dispozitive specifice.

5.3. Reglarea unghiurilor (geometriei)

în manualele tehnice.

140
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

6.1.1. Contolul efica


autovehiculului.

autovehiculului prescrise de fabricant.


6.1.4. Controlul se face de câte ori este nevoie pentru eliminarea tuturor

6.2. Controlul e

6.2.3. Controlul se face printr-o verif


frânare.

frânare.

verificatoare specifice.
6.3. Remedieri la sistemul de frânare

frânare.
6.3.2. Înlocuirea se face cu piese noi la cotele nominale prescrise de
fabricant.
6.3.3. Înlocuirea s
verificatoare specifice.

rii sistemului de transmisie

cererea clientului sau de câte ori este nevoie.

7.1.3. Verif
recomandate.

specifice
subansamblului vizat.

fabricantului.
141
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

7.3. Repararea sistemului de transmisie

dispozitive specifice.

3.3.3. Principalele operatii de lucru ale service-ului in domeniul electric auto


sunt urmatoarele:

1.

electric
lor
elemente componente.

electrice.
telor electrice din
sistemul autovehiculului
1.2. Depistarea cauzei

sistemul electric al autovehiculului.

testare.

litate ale
fabricantului.

exploatare
2.

rnatorului

specifice.
2.1.4. Reparatia alternatorului se
repere defecte.

de masura si control

l bateriei utilizate.

142
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

exploatare al autovehiculului.
iune

tipul acestuia.

pe
autovehicul.

prescrise

acestuia.

autovehiculului.
3.1.3. Repararea tabloului de bord se face prin demontare - remontare.

defecte.
bloului de bord se face utilizând scule,
dispozitive, verificatoare, specifice

ipul traductorului
(termic, electric, electronic, de presiune).

traductor.

speciale.

electronice

ipamente se face
prin folosirea de testere electronice specifice.

onice se
face periodic sau ori de câte ori este nevoie.

pornire

ilor din cartea

caracteristicile acestuia.
143
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

re

componentelor

i
specifice.

producator

4.3.2.

se face de câte ori este nevoie.


5.1.3. Verificarea se face vizual prin conectarea la sursa de alimentare

5. 2.1. Repararea se face prin înlocuirea pieselor (componentelor)


defecte cu altele noi

constructor.

ilor auxiliare se face la cererea clientului sau de


câte ori este nevoie.

sistem.

6.2.1.
scopul

144
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

6.2.5. Toate lucrarile de

3.3.4.Principalele operatii de lucru din domeniul tinichigeriei auto sunt:

uzura a caroseriei

componente ale caroseriei.


1.2. Identificarea se face utilizând unelte specifice.
1.3. Procedurile de identificare alese au în vedere accesibilitatea elementelor
vizate.

elementului vizat.

optim calitate/costuri.

erului.

personalului executant.

eperelor asamblate cu acesta.

reperului prin rupere.

bricant.

în
linia caroseriei.

documentatia tehnica

2.4.1. Verificarea se face vizual.


2.4.2. Verificarea se face prin palpare.
2.4.3. Verificarea se face utilizând instrumente

145
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

reperelor nedemontabile sau prin procedee mecanice.


3.

3.2.1. Verificarea s

3.3.1. Controlul se face vizual.


3.3.2. Controlul se face utilizând dispozitive specifice.

4.Înlocuirea geamurilor fixe ale caroseriei


4.1. Demontarea-remontarea geamurilor fixe
4.1.1. Demontarea- are al
geamului.
4.1.2. Demontarea-
specifice.
4.1.3. Demontarea-
fabricantului.

nevoie.
4.3. Identifica

4.3.4. Ident
sunt deteriorate
.

r se face prin înlocuirea sau repararea

materiale adecvate.

ace vizual sau prin pipaire.


lor adecvate.
lucru

5. Înlocuirea reperelor demontabile

146
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-remontare
-
elementului vizat.
-

-remontare se fa
accesibilitatea la elementul vizat.
-

izual.
5.2.2. Verificarea se face cu ajutorul unor dispozitive specifice.

autovehiculului.
6. Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali
6.1. Stabilirea metodei de readucere a caroseriei la parametrii nominali
6.1.1. Stabilirea se face vizual.

structu

6.2.1. Aducerea caroseriei l

nali

îmbinate cu acest reper.

se face aplicând diverse metode


6.3. Readucerea caroseriei la parametrii nominali
6.3.1. Readucerea se face prin reparare sau înlocuire de repere.
6.3

constructor.

7.1.3. Verificarea se face cu sistemul montat în ansamblul lui sau demontat la


banc.

acolo unde este necesar

ea se face de câte ori este nevoie.


147
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

giu si
tapiter auto
3.3.5.Principalele operatii de lucru din domeniul vopsitoriei auto sunt:
1. Aplicarea tratamentelor speciale

locuri special amenajate.

1.2. Efectuarea tratamentului termic

stratului final.
1.2.2. Tratamentul

materialelor utilizate.

materialelor utilizate
2. Execu

2.1.1. Verificarea se face vizual sau prin palpare.

i în ansamblul caroseriei.

2.2.1. Aplicarea are loc în ateliere special amenajate.


2.2.2. Aplicarea se face utilizând instrumente sau dispozitive specifice.

ale materialelor de
vopsit.
3. Executarea lucrarilor de vopsire
-
3.1.1. Aplicarea se face în ateliere special amenajate.

respective.

148
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

3.1.3. Aplicarea se face folosindu-


-se cont de timpii de

3.1.5. Aplicarea se face tinându- a materialului suport.


3.2. Aplicarea stratului final

3.2.2. Aplicarea se face utilizând dispozitive speciale.

în straturi succesive.

4. Pregatirea caroseriei in vederea vopsirii


4.1. Demontarea reperelor care nu se vopsesc

4.1.2. Demontarea
4.1.3. Demontarea se face utilizând scule adecvate.

grad d
4.2. Acoperirea reperelor nedemontabile

4.2.3. Acop
respectiv.

5. Pregatirea materialelor

5.1. Omogenizarea materialelor


utilizând scule sau dispozitive speciale.
5.1.2. Omogenizarea se face în locuri special amenajate

materiale de vopsire.

149
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

5.2. Combinarea materialelor


5.2.1. Combinarea se face în locuri special amenajate.

materialelor.
5.2.4. Combinarea se face în colaborare cu personalul din laboratoarele
specializate.

5.2.7. Combinarea se face în fun

5.3. Diluarea materialelor


5.3.1. Diluarea se face în locuri special amenajate.

eriale speciale.

6.Pregatirea suprafetelor de vopsit

specifice.
6.1.2.

vopsite.
-
suportului.

folosite.

ice.

respective.

150
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

7.Stabilirea lucrarilor de vopsire

7.1.1. Identificarea se face vizual.


7.1.2. Identificarea se face folosind unelte specifice.

ansamblul caroseriei.

7.2. Alegerea materialelor


7.2.1. Alegerea materialelor

suportului.

ansamblul caroseriei.

7.3. Stabilirea metodei de vopsire

în ansamblu.

7.3.5. Stabilirea se face în fu


3.3.6. Principalele operatii de lucru din domeniul vulcanizarii auto sunt:
1. Diagnosticarea defectelor
1.1 Identificarea defectelor anvelopelor
r-
atent al aspectului acesteia.

1.2.

corect.

1.3. Alegerea procedurii optime de remediere a defectelor


3.1. Alegerea procedurii de remediere a defectelor se face cu operativitate
3.2. Stabilirea procedurii de remediere se face adecvat tipului de defect.
151
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

2.1. Asigurarea stabilitatii vehiculului


re
specifice.

2.2.2. Ridicarea autovehiculului pe cric se face corect, respectând normele de

sigur.

2.3.Dezasamblarea anvelopelor

îndemânare.
2.3.

procedurii
specifice.
3.Vulcanizarea anvelopelor / camerelor de aer

3.1.1 Identificarea locului defectului/defectelor se face cu exactitate.


icarea
acestuia/acestora.

defectului/ defectelor localizat/e.

3.2.1. Materialele necesare remedierii sunt asigurateîn timp util.


3.2.2. Materialele necesare remedierii sunt alese adecvat procedurii de
remediere stabilite.

3.3. Efectuarea vulcanizarii


3.

3.5. Aplicarea petecelor la camerele de aer se face utilizând presa de lipit,


conform procedurii de lucru.

152
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

3.4.1. Umflarea anvelopei /camerei sireae face conform procedurii specifice.


3.4.2.

4. Inlocuirea anvelopelor
4.1. Stabilirea tipului necesar de anvelopa

4.2. Stabilirea caracteristicilor tehnice pentru anvelopa de înlocuit

de prima echipare, anotimp, locul de rulare.

tipul de vehicul rutier.


4.2.3 Stabilirea presiunii de umflare a anvelopei se face adecvat indicelui de
a vehiculului rutier.
4.3. Înlocuirea anvelopei

disponibili.

amenajate, respectând NSSM specifice.

5.1.Asamblarea anvelopei
5.

prindere aferente
platoului.

dispozitivelor de fixare.
5.2. Umflarea anvelopei
5.2.1 Montare valvei se face corect sub capacul de montaj
5.2.2 Cuplarea compresorului se face cu at
5.2.3 Umflarea anvelopei se face conform presiunii de umflare stabilite,
conform tipului de vehicul rutier.

i indicate pe cadranul
153
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

manometrului.

Pag Din capitolele parcurse pana acum se poate concluziona ca atelierul de service auto
trebuie amplasat intr-o asezare cat mai potrivita, pentru a putea beneficia de lumina
naturala, intr-o zona ce asigura observarea sa de catre clienti si nu deranjeaza locatarii.

3.4. Echipa de lucru dintr-un service auto


3.4.1.Comportamentul membrilor echipei de lucru in service-ul auto

Comportamentul membrilor echipei de lucru in service-ul auto are in vedere


urmatoarele aspecte:
-respectul fata de persoana
-protejarea activelor
-protejarea imaginii service-ului
-credibilitatea si sinceritatea informatiilor
-respectarea confidentialitatii
-delictul folosirii informatiilor private in scop personal
-loialitatea fata de client

Service-ul auto, trebuie sa aiba ca principiu sa nu opereze nici o discriminare pentru


nici un motiv in relatiile de munca, iar membrii echipei de lucru sa fie recrutati pentru calitatile
lor proprii, si fiecare angajat sa fie tratat cu demnitate si cu total respect fata de viata sa

demnitatea si viata privata in raporturile cu ceilalti membrii ai echipei de lucru.


Mentinerea integritatii activelor apartinand service-ului auto este o garantie a
prosperitatii sale de care beneficiaza tot personalul. Personalul service-ului auto are datoria
de a contribui la protejarea activelor si de a impiedica degradarea, furtul sau deturnarea
acestora si, prin urmare, sa nu le deturneze ssau sa le foloseasca in scopuri personale
Calitatea imaginii service-ului auto, ca si reputatia serviciilor sunt conditiile durabilitatii
sale. Personalul service-ului ,constient de importanta acestora, trebuie sa se abtina de la
orice act de denigrare.
Imperativele unei bune gestiuni presupun rigoarea informatiilor transmise. In acest
scop, fiecare trebuie sa se deprinda a furniza si a transmite date si documente exacte.
Personalul service-ului auto se poate afla in situatia de detine informatii apartinand
service-ului auto care trebuie sa ramana confidentiale, in masura in care divulgarea sau
comunicarea lor premature ar risca sa aduca atingere intereselor societatii. Aceste informatii
pot privi mai ales serviciile, proiectele, planurile comerciale si financiare, precum si toate
elementele susceptibile sa tina de proprietatea intelectuala si de competente.Fiecare
membru al echipei de lucru trebuie sa vegheze ca aceste informatii sa nu fie difuzate in afara
service-ului, si nici chiar communicate persoanelor angajate in cadrul service-ului dar care nu
sunt abilitate sa le cunoasca.
Folosirea in scopuri personale a informatiilor private privind service-ul auto sau terti,
informatii pe care un membru al personalului companiei le afla ca parte a atributiilor sale, nu
numai ca este contrara eticii, dar poate fi considerate un delict.
154
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Membrii personalului service-ului auto se pot confrunta, in masura in care atributiile le


permit acest lucru, cu situatia de a influenta studiile, piata, contractele, incheiate de service-ul
auto cu organisme exterioare. In cazul in care se afla in conflict de interese, trebuie sa se
comporte in mod constient, in sensul loialitatii fata de service-ul auto, iar in caz de ezitari sa-
si consulte superiorul ierarhic.
Orice lucrari remunerate in folosul altei firme sau persoane fizice sunt considerate
inacceptabile, in cazul in care intra in contradictie cu interesele service-ului.
Increderea clientului in activitatile service-ului constituie un obiectiv primordial.
Increderea clientului se dobandeste si se pastreaza mai ales datorita respectarii stricte a
drepturilor sale si datorita grijii constante de a nu lua decat angajamente care pot fi
respectate si de a le respecta intru totul.
3.4.2.Raporturile dintre client (masina sa) si membrii echipei de lucru

Clientul este cel care confera valoarea sa produsului si serviciului functie de nevoile si de
dorintele sale.In schimbul acestei valori, el plateste, aceasta constituie singura sursa de venit
a societatii.Tot ceea ce nu este in acord legat de client este doar pierdere de vreme.

Pentru a conferi clientului serviciul pe care il asteapta, de o calitate satisfacatoare, la un pret


competitiv, la momentul dorit si conform modalitatilor care ii convin, este necesar personal.

Personalul este principala bogatie a societatii si singura resursa apta sa stapaneasca


procesele, sa identifice si sa reduca ceea ce nu este absolut necesar. Pentru aceasta
personalul trebuie implicat, responsabilizat, valorizat, favorizata initiativa si creativitatea
pentru a-i determina sa rezolve problemele.

Eficacitatea resurselor umane se sprijina pe concentrare si munca in echipa, factor de


stimulare, dar si de calitate, de productivitate si de securitate.

Schema urmatoare reprezinta relatiile dintre diferiti membri ai personalului

Zona comerciala, in care clientul , comunica cu :consilierul de service pe probleme mecanica


sau consilierul de service pe probleme de caroserie(functie de problemele pe care le are de
rezolvat) si Secretarul Comercial Service.In schema s-a folosit prescurtarea CS pentru
Consilier Service.

Seful de atelier coordoneaza activitatea atat a zonei comerciale cat si a zonei de


productie.Din structura organizatorica a service-ului auto fac parte si Consilierul Service
Mobil si Seful de Servicii Tehnice.

In zona de productie, isi desfasoare activitatea Responsabilul de Productie Mecanica,


coordoneaza activitatea mecanicilor (activitatea de Mecanica Rapida) a mecanicilor si
Cotech(Coordonatorului Tehnic),( activitatea de Mecanica Incidentala).Tot aici isi desfasoara
isi desfasoare activitatea Responsabilul de Productie Caroserie, coordoneaza activitatea
carosierilor si vopsitorilorr (activitatea de Caroserie grea) a operatorilor polivaalenti (t/v)
(activitatea de caroserie rapida.Toate activitatile din service se desfasoara prin respectarea
normativelor de calitate (exista un responsabil AQ) si un specialist pe probleme de
garantie.In zona productiva esentiala este asigurarea pieselor de schimb.

155
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Zona
comerciala Client
Sef Servicii

Tehnice

CS mecanic Secretar Comercial CS Caroserie


Service Consilier
Sef Atelier
Service Mobil

A.Q.
Responsabil Responsabil

Productie Productie
Mecanic Caroserie

Mecanica
Caroserie Rapida
rapida
Zona Resp.
Mecanica Caroserie Grea
productie Garantii
Incidentala

156
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Sagetile gri indica trasee facultative

157
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Inregistrarea
Inapoierea programarii
vehiculului
Explicarea Planificarea Receptie
facturii programarii

Editare CS Primire client;Identificare


factura client/masina;Receptie
masina;Editare OR

SCS Executie Reparatii

F Facturare
Resp.
Codificare Comanda PS
Productie
factura
Planificare lucrari, Urmarire si
administrare
CS Magazie PS Livrare PS
Planificare
retusuri
Control,

Responsabil
Executie lucrari
Productie

3.4.3. Atributiile membrilor echipei de lucru dintr-un service auto


Atributiile membrilor echipei de lucru dintr-un service auto, cu particularizare, din cadrul
companiei Renault Nissan sunt prezentate mai jos:
Coordonatorul service;-care coordoneaza activitatile service, este subordonat directorului
companiei din care service-ul face parte, si are in subordine sefii de ateliere. Are in sarcina,
in mod special, misiunile de strategie comerciala si de service.
Aceste misiuni sunt;
-dezvoltarea activitatii comerciale in relatie cu responsabilul de marketing
-dezvoltarea rentabilitatii
-managementul calitatii in service
-dinamizarea echipelor
Seful de atelier- poate avea denumirea de seful serviciilor tehnice, directorul service,
responsabilul service. Are in sarcina, in mod special, misiunile de strategie comerciala si de
service. Aceste misiuni sunt;
-dezvoltarea activitatii comerciale in relatie cu responsabilul de marketing
-dezvoltarea rentabilitatii
-managementul calitatii in service
-dinamizarea echipelor
158
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-organizarea service-ului
Consilierul service mecanica-este subordonat Sefului de Atelier si asigura buna aplicare a
politicii post-vanzare a constructorului in zona comerciala a atelierului mecanic respectiv.
Indeplineste obiectivele comerciale stabilite de seful de atelier. Vinde prestatiile, alimenteaza
zona de productie si consiliaza clientii. Misiunea de indeplinit este: preluarea relatiei cu
clientul.
El are responsabilitati legate de;
-satisfacerea clientilor atelierului
-aplicare a strategiilor comerciale
-interfata intre client si zona de productie
-volumul de lucru al echipelor de productie
-aplicare a regulilor , procedurilor, normelor si standardelor care il privesc
-intretinere a materialelor si echipamentelor care ii sunt incredintate
-relatiile functionale din domeniul sau de activitate
-ambianta receptiei (curatenie, ordine, spatiu de asteptare, etc)
-actualizare PLV (Publicitate la Locul de Vanzare) si prezentarea comerciala a echipei sale
Responsabilul cu productia mecanica-este subordonat sefului de atelier si asigura buna
aplicare a politicii post-vanzare a constructorului, valabila in zona comerciala a atelierului
mechanic. Indeplineste ansamblul obiectivelor comerciale stabilite de Seful de Atelier.
Conduce si coordoneaza diferitele forte de productie, trateaza problemele care tin de sfera
sa de raspundere si dinamizeaza activitatea.Are de indeplinit urmatoarele misiuni:
-organizarea lucrului in echipa
-dinamizarea echipei sale
Consilierul service caroserie este subordonat sefului de atelier si asigura buna aplicare a
politicii post-vanzare a constructorului, aplicabila in zona comerciala a atelierului de
caroserie. Indeplineste ansamblul obiectivelor comerciale stabilite de seful de atelier. Vinde
prestatiile de service, alimenteaza zona de productie si consiliaza clientii. Are ca misiune
:preluarea relatiei cu clientii si cu asigurarile
Responsabilul cu productia caroserie-este subordonat sefului de atelier si asigura buna
aplicare a politicii post-vanzare a constructorului, aplicabila in zona comerciala a atelierului
de caroserie. Indeplineste ansamblul obiectivelor de productie stabilite de seful de atelier.
Conduce si coordoneaza diferitele forte de productie, trateaza problemele care tin de sfera
sa de raspundere si dinamizeaza activitatea Are ca misiuni:
-organizarea lucrului in echipa
-dinamizarea echipei sale
Mecanicul-subordonat Responsabilului cu productia mecanica.Mecanicul aplica politica
post-vanzare a constructorului si realizeaza totalitatea reparatiilor solicitate de client.
Are ca misiuni:
-preluarea autovehiculului
-efectuarea reparatiei si intretinera echipamentului de lucru
-inapoierea autovehiculului responsabilului cu productia
Mecanicul calificat subordonat Responsabilului cu productia mecanica.Mecanicul calificat
aplica politica post-vanzare a constructorului si realizeaza totalitatea reparatiilor solicitate de
client.
Are ca misiuni:
-preluarea autovehiculului,
-sarcini
-Preluarea ordinului de reparatii(OR) din tabloul de incarcare
-Luarea la cunostinta a reparatilor solicitate, prin consultare OR

159
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-Verificarea prezentei echipamentului de protective a postului de conducere a


autovehiculului (instalarea lor daca este necesar)
-Ducerea autovehiculului la postul de lucru
-cunostinte:
Cunoasterea programelor de intretinere ale autovehiculelor
-efectuarea reparatiei si intretinerea echipamentului de lucru
-sarcini
-diagnosticarea autovehiculului, pe baza informatiilor cuprinse in OR
-alegerea modalitatilor de lucru corespunzatoare reparatiei
-selectarea codurilor pieselor de inlocuit si completarea bonului de piese
-ridicarea pieselor de schimb de la MPS
-protejarea autovehiculului inaintea inceperii reparatiei(huse pe aripi etc.)
-efectuarea reparatiei
-aranjarea pieselor demontate in rafturi aferente fiecareia
-tratarea pieselor aflate in garantie conform regulilor
Informarea responsabilului cu productia in cazul oricarei dificultati intervenite in
timpul reparatiei
-verificarea reparatiei
-efectuarea unei probe daca este necesar
-verificarea efectuarii tuturor reparatiilor solicitate in OR
-efectuarea unei inspectii vizuale generale asupra autovehiculelor
-completarea nivelului lichidelor si reglarea presiunii din anvelope
-reperarea eventualelor reparatii suplimentare viitoare
-completara certifiatului de control
Ordonarea si curatarea postului de lucru
-inapoierea autovehiculului responsabilului cu productia
-curatarea postului de conducere (praf, scrum etc)
-parcarea autovehiculului in spatial corespunzator
-inapoierea dosarului de reparatii si a cheilor responsabilului cu productia
-raportarea reparatiilor efectuate
-informarea responsabilului cu productia in privinta starii generale a
autovehiculului si, mai ales, in privinta eventualelor reparatii ulterioare
Coordonator tehnic
-legatura tehnica intre política post-vanzare a constructorului si atelier
-efectuarea diagnosticelor impreuna cu clientii la cererea consilierilor de service
-executarea de interventii si diagnostice complexe
-formarea tehnica a colegilor sai
-clasarea si tinerea la zi a documentatiei tehnice
Are urmatoarele misiuni:
-Formarea si informarea colaboratorilor din atelier si retea
-Preluarea vehiculului
-Efectuarea reparatiei si intretinerea echipamentelor de lucru\
-Restituirea vehiculului responsabilului cu productia
Controlorul de calitate-subordonat responsabilului cu productia, controlorul de calitate
aplica politica post-vanzare a producatorului si asigura controlul calitatii autovehiculului la
sfarsitul reparatiilor. Are urmatoaree responsabilitati:
-respectarea promisiunilor fata de client
-controlul calitatii executiei tuturor reparatiilor cerute
-calitatea intocmirii documentelor (certificatul de control, fisa de retus,fisa de
retur)
160
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-respectarea regulilor de curatenie si a normelor de securitate


-sculele, materialele si echipamentele utilizate

-buna aplicare a regulilor, procedurilor, normelor si standardelor ce-i privesc


-calitatea relatiilor functionale din domeniul sau de activitati
Are urmatoarele sarcini-dupa reparatii
-verifica masura in care reparatiile efectuate corespund reparatiilor solicitate
-verifica, de asemenea, calitatea executarii lor ( ca si can dar fi clientul)
-face proba autovehiculului (daca este necesar)
-completeaza certificatul de control (cu recomandarile de facut clientului) si prezinta
raportul responsabilului cu productia
-hotaraste reluarea reparatiilor daca este necesar, de común acord cu responsabilul
cu productia.
-intocmeste fisa de retus, analizeaza causa si o actualizeaza completand-o cu
controale si retusuri
-verifica de asemenea calitatea executarii retusului
-trimite autovehiculul in locul de restituire catre client
-in timpul unui retur
-intocmeste fisa de retur, analizeaza cauza si actualizeaza tabelul calitate servicii
atelier
-verifica, de asemenea, calitatea executarii operatiilor aferente operatiunii de retur
-face proba autovehiculului (daca este necesar)
-raporteaza responsabilului cu productia
Responsabilul garantii-este subordonat responsabiluluui cu productia, aplica politica post-
vanzare a constructorului si asigura buna aplicare a procedurii de garantie
Are urmatoarele sarcini:
-la sfarsitul reparatiilor
-codifica reparatiile efectuate
-transmite DRG (cerere de rambursare a garantiei)
-gestioneaza urmarirea dosarelor
-zilnic
-urmareste DRG
-urmareste rambursarile
-gestioneaza depozitarea PS (piese de schimb)
-de 2 ori pe saptamana
-gestioneaza editarea etichetelor
-ambaleaza PS
-expediaza PS
-inadvertente
-trateaza si analizeaza inadvertentele
-corecteaza DRG
Tinichigiul-subordonat responsabilului cu productia caroserie, aplica política post-vanzare a
constructorului si efectueaza totalitatea lucrarilor cerute de client.
Este responsabil de:
-respectarea promisiunii fata de client si calitatea muncii prestate
-respectarea regulilor de curatenie si a normelor de securitate
-mijloacele materiale, utilajele si echipamentele utilizate
-buna aplicare a regulilor, procedurilor, normelor si standardelor ce il privesc
-rezultatele sale din productie
Are misiuni de:
161
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-preluarea autovehiculului cand are de indeplinit urmatoarele sarcini:


-trecerea OR (comanda de reparatii) in tabloul de incarcare
-luarea la cunostinta a OR si a detaliilor semnalate de client
-verificarea prezentei echipamentelor de protectie a postului de conducere a
autovehiculului ( instalarea acestora, daca este necesar
-spalarea autovehiculului
-ducerea autovehiculului la postul de lucru
-efectuarea reparatiei si intretinerea echipamentelor de lucru cand are de indeplinit
urmatoarele sarcini:
-demontarea elementelor necesare
-trierea pieselor recuperabile si a celor de aruncat
-aruncarea pieselor nerecuperabile in containere
-aranjarea pieselor recuperabile intr-o caseta specifica, notata in OR(comanda de
reparatii)
-verificarea corespondentei intre OR si reparatia de efectuat la autovehicul
-alertarea responsabilului cu productia in cazul in care trebuie efectuate reparatii
neprevazute
-intocmirea listei de PS necesare si compararea acesteia cu cea a PS care, eventual
au fost deja comandate
-comandarea PS suplimentare
-receptia PS
-protejarea autovehiculului si a zonei din jurul sau
-efectuarea reparatiilor de tinichigerie
-efectuarea lucrarilor suplimentare de caroserie, solicitate de client
-aplicarea primelor tratamente anticoroziune
-trimiterea la vopsitor a elementelor si/sau a autovehiculului
-recuperarea de la vopsitor a elementelor si/sau autovehiculului
-terminarea tratamentului anticoroziune
-terminarea remontarii
-curatarea si spalarea autovehiculului ( interior si exterior)
-ducerea autovehiculului la vopsitor pentru eventuale retusuri
-efectuarea controlului de calitate final
-completarea nivelului lichidelor si reglarea presiunii din anvelope
-ordonarea si curatarea postului de lucru
-restituiea vehiculului responsabilului cu productia cand are de indeplinit urmatoarele
sarcini:
-parcarea autovehiculului in zona destinata
-completarea timpului scurs pe OP
-inapoierea OP si a cheilor responsabilului cu productia
-informarea responsabilului cu productia in privinta eventualelor reparatii ulterioare
Vopsitorul-este subordonat responsabilului cu productia caroserie, aplica política post-
vanzare a constructorului si efectueaza in totalitate lucrarile solicitate de client. Are misiuni
legate de:
-planificarea activitatii zilnice cu urmatoarele sarcini:
-analizeaza situatia si modul de desfasurare a reparatiilor impreuna cu responsabilul cu
productia
-prevede activitatea curenta impreuna cu responsabilul cu productia
-se asegura ca are la dispozitie toate vopselele de baza
-comanda reaprovizionarea cu vopsea
-efectuarea reparatiei si intretinerea echipamentelor de lucru cu urmatoarele sarcini:
162
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-preluarea elementelor si/a a autovehiculului de vopsit


-prezentarea gamei de culori pentru a valida nuanta
-efectuarea micilor demontari suplimentare (baghete, incuietori etc)
-protejarea si grunduirea autovehiculului
-pregatirea elementelor ce urmeaza a fi vopsite (aplicarea chitului, slefuirea, fixarea)
-confectionarea unei placute noi de incercare a culorii, in caz de nevoie
-prepararea vopselei
-instalarea autovehiculului si/sau a elementelor de vopsit in cabina
-stergerea si degresarea suprafetelor de vopsit
-vopsirea suprafetelor(vopsea de baza si lac)
-verifica eventualele defecte ( fire de praf etc.)
-usuca eleméntele si/sau autovehiculul
-curata uneltele
-scoate foliile de protectie
-monteaza la loc micile elemente demontate in prealabil
-aplica adezivele (paste etc)
-inapoiaza eleméntele si/sau automobilul la carosier
-efectueaza retusurile dupa remontarea completa, la solicitarea carosierului
-gestioneaza stoocul de vopsea (inventar, comenzi etc.)
-efectueaza operatiile de intretinere a cabinei (schimbarea filtrelor, curatare, alimentare cu
carburant, vopsirea peretilor etc)
-efectuarea operatiilor de intretinere a laboratorului (curatare etc)

3.5. Mentinerea pe piata a unei societati comerciale din domeniul auto ( tip service
auto)

Se pune intrebarea ce demersuri trebuie intreprinse de catre service-ul auto pentru a


rezista pe piata ?

Louis Schweitzer in Renault de Calitate Totala a formulat un raspuns : « Pentru a-si garanta
perenitatea pe piata extrem de concurentiala a automobilului , pentru a da clientilor sai si
celor care i-ar putea deveni clienti , un bun motiv de a o prefera altora, societatea are nevoie
sa-si amelioreze performantele de maniera continua. »

Nu exista stare ideala , care odata atinsa sa permita societatii sa se destinda din eforturile
sale. Singura care conteaza este curba de progres.

CUM?

Perenitatea unei societati tine in mare parte de atitudinea sa de a rezolva problemele care o
impiedica sa-si realizeze obiectivele.

Pentru aceasta exista un demers logic in 4 pasi denumit roata sau ciclul PDCA (Plan, Do,
Check Act). Aceasta roata este prezentata mai jos:

163
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Plan A planifica
-A observa situatia
-A analiza cauzele
-A propune solutii

Elaborarea planului de actiuni

Act-A actiona
Stabilizeaza rezultatele pozitive
Materializeaza actiuni corective imediate pentru rezultatele stationare
Reincepe ciclul pentru rezultate negative; PLAN

Check-A verifica
Verifica rezultatele

164
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Analizeaza diferentele intre:


-prevazut si realizat

-obiectivele vizate si cele atinse

Do-A face
Mobilizeaza resursele si organizatiile necesare a realizarea planului de actiuni

Activeaza planul de actiuni

Pentru a materializa acest demers este necesar sa dispui de :


-indicatori pentru a masura performantele

-de organisme pentru a manageria actiunile

165
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Capitolul 4. Neconformitati de evitat privind functionarea unui service auto din


punct de vedere al protectiei consumatorului

4.1. Neconformitati in functionarea unui service auto

1. Legalitatea functionarii operatorului economic ca service auto-


2. Informarea consumatorilor:
3. Acordarea garantiilor
4. Piesele auto existente in magazia service-ului
5. Respectarea conditiilor stabilite de producator si de actele normative in
vigoare la prestarea serviciilor
6. Existenta reclamatiilor de la consumatori
7. Alte abateri

1. Legalitatea functionarii operatorului economic ca service auto-lipsa


autorizatiei RAR.
2. .Informarea consumatorilor:
- lipsa informatiilor privind tipul serviciilor prestate si tarifele corespunzatoare,

- completarea incorecta a bonurilor de comanda,

- lipsa termenelor de executie din notele de comanda,

- lipsa afisarii plachetei cu telefonul consumatorului - INFO CONSUMATOR: 0800


080 999, adresa CJPC in a carui raza se afla operatorul economic si adresa site-ului
oficial al ANPC: www.anpc.gov.ro,

3. Acordarea garantiilor

- lipsa termenelor de garantie pentru serviciile prestate,

- lipsa certificatelor de garantie eliberate de producatori/importatori sau a contractelor


de garantie pentru piesele comercializate,

4. Piesele auto existente in magazia service-ului - lipsa elementelor de


identificare-caracterizare, etc.

5. Respectarea conditiilor stabilite de producator si de actele normative in


vigoare la prestarea serviciilor

- nerespectarea conditiilor prescrise sau declarate privind prestarea serviciilor de


reparatii auto,

- lipsa certificarii sau a omologarii echipamentelor folosite la efectuarea lucrarilor de


service auto,

6. Existenta reclamatiilor de la consumatori


166
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

In primele 6 luni ale anului curent, la nivel national, au fost inregistrate 138 de
reclamatii dintre care 39 au fost neintemeiate. Consumatorii reclamau: neasigurarea
service-ului si a pieselor de schimb, calitatea necorespunzatoare a reparatiei,
perioada nejustificat de mare a retinerii masinii in service care, in multe cazuri, este
explicata prin intarzierea achitarii lucrarilor de reparatie de catre asigurator, defecte
aparute in termenul de garantie in cazul autovehiculelor noi, incarcarea facturii prin
calcul necorespunzator al manoperei raportat la timpul efectiv lucrat etc.

7. Alte abateri (neprezentarea registrului unic de control, lipsa afisarii certificatului


de inmatriculare, lipsa orarului de functionare)

4.2.Consumatorul si service-ul auto

Sfaturi precizate de organele abilitate privind protectia consumatorului, adresate


consumatorului care se adreseaza unui service

1 - Inainte de a lasa autoturismul intr-un service, asigurati-va ca acesta functioneaza


legal si este autorizat de RAR pentru aceasta activitate.

2 - Preturile sunt libere, ele pot varia de la o societate la alta. Service-urile care au
personal deosebit de calificat si au o dotare tehnica speciala, pot practica tarife mai
mari. Informati-va in prealabil asupra tarifelor inainte de a lasa autoturismul si nu
ezitati sa solicitati un deviz estimativ al interventiei. Service-urile sunt obligate sa
afiseze preturile cu TVA intr-o maniera vizibila si lizibila in zona de receptie a
clientelei si sa precizeze modul de calcul utilizat (ora fizica sau baremurile de timp/ora
tehnologica pentru reparatii furnizate de producator).

3 - Service-ul este obligat sa furnizeze o factura, emisa in dublu exemplar, originalul


fiind dat clientului insotit de chitanta (formularul fiscal) sau chitanta eliberata de POS
(la plata cu card).
Factura trebuie sa fie detaliata si sa contina urmatoarele informatii: denumirea si
adresa societatii, numele clientului, data si locul efectuarii reparatiei, modul de calcul
al manoperei (timp fizic sau barem de timp/ora tehnologica), piesele de schimb
utilizate (cantitate/pret), alte materiale de intretinere, consumabile utilizate
(cantitate/pret), numarul de inmatriculare al autoturismului (eventual kilometrajul),
Daca factura vi se pare excesiva ca valoare, solicitati o verificare, cu catalogul de
operatii tehnologice, cu ajutorul personalului. In cele mai multe cazuri, acesta se
gaseste sub forma unui fisier informatic in programul de editare al facturii.

4 - Solicitarea unui deviz va ajuta sa estimati costurile si nu va angajeaza. Devizul


trebuie sa contina descrierea precisa a lucrarilor care se vor efectua, costul
manoperei, lista pieselor de schimb necesare, termenul de reparatie, durata de
valabilitate a devizului. Daca devizul este semnat de ambele parti, acesta se poate
transforma intr-un contract comercial si trebuie sa se emita o nota de comanda pentru
reparatie.

5 - Nota de comanda (reparatie) se redacteaza pe un formular cu antetul societatii si


trebuie sa cuprinda: data, identitatea clientului, tipul/modelul autovehiculului si
kilometrajul, natura exacta a reparatiilor de efectuat, costul probabil al acestor
interventii, durata imobilizarii autovehiculului. Starea autoturismului in timpul reparatiei
167
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

poate fi mentionata in nota iar clientul poate atrage atentia asupra unor echipamente
montate. Service-ul devine raspunzator de starea autoturismului si raspunde pentru
orice paguba produsa pe perioada interventiei.
Este important ca cele doua parti sa consemneze in scris toate informatiile pentru a
evita discutiile la preluarea vehiculului, daca veti constata pagube sau lipsa unor
accesorii. Nota de comanda (reparatie) semnata de cele doua parti prezinta
urmatoarele avantaje: constituie o proba despre ce s-a cerut si ajuta la contestarea
facturii ulterioare care ar contine reparatii suplimentare neacceptate, serveste la
compararea cu factura, va constitui dovada, in caz de responsabilitate a service-ului,
pentru lucrari neefectuate sau necorespunzatoare, daca autoturismul nu este restituit
in termenul stabilit, puteti soma service-ul sa respecte termenul inscris printr-o
scrisoare recomandata cu confirmarea primirii.

Daca service-
hartie cu stampila societatii.

Service-ul trebuie sa va informeze, ca specialist in domeniu auto, daca in cursul


reparatiei identifica un element care se poate defecta sau este defect si exista riscul
unei defectiuni iminente (care poate constitui un risc pentru securitatea
dumneavoastra) pentru obtinere acordului de reparare.

6 - Pentru piesele de schimb din stocurile proprii utilizate de service la reparatie se


acorda garantie conform Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile
asociate lor .

Pentru interventia realizata (manopera), Legea OG 21/1992 privind protectia


consumatorilor obliga operatorul economic sa acorde o garantie. Fiecare societate
aplica propria politica comerciala fata de clienti referitor la durata acestei garantii.

Specialistii din service au datoria sa consilieze clientii asupra unor reparatii ce sunt
necesare a fi efectuate, explicand motivele recomandarilor.

7 - Service-ul este depozitarul autoturismului care ii este incredintat.


Pe timpul reparatiei, costurile sunt suportate de service daca automobilul este furat
sau deteriorat in plus fata de receptia efectuata. Ca regula generala, jurisprudenta
limiteaza responsabilitatea service-ului la ceea ce este previzibil a se gasi in interiorul
unui autoturism: haine, harti, bagaje, scule etc. si nu obiecte de valoare ca bijuterii,
blanuri sau aparate hi-fi, video. In astfel de situatie este prudent sa nu lasati astfel de
obiecte sau daca nu puteti face altfel, preveniti societatea.

8 - Service-ul are obligatia sa va restituie piesele inlocuite, cu exceptia acelora care


sunt utilizate la reparatie in perioada garantiei.

9 - Service-ul este responsabil de accidentele care pot survieni in interiorul spatiului


de lucru, cu conditia ca nici o neglijenta sa nu fie imputata clientului.

10 - In cazul existentei unei nemultumiri privind reparatia efectuata, consumatorii


trebuie sa incerce intai o rezolvare pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
se pot adresa structurilor teritoriale ale ANPC cu o reclamatie in scris, insotita de copii
ale documentelor probatorii: factura-chitanta, certificat de garantie, nota de comanda.
168
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Capitolul 5.Securitatea muncii. Norme generale. Norme specifice

5.1. Norme generale privind securitatea muncii prevazute in Codul Muncii

Avand in vedere importante activitatii de protectia muncii, aceasta este detaliat


studiata in cadrul modulului

Regulile generale privind securitatea muncii intr.-un service auto sunt cele prevazute
la capitolul Sanatatea si securitatea in munca din Codul Muncii

Acestea sunt:

Codul Muncii - Capitolul I - Reguli generale


ART. 171

Alin. (1) al art. 171 a fost abrogat de pct. 59 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA
nr. 65 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 5 iulie 2005.
(2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate
aspectele legate de munca.
(3) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il
exonereaza de raspundere in acest domeniu.
(4) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce
atingere responsabilitatii angajatorului.
(5) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un
caz, obligatii financiare pentru salariati.
ART. 172
(1) Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale
contractelor colective de munca aplicabile, precum si cu normele si normativele de
protectie a muncii.
(2) Normele si normativele de protectie a muncii pot stabili:
a) masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si
a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;
b) masuri de protectie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite
activitati;
c) masuri de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
d) dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de
asigurare a securitatii si sanatatii in munca.

ART. 173
(1) In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru
protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a
riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare
a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.
(2) La adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se va tine
seama de urmatoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de
169
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

munca si alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea


atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a
reducerii efectelor acestora asupra sanatatii;
e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce
este mai putin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de
protectie individuala;
i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.

ART. 174
(1) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si
securitatii in munca.
(2) In cuprinsul regulamentelor interne sunt prevazute in mod obligatoriu reguli privind
securitatea si sanatatea in munca.
(3) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca angajatorul se consulta
cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de
securitate si sanatate in munca.
ART. 175
Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si
boli profesionale, in conditiile legii.
ART. 176
(1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.
(2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord
de catre angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu
sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
(3) Instruirea prevazuta la alin. (2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al
celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau
activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se
efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii.
(4) Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in
domeniu.
ART. 177
(1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si
sanatatea salariatilor.
(2) Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor,
utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si
securitatii salariatilor.
(3) Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in
caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor,
precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.
ART. 178
(1) Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca institutia abilitata prin lege poate
dispune limitarea sau interzicerea fabricarii, comercializarii, importului ori utilizarii cu
orice titlu a substantelor si preparatelor periculoase pentru salariati.
(2) Inspectorul de munca poate, cu avizul medicului de medicina a muncii, sa impuna
angajatorului sa solicite organismelor competente, contra cost, analize si expertize
170
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

asupra unor produse, substante sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a


cunoaste compozitia acestora si efectele pe care le-ar putea produce asupra
organismului uman.

ice

5.2.1 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari mecanice efectuate in


service-ul auto:

Masuri de natura organizatorica


a)Crearea structurilor interne pentru implementarea si realizarea masurilor de
securitate a muncii in sistemul de munca;
b)Selectia profesionala a lucratorilor care sa satisfaca cerintele tehnologice si
conditiile reale de munca;

c)Verificarea anuala a starii de sanatate a lucratorilor si ori de cate ori este necesar
cu respectarea prevederilor legale;
d)Finantarea si realizarea categoriilor de lucrari specifice intretinerii si repararii
autovehiculelor cuprinse in programul anual de securitate in munca;
e)Acordarea si verificarea utilizarii echipamentului individual de protectie pe durata
realizarii sarcinilor de munca;
f)Aplicarea si respectarea prevederilor stipulate in regulamentul intern intocmit la
nivelul firmei privind:
-Respectarea orelor de incepere si terminare a programului de lucru;
-Exercitarea atributiilor si responsabilitatilor prin FISA postului si/sau a contractului
individual de munca;
-Participarea in mod regulat la instruirile de securitate in munca si de prevenire si
stingere a incendiilor organizate de catre conducatorul lucului de munca.
Masuri privind disciplina in munca a lucratorilor
a)Respectarea hotararilor si/sau dispozitiilor conducatorului locului de munca;
b)Prezentarea la program in deplina capacitate de munca, imbracat cu echipament
individual de protectie, curat si ingrijit adecvat pentru realizarea sarcinilor;
c)In cadrul relatiilor de munca sa aiba un comportament civilizat si sa asigure un
climat de colaborare cu toti membrii colectivului de munca;
d)Insusirea si respectarea masurilor de securitate in munca pentru utilizarea corecta a
echipamentelor si mijloacelor de munca incredintate pentru realizarea sarcinilor;
e)Desfasurarea activitatilor sa se faca in asa fel incat sa un expuna la pericol de
accidentare atat persoana proprie cat si celelalte persoane existente pentru realizarea
sarcinilor;
f)Informarea imediata a sefului direct la aparitia oricarei situatii cu pericol deosebit
(avarie, inceput de incendiu), sau accidentele suferite de propria persoana, precum si

171
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

orice deficienta a sistemelor de protectie;


g)Pastrarea permanenta a ordinei si curateniei, precum si mentinerea libera a cailor
de acces in cadrul atelierului;
h)Sa nu utilizeze in alte scopuri echipamentul individual de protectie, decat acela
pentru care este destinat;
i)Sa nu utilizeze in alte scopuri mijloacele tehnice de stingere a incendiilor si sa un
schimbe locul de amplasare a acestora fata de destinatia data;
j)interziceri pe durata programului de lucru:

Consumarea de bauturi alcoolice;


Nepurtarea echipamentului individual de protectie;
Parasirea locului de munca fara acordul sefului direct;
Interventia la echipamentele de munca (utilajele) aflate in functiune fara
prealabila optime sau intrerupere a alimentarii acestora cu energie
electrica;
Executarea de lucrari pentru care nu este calificat si instruit, sau lucrari
care ii depasesc nivelul personal de calificare si experienta in munca.

Organizarea locului de munca


-Lucrarile de intretinere si reparare a autovehiculelor de fac numai in spatii
amenajate, inchise si dotate cu echipamente de munca (instalatii, utilaje, scule,
dispozitive si accesoriile necesare) corespunzatoare operatiilor tehnologice de
executat;
-Pornirea motorului autovehiculului in interiorul atelierului este admis numai daca
exista instalatii de exhaustoare, in stare de functiune;
-Prinderea subansamblelor la mijloacele de ridicat sa va face cu dispozitive special
omologate, care sa asigure prinderea corecta si echilibrata a subansamblelor;
-Dispozitivele de suspendare a autovehiculelor si stelajele pentru asezarea pieselor
trebuie sa aiba stabilitate si rezistenta corespunzatoare;
-Spatiul de lucru in care se executa lucrari de reparare si intretinere a autovehiculelor
trebuie sa indeplineasca conditii minime de lucru:

Sa fie ventilat mecanic (general si local);


Sa fie marcat cu indicatoare de securitate;
-Echipamentele de munca (polizoare, masini de gaurit, etc.) vor fi bine fixatete, legate
la- pamant, dotate cu dispozitive de protectie in buna stare si vor fi afisate instructiuni
tehnice de exploatare si securitatea muncii;
-Caile de acces si de circulatie din atelier, trebuie mentinute permanent curate si
libere de orice obstacol sau obiect si vor fi prevazute cu marcaje si indicatoare de
circulatie standardizate;
-Petele de ulei si combustibil de pe pardoseli vor fi curatate, iar materialele rezultate

172
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

dinm aceasta operatie vor fi evacuate in locuri care nu prezinta pericol de incendiu
(prevazute in acest scop);
-Mijloacele de stingere a oricarui inceput de incendiu sa fie amplasate in locuri
accesibile intreventiei in orice moment;
-Materialele textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a mainilor vor fi
depuse in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuare in locuri stabilite.
Masuri de securitate in munca la executarea lucrarilor pregatitoare repararii
autovehiculelor
-Spalarea manuala:
-Autovehiculele ce urmeaza a fi spalate se manevreaza cu atentie si se
asigura contra pornirii necomandate;

-Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare, iar legaturile cu
piesele metalice se vor asigura cu coliere metalice;
-Se interzice indreptarea jetului de apa sub presiune spre instalatiile electrice
aflate in zona de platforma, special amenajata pentru spalarea autovehiculelor;
-Decantoarele si separatoarele de reziduuri petroliere aferente instalatiilor de
spalare vor fi acoperite si ingradite. Aerisirea lor se va efectua permanent;
-Mâlul din decantare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau alte
mijloace mecanizate;
-In timpul curatirii decantorului, lucratorul nu va sta pe suprafata decantorului;
-Inainte de pornirea pompei de apa se va verifica existenta gratarului (sau a
platformei electroizolante) de protectie de sub tabloul de comanda precum si legatura
la pamant (cuplajul pompei va fi acoperit cu aparatori);
-Lucratorul va purta echipament individual de protectie corespunzator lucrarilor
de spalare a autovehiculelor.
Masuri de securitate in munca pentru diagnosticarea autovehiculelor
-Autovehiculele trebuie introduse in service-ul auto cu motorul in functiune, avand in
rezervor o cantitate de carburant de cel mult 10% din capacitatea acestuia necesara
deplasarii autonome de la un punct la altul;
-Autovehiculele trebuie sa fie introduse pe linia de revizie si diagnosticare numai dupa
ce au fost spalate;
-La diagnosticarea motorului in timpul functionarii este interzis:
-asezarea lucratorului in dreptul paletelor ventilatorului;
-functionarea motorului fara a folosi tubulatura de exhaustare a gazelor arse si
sistemul de ventilatie;
-La utilizarea standurilor de testare a franei un se va depasi valoarea de incercare
173
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

maxima prescrisa in Cartea Tehnica;


-Standul unde se face verificarea bunei functionari a sistemului de rulare si a
motorului trebuie sa aiba montat grilajul de protectie;
-Compresorul folosit la umflarea pneurilor va fi in stare buna de functionare, dotat si
inscriptionat corespunzator.
Masuri de securitate si sanatate in munca pentru executarea lucrarilor de
reparare a autovehiculelor
-Inainte ca autovehiculul sa fie introdus in atelierul de reparatii va fi spalat;
-Autovehiculul va fi introdus in atelierul de reparatii cu motorul in functiune numai cu
respectarea urmatoarelor conditii:

-Cantitatea de carburant din rezervor va fi redusa la strictul necesar deplasarii


automate a autovehicului de la un post la altul, fara a depasi 10% din capacitatea
rezervorului, iar busonul sa fie montat;
-Dupa asezarea autovehiculului pe postul de lucru, se va scoate de sub tensiune
instalatia electrica a acestuia;
-Introducerea autovehiculului in atelier se va face numai cu mersul inainte, cu o viteza
de maxim 5 km/h;
-Este interzisa introducerea in atelierul de reparatii a autovehiculelor incarcate cu
materiale combustibile sau usor inflamabile sau daca prezinta scurgeri de
combustibil;
-Demontarea autovehiculelor in vederea repararii se va executa in atelierul de
reaparatii cu personal specializat pentru aceste operatii;
-Subansamblele rezultate de la demontarea autovehiculelor trebuie depozitate in
spatii special destinate acestui scop;
-Se interzice depozitarea subansamblelor rezultate de la demontarea autovehiculelor
pe caile de acces;
-Transportul subansamblelor demontate, grele sau voluminoase se va face cu
mijloace de transport (carucior, etc.) pe care se va asigura stabilitatea in timpul
transportului;

-Depresarea bucselor, inelelor de rulmenti, camasilor etc. se va face numai cu prese


si dispozitive speciale;
-Uneltele de lucru utilizate de catre lucratori (mecanici auto) precum si instalatiile de
ridicat (cricuri, macarale, elevatoare etc.) vor fi verificate inainte de inceperea lucrului;

-Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte;


- Se interzice desfundarea conductelor de benzina, motorina, incercarea conductelor
pentru aer etc. prin suflare cu gura;
-Pentru executarea lucrarilor de reparatie la motoare si cutii de viteza, fara pericolul
rasturnarii, acestea trebuie asezate stabil pe bancurile de lucru si calate sau prinse in

174
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

dispozitive care sa permita rotirea lor in pozitii care sa asigure usurarea efortului fizic;
-Incercarea functionarii motoarelor reparate si montate pe autovehicule se va face
numai de catre personal calificat care poseda permis de conducere categoria
corespunzatoare;
-Scoaterea autovehiculului din atelier se va face numai dupa ce sculele si
dispozitivele folosite au fost indepartate;

-Se interzice montarea curelelor de transmisie in timpul functionarii motorului


-Se interzice depasirea parametrilor de turatie (parametrii se realizeaza treptat, dupa
regimul de rodaj);
-Se interzice scoaterea din atelier a autovehiculelor la care un s-a efectuat un control
al sistemelor de siguranta rutiera (directie, frana, semnalizare luminoasa);

-Se interzice incercarea franelor cu autovehiculul in mers, in atelier si pe platformele


tehnologice. Proba franelor se va face numai la standul de incercare a franelor sau in
locurile amenajate in acest scop.
Masuri de protectie la utilizarea instalatiilor si echipamentelor electrice
- Masurile amenajarile si mijolacele de protectie trebuie sa fie cunoscute de catre tot
personalul muncitor din toate domeniile de activitate.
-Echipamentele de munca (utilajele) din atelierele de reparatii auto actionate electric
(polizoare , masini de gaurit , etc.), vor fi bine fixate, legate la pamant, dotate cu
dispozitive de protectie in buna stare.

-Protectia prin atingere directa la echipamentele electrice se realizeaza prin:


- utilizarea carcaselor de protectiei;
- izolarea suplimentara a partilor active;
-izolarea suplimentara va acoperi complet partile active si va fi rezistenta la toate
solicitarile fizice si chimice posibile ;
-deschiderea carcaselor de protectie ( usi, capace, placi de inchidere etc.) se va
realiza numai de personal de specialitate si autorizat sa lucreze la instalatiile
electrice;
-Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la corpurile de iluminat
fixate pe echipamentul de munca este admisa a se efectua prin:
- alimentare la tensiune redusa, la 24V pentru corpurile de iluminat portabile
-separare de protectie prin corpurile de iluminat care se dirijeaza sub tensiune
pentru iluminarea zonei de lucru;

-legarea la masa echipamentului de munca, masa legate obligatoriu la pamant.


Masuri de securitate si sanatate in munca pentru efectuarea probelor pe

175
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

standul de franare - Revizia tehnica


a)-Linia de testare Safelane pro II este prevazuta cu urmatoarele componente:

Set de role
Aparat de testare a suspensiei
Aparat de testare a derapajului
Dulap cu computer, ecran si imprimante
b)-Instalatia Safelane pro II permite testarea usoara a franei si a sistemului de
suspensie a vehiculului prin proiectarea speciala a bancului de proba care permite o
examinare rapida in ateliere.

c)-Programul informatic furnizeaza informatii detaliate despre starea franei si a


sistemului de suspensie a vehiculului testat;
d)-Lucratorul care efectueaza verificarea trebuie sa fie instruit si autorizat asupra
cunoasterii caracteristicilor tehnice, functionale ale autovehiculului si ale aparturii din
dotare, precum si a compresoarelor;
e)-Introducerea autovehiculului pe standul de franare se va face cu viteza maxima de
5 km/h, dirijat de personalul de deservire;
f)-La folosirea standului de franare nu se va depasi valoarea de incercare maxima
prescrisa in cartea tehnica;
g)-In timpul verificarii parametrilor tehnici ai autovehiculului pentru a evita producerea
de accidente prin iesirea accidentala a autovehiculului de pe postul de incercare, se
va asigura blocarea lui pe post cu cale de blocare;
h)-In timpul testului de franare nicio persoana un trebuie sa se afle in apropierea
rolelor care se invart, iar aparatul de testare trebuie sa se afle in vehicul pe parcursul
seriei de testare;
i)In timpul functionarii bancului de proba zona de lucru se va securiza cu grilaje de
protectie, marcaje colorate dispuse pe jos, sau prin simbolul de avertizare a

Este interzisa:
-Punerea in functiune a standului avand defecte indicatoarele luminoase automate
(defectiunea trebuie indepartata deoarece nu este posibil sa se identifice cu siguranta
daca bancul de proba se afla sau nu in modul de comanda automata);

-Sa se efectueze reglaje cu rolele aflate in miscare de rotatie;


-Sa se porneasca motorul prin intermediul standului de proba;
-Sa se parcheze autovehicule pe aparatele de testare a franei si a rolelor
-Dupa terminarea operatiilor de testare a sistemului de franare, lucratorul va scoate
standul de sub tensiune.

176
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

5.2.2 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari electrice efectuate in


service-ul auto:

-Demontarea partilor componente ale instalatiilor electrice de pe autovehicul se va


face numai dupa decuplarea bateriei de acumulatoare.
- Se interzice efectuarea diferitelor verificari prin utilizarea de instalatii electrice
improvizate. Toate verificarile trebuie sa se efectueze la bancurile de proba din
dotarea atelierului, numai de catre personal autorizat.
- Legaturile dintre bancul de verificare si bornele sursei de alimentare (bornele
acumulatoarelor) vor fi prevazute cu clesti sau cleme tip crocodil.
-Montarea si punerea in functiune a bancului de proba se va face in conformitate cu
prescriptiile din cartea instalatiei, numai de catre personal calificat, cunoscator al
instructiunilor de reglaj, al parametrilor sai functionali si al utilizarii sale.
-Deschiderea usii de la tabloul cu comutatoare, relee si tabloul de siguranta al
aparatului se va face numai dupa inreruperea completa a alimentarii cu curent.
-Este interzis sa se desfaca elementele de inchidere sau sa se traga afara sertarele
electrice in timpul functionarii bancului.
- Sunt interzise atingerea pieselor si efectuarea unor interventii la circuitele electrice
ale aparatului in timpul functionarii acestuia.
-Generatoarele de curent vor fi admise pentru verificare numai daca sunt echipate cu
comutator de curent invers (montat sau separat).
-La verificarea unui generator de curent, daca acesta este asezat in dispozitivul de
prindere destinat verificarii demaroarelor, antrenarea generatorului se va face cu
ajutorul curelei trapezoidale, care va fi prevazuta cu aparatoare.
-La verificarea condesatorului se va evita atingerea cu mana a partii neizolate a
cablului.
-Inainte de punerea in functiune a bancului se vor executa urmatoarele:
-legarea bancului la pamant folosindu-se in acest scop borna din dotare;
- controlul pieselor rotative aflate in exterior, urmarindu-se daca acestea
sunt bine fixate pe arborii lor, asigurate, impotriva desprinderii accidentale;
- controlul pozitiei tuturor organelor de comanda, urmarindu-se daca ele
se afla in pozitia de baza, iar acele indicatoarelor instrumentelor sunt fixate la
zero.
-Locurile de munca unde se lucreaza in pozitie ortostatica se vor dota cu mijloace de
asezare a lucratorului (scaune, banci),chiar pentru perioade scurte de timp. Inaltimea
incaperilor de lucru ( atelierelor) va fi minima de 3 m, iar pentru fiecare lucrator se va
asigura un volum de cel putin 12 m³ si o suprafata minima stabilita la nivelul activitatii

177
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

specifice.
-Reparatiile la instalatiile electrice auto se executa numai in spatii amenajate, inchise
si dotate cu instalatii, utilaje, scule, dispozitive si accesorii necesare si
corespunzatoare;
-Manevrarea autovehiculelor in incinta atelierului se va face numai dupa ce s-au luat
toate masurile de siguranta in vederea evitarii riscului de accidentare a persoanelor
de la locurile de munca alaturate;
-Introducerea autovehiculelor in atelier se va face numai cu mersul inainte cu o viteza
de maximum 5 km/h.Cand spatiul atelierului este mic si nu se poate executa
intoarcerea autovehiculului, intrarea se va face si cu mersul inapoi. In acest caz
conducatorul autovehiculului va fi ajutat de o alta persoana care il va dirija de la sol la
intrarea in atelier.
- Cantitatea de carburanti din rezervor sa fie redusa la strictul necesat deplasarii
autovehiculului, fara a depasi 10% din capacitatea rezervorului, iar busonul sa fie
montat.
- Este interzisa introducerea in atelier a autovehiculelor incarcate cu materiale
combustibile sau usor inflamabile sau daca prezinta scurgeri de combustibil.
- Pornirea motorului se va face numai dupa ce se va constata ca nu sunt persoane
sub autovehicul sau in apropierea lui si dupa ce se va racorda teava de esapament la
conducta de evacuare a gazelor arse.
-Caile de acces si de circulatie din atelier, trebuie mentinute permanent curate si
libere de orice obstacol sau obiect si vor fi prevazute cu marcaje si indicatoare de
circulatie standardizate;
-Petele de ulei si combustibil de pe pardoseli vor fi curatate, iar materialele rezultate
din aceasta operatie vor fi evacuate in locuri care nu prezinta pericol de incendiu
(prevazute in acest scop);

-Mijloacele de stingere a oricarui inceput de incendiu sa fie amplasate in locuri


accesibile intreventiei in orice moment;
-Materialele textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a mainilor vor fi
depuse in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuare in locuri stabilite.
La diagnosticarea motorului in timpul functionatii se vor avea in vedere ca :
- in timpul functionarii motorului sa se evite asezarea lucratorului in dreptul paletelor
ventilatorului;
- sa se asigure evacuarea gazelor arse ale motorului folosindu-se in acest scop
tubulatura de exhaustare si sistemul de ventilatie.
Scoaterea autovehiculelor din atelier se va face numai dupa ce sculele si dispozitivele
folosite au fost indepartate.
Dotarea cu truse medicale de prim ajutor

178
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-Locul in care se va plasa trusa de prim ajutor avand dotarea conform normativelor in
vigoare, se va inscriptiona vizibil pentru a fi cunoscut de toti lucratorii.
- Periodic se va verifica continutul trusei de prim ajutor si in caz de lisa sau
consumare a unora din materiale se va proceda la aprovizionarea acesteia.
Dotarea cu materiale si mijloace de stingatoare a incendiilor:
-sunt dependente de materialul combustibil, de instalatiile si de procesul tehnologic
care se desfasoara.
-Cele mai fecvente materiale sunt: nisipul ca mijloc imediat de inabusire a focarului de
incendiu; apa sub forma de jeturi compacte, la stingerea materialelor combustibile
solide ( lemn, textile, hartie, rumegus, cauciuc) ; spumele sting cu prioritate prin
racire, reduc evaporarea, izolarea combustibilului de flacara si impiedica accesul
oxigenului si deci reaprinderea.
- Mijloace tehnice de stins incendiile : in principal stingatoarele:
portabile tip P ( P1 P10);
transportabile tip P (P20 ; P 59; P100);

portabile tip G ( G1 G6)


transportabile tip G (G15, G21, G30, G60);
portabile tip SM (SM3, SM6,SM9);
transportabile tip SM (SM50, SM100)

Folosirea tensiunilor reduse ( de 12, 24 si 36 V) pentru lampile si sculele


electrice portabile
- la utilizarea uneltelor si lampilor portabile actionate electric, sunt obligatorii :

- verificarea atenta a uneltei, izolatiei si a fixarii sculei inainte de incepera


lucrului ;
- evitarea rasucirii sau a incolacirii cablului de alimentare in timpul lucrului si
a deplasararii muncitorului, pentru mentinerea bunei stari a izolatiei ;
- mentinerea cablului de legatura in timpul mutarii uneltei dintr-un loc de
munca in altul, pentru a nu fi solicitat prin intinderi sau rasucire
unealta nu va fi purtata tinandu-se de cablu ;
-evitarea trecerii cablui de alimentare peste drumurile de acces si in
locurile de depozitare a materialelor .

Masuri de securitate si sanatate in munca la exploatarea elevatoarelor


-

179
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

cu privire la masurile de asigurare a securitatii in exploatare si a modului de deservire


conform Prescriptiilor: Tehnica PT- R5 -2003.
- Deservirea instalatiilor de ridicat (macarale, elevatoare), precum si legarea si fixarea
sarcinilor de carlig, semnalizarea manevrelor de ridicare sau coborare se va face
numai de catre muncitori instruiti si autorizati legal.
-Pentru cablurile si lanturile de suspendare si legarea sarcinilor trebuie sa existe
certificate de calitate, precum si placute de marcare, pe care sunt imprimate sarcinile
maxime pentru care pot fi folosite. Sarcina maxima pe care o poate ridica un utilaj se
va afisa in mod vizibil
-Se va urmari in permanenta buna si continua functionare a dispozitivelor de
sigutanta si de semnalizare, precum si starea dispozitivelor de legare si prindere,
acordandu-se mai ales partilor expuse la eforturi deosebite si la uzura.
-Este interzisa functionarea elevatoarelor in cazul in care componentele de securitate
nu sunt in stare de functionare sau nu indeplinesc conditiile tehnice prevavute in
cartea tehnica cu date constructive si instructiuni de exploatare si intretinere.
-Pozitionarea vehiculului trebuie sa fie centrata pe axa elevatorului cu motorul spre
bratul scurt.
-Pozitia bratelor trebuie sa fie fixate astfel incat pragurile sau lonjeroanele vehiculului
sa se sprijine pe mijlocul tamponului de cauciuc.
-Se va controla zona de lucru a elevatorului pentru a ne asigura ca nu sunt persoane
sau obiecte care ar putea fi antrenate in miscare cu ridicarea autovehiculului.
- Dupa preluarea sarcinii si inceperea urcarii pana cand rotile se ridica deasupra
pardoselii, se intrerupe miscarea pentru verificare : pozitiile corecte ale
autovehiculului in punctele de sustinere; verificarea blocarii bratelor in pozitiile de
lucru.

-Se va urmari cu atentie vehiculul in timpul ridicarii sau coborarii acestuia.


-Actionarea comenzii pentru cobotarea vehiculului nu se face decat dupa asigurarea
ca in zona, sub elevator nu exista persoane sau obiecte.
-Nu este permisa stationare persoanelor in cabina autovehiculului in timp ce acesta
se afla pe elevator.
-In timpul cursei de ridicare/coborare este interzisa comanda repetata scurta de
pornire/oprire care poate conduce la desincronizarea bratelor elevatorului.
-Caruciorul portbrate trebuie coborat de fiecare data pana la limita inferioara pentru
ca dispozitivul de ungere a surubului sa se cufunde in rezervorul de ulei.
-In cazul deteriorarii piulitei de ridicare sarcina este mentinuta in siguranta in orice
pozitie s-ar afla de catre piulita se siguranta. O noua ridicare nu este posibila. Piulita
de siguranta permite coborarea sarcinii prin actiunea manuala asupra surubului
Locul de munca trebuie dotat cu anexe social-sanitare : vestiare, dusuri, lavoare
pentru spalarea mainilor, , grupuri sanitare, sali pentru servit masa, loc pentru
180
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

fumat.care vor fi incalzite corespunzator:


Regimul termic pentru aceste anexe social-sanitare este dupa cum se mentioneaza
mai jos
denumirea anexei social-sanitare - temperatura aerului °C

vestiare pentru imbracare- dezbracare - 18 -20


anticamera dusuri - 23
incapere dusuri - 18 25

cabina WC - 15
sali pentru servit masa - 18
-Locul pentru fumat va fi
scrumiere, vase cu apa, nisip .
-Fumatul este interzis in toate locurile in care nu se admite folosirea focului deschis,
precum si in : spatiile de cazare comuna, incaperile cu echipamente electrice de
calcul, masura control si automatizare, incaperile centralelor termice.
Zilnic la terminarea activitatii, locurile in care este permis fumatul, vor fi verificate, de
catre conducatorul locului de munca, iar resturile de tigari si chibrituri vor fi eliminate.

5.3.1. Reguli si masuri privind prevenirea , stingerea incendiilor si evacuarea la


atelierele de intretinere si reparatii auto si tinichigerie
1. Introducerea autovehiculelor in atelierele de intretinere si reparatii se face ,
asigurandu-se spatiile minime intre ele impuse de procesul tehnologic si pentru
evacuarea lor rapida in caz de incendiu .
2. Spatiile minime trebuie sa fie de :
- 1,20 m intre doua autovehicule asezate paralel (alaturi) , precum si intre
ultimul autovehicul si perete
- 1,20 intre doua autovehicule asezate unul in spatele celuilalt ;
- 1,50 m de la spatele autovehiculului la perete ;
- 1,00 m de la partea din fata a autovehiculului la un banc de lucru
amplasat la perete
3. Spatiul de lucru in care se executa operatii de sudare, taiere si lipire cu flacara
oxiacetilenica sau arc electric, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
minime: se doteaza cu instalatii de ventilare si aerisire naturala sau mecanica ,
sa fie marcat cu indicatoare de securitate, mijloacele de stingere a oricarui
inceput de incendiu sa fie amplasate in locuri accesibile interventiei in orice
moment .
4. Toate furtunele de alimentare a punctului de lucru cu : acetilena , oxigen , aer
comprimat , cabluri electrice de sudura , vor fi protejate impotriva actiunilor
181
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

mecanice si termice, ferite de grasimi si uleiuri .


5. La sudarea oxiacetilenica , generatoarele de acetilena transportabile se vor
instala in aer liber , in afara incaperii in care se sudeaza , ferite de razele solare,
de surse de foc si surse puternice de caldura.
In cazuri bine justificate tehnic , se admite instalarea unui singur generator de
acetilena transportabil cu debit maxim de 3,2 mc/h , numai in incaperi in care se
executa lucrari de reparatii , montaj sau intretinere cu caracter temporar si cu
respectarea urmatoarelor conditi :

- generatorul sa fie verificat si sa posede placa de timbru ;


- incarcatura de carbit sa nu depaseasca de 4 kg , iar incaperea sa aiba un
volum de minimum de 300 mc si sa fie bine ventilata ;
- folosirea si supravegherea generatorului sa fie asigurata de personal
calificat ;
- distanta de la generator si butelia de oxigen pana la flacara de sudura sau
la orice sursa de foc deschis sa fie de minimum 10 m , iar intre generator si butelia
de oxigen de minimum 5 m ;
- utilajele la care se lucreaza cu flacara sau produc scantei in timpul
functionarii vor fi oprite in perioada in care este amplasat generatorul in incapere
6. Executarea lucrarilor de sudare / lipire la autovehicule este admisa numai dupa
pregatirea corespunzatoare a suprafetelor.
7. Operatia de sudare/lipire a rezervorului de benzina se poate face numai dupa
spalarea acestuia cu abur , apa calda si altele asemanatoare .
8. In atelierul de tinichigerie se interzic :
- sudarea sub autovehicul inainte de curatarea acestuia de ulei ;
- sudarea caroseriei fara a se lua masuri de protectie a capitonajelor ,
conductelor de carburanti , elementelor instalatiilor electrice ;
- folosirea canistrelor necorespunzatoare pentru carburanti, fara capac etans
nerezistente, uzate sau din material plastic neantistatizat .
9. Se interzice depozitarea materialelor combustibile ( recipienti care contin carbid
, vopsele sau diluanti , cauciucuri ) in interiorul atelierelor de tinichigerie -10. La
efectuarea operatiilor de sudura autogena , electrica sau cu gaze se interzice :

- folosirea aparaturii si instalatiei electrice ;


- agatarea arzatorului aprins de butelia de gaze , de generator sau de
materialele combustibile ;
- executarea operatiior de sudare la constructii proaspat vopsite ;
- sudarea conductelor si aparatelor aflate sub presiune de gaze , vapori , lichid

182
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

si aer , precum si a celor sub tensiune electrica ;


- impingerea carbitului in generatorul de acetilena cu ajutorul vergelelor de fier
.
- demontarea , curatarea si asamblarea generatoarelor mobile fara filtre
epuratoare sau supape hidraulice de siguranta umplute cu apa la nivelul
corespunzator ;

- deplasarea generatorului de acetilena atunci cand este incarcat ;


- dezghetarea generatorului de acetilena cu ajutorul facarii deschise sau cu
obiecte incandescente;
-asezarea cablurilor electrice pentru sudura electricas impreuna cu furtunurile
si conductele pentru sudare cu gaze

- contactul buteliilor , conductelor si furtunurilor cu uleiuri , vaseline sau alte


grasimi , precum si cu mana sau obiecte imbibate cu asemenea unsori ;
- asezarea aparatului de sudura electrica aflate sub tensiune pe elemente sau
materiale bune conducatoare de electricitate ;
11. La executarea lucrarilor de sudare sau taiere oxiacetilenica a pieselor vopsite ,
acestea se vor curata de vopsea pe cel putin 10 cm in jurul punctelor de lucru .
12. Este interzisa executarea concomitenta a lucrarilor de sudura electrica si de
sudura sau de taiere cu flacara oxiacetilenica.
13. Recipientele de oxigen sau de acetilena vor fi date in folosinta numai in conditiile
respectarii prescriptiilor tehnice elaborate de Inspectoratul de Stat pentru Cazane si
Instalatii de Ridicat .
14. In ateliere se vor primi spre utilizare numai recipiente care au capacele sigilate de
producator .
15. Este interzisa folosirea sau depozitarea recipientelor cu oxigen in conditii in care
se pot produce loviri, socuri mecanice sau supraincalzirea acestora .
16. Se interzice introducerea recipientelor ce contin oxigen in incaperi in cvare se
lucreaza cu ului sau cu grasimi .
17. Degresarea , curatirea sau spalarea pieselor pregatite pentru lipire se face numai
cu solutii neimflamabile .
18.Bumbacul si carpele de sters cutiile de petrol sau unsoarea vor fi colectate in vase
metalice prevazute cu capac si evacuate in spatiile special amenajate .
19.La terminarea programului de lucru , fiecare salariat are obligatia de a curatii si a
face ordine la locul sau de munca , sa intrerupa curentul electric la consumatori , sa
stinga orice flacara sa inchida robinetele de gaze , apa si aer ;
20. Conducatorul locului de munca are obligatia sa controleze locurile de munca si la
constatarea unor nereguli sa ia masuri de inlaturare ( lumini aprinse , aparate si utilaje
conectate la reteaua electrica , resturi de tigari nestinse ) ;
21. Fumatul este permis numai in locurile special amenajate . La locurile pentru fumat
nu vor fi prezenti mai mult de doi salariati
21. La declansarea unui incendiu , se vor lua urmatoarele masuri :

183
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

-
salvare , pompieri la telefon unic de urgenta 112 , precum si conducatorul
unitatii ;

stingatoare cu gaz , spuma mecanica , pulbere sau cu apa pulverizata de la


hidrantii interiori ;

masuri pentru asigurarea persoanelor ce urmeaza a fi evacuate impotriva


efectelor nocive ale incendiilor (fum, gaze toxice , temperaturi ) , pentru
calmarea persoanelor intrate in stare de soc , evacuarea fumului a gazelor
toxice prin deschiderea usilor si ferestrelor . Evacuarea se va face pe traseele
stabilite prin ,,Planul de Evacuare a persoanelor si bunurilor in caz de incendiu

22. In scopul evacuarii rapide , autovehiculele se mentin cu anvelopele umflate ,


cu exceptia celor la care reparatiile impun demontarea rotilor .

23. Este interzisa blocarea spatiilor dintre autovehicule .


24. Caile de circulatie prin care se realizeaza evacuarea , sunt constituite din usi ,
scari , coridoare,
care saigura iesirea persoanelor in exterior , in cel mai scurt timp si in conditii
de deplina siguranta
25. Caile de acces si evacuare vor fi mentinute in permanenta practicabile si
curate ;
26. Usile de evacuare catre exterior trebuie sa fie prevazute cu inscriptii
corespunzatoare , descuiate pe timpul lucrului si astfel intretinute , incat
deschiderea lor sa fie sigura si usoara in caz de incendiu .

Capitolul 6.Normarea in service-ul auto


Implementa

Putând fi realizate pentru orice tip de activ

pentru:

rilor de productivitate

184
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

estora

eficiente

Potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii, salariatului ii revine obligatia de a
realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform
fisei postului.
Art. 126 din Codul muncii defineste norma de munca drept cantitatea de munca
necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o persoana cu
calificare corespunzatoare, care lucreaza cu intensitate normala, in conditiile unor
procese tehnologice si de munca determinate.
Norma de munca cuprinde:
-timpul productiv, respectiv timpul in care lucratorul executa lucrari,
-timpul pentru intreruperi impuse de desfasurarea procesului tehnologic,
-timpul pentru pauze legale in cadrul programului de munca, spre exemplu pauza de
masa.
Pentru a lamuri ce presupune normara muncii este necesar sa raspundem la
urmatoarele intrebari
Cui se aplica normarea muncii?
Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati.
Normele de munca se exprima sub forma de norme de timp, norme de productie,
norme de personal, sfere de atributii sau sub alte forme corespunzatoare specificului
fiecarei munci.
Este posibila reexaminarea normelor de munca si in ce conditii ?

Nu numai ca este posibila reexaminarea normelor de munca, dar este si


recomandabil ca periodic sa fie reexaminate si imbunatatite, luandu-se in considerare
modificarile intervenite intre reexaminari si faptul ca in timp normele de munca ajung
sa fie depasite.

Reexaminarea normelor de munca este posibila atat la cererea patronului, cat si a


sindicatului.

Exista aceasta posibilitate cand, de exemplu, se constata ca normele de munca nu


asigura un grad complet de ocupare al timpului de lucru ori cand acestea duc la o
solicitare excesiva a lucratorului sau cand se fac dotari tehnice, tehnologice la nivelul
locului de munca si vechile norme de munca nu mai corespund acestor noi conditii.

Prin contractul colectiv la nivel de unitate se pot conveni situatiile in care au loc
reexaminari ale normelor de munca.

Cine elaboreaza normele de munca ?


185
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Normele de munca se elaboreaza de catre angajator, conform normativelor in


vigoare. Aceste normative nu sunt altceva decat instructiuni stabilite de un organism
autorizat care ajuta la simplificarea elaborarii normelor de munca.

In cazul in care nu exista normative, normele de munca se elaboreaza de catre


angajator cu acordul sindicatului ori, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

Si inca un lucru mai trebuie amintit, normele de munca sunt anexe ale contractului
colectiv de munca la nivel de unitate, bineinteles daca aveti incheiat la nivelul
angajatorului un astfel de contract.

Exemplu tarife-service auto multimarca


Tarife ce includ TVA:
80 lei/ora manopera pentru mentenanta si inlocuiri subansamble
100 lei/ora manopera pentru reparatii cutii automate si motoare
100 lei Geometrie roti turisme
120 lei geometrie vehicule 4x4
30 lei test frane si amortizoare
100 lei incarcare freon ( 600g freon)
60 lei inlocuit 4 anvelope cu azot gratuit

50 lei testarea electronica


50 lei constatare rampa
70lei/ora pentru vopsitorie si tinichigerie auto

*Normarea se face conform indicatiilor producatorilor auto

186
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Anexa 1
L

Pentru a-

-un consumator avizat, informat

orecte.

legea 11/1994.

Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:

de

consumatori;

calitate;

de a se organiza în aso
intereselor lor.

Drepturile consumatorilor la încheierea de contracte:

contracte clauze care pot favor

acceptate;
ele sau serviciile care nu
corespund clauzelor contractuale;

187
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

de a li se asigura service-

consumatorului.

consumato

expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea

medie de utilizare a acestora;


odusele de larg

consumatorilor, se fac într-


tru celelalte
produse, termenul de remediere va fi cel stabilit în contract;
în cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la

în cazul prod

acestora. Timpu

restituirea contravalorii sau înlocuirea p

e sau

caracteristicilor esen

potrivit

produsului;

188
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

eventualele riscuri

conformitate", "cert

racte, astfel încât acestea

neîndeplinirea

securitatea consumatorilor;

u securitatea consumatorilor;

pro
valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse în cadrul duratei medii de utilizare, precum

876/1996, astfel:

urata medie
de utilizare a produselor în circuitul comercial, durata medie de utilizare a produselor

189
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

catalogul pieselor de

ie de utilizare,

Piesele de schimb vor fi

respectare

prestate asupra produsului respectiv.

ate în

aferente (se

ea s-a datorat unor vicii ascunse

timpul scurs de la data la care consumato

-a produs din vina

10

restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face, la cererea consumato

190
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

cia

educere de

care

Prestatorii de s

prestatorii de servicii vor ac

a termenului de

recl

191
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

România.

Atât de comentatele reguli EURO 2 au intrat în vigoare la data de 1 iulie 1998, având darul

cer

rile cuprinse în normele metodologice au intrat în vigoare începând cu data de

aspecte.

au

rutier sau a repreze

gistrul Auto Român. Lista acestor categorii de piese de

192
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Pentru fiecare tip de comp

produ

La comercializarea de pie

ca

abilitatea din partea reprezentantului autorizat al acestuia.

ehnologii

a -
autorizate de Ministerul Transporturilor.

193
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

de a

este

-
n

produselor).

Consumatorii sa nu se lase influentati -

Consumatorul sa ceara document de vânzare -


umirea agentului economic, denumirea produsului, valoarea

Pentru autoturisme

Consumatorul sa verifice-

- de

194
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

!!

din magazinele de specialitate;

- -

nu se mai folosiste pro

detaliate de la capitolul 5;

a
acestuia.

HG 394/1995.

La efectuarea reviziilor tehnic

de revizii efectuate.

consuamtorilor

195
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

serviciilor;

teritoriale din anexa nr. 3.

c de POC, având în principal

consumatorilor;
-

pentru consumatori;

e service auto;

eliberare de documente de îns

re nu pot fi imputate consumatorilor.

CONSUMATORII SE POT ADRESA -

-
înlocuirea produsului (a
acestuia;
SESIZAREA -

sau servicii n
196
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

FOARTE IMPORTANT - -au prejudiciat

pierderile suferite ca urmare a def

acestora, etc.

Reguli posibile de comportare a unui consumator de servicii

serviciul;

atent ofertele;

calitate ai acestora;

consumatorii atribu -

i de luare a
deciziei;

serviciilor

În acest sens le oferim câteva sfaturi:

acestora;

197
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Legislatie complementara activitatii din service-urile auto


1.Ordin nr. 1523/2008 din 15/12/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din
05/01/2009 pentru incadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale
de marfa, in categorii de poluare si de siguranta a circulatiei

2. Ordonanata nr. 82/august 2000 privind autorizarea agentilor economici care presteaza
servicii de reparative, de reglare si/sau desfsoara activitate de reconstructive a vehiculelor
rutiere

3. Ordin nr. 1536/2006 din 21/08/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din
31/08/2006 privind dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control ale Autoritatii Rutiere
Romane - A.R.R.

4. Ordonanta de urgenta nr. 109/2005 din 14/07/2005 Versiune actualizata la data de


15/02/2011 privind transporturile rutiere

5. Reglementare din 08/12/2005 Versiune actualizata la data de 01/04/2009 privind


certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta
circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin
inspectia tehnica periodica - RNTR 1

6. Ce trebuie sa cuprinda certificatul de garantie valabil?

7.http://www.euroavocatura.ro/articole/430/Procedura_obtinerii_autorizatiei_de_functionare_
a_unui_Service_auto#ixzz1RtnKSQKr

198
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

ANEXA 2
Dotarea service-ului auto
1.ECHIPAMENTE PENTRU SERVICE AUTO
1.1. ELEVATOARE :

1.1.1. ELEVATOARE 2 COLOANE, 1 MOTOR-


W 255, 2.5 tone

Elevator asimetric electro-mecanic cu 2 coloane.


Utlizat pentru microbuze, autoturisme, masini de teren etc.
Dotat cu:

1 motor, transmisia se efectueaza prin lant


protectie la scurtcircuit la motor, sistem de siguranta in caz de avarie
structura de rezistenta - coloane cu sectiunea ingusta, ungere automata
panou de comanda cu butoane pentru functiile de coborare si urcare

SDC 2305, 2,7 tone

Elevator cu baza portanta si transmisie cu cardan.


Bratele scurte de ridicare sunt cu trei trepte de alungire ce permit utilizarea si la vehiculele
off-road.

199
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.1.2. ELEVATOARE 2 COLOANE, 2 MOTOARE


CO 2.30E3, 3 tone

Elevator cu doua coloane electro-mecanic pentru turisme, autovehicule cross-country si


VAN-uri.

CO 2.40 UNI 5 tone

Elevator cu doua coloane electro-mecanic pentru vehicule cu ecartament mare, turisme si


autovehicule cross-country.

CO 2.50E, 4 tone

Elevator cu doua coloane electro-mecanic pentru vehicule cu ecartament mare, turisme si


autovehicule cross-country. Poate fi utilizat pentru vehicule incepand cu gama SMART pana
la MB Sprinter (baza lunga).

1.1.3.ELEVATOARE 2 COLOANE, HIDRAULIC

200
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

SDH 2363B2L cu baza redusa, 3,2 tone


SDH 2373 fara baza, traversa superioara, 3 tone

Elevator electro-hidraulic cu un singur piston cu traversa inferioara sau superioara pentru


cablul de ridicare si sincronizare, cu consum redus de energie si functionare silentioasa

1.1.4.ELEVATOARE 4 COLOANE

SQ 405, platforme lise, 4 tone, 4800 mm


SQ 406, pregatit pentru geometrie, 4 tone, 4800 mm

Elevatoare cu 4 coloane, cu sistem de actionare electro-hidraulic.


Sistemul de calare permite planarea elevatorului in pozitie perfect plana pentru efectuarea
geometriei rotilor.
Modelele constructive sunt:

SQ 405 - platforme lise


SQ 406 - platforme cu decupare pentru platane rotative si placi de compensare spate

Sistemul de siguranta combinat (mecanic, hidraulic si electric) permite lucrul in conditii de


siguranta.

201
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

SQ 650, platforme lise, 4 tone, 6,5 tone, 5190 mm

SQ 650 - platforme lise, lungime si sarcina mare pentru camioane usoare.

1.1.5. ELEVATOARE TIP DUBLU FOARFECA

STRATOS R tip dublu foarfeca, 3 tone


STRATOS S 36 tip dublu foarfeca, 3,6 tone

Elevator dublu foarfeca, utilizat pentru microbuze, autoturisme, masini de teren etc., dotat cu
sistem de securitate pentru avarie mecanica, semnalizare sonora la ultima parte a coborarii,
limitare electronica a cursei, sistem de siguranta mecanic in caz de rupere a cremalierei sau
a furtunelor, panou de comanda cu butoane pentru functiile de coborare si urcare.

202
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.1.6.ELEVATOARE TIP FOARFECA

SATURN US 45ATLT tip foarfeca cu lift integrat, 4,5 tone

Elevator tip platforma cu lift integrat pentru suspendare vehicul.


Sincronizare hidraulica rampe.
Sistem de siguranta hidraulic, electric si mecanic.
Comenzi la 24 V.
Montare la suprafata sau ingropat.
Construit pentru geometria rotilor cu decupaje pentru platane rotative si platforme
compensare spate.

1.1.7.ELEVATOARE CU SISTEM DE ACTIONARE INGROPAT

DV 35.19R5.20, cu platforme, 3,5 tone

2 brate cu platforma electro-hidraulice.


Platforme de ridicare pentru reparatii montate la suprafata, galvanizat, ajustabil prin
intercalarea placilor de suport asimetrice.
Profil extrem de coborat 50mm.
Versiunea DV, sistem de presurizare mediu cu suport facut din otel inoxidabil,
pistoane cromate cu mecanism interior de anti-rotire, sistem de alimentare cu zgomot
redus cu pompa si motor electric submersat un ulei.

203
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

DV40.19KX40.1, cu brate, 4 tone; DV40.19KX35, cu brate, 3,5 tone


DV50.18KX50A, cu brate, 5 tone
Elevator ingropat pentru turisme, autovehicule cross-country si transportere mici.
Doua coloane electro-hidraulice.
Brate de ridicare telescopice pentru VAN-uri, montate la suprafata, galvanizat.
Profil foarte coborat (110 mm) pentru ridicarea autovehiculelor off road si normale.
Versiunea DV, sistem de presiune mediu cu suport facut din otel inoxidabil, pistoane
cromate cu mecanism interior de anti-rotire, sistem de alimentare cu zgomot redus cu
pompa si motor electric submersat in ulei.

1.1.8.ELEVATOARE SPECIALE

1.1.8.1ELEVATOR PENTRU VULCANIZARE SAU TINICHIGERIE

PRO FIMA STER 3000, elevator mobil pentru vulcanizare sau tinichigerie, 1,2 tone

Elevatorul mobil PROFIMASTER 3000 este destinat vulcanizarilor auto si atelierelor de


tinichigerie.
Datorita accesoriilor din dotare, poate fi utilizat pentru ridicarea direct de pe roata cat si de
pragul vehiculului.

204
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.1.8.2. ELEVATOR PENTRU MOTOCICLETE

WML 350 elevator pentru motociclete, 0,35 tone

Elevatorul este destinat pentru motociclete.


Actionarea se poate face manual, electric sau pneumatic (in functie de optiune).
Elevatorul este dotat cu un sistem de siguranta mecanic.

1.1.8.3.ELEVATOARE PENTRU CAMIOANE

ST 1060 1073 -1082

Elevatoarele coloana mobila au o structura realizata din tabla de otel de inalta rezistenta.
Furca de ridicare este fixata pe un carucior mobil, care se deplaseaza pe cai de rulare cu role
din material sintetic cu autolubrifiere, care nu necesita intretinere. Sistemul de ghidare al
caruciorului este garantat pe viata. Miscarea caruciorului este realizata de un sistem hidraulic
cu cilindru si piston, actionat de o pompa hidraulica si distribuitor cu supape de comanda si
control.

Coloana este prevazuta cu o baza metalica dimensionata corespunzator pentru a asigura


stabilitatea sub sarcina, cu role pentru transport din material sintetic la partea din fata si din
otel la partea din spate, si cu un transpalet hidraulic pentru manevrare.

Principalele avantaje oferite de elevatoarele coloana mobila STERTIL KONI sunt


urmatoarele :

Nivel tehnic si tehnologic superior : STERTIL KONI este cel mai mare producator de
elevatoare coloana mobila din lume, a castigat si isi pastreaza aceasta pozitie datorita
calitatii, fiabilitatii si inovatiei tehnice continue.

205
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Sistemul de sincronizare al ridicarii si coborarii este unic, asigurand o cursa uniforma


chiar si in cazul distributiei neuniforme a greutatii vehiculului ;
Sistem de coborare cu selector de viteza (normal sau incet), foarte util la asmblarea
pe autovehicul a unor subansamble grele ;
Viteza de ridicare si coborare a vehiculului : modelul ST 1073 ridica vehiculul la o
inaltime de 1,85m in numai 70 sec ;
Fiabilitatea : sistemul hidraulic lucreaza rapid, fara probleme, fiind testat la 50.000 de
cicluri la sarcina maxima. In cazul intreruperii alimentarii cu curent, vehiculul poate fi
coborat prin utilizarea sistemului manual ;
Manevrabilitate : mecanismul cu transpalet hidraulic, combinat cu amortizor cu gaz,
ofera posibilitatea manevrarii de catre un singur operator, precum si o protectie
automata la suprasarcina ;
Siguranta in exploatare : sistemul mecanic de siguranta functioneaza automat, datorita
gravitatiei, cu blocare la fiecare 35mm, fiind activ in permanenta. Cilindrul hidraulic
este echipat cu supape de siguranta, active pe intreaga cursa a pistonului. Sistemul
hidraulic incorporeaza valve de suprapresiune care impiedica functionarea la
suprasarcina a setului de coloane daca una din acestea este incarcata peste limita ;
Distanta laterala fata de vehiculul ridicat : coloanele ST 1073 asigura o distanta de
180mm fata de vehiculul ridicat, evitand atingerea acestuia de coloane chiar si in cazul
unei roti pe pana sau a unei defectari a pernelor de aer ale suspensiei.

Sarcina maxima pe coloana este de 6 / 7,25 / 8,2 tone.


Setul de 4 sau 6 coloane FSF este format din coloana principala, echipata cu tablou FSF si
alimentarea de la retea, si alte 3 pana la un maxim de 5 coloane secundare, echipate tot cu
tablou FSF. La acest set comenzile se pot da de la oricare din coloanele sistemului.
Setul de 8 coloane este format din 2 coloane principale, echipate cu tablou FSF si
alimentarea de la retea, si alte 6 coloane secundare, echipate tot cu tablou FSF. La acest set
comenzile se pot da de la oricare din coloanele sistemului.
Distanta maxima intre coloane este de 9m.

Principalele caracteristici functionale ale setului de 4/6/8 coloane sunt urmatoarele:


- sincronizarea ridicarii sau coborarii carucioarelor este realizata hidraulic, comandata de un
sistem electronic (microprocesor);
- se pot selecta urmatoarele moduri de operare:
-functionarea simultana a tuturor coloanelor;
-functionarea simultana a unei perechi, sau a mai multor perechi de coloane;
-functionarea individuala a fiecarei coloane;
-reglarea inaltimii de ridicare.

206
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.1.8.4.ELEVATOAR AJUTATOR PENTRU JENTI CAMIOANE

Elevator cu o coloana - lateral - MOBIL - elevator ajutator pentru jenti camioane


Elevator mobil ("la roata"), ideal pentru lucrari de tinichegerie, etc. datorita celor 8 role poate
fi mutat si folosit foarte usor pe orice suprafata plana.

Elevator cu 1 coloana "la roata"- Mobil - transportabil EE612


- Cilindru hidraulic pentru ridicari precise chiar si la greutati mari
- Coloane de calitate superioara din profil special
- 5 trepte de siguranta
Date tehnice
Greutate maxima de ridicare CE 2500 kg
Inaltime maxima de ridicare 1000 mm
Timp de ridicare / coborare aprox. 30/20 sek.
Alimentarea electrica 400V / 3 Phasen
Putere 2,2 kW
Siguranta 16 A
Greutate proprie aprox. 95 kg

207
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.1.8.5.CRIC DE CANAL

Cric de canal pentru camioane, 6,5-30 tone

Cricurile de canal pentru vehicule grele sunt fabricate intr-o gama foarte mare de echipare.
Se pot utiliza pe canale de vizitare existente, constructia efectuandu-se la specificatia
clientulul.
Variantele constructive includ actionarea manuala, pneumatica sau electrica.
Pistoanele hidraulice sunt tratate si cromate pentru o fiabilitate indelungata. De asemenea
sunt disponibile variante cu cursa rapida a pistonului.
Cricul poate culisa pe marginea canalului sau pe podeaua acestuia.
Cu ajutorul accesoriilor, cricul poate fi utilizat pentru ridicarea puntilor sau pentru extragerea
cutiei de viteze sau a motorului.
Variantele constructive sunt de la 6,5 la 30 tone.
Producator: SLIFT / KIRSTEN

1.2.SISTEME DE EXHAUSTARE GAZE

1.2.1. EXHAUSTOR CU SINA SUSPENDATA

Sistemul de exhaustare cu sina suspendata permite montarea si utilizarea in locuri in care


alte sisteme nu se pot folosi.
Sistemul se configureaza in functie de solicitarile clientului si de tipul atelierului.
208
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.2.2. EXHAUSTOR CU TAMBUR


Exhaustor cu tambur pentru autoturisme

Exhaustor cu tambur pentru autocamioane

Sistem compact de exhaustare cu tambur actionat cu arc pentru revenire.


Montarea se efectueaza pe tavan sau pe perete.
Utilizare pentru turisme sau camioane in functie de diametrul furtunului.

1.2.3. SISTEM DE EXHAUSTARE INGROPAT

Sistemul de exhaustare gaze esapament ingropat in pardoseala este varianta economica


pentru service-urile auto noi.
Configuratia sistemului de exhaustare ingropat se efectueaza inainte de constructia
pardoselii.
Sistemul asigura o mare economie de spatiu si un design sporit.
Furtunele de exaustare pot fi depozitate pe suporti speciali langa postul de lucru sau
introduse in tubulatura de absorbtie (in functie de varianta aleasa).
Unitatea de absorbtie (ventilatorul) se monteaza in afara incintei, rezultand un zgomot redus
in functionare.
Proiectarea sistemului se executa de catre Novatech, in functie de trasee si de posturile de
209
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

lucru rezultand diametrul tubulaturii si al unitatii de absorbtie.

1.3. INSTALATII DE AER COMPRIMAT


1.3.1.COMPRESOARE AER CU PISTON

Compresoare cu piston pentru utilizare profesionala. In functie de solicitari se pot alege


variantele cu un singur agregat sau cu doua agregate (tandem).
Compresorul tandem asigura un debit de aer constant pana la 1040 litri / minut. In functie de
solicitare, moatoarele functioneaza impreuna sau independent. Acest lucru asigura un
consum optim si un debit constant.

Uni Master - UNM 500-10-90 D

Unimaster 500-10-90D

Presiune 10 bar

Debit absorbit 5.00 l/min.

Debit efectiv 390 l/min

Motor 3 kW

Alimentare 400 V/50 Hz

Turatie 1.240 rot./min

Rezervor 90 litri

Dispunere rezervor Orizontal

Roti transport DA

Cod A777002

210
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Producator SCHNEIDER DRUCKLUFT

650/650 - 500D compresor tandem

TANDEM 650-650/500D

Presiune 10 bar

Debit absorbit 2x650 l/min

Debit efectiv 2x520 l/min

Motor 2 x 4 kW

Alimentare 400 V/50 Hz

Turatie 950 rot./min.

Rezervor 500 litri

Dispunere rezervor Orizontal

Roti transport NU

Cod H200179

Producator SCHNEIDER DRUCKLUFT

211
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.3.2. COMPRESOARE CU SURUB

Compresoare pentru utilizare profesionala si un regim de lucru foarte ridicat. Datorita


fiabilitatii si costului scazut de intretinere sunt varianta ideala pentru service-urile unde
consumul constant si indelungat de aer este absolut necesar.

1.3.3.RETEA DE AER COMPRIMAT

Reteaua de aer comprimat, realizata pe tubulatura de PVC asigura calitatea si debitul de aer
la posturile de lucru. Imbinarea rapida (manuala) cu elementele aferente (t-euri, cot-uri etc.)
face ca executia retelei sa nu afecteze elementele de decor sau peretii ca in cazul sudurii.
Proiectarea retelei se face de catre Novatech, rezultand dimensiunile tubulaturii principale si
a coborarilor spre posturile de lucru. Se pot executa retele liniare pentru consumuri moderate
sau retele inelare pentru consumuri mari unde este necesar mentinerea debitului si a
presiunii.
Fiecare post de lucru este dotat cu filtru, regulator presiune si unde este cazul cu ungator.

1.3.4.PISTOL DE INSURUBAT/DESURUBAT

Pistolul de insurubat-desurubat cu impact se recomanda pentru utilizare in service-urile auto


specializate pe gama turisme si utilitare.

212
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.4.SCULE DIVERSE PENTRU ATELIERE DE


MECANICA AUTO

1.4.1. PRESA HIDRAULICA

HAG 524 presa hidraulica 20 tone


PR50 presa hidraulica 50 tone

Pompa de actionare cu doua viteze

Valva de suprasarcina
Retur automat al pistonului
Piston cromat
Manometru presiune/forta
Blocuri de lucru tip "V"

1.4.2. SUPORT HIDRAULIC CUTIE DE VITEZE

HAG 733 suport hidraulic cutie de viteze, 300 kg


HAG 755 suport hidraulic cutie de viteze, 500 kg

Ideal pentru schimbarea cutiilor de viteza sau a motoarelor.


Foarte practic datorita manevrabilitatii sale.
Actionare la pedala.

213
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Piston cromat.
Roti orientabile.

HAG 988 macara hidraulica rulanta tip "girafa", pliabila, 750 kg

Ideal pentru schimbarea cutiilor de viteza sau a motoarelor.


Foarte practica datorita manevrabilitatii sale.
Valva supraincarcare.
Supapa siguranta

1.4.4. SUPORT MOTOR

HAG 1000 suport motor, 450 kg

Suport pentru motor cu placa de fixare si brate de prindere reglabile. Fixarea motorului se
efectueaza in flansa de prindere a cutiei de viteze. In acest mod se asigura acces la partea
frontala a motorului. De asemenea suportul asigura posibilitatea rotirii si blocarii in pozitia
dorita

214
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.4.5. PRESA ARCURI MC PHERSON


90C, presa arcuri, pt. sistem McPherson, 1.100 kg, actionare mecanica

Presa de arcuri pentru sistemul McPherson este destinata schimbarii rapide a amortizoarelor
si a altor elemente ce compun suspensia autovehiculului.
Platanele de comprimare sint interschimbabile, fiind pentru majoritatea diametrelor uzuale de
arcuri.
Comprimarea se poate efectua cu ajutorul unui pistol pneumatic de insurubat/desurubat sau
a unui clichet pneumatic.
Depasirea sarcinii maxime nu este permisa datorita unui bolt calibrat care se rupe si nu
permite comprimarea. Inlocuirea boltului nu se poate realiza decat cu un bolt nou calibrat.

1.4.6. CRIC CROCODIL


RCN 200/A cric crocodil, 2 tone
RCN 500/A cric crocodil, 5 tone

Constructie robusta.
Roti pivotante cu rulmenti pe bile.
Supapa supraincarcare.

215
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.4.7.PRESA ARCURI
Presa arcuri de atelier, cu actionare pneumatica, 1.226 kg

1.4.8 REDRESOR-ROBOT DE PORNIRE


DYNAM IC 420 START redresor-robot de pornire
DYNAM IC 620 START redresor-robot de pornire

Robot de pornire si incarcator pentru acumulatori, dotat cu roti pentru mobilitate, pentru
incarcarea acumulatorilor cu acid pe 12/24 V si pornirea tuturor turismelor, camioanelor si
tractoarelor. Echipat cu un selector pentru incarcare normala, incarcare rapida (Boost),
pornire rapida si ampermetru.

216
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.5.SISTEME PENTRU ALIMENTARE/RECUPERARE ULEI DE MOTOR SI


VASELINA

1.5.1. POMPA PNEUMATICA DE TRANSFER ULEI


Pompa pneumatica de transfer ulei, 60 litri, mobila
Pompa pneumatica de transfer ulei, 200 litri, mobila

Uilizabila pentru transferul fluidelor din rezervoare direct in vehicul.


Dotate cu pistol digital pentru afisarea cantitatii totale si partiale

1.5.2.POMPA MANUALA DE TRANSFER ULEI


Uilizabila pentru transferul fluidelor din rezervoare in mensureMDS 2000 sistem
centralizat de alimentare cu ulei, control PC

1.5.3. SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ULEI CONTROL PC


MDS 2000 sistem centralizat de alimentare cu ulei, control PC

MDS 2000 este un sistem modular pentru administrarea/securizarea fluidelor intr-un service. Acest
sistem ii permite managerului service-ului o administrare precisa a inventarului anumitor lichide
precum ulei, antigel, lubrifiant, apa si carburant. MDS-ul 2000 tine inventarul controland accesul la
furtune, masurand exact cantitatile de lichide folosite. Dupa incheierea fiecarei tranzactii se tipareste
un bilet, iar pentru supervizor este disponibil un raport despre nivelurile lichidelor disponibile. MDS-ul
2000 va tine in memorie pana la 1900 de tranzactii efectuate. Tranzactiile vor fi clasificate dupa
utilizator, numar comanda de lucru, numar inmatriculare, furtun, produs, pentru a facilita o cautare
mai usoara in istoricul tranzactiilor efectuate. Tranzactiile efectuate pot fi salvate/ restaurate sau
exportate pentru a fi utilizate ca baza de date. Modularitatea MDS 2000 il face sa fie usor adaptabil
nevoilor dvs. precum si usor de imbunatatit pentru nevoile dvs. viitoare, MDS-ul 2000 dispune de 1
pana la 8 unitati I/O, 1 pana la 64 de console, 1 pana la 16 dispozitive de afisare de la distanta si o
interfata optionala cu calculatorul.
MDS 2000 poate controla pana la 64 de furtune si tine inventarul la 8 rezervoare. Accesul la anumite
functii precum configurare si tiparirea unui raport sunt restrictionate pentru anumite nivele de acces;
codul de supervizor trebuie introdus inainte de a avea acces la aceste functii.

217
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.5.4.RECUPERATOR DE ULEI GRAVITATIONAL

Recuperator de ulei gravitational, 75 litri

Recuperatoare mobile pentru ulei uzat direct din vehicul.


Recuperarea uleiului se face gravitational (prin cadere) sau prin absorbtie direct pe la joja.
Evacuarea uleiului din rezervor se face cu ajutorul aerului comprimat.

1.5.5. POMPA DE GRESAJ (PNEUMATICA SAU MANUALA)

Pompa de gresaj pneumatica, 20 kg - mobila

Utilizabila pentru gresarea articulatiilor vehiculelor.

218
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Pompa de gresaj manuala, 20 kg.


Pompa de gresaj manuala, 16 kg, cu rezervor.

Utilizabila pentru gresarea articulatiilor vehiculelor. Nu este necesara o sursa de aer asa ca
se poate utiliza in locatiile de lucru a utilajelor.

1.5.6. POMPA ELECTRICA DE MOTORINA

Pompa electrica de motorina, 12 V, 38 l/min, cu contor

Utilizabila pentru transferul motorinei sau al altor fluide compatibile. Datorita alimentarii la 12
V poate fi folosita si pentru alte aplicatii unde nu exista alte surse de energie (ex. in
agricultura).
Pompa este dotata cu un contor mecanic cu totalizator.
In completul de livrare sunt incluse accesoriile pentru absorbtie si debitare (furtune, sorb,
pistol alimentare, cabluri cu clesti crocodil si nipluri adaptare).

1.6. LINII DE INSPECTIE TEHNICA PERIODICA (ITP)

219
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.6.1.DETECTOR DE JOCURI IN ARTICULATII

Detectorul de jocuri in articulatii consta in doua platforme pentru roata din stanga si dreapta
vehiculului. Fiecare platan este actionat pneumatic si permite functionarea in doua planuri. O
miscare fata/ spate si o miscare stanga/dreapta cu rotire.
In dotare este inclusa si lampa de vizualizare cu butoane pentru actionarea platanelor.
Detectorul de jocuri in articulatii este disponibil in varianta de suprafata cat si ingropat.

PD2502-E (cod 901903, montaj la suprafata)

Dimensiuni:
Unitate (L x l x H) 20 x 600 x 76 mm
Platforme (L x l x H) 545 x 380 x 45 mm

PD2502-BI (cod 901911, montaj ingropat)

Dimensiuni:
Unitate (L x l x H) 590 x 680 x 80 mm
Platforme (L x l) 590 x 680 mm
Sarcina maxima pe axa 2.500 kg
Sistem Electro-pneumatic
Panou control 250 x 150 x 100 mm

Alimentare 230 V - 8 VA - 50-60 Hz


Lampa control 240 x 50/70 mm
Aer comprimat 5 -10 bar
Lampa 6.5 V, 4.5 W Halogen
Forta maxima 4.000 N
Producator ALTESCO - ESCON

220
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.6.2.APARAT DE REGLAT FARURI

W 2066/D aparat reglat faruri

Tester pozitie faruri: pentru controlul pozitiei farurilor la masini, motociclete si vehicule
utilitare

W 2066/D aparat reglat faruri

Tester pozitie faruri: pentru controlul pozitiei farurilor la masini, motociclete si vehicule utilitare.

2066/D

Inaltime 177 cm

Latime 61 cm

Lungime 65 cm

Inaltime maxima lucru 141 cm

Inaltime minima 24 cm

Alimentare Baterie 9 V

Luxmetru Incorporat digital

Vizor Oglinda

Producator TECNOLUX

221
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.6.3. EXHAUSTOR GAZE ESAPAMENT


ART 5000 exhaustor gaze esapament, turisme
ART 5500 exhaustor gaze esapament, camioane

Sistem de evacuarea a gazelor de esapament pentru autoturisme, utilitare sau camioane.


Unitatea de absorbtie este reglabila pe inaltime.
Manevrabilitate mare datorita celor 4 roti pivotante.

5000 5500

Alimentare 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz

Putere 0,55 kW 1,1 kW

Debit 560 m3/ora 1100 m3/ora

Furtun evacuare 6 metri 8 metri

Producator TECNOLUX TECNOLUX

PFC 750 0000


1.6.4. ITP: SPACE TEST LANE

- cabinet cu monitor SVGA 17", PC, tastatura, imprimanta color A4

- software 4WD

222
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

- baza date pentru vehicule inspectate

- telecomanda

PFB 040 X000 - Role in configuratia dorita

APF 110 0000 - Tester suspensii cu cantar (Eusama)

APF 100 0000 - Dispozitiv pentru masurat efort pedala

APF 150 0000 - Placa de convergenta max. 1.500 kg/roata (OPTIONAL)

APF 101 0000 - Dispozitiv masurat efort frana de mana (OPTIONAL)

V- GAS - Analizor gaze esapament

V Smoke - Opacimetru

RPM 8500 - Turometru universal

Tecnocolor 5000 - Exhaustor mobil gaze esapament

PD 2502 Bi - Detector jocuri in articulatii

W 2066/D - Aparat reglat faruri cu luxmetru

Forta maxima de franare (coeficient de frecare min. 0,75) 600 daN

Dimensiune role (mm) 205 x 700

Motoare (kW) 2x4

Alimentare (V/Hz) 380/50

Cantar max. (kg) 2000

Sarcina de trecere (kg) 3000

Acuratete

223
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

STAND DE FRANARE PENTRU VEHICULE COMERCIALE

1.6.5. SPACE TEST LANE TRUCK

Facilitati unitate de comanda


Masurare

Forta de franare independenta pe fiecare roata


Ovalitate franare si diferenta ovalitate in procente
Forta de franare maxima pe roata si pe axe
Diferenta forta franare (dinamica)
Eficienta la franare
Eficienta frana de mana
Greutate pe axa
Forta la pedala
Producator: SPACE

1.7. ECHIPAMENTE PENTRU SERVICE ROTI

1.7.1.STANDURI PENTRU REGLAREA SI VERIFICAREA GEOMETRIEI


SISTEMULUI DE DIRECTIE AUTO

1.7.1.1. SISTEM REGLARE GEOMETRIE ROTI , 6 SENZORI

MATRIX-6- APARAT GEOMETRIE ROTI CU 6 SENZORI

224
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Transmisie infrarosu intre capetele de masura si transmisie prin cablu la unitatea


centrala

Componenta: PC, Monitor 15", Tastatura, Imprimanta,


Incarcator baterii pentru capetele de masura fata

Capete masura spate

Dispozitiv blocare pedala si volan

Producator SPACE

1.7.1.2.SISTEME REGLARE GEOMETRIE ROTI, 6 SAU 8 SENZORI

Instalatiile pentru reglarea si verificarea geometriei sistemului de directie auto sunt alcatuite
din urmatoarele parti componente:
Unitate centrala tip "dulap" consola.
PC Pentium cu WINDOWS XP preinstalat si program geometrie in limba romana.
Imprimanta "buble-jet".
Interfata pentru comunicarea cu capetele de masura.
Tastatura.
Monitor color 15"-17"-19" in functie de model.
Baza de date vehicule.
4 capete pentru masurare.
Dispozitiv blocare volan si pedala frana.
Cleme de fixare capete de masura pe roata.
Platouri rotative pentru axa fata si platouri culisante pentru axa spate.

Conexiunea capetelor cu unitatea centrala se realizeaza cu cabluri de la capetele de masura


fata la unitatea centrala sau fara cabluri cu ajutorul unui dispozitiv "Bluetooth".
Pe monitor se vizualizeaza pas cu pas prin informatii text si grafica animata procedura de
masurare si reglare a geometriei rotilor.

225
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

ARC 780
ALADIN 8 aparat geometrie roti cu 8 senzori
0000

Transmisie infrarosu intre capetele de masura si transmisie prin cablu la


unitatea centrala

Componenta: PC, Monitor 15" , Tastatura, Imprimanta, Incarcator baterii


pentru capetele de masura fata

Capete masura spate

Dispozitiv blocare pedala si volan

Producator SPACE

Axa Unghi masurat Precizie (acuratete) Gama de masura Interval total de masura

Convergenta ± 2' ± 2o ± 5o

Semi-convergenta ± 1' ± 1o ± 2o30'

Fata Decalaj osie ± 2' ± 2o ± 5o

Cadere roata ± 2' ± 3o ± 10o

Fuga ± 5' ± 10o ± 18o

226
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Unghi cadere ± 5' ± 10o ± 18o

Convergenta ± 2' ± 2o ± 5o

Semi-convergenta ± 1' ± 1o ± 2o30'

Spate Decalaj osie ± 2' ± 2o ± 5o

Cadere roata ± 2' ± 3o ± 10o

Unghi impingere ± 2' ± 2o ± 5o

1.7.1.3. MASTER 4D sistem reglare geometrie roti

Sistemul pentru verificarea si reglarea geometriei rotilor, cu 8 masuratori pe secunda


garanteaza cel mai scurt timp de masurari si reglaje. Sunt necesare 7 secunde pentru
vizualizarea unghiurilor.
Datorita platourilor electronice (cu pozitionare automata, blocare si deblocare) designul
platformelor elevatorului si platformelor de compensare spate, sistemul poate lucra cu
ampatamente de 1.800 la 4.400 mm.
Compensarea bataii jentii nu este necesara datorita clemelor cu auto-centrare si a software-
ului ce permite auto-calibrarea. In cazul in care se doreste efectuarea compensarii, sistemul
permite efectuarea prin rotirea rotilor sau prin impingerea vehiculului.
Target-urile ce se monteaza pe cele 4 roti (cu ajutorul clemelor auto-centrante) nu contin
sisteme electronice sau electrice pentru a rezista mai bine socurilor mecanice in caz de
cadere.

Master Aligner 4D se livreaza cu:

Cabinet (constructie robusta metalica)


PC, Monitor 19" LCD, Tastatura, Imprimanta laser
Capete de masura cu culisare automata pe lungimea elevatorului si centrare
automata pe "target"-ul rotilor. La sfarsitul masuratorii capetele de masura se
deplaseaza automat la extremitatile elevatorului.
Comunicare intre capetele de masurare si unitatea centrala se efectueaza prin
Bluetooth
Software integrat special pentru verificare si auto-calibrare
227
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Cleme de fixare target-uri pe roata cu autocentrare (10"-20", optional 23")


Elevator tip foarfeca, sarcina 4.200 kg, rampa 615 mm, lungime 5.200 mm
Sistem de planare electronic al platformelor
Sistem de senzori electronici pentru compensarea automata a elevatorului pe
verticala si pe orizontala in pozitia de lucru

Software utilizator

Master Aligner 4D este echipat cu software dezvoltat cu tehnologia "dotNET"


Sistem de operare Windows Vista
Baza de date cu aproximativ 60.000 vehicule
Informatii si vizualizare 3D
Personalizare program masuratori
Producator: SPACE

1.7.2.. MASINI JANTAT / DEJANTAT PENTRU TURISME SI UTILITARE

1.7.2.1. Aparat jantat/dejantat, automat, 2 viteze, 10-23"

Masina de dejantat automata pentru jenti de la 10" la 23", poate lucra cu jenti de aluminiu de
20" fara a utiliza atasamentele speciale. Versiune ASR este creata pentru a lucra pe
cauciucuri cu latime si diametru ridicat.

228
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Sistem protectie explozie cauciuc (obligatoriu UE)

ATS este un sistem de siguranta in cazul exploziei cauciucului. Acest sistem este obligatoriu
in Comunitatea Europeana. Acest dispozitiv poate fi montat pe toate masinile Sicam de
dejantat, inclusiv pe cele ale competitorilor si asigura o siguranta maxima a operatorului in
timpul umflarii cauciucului.

1.7.2.2.COLIBRI BL 512 aparat jantat/dejantat semiautomat, 1 viteza, 10-23"

Masina de dejantat semiautomata cu brat "steag" pentru jenti de la 10" la 23", poate lucra cu
jenti de aluminiu de 20" fara a utiliza atasamente speciale.

Dispozitiv jantat/dejantat anvelope profile speciale

TECNOROLLER SL este un dispozitiv special creat pentru a mari viteza operatiunii de


montare/demontare a tuturor cauciucurilor. Forma speciala a rolelor permite inelului superior
sa fie presat in canal in timpul montarii si a inelului inferior in cazul demontarii.

229
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.7.3.MASINI PENTRU ECHILIBRAT ROTI PENTRU TURISME SI UTILITARE

SBM V 650 aparat de echilibrat roti cu monitor

Masina electronica de echilibrat cu monitor VGA de 17", cu 256 de culori si cu soclu


orientabil pentru o mai buna vizibilitate in timpul echilibrarii.

SBM 150 aparat de echilibrat roti cu display

Masina electronica de echilibrat cu display dublu de dimensiuni mari pentru o citire clara si
eficienta. Utilizeaza dispozitive automate pentru introducerea rapida a masuratorilor rotii cu
mai putine sanse de eroare si o precizie marita a echilibrarii. SBM 150 poate opera pentru
toate vehiculele si pentru roti de utilitare usoare.

SBM 55 S aparat de echilibrat cu display, AluEasy

Masina de echilibrat compacta si economica pentru vehicule si roti industriale usoare. Panou
de comanda simplu si intuitiv pentru functionalitate ridicata. Display dublu pentru o citire clara
si eficienta a datelor. Pornirea echilibrarii cu ajutorul motorului, viteza de echilibrare la turatii
mici. Sistem de lipire a plumbilor "ALUEASY" cu masuratoare automata a diametrului si
distantei.

1.7.4.ECHIPAMENTE PENTRU SERVICE ROTI

230
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.7.4.1. ELEVATOR VULCANIZARE


260 A elevator vulcanizare

Elevatorul este destinat autoturismelor si microbuzelor. Actionarea elevatorului este


pneumatica, cu sistem de siguranta mecanic.
Platforma poate fi ridicata sau coborata pana la nivelul de lucru optim.

1.7.4.2.GENERATOR AZOT PENTRU AUTOTURISME

IGIS este un dispozitiv ce permite deoxigenarea aerului folosit pentru umflarea cauciucurilor
turismelor, motocicletelor si vehiculelor usoare. Este disponibil in doua versiuni: prima pentru
montare pe perete si a doua cu stand. IGIS poate fi imperecheat cu o masina de dejantat sau
cu orice alt tip de dispozitiv de umflare. Rezultatul foarte bun obtinut face posibil atingerea
unui procentaj de 6% Oxigen si 94% Nitrogen, optimizand performantele si siguranta
cauciucurilor.

1.7.4.3. MASINA DE ROLUIT JENTI


RSM 180 masina de roluit jenti

Masina de rectificat este destinata pentru indreptarea jentilor de tabla, aluminiu sau alte aliaje
cu diametru intre 10" si 18".
Sistemul utilizeaza pistoane controlate de o unitate hidraulica cu actionare push/pull.

1.8.TESTERE ELECTRONICE COMPLEXE


231
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

DIAGNOZA VEHICUL

KTS 200 tester motor - sistem mobil de diagnoza

Pentru o diagnoza sigura, rapida si completa a unitatilor de comanda pentru toate sistemele
electronice existente pe autovehiculele moderne, service-ul auto are la dispozitie toate
interfetele si datele necesare. In acest fel, KTS 200 are solutia economica de diagnoza.
Sistemul KTS 200 functioneaza cu software-ul ESI[tronic].

KTS 200

Computer Sistem preinstalat

Afisaj LCD 3,5", color, 1/4 VGA, 320x240 pixel

Operare 5 taste cursor, taste selectie dublate pt. operare, 2 taste functionale

Dimensiuni/greutate 220 x 140 x 40 mm, 600 gr

ISO 9141-2, K/L, SAE J1850 VPW(GM...), SAE J1850 PVM (Ford),
Protocoale
CAN ISO 11898, ISO 15765-4, OBD, Highspeed-, Middlespeed-,
suportate
Lowspeed- si singleewire- CAN.

Producator BOSCH

232
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

V-POD sistem modular de diagnoza pentru vehicule cu sistem OBD 2 si pre-OBD2

Baza de date inclusa se actualizeaza on-line. Functionalitati


Tester motor si scanner. (EFI, ABS, airbag, imobilizator etc.)
Afisare scheme electrice si locator componente.
Sistem de analiza motor cu osciloscop digital si multimetru digital.
Functionare pe baterii.
Operare pe platforma Windows XP cu: hard-disc 20 Gb, 2 x USB, 1 port paralel, IRDA, 2 x
RS232, 1 x Ethernet, 1 x PS2, display 6,5"- VGA color, ecran TFT (lcd) cu "touch screen
keyboard".
Echipamentele optionale permit formarea unui complex de testare vehicule.
Conectare prin Buletooth.

V-Pod este un instrument de scanare de uz general multi-brand special dezvoltat pentru


ateliere de reparatii independente.
V-Pod poate opera cu vehicule EOBD 2 si anterioare EOBD 2 fabricate atat de producatori
europeni cat si non-europeni, capabil sa execute coduri de diagnostic generice si specifice.
V-Pod realizeaza teste de diagnostic pe practic orice sistem comandat electronic care
echipeaza vehiculul (EFI, ABS, airbag, imobilizare, aer conditionat, etc.).
V-Pod ruleaza toate protocoalele (ISO, SAE, CAN, etc.) aplicate in zilele noastre pentru
acoperirea unei game cat mai largi cu putinta de vehicule / producatori.
Cu actualizari disponibile pe suport fizic sau prin Internet.
Pachetul de software este prevazut sa ruleze in mediul Genie cu denumirea tehnica a
pieselor, localizarea componentelor, etc.

Echipamente optionale:
Analizor gaze V-Gas.
Opacimetru V-Smoke.
Traductor universal de turatie RPM 8500 NET.
Tester cu osciloscop pentru diagnoza MODU DIAX.
Producator PROTECH

233
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.9. ECHIPAMENTE PENTRU VERIFICAT SI CURATAT INJECTOARE

1.9.1 APARAT DE CURATAT INJECTOARE CU ULTRASUNETE

A 2040 aparat de curatat injectoare cu ultrasunete

Aparat de curatat si testat injectoare CARBON TECH A 2040.


Curatarea cu ultrasunete este una din cele mai bune metode pentru readucerea injectoarelor
la parametrii maximi.
Sistem complet electronic ce executa diagnoza injectoarelor prin simularea conditiilor de
functionare a masinii.
- Testare si curatare pentru toate tipurile de injectoare pe benzina MPI, TBI, FSI, MPFI, GDI
- Vizualizarea jetului se face cu LED-uri de inalta intensitate
- Programe de testare si curatare separate, programate sau personalizate de utilizator
- Montare rapida a injectorului cu ajutorul adaptoarelor incluse
- Baie de curatare ultrasonica de generatie noua cu sistem Degauss
- Testare electrica a injectorului (static si dinamic)
- Simulare functionare injector in conditiile de pe vehicul
- Frecventa de operare: 10-16,000 rpm, variabila cu increment de 10-rpm
- Latimea pulsului: 0.01-100 ms cu increment 0.01ms
- Timp operare: 5 sec 30 min per program
- Pulsuri injector: 1-10,000 pulsuri
- Test dinamic (simuleaza conditiile de pe masina)
- Manometru analogic
- Regulator electronic de presiune
- Producator CARBON ZAPP

234
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.9.2. APARAT DE CURATAT INJECTOARE DIRECT PE VEHICUL

ETU 2200e aparat de curatat injectoare direct pe vehicul, Otto/Diesel

Sistem de curatat injectoare benzina si motorina direct pe autovehicul.


Aparatul este solutia optima din punct de vedere al raportului pret/ calitate pentru problema
injectoarelor, camerei de ardere si a supapelor, atat pentru motoarele Otto, cat si Diesel.
Curatarea fara demontarea injectoarelor de pe motor si fara pericolul degradarii traductorului
de oxigen sau a catalizatorului.
Curatarea injectoarelor pentru motoare Otto si Diesel.
Curatarea sistemului de alimentare.

ETU 2200e

Alimentare 12 V - direct pe vehicul

Timp de curatare 30 minute

Adaptoare cuplare DA Incluse in standard

Portabilitate DA

Tipuri de injectoare ce pot fi curatate CDI, HDI, G-DI, FSI, HPI, MPFI, TBI, CIS

Curatare sistem de alimentare la masini cu carburator DA

Producator CARBON ZAPP

235
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.9.3. APARAT DE CURATAT INJECTOARE COMMON RAIL


CTU 1100e aparat de curatat injectoare common rail

"QUADRA" - sistem de curatare si verifi care a tuturor tipurilor de injectoare common-rail si


conventionale
- Verificare forma jet
- Masurare analitica a debitului
- Curatare riguroasa cu solutie speciala si incalzita
- Curatare meticuloasa cu ultrasunete
- Testare si curatare pentru toate tipurile de injectoare COMMON-RAIL (CRDI) si injectoare
Diesel conventionale
- Vizualizarea jetului se face cu LED-uri de inalta intensitate
- Programe de testare si curatare separate, programate sau personalizate de utilizator
- Unitatea centrala programabila din panoul de comanda pentru viitoarele tipuri de injectoare
- Montare rapida a injectorului cu ajutorul adaptoarelor incluse
- Baie de curatare ultrasonica de generatie noua cu sistem Degauss
- Meniu de utilizare automat sau programabil pentru testare si curatare
- Testare electrica a injectorului (static si dinamic)
- Drenare automata a tubului de testare
- Simulare functionare injector in conditiile de pe vehicul
- Programare conditii de lucru. Permite utilizatorului sa preseteze parametrii ca turatia,
impulsul, timpul, pulsurile de deschidere, tensiunea, tensiunea de deschidere si lucru, pentru
verifi care si curatare.
- Frecventa de operare: 10-16,000 rpm, variabila cu increment de 10 rpm
- Latimea pulsului: 0.01-100 ms cu increment 0.01ms
- Timp operare: 5 sec-30 min per program
- Pulsuri injector: 1-10,000 pulsuri
- Test dinamic (simuleaza conditiile de pe masina)
- Manometru digital pentru inalta presiune
- Manometru analogic
- [NOP] - Diagnostic presiune deschidere a duzei
- Regulator presiune 0-14,500 psi
- Presiune lucru 8 bar (115 psi)
- Producator CARBON ZAPP

1.10.ECHIPAMENTE PENTRU SERVICE SISTEME DE CLIMATIZARE AUTO

236
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.10.1. APARAT PENTRU INSTALATII AC

Aparat pentru instalatii AC

Aparate pentru recuperare, reciclare, vacuumare si umplere cu agent refrigerant pentru


instalatii AC auto.
Sisteme moderne cu o varietate de functii ce pot acoperi cele mai exigente cerinte.
Combinatia functiilor manuale si automate sau total automate permite alegerea aparatului
conform cerintelor specifice utilizatorului.
Display-ul mare permite citirea datelor cu usurinta, iar alarmele acustice pentru terminarea
ciclului de lucru permit indepartarea de aparat pe durata operatiilor.

Accesorii
AEK 145-3 detector de scurgeri agent refrigerant cu lampa UV

Kit de diagnoza scurgeri agent refrigerant COBRA KIT GUN AEK 145-3
AEK 102-N7 kit de spalare instalatie AC

Sistem de curatare AC cu o economie considerabila de timp.


Se poate conecta la aparatele Ecotechnics cu software pentru curatare.
In mod manual se poate folosi pe orice instalatie pentru AC.
Indeplineste normele producatorilor de vehicule (OEM) deoarece nu se folosesc solventi.

1.11.ECHIPAMENTE PENTRU SPALATORII AUTO

237
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.11.1 POMPA DE SPALAT


Aquastar 200H pompa de spalat sub presiune cu apa calda, 200 bar, debit 900 L/h

Aparate de spalat cu jet de apa calda sub presiune Aquastar 200H.


Particularitati constructive:

Pompa cu pistoane ceramice cu biela tratata anticoroziv


Motor IP 55 cu protectie termica
sistem de protectie IP 55
sistem de încalzire cu serpentina verticala dubla
sistem de oprire automata TOTAL STOP
Releu termic
Dispozitiv anticalcar cu pompa dozare si rezervor 2 l
Sistem de aspirare detergent de înalta presiune
Dispozitiv avertizare nivel combustibil
Valva de siguranta
Regulator temperatura apa
Regulator presiune apa

Dotarea standard include:

Furtun de înalta presiune 8 m


Pistol automat cu protectie
Lance 700 mm
Duza înalta presiune cu unghi de dispersie 250o

1.11.2. ASPIRATOR
WAS 59 P/M aspirator 1600W

Filtre de poliester cu inalta eficienta.


Unitate motoare cu zgomot redus.
Supapa prea-plin.

238
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

1.11.3.Tava cu pompa pneumatica pentru spalat piese mici

Container 65 l, cu indicator de nivel si tava de curatat de 54 l si grilaj (sita) la scurgere.


Pensula de curatare, 2 roti fixe in spate, 2 roti mobile pe fata.
Reductor de presiune, pistol de suflat.

1.12.ECHIPAMENTE PENTRU RECTIFICARI / PRELUCRARI MECANICE


1.12.1.DISPOZITIV PENTRU RECTIFICAT DISCURI FRANA, PENTRU TURISME
TD 302 dispozitiv de rectificat discuri frana, pentru turisme

Strungul indeplineste toate specificatiile pentru rectificare. Se foloseste in mod special pentru
eliminarea efectului de ovalitate resimtit in pedala, sau pentru indepartarea marginii neuzate
a discului.

1.12.2.APARAT DE NITUIT FERODOURI

CC 300 aparat de nituit ferodouri

CC 300 permite nituirea si scoaterea niturilor de la sabotii de frana.


Structura solida si sistemul hidro-pneumatic permit masinii o functionare indelungata.

239
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Investeste in oameni!

Datorita cilindrilor pneumatici si hidraulici cu o mare rata de transfer, se asigura o forta mare,
folosind o cantitate mica de aer comprimat

1.12.3.DISPOZITIV DE RECTIFICAT SABOTI DE FRANA

TC E 560 dispozitiv de rectificat saboti frana

Masina lucreaza montata direct pe axul de centrare al tamburului.


Cu ajutorul dispozitivelor de centrare sau flanselor adaptoare se poate folosi pe orice tip de
axe conventionale sau cu rulmenti montati.
Constructia masinii permite centrarea foarte usoara in toate planurile

240
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

S-ar putea să vă placă și