Sunteți pe pagina 1din 5

Fișă de lucru

Clasa a V-a
Tema : Verbul. Timpul perfect compus.
Disciplina: Limba și literatura română

1. Citiți cu atenție verbele de mai jos, identificați-le pe cele care arată o acțiune trecută,
petrecută în timpul unei alte acțiuni trecute și pe cele care arată o acțiune încheiată în
momentul vorbirii și așezați-le în coșul potrivit!

Acțiune trecută, Acțiune încheiată în


petrecută în timpul
Imperfect momentul vorbirii
unei alte acțiuni
trecute

2. Incercuiți cu culori diferite verbul ”a avea ” în funcție de valoarea sa de verb auxiliar


(ajutător) sau de verb predicativ (are singur funcția sintactică de predicat)

a. Tu ai o casă la Bran.
b. Tu ai mâncat toate bomboanele.
c. Maria și Ioana au rezolvat problema.
d. Ele au un cățel drăguț.
e. Eu am curaj.
f. Am citit toată cartea.

1
3. Identificați și analizați verbele din textul de mai jos după modelul dat:
Ex. ”A venit”- verb predicativ, modul indicativ, timp perfect compus, persoana a III-a,
numărul singular, funcția sintactică (partea de propoziție) - predicat

Când a venit vacanța de vară, am făcut ce am vrut. Am călătorit împreună cu părinții, am


jucat jocuri pe calculator și am dormit cât am dorit eu.

a. ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
b. ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
c. .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
d. ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
e. ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
f. ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
g. ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Încercuiţi verbele la timpul perfectul compus din textul următor :

I-au strigat, dar n-au venit. Atunci fetele au ieşit în uliţă să-i caute. Lună era, dar
umbra lor nu le-au văzut-o, i-au căutat degeaba. Fetele s-au întors în curte şi, când să intre în
casă, i-au văzut pe flăcăi: stăteau cu toţii înşiraţi pe prispă, rupeau ţurţurii de la streşini şi-i
ronţăiau.

(Ştefan Bănulescu, „Iarna bărbaţilor”)

2
Fișa de lucru

Clasa a V-a

Tema: Perfectul compus. Ortografie

Disciplina: Limba și literatura română

Subliniaţi verbele la timpul perfect compus din enunţurile următoare:

Ați fost acolo

Ai cântat foarte frumos

Mama i-a zis mereu adevărul

I-au spus de mai multe ori că nu e bine ce face.

I-ați spus asta deja.

M-ai felicitat primul.

Ne-am amintit cu plăcere de școală

S-a convins până la urmă.

L-a scos la tablă.

A răspuns pentru c-a vrut.

N-a plecat devreme de acasă.

N-ai venit la ora stabilită!

Ortograme:

 Ați/ a-ți

Ați fost acolo. ( verb la timpul perfect compus)

Bunica a început a-ți povesti. ( a povesti ție/îți/ți)

 Ai/ a-i

Ai cântat foarte frumos! (Verb la timpul perfect compus)

3
A venit pentru a-i spune ceva important. (a spune lui/îi/i)

 Ia/ i-a

Florin ia mereu nota zece. ( a lua: el ia, verb la timpul prezent)

Mama i-a zis mereu adevărul. (lui/îi/i a zis, pronume- verb la timpul perfectul compus)

 Iau/ i-au

În fiecare zi iau autobuzul către școală. (a lua: iau, verb la timpul prezent)

I-au spus de mai multe ori că nu e bine ce face. (lui/îi/i au spus pronume- verb la timpul
perfectul compus)

 Ia-ți/ i-ați

Ia-ți paltonul! (Ia ție/îți/ți verbul ”a lua”, modul Imperativ- pronume)

I-ați spus asta deja. (lui/îi/i sau ei/îi/i ați spus pronume -verb la timpul perfect compus)

 M-ai/ mai

M-ai felicitat primul. (pe mine/mă/m ai felicitat pronume – verb la timpul perfect compus)

A fost un mai însorit (mai- substantiv)

Nu mai vreau să aud (mai adverb)

 Ne-am/neam

Ne-am amintit cu plăcere de școală. ( (pe) Noi/ne am amintit pronume- verb la timpul perfect
compus)

Are un neam mare (neam- substantiv)

 S-a/ sa

S-a convins până la urmă. ( Pe sine/ se/s a convins pronume- verb la timpul perfect compus)

Cartea sa arată cel mai bine. ( cuvântul ”sa” arată posesia, geanta lui/ei)

 S-au/sau

S-au îmbrăcat foarte repede. ( Pe sine/se/s au îmbrăcat pronume-verb la timpul perfect conpus)

Ana sau Maria trebuie să răspundă. (Sau- se scrie legat când se poate înlocui cu ”ori” )

 L-a/la
4
L-a scos la tablă. (Pe el/îl/l a scos pronume- verb la perfectul compus)

Merge la bunici (la –prepoziție. Se scrie legat când arată o direcție/ un loc)

 Ca/ c-a

Arată ca tatăl său. (ca- adverb ajută la realizarea unei comparații)

A răspuns, pentru c-a vrut. (Că a vrut)

 N-a/ na

N-a plecat devreme de acasă. (Nu a plecat negație (adverb) - verb la perfect compus)

Na și ție! (Na!- Poftim!)

 N-ai/nai

N-ai venit la ora stabilită! (Nu ai venit negație (adverb)- verb la perfect compus)

Gheorghe Zamfir cântă la nai. ( nai –substantiv)

 V-a/ va

V-a chemat doamna dirigintă? (pe voi/ vă/v a chemat)

Doamna dirigintă vă va chema la momentul potrivit. (va chema- timp viitor)