Sunteți pe pagina 1din 1

Către Vicedirectorului CMF Bălți,

D-nei Valentina Dumbrăveanu

Cerere provind obținerea certificatului de salariu,

Subsemnatul Balan Alexandru, angajat în funcția de psiholog în cadrul CMF Bălți,


Departamentul Centrul Comunitar de Sănătate Mintală,domiciliat în R-nul Glodeni, satul
Cuhnești, numărul de telefon 069176086, solicit primirea certificatului de salariu pentru anul
2018, din motive personale.

01.08.18