Sunteți pe pagina 1din 1

Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni

DEMERS

Actualmente, în procedura de examinare se află cauza de chemare în judecată Iurco


Liliana către Balan Alexandru privind desfacerea căsătoriei, încasarea pensiei de întreținere a
copilului minor, încasarea pensiei de întreținere a soției.

Articolul 60. Drepturile procedurale ale părţilor


(2) Pe tot parcursul examinării cauzei, reclamantul este în drept să renunţe la acţiune, pîrîtul
este în drept să recunoască acţiunea, iar părţile pot înceta procesul prin tranzacţie de împăcare.

Articolul1824. Încheierea tranzacţiei


(1) Acordul părţilor cu privire la soluţionarea amiabilă a litigiului se exprimă prin încheierea
unei tranzacţii.
În cererea de chemare, reclamanta solicită încasarea pensiei de întreținere a copilului
minor Balan Robert, iar eu tatăl copilului, mi-am exercitat de la nașterea acesteia responsabil
drepturile și obligațiile de întreținere și creștere a acestuia, și urmează să continui cu
responsabilitate maximă exercitatea acestora, consider oportună încheierea unei tranzacții de
împăcare. Or, lipsa acesteia ar duce la emiterea unui titlu executoriu, de încasare forțată și
cheltuieli suplimentare pentru executoriu judecătoresc achitate din contul meu.
Consider inoportună și lipsită de necesitate, achitarea din contul meu a unor cheltuieli
suplimentare pentru executarea forțată a plăților pe care le achit benevol pentru întreținerea
feciorului meu, Balan Robert.

SOLICIT

Încheierea unei tranzacții de împăcare cu Iurco Liliana, în parte ce tine de


achitarea pensiei de întreținere a feciorului meu Robert Balan.

Balan Alexandru ____________________