Sunteți pe pagina 1din 1
SESS Despagubitle pe care le pute obtine in urma unulzborintarlat sau anulat sunt mal multe la pumar, dar trebule s& alegli cu atenie deoarece de acestea se leaga iste laure. sta anumite stuatiin care compania nu este obligaté de ava ofer despaqubi rnc, 08 decembrie 2018 0 coment Cunoaste-i drepturile in cazul unei probleme cu zborul tau Ince stuat nu primestidespagubre pentru un zhor intaraat BW Celebra lista a ui Bill Gates la impresionat in 2018, al de ant Ce ba Le fel ca In fleeare an, fondatorul Microsoft Bill Gates a facut publicd sta cu lecture din 2018 care Fu impresionat si po care le recomand’ mal depart, Acosta 12 dat asiguri ed exist -ceva pent fieeare" Guvernul a decis viner ca tol) salariatit din sistemul public <8 beneficieze de ‘youchere de vacant valoare de 1.480 dell gn urmatrl dol ani ake Ce trbul og despre tart de zor Dock to eo ce de sa et 3 oe, a ph jeri 07 decermric 20180 comentai Veste bund pentru toli bugetaril! Guvernul contrazice zuonurile din plata ‘despAgubi nanclar, In funtie de dstanja oe trebule parcures de la 250 Ia 600 de ‘Suma colosald investité in publicitate. Cum poy! face fo reclama in mal putin deo secunda alt stud ealzat de eMarketer, periru pata americans, estimeara can 2020 peste {6% in total reclamelor online vor ti cumparate prin intermediul canatelor automalizate, : 07 deen 20180 comin OE Carte pein de clectrnasnive. Sase fame B Prazetey Hemant eau ioles 88 pects prot far if ate trees Popes [Autoritatea de Concurenté din Franta a amendat gase producatori de electrocasrice ‘ou suma totalé de 189 de miloane de euro (214 milleane de dolar) pentru c8 au ‘ormat un eartel In penoada 2006-2009 gu decis $8 maoreze preyrle la magni de ‘pala, rgidere gl aragaze ier 07decembi 2018 0 comenta este BOMBA pentru cai care au masini DIESEL si pe BENZINA! Volkswagen RENUNTA. Data la care is in productie Volkswagen, unul dintre cel mai mari producdtori de automobile din lume, a anurtat ‘data a care va renuna la automobile clsice cu motorns 91 benzina concentrandu: se doar pe modoeleelectice. SWAT IEE vee 180 coment Med I est bane penta tert antreprenoi Anunl e oficial StartUp Se GEWREESAN recut ar pues adopt nen 0 0UG pent program start Up Natlon 201, pd co Minster peu Neil Ge Ataca publica pes oma ialoaa ascent proceaftenevesre msc! onne acses Reusing todel lola dv afar deca ve cesar q iim eat cel mal nou del dl Skoda Sarees SSW esd As ‘Skoda 8 laneata asta n premier mondial a Te Avy cel mal nou model dn gam ‘care va coneurs eu VW Galt $1 All 3, Io 0 01 omentat EXCLUSIV Milionarul roman care a luorat cel mai mare Bamant cn Europa: Lumea aaflatcé stau pe cash unt asaltat de propuneri ‘in vara, Constantin Dulute, care a preluat dela detunctul Culta Tata Insule Mare 2 Balle, cea mai mare ferma din Europa, enunta c& a vandut afacerea compariel Al Dar ain Emirate Arabe Unite, detinuté de geleul Hamean Bin Zayed Al Nanyan, {si 06 decemvie 20180 comentat Record incredibil stabilit Romania. Am luat cu asalt © {ard de pe alt continent se: rn aherget Maloranie salariate din ultims peroad® av crescut semniicaty potta romanior pentru vacante gl ealtor. Am ales nu doar Romania si destinaile tradtionale ca Bulgaria, Greco, Turia, Ausra sau Spanla cl oeur eu adevaratexotice. Jo 0» cern 2098 © eomantrt el mai puternic model Dacia poate fi comandat Roménia nu a produs niciodata un astfel de automobil Dacia a anungat la Salonul auto de la Pace ce! mai puternie motor aspenibil pe un ‘model props. Este pentru prima dat8 cénd in Romania e produs un automobl de 150. In 06 dacemtce 2018 0 coment Jafuri cibernetice fara precedent. Un nou tip de atac asupra baneilor tr: anil Bob Expert Kaspersky Lab au paricipst, in 2017 $1 2018, ta pregatvea raspunsulu Imeciat in wma unel ge de atu ibernatice care au vzat organiza tnanciare din Europa de Est. Cercetatorl au descopei fin fecare caz, se patrunsese in eleau ‘companiel prin intermedi! unl aispozit necunoscut, contolat de_stacator, Introdus pe ascuns into clidre a companiel si conectat a rtea. Pand in prezont, el pun opt banci din egiune au fost atacate ase, pleterie estimate find de ‘rdinulzeclor de milosne de doer Jo. 06 cemnae 2098 0 eamentart Surpriza pe care Tarom le-o pregateste roménilor de sarbatori ‘Transportatorulaetian national Tarom le pregitt romanilorsurpize de sArbstr, ‘snunt@nd 8, pe tot percursul unl decembre, leva ote pasagenior un cadou, Dezastru pentru Dacia in Europal Testele care au provocat 0 scadere fara precedent itr Vnd Moras ‘Nem obigutt cu tile In are alam de nol suecese obtinute de masina nationals Dacia. Numai cd inalul anu adduce vest proaste de fa cea mal mare plaid de ‘destacere din Europa lero 08 decemine 2018 @ eomentari Uniunea Europeana a luat o decizie fara precedent! Companille vor trebui sa se supun: Uniunes European cere companilor din domeniu intemetuli sa pezinte rapoarele ‘in luna lanvarle pan In luna mat cand sunt programate alegrt In toate cele 27 de state membre UE. Niro invostment Group sirbatoreste 25 do ani do ta inflintare, pile} cu care va ‘organiza, in Incinta centulul comercial Dragonul Rogu, un eveniment public de Aamploare la care sunt asteptati toll cel inteesat! $8 sérbétoreased Inceputul ‘sezonullcadoutlor. Compania va lanss si Un program de mentorat pent tne {alentay in Romania, intuit "Sustinem valor, susinem viru Fer 04 decerbrie 2010-1 sommes M Revoltator! De ce romani platesc PRET DUBLU la Denangcand bara tnt Daniel Zamfrspune iescur 05 decemrie 2018 0 somentari Grupul Niro lanseaza programul “Sustinem valor, sustinem viltorul” Fostulpresedinte al Comisi Economice, Industri si evil in Sena, Daniel Catalin Zamfi a facut oSteva_preciar\ print-o postare pe Facebook dupa aucleres profedintlui Censiuio Concurente din evs aie de mart rr ‘Audi, marca premium a preducstoruut auto Volks ‘0 Suma conatstenta in mabltate elected, dig Informeara Reuters oi 04 Gecemle 2018 @ ementar Investitie de 2eci de MILIARDE de euro. Care sunt planurile Volkswagen gen, a anuntat mary eva aloca zare si conducere autonoma, smbie 2018 9 coment Cita RECORD pe pata mab dn ROMANIA. © {ara AFRICANA conduce topul investor! Rezuiteteletranzactilor de pe pata imobila’ din Roméni ‘treme dine investor provin dnt fara africana, roms Inmal pun de 10% a pats ag’ araté cf eproape ine implies impo ro 04 gecemie 2018 0 coment Bucuregtiu seumple de depozte pentru firme. Inc 0 constructie mare, fa limita Capitalel oe Flr oberg, Un pare logistic de dimensiuni somnificatve va aparea, in curdnd, tn imediata apropiee a cartierelor Damaroaia§i Bucuresti Noi Este unul dntre muitele ase de ‘centre care s-au dezvolat n jurul Capital, ‘or 04 cecembne 2018 0 coment Antreprenor roman in lumea costumelor barbatesti In industie mode! masculine cin Romania, numele Alberto Dobre ocupa un loc binemeiat,business-ulacestua Incepdnd In im cu TS. ln 2008. HEEERINT] 1o00 oxen 20180 camera == | Sfaturi cur sa alegati cele mai potrvite invitaile de & ] rnunt (P) “ . " Tin atlole noaste in cae tehnologa a pttuns ade in flecare segmental vei noste, ‘celeva cru auteugh sa ealveze tala bleeiue decerbri 2018@ coment Date OFICIALE. in ce domenii au crescut SALARIILE In timestul Il 2018 cost orar al forte de mune’ fox’ ajstatd (dupa numérulzeloricratoare) a inrepistrat o rata de cresere de 1.83% fa4a de wimestrul precedents de 13,91% fa de aces! trimestu al anulul anterior, rata datleoficlale prezentate mary de institu Navonal de Statistica (INS), mar 04 decembie 2018 0 comentar lon Tiriac, pe urmele lui Donald Trump. Anuntul facut de'cel mai bogat om din Romania ate: Ao post lon Tiriaceales pe urmele pregedintelui SUA, Donald Trump. Cel mal boget om ain Romania a demarat consturea unel clit de biroul in apropiere de Pala Victor Numele clair, Triac Tower, pate inspirt dupa cel al lanfull de clad de birour ‘dezvolat de actual preecinte al SUA. Trump Tower. Mister! Agricutunt 1 Dezvohiil Rurale a venit cu o veste bund de care pot benetiela cea 10.000 de soctetBi dn agriulturd, zootehnie $1 aeva ‘mat 04 cesembne 2018 0 coment Vesti BUNE pentru mii de fermieri! Se reduce la jumatate ‘Anunt fra precedent! Sums COLOSALA investt in acest domeniu va salva vietle oamenilor Ji Yong Kim, pregedintele inci Mondial, spune c& persoanele cele mat sivace si ‘ulnerabte se afd In cele mal mari pericole gi a facut apel edtre alte insu Financiares8 urmeze exempll banc smbie 2018 9 coment ior: Aina opcea Prolectulprivind mocttiearea Legi nt. 220/2008 pentru stabires| slstemulul de promovare a producer energie! din surse tegenerablle = print saptamana tecuts vorulfavoral al Camerel Deputalor. ctu narmativ urmea78 88 fie promulgat de pregedintelo Klaus lohannis si vie in spilinul a edtorva compan estat. lun 09 desembre 2018 @ coment Inflatia face ca gi inexistente maririle salariale. Ins existé 0 solute pentru romani! (P). Aceasta este afacerea online care poate face roméni 8 aiba succes gi 54 cSstige ‘mal mult decatsuflcient pentru a bin. lun 09 desembre 2018 ¥eamentar TACO BELL VA DESCHIDE UN RESTAURANT IN ANSAMBLUL MIXT OPENVILLE TIMISOARA Aor: C380 Constantin Cel mal mare lang de resteurante de tp fastfood din lume, care serveste produse de inspire mexieans, vine Ia Timigoara, Taco Bell va deschige prime sa locate dio Yvestul {ari In cldditea de birourclasa A United Gusiness Center 1, din ansamblu rit Openvile Timisoara, Restaurantul va fi stuat la parterl cladini si va aves © Supretata de aproximativ 210 mp. Openvile. prolect care Integreaz® setusla hls Mall Timigoara scare ce afl in plin proces de construct, va aduce po pita dio ‘alle concepte de retallin premiera, precum gi nol destinati de pelecere & NEWSLETTER Sinai aden ta doe JAGAZIN Ye ON-LINE © aicit CURS VALUTAR + 4 ft rer £6801 148820 + + + 1.08420 | 22765 ron 2.9592 on FANATIK Serbator “PENSILE vor TAIATE el tana” Anuntu SOC dnspre Palament CONVERTOR VALUTAR TW decembre 2018 Trteducet sum Infitare fmma SRL, SRL-D sou oe se potest ca maine Hacer tale NOW or NEVER: 5 luoruri pe care trebule sa le faci inainte de 25 de ani! “inp woe desta de rede daca ms prot dn pine AGORAMAG. Been Netter ire) IN ROMANIA EVENIMENTE CAPITAL 2018 VUE rvs 2018 Calendar Evenimente Capital 2018, EXCLUSIV! Lie Olguta Vasilescu, n colaps total! Tohannis fa pregaut 9 adevarata NUGLEARA! Planul Conceput la Cotroceni pentru Perioada urmatoare! (SURSE) Us loge vaste a ost units ge Kos lohan dpi ceacestaadece seize funien sina ge mics) "Wansprua fot pata ea, snr insin seo tmp pate votba side ostatagiecar stub ape De ce Romania trebuie $8 susjind reforma regulllor fiscale in UE veal rene oral ay wea fared ge deat despre rfema fiver in ines ropa Dee smoartes" dieselului este ogogsrits Inberterhnece se nr ai lr Fonnisartede mitt yroxte Serta wrestomdeyevurc yews thou ulse earn se A= Un sfargit e un inceput eam roast eps distor een emf se arope de frp Dou ma lens nase acess tant ce oe) tetas cea ral pool? 52) Este trader cesta tru Dn O tara ca un domeniu privat de pescuit si vanatoare emai mareprotiendeRomsseeste eis. coat reise seas inpros saul tlt a rat ‘Chou Seon coment Lui Liviu Dragnea i place sauvage Turn cu 1Sanmarmutatin Bose foc pest Vrta ne. "am mi’, etc aves unde sta Mal mt, beamed mance Fe 3 it TOP TO SHH Cte coments ‘Toy abonal Ros ROS webu st saci Se pies de pe 10 deceit catemota care 9 abitit typ or oda ion ose nu wocu pin aga ceva ls owen Cea cesar cin Popesciéroxans HoROSCOP 10 decent, Zocile careprmes oar mus ban. Nene si Mecca pat in Roms. ps 20.08 an 0 pgs ncontin eee a costars mic Best Inate state expan 300 n SHOWBIZ: Daniela Crugu este GRAV BOLNAVAINU eneio GGLUMA' Anuntl Fut de IMeDict DRAMA TERIBILAn showbi2 Din pate, e orbs de incragta Meabela Dave: Anungul TRIST a fost acu. Din pate, vorba de ‘mut ubita Maria Coban, ANUNTUL TRIST 8 fost cut chiar de Ionut Dolénescu Dott a ANTENA 1! MURITIVestoa apeat ca Un TRASNET peste fant estan DOCTORUL ZILEI (cand ai genet “lage, legend: rook ampli 2 ait fest lt Mick Jagger, Starul ook art de 7Sdeant ho Nol metode de Aiagnostcare impure a cancerulti amar Ce ete tonics Senglionulu:-saninels y 7 simptome alo Cancer ia crele. oats umes tebule 8 le cunoased Pe) ANIMAL ZOO Animale innebunite dup sefe un! pinmosie Sufetul cdnd vezi ce Figur amuzante ain poze Galerie oro Neoblgnut Transport ineomun a aevent o necesitate sau cunortate? EVZMONDEN Dezvautl expozivel Este Inereabl cum a ebuont Zola Ceausescu Impotva mame sae: ‘Daca omai aud pe harp mercand. i erap caput ‘run ge ulins or tut de Cristian Tudor BI _ Popescu, Ute ce va face Jumatistu cena 218 ©2) 2% 7 mm CCATEGORH ume CAPITALRO POLITICA |-PORTOFOLU : DATE BINGE ‘cuatate Mooi exhpa PERSONALE —EVZ Business Caters (oer) ez HITECH Diverse Publctete ——Tormanigi fremm conte Bz Soy Despronot __Abonamente = Comruniate Paiacecaptal tat Belice ener Madia 810 pas piel lone Discover Infomere Ez incemarenat Soe onden 109300 a Capital Live Sat Capital Premium Secs Zit ‘oiaizo0 Networkevents ‘Agoramag