Sunteți pe pagina 1din 2

Sumar

În lucrarea de față am utilizat cu preponderență termeni, aparatură și procedee utilizate


pentru legările topogeodezice ale dispozitivului de luptă a subunităților de artilerie și deci, se
dorește o împletire armonioasă a cunoștințelor generale despre topografie cu cele specifice
armei și specialității militare către care tind să mă perfecționez.

Reţelele topografice sunt cele care îndesesc punctele reţelelor geodezice, conform
nevoilor practicii topografice. Execuţia acestor reţele este de competenţa topografiei şi a
topografului, aşa încât sunt cele ce trebuiesc cunoscute pentru că lucrările topografice trebuie
să pornească de la o anumită densitate a punctelor vechi. În acest fel se asigură legarea
lucrărilor topografice de coordonatele din sistemul de proiecţie stereografic 1970, sau proiecție
Gauss Kruger utilizate cu precădere în aplicațiile militare.

Prin prezenta lucrare am dorit sa reliefez în primul rând cunoştinţele de bază, precum principiile
care stau la baza topografiei ca ştiinţă, tipurile de metode folosite în mod curent de topografi pentru
îndesirea reţelei geodezice dar cu precădere cele clasice care au făcut epocă zeci şi chiar sute
de ani.

Ridicarea topografică este complexul de operațiuni de pe teren și din birou, prin


care se determina poziția în plan și în spațiu a unor puncte de pe suprafața topografică
în scopul obținerii unui plan topografic.

Planul topografic este o reprezentare abstractă a terenului, realizată cu un set de


puncte, linii și suprafețe, definite prin poziția și atributele lor într-un sistem de coordonate. Cu
alte cuvinte, planul topografic se referă la ridicarea topografică efectuată pe terenul respectiv,
putându-se vizualiza curbele de nivel, cote, construcții, etc.

Fiind reprezentări la scară mare, planurile topografice cuprind o serie de detalii, și sunt
de următoarele tipuri:
· planuri generale de ansamblu executate la scara 1:10.000;
· planuri topografice fundamentale, executate la scara 1:5000;
· planuri de situație întocmite la scara 1:2000 și 1:2500 (la aceste scări se mai întâlnesc desenate
și planurile cadastrale, care nu au curbe de nivel);
· planuri tehnice cu scări cuprinse între 1:200 și 1:1000.
Proiectul debuteaza prin prezentarea unor notiuni introductive privind termenii, aparatura și
procedeele utilizate pentru legările topogeodezice ale dispozitivului de luptă a subunităților de
artilerie.

Prin prezenta lucrare am dorit sa reliefez în primul rând cunoştinţele de bază, precum principiile
care stau la baza topografiei ca ştiinţă, tipurile de metode folosite în mod curent de topografi pentru
îndesirea reţelei geodezice dar cu precădere cele clasice care au făcut epocă zeci şi chiar sute
de ani.
Cat priveste procedeele prin care se determina coordanetele punctelor, vreau sa mentionez 4
procedee si anume:
- Radierea Directă
- Drumuirea de unghiuri
- Intersecția Directă cu aparatul neorientat
- Procedee de calcul al suprafețelor
Fiecare din aceste procedee se caracterizeaza prin particularitati privind calculele si modul de
colectare a informatiilor din teren.

Nu putem colecta aceste informatii din teren fara aparatura specifica, prilej pentru care vreau sa
aduc in discutie aparatul numit Gonimetrul-Busola. In acest proiect, Gonimetrul-Busola este
descris cu toate caracteristicile, intrebuintarile lui si componenetele lui in amanunte.

Mai departe, dupa ce am colectat informatiile din teren, cu aparatura specifica, utilizant procedeele
deja cunoscute, trebuie sa prelucram aceste date. Toate aceste calcule si formule sunt indicate in
capitolul 5 a prezentei lucrari.

Despre capitolele 6-7 va trebui sa spui tu ceva, aici chiar nu stiu cum sa integrez
Tot din cadrul notiunilor specifice, dar intr-un capitol separat aduc in discutie si documentatia de
cadastru.

”Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în


documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.”
”Cadastrul general este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și
juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării.”