Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică


Departamentul Ingineria Software şi Automatică

RAPORT
Lucrarea de laborator NR.2

Tema: Convertoarele de cod

A efectuat: Laşco Daniil, TI-171


A verificat: Țurcan Ana, lector universitar

Chişinău 2018
Scopul lucrării:

Studierea circuitelor logice combinaționale(CLC) și a convertoarelor de cod.

Noțiunii teoretice:

CLC – circuit logic, format din n intrării și m ieșirii și la care combinația valoriilor de
ieșire depinde doar de combinația valoriilor variabilelor de la intrare în momentul dat de timp, și
nu depinde de combinația variabilelor de la intrare, din momentele anterioare de timp.

 Din categoria CLC:


- Convertorul de cod;
- Codificatorul;
- Decodificatorul;
- Comparatorul;
- Sumatorul.

Convertorul de cod - circuit logic(CLC) destinat pentru transformarea unui cod binar în
altul.

Dacă numărul de intrării coincide cu numărul de ieșiri este acela care transformă codul direct a
unui număr binar în codul complementar, sau codul invers.

Mersul lucrării:

1. Elaborarea tabelului de adevăr: numărul de biți a codului de la intrare va coincide cu


numărul de variabile, iar numărul de funcții , ca coincide cu numărul de biți a codului de
la ieșire.

Nr. 4221 86(-1) (-4)


x4 x3 x2 x1 f4 f3 f2 f1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 1
2 0 0 1 0 0 1 0 1
3 0 0 1 1 1 0 1 1
4 0 1 1 0 1 0 0 1
5 1 0 0 1 0 1 1 0
6 1 1 0 0 0 1 0 0
7 1 1 0 1 1 0 1 0
8 1 1 1 0 1 0 0 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1
10 0 1 0 0 * * * *
11 0 1 0 0 * * * *
12 0 1 1 1 * * * *
13 1 0 0 0 * * * *
14 1 0 1 0 * * * *
15 1 0 1 1 * * * *

Tabelul 1. Tabelul de adevăr conform variantei propuse


2. Minimizarea funcțiilor logice f4, f3, f2, f1
x4x3 x4x3
x2x1 00 01 11 10 x2x1 00 01 11 10

00 * * 00 * 1 *

01 * 1 f4 01 1 * 1

11 1 * 1 * 11 * 1 *

10 1 1 * 10 1 *

x4x3 x4x3
x2x1 00 01 11 10 x2x1 00 01 11 10

00 * * 00 * *
01 1 * 1 1 f4 01 1 *
11 1 * 1 * 11 1 * 1

10 * 10 1 1 *

y1 = 𝑥2 𝑥4  𝑥2 𝑥3  𝑥3 𝑥4
𝑥3 𝑥4  𝑥1 𝑥3 𝑥4  ̅̅̅̅̅̅𝑥
y2 = 𝑥1 ̅̅̅̅̅̅ 𝑥2 𝑥3 4  ̅̅̅̅̅̅𝑥
𝑥2 𝑥4 3
y3 = 𝑥4
𝑥1 4  ̅̅̅𝑥
y4 = ̅̅̅𝑥 𝑥1 3  𝑥3 𝑥4
3. Construirea circuitului logic

Imaginea 1. Circuitul logic în baza variantei propuse


Concluzii: