Sunteți pe pagina 1din 1

12/10/2018 ORDIN 1297 30/08/2017

ORDIN nr. 1.297 din 30 august 2017pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a
drumurilor de interes național
EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 12 septembrie 2017
În temeiul prevederilor art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.
7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național, prevăzute în


anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr.
43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998, se abrogă.

Articolul 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
București, 30 august 2017.
Nr. 1.297.

ANEXĂ

NORME
privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G29E850ODDQEKE2ZHUG1N483X3U 1/1